2020-04-06

 

Veckobrev Holy Week

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Om vi inte hade internet undrar jag hur vi skulle klara oss. Det är underbart att trots allt kunna delta i Mässan, hålla kontakt med våra nära och kära och så mycket annat. Under veckan hörde jag att St Johannes Paulus gjorde Heliga Isidore till beskyddare för internet. "He was devoted to learning and discerning truth throughout his life. Han ville lära sig så mycket som möjligt och kunna urskilja sanningen genom hela sitt liv". Han föddes i Sevilla 560 AD och dog 4 april 636 AD och 4 april är hans festdag.


Förbön behövs för Tony. Han har fått lymfcancer och skelettcancer. Hans fru är dement, okontaktbar och bor på äldreboende sedan några månader. Tyvärr kan han inte besöka henne nu och han finner det väldigt svårt. Han började behandlingen under veckan. Herre, vi lägger Tony och hans fru i dina heliga händer.  Du vet hur svår situationen är, speciellt under dessa tider. Led alla läkare och sjukhuspersonal som har hand om honom.  Hela Tony till kropp och själ. Var med hela familjen och låt dem känna sig burna av våra böner.  Herre, vi lägger alla anda i liknande situationer i dina heliga händer, speciellt dem som väntar på behandling och inte vet vad kommer att hända. Var med de döende. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag deltog i Mässan i Eugenia imorse.  P. Dominik hade en inspirerande predikan. Bland annat tog han upp Psalm 88 som är en del av tidegärden på fredagar. Den är full av bara klagomål och beskriver vad många upplever idag. Det är en tung psalm men börjar och slutar  med "Herre min Gud, min frälsare". Där finns hopp.

Fr. Johnny uppmanar oss idag att "Let Christ walk with us through the pain and desolation of the corona virus crisis as we walk with him through his pain and desolation into new life. Låt Kristus gå med oss genom smärtan och övergivenheten i coronavirusriden när vi går med honom genom hans smärta och övergivenhet till nytt liv." Resten finns i brevet.

Jag fick foljande från en vännina. En sång av Elvis Presley.  Those hands are so strong so when your life goes wrong, put your  faith into one pair of hands. Put your faith into one pair of hands. Dessa händer är så starka så när livet går snett, förtrösta i ett par händer. Förtrösta i ett par händer.  Man kan säkert hitta den i sin helhet på you tube.

Varma hälsningar under Stilla veckan,
Colette

Dear Friends,

 You are in my thoughts and prayers every day that God may be with you through this very difficult time to protect you and give you comfort, peace, and hope.

 Attached is my input for next week which is Holy Week.  It is the great week of our Christian faith.  Try to make the most of it for yourselves and for those you love.  Accompany Christ on his journey through, not just such awful physical suffering, but emotional and psychological devastation into death and resurrection.  In doing this we can discover him journeying with us through this very strange time of corona virus that is having such an effect on us and on all of humanity at this time.  

 Let us pray for one another and pray with one another through this week, knowing that Christ will bring us through into new hope and new life.  You will certainly be in my prayers.  Please keep me in yours.  May God unite us all in faith, hope and love.
 Johnny2020-03-30

 

Veckobrev Lent 5

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Vilken vecka det har varit, så många restriktioner, en känsla av ensamhet och även rädsla.. Hoppas ni har kunnat finna frid mitt i alltihopa.

Jag deltar i den dagliga tv-Mässan från Ontario, Canada som har funnits i 20 år. Det är på engelska med olika präster, jesuiter, carmeliter, oblater osv. Alla med olika sätt att predika. Jag blir påmind om den rikedom som finns i katolska kyrkan. Som en av prästerna sade "tv Mässan gör att jag är medveten om att vi är alla i det här tillsammans oavsett partipolitisk eller religiös tillhörighet, kommer coronavirus att omfamna oss alla (på något sätt). Med detta måste vi växa på ett andligt sätt.  Vi måste komma närmare Gud som är där för att hela oss"

Jag fick en inspirerande reflektion från Fr. Donal Neary S.J. Den kommer att finnas på bloggen i sin helhet på engelska.  "The resurrection and the life is not just after death.  It is for now.  It takes faith to believe this in the fears and uncertainty of these weeks.  We raise each other up in friendship and in love.  In that is the grace of the Lord, himself a friend, for when we love, God lives in us. Uppståndelsen och livet är inte bara för efter döden.  Det är för nu. Med rädslan och osäkerheten som har funnits under dessa veckor behövs tillit för att kunna tro det.  Herrens nåd finns i oss när vi lyfter upp varandra med vänskap och  kärlek. Han som är själv en vän. När vi älskar, lever Gud i oss"

We måste be särskilt för vår Biskop, präster, osv. Livet är inte lätt för dem. Herre, vi ber för Påve Franciskus, våra biskopar, präster, pastorer, diakoner, imamer över hela världen. Var med dem och ge dem visdomen och medkänslan de behöver nu för att kunna hjälpa alla de kommer i kontakt med. Låt dem känna att Du är med dem i allt de gör och säger.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Det är säkert många som skulle behöva en bön. Tveka inte att skriva om ni vill ha förbön för er själva eller någon annan.  När många ber för samma sak blir vi styrkta.

We are one human family.  Let us bring all hostilities to a halt.  May our joint fight against the #COVId-19 pandemis bring everyone to reinforce brotherly and sisterly bonds. Vi är en mänsklig familj.  Låt oss sluta med all fientlighet.  Må vår förenade kamp mot #COVID-19 pandemi hjälpa alla att förstärka broderliga och systerliga band. Påve Franciskus.

Med Herrens hjälp håller vi hjärtat uppåt.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 Even though we are now in practical lock-down, it does not apply to emails!!  You are all ever more in my thoughts and prayers at this time as we all struggle with the changes that have come about in every aspect of our lives.  It is a difficult time but also a very interesting time that will leave us all in a better place in the long run.
 Attached is my input for next week.  It is very relevant to us in the present situation and the need that we all have of each other especially in marriage and family life.  I hope you will find it helpful for yourselves.  I will be praying for you every day as always that God may bless you with joy and peace and may keep you and all your loved ones free from all harm.  Thank you.
 Johnny

2020-03-29

 

A Human Heart

   A Human Heart
When people read this they say they see that Jesus is a real hu­man being, son of God, God of heaven, man of the earth, weep­ing over a friend   like he weeps with us now at a difficult time, and works with us to do what we can for all.
His was a human heart. He liked friends and he found a home and a safe place with them, over the hill and away from the mob. We might picture him there – the talk, the chat, the prayers, the love; meals with other friends who dropped in, times of prayer and silence.
The one who can share a laugh, eat a scone, have a drink or a cuppa. The one who’d give a wink at the sign of peace! Not always so serious, even about religion. There’s no such thing as a sad saint!
He is a good friend. Friendship gives new spirit.  While we don’t understand life’s ways, we find support now in his care for us.
For ourselves, When life is ending we will give thanks for friends, and regret the way we have drifted or hurt each other. Real friendship is when another’s thoughts and life become at least as or more im­portant than our own.
So the resurrection and the life is not just for after death. It is for now. It takes faith to believe this in the fears and uncertainty of these weeks. We raise each other up in friendship and in love. In that is the grace of the Lord, himself a friend, for when we love, God lives in us.
Picture friends and those you love,  and give thanks to God for each of them. 
Lord, help me to keep love and friendship alive in my life.
    Donal Neary SJ:

2020-03-23

 

Veckobrev Lent 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Det har varit en konstig vecka minst sagt. Hoppas ni mår bra. Jag har tänkt mycket på en Jesuitpräst på Irland som har skrivit en bok som handlar om att Gud finns i "The Messiness of Life”, av Fr Brendan McManus och Jim Deeds. För några år sedan begick Brendans bror självmord. Brendan fick skuldkänslor, blev deprimerad och förlorade nästan sin tro. Han gick pilgrimsleden till Santiago de Compostela. Det tog lång tid och han träffade många människor och hade många äventyr på vägen. Han hade sin brors T-shirt med sig och han har berättat i en annan bok hur han lämnade t-shirten vid St. Jakobs brunn. Han blev helad och kände att hans bror är med honom. Han har beskrivit resan i en bok. Jag tror den heter "Vägen till Compostela”. Den här veckan har jag tänkt mycket på dem som är ensamma och även deprimerade och dysfunktionella familjer.  Hjärta, vi litar på Dig. Herre, vi ber att du som är källan till allt liv, var med dem, lyft  dem och låt dem känna Din närvaro i allt. Låt dem få det mänskliga och andliga stöd de behöver just nu. Var med de sjuka. Må de som har dött vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

This is a time for prayer. Prayer is a natural response to uncertainty and loss of control. It allows us to be in communication with the divine. It empowers us to act and live without fear. Prayer can be as simple as a conversation or dialogue with the creator, the source of our being. The key is to bring all of ourselves to God, including our fears and worries, and ask for help and guidance.  Det här är en tid för bön. Bön är ett naturligt svar på ovisshet och brist på kontroll. Den låter oss vara i kommunikation med det gudomliga. Den gör det möjligt för oss att handla och leva utan rädsla. Bön kan var så enkel som ett samtal eller dialog med Skaparen, källan till att vi finns till. Nyckeln är att föra fram hela sig själv till Gud, inklusive våra rädslor och bekymmer, och be om hjälp och ledning. Tyvärr kommer jag inte ihåg källan, kanske Brendan McManus S.J


Just nu fick jag följande från en kvinna. We want to respond to the virus pandemic with the universality of prayer, compassion and tenderness.  Let us pray united.  I invite all christians to direct their voices together toward heaven, reciting the Our Father on Wednesday 25 March, at noon. Vi vill svara på viruspandemin genom universell bön, medkänsla och ömhet.  Låt oss vara förenade i bön.  Jag bjuder in alla kristna att rikta sina röster mot Himlen och be Herrens Bön, den 25 Mars vid middag. Påve Franciskus.


En kvinnaBerthaönskar bön för sin son som har kämpat i flera år för att få sitt körkort tillbaka.  Hans fall ligger hos Domstolen just nu. Hon önskar att Steve får sitt körkort tillbaka, speciellt nu när han söker ett nytt jobb.  HERREN HÖR VÅR BÖN. Bertha.  Herre, vi överlämnar Steve och hans körkort i dina Heliga händer.  Du vet vad ligger bakom det och hur viktigt det är för honom.  Öppna vägar för honom att få det tillbaka. Visa honom vägen till ett nytt jobb.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på dig.
 

Lord Jesus, please help med to trust in you to meet my needs no matter what the circumstances might be.  Herre Jesus, hjälp mig att lita på att du möter mina behov oavsett omständigheterna. Loyola Press 


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 You are all in my prayers now more than ever as we face into the challenges of the next few weeks and months.  It is a very strange time for us all.  Please God great things will come out of it for the world we live in and for the Church that we are and for all our people.

 Attached is my input for next week.  I hope you will find it helpful and encouraging for yourselves.  Be assured of my prayers for you and all your loved ones that God may keep you safe from all harm at this time and keep you close to his heart in the week ahead.  Please continue to pray for me and for one another. 

 Johnny

2020-03-15

 

Veckobrev Lent 3

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Idag söndag gick jag motvilligt inte till Mässan.  Min man, och min son i Danmark tyckte inte att jag borde gå. Kyrkor är stängda i Danmark. Ändå kändes det viktigt att gå till Mässan men några ord som jag hörde för många år sedan från ett möte med Focolarerörelsen kom till mig  "Gör någonting mindre bra i enighet än någonting bra i oenighet.” Jag deltog i en vacker Mässa online och hörde en inspirerande predikan. Det kom från Ontario med väldigt få deltagare i Kyrkan.


I would like to pray today for pastors who need to accompany the people of God during this crisis. May the Lord grant them the strength and ability to choose the best ways to help. Jag skulle vilja be idag för pastorer som behöver följa Guds folk under krisen.  Må Herren ge dem kraft och förmåga att välja det bästa sättet att hjälpa dem.  Påve Franciskus.

Jag fick följande meddelande på What´s App. "I ett nyhetsflöde kring  Coronaviruset var det ett uttalande av "katastrofläkaren" Johan von Schreeb som fastnade hos mig. - Det är dags att sluta tänka jag, jag, jag och istället börja tänka vi, vi, vi - så sant. En parafras på att leva ordet, om man så vill. Jag ber att jag den närmaste tiden ska kunna visa den omsorgen för dem i min närhet."

Herre, vi lägger den här krisen i dina heliga händer.  Vi tänker speciellt på de ensamma och sjuka. Låt dem känna att du är med dem och låt dem få den andliga och mänskliga hjälp de behöver. Ge alla ledare och oss alla visdomen att handla rätt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Hello! Can you please pray for my son G who has not been Home since august He escaped to his fathers house after a fight and stayed. My heart is breaking so much. Seven months is a very long time. I ask for your prayers in this very hard times! Tacksam om ni ber för min son som inte har varit hemma sedan augusti. Han rymde till sin faders hus efter ett gräl och stannade kvar. Mitt hjärta går sönder så mycket. Sju månader är en väldigt långt tid.  Jag ber för era förböner i denna väldigt svåra tid.  Herre, vi lägger G och hela familjen i dina heliga händer. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig men jag vet att det är oumbärligt att förlora kontakt med ett barn.  Vi ber att du griper in i situationen och öppnar vägar för kontakt på något sätt med modern och sonen som kan led till en återförening. Inspirera någon att hjälpa till på något sätt.  Gör fadern villig att samarbeta på bästa sättet. Lindra moderns oro och låt henne känna sig buren av våra förböner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Glöm inte att be för Fr. Johnny.  Han ber alltid för oss speciellt på var och ens bönedag. Hans brev är utmanande som vanligt men också inspirerande.

We pray. We bring our lives before God, and we go about living the life God gave us to live. Vi ber. Vi lämnar fram våra liv till Gud, och vi fortsätter att leva det liv som Gud gav oss att leva.  Loyola Press, tror jag.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,
 
 You are very  much in my prayers that you and all your loved ones will be preserved from Covid 19.  At least we can safely continue to be in touch by email!

Attached please find my input for next week, the third week of Lent.  I hope you will find it helpful for your relationships and also be a source of encouragement for the situation we are in at the moment.  You will continue to be in my prayers in the week ahead that God will bless you and all those dear to you.  Please pray for me and for one another that the Lord will bless us and keep us safe from all harm.  Thank you.

 Johnny


2020-03-02

 

Veckbrev Lent 1

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,
Som vanligt är Fr. Johnny utmanande, han säger bland annat: The call is to love at least as  much when things are not going well as we love when everything is good. Kallelse är att älska åtminstone lika mycket när saker och ting inte verkar så bra som när allt verkar bra.  Resten finns i brevet.


Bön behövs för en kvinna som försöker få ensam vårdnad om sin dotter. Hon är rädd att pappan kan kidnappa barnet och ta henne utomlands. Herre, vi lägger hela situationen i dina heliga händer.  Hjälp paret att komma överens.  Grip in så att kvinnan får ensam vårdnad om det är Din vilja. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria Fongen som har ansvar för Nordic Family Days är tacksam om vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Maria och alla hennes medhjälpare till Dig. Ge dem allt mod, styrka och visdom för att kunna genomföra Nordic Family Days. Inspirera många att delta. Herre, kalla många präster att delta så att de får större förståelse för problem som kan uppstå i äktenskap.  Må den Helige Ande leda alla.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 
To be co-workers with God is our call - to focus on people as well as plans, to feel the needs here and abroad.  Att vara Guds  medarbetare är vår kallelse - att fokusera på människor likväl som planer, att känna behovet här och på andra platser.   Donal Neary S.J.


Father, I place my life in your hands. Mold me, shape me, grace me, that I might be a person for others.  Fader, Jag lägger mitt liv i Dina händer.  Skapa mig, ge mig nåd, att jag må vara en person för andra.  Loyola Press.

Varma Hälsningar under första veckan i Fastan,
Colette

Dear Friends, 
                                                                                   
 Tomorrow, Ash Wednesday, we begin the season of Lent.  We mark this beginning by getting ashes on our foreheads with these or similar words: “Turn away from sin and be faithful to the Gospel”.  Lent is not an end in itself but rather a six week preparation for Easter – six weeks in which we are asked to prepare ourselves to believe more fully and energetically in what is almost unbelievable – that Christ the Son of God died for us and all humanity and all creation on the Cross and that he rose from the dead and is now living among us.  Lent is meant to be an adventure into the wonder of life and of love.

 Attached is my input for the first week of Lent.  Each week we will build on this for ourselves and especially for yourselves as married, as family, and as disciples of Christ.  I look forward to being with you on this adventure and pray that week by week we will all grow in faith, in hope and in love.
 You will be in my prayers as always.  Please continue to keep me in your prayers too.  And pray for everyone who is using this programme to grow their marriage and family life.

 Johnny

2020-02-23

 

Veckobrev Ordinary 7

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Fr. Johnny utmanar oss den här veckan med följande: "In marriage it is important not to let things fester but to sort out any difficulties immediately. The temptation is to keep disagreements going and hurt one another even more.  Det är viktigt i äktenskap att inte låta saker och ting ligga och gro utan prata omedelbart om svårigheter. Frestelsen är att låta motsättningarna fortsätta och såra varandra ännu mera.” Resten finns i brevet.

Maria Fongen som har ansvar för Nordic Family Days är tacksam om vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Maria och alla hennes medhjälpare till Dig. Ge dem allt mod, styrka och visdom för att kunna genomföra Nordic Family Days. Inspirera många att delta. Herre, kalla många präster att delta så att de får större förståelse för problem som kan uppstå i äktenskap.  Må den Helige Ande leda alla.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Bön önskas för familjen och vänner till en kvinna som begick självmord för några dagar sedan. Herre, ta emot kvinnan i Ditt rike. Må hon vila i frid. Vi lägger familjen och vänner i Dina heliga händer. Du förstår hur svårt de har det nu och hur förtvivlade de känner sig. Ge dem all mänsklig och andlig hjälp och må de vara öppna för att ta emot det. Låt dem samtidigt få tid att bearbeta vad som har hänt. Låt dem känna sig burna av våra böner. Herre, ge dem frid på något sätt.  Allt är möjligt för Dig. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
 

To be perfect is to become like God in compassion and love. This is a wonderful vision for ourselves, our church and our world. It is the dream that all God´s children live in love, peace and justice. Att vara fullkomlig är att vara lik Gud i medkänsla och kärlek. Detta är en undberbar vision för oss, vår kyrka och vår värld. Det är drömmen att alla Guds barn lever i kärlek, frid och rättvisa. Fr. Donal Neary S.J.  Herre, må det vara frid i världen och låt oss börja med oss själva.

Nu kommer vi in i en lugnare period.  Onsdag är Askonsdag och det känns bra. Må det vara en bra period för oss alla.


Fill every home with your love. May each of our homes be places of Your presence and sources of Your peace. Fyll varje hem med din Din kärlek. Må vart och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar frid. Amen.

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

 Attached you will find my input for the Couple Prayer and the Newsletter piece for next week.  Of course, next week we will also begin Lent with Ash Wednesday on 26th

 What a challenge the Word of God has for us even before we begin Lent – love your enemy!!  Maybe that should show us what we need to work on for the six weeks of Lent!  This brings us right into the seriousness of Christ’s call to us as his followers and into the only way that things can be different – to reconcile and be reconcilers.

 You will be in my prayers throughout the week that God may bless your love for one another in marriage and in your family life.  Please pray for all couples and families that our homes may be filled with the peace of Christ.  God bless you always.

 Johnny
 

2020-02-16

 

Veckobrev Ordinary 6Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Imorse läste jag på Living Space, en del av Sacred Space/Heligtrum att: to keep the Law without love is like a body without a soul, att följa lagen utan kärlek är som en kropp utan en själ. Jag läste någon annanstans men vet inte var men det gjorde intryck på mig: att  medkänsla, barmhärtighet och kärlek är lagen.

Magdalena från Järfälla församling kontaktade mig under veckan. Hon villl vara samordnare för Järfalla församling. Det finns några som deltar i ständig bön där men det har inte funnits någon som vill ta hand om det.  Om någon  i Järfalla församling  läser det här är med (eller vill vara med) och ber den 18e i månaden, ta kontakt med Magdalena, delsterm@hotmail.com  Jag blev väldigt glad för jag vet att det finns många familjer som har problem och som Johannes Paulus har sagt "världens framtid ligger i familjens händer" och vi får inte glömma det. Herre, vi lägger alla familjer som har problem i dina heliga händer.  Du vet hur svårt det är när man slutar kommunicera med varandra. Ge alla par en vilja att kunna lyssna på och att kunna förstå varandra.  Vi ber att de som måste arbeta sig igenom svårigheter blir hela igen. Låt det leda till fördjupning av deras äktenskap. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Yvonne vill gärna att vi ber för henne. Som ni kanske kommer ihåg har hon polio sedan barndomen. Hon har genomgått mycket och nu har hon ont överallt.  Hon har varit starkt troende men säger nu att hon inte längre vet var hon står när det gäller tron.  Herre, lyft upp Yvonne och omslut henne och hennes man med din kärlek. Hennes ärlighet är ett vittnesbörd för oss alla. Grip in i hennes liv och visa henne att du finns i allt. Befria henne från all smärta och hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

It is precisely God´s love that gives meaning to our daily tasks and helps us to face great trials. Det är precis Guds kärlek som ger betydelse till vårt dagliga arbete och hjälper oss att möta stora svårigheter. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Attached please find my input for next week for the Couple Prayer and the Newsletter insert.  The focus of this Word of God is about developing the spirit of our faith and hope and love rather than just settling for the obligations of these.  This is so important especially for the quality of life in marriage and family life but also in the parish community as the living presence of Christ in the world.
 I will be praying for all of you throughout the week that this spirit of joy and gladness and also adventure will be in you to bring great happiness and unity to your homes and communities.  Please continue to pray for me and also pray for one another so that God may be glorified.  God bless you and all your loved one always.  Thank you.

 Johnny

2020-02-09

 

Veckobrev Ordinary 5

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.Hej allihopa,

I skrivande stund är det den 8e januari,  min församlings bönedag och också Fr. Johnny´s bönedag.  Han ber för oss allihopa och varje dag ber han speciellt för dem som har sin bönedag just denna dag. Han är tacksam om vi ber också för honom.   Herre, vi tackar Dig för Fr. Johnny och för allt han gör för äktenskap och familj.  Ge honom allt han behöver för sitt arbete.  Låt honom nå ut till många människor. Låt allt han gör bära frukt, frukt som består.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria Fongen som har ansvar för Nordic Family Days är också tacksam om vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Maria och alla som hjälper henne till Dig. Ge dem allt mod, styrka och visdom för att kunna genomföra Nordic Family Days. Inspirera många att delta. Må den Helige Ande leda dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
I en tidskrift "The Messenger" som kommer från Jesuiterna på Irland läste jag nyligen följande:   "Be keen on this. The heart  of the Church´s mission is prayer. We can do many things, but without prayer they will not work. The heart of it is prayer." Påve Franciskus speaking at the 175 anniversary of the Pope´s worldwide Prayer Network (formerly the Apostleship of Prayer) of 28 June 2019. "Var entusiastisk om det här. Kyrkans mission är bön. Vi kan göra många saker, men utan bön kommer det inte att fungera. Hjärtat av det är bön."   Påve Påve Franciskus när han talade vid den 175års dag av Påvens världsvida bönenetwork (tidigare Böneapostolat) den 28 juni 2019.

En kvinna vill ha bön för följande: att hennes dotter blir återförenad med sitt barn och att hon börjar gå i Kyrkan igen.  Bön för fostermoder att hon tar  bra hand om barnet, och att mormor snart får träffa barnbarnet igen. Både kvinnan och hennes dotter har neurofibromatos och barnet har ärvt det också. De behöver också  en större lägenhet. Kvinnan behöver visdom angående vad hon ska göra med sitt liv.  Herre, vi överlämnar allt det här till Dig.  Du som är källan till allt liv, vet allt.  Vi ber att du ger alla parter som är involverade förståelse och medkänsla för varandra. Hela alla sår och öppna dörrar för en snar återförening för mor och barnet.  Ge alla tre vad de behöver för sin hälsa.  Ge kvinnan visdom om var hon ska vända sig för resten av sitt liv.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Be för en kvinna som känner sig väldigt sårad av hennes man efter skilsmässa. Hon vill förlåta honom men det går inte.  Herre, vi överlämnar  situationen till Dig.  Herre, du vet att  mänsklig förlåtelse inte kommer automatiskt men första steget är viljan att förlåta. Hjälp båda parter att kunna vara vänliga mot varandra och att kunna samarbeta för dotterns skull.  Herre, vi överlämnar också alla andra människor som är i samma situation till Dig.  Låt dem så småningom med din hjälp kunna förlåta.

Jesus, merciful healer, you know human suffering in a way that I can never know. Let me be a sign of your compassion and healing to those who suffer around you. Jesus barmhärtige helare, du känner mänskligt lidande på ett sätt som jag aldrig kan förstå.  Låt mig vara ett tecken av din medkänsla och helande till dem som lider omkring Dig.   Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
Thank you for your prayers last week for us as Redemptorists when we were together for our annual retreat.  It was a very enjoyable and fulfilling time for me and for most, if not all, of us.  It was also great for me to be back in Esker for a few days where I spent so many wonderful years of my life.  By the way, if you forgot to pray for us last week you can still do it this week as your prayers will be very welcomed!!

 Attached is my input for next week for the Couple Prayer and the Newsletter piece.  Again, it is such an important Word of God for all of us in which we can experience the affection Christ has for us and inspiring us to grow in affection for one another, especially in your marriage and family life.  You will be in my prayers throughout the week that your love for each will grow and blossom.  God bless you always.

 Johnny

2020-01-26

 

Veckobrev ordinary 3 & Presentation of Christ in the TempleFr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,


Jag börjar med underbara nyheter om svar på bön.  Monica skrev om mannen vi bad för förra veckan:

"Familjefadern 36 år på Sahlgrenska hjärntumör opererades ....
Op. gick bra , läkaren nöjd.HAN kan se!! Tack och Pris!
Gud vare lovad!!"  Deo gratias.

Jag har läst en artikel om Kristen meditation för barn i en Jesuit tidskrift "The Messenger". Jag blev tagen av det. Jag citerar en del saker som jag läste. "Children love to meditate, they take to meditation like ducks  to water. Very many children spoke of becoming intensely aware in meditation of their inherent goodness. Derek (9) said "When I meditate I go on a journey down to God" Alex said when I hear the chimes at the start of meditation, I imagine it is God ringing my doorbell and I open my heart to let him in". As well as making them aware of the goodness within themselves, meditaton helps children to appreciate the innate goodness in others and to relate better with them. Barn älskar att meditera, de tar till sig meditation som änder till vatten. Väldigt många barn sade att de blev ytterst medvetna om deras naturlig godhet när de mediterade. Derek 9 år sade - när jag mediterar, tar jag en resa ner till Gud. Alex sade - när jag hör klockringningen vid början av meditationen, fantiserar jag att det är Gud som ringer på dörrklockan och jag öppnar mitt hjärta så att han kan komma in. Förutom att bli medvetna om godheten i sig själva, hjälper meditation barn att uppskatta den medfödda godheten i andra och relatera bättre till dem." Herre, vi överlämnar alla barn i dina heliga händer.  Hjälp oss att leda dem närmare dig och Din kärlek. Jesus Heliga hjärta, vi litar på Dig.

Lord Jesus, open the doors of my heart  to the grace of the Holy Spirit. Help me as you work through me to open the hearts of others to your love. Herre Jesus öppna dörrarna av mitt hjärta till nåden från den Heliga Anden. Hjälp mig, när du arbetar genom mig att öppna andras hjärtan för Din Kärlek. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 As I will be away in Esker, Athenry, Co. Glaway next week for our annual Redemptorist retreat, I am sending you two instalments of the Couple Prayer – for next week and the week after.  Please pray for all of us that the retreat will be a time of joy and renewed hope for our Community.  I will be praying for you and all your loved ones when I am there.

 I hope you will find these two inputs helpful for your marriage and your family life.  Pope Francis recently asked us to dedicate this coming weekend to the Word of God – to make it a special time of pledging our lives to be shaped by the Word of God in the Scriptures and to finding the Word of God in our lives of love , our lives of hope and our lives of faith. “It is in your hearts and it is on your lips”. 

 May God’s blessing be with you and all those you love in the two weeks ahead.

Johnny2020-01-20

 

Veckobrev Ordinary 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 
Hej allihopa,
Nu när jag börjar skriva, efter en molnigt mörk dag igår, skiner solen och det finns inte ett moln på himmelen.  Deo gratias.

Fr. Johnny skriver den här gången: It is hard to believe our love has so such power, that our love can transform the world in so far as we point towards Christ our Saviour. Det är svårt att tro att vår kärlek har så mycket makt, att vår kärlek kan förändra världen så länge vi riktar oss mot Kristus, vår frälsare.

Nu i januari, när allt är lite lugnare, tycker jag det är en bra tid att sprida ständig bön till nya deltagare.  När  jag upptäcker någon som kunde vara intresserad brukar jag visar dem listan och böneboken. De flesta brukar vara intresserade men vi måste acceptera att det inte passar alla.   Samordnare i Nyköping kontaktade mig nyligen.  2007 startade Ständig Bön i den församlingen.  Den är stark där så som i många andra församlingar.  Många församlingar firar Mässan, inte för ständig bön för äktenskap och familjen, men för alla äktenskap på just deras bönedag.

Jag vill också uppmuntra er att delta i Nordic Family Days. Haugeton, Fredrikstad, Norway.  Bland föredragshållarna finns Biskop Anders och Sr.Sophie. Det blir en bra blandning av andlighet och gemenskap med program för alla åldrar.

Nordic Family Days      https://pastoral.no/nordiske-familiedager/ 
 
The Catholic Bishops of Scandinavia invite Catholic families from all five countries to a great gathering at Haugetun Boarding School, Norway with the theme Love in the Family—Strength for the Church .  May 21 - 24, 2020  (Kristi Himmelsfärdshelg)

Parents, children, teens, grandparents—small and big families alike— are all welcome to four days of inspiring talks, workshops, prayer and good sharings about the joys and challenges of family life in the light of our Catholic faith. Our Bishops will be there to encourage and guide us. 

Accommodation
The families will be lodged in the number of double rooms they need, most of them with individual bathrooms. The school provides extra mattresses for children and all bed clothes. Bring a baby cot if you need. Youth may be accommodated on mattresses in class rooms. Check out www.haugetun.no/internat and get acquainted with the place. 

The prices include three nights at Haugetun Boarding School, all meals and a visit to the Old Town and St. Birgitta Church in Fredrikstad. Travel costs are not included. Prices Adults (12 years +): NOK 1500, Children 4-11 years: NOK 750 Children below 4 years: FREE                  Booking fee: NOK 250 per family


En kvinna skriver "Jag vill att du lägger till en famljefar 36 år som imorgon opereras på Sahlgrenska för hjärntumör och hela hans familj". M opererades i början av veckan.  Herre, vi överlämnar fadern i dina heliga händer. Vi ber att han blir helad till kropp och själ. Led alla personal som har hand om honom. Lindra M och familjens oro och låt dem känner sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Loving God, may I be filled with you. Thank you for your love, ever present, ever strong, ever consuming.  Kärleksfulle Gud, Må du uppfylla mig. Tack för Din kärlek, alltid nävarande, alltid stark, alltid brinnande.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

Christmas is now completed for another year and we enter into a few weeks of comparative calm in the Liturgy before we begin the preparations for Easter with the season of Lent.  This short time is to help us to enjoy the experience of Christ living in us and among us in the ordinary ups and downs of our lives.

Attached is my input for next week.  This reminds us that Christ among us is the Son of God, to help us into a sense of awe in our faith and hope.  There is so much for us to know as awesome – the beauty of your marriage; the miracle of your family; the goodness of each person in your community; and the amazing God who loves us so much in Christ.

I pray that all of us can grow in this spirit of reverence and quiet wonder about each other and about our God.  May God bless you always.

Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?