2018-11-04

 

Veckobrev Ordinary 31

Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Jag fick en väldigt vackert reflektion från Fr. Donal Neary S.J.  Det heter Kärlek och bara Kärlek  God meets us where we cry and laugh, sing and dance, pray and roar. In anger, in joy - in shared love and friendships when body and soul say love. From this vantage point of love, we live our Christian life. Gud möter oss där vi gråter och skrattar, sjunger och dansar, ber och skriker.  I ilska, i glädje - i delad kärlek och vänskap när kropp och själ säger kärlek.  Vi lever vår kristna liv från denna fördelaktiga  position. Jag kommer att lägga ut hela reflektionen på bloggen http://standigbon.blogspot.com  men tyvärr kommer den finnas bara på engelska.

Föräldrar till en pojke som nyligen begick självmord vill att så många människor som möjligt ber för dem. Lillasyster och alla släktingar behöver våra böner och även prästen som stöttar dem och höll i begravningen. Prästen berättar att ungefär en ung människa om året dör under tragiska omständigheter och det är tufft även för präster. Han behöver också förbön, det tar tid att återhämta sig från detta. Herre, jag saknar ord men hjälp mig.  Må pojken vila i frid. Vi litar på att Du tar hand om pojken. Vi överlämnar först och främst föräldrarna och syskon och alla släktingar och vänner till dig. Du vet hur oerhört svårt det här är.  Gör något så att de får ett ljus i tillvaron på något sätt.  Låt dem få den hjälp de behöver så att såren kan läkas.  Hjälp dem igenom sorgeprocessen och hjälp dem att kunna göra det tillsammans och inte stänga in sig. Ge dem all mänsklig och andlig hjälp de behöver och låt alla vara känsliga för familjens behov.  Herre, vi tänker speciellt på prästen. Tack för att han finns. Var med honom och ge honom den styrka och kraft han behöver för att kunna trösta familjen och för att kunna själv gå vidare. Hela honom, herre.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Det var glädjande att höra att ett par som hade relationsproblem som vi bad för för några månader har det bra nu.  Herre,  Du som är källan till allt liv. Tack Herre för att du hör våra böner och läker våra sår.  Var med det här paret i fortsättningen också. Var med alla gifta par och hjälp oss att alltid kunna kommunicera med varandra på ett bra sätt. Jesus Heliga Ande, vi litar på Dig.

Ett bevis till för att Herren hör bönKvinnan som åkte till England till sin mans tvillingbrors begravning utan sin man tackar för det enorma stöd våra böner var när hon var spänd och trött att träffa den sidan av sin mans släkt utan honom. Själva begravningen var en upplyftande upplevelse.  Hennes barn var med och allt annat gick över förväntan.  Deo Gratias.


Father of love, you  pour out your water in the waters of Baptism. Help me to grow in your love as your son/daughter. May I be a witness for you to all I meet. Kärlekens Fader, Du häller ut ditt vatten i Dopets vatten.  Hjälp mig växa i Din kärlek som din son/dotter. Må jag vara ett vittne för Dig till alla jag möter.  Loyola Press

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 We are half way through the Parish Mission in St. Michael’s parish, Belfast and thank God it is going very well.  Thank you for your prayers for us.  Please continue to pray for this Mission, especially for all the young families in the parish, that this time will be used by them to renew their faith and love.

 Attached is the input for this coming week.  I hope it will be helpful for you in your marriage and in your family life.  You are in my prayers each day.  It is a privilege to be with you on your adventure.  God bless you always.

 Johnny

2018-10-28

 

Veckobrev Ofrdinary 30Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här 
.
Hej allihopa,

Under veckan läste jag följande på Livingspace som är en del av Sacred Space/Heligtrum.  "We are God´s work of art. Everything we have become, every beautiful thing we do is simply God at work in us and through us. We are created in Jesus Christ to live the good life as from the beginning he had meant us to live it. But our doing depends entirely on our openess to his guidance and help. Vi är Guds konstverk. Allt vi har blivit, varje vacker sak vi gör är helt enkelt Guds arbete i oss och genom oss. Vi är skapade i Jesus Kristus att leva det goda livet som han från början menade att vi skulle leva.  Men om vi gör detta beror helt och hållet på vår öppenhet för hans ledning och hjälp."

Jag träffade en kvinna under veckan som skulle sälja sin rörelse på grund av att hennes son hade försökte begå självmord två gånger. Hon känner att hon måste vara hemma med honom. Det är svårt att gissa sonens ålder men jag tror mellan 18 och 21.  Jag trodde han var en väldigt utåtriktad positiv kille.  Mamman säger att han har varit mobbad. Jag kände på en gång att vi måste be för honom. Jag vet inte om familjen är troende men hon är öppen för att vi ber för honom.  Herre, vi lägger E i dina heliga händer.  Du som är källan till allt liv och vet vad som ligger bakom hans självmordsförsök. Vi ber att du lindrar E och föräldrarnas oro och ångest. Ge dem den visdom de behöver att kunna tackla situationen och få den rätta hjälpen. Vi ber att du inte låter det hända igen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

För två veckor sedan bad vi för Tony som jag tror begravs idag. Herre, vi tänker på Tonys tvillingbror som är kvar hemma att han på något sätt känner sig delaktig i vad som händer.  Var med Tonys fru och alla som är berörda av detta. Trösta dem och hjälp dem att kunna gå vidare.  Må Tony vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kvinnan som själv är sjuk och har svåra samarbetsproblem med sin sons Pappa har hört av sig.  Hon är väldigt tacksam för våra böner och vill gärna att vi fortsätter att be för henne. Hon har svåra beslut att fatta framöver.  Herre vi överlämnar hela situationen till dig en gång till. Tack Herre att trots alla svårigheter att hon inte förlorar tron på Dig. Vi ber att någonting händer för att vända situationen åt rätt håll.  Ge henne den visdom och all hjälp hon behöver för att kunna fatta det rätta beslutet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Jesus, you who come to teach and free us, help me to follow your example of kindness and love in all the moments of each of my days.  Jesus, du som kom för att undervisa och befria oss, hjälp mig följa din exempel av godhet och kärlek i alla ögonblick varje min dag.
Länk till Fr. Johnnys brev på engelska och svenska som vanligt ovanför detta brev.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Thank you for your prayers last week for the Parish Mission I was on in Carrick-on-Shannon.  It was a wonderful experience for me and for so many of those who attended.  I thank God for that.  I ask for your prayers now for the Parish Mission in St. Michael the Archangel, Belfast.  This begins on Saturday and will go on until Sunday week.  Fr. Brendan Keane and I will be conducting it.  So please pray for all those who will be there -  and for those who won’t be there too! -  from this parish.

 I attach the Couple Prayer for this coming week, the 30th in Ordinary time.  I hope this will bring you great blessings in your marriage and family life and in your parish community.  You are in my prayers every day.  Please continue to pray for me.

 Johnny

2018-10-16

 

Veckobrev Ordinary 27 & 28

  
    
Fr Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Fr. Johnny har skickat "couple prayer" för 2 veckor eftersom han är bortrest igen. se brevet nedan. Vi får inte glömma bort att be för honom. Han ber för oss hela tiden. Herre, vi tackar Dig för Fr. Johnny och för hans arbete.  Må allt han gör bära frukt, frukt som består.

Bön behövs för Pia som har nyss börjat behandling för bröst cancer. Herre,vi överlämnar Pia till Dig. Må Din Ande inspirera sjukhuspersonalen så att hon får den bästa behandlingen. Hela henne till kropp och själ. Lindra Pias och hela familjens oro och låt de känna sig burna av våra böner. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

En man som heter, Tony gick bort lugnt stilla och fridfullt för några dagar sedan. Hans familj och hans tvillingbror, som är sjukligt, är i sorg. Vi tackar Dig Herre för Tony´s liv. Må han vila i frid. Vi ber att familjen får mänsklig och andlig hjälp tid under den här tiden. Vi ber att du öppnar väger så att det blir möjlig för Tonys tvillingbror att kunna åka till begravningen. Låt de känna sig burna av våra böner under den här svåra tiden. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

I söndags hörde följande tröstande ord på Pray as you Go "Come holy Spirit, come light of my heart. When we do not know how to pray, the HolY Spirit prays in us. Kom Heliga Ande, kom ljus av mitt hjärta. När vi inte vet hur vi ska be, ber den Heliga Ande i oss".

God of love, teach me to walk with my brothers and sisters to build a world of justice and peace for all. Kärlekens Gud, lär mig gå med mina bröder och systrar att bygga en värld av rättvisa och fred för alla.  Loyola Press

Vi hörs om 2 veckor.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Thank you for praying for the Parish Mission last week.  It went very well.  There was a great attendance that continued to grow as the week went on – which is always a good sign! – and there was a lot of joy in all of us who gathered morning and evening.
 
 I am sending you two instalments of the Couple Prayer again this week as I am going on another Parish Mission on Saturday, this time to the parish of Carrick-on-Shannon in Co. Leitrim.  On many of these Missions we do not have access to the Internet. There probably will be access on this one but just in case there isn’t I want you to have the one for the following week. I hope these will be of benefit to you.
 
 Please pray for Fodhla McGrane and myself as we try to bring the joy of the Gospel to this parish and a fresh impetus to them.  You will be in my prayers each day that God will continue to bless you with joy and gladness in your love.
 Johnny

2018-10-01

 

Veckobrev Ordinary 26 och 27

Fr Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den här veckan har jag svårt att hitta ord för veckan har varit händelserik. Ibland kan jag har svårt med tillit till Gud men den här veckan har han visat sig och jag har fått bekräftelse för vad Påve Franciskus säger: Gud svarar alltid på bön, inte alltid på det sätt vi har förväntat oss men kanske på ett ännu bättre sätt. Förra veckan skrev jag att Maria Kling hade gått ur tiden. Vi var tre som åkte från Karlstad till begravningen och det var ett vemodigt men vackert avsked.  Vi åkte hem med stor värme och tacksamhet i våra hjärtan eftersom hennes bortgång gav upphov till mycket svar på bön.  Vi kommer att sakna henne men vet att hon fortfarande är med oss.

Den här veckan skickar Fr. Johnny "couple prayer" för vecka 26 och 27.  Brevet för vecka 27 handlar mycket om äktenskap.  Den här veckan, vecka 26, säger han: "the greatest effort of faith is always to give control back to God and live the way God wants us to live. This has huge implications for marriage and family life." Den störste utmaning som tron har är att alltid ge tillbaka kontrollen till Gud och leva så som Han vill att vi ska leva.  Detta har enorma implikationer för äktenskap och familjeliv. Resten finns i Fr. Johnnys brev.

En kvinna vill att vi ber för hennes brors familj. Brodern dog för några dagar sedan. Han efterlämnar sin fru och en 15 månader gammal son. Herre, vi överlämnar hans fru och son, och hela familjen, till Dig. Du vet hur svårt det är särskilt för hans fru nu. Vi ber att hon och resten av familjen får den styrka de behöver i denna svåra tid. Må hela familjen känna sig burna av våra böner.  Må det finnas många människor som ger familjen  det mänskliga stöd som de behöver nu. Må brodern vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna vill att vi ber för hennes barnbarn, Jakob.  Han opererade knäet i juni. Han har vätska i knäet som inte går bort och de måste operera knäet en gång till.  Herre, vi överlämnar Jakob till Dig och vi ber att din Ande leder läkaren och all sjukhuspersonal som har med Jakob att göra. Herre, hela honom till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus, you reveal the Kingdom of God in so many surprising ways. May your signs and wonders lead me ever closer to you. Jesus, Du visar Guds rike på så många överraskande sätt. Må Dina tecken och under leda mig ännu närmare Dig. Loyola Press.
 
Vi hörs om 2 veckor.

Varma hälsnigar,
Colette

Dear Friends,
 
 Autumn has certainly arrived!!  The weather is clearly telling us that.  And the fact that I am getting ready to go on a few Parish Missions is also telling me that!  On Saturday, Maureen Flanagan, Fr. Brendan Keane and I are going to the parish of Dromara and Drumgooland in the Diocese of Dromore for a week’s Mission.  Please keep us and that parish in your prayers that the Lord may be with us all and that the week will be a great success for the people there.
 
 Because of this I am sending you two instalments of the Couple Prayer.  I do this in case there is no Internet connection in the accommodation we will have for the week – sometimes that happens.  But I will be praying for you each day that God may continue to bless you and your family and friends with a great sense of his presence with you and his love for you.  Thank you for your faith and goodness.
 
 Johnny

2018-09-22

 

Veckobrev Ordinary 25

Fr Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,


Veckorna försvinner fort och nu är det dags för Fr. Johnnys brev igen.
Under sommaren skrev Marina Håkonsson till mig: Det var så fin Mässa och predikan idag med F. McCormick. Han uppmuntrade oss med orden från första läsningen, "Herrens Ande lyfte upp mig" att vi har Anden i oss och vi är utrustade med kraft.  Evangeliet ska "comfort the disturbed but disturb the comfortable.

Marias dotter Anna skrev följande till mig. "Det värmer i hela mitt hjärta att ni ger mig styrka med era fina ord och att ni ber för oss"  Begravningsceremonin är hos  Birgittasystrarna i Vadstena nu på onsdag 26 september 14.00 och själva begravning i Filipstad dagen efter, 27 september.

Kvinnan som har problem angående vårdnad av sin son har skrivit: Det går inte i ord att beskriva hur mycket det betyder att ni ber för mig och oss.
Tack Herre att Du hör våra böner.
 

Faithful God, create in me an awareness of your loving presence. Trofaste Gud, skapa i mig en medvetenhet om din kärleksfulla närvaro. Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Thank you for your prayers last week for the couples who celebrated their Golden Wedding Anniversary in England.  We had a wonderful time, a time of thanksgiving and praise for God’s presence among us and God’s love for us. 

I ask your prayers this week for friends of mine whose son and grandson were seriously injured in a car crash a few days ago and for the driver of the other car who is critically injured.  We can bring them all through this awful time through the support of our prayers.

 Attached is the input for next week, the 25th week in Ordinary time.  I hope you will find it helpful for yourselves and for all those to whom you send it or make it available to in your parish.  Thank you for doing that.  Be assured of my prayers for you and your loved ones.  May God continue to be with you and bless you with joy and peace.

 Johnny 


2018-09-15

 

Veckobrev Ordinary 24

Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Det är dags igen för Fr. Johnnys brev.  Den här veckan ger han oss en inspirerande tolkning av Jesu ord: "ta ditt kors och följ mig". De här orden brukar jag känna ett visst motstånd för. Menar Han att jag måste lida?  Fr. Johnny ger oss en utmanande tanke.


Be gärna för Maria som dog plötsligt under veckan. Hon har varit med i Ständig Bön sedan 2002.  Herre, vi tackar dig för Marias liv och vi ber att allt som hon har gjort ska bära frukt, frukt som består. Vi överlämnar hennes barn och barnbarn i Dina heliga händer och ber att de ska få mänsklig och andlig tröst. Låt dem  känna sig burna av våra böner under den här svåra tiden. Må Maria vila i frid.
 

Kvinnan som vi bad för förra veckan har hört av sig. Hon säger att hennes situation är svår och hon är mycket svag. Hon har allvarliga samarbetssvårigheter med Pappa till sitt barn angående vårdnad. Jag är bekymrad. Det tar aldrig slut.  Herre, vi ber dig att du griper in. Jag vet inte vad lösningen är men du vet. Hjälp dem att kunna samarbeta och hjälp Pappan förstå att Mamma är viktig för barnet.  Ge kvinnan kraften hon behöver för att kunna klara av situationen.  Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tacksam om ni håller dem i era böner.

En kvinna har skrivit: "Jag skulle uppskatta om Du la ut en not i brevet om Förbön.
Förbön för hälsa till kropp & själ både för mig & min dotter..
Förbön för att våran katastrofala ekonomi löser sig, nu är det mer kaos än någonsin.
Minsta lilla grej till & jag kommer att krascha in i väggen - totalt.
Å då blir det svårt att ”reparera skadan”.. Herre vi överlämnar den här kvinnan och dottern till dig och hela hennes livssituation. Hela dem till kropp och själ och öppna möjligheter för dem att klara av deras katastrofala ekonomi. Ge kvinnan kraften hon behöver att klara av livet. Låt dem vara villiga att acceptera all hjälp som kommer i deras väg. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Almighty God and Father of us all, thank for your wondrous creation and for the way you care for me. I humbly bow before you and present my cares to you. Allsmäktige Gud och Fader allas vår Fader, tack för din underbara skapelse och för sättet du tar hand om mig.  Jag böjer mig ödmjukt inför Dig och ger Dig mina bekymmer.
Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends
,
 It seems strange now to see the evenings getting so much shorter and the air getting that bit colder. The summer would seem to be coming to a close.  But what a wonderful few months we have had.  Thank God for that.
 
 And thank God too for the months ahead, filled with celebration of God’s greatest gifts to us of each other and of his Son.  Thank God for the faith that we have to know God’s great love for us and for all humanity.  That is what we are put in touch with each Sunday in the Eucharist and each day in our love for one another.
 
 I ask your prayers for friends of mine who are celebrating their Golden Wedding Anniversary in England on Saturday next, September 15th.  I am going over on Friday to be with them.  John & Sue have been very close friends to me for many years and I am delighted to celebrate with them.  John’s sister Catherine and her husband Alistair are also celebrating their Golden Wedding Anniversary on Saturday.  It promises to be a celebration to remember!
!
 You are in my prayers every day that God may continue to be close to you and bless you and all your loved ones abundantly.  Please keep me in your prayers.
 
 Johnny

2018-09-10

 

Veckobrev Ordinary 23

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Det känns lite oroligt nu när vi väntar på resultatet av valet. Förmodligen får ni det här brevet efter resultatet. Herre, låt visdom och förnuft råder i Sverige.  Helige Ande var med våra ledare och leder dem åt rätt håll.


Fr. Johnny säger viktiga ord tills oss idag:  It wasn´t just for the fact that (Jesus) cured people but it was because of the wonderful compassion that he showed towards those who were suffering." Det var inte bara för det faktum att (Jesus) helade människor men det var på grund av det underbara medlidande han visade mot dem som led.  Equally we will know his touch if we let our tongues be loosened to speak to one another words of love, praise, comfort and encouragement. På samma sätt kommer vi att känna hans beröring om vi låter våra tungor lossas att tala till varandra med ord av kärlek, beröm, tröst och uppmuntran."  Resten finns i Fr. Johnnys brev.

Jag är lite orolig för den kvinna som vi har bett för många många gånger och som har problem med sitt barns Pappa angående vårdnad. Hon är själv mycket sjuk. Herre, vi vet inte hur det ligger till med den här kvinnan men vi vet att du är med henne hela tiden.  Låt henne känna att vi ber för henne och låt henne vara öppen för all hjälp hon kan få, både mänsklig och andlig.  Var med barnet och låt allt ske för hans bästa. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

S. vill att vi ber för henne. Hon har ont i sidan och läkaren vet inte vad det är för något.  Hon är under utredning men hon är lite orolig.  Herre, vi överlämnar Sonia till Dig. Lindra hennes oro.  Led läkaren som har hand om henne till rätt diagnos. Låt henne känna sig buren av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

God you offer us the gifts of faith, hope and love. May these gifts strengthen me to be an ever more faithful witness to your love for us. Gud du erbjuder oss gåvorna av tro, hopp och kärlek.  Må dessa gåvor stärka mig att vara ett ännu mer trofast vittne av din kärlek för oss.  Loyola Press
Varma Hälsningar,

Colette


Dear Friends,

 It is good to back to you again.  The week of the World Meeting of Families was wonderful for me.  It was amazing to be there and to be uplifted by thousands of people celebrating marriage and family life and also to see the vast resources that are there for developing and growing marriage and family life.  Our challenge now is to continue to promote the importance of these great gifts of marriage and family and to call on all the resources that are there.

 This weekly programme for married couples is one of those resources.   Please encourage couples to use it as it is simple but could be so helpful for couples.  I am very glad to make it available each week.

 You have been in my prayers every day as I thank God for you and ask God to be with you and your loved ones.  Please pray for me also.

 Johnny

2018-08-28

 

Veckobrev Ordinary 21 och22

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Idag är det den 27 augusti, Heliga Monicas festdag. Hon är skyddshelgon för tålamod, makar och för alla dem som har varit misshandlade.

Jag var med på Vallfärden i Vadstena.  Vi var väldigt väldigt många och det var en upplevelse.  Bertha och jag hade ett stånd för Ständig Bön.  Vi hade ingen strategisk plats så tyvärr  tror jag att många missade oss men vi fick värdefulla erfarenheter för nästa gång.   Det var roligt att träffa många gamla vänner.

Jag har försökt följa Påvens resa på Irland.   Man blir tagen av den glädje, ömhet och medkänsla  han utstrålar i mötet med människor.  Han höll tal under "The Festival of Families/Familjefestival" i lördags kväll.  Han pratade mycket om förlåtelsens praktik." När vi förlåter,  ger vi någonting av oss själva."  Bland annat sade han att "barnen lär sig att förlåta när de ser föräldrar förlåta varandra.  Innan dagen är slut, säg förlåt till varandra.  Nästa dag blir som ett kall krig om man inte gör det. Vi måste akta oss för kallt krig i familjen."  Påve Franciskus hade ett möte med några av offren för Kyrkans och Statens beteende.  I början av den vackra Mässan tog han upp de olika punkter som kom upp under mötet och bad Herren om förlåtelse för Kyrkan. Tidigare under dagen hade Irlands Statsminister hållit ett tal där han beskrev Statens och Kyrkans historia. Han tackade Kyrkan för allt den hade gjort inom utbildning och välfärd - saker som inte hade blivit gjorda  av Staten.  Han bad också om förlåtelse för allt ont som Staten och Kyrkan hade orsakat.  Herre, hela alla offrens  sår.  Låt Påve Franciskus besök leda många tillbaka till Kyrkan och må allt som har hänt under "The World Meeting of Families" bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Gå in på rte.ie eller rte. play för att se Påvens besök på Irland.
 

.För oss alla och hela Kyrkan:  Låt oss alla växa i en Ande av kärlek, integritet och medkänsla.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


God, leader of faithful people., lead my heart, my mind and my life.  Gud, ledare av troende människor, led mitt hjärta, mitt sinne och mitt liv. Loyola Press

Vi hörs om 2 veckor.


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,
 Last Saturday I had the privilege of baptising my grandnephew, Oisin Patrick.  It was a wonderful occasion.  I was very aware again of the awesomeness of life and the beauty of faith through this baby.  Please keep him and his parents and all young children in your prayers that we can be worthy of them as they grow up.

 I am sending you two instalments of the Couple Prayer tonight as I am going to Dublin tomorrow for the World Meeting of Families and the visit of Pope Francis for this special occasion and I’m going from there to a Conference next week in Thurles, Co. Tipperary.  You will be in my prayers every day during this time that God will bless you and all your loved ones with very special gifts of joy and gladness.  Please pray for me and for all who will be in Dublin this week.  If you are there visit us at the Redemptorist stand in the RDS, especially for an hour of prayer each day Wednesday – Friday for Marriage & Family Life.  It would be so good to see you.

 Johnny

2018-08-19

 

Veckobrev Ordinary 20

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 .

Hej allihopa,

Idag skriver Fr. Johnny till oss "Through the Eucharist we are already united with life that will last forever, a life that we are called on to live now through our love for God and for one another. Genom Eukaristin är vi redan förenade med liv som varar för alltid, ett liv vi är kallade att leva nu genom vår kärlek till Gud och för varandra". Resten finns i Fr. Johnnys brev.


Officiell Familjebön inför Världsmöte för Familjen 2018

Gud, vår Far
Vi är bröder och systrar i Jesus, din Son,
En familj, i Anden av din kärlek.
Välsigna oss med din kärleks glädje,
Gör oss tålmodiga och snälla,
milda och generösa,
välkomnande för dem i behov.
Hjälp oss att leva din förlåtelse och fred.
Skydda alla familjer med din kärleksfulla omsorg,
särskilt för dem som vi nu ber för.

( Vi kommer ihåg familjmedlemmar och andra vid namn)

Öka vår tro,
Stärk vårt hopp,
Behåll oss trygga i din kärlek,
Gör oss alltid tacksamma för livets gåva som vi delar,
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen
Maria, moder och ledsagare, be för oss,
Helige Josef, fader och beskyddare, be för oss,
Helige Joakim och Anna, be för oss,
Helige Louis och Zelie Martin, be för oss.
 

The World Meeting of Families äger rum i Dublin i slutet av augusti.   Påve Franciskus kommer att delta i Familjens Fest den 25 och också fira Mässan vid slutet av mötet, den 26 augusti. Fr. Johnny vill att vi be för mötet och för Påven. Det är väldigt många som har lämnat Kyrkan på Irland. Herre, vi överlämnar The World Meeting of Families till dig.  Vi ber att mötet ska leda till en pånyttfödelse och att de som har känt sig kränkta på grund av Kyrkans beteende ska kunna förlåta, känna sig älskade av Jesus och få frid.  Låt Din Ande vara allas inspiration.  Skydda Påve Franciskus och ge honom de rätta orden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lord, present in the wine and bread. Stay with me Lord when I am fed. Herre, närvarande i  vinet och brödet.  Stanna med mig när jag är mätt.   Pray as you Go


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
 I am enjoying a few days break in Carndonagh, Co. Donegal at present and looking forward to going to Dublin next week for the World Meeting of Families and the presence of Pope Francis at the end of next week.  This is the life!!  As always, you are in my thoughts and prayers.

 If you are in Dublin next week please join us at the Redemptorist stand for an hour of prayer for Marriage & Family Life 1.00 pm – 2.00 pm Wednesday – Friday.  It would be great to have you there and to meet up with you.  The Redemptorist stand is 171-173 in the RDS.
 
 In the meantime let us keep it all in our prayers that this World Meeting of Families will be a week to remember for all of us in Ireland.  God bless you and all your loved ones.
 Johnny

2018-08-14

 

Veckobrev Ordinary 19

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,

Jag kom tillbaka från Irland efter några  veckors semester.  Det var så skönt att uppleva min egen kultur igen.  Tyvärr när var där gick min kusin bort, bara 58 år gammal. Hon har kämpat med cancer i nästan 3 år. Hon visste att hon var döende och precis som min bror, som dog vid samma ålder, dog hon på ett väldigt vackert sätt. Begravningen var också vacker - ett fint minne.  Hon har två söner som är vuxna men jag är glad om ni ber för dem.  Herre, vi överlämnar Gavin och Ian till Dig. Du vet att även om de har vackra minnen av sin Mamma och de måste gå igenom sorgens process, låt dem få andligt och mänskligt stöd under den här tiden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

The World Meeting of Families äger rum i Dublin i slutet av augusti.   Påve Franciskus kommer att delta i Familjens Fest den 25 och också fira Mässan vid slutet av mötet, den 26 augusti. Fr. Johnny vill att vi be för mötet och för Påven. Där finns väldigt många som har lämnat Kyrkan på Irland. Herre, vi överlämnar The World Meeting of Families till dig.  Vi ber att mötet ska leda till en pånyttfödelse och att de som har känt sig kränkta på grund av Kyrkans beteende ska kunna förlåta, känna sig älskade av Jesus och få frid.  Låt Din Ande vara allas inspiration.  Skydda Påve Franciskus och ge honom de rätta orden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Jag tog med mig från Irland en fin bön som alla ska be inför mötet.  Jag kommer att översätta den till svenska och lägga ut den på bloggen http://standigbon.blogspot.com så snart jag kan.


Jesus, Prince of Peace, make my heart an instrument of Your love and peace. Help me to bring your peace, patience and comfort to others. Jesus Fredens Prins, gör mitt hjärta till ett redskap för Din kärlek och fred. Hjälp mig att ge din fred, tålamod och tröst till andra.  Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

I had a lovely text from a couple this week telling me about how much they are enjoying the couple discussion each week and how they find the questions challenging for themselves.  It was great to hear that.  I hope many others are finding the same as you work on this programme week by week.

 It is a privilege for me to be part of your journey of love and I thank you for that.  As I have often told you, you are in my prayers every week that God may be with you to help you grow in love, that your love may bring you and many others hope, and that this hope may enliven the faith of all of us.

 These weeks are all about the Bread of Life that is given to us in Christ.  May we all grow in our appreciation of this great gift especially in the Eucharist
.

 God bless you always.

 Johnny

2018-06-17

 

Veckobrev Ordinary 11


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

"God is at work in all things around us even when we are not attentive to him. He also says that the small things are the key to the growth of God`s Kingdom. Gud verkar i alla saker omkring oss även när vi inte är uppmärksamma på honom." säger Fr. Johnny till oss idag.

Jag blev väldigt rörd av följande som kommer från Fr. Donal Neary S.J. Irland. "We pass on the best in life both by what we say and what we do.  Young people watch for example. Faith and love is more ‘caught’ than taught.  Even when our lives fall short a bit, honesty and openness are fruits of what we sow. Jesus stresses how small the seed can be; with the help of God, the seed grows.  Sometimes in our anxieties about our children, we simply entrust them to God who loves them like a parent. Vi ger vidare det bästa i livet både genom vad vi säger och vad vi gör. Unga människor tar till sig exempel. Tro och kärlek är mer "fångad" än undervisad. Även när vårt liv är lite bristfälligt, är ärlighet och öppenhet frukter av vad vi sår. Jesus betonar hur litet fröet kan vara, med Guds hjälp växer fröet. Ibland i vår ängslighet för våra barn, överlämnar vi dem helt enkelt till Gud, som älskar dem som en förälder.  Lord, thanks this day for all who have shared love to me and my family in their lives. Herre, tack idag för alla som gav kärlek till mig och min familj i deras liv."   Jag ska försöka lägga reflektionen i sin helhet på bloggen.  htpp://standigbon.blogspot.com

Herre, vi överlämnar alla våra barn och barnbarn och hela vår familj till Dig.  Låt all kärlek som de har fått i deras liv, bära         frukt, frukt som består. Hjälp dem att kunna ge kärleken vidare till andra som finns i deras liv. Jesus Helga Hjärta, vi litar på Dig.
Risen Jesus, your deep love for us lives on in the Eucharist we share. Thank you for the gift we share. Thank you for the gift of yours.. Open my eyes to see you in all things. Uppståndne Jesus, din djupa kärlek för oss lever i Eukaristin vi delar. Tack för den gåvan vi delar. Tack för gåvan av Dig. Öppna mina ögon för att kunna se Dig i allt. Loyola Press

Varma Hälsningar och glad Midsommar,
Colette

 

Reflection - Fr. Donal Neary. S.J. Irland11th Sunday i Ordinary Time, June 17th 2018

Parents often wonder about their influence on their family. They do their best to give values and faith to the children and see them living a different sort of life style. Teachers may wonder the same. Anyone in the work of passing on faith and values question how much they get across to people. 

The parable today is about the slow growth of faith.  We never know when or where the good we try to do bears fruit.  Many years later we may meet someone who tells us that something we said or did helped them in life. The values given in our family are often the deepest and strongest values we live by.  The seed will ‘sprout and grow, and the sower does not know how’.

We pass on the best in life both by what we say and what we do.  Young people watch for example. Faith and love is more ‘caught’ than taught.  Even when our lives fall short a bit, honesty and openness are fruits of what we sow
.
Jesus stresses how small the seed can be; with the help of God, the seed grows.  Sometimes in our anxietie4s about our children, we simply entrust them to God who loves them like a parent. 

Lord, thanks this day for all who have shared love to me and my family in their lives.
 


2018-06-12

 

Veckobrev Ordinary 10


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Fr. Johnny skriver i sitt brev att han önskar att vi ber för en ung man, som är maka och fader och har fått väldigt dåliga nyheter angående cancer.  Herre, vi överlämnar den unga mannen till Dig och hela familjen. Vi ber att han får den bästa vård som finns och att hela familjen känner sig burna av alla som ber för honom och dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna vill att vi ber för hennes svärmor som har hjärtproblem. Herre, vi överlämnar Margareta till Dig. Vi ber att du helar henne till kropp och själ.  Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi överlämnar alla som har tagit studenten. Det är ett stort steg i deras liv. Låt din vilja ske i deras liv. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber också för kvinnan som vi har bett för många gångar, som har ett barn och barnens pappa som inte vill samarbeta och hon själv är sjuk. Det är andras böner och hennes tillit till Herren som är hennes styrka. Herre vi överlämnar henne till Dig igen idag.  Du vet var hon befinner sig just nu och vad hennes behov är.  Vi  ber speciellt för hennes hälsa att hon blir helad så hon känner att hon kan handskas med livet. Var med barnet. Var med barnets pappa och hjälp honom att kunna samarbeta.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus teaching about prayer reminds us that there is nothing that we cannot bring before God. And there is nothing about us that could ever prevent God from wanting to be with us. Jesus tells us, as he told his discipes, that when we ask, seek and knock , God will respond.  Jesus undervisning om bön påminner oss att där finns ingenting som vi inte kan frambära till Gud.  Det finns ingenting om oss som skulle förhindra Gud från att vilja vara med oss. Jesus säger oss, som han sade till sina lärjungar, att när vi ber, söker och knackar, kommer Gud att svara.  Loyola Press

Loving God, I bring my whole self before you, trusting in your deep care for me. Help me to grow in my understanding that nothing is off limits with you and you are always there for me. Kärleksfulle Gud, jag ger hela mig själv till Dig, med tillit till Din djupa omsorg om mig.  Hjälp mig att växa i min förståelse för att det inte finns några gränser för Dig och att du alltid är där för mig. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 For the past six months we have been celebrating the great feasts of our faith – from Christmas to Easter to Pentecost.  Now we spend the next six months working at living all that out in the ordinary everyday things of our lives and our loves and our ministries to one another.  The past two Sundays have been a preparation for this as we recalled the two most important driving forces of our faith in ordinary life: our God of love, the Most Holy Trinity; and the Eucharist forming us into the Body of Christ week-by-week for the world we live in.  I am glad to be with you on this great journey of faith, hope and love.

 I ask you to pray very especially for a young husband and father, Brendan, who has received very bad news of his cancer.  He is son-in-law of Paddy & Monica Roe whom some of you will know.  We pray that he will be healed and spared for his wife and family.

 You are in my prayers constantly.  May God bless you and all your loved ones in the weeks ahead

 Johnny

2018-06-04

 

Veckobrev Trininy Sunday

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Mötet i Stockholm med medlemmar från de olika andliga rörelserna var väldigt givande.  Bengt Malmgren gav en fin sammanfattning av Påve Franciskus senaste "Apostolic Exortation" Gläd er och jubla.  Bland annat skrev Påve Franciskus "Do not be afraid of holiness. It will take away none of your energy, vitality or joy. On the contrary, you will become what the Father had in mind when he created you,and you will be faithful to your deepest self. Var inte rädd för helighet. Det tar inte bort något av din energi, vitalitet eller glädje.  Tvärtom, du kommer att bli vad Fadern hade i åtanke när Han skapade dig och du kommer att vara trogen ditt djupaste jag."  Det var väldigt roligt att tre medlemmar av ständig bön reste till Stockholm för kvällen.

Kvinnan som vi har bett för som är rörelsehindrad, separerad från barnets Pappa och har ständigt problem när det gäller vårdnad om barnet. Hon är helt slut och känner att kroppen tar stryk av situationen.  Herre, vi överlämnar kvinnan och hela situationen i dina heliga händer.  Du vet hur desperat kvinnan känner sig. Vi ber att du griper in så att det blir en lösning. Väck Pappans medkänsla så att han förstår att de måste kunna samarbeta för barnets skull. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för en kvinna som har möjlighet att få ett jobb som hon längtar efter, att hon får det. Herre, vi överlämnar situationen till Dig. Vi ber att du öppnar vägar för henne att kunna få jobbet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of Thy love. Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte

Varma hälsningar,
Colette2018-05-11

 

veckobrev Kristi Himmelsfärd
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Först och främst finns nedan inbjudan och program för Pingstvigilian lördag 19 maj.  Det är en inbjudan till alla andliga rörelser i stiftet och vi räknas som en av dem.  Alla bedjare i ständig bönrörelsen som kan komma är välkomna. Jag kommer att delta själv och jag är tacksam om de som kan delta meddelar mig snarast möjligt.

Kära vänner,
Även i år har vi den stora glädjen att kunna inbjuda er medlemmar i rörelser och i tredje ordnar i Stockholms Stift till en mässa med biskop Anders
Mässan är först kl. 20.30, men vi tänkte träffas redan kl. 18.30 i Domkyrkosalen.
 
Program för Pingstvigilian lördag 19 maj
Kl. 18:30    Kaffe och smörgås och välkomna
Kl. 19:00    Uppdatering av stora evenemang i Stiftet och i våra grupper 
Kl. 19:25    Föredrag om Gaudete et exultate
Kl. 19:40    Workshop/samtal om dokumentet/helighet (=det är tänkt som ett praktiskt dokument, en meditation om hur vi kan svara på kallelsen till helighet)
Kl. 20:00    Avslutning 
Kl. 20.10    Förberedelse för mässan med sångövningar
Kl. 20:30    Mässa med Kardinalen

Kan ni meddela hur många som kommer från er rörelse, senast 16 maj, för att vi ska kunna köpa in tillräckligt med kaffe mm.
Varmt välkomna

För styrgruppen
Katarina från Focolare

Marina Håkonsson skriver "Jag ber med när jag läser ditt brev. Nu närmar vi oss Kristi Himmelsfärd och barnen i Lund ska ta emot sin Första Kommunion, bl.a. vårt mellersta barnbarn Filip. Vi ber för dem alla! Det är en härlig tid i Skåne just nu. Allt blommar och träden och buskarna slår ut. Späd grönska mot blå himmel. Sommarklädda människor äter glass och njuter av solen. Grilloset och blomsterdoft blandas. Blivande studenter i frack och långa klänningar springer hit och dit på väg till baler. Fåglarna sjunger, det är lätt att tacka Gud...."Tack Marina och tack Herre för din underbara skapelse. Herre, vi lägger Filip och alla barn som har tagit emot sin Första Heliga Kommunion idag. Må det bära frukt i deras liv, frukt som består.
En kvinna vill tack alla som har bett för hennes syster och systerns man. "De har fått en fin lägenhet och är så tacksamma för alla förböner för deras skull.
Med Gud vilja har de lyckats få en fin lägenheten." Deo Gratias
    
"Today´s feast of joy and gladness is a call to us to look up with confidence and know the power of Christ for the world in which we live. Dagens glädjefest  är kall till oss att se uppåt med förtroende och känna Kristus kraft för världen i vilken vi lever". säger Fr. Johnny till oss idag, Kristi Himmelsfärds dag.

Snart är det Pingst. Låt oss be:
Come Holy Spirit, Fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte.

Varma Hälsningar,
Colette

2018-05-06

 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa

Det är några veckor sedan jag har hört av mig.  Vi har tillbringat två fina soliga veckor på Cypern och nu är jag tillbaka igen.

Som vanligt är Fr. Johnny rakt på sak. Han har skickat brev för 2 veckor, 5 och 6. Han säger till oss den här veckan. "Jesus has picked each one of us for his team of disciples because the task of transforming the world is so vast and because each one of us has our own unique gifts and opportunities for the task. Jesus har valt var enda en av oss till hans lag av lärjungar eftersom uppgiften att transformera världen är så stor och för att var enda en av oss har våra egna unika  gåvor och möjligheter för uppgiften."

Jolanta skrev till mig och vill ha förbön för en operation som hon genomgick för ett  tag sedan.  Tyvärr fick jag det efter jag hade åkt iväg men operationen var lyckad. Hon skrev följande till mig under veckan."Jag ska berätta för dig om Reträtten med f. Ivo Pavic som vi hade helgen innan min operation. Reträtten upplevde jag mycket starkt.

Jag var mycket rädd inför operationen och kunde inte släppa den känsla under flera dagar. I fredags, alltså reträttens första dag, har jag bara bett och bett för att bl a inte bli rädd. Under kvällen blev jag bara lugn, på lördag då och då kom jag på att jag inte var rädd. Jag blir säkert rädd/nervös på söndag/måndag/operations dag tänkte jag. Inte då heller. Emilia och särskild Wieslaw var mycket nervösa.

Först tänkte jag be mina vänner att be med mig att jag inte blir rädd, men det behövdes inte längre. Gud har fixat det".  Tack Jolanta.  Vi blir stärkta av sådana  berättelser.

Tacksam om ni ber för min son och sonhustru som har en 8 månaders barn som har problem med sömn, vaknar mycket på natten och har svårt att sova på dagen också och de finner det väldigt svårt. Dessutom har de en snart 3årig flicka. Herre, vi överlämnar hela familjen till Dig. Du vet hur svårt det är när föräldrar lider av brist på sömn. Vi ber att du ger föräldrarna  den energi de behöver  för att klara av barnet och låt dem vara beredda att ta emot all mänsklig hjälp som finns och behövs. Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig.
 When we live in the Spirit,  the Spirit helps us to make prudent choices. We just can´t assume that being led by the Spirit requires no effort on our part. It is our responsibiity to form our  conscience. Then we will be prepared to live where the Spirit leads. När vi lever i Anden, Anden hjälper oss att göra kloka val. Vi kan inte bara ta för givet att det inte krävs någon ansträngning från vår sida för att vara ledd av Anden. Det är vårt ansvar att forma vårt samvete. Då kan vi vara beredda att leva dit Anden leder. Loyola Press
Spirit of life, you bring life to all of creation. Help me  to follow where you lead.  Livets Ande, du ger liv till hela skapelsen. Hjälp mig att följa dit du leder. Loyola Press


Varma soliga hälsningar,
Colette

2018-04-03

 

Veckobrev Påsksöndag


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu är vi i Stiftsgården Marielund och firar Tridium (de tre heliga påskdagarna). Igår när prästen, Fr. Mirek avslutade sin reflektion om instiftandet av Eukaristin  uppmanade han oss att komma ihåg Jesus ord "Bli kvar i mig så bli jag kvar i Dig." Jesus går bort men han lämnar sin närvaro. 


Idag Långfredag, citerar Fr. Mirek Johannes Paulus II ord "en kärlek utan kors kan man inte finna".  Ett kors utan kärlek kan man inte bära, sade Fr. Mirek. Vidare sade han,  Kyrkan föds när soldaten satt svärdet i Kristi sida och då kom det blod och vatten och med detta föddes Kyrkan.  Dopet och Eukaristin föds ur Kristi sida. Påsk är övergång till liv, tillit hopp, förtröstan.

Nu har vi firat påskvakan. När det är som mörkast så vänder det. Kärleken är starkare än döden. Kristus har uppstått, Kristus har sannerligen uppstått.

Reträtten har varit djup och inspirerande. Jag är tacksam att jag fick möjligheten att delta. Det brinner i hjärtat
.
Herre, må årets Påskfirande bära frukt i alla våra liv, frukt som består och må vi leva som ljusets barn.
 

For Christians, of course, the Eucharist is the gathering that most often is experienced as holy ground. This is all the more true when the Eucharist is celebrated with striking beauty and prayerfulness. If, in addition, the congregation is large and culturally and racially diverse, the experience can be even more moving, because we sense that God’s dream—for a world in which all are one in friendship with God and with one another—is being fulfilled. /För kristna är Eukaristin den samling som oftast erfars som helig mark.  Detta är allt mer sant när eukaristin firas med slående vackerhet och innerlig bön. Om kongregationen är stor och kulturellt diversifierad, kan erfarenheten vara ännu mer rörande , eftersom vi anar att Guds dröm - om en värld där alla i vänskap med Gud och varandra - håller på att fullbordas. Loyola Press


God, help me experience your friendship in the same way your followers in the early Church did—help me to be aware of how you reveal yourself in deeds through your Spirit. Gud, hjälp mig att erfara din vänskap på samma sätt som dina följeslagare i den tidiga Kyrkan gjorde - hjälp mig att vara medveten om hur du visar dig i gärningar genom Din Ande. Loyola Press


God fortsättning på Påskens glädje.

Colette

2018-03-15

 

Lent 5 och Palm Söndag


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,


Den 11 mars var det mors dag på Irland. Fr. Johnny vill gärna att vi ber särskilt för mödrar under mars månad. A mother joins with God to bring forth the miracle of new life. Motherhood is the fruit of a "particular creative potential of the female body, directed to the conception and birth of a new human being". A mother who watches over her child with tenderness and compassion helps her or him to grow in confidence and to experience that the world is a good and welcomig place. It is they who testify to the beauty of life..  Dear mothers, thank you, thank you for what you are in your family and for what you give to the Church  and the world. En mor tillsammans med Gud för fram miraklet av ett nytt liv.  Moderskap är frukten av en "särskilt skapande potential av den kvinnliga kroppen, riktad mot befruktning och födelse av en ny människa. En mor som vakar över sitt barn med ömhet och medkänsla hjälper henne eller honom att växa i tillit och att erfara världen som en god och välkomnande plats.   Det är de som vittnar om livets skönhet. Kära mödrar, tack. Tack för vad ni är i ers familjer och för vad ni ger till Kyrkan och världen." The Joy of Love, Pope Francis/ Livets Glädje, Påve Franciskus.

Nu på lördag är det Helige Paricks dag, Irlands nationaldag. Det var med glädje jag läste i KM att KPN (Katolska Pedagogiska Nämnden)  har en ny logo, en trebladsklöver. På Irland kallar vi det för shamrock. Som ni kanske vet, Helige Patrick åkte eller gick runt Irland och förklarade Treenighetens mysterium med en trebladsklöver - tre blad på en stam.  Detta var under 400-talet och när han dog 466 var Irland kristet. På lördag kommer de flesta på Irland att bära en shamrock.  Tyvärr kommer jag inte att kunna  få tag i en shamrock men jag kommer att klä mig i grönt.

Fr. Johnny skickar brev för 2 veckor den här veckan:If we set our sights on what God wants for us we will gain far more than we ever imagined.   Om vi sätter ögonen på vad Gud vill för oss, kommer vi att få långt mer än vi någonsin kan föreställa oss. Fr. Johnnys brev vecka 11. Resten finns i brevet
.

Holy week is the most sacred time for us as followers of Christ. Stilla Veckan är den mest helgade tid för oss som Jesus efterföljare. Fr. Johnnys brev Palmsöndag. Resten finns i brevet.

Förbön behövs för Yvonne, hennes axeloperation kommer att korrigeras den 20 mars.  Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig.  Vaka över operationen och låt allting gå rätt till den här gången. Lindra hennes smärta och hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Christ before me , Christ behind med, Christ above me, Christ below me, Christ to the left, Christ to the right, Christ within both day and night./Kristus framför mig, Kristus bakom mig, Kristus ovanför mig, Kristus nedanför mig, Kristus till vänster, Kristus till höger, Kristus inom mig både dag och natt. St. Patricks breast plate.


Vi hörs under Stilla Veckan.

Varma hälsningar under resten av Fastan.
Colette
 

2018-03-04

 

Veckobrev Lent 3 och 4

Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,

 Vi hade ett inspirationsmöte här i Karlstad i söndags.  Trots att det var sportlov var vi ungefär 16 deltagare.  Vi började förstås med Gränslöshetens Bön.  Bönen skapade ett lugn över oss. Jag tog upp de praktiska råd för att hålla kärleken vid liv  (Nya Värmlandstidningen 17 februari) som jag skrev om  förra veckan.  Jarek delade med sig av något viktigt som han hade kommit på, hur viktigt det är att lyssna till varandra.  Låt den andra parten prata till punkt, även om man inte tänker likadant.
 
Marina  Håkonsson skrev till mig. "That advice you shared is so important. Even when we know the right thing to do, it can be hard because of our selfishness! We need to make a point, to prove we're right! Father Johnny stressed this, I'll never forget. "Marriage isn't a competition, it's a joint venture!" Or something like that. /Det råd som du delade med dig av är så viktigt. Även när vi vet vad det rätta att göra är, kan det vara svårt på grund av vår själviskhet: Vi behöver säga vår mening, bevisa att vi har rätt. Fr. Johnny betonade detta, jag kommer aldrig att glömma det - äktenskap är inte en tävling , det är ett samarbetsprojekt - eller något sådant.  Tack Marina.


Fr. Johnny har skickat brev för 2 veckor den här veckan.  I brevet för Vecka 4 säger han "We think of faith as meaning our belief in God.  It is much more  God`s intense belief in us and in our goodness and beauty and he wants us to come to a knowledge of that too." Vi tänker tro betyder vår tro på Gud. Det handlar mycket mer om Guds djupa tro på oss och i vår godhet och skönhet och han önskar att vi också  blir medvetna om detta."  Resten finns i Fr. Johnny´s brev.

"In a few weeks`time we will honour His (Jesus) body in a new and real way. For now we allow this great truth to sink in: that wherever we are, then there is God. Or in the words of a hymn: where love and charity are, there is God. Om några veckor kommer vi att hedra Hans (Jesus) kropp på ett nytt och verkligt sätt. För nu, låter vi den här stora sanningen sjunka in:  var vi än befinner oss , då finns Gud där. Eller i orden från psalmen: där kärlek och barmhärtighet finns, där är Gud." Fr. Donal Neary S.J. Dublin


Father, Son and Holy Spirit, continue your work of transformation in my life./Fader, Son och Helig Ande, fortsätt Ditt arbete av transformation i mitt liv.  Loyola Press

Vi hörs om 2 veckor.

Varma hälsningar,

Colette2018-02-26

 

Veckobrev Lent 2

Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Följande kommer från Sacred Space/Heligt rum och är inspirerande:Love continually flows back and forth between God and me because that is the nature of love - it is reciprocal. Such love begins with God, and in freedom I am invited to accept this love to make my corresponding loving response. Each day, I desire to know with an ever-increasing joy that I am loved unconditionally./Kärleken strömmar ständigt fram och tillbaka mellan Gud och mig. Det är så kärleken är. Den är reciprok. Sådan kärlek börjar med Gud och i frihet bjuds jag in att ge mitt kärleksfulla svar. Varje dag önskar jag känna med en allt större glädje att jag är ovillkorligt älskad.

Vi hör ofta att bön och handling är ett.  Här nedan finns några praktiska råd för att hålla kärleken vid liv.  (Nya Värmlandstidningen 17 februari)
Under en bild av två händer "Att aldrig sluta röra vid varandra är mycket viktigt för en sund relation.


Var snäll, även i jobbiga stunder. "Säg inga hårda ord, var generös och tillåtande".

Var ärlig och rak. "Red ut frågetecken direkt de uppstår och håll inte inne med saker ni grubblar på. Lägg er inte som ovänner."
Hjälps åt med allt det praktiska i vardagen

Behåll närheten. "Vi kramas och pussas mycket och säger alltid godnatt - annars sover man inte bra"
.Ha roligt. "Gör saker tillsammans och skratta mycket".

Var inte svartsjuk. "Det är farligt och leder aldrig till något bra.
Ta även god hand om andra relationer, gör plats för vänner och familjen.

En kvinna har skrivit till mig följande: min syster och hennes man har gått miste om sin son. Han tog livet av sig i oktober och lämnade sitt barn, en flicka om 6 år gammal. Hennes mamma har brutit kontakten med min syster o svåger (farföräldrar). Därför vill jag be om en bön för flickan o hennes mamma. För att mamman förstår hur viktigt det är för flickan att behålla kontakt med farföräldrar. Jag vill be också om en bön för min far som är väldigt sjuk. För att han slipper lida alla de smärtor han har. Jag vill även be om en bön för min mamma som tar hand om pappa, att hon inte tappar tålamodet o kraften att ta hand om honom.  Herre, vi överlämnar hela den här familjen. Alla vi som läser det här känner stort medlidande med familjen och jag har svårt att hitta ord. Herre vi ber att hela familjen känner sig burna av våra böner. Läk alla till kropp och själ. Jag ber också för den pappa som inte orkade leva. Må han vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


 En kvinna har skrivit till mig och vill ha förbön för en ung kvinna, som är arton år och höggravid. Hon har en komplicerad livssituation och behöver förbön.  Herre, vi överlämnar den här unga kvinnan till Dig. Du känner till hennes situation. Visa henne till dem som kan förstå hennes situation. Må hon få all den mänskliga och andliga visdom och hjälp som hon behöver just nu. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Tacksam om ni tänker ofta på den kvinnan som vi har bett för flera gångar angående vårdnad av barn. Det är en väldigt komplicerad situation  och barnens Pappa gör inte livet lättare för henne.  Herre, vi lämnar hela situationen i dina heliga händer.  Hjälp kvinnan att inte ge upp och låt henne känna styrkan från vetskap att många ber för henne och situationen. Ge barnens Pappa människor runt omkring honom som hjälper honom att förstå att barn behöver båda föräldrar.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Loving God, guide me to be a person of faith, hope and love. Inspire in me the certain knowledge of your loving presence. Kärlekens Gud, led mig att vara en person av tro, hopp och kärlek. Inspirera i mig den säkra vetskapen av din kärleksfulla närvaro.


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

This week I am in the parish of Ramelton, Co. Donegal, giving a Parish Mission.  The sun is shining brightly, as it always does in Donegal!!  And we are at the beginning of a new form of Parish Mission where the team is one Redemptorist and one lay person.  This form is also taking place in Killucan, Co, Westmeath, with Fr. Brendan Keane and Helena Connolly.  Maureen Flanagan from Belfast is with me here.  It is her first Mission and it is working out very well.  Pease pray for us and for the future of our Parish Missions.

I am sending you my reflections for the second week of Lent.  I hope it will be helpful for you and for your family and parish.  You are in my prayers that God may bless you and all your loved ones abundantly in the week ahead.

Johnny besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?