2023-06-17

 

Veckobrev Corpus Christi och Ordinary 11

 Dear Friends,

 Since Pentecost, a couple of weeks ago, the Liturgy has focused on the most important aspects of our faith in Christ – the true God of Father, Son and Holy Spirit, a God who is totally committed to us as God’s people; Corpus Christi – the ultimate gift of Christ to us, his own Body and Blood and his continuous presence with us in the Blessed Sacrament; and then, on Friday the feast of the Sacred Heart, just in case we would miss the truth of how much God loves us.

 It is with all that in our minds and hearts that we now enter into what is called Ordinary Time. This means letting this faith inspire us in our ordinary everyday lives as we find the ways of living out our faith week by week and day by day. 

 Attached is my input for the Couple Prayer and/or Newsletter piece for next Sunday – the 11th Sunday in Ordinary Time – and the week following it. The theme is very appropriately our vocation, how we live as couples, as families, as communities in our commitment to Christ and to one another. I hope you will find it helpful for yourselves.

 As always, I will be praying for you each day of the week.  May God be with you to bless your love with joy and gladness. And may God bless all those you love and draw them close to Christ’s heart in faith and love. Thank you for all your goodness.

 Johnny 

June 11th – 17th The Body and Blood of Christ

“Anyone who eats this bread will live forever”. Only the young believe that they will live forever. As we grow older, we become aware of how short life is. Jesus, however, comes down on the side of the young. He calls on us to stay young, to be like children, to hope and to dream. And he gives us the way to do that – the way of love. For people who are married, it is vitally important that they keep their love for each other fresh and alive so that they can remain young no matter what age they are. It is also so important to keep family life as a wonderful adventure so that all those who are part of it can know the wonder of life. Jesus gives us the ultimate pledge of his love, his Body and Blood in the Eucharist, the Sacrament of eternal life and youthfulness. This extraordinary gift is celebrated in a special way in the faith community. The test of how truly we celebrate it is how alive our community is.


June 18th – 24th – Our calling

“The harvest is great but the labourers are few.” When we look at the world we live in we mainly see problems. When Jesus looks at the same world he sees possibilities. When we think of labourers we think mainly of priests/religious. When Jesus thinks of labourers he thinks of people who live by love. And there are potentially very many of those kinds of people among us. There are wonderful people in every community who give themselves quietly in the service of others week in week out. There are many parents who work hard at handing on the gift of faith to their children. Are you among those? There are married couples who treasure their marriage as a vocation and work hard at developing their marriage as a light for the world. How do you see your vocation? What are you willing to put into it?

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Tyvärr är jag lite sen den här veckan. Nu får ni 2 veckor samtidigt, den här veckans brev och nästa veckas.  Vi var i Sankta Eugenia i Stockholm för att  fira vårt barnbarns konfirmation.  Det var en fin upplevelse på alla sätt. 44 firar ungdomar  bekräftade  sina dop och konfirmerades och 6 som hade blivit konfirmerade vid dopet (så gör man i de östkyrkliga traditionerna) fick en välsignelse av Biskop Anders. Herre, du som är källan till allt liv, vi tackar dig för de här ungdomarna och för deras föräldrar och lärare som har bett för dem och undervisat dem.  Vi ber att de hittar sina kallelser och blir vägledda genom livet med Din Ande som de nu har tagit emot.  Må allt de har erfarit under de här 2 åren bära frukt, frukt som består.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

I söndas firade vi Corpus Kristi.   Fr johnny skriver bland annat till oss: " Jesus gives us the ultimate plede of his love, his Body and Blood, the Sacrament of eternal life and youthfullness. Jesus ger oss det definitiva löftet av hans kärlek, hans Kropp och Blod, det eviga livets och ungdomlighetens Sakrament.  Idag hörde jag Biskop Barron tala om Mässan.  Det var episod 1 av en serie om Mässan-  Han sade"The Mass is a great encounter with Jesus in person.  It is the privileged encounter.  This is the source and summit of Christian life" Mässan är ett stort möte med Jesus själv. Det är ett priviligierat möte.  Denna är källan och höjdpunkten av det kristna livet".  Herre, led oss mer och mer in i Mässans djuphet.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på dig.

Idag fredag den 15e juni är Jesus Heliga Hjärtas fest och i morse lyssnade jag till Ärkebiskop Francis Leos predikan.  The Solemnety of the Sacred Heart of Jesus we celebrate as the universal best  symbol of love, of truth and of faith ..This is the symbol we promote, we celebrate together with the cross of Jesus which speaks to us of God´s love for all of humanity, for us his children.  We are all challenged to imitate the heart, the love of Jesus for us.   Den högtidliga festen för Jesus Heliga Hjärta firar vi som den bästa universella symbolen av kärlek, av sanning och av tro.  Denna är symbolen vi upphöjer, vi firar tillsammans med Jesus kors som talar till oss om Guds kärlek för hela mänskligheten, för oss hans barn. Vi är utmanade att imitera Hjärtat, Jesus kärlek för oss. 

Isabelle önskar förbön för Vera. Hon har fått tillbaka sepsis.  Herre vi överlämnar Vera till dig.  Vi ber att hon får den bästa hjälp som finns.  Lindra hennes oro.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig 

Kriget i Ukraina har kommit in i en ny fas.  Jag skakar när jag tänker på det.  Herre, låt inte många liv gå till spillo. Låt det Ukrainska folket känna sig burna av alla som ber för dem. Herre, du vet vad finns i våra hjärta,  vår tacksamhet för deras mod och vårt medlidande för allt de går igenom.  Låt det snart ta slut.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre, ge alla världens ledare, andliga och mänskliga, visdom och bra omdöme.  Låt deras inspiration komma ifrån Din Ande.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden.   Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


2023-05-06

 

Easter

Dear Friends,

 Attached please find my input for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece for Easter Sunday and Easter week. At present we are in the middle of Holy Week and reflecting on the sufferings of Christ leading to his death on the Cross. It is an amazing mystery of God’s love for us and for all of humanity and all creation. I hope you are able to walk with him through this time and experience the wonder of it for yourselves.

 You will be in my prayers everyday in the coming week, as you are every week. I pray that you will know the great goodness of one another in your marriage and in your family life. And I pray that all of us as the Church today will be filled with the spirit of gratitude for all that we have and are. Please pray for me and for one another that this Easter will be a really good one for everyone.  Thank you.

 Johnny

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER


Johnny Doherty, C.Ss.R.April 9th – 15th – He is risen Alleluia


They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have put him” (Mary of Magdala). Easter is an amazing time as we renew our faith in the resurrection of Christ. Mary of Magdala was heartbroken when she thought he was gone, and her heart leapt with joy when she heard him call her name. We are going through a very difficult time at the moment. We can be despondent and ready to give up because so much that we treasure is in tatters. It is so important that we lift ourselves above the despondency and work together to make the Church what it is meant to be in our world, a people alive with the life of Christ, the love of God, and the spirit of service to one another. The starting place for this is in our homes and in our faith community. Those are the places where the real power of Christ is to be found. We have so much to live for.

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Den här veckan skriver Fr. Johnny bland annat:    .  Det är viktigt att vi lyfter oss själva ur modfälldhet och arbetar tillsammans för att göra Kyrkan vad den är menad att vara i vår värld, ett folk fylld som är levande genom Kristi liv,  Guds kärlek och av en ande av tjänst för varandra. Påsken är en underbar tid när vi förnyar vår tro på Kristus Uppståndelse.

Två fina böner jag fått från dailytvmass.com i morse.

Påve Franciskus bön för april månad. "For the spread of non-violence by decreasing the use of weapons by states and citizens.  För spridningen av icke våld genom att minska staters och medborgares användning av vapen" 
Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Vi ber särskilt för Ukraina och för alla folk som lider på grund av kriget. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

"We pray  for all who feel neglected, that they may find strength in the life and Resurrection of Jesus Christ. Lord hear our prayer.  Vi ber för alla som känner sig övergivna att de må finna styrka i Jesus Kristus Liv och Uppståndelse. Herre, hör vår bön.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre, vi tackar dig för Påve Franciskus och för vad han gör för Kyrkan.  Vi ber att du helar honom till kropp och själ.

Vi ber att den här Påsken drar oss närmare Kristus.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag önskar oss alla och våra familjer en glädjefylld Påsk efter att har gått igenom Påskens Tridium.

Varma hälsningar,

Colette 


2023-04-02

 

Veckobrev Palm Sunday

 Dear Friends,

 It is hard to believe that next week we come to the end of Lent for another year. With Holy Week we are invited to let ourselves be more fully in touch with the extent of God’s Love for us that is shown in the Passion and Death of Christ. I encourage you, wherever you are, to take as full a part in the Liturgies of next week as you possibly can. If possible do so as a couple and/or a family.

 This is also a time to look at the limits we set to our love of God and of one another and find the ways to go far beyond those limits. In this way Holy Week, and especially the Easter Triduum of Holy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday with the Easter Vigil, will be a great source of inspiration and strength for us all.

 Attached is my input for Palm/Passion Sunday and Holy Week. As always, I hope this will be a help for you in growing in your love for one another and in love for God who loves us with an unconditional love. Thank you for being such a gift to the Church and to the world we live in because of your marriage and/or your family life.

 Johnny

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.


Johnny Doherty, C.Ss.R.


April 2nd – 8th My God, why have you forsaken me?


Jesus said: “My God, my God, why have you forsaken me?” The central reality of our faith as Christians is that Christ has risen from the dead and that he lives among us. Holy Week is the celebration of Christ’s journey into this new life; a journey that we are also invited to travel, knowing that he has gone before us, and that he travels with us. It is important to make this week a special time of prayer and reflection. This is done in the frequent Liturgies in Church during this week. Make time for these. But we need to take time at a family level and also at a personal level to get in touch with the most inspiring and life-giving love story ever told. Talk to each other this week about all the good things the Lord has done for you. If you are a parent, let each of your family know what s/he means to you. Let Christ walk with us through the pain and desolation that can so often be in our lives as we walk with him through his pain and desolation into new life.Johnny Doherty, C.Ss.R.

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här


Hej allihopa

Imorgon är det Palmsöndag och sedan har vi Stilla Veckan. The Liturgy of Holy Week invites us to remember, celebrate and give thanks for individual aspects of the one great mystery.  The two high points of which are His death on Good Friday and the triumph of the resurrection at the Easter Vigil and the extension on Easter Sunday. The Liturgy reminds us that at the heart of our faith  is our relationship to God. Many of our celebrations of the Paschal Mystery this year bring for us a deepening of Christ´s renewing presence in our life and in our world.  dailytvmss.com

Stilla Veckans Liturgi inbjuder oss att komma ihåg, fira och säga tack för särskilda aspekter av det enda stora mysteriet.  De två höjdpunkterna är Hans död på Lång Fredag och Uppståndelsens         segerglädje under Påskvigilian och fortsättningen på Påskdagen.  Liturgin påminner oss att hjärtat av vår tro är vår relation till Gud. Många av våra firanden  av Påskens mysterium i år för med sig en  fördjupning av Kristus förnyande närvaro i våra liv och i vår värld.  dailytvmass.com

Fr. Johnny skriver till oss:  Let Christ walk with us during this week through the pain och desolation that  can so often be in our lives as we walk with him through his pain och desolation into new life.  Låt Kristus gå med oss under den här veckan genom den smärta och förtvivlan som  så ofta kan vara  i våra liv när vi går med honom genom Hans smärta och övergivenhet in i nytt liv. Tack Jesus för allt du har gjort för oss.  Hjälp oss att fördjupa vår tro nu  under Stilla Veckan.

Tacksam om ni ber för en kvinna som bor på ett äldreboende sedan 6 år.  Hon har förlorat sin röst och kan inte uttrycka sin vilja och känner att hon är där mot sin vilja.  Tyvärr gick det inte att förklara för henne. Hon känner sig ensam och övergiven.  Herre, vi överlämnar kvinnan i Dina Heliga händer.  Du som är källan till allt liv känner till omständigheterna.  Vi ber att du öppnar vägar så att mor och dottern kan försonas.  Ge kvinnan frid och låt henne känna att hon är älskad av dig och många människor speciellt sin dotter, som är fallet..  Låt henne känna att många ber för henne.  Vi ber för alla som befinner sig i samma situation.  Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig.

Vi ber också för dem som befinner sig i olika situationer som de inte hade önskat.  Herre, ge dem vishet och bra omdöme  så att allt går rätt till.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Vi ber särskilt för Ukraina och för alla folk som lider på grund av kriget och katastrofen i Malawi och Madagaskar. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag önskar oss alla en inspirerande Stilla Vecka,

Varma hälsningar,

Colette
2023-03-19

 

Veckobrev Lent 4

Dear Friends

 I really missed being in touch with you last week! But you were in my thoughts and prayers each day. As things turned out, I did not make it to Donegal for the few days. Instead I had Covid! And I am now getting over the effects of it. Donegal will have to wait for another while.

Attached is my input for the Fourth Sunday of Lent and the week after it. I hope you will find it helpful for yourselves and that the Lord will bring you closer to one another and to all your loved ones,

 This Sunday is also Mother’s Day, as you know. I want to wish all of our Mothers a very happy day and I thank you for all the wonders of life that you bring to our families, our communities and to our world. I will be praying for you in a very special way on Sunday that God may bless each of you with joy and peace and that God may keep all of us safe from all harm. Thank you.

 Johnny 

 March 19th – 25th        God cares for us in all our needs

 “God does not see as woman/man sees.  God looks at the heart.”  One of the greatest temptations of human life is to think that what we see is all there is to see, what we know is all there is to know.  Faith helps us to see through the eyes of God and to discover all the wonders of life.  Love helps us to know with the heart of God and to rejoice in all the goodness of life.  This week in your relationships look for the wonders of your life and acknowledge the goodness of each other and of your world.  This is particularly true for couples committed to life-long marriage.  They can become so used to each other that they take so much for granted.  They can change that this week.  The same is true of parents with their children of all ages.  Replace criticism with praise.  And in your faith community this week grow in an awareness of the goodness of so many people who are faithful to Christ - and let them know it.

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Idag den 17 mars är Helige Patricks Dag, Irlands nationaldag, och alla firar där. När Han dog ungefär år 460 var Irland ett kristet land. Han kände till Irländskt språk och kultur och valde att istället för att bli av med traditionell irländsk tro inkorporerade han dem med  kristna traditioner.  Till exempel tillade han en sol, en Irländsk symbol, på det kristna korset, för att skapa vad vi nu kallar ett Keltiskt kors, så att vördnaden av symbolerna skulle vara mer naturliga för Irländarna.

Vi har ett annat Irländskt helgon, Heliga Birgitta.  Jag har hört att den svenska Heliga Birgitta förmodligen fick sitt namn efter Heliga Birgitta av Kildare.  Irland håller på att få en ny ledig dag och det är nämligen den 1 februari, Heliga Birgitta av Irlands festdag.

Den här veckan har jag känt mig ganska bedrövad.  Tre gifta par som jag känner har nyligen separerat, efter flera års äktenskap och alla har barn.  Det är tre män som har lämnat sitt äktenskap för andra kvinnor. Tyvärr är det inte bara äktenskapet men mycket annat som går sönder inte minst för barnen.  Herre vi överlämnar de här paren till dig.  Rör vid deras hjärta och hjälp dem att förstå vad som har gått snett och konsekvensen av en splittrad familj och leda dem tillbaka till varandra.  Herre du vet hur övergivna, svikna och bedrövade de här kvinnorna känner sig, låt dem få allt mänskligt och andligt           stöd som finns att få.   Var med barnen och må dem få familjemedlemmar och vänner som kan trösta dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön behövs för ett par som förlorat tvillingbarn:  Herre, du som är källan till allt liv och vet hur förtvivlade de här föräldrarna känner sig, var med dem med din tröst och låt dem få allt de behöver för att bli helade. Hjälp dem att förstå vikten av  att kunna sörja tillsammans så att deras relation bli djupare. Låt dem få all andlig och mänsklig hjälp som de behöver.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Idag skriver Fr. Johnny till oss:  God looks at the heart.  One of the great temptations of life is to think that we see all there is to see, and we know all there is to know.  Faith helps us to see through the eyes of God and to see all the wonders of life.  Love helps us to know with the heart of God and to rejoice in all the goodness life.  Gud ser till hjärtat.  En av de största frestelserna i livet är att tro att vi ser allt det är att se och att vi vet allt det går att veta.  Kärlek hjälper oss att veta med Guds hjärta och att glädjas åt allt gott som finns i livet. Resten finns i brevet.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Vi ber särskilt för Ukraina och för alla folk som lider på grund av kriget. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Må det bli fridfulla och kärleksfulla           relationer i alla familjer.

Varma hälsningar,

Colette 


2023-03-05

 

Veckobrev Lent 2

 Dear Friends,

 I am sending you two instalments of the Couple Prayer and/or Newsletter piece this week. The reason is that I will be in Donegal next week for a few days to visit my family and I will not have the time or opportunity to contact you for the following week.

 Even though I will be on a bit of a break I will still be praying for you each day. I thank God for the privilege of knowing so many marvellous couples and individuals and I thank you for accepting me into your life.

 May God bless you and all your loved ones with gladness and joy and also with energy and peace for fostering your love for one another. Thank you.

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.


Johnny Doherty, C.Ss.R.


March 5th – 11th – It is wonderful for us to be here

Lord, it is wonderful for us to be here.” We have a right to be able to say that in relation to our life of faith and our life of love. But we also have a responsibility to each other to make that statement possible for one another. One of the special places of that statement must be in the relationship of husband and wife in marriage. Make your marriage a place where the other person is very glad to be. Make your home a place where everyone who lives there can say: “it is wonderful to be here”. Make the Church a community where everyone can experience the warmth of God’s love. Those are the kind of challenges that are in our following of Christ and that are particularly relevant during this time of Lent. We have to put ourselves out in order to make all of that happen in our homes and faith community. Lent is about just that.

March 12th – 18th – Christ, the living water

Those who worship must worship in spirit and in truth.” In the Gospel of this weekend, Jesus is very clear that rituals are not what our faith is about, important and all as they are, but that it is about the heart and about life. The same is true of love and it is here that couples are such important prophets for the life of the Church. Your love for each other has its origin in the heart and must constantly be restored to the heart. Your love is lived in everyday life and needs to give a quality of goodness to each day both for yourselves and for all those around you. But it is not just couples who are called to put their hearts into all they do. All of us, single people, religious, and priests are called to live out our vocations in ways that will encourage others in faith, build them up in hope and draw them into the love of God and so come to live life to the full.

Hej allihopa,

Nu är det dags för Fr. Johnnys brev igen.  Den här veckan har Fr. Johnny skickat för två veckor.  Han åker till sina hemtrakter i vackra Donegal. Han säger bland annat till oss i veckans brev: Gör ditt hem till en plats där alla som bor där alla kan säga "det är underbart att vara här". Gör Kyrkan till en gemenskap där alla kan erfara värmen av Guds kärlek".  Resten finns i brevet.

För Veckan därpå skriver Fr. Johnny:   Alla av oss, ensamma människor, ordensfolk, och präster är kallade att leva ut vår kallelse på ett sätt som uppmuntrar andra i tro, bygger upp dem i hopp och drar dem in i Guds kärlek och sedan kan leva livet i dess fullhet. Resten finns i brevet

Vi ber för alla föräldrar att de må bli bra förebilder för sina barn.  Må alla barn känna sig älskade av sina föräldrar. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön behövs för en kvinna A som har varit sjuk under en längre tid och nu misstänker läkaren att det kan vara Parkinson.  Hon är ledsen och rädd och går i stor oro.  Herre, vi överlämnar kvinnan till dig. Må hon känna     att du är med henne i allt som sker. Vi ber att hon får den bästa läkarvård och den rätta diagnosen.  Vi ber att du lindrar hennes oro och att hon och familjen känner sig burna av våra böner.  Vi ber att hon blir helad till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kriget i Ukraina fortsätter och det känns förfärligt. Herre, var med alla Ukrainare.  Låt det inte bli värre. Låt det här eländet snart ta slut.  Tack Herre att många länder fortsätter att stödja Ukraina på olika sätt. Må de fortsätta att göra det.   Vi ber Herre att du griper in i vad som händer nu i Israel.   Ge alla världens ledare, både andliga och världsliga, visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fyll varje hem med Din kärlek, Må vart och ett av våra hem blid en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid. Bönehäftet  Må vi börja med oss själva.

Jesus är Ordet och  Guds visdom i mänsklig form.   Ge mig o Herre, Min Gud,  ett sinne att känna Dig, ett hjärta att söka Dig, visdom att hitta Dig, och trogen uthållighet i väntan på Dig och ett hopp att slutligen omfamna Dig.  St Thomas Aquinos

Jag hör av mig om 2 veckor

Varma hälsningar,

Colette


 

Veckobrev Lent 1

,Dear Friends,

 Tomorrow, as you know, is Ash Wednesday! Attached is my input for the First Sunday of Lent and the week following it for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece. I wish you every grace from God for this special season. May it be a time of great growth in our faith, hope and love, especially in your love for one another in marriage.

 This first Sunday gets us off to a good start through the clear call to set our sights on what is really important and not to become distracted by what looks important. And in this we are invited to make the Word of God the single most important thing of all. If we follow that word we will have life and happiness.

 I will be praying for you every day of this new week and every day right through Lent. May you have happiness and peace and also great generosity with one another in your life of love. Please pray for me and for all those who use this programme of reflection and prayer. Thank you.

Johnny

February 26th - March 4th Christ, our new beginning


“We do not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of God.” That’s a difficult sentence for us to really listen to today in our consumer society. Lent is a time to reflect on it and to find freedom through it. The question for Lent is not “what am I going to give up” but rather “in what ways am I imprisoned so that I am not totally free to love God with my whole heart and my neighbor as myself.” Then we can look at what we need to give up – or take up. In the marriage relationship it may be to give up some particular interest that is not essential in order to have more time for each other. In family life it may be to give up criticism in order to make room for praise and thanksgiving. And in parish life it may be to give up leaving everything to others and getting involved in some aspect of how we can develop the vitality of our faith community.

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Nu har vi gått förbi Askonsdag och Fastan har börjat.  Imorse (fredag) sade Fr.Michael Coutts S. J. Prayer, fasting and almsgiving are not ends in themselves - they bring us closer to God, revitalise us.  Bön, fasta och allmosor är inte ett mål i sig - de drar oss närmare till Gud och ger oss livskraft.  Personligen tycker jag att en av de viktigaste sakerna är att tänka på min relation till andra människor och om där finns någon som känner sig ensam eller behöver hjälp på någon sätt.

Fr. Johnny skriver till oss.  We do not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of God.  Lent is a time to reflect on it and to find freedom through it.  The question for Lent is not what I am going to give up but rather in what ways am I imprisoned so that I am not totally free to love God with my whole heart and my neighbour as myself.

Vi lever inte på bröd allena men på varje ord som kommer från Guds mun.  Fastan är en tid att reflektera över det och att finna frihet genom det. Frågan för Fastan är inte vad ska jag avstå ifrån men hellre på vilket sätt är jag fångad så att jag inte är helt fri att älska Gud med hela mitt hjärta och min nästa som mig själv.  Resten finns i brevet. Herre, hjälp oss att tänka rätt när det gäller Fastan och led oss igenom den.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag vill gärna att vi ber för den polismannen som tog sitt liv och alla andra som har nyligen gjort det.  Herre du vet vilken katastrof det är när någon tar sitt eget liv. Du vet varför och känner till den hopplösa känslan de här personer har haft, förmodligen en känsla av att inte vara älskad över huvud taget.  Herre, Du som är barmhärtighet och kärlek, må Ditt heliga ljus vila över dem. Må de vila i frid.  Var med dem som är kvar med din tröst. Ge dem visa personer som kan ge dem både mänsklig och andlig hjälp.  Må de känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kriget i Ukraina fortsätter och det känns förfärligt. Herre, var med alla Ukrainare.  Låt det inte bli värre. Låt det här eländet snart ta slut.  Tack Herre att många länder fortsätter att stödja Ukraina på olika sätt. Må de fortsätta att göra det. Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare, både andliga och världsliga, visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fyll varje hem med Din kärlek, Må vart och ett av våra hem blid en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid. . Bönehäftet  Må vi börja med oss själva.

Jesus är Ordet och  Guds visdom i mänsklig form.   Ge mig o Herre, Min Gud,  ett sinne att känna Dig, ett hjärta att söka Dig, visdom att hitta Dig, och trogen uthållighet i väntan på Dig och ett hopp att slutligen omfamna Dig.  St Thomas Aquinas

Varma Hälsningar för en välsignad Fastetid,

Colette


 


2023-02-19

 

Veckobrev Ordinary 7

Dear Friends,

 Attached is my input for next Sunday – 7th Sunday in Ordinary Time – and the week following it for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece. I hope you will find it helpful for yourselves in your marriage and/or family life and in your life of faith in your faith community.

 Two very important things happen within this time. Next Wednesday is Ash Wednesday to mark the beginning of Lent. And today is St. Valentine’s Day. Even though these two things look very different they are connected! St. Valentine’s Day is a time to celebrate your love for one another. Lent is a time to look at how you can grow in your love and let your love radiate out to your family and the world around you.

 As I wish you a Happy Valentine’s Day, I also wish you a happy and successful Lent in which your joy and gladness can grow for the year and years ahead. You will be in my prayers every day for that intention. Please continue to pray for me and for all those who will use this programme in the week ahead. God bless you always.

 Johnny 

February 19th – 25th The Lord is compassion and love

Jesus said to his disciples: “Love your enemies and pray for those who persecute you; in this way you will be children of your Father in heaven.” In this statement, we have the ultimate commandment and challenge of Jesus. It is the call to love at least as much when things are not going well as we love when everything is good. This has all kinds of implications for us in the three important relationships of faith: marriage, family, and faith community. In marriage, it is so important not to let things fester but to sort out any difficulties immediately. The temptation is to keep disagreements going and hurt one another even more. In family life, it is so easy to let our feelings dictate how we relate to other members of the family rather than make a decision to love them and to get over any differences we might have with them. In the wider community, we also are called to see the good rather than the not so good in those with whom we worship.

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Hoppas allt är bra med er.  Vädret har varit så trist under veckan men igår dök solen upp igen och idag är det helt klart.  Hoppas våren är på väg. 

Igår gick jag till den Filippinska Mässan församlingen och presenterade Ständig Bön.  Filipperna är så öppna och varma och Mässan var vacker.  De sjöng dels på deras eget språk och dels på engelska.  Orden var enkla och tilltalande.  När man tänker på det är det väldigt tilltalande att vi har så många olika kulturer i Katolska Kyrkan i Sverige.  Här i Karlstad har vi medlemmar från 50 olika länder med olika seder och sätt att bete sig.  Vilken rikedom!

Som vanligt Fr. Johnny har skrivit till oss och är utmanande:   Jesus said to his disciples "love your enemies and pray for those who persecute you, in  this way you will be children of your father in heaven. It is the call to love at least as much when things are not going well as we love when everything is  good".

Jesus sade till sina lärjungar "Älska era fiender och be för dem som förföljer er. På så sätt blir ni barn till vår Fader i Himlen.  Det är en uppmaning att älska lika mycket när det inte går bra som vi älskar när allt går bra.  Resten finns i brevet

Herre vet hur svårt det kan vara att älska när vi har blivit sårade.  Hjälp oss att kunna förlåta hur svårt det än kan vara. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.   "Utan bön kan  vi inte göra något". Påve Franciskus

Förbön önskas för en kvinna som blir undersökt på Endoskopimottagningen imorgon.  Herre, var med under undersökningen och må allt gå väl. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

För några dagar sedan hörde jag följande: Let us walk in the footsteps of Jesus and the power of the Holy Spirit to be our  joy and our daily hope so that God´s goodness will  forever triumph over human sin and evil. That is our salvation and it begins and is underway here and now.  Låt oss gå i Jesus fotspår och låt kraften från den Heliga Ande vara vår glädje och vårt dagliga hopp så att Guds godhet för alltid kommer att triumfera över mänsklig synd och ondska.  Detta är vår frälsning och det börjar och är igång här och nu. Fr. Mark Miller CSsR

Kriget i Ukraina fortsätter och det känns förfärligt. Herre, var med alla Ukrainare.  Låt det här eländet snart ta slut.  Tack Herre att många länder fortsätter att stödja Ukraina på olika sätt. Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare, både andliga och världsliga, visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fyll varje hem med Din kärlek, Må vart och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid. Bönehäftet  Må vi börja med oss själva.

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithfuland. Kindle in them the fire of Your love.  Send forth your spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth.   Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld.  Sänd ut Din ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar

Colette 


2023-02-11

 

Veckobrev Ordinary 6


Dear Friends,

 Attached you will find my input for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece for next Sunday, the sixth Sunday in Ordinary Time, and for the week following that. I hope you will find it helpful for yourselves and for your family life and life of faith.

 The theme is about Christ’s call to us to renew our spirit of love again and again so that we can experience the fullness of life in marriage, in family, and in the faith community. The temptation is always there to settle for mediocrity rather than for greatness in all these relationships. Christ’s way of love brings us far beyond mediocrity and it is only then that we can know the wonder of life. But it involves working at love!

 You will be in my prayers every day of the week ahead. May God help you to be generous with one another in love. And may you find joy and hope because of that generosity. Please pray for me and for all those who will use this reflection and prayer in the week ahead. Thank you.

 Johnny

February 12th – 18th The Law of Christ - love

Jesus said to his disciples: “I tell you, if your virtue goes no deeper than that of the Scribes and Pharisees you will never get into the kingdom of heaven.” The Scribes and Pharisees in the time of Jesus were very good-living people who had missed the point. They were fully committed to the Law but had lost the Spirit. How easy that is for us to do also. In marriage, for example, it is not enough for a husband or wife to avoid getting involved in another relationship. Their fidelity is far more than that because it has to lead them to build up their love for one another in every way possible. In family life so many parents give their children everything except very often what the children need most, namely their time, their affection, and their affirmation. And in our faith community it is all too common for people to reduce the practice of their faith to simply going to Mass on a Saturday/Sunday rather than getting involved in creating a community that expresses itself in the weekly Eucharist.

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Vi går med rask takt mot Fastan.  Det är otroligt hur fort tiden går. Idag skiner solen och vi har en blå himmel i Karlstad.  Det känns så annorlunda när solen skiner.  Hoppas alla mår bra.

Idag, lördag 11 februari, är Vår Fru av Lourdes festdag.  Jungfru Maria visade sig för Bernadette Soubirous i Frankrike och sade "Jag är den obefläckade avlelsen /  I am the Immaculate Conception". Det är också Världens  Dag för de Sjuka.  Påve Franciskus har sagt "Sick people are in many ways at the centre of God´s people and the Church advances together with them as a sign of our humanity in wich everyone is precious and no one should be discarded or left behind.  Sjuka människor är på många sätt vid centrum av Gud´s folk och Kyrkan går framåt med dem som ett tecken av vår mänsklighet i vilken var och en är dyrbar och ingen borde vara övergiven eller lämnad kvar. Herre, var med alla sjuka, handikappade, hemlösa och alla som  lider på olika sätt.  Visa dem till all mänsklig och andlig hjälp som det går att få.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fr. Johnny har utmanande ord till oss idag:   I familjelivet så många föräldrar ger deras barn allt utom det de har mest behov av, nämligen deras tid, kärlek och bekräftelse.  Resten finns i brevet. Herre låt inget barn gå igenom livet utan att känna sig älskat och bekräftat av sina föräldrar och av Dig.

Be för Lilian och David som gifte sig för några veckor sedan och för Robert och Marta som gifter sig idag.  Herre, hjälp dem att älska och värdesätta varandra mer för varje dag som går.  Ge dem mod att sätta kärleken till varandra främst, så att deras liv fullkomnas och deras äktenskap blir glädjefyllt.  Om detta ber vi, genom Jesus Kristus Vår Herre. Amen.  Fr. Johnnys Bönehäfte. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kriget i Ukraina verkar har kommet in i en ny fas.  Det är så förskräckligt. Var med alla Ukrainare var de än befinner sig. Ge de allt mod och kraft från dig som behövs.  Låt oss  inte svika dem men fortsätta att vara generösa med Din hjälp.  Låt kriget ta slut snart. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Sedan Turkiet och Syrien. Låt alla som har dött vila i frid.  Låt alla dem som har blivit hemlösa, handikappade eller skadade känna sig burna av våra böner. Jag tänker specielt  på barnen som kan vara utan foräldrar. Det känns så hemskt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria hör våra böner och skicka dem till Jesus. P. John Bertao

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


2023-02-04

 

Veckobrev Ordinary 5

 


 Dear Friends

Attached please find my input for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece for next Sunday – the Fifth Sunday in Ordinary Time – and for the week following it. As always, I send this to you with a prayer in my heart that you will find it helpful for yourselves in marriage and in family life and also in your life in your faith community.

 The theme for this week is beautiful: Christ saying to us ‘You are the salt of the earth; you are the light of the world.’ That could only be said by one who is in love with us. That is what we look like through the eyes of Christ. I hope you will be able to rejoice in this in your marriage and/or your family life this week. And also I hope and pray that you will be able to see how you can grow even more into this picture in the week ahead.

 You will be in my prayers every day that God may be with you to bless you and encourage you to love ever more fully. And I pray that God may bless all those you love with joy and peace. Please continue to pray for me and for all those who will use this programme in the week ahead. Thank you.

February 5th – 11th A light in the darkness

Jesus said to his disciples: “You are the salt of the earth; you are the light of the world.” These extraordinary words were said to very ordinary people, and they were meant! They are being said again today to us, the present disciples of Jesus, and they are still meant! Salt is used to season food. As the Church, our task is to give a good taste to the world in which we live. Light shows the way and also brings comfort and joy. These also are our tasks for the world in which we live, and how much our world needs these at present. We do all this first and foremost through the way we live in our homes, by making our relationships there ever more alive and joyful. We also respond to Christ in our faith community by developing the Church as a welcoming community where everyone is treasured and cared for; where everyone is helped to know how much they are loved by God and how precious they are in his sight.

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Johnny

Hej allihopa,

Idag skriver Fr. Johnny till oss:  "You are the salt of the earth, you are the light of the world."  Salt is used to season food.  As the Church, our task is to give a good taste to the world in which we live.  Light shows the way and also gives comfort and joy.  These also are our tasks for the world in which we live, and how much our world need these at present.

 "Ni är världens salt, ni är världens ljus". Salt används för att krydda mat.  Som Kyrkan, är vårt uppdrag att ge en god smak till den världen  vi lever i.  Ljus visar vägen och ger också tröst och glädje.  Dessa är också våra uppdrag för världen vi lever i och hur mycket behöver inte världen dessa för närvarande".  Resten finns i brevetHerre, hjälp oss att sprida ditt ljus och din kärlek.

Herre, tack för Fr. Johnny och att han ber så mycket för oss. Han har ägnat så mycket av sitt liv för äktenskap och familj. Hjälp oss att vara lika trogna som Fr. Johnny  och gör allt vi kan för att stödja familjerna speciellt genom rörelsen Ständig Bön för Äktenskap och Familj som kan leda också till andra aktiviteter.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Idag firade Canada  Kyndelmässodagen och Fr. Couts bad: ”May the  good Lord give us that grace and that insight, the Spirit of the Lord so that we who live in darkness may have a great light and see the glory of God in ordinary things".  The Lord is my helper , I shall not be afraid.  Bible verse. Må den gode Herren ge  oss den nåden och den insikten så att vi som lever i mörkret må få ett stor ljus och se Guds härlighet i vanliga saker". Herren är min hjälpare, jag skall inte vara rädd.-Bibel citat. 

Jag kommer ihåg en psalm som har försvunnit från Cecilia "Herren är min hjälpare som skapade Himmel och jord".  Jag tyckte om den psalmen.

Kriget i Ukraina fortsätter och det känns förfärligt. Herre, var med alla Ukrainare.  Låt det här eländet snart ta slut.  Tack Herre att många länder fortsätter att stödja Ukraina på olika sätt. Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare, båda andliga och världsliga, visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fyll varje hem med Din kärlek, Må vart och ett av våra hem blid en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid. . Bönehäftet  Må vi börja med oss själva.

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithfuland. Kindle in them the fire of Your love.  Send forth your spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth.   Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld.  Sänd ut Din ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar för ett fridfullt 2023,

Colette     

2023-01-28

 

Veckobrev Ordinary 4

 Dear Friends,

 Attached please find my input for the Couple Prayer/Newsletter piece for the Fourth Sunday of Ordinary Time – that is next Sunday! – and the week after it. I hope as always that you will find it helpful for yourselves in living your love for each other especially in marriage and also in your family life.

 The theme of it is becoming more aware of the wonder of the gift of each other and the gift of your love for each other that has brought you to commit to a life of growing in your love. I will be praying for you each day of the week that you will experience ever more fully the joy of your life together and the romance of looking forward to the future together.

 I also attach a little document I came across on Twitter recently with good pointers for growing in love. As with everything I send you, I hope you will enjoy practicing these suggestions!! God bless you always. Please pray for me and for all those who will receive this email this week.

 Johnny

January 29th – February 4th The way of the Lord

How happy are the poor in spirit, theirs is the kingdom of heaven.” The greatest secret of happiness is to know that nothing we have is our own, it is all gift from God, and that we are totally dependant on God. Life is full of so many gifts and the greatest gift of all is love. But love is a God power. The love you share in your marriage is a very special part of God’s gift, not only to you, but also to the world. Treasure it. Treasure one another for our sake. This week let yourself experience the wonder of this love you share and to which you are pledged. This gift of love is also what bonds family members to each other. It needs to be developed or it will become mediocre. And our call is to share this gift of love with all those who form our faith community with us. We do this by our friendliness, our attention to those in need, our willingness to give time to building up our community of faith.

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Son vanligt är Fr. Johnny´s brev inspirerande och utmanande:  Bland annat säger han: Den störste gåva av lycka är att veta att ingenting vi har är vårt eget. Allt är en gåva från Gud och att  vi är helt och hållet beroende av Gud.  Livet är fullt av så många gåvor och den största gåvan av allt är kärlek.  Resten finns i brevet.

Lord Jesus, we ask you to increase our faith in your redeeming love and also in your power that we may always recognise your abiding presence within each one of us.  Please give us the courage to always do your will and believe that you are always with us until the end of time. Herre Jesus, vi ber att du ökar vår tro på din frälsande  kärlek och också på din kraft att vi må alltid känna igen din närvaro i var och en av oss.  Ge oss modet att alltid göra Din vilja och må vi tro att du är alltid med oss intill tidens ände. Fr. Larry Marcille

Påvens intention för februari:  att församlingar i en anda av samhörighet välkomnar de mest behövande, och alltmer blir gemenskaper i tro och medmänsklighet.

Jag vill gärna att vi ber för alla som har ett funktionshinder av något slag, alla som känner sig ensamma och alla på äldreboende som inte har någon som hälsar på dem.  Herre vi lägger alla som finns i sådana situationer i dina heliga händer.  Låt det finnas och låt dem vara mottagliga för all mänsklig och andlig hjälp som det finns att få.  Led oss till dem som känner sig ensamma och behöver vår hjälp.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kriget i Ukraina fortsätter och det känns förfärligt. Herre, var med alla Ukrainare.  Låt det här eländet snart ta slut.  Tack Herre att många länder fortsätter att stödja Ukraina på olika sätt. Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare, båda andliga och världsliga, visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fyll varje hem med Din kärlek, Må vart och ett av våra hem blid en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid. . Bönehäftet  Må vi börja med oss själva.

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithfuland. Kindle in them the fire of Your love.  Send forth your spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth.   Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld.  Sänd ut Din ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar för ett fridfullt 2023,

Colette
2023-01-22

 

Veckobrev Ordinary 3

  

Dear Friends,

 I missed writing to you last week! Thank you for your prayers for the success of our Provincial Chapter. It went very well and we are now on the way to a new and fresh four years of our journey as Redemptorists in Ireland. It is good to be back home again though and back to what I know best.

 Attached is my input for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece for next Sunday – Ordinary 3 – and the week following. I hope you will find it helpful for yourselves. Again the theme is very important for developing your love for one another as a couple and outwards towards your family and faith community.

 You will be in my prayers each day of the week. I thank God for you and your generous love for one another. And I pray that God may bless you with ever greater joy in your love and marriage. Thank you.

 Johnny 

January 22nd – 28th – Jesus, the light of the world

“Repent, for the kingdom of heaven is close at hand.” It often strikes me that heaven is going to be hell for a lot of people! Can you imagine having to be happy all the time? Most of us are not practiced in happiness. Heaven is going to be about being positive, joyful, grateful, and full of praise about everyone and everything for all eternity. The call to repentance today can be for us to change now and set out to develop all these qualities as fully as possible. These are most important to practice and develop in our marriage and family relationships. It is there especially that we can take so much for granted. And it is there also that we often claim the right to be in bad form. Set out this week to make our homes places of gladness and joy. And let that repentance flow over to how we leave the quality of life in our faith communities to others, and we settle for doing the bare minimum. We are all responsible for spreading the Gospel.


Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Nu är vi i mitten av januari och snart börjar Fastan.  Fr. Johnny skriver utmanande ord till oss idag: Himlen kommer att handla om  att vara positiv, glad och tacksam och fylld av lovord om alla och allting i all evighet. Kallelsen till ånger idag kan vara för oss att ändra oss nu och försöka utveckla de här kvaliteterna så mycket som möjligt. 

Herre, du vet att det inte är så lätt. Där finns så mycket som går emot. Det är inte så lätt att vara glad med allt som händer i världen och runt omkring oss.  Herre hjälp oss att se alla och allting med dina ögon.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 

Love, service, mercy and forgiveness are at the heart of religion.  If we change it into a performance of rules and regulations, we start to go on a slippery slope.  We have to see the human person in front of us. We draw close by reaching out to our brothers and sisters and we draw near to Jesus.  Kärlek, barmhärtighet och förlåtelse är vid hjärtat av vår tro. Om vi ändrar det till en föreställning om regler och bestämmelser är vi på väg ner en slipprig backe.  Vi måste se varje person framför oss. Vi kommer närmare när vi når ut till våra bröder och systrar och vi kommer närmare till Jesus. Dailytvmass.com

Bön behövs för en familj som har det väldigt svårt. En av sönerna har narkolepsi som effekt av  vaccination mot svininfluensa.  Hans liv har blivit förstört och han faller i sömn och har ingen energi.   Tidigare var han väldigt  aktiv, duktig och hade livet framför sig. Han hade många kompisar men nu skäms han för att träffa dem och vill inte lämna huset. Det är svårt för hela familjen. Herre, vi lämnar hela familjen i dina heliga händer.  Jag tror att familjen känner att de inte får den hjälp de behöver. Vi ber att du kommer in i pojkens hjärta och på något sätt ger honom framtidstron  tillbaka. Det behövs ett mirakel.  Sedan låt någon  dyka upp som verkligen kan hjälpa dem så att han kan få ett bättre liv.  Låt hela familjen känna sig buren av våra böner.  Jesus heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för alla barn som tar emot Eukaristin för första gången och alla konfirmander.  Låt dopets rot växa mer i deras hjärta så att de fortsätter att lita på Dig och får en levande tro. Inspirera alla som undervisar barn och led dem med Din Ande.

Kriget i Ukraina fortsätter och det känns förfärligt. Herre, var med alla Ukrainare.  Låt det här eländet snart ta slut.  Låt EU fortsätta att vara enat och skicka allt som behövs till Ukraina.  Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fyll varje hem med Din kärlek, Må vart och ett av våra hem blid en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid.  Bönehäftet

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithfuland. Kindle in them the fire of Your love.  Send forth your spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth.   Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld.  Sänd ut Din ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar för ett fridfullt 2023,

Colette 

2023-01-07

 

Veckobrev The Baptism of the Lord and Ordinary 2

 Dear Friends,

 You have all been in my prayers all over the Christmas season and now into the New Year. I hope that you have experienced the peace of Christ in your hearts and homes, even in spite of many of the illnesses that seem to be around at present. I wish you and all your loved ones a very happy New Year. May God bless you with health and happiness all through 2023.

 I am sending you two instalments of the Couple Prayer/Newsletter piece this week. On Sunday all of us Redemptorists are gathering for what we call our Provincial Chapter. This happens every four years and is an opportunity to look back on the past four years and to plan for the next four. This means that I would not be able to send you my usual contribution next week. Please pray for us during this time that we can make good decisions about the future.

 I hope you will find the attached helpful for yourselves over these two weeks. You will continue to be in my prayers each day – even during the Chapter!! May God bless you and your families and all those you love. Thank you.


January 8th – 14th Christ, the beloved of God

A voice spoke from heaven, ‘This is my Son, the Beloved; my favour rests on him’. That is the very heart of our Christian faith. Christ is the Son of God. The practice of our faith is about living with that conviction and living it enthusiastically. In believing that Christ is the Son of God we are acknowledging that he is the one who can teach us what God is like. And he teaches us that God adores us, the way a parent adores her/his newborn child. We need to let ourselves go to that wonderful love in prayer and in joy. Christ is also the one who teaches us human life. He tells us very clearly that the only way to live is to love as he has loved us. This is particularly true in the intimate relationships of marriage and family life. It is also true in how we build our community of faith. We are a very privileged people.

January 15th – 21st - The Lamb of God

John the Baptist said: “I am the witness that he (Jesus) is the Chosen One of God”. This is the great mission that we all have in our world so that the world may believe. And Jesus gives us the best way of witnessing to him – our love for one another. It is hard to believe that our love has so much power, that our love can transform the world in so far as we point towards Christ as our Saviour. This power is particularly invested in the love of husband and wife in the Sacrament of Marriage. The committed love of a married couple makes Christ present in the world each couple lives in. So much is at stake for every couple to grow in their love every day. This call to witness to Christ is also the task of every family and every faith community in the Church. We have a responsibility in faith to positively develop our homes and our communities in ways that others, looking at us, can come to know Christ.

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Tyvärr skickade jag inget brev förra veckan.  Vi var sjuka över Jul så vi fick vara ensamma. Just då kändes det skönt för vi mådde inte så bra men sedan fick vi en del av familjen hos oss över Nyår och det var glädjande.

Igår, 4e januari, var Jesus Heliga Namns festdag och jag hörde en inspirerande predikan av F. Mathew McCarthy.  Han sade att innan vi börjar evangelisera eller något annat borde vi gör vårt bästa att ha frid med oss själva och med Gud.  Den Helige Ande gör sitt bästa arbete när en själ har frid.  Hur får vi frid? Säg Jesus namn över och över igen med varje andetag.  Man kan också säga Jesus, Guds son, ha barmhärtighet över oss på rosenkransen.  Jesus namn har kraften att hela, trösta och mest av allt ge oss en känsla av frid. Jesus själv är Fredens Prins.

Den här veckan skickar Fr.Johnny brev för 2 veckor.  Inför Jesus Dop, söndagens festdag skriver Fr. Johnny: Jesus .  Jesus lär oss att Gud älskar oss på samma sätt som en förälder  älskar hans/hennes nyfödda barn. Vi behöver ta in denna underbara kärlek i bön och glädje.  Resten finns i brevet.

I brevet Ordinary 2 skriver Fr. Johnny bland annat:  Det är svårt att tro att vår kärlek kan ha så mycket kraft att vår kärlek kan ändra världen. Vidare säger han: "Vi har ett ansvar i tro att på ett positivt sätt utveckla våra hem och våra kommuniteter så att andra som tittar på oss kan komma att känna Kristus, vår Frälsare

Kriget i Ukraina fortsätter och det känns förfärligt. Herre, var med alla Ukrainare.  Låt det här eländet snart ta slut.  Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fyll varje hem med Din kärlek, Må vart och ett av våra hem blid en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid.  Bönehäftet

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithfuland. Kindle in them the fire of Your love.  Send forth your spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth.   Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld.  Sänd ut Din ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar för ett fridfullt 2023,

Colette

2022-12-24

 

Veckobrev ChristmS

 Dear Friends,

 Attached is my input for the Couple Prayer and/or Newsletter piece for next Sunday, Christmas Day, and the week following it. I hope you will find it helpful for yourselves and for your family and faith community life.

 Joy is the great theme of Christmas for us as followers of Christ. There are many things that can prevent this joy in our lives today. These will be there after Christmas. The main thing that is there to preserve this joy of Christmas and make it possible is one another: as a couple; a family; an extended family; a faith Community. Let their love reveal the love of God for you during this time and afterwards. And let your love warm the hearts and lives of all those close to you. I wish you and all those you love a very happy Christmas. May the joy of the angels of Bethlehem be yours and ring through your homes and hearts. And may God bless you with peace. Thank you for your love.

 Johnny

December 25th – 31st – A Saviour has been born to you

The angel said: “I bring you news of great joy, a joy to be shared by the whole people. Today in the town of David a Saviour has been born to you; he is Christ the Lord.” The message of Christmas is a message of joy. Many of us experience it as such but we very soon go back to our ordinary ways of living. As Christians the joy of Christmas is given to us in faith so that others may experience joy also because of us. We cannot afford to go back to joyless living. We need to stretch ourselves to let the joy of this very special time grow and develop in our daily lives so that the world can be filled with the radiance of Christ. We do this through the quality of joy that we develop in marriage and family life. We do it also through the sense of joy that we work at in our faith community. This week we should practice joy in our lives so that it will become infectious for all those around us.

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Nu har vi tänt Hoppets ljus, Förberedelsens ljus, Glädjens Ljus och i söndags Kärlekens Ljus och den här helgen blir det Fredens Ljus.   Vi ber för frid i sinne, frid i hjärta, frid i grannskapet och världen, särskilt i Ukraina. Herre, hjälp oss att börja med oss själva.

Som kristna är Julens glädje given till oss i tro så att andra kan erfara glädje också på grund av oss. Vi får inte gå tillbaka till  ett liv utan glädje. Skriver Fr. Johnny och  mycket mer.

Förbön behövs för en kvinna som inte har mått bra under en längre tid och har svårt att få en diagnos och riktig hjälp.  Herre, vi överlämnar kvinnan i Dina Heliga Händer. Du som är källan till allt liv vet hur den här kvinnan känner sig.  Vi ber att du griper in och leder henne till den person som kan hjälpa henne.  Lindra hennes och familjens oro. Vi ber att någonting händer snart så att hon får lindring för hennes värk.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön behövs för en 19-årig pojke som efter en stressig studentexamen hamnade i en depression och försökte komma tillbaka genom hårdträning, vilket resulterade i att han tappade en massa i vikt. En glad och begåvad pojke har liksom försvunnit. Han gör en tillfälligt avbrott från sina musikstudier.  Herre, vi överlämnar den här pojken till Dig.  Vi ber att han får den bästa hjälp som finns så att han kan komma tillbaka till sig själv. Må han komma i kontakt till dem som kan hjälpa honom på det rätta sättet. Gör honom öppen för all mänsklig och andlig hjälp som finns att få för honom. Lindra hela familjens oro.  Hjälp alla andra ungdomar som befinner sig i samma situation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för alla hemlösa, ensamma, sörjande och sjuka.  Må de få tröst och kärlek från något håll och må de känna Din närvaro.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag önskar er alla en välsignad, fridful och glädjefylld Jul.

Kom Jesus Kristus med din frid till hela världen.

Varma hälsningar,

Colette

2022-12-18

 

Veckobrev Advent 4

 

Dear Friends,

 With this email we are coming very close to Christmas. It is my input for the 4th – and last! – Sunday of Advent and for the week immediately leading up to Christmas Day. I hope you will find it helpful for your love and encouraging for your faith.

 You will be in my prayers each day of the week ahead, as indeed you are every day anyhow! May you rejoice in the wonder of your love and marriage. And may you be in awe of the privilege of being Christ-bearers for the world in which you live. It is a great privilege for me to be in touch with you and to have a place in your journey of love. Thank you for that privilege.

 I will hold the Happy Christmas greetings until next week. In the meantime may God bless you and all those you love and keep you safe and close to his heart.

 Johnny

December 18th – 24th God is with us.Emmanuel, a name which means God is with us.” Christmas is a wonderful time for celebration because it is the special time when we remember how much God believes in us, his beloved humanity. God is with us, not because we are Catholics but because we are human beings. Our great task as people of faith is to keep that knowledge alive and active in our world. We do it especially through our love for one another. The love of husband and wife makes this truth particularly striking as their love makes Christ present as Saviour for the world. The love of family members for one another is a living out of our knowledge that every home is a Domestic Church, a place where the Church in general is at its best and worst. And our love and caring for one another in our community of faith is a witness to the whole world of the reality of our faith

Johnnys veckobrev översatt till svenska finns r

Hej allihopa,

Det är bara en vecka kvar till Kristi födelsedag och Fr. Johnny skriver uppmanande ord till oss som vanligt:     Gud är med oss, inte för att vi är katoliker, men för att vi  är mänskliga varelser.  Vår stora uppgift som människor av tro är att hålla den kunskapen vid liv och aktiv i vår värld. Vi gör det särskilt genom vår kärlek till varandra.”

Tyvärr har flera par separerat under de sista tre månaderna och det är väldigt sorgligt.   Låt oss be speciellt för dem och för alla par som kan vara på väg mot en separation. Herre, hjälp alla par som vi känner som har separerat att finna en väg tillbaka till varandra. Ge dem som finns i deras närhet en gränslös kärlek, förståelse och engagemang så att de kan ge det stöd som behövs. Herre, väck till liv alla dem som håller på att tappa bort varandra så att de hittar tillbaka till varandra innan det är för sent. Hjälp dem att hitta vägar ut ur sin situation.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Det finns en stor rikedom i Fr. Johnnys bönehäfte.

En bra nyhet.  Tina som hade cancer och som vi bett för har nyligen haft läkarkontroll.  Allt är bra.  Herre vi tackar Dig.

Det vore bra att be för alla som har förlorat någon under året, de som är ensamma och inte minst alla hemlösa.  Herre låt dem få allt mänskligt stöd som de kan få så att de känner sig älskade. Låt dem känna att du är med dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Som vanligt ber vi för Ukraina.  Jag tycker vi bör be speciellt för President Zelenskyj. Herre vi tackar Dig för den kärlek, det ledarskap och det mod som President Zelenskyj visar. Vi ber att du skyddar honom, hans familj och hela det Ukrainska folket. Vi ber att du är med soldaterna och alla de som sörjer.  Tack Herre att trots allt det hemska som händer de fortsätter att hålla ut.   Låt det inte bli värre och låt visdom och bra omdöme råda. Vi ber att du griper in så att eländet tar slut. Må världens ledare fortsätta att vara ett stöd för det Ukrainska folket. Låt alla känns sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria hör våra böner och skicka dem till Jesus. P. John Bertao'

Fyll varje hem med Din kärlek.  Må vart och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedla Din frid.  Fr.Johnny

Kom, Herre Jesus

Varma hälsningar,

Colette
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?