2019-07-15

 

Vewckobrev Ordinary 15

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej Allihopa,

Dagens evangelium handlar om den Gode Samariten och Fr. Johnny säger till oss: One of the points Jesus is telling us is that there should be no limits set by us as to who our neighbour is. Vad Jesus säger idag är att vi borde inte sätta någon gräns när det gäller vem som är vår nästa." Resten finns i brevet.

För 2 veckor sedan bad vi för en kvinna (Camilla) som väntade ett efterlängtat barn och hade blivit sjuk och hamnat på sjukhus. Dorota tackar alla som har bett för hennes dotter och det ofödda barnet. Hon mår bättre nu, har kommit hem från sjukhuset men hon behöver fortfarande våra böner att hon får ett friskt barn i god tid.  Herre, du som är källan till allt liv. Tack för att Camilla mår bättre och har kommit hem. Vi överlämnar modern och barnet till Dig. Lindra Camilla och familjens ängslighet. Vaka över dem under resten av graviditeten och under förlossningen och inspirera all vårdpersonal som hon har kontakt med. Låt inte barnet födas för tidigt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Nu är det sommar och det är mycket som händer. Det kan hända att jag missar någon vecka. Ni kan alltid kolla på Luleås hemsida och Fr. Johnnys hemsida.


Lord, may I notice those who need my help and give them the help I can.  Herre, må jag se dem som behöver min hjälp och ge dem den hjälp jag kan. Donal Neary S.J.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 As we approach the middle of July I am conscious of how quickly the summer is slipping by.  I hope it is going well for you and that you are getting a break and a rest.  I am also conscious of this being a particularly tense time in Belfast and throughout the North, as we come up to and go beyond the 12th.  We pray that it will be a time when everyone is kept safe from harm and division.

 Attached is my input for next week.  The theme of this is relevant for our situation here as it is our call to reverence each person as she or he is and to show each one love and respect even at a cost to ourselves.  Of course it is not just about how we treat those who are at a distance from us.  It is also very much about those closest to us in marriage, in family life and in the faith community we belong to.  Enjoy!

 Next week I will be in Esker, Athenry, Co. Galway.  Hopefully I will be able to send you the material for the following week unless there is some difficulty with the internet connection.  If you don’t hear from me that will be the reason!!

 You are in my prayers every day that God may bless you and all those you love.  Please keep me in your prayers also.
 Johnny

2019-07-07

 

Veckobrev Ordinary 14


Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Jag läste följande imorse. En av dagens läsningar handlar om Glädje. "God´s joy is the joy of loving us together and calling us together, and forgiving us. Like a mother loving all her children around her. This welcoming with joy and solidarity keeps us human and humble. We need each other to find joy in God: we don´t go to God on our own. Guds glädje är glädjen i att älska oss tillsammans och att kalla oss tillsammans, och att förlåta oss. Som en mor som älskar att ha alla sina barn omkring sig. Detta välkomnande med glädje och solidaritet håller oss mänskliga och ödmjuka. Vi behöver varandra för att finna glädjen i Gud.  Vi vandrar inte till Gud ensamma. Donal Neary S.J.

Fr. Johnny skriver till oss bland annat: "But even more importantly, we need to think of ourselves as labourers and take up the challenge to be apostles of Christ in our everyday lives.  Även viktigare, behöver vi se oss själva som arbetare som accepterar utmaningen att vara Jesus apostlar i våra vardagliga liv.  Mer i Fr. Johnny`s brev.
 
Förbön behövs för ett par, som väntade barn....  och barnet dog inne i Mammas mage någon vecka före födelsen. Herre, vi överlämnar Emma och Max i dina kärleksfulla händer.  Du som är källa till allt vet hur tungt och sorgligt det är för paret nu.  Lindra deras sorg på något sätt och hjälp dem att kunna sörja tillsammans och så komma in i en djupare relation som par och med Dig. Låt dem vara öppna för all mänsklig och andlig hjälp som finns. Jesus Heliga Hjärta,vi litar på Dig.

Paret som vi bad för förre veckan vill att vi fortsätter att be för dem. Kvinnan bröt lårbenet för några veckor sedan.  Hon mår ganska bra men kan inte gå än. Hennes man mår väldigt dåligt, har demens och Parkinson och tappar ofta balansen. De är tacksamma för all hjälp de får från Kommunen.  Herre, var med paret i allt som händer. Tack för deras tillit till Dig.  Du vet hur svår deras situation är. Led med din Ande alla läkare, sjukhuspersonal och personal från kommunen som har med dem att göra. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Förra veckan bad vi för en kvinna som hade livmodern bortopererad.  Hon mår lite bättre men måste ta det lugnt och kan bara gå korta sträckor.  Tack Herre att det går framåt för Maria. Hjälp henne att fortsätta att ta det lugnt. Lindra hennes och familjens nervositet inför svaret på provet och låt henne så småningom bli helt återställd.

God, source of comfort and strength, I am so grateful for those, who, in your name, have helped me through trying times. Help me to be more open to notice when others may be in need of my support and encouragement in their tough times. Gud källa av tröst och styrka, jag är så tacksam för dem, som, i Ditt namn, har hjälpt mig igenom besvärliga tider. Hjälp mig att vara mer öppen att se när andra må vara i behov av mitt stöd och uppmuntran under deras tuffa tider. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,
 
Thank you for your prayers and encouragement last week for the Solemn Novena in honour of Our Mother of Perpetual Help in Clonard.  It was a great experience for all of us.  If you happened to get any of it I hope it was a good experience for you also.  I prayed for you each day as I thanked God for you and your faith and fidelity and asked God to bless you and all your loved ones with peace and joy.

 Attached is my input for next week.  Again it gives us a very important challenge in the growth of our faith and for the life of the Church.  It is such a privilege to be God’s people in the world of today.  Let us take on the challenge with hope and confidence. 

 As always, you will be in my prayers each day. Please keep me in yours.  Thank you.

 Johnny
2019-07-01

 

Veckobrev Ordinary 13

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här


Hej allihopa, 

Jag hoppas ni har kunnat njuta av det fina vädret i Guds vackra skapelse.
Idag är Fr. Johnny utmanande. Han skriver bland annat "Jesus tells us that commitment is essential to human fulfilment, the Kingdom of God. Jesus säger till oss att engagemang är väsentligt för mänsklig fullbordan, Guds Rike."  Resten finns i Brevet.

"Christian life calls us to go out into the world to proclaim that Jesus became like each of us to bring us into the love relationship with God his Father. What we get from God is to be shared. Kristet liv kallar oss att gå ut i världen och visa att Jesus blev lik varenda en av oss för att föra oss in i en kärleksrelation med Gud, hans Fader. Vi ska dela med oss av vad vi får från Gud." Donal Neary S.J.

Kvinnan, som vi bad för förra veckan, mår mycket bättre efter operationen men hon är lite ängslig inför svaret på provet.  Herre, du som är källan till allt liv, vi tackar Dig för Din omsorg om henne.  Vi ber att vad som än händer att hon fortsätter att ha stor tillit till Dig. Vi ber att hon blir helt återställd. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Det går för kvinnan som bröt benet..  Hon kan inte använda benet men det är bara två veckor kvar innan hon kan börja använda det igen.  Tyvärr har hennes man blivit mycket sämre och har svårt med balansen så de är instängda i lägenheten för nu.  Herre vi tackar Dig för att kvinnan mår bra.  Vi överlämnar båda två i Dina heliga händer och låt dem känna sig burna av våra böner.  Du känner till deras situation och hur svårt det är.  Vi ber att de får all hjälp de behöver i den situationen de befinner sig.

Bön önskas för en kvinna som är gravid men en efterlängtat barn är sjuk och ängsligt.  Herre, välsignar modern och barnet  och låt alltid fortgår enligt planen för födelsen.  Se till att de får allt hjälp de behöver. Lindra modern och faderns och hela familjens oro och låt de känna sig burna av alla våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna som kommer att föda sitt barn inom de närmaste veckorna vill gärna att vi ber för henne.  Herre, välsignar Beatrice och barnet. Led alla som hjälper dem under födelsen och låt det vara en vackert erfarenhet för Beatrice och hennes man. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Lord, I pray for the deep joy that comes from your place in my life. Herre, jag ber om den djupa glädje som kommer från Din plats i mitt liv.  Donal Neary S.J.
 
Varma hälsningar,

Colette


Dear Friends,

 You have been in my prayers every day since I wrote to you last week as we celebrate the annual Novena in honour of Our Mother of Perpetual Help.  It is going really well with droves of people here from early morning to late at night praying and singing and celebrating.  It is a wonderful experience for me of the faith of the people of the Church.  The novena continues until Thursday night so if you want to join us either physically or on the internet please do so.  Our website is www.clonard.com
 
 Attached is my input for next week, 13th week in Ordinary Time.  I hope it will be helpful for you and your family and parish.  It is a week to renew our commitment to Christ, to the Church, and to one another in marriage and family life.  How badly our world needs the power of our various commitments of faith and love.

 You will continue to be in my prayers each day that God may bless you and all your loved ones with joy and happiness.
 Johnny

2019-06-23

 

Veckobrev Corpus Christi

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,

Bland annat säger Fr. Johnny till oss idag: "The miracle of the five loaves and two fish distributed among so many people is given to us as a symbol of the greatest gift and miracle of all, the Eucharist. Undret av de fem bröden och två fiskarna som fördelades till så många människor är givet till oss som en symbol av den största gåvan och undret någonsin, Eukaristin." Resten finns i brevet och som vanligt  är det utmanande och inspirerande.


Maria som vi bad för förra veckan har haft sin operation.  Den gick bra men hon har ont och just nu kan hon inte sitta eller gå. Hon säger hon inte kan       jämför hennes smärta med Jesus smärta på korset. Hon åkte hem idag. Vi tackar dig Herre för Marias tillit till Dig. Vi tackar Dig för sjukhuspersonalen som har hjälpt henne. Du förstår hur Maria känner sig. Det är ingen lätt sak hon har gått igenom. Hjälp henne nu att kunna ta det lugnt och att kunna ta emot all mänsklig och andlig hjälp som finns. Var med familjen och gem den den styrka de behöver just nu. Låt hela familjen känna sig burna av våra böner, Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 


Be för en kvinna som plötsligt fick åka till Afrika till sin brors begravning. Hon kom tillbaka idag.  Herre, du som är källan till allt liv. Vi tackar Dig för hennes brors liv och må han vila i frid. Du vet hur ensam man kan känna sig i sådana omständigheter. Var med henne när hon går igenom sorgeprocessen.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
 
Lord, may we give the daily bread of compassion and love to all we meet. Herre må vi ge det dagliga brödet av medlidande och kärlek till alla vi möter." Donal Neary S.J.
 
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Tomorrow morning, Wednesday, June 19th, the Solemn Novena in honour of our Mother of Perpetual Help begins in Clonard at 6.45 am and continues with ten sessions each day until Thursday, June 27th.  If you can be here with us during these nine days you will be very welcome.  If it is not possible for you to be present you can join in with us on our webcam each day for one of the sessions.  The website is www.clonard.com and click on webcam. 

 Attached is my input for next week’s Couple Prayer and Newsletter piece.  I hope you will find it beneficial for yourselves.  Be assured of my prayers for you each day of the Novena and beyond.  May God bless you and all your loved ones at this time of the summer.

 Johnny 

2019-06-22

 

Donal Nesry S.J. The Body of Christ


The Body and Blood of Christ  June23 2019
 
The feast of the Body and Blood of Christ, once Corpus Christi, brings the Eucharist out into the streets.  Processions once in every parish, still take place.  The procession can remind us of the gospel scene today where Jesus fed the crowds.
Receiving communion is not a private event. While really personal, it is also a community event. The feast today gathers us together to be fed.  The bread for the feeding of the crowd came from someone who had only five loaves and two fish.  The distribution was a community activity also, as the people sat together in groups.
Maybe the generosity of Jesus in feeding the crowd reminded them of their responsibility to feed each other.  Maybe they also shared any food they had brought.

Toady also the Eucharist is for sharing.  We gather to hear God’s word, receive the bread of life and then to be sent out. Important words of the mass are ‘God in peace and glorify the Lord in your lives’. The Sunday Eucharist, the gift of the Body and Blood of the Lord, is a gift to be shared all week.

Lord, may we give the daily bread of compassion and love to all we meet.
Donal Neary SJ.
Â

2019-06-18

 

Veckobrev Trinity Sunday

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Det värmde mitt hjärta när jag fick följande mail från Benedikta.
”Pingstdagen började jag med en tidig mässa i Eugenia, jag jobbar för fullt så det gäller att passa på...
Pater Thomas höll en fantastisk predikan som fyllde mig med hopp och glädje. 
En tanke vill jag vidarebefordra i samband med den första frågan: den Helige Ande, sa P Thomas, ber I OSS till Gud Fader och Sonen .... vi behöver inte tvivla på vår förmåga att nå fram, vi får ständig hjälp av Anden, precis som det utlovades av vår Herre. Så när det känns motigt och tomt och man inte orkar - då tar Anden över! Tron och tillförsikt från vår sida är blott ett bidrag. Vi sitter på vingarna."
 
Det här är en spännande  tid, nu har vi kommit till Trefaldighetssöndag.  Den här söndagen påminner mig alltid om Helige Patrick, Irllands nationalhelgon.  Han åkte runt Irland på 400-talet och förklarade treenigheten med en trebladsklöver (shamrock). Tre blad på en stam.  Han dog år 461 och då var Irland ett kristet land.
 
Jag fick följande från Donal Neary S.j. igår. In calling the Trinity, today’s feast, we are naming a very large family. We are all part of the family of God, which has its source in the love of Father, Son and Holy Spirit for each other, and for all God’s children. När vi kallar Trefaldighet, dagens fest, nämner vi en väldigt stor familj. Vi är alla en del av Guds familj, vars källa finns i den kärlek som Fader, Son och Den helige Ande har för varandra, och för alla Guds barn.
As we pray the sign of the cross so often, we can recall that we are not only blessed by the Lord, but called into his service of love in the ordinary moments of our lives. När vi gör korstecknet så ofta kan vi påminna oss om att vi inte bara är välsignade av Herren, men kallade in i kärlekens tjänst i de vanliga ögonblicken av våra liv. 
Help me Lord, to bring your gospel of joy into the moments of every day. Hjälp mig Herre, att föra Ditt glädeevangelium in i varje dags ögonblick. 
 Jag kommer att lägga reflektionen i sin helhet i bloggen   htpp://standigbon.blogspot.com    Fr.Donal Neary S.J.


Det är flera som har svårt att finna en livspartner. Vi ber för dem.  Herre vi lägger alla vi känner som befinner sig i den här situationen i dina heliga händer (Nämn dem). Visa dem situationer som gör det möjligt för dem att träffa den rätta personen. Låt Din Helige Ande visa dem vägen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna som ofta är i konflikt med sin dotter vill ha förbön. Herre vi överlämnar mor och dotter till Dig. Hjälp dem att kunna se vad orsaken till konflikterna är. Ge dem förståelse för varandra. Hela deras relation och låt den gå in i en ny fas.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Maria, som tyvärr har cancer i livmodern kommer att ha hela livmodern bortopererat på tisdag, behöver våra förböner.  Herre, vi överlämnar Maria till Dig.  Ge henne tillit och förtröstan på Dig. Låt Din Helige Ande leda läkaren och hela sjukhuspersonal under operation. Lindra familjens oro och hela henne till kropp och själ.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
After the feast of Pentecost, the Liturgical Year enters into what is called Ordinary Time.  This could lead us to think that this time is not all that important.  How wrong that would be.  It is rather a call to live in our ordinary everyday lives the extraordinary truths of Christ’s Life, Passion, Death and Resurrection in such ways that we can say with St. Paul: ‘I live, now not I , but Christ lives in me’.The first place that this life brings us to is into an awesomeness in the presence of the true God who is a Trinity of Father, Son and Holy Spirit.  We don’t just believe in a god but in the true God and our lives here and in eternity will be spent in a sense of wonder and joy that this, our God, adores us.
.
 It is in the Sacrament of Marriage and in the living out of family life that we can come closest to understanding our Trinity God and also to mirroring our God to the world in which we live.  I hope the attachment will help you to take part in this in the week ahead.  You are in my prayers that God may be very close to you and to all those you love.
Johnny

2019-06-11

 

Veckobrev Pentecost

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

"We are empowered to continue his mission through our love for one another, a love that is changed and extended by the Holy Spirit. Vi får kraft att fortsätta Jesus mission genom vår kärlek till varandra, en kärlek som ändras och utökas genom den Helige Ande." skriver Fr. Johnny den här veckan.  Resten finns i reflektionen och är utmanande och inspirerande. 

Jag är lite sen den här veckan.  Jag har varit i Domkyrkan och deltog i Mötet med alla andliga rörelser i Sverige.   Bengt Malmgren från Karismatiska Rörelsen och Lydia från Focolare gav oss en inblick i Evangelii Gaudi  (The Joy of the Gospel). Bengt sade att Påve Franciskus håller på att omorganisera i Vatikanen. Han lägger väldigt stor vikt på Evangelisation och det departementet har blivit Nr 2.  Troskongegationen är nu Nr 3.  Jag tycker det är logiskt, först måste man evangeliseras för att kunna tro.  Sedan fick vi en fråga att diskutera med vår egen grupp (6 från ständig bön):


Inom vilket område (i din rörelse) känner ni att Evangeli Gaudium flödar fram?   Det var en svår och oväntad fråga och jag kände mig tom. Jag tänker inte på om evangeliet flöder på genom ständig bön, jag bara fortsätter. Anna Britta sade att tron var svaret. Tron på bön och vi har ett vackert och inspirerande bönehäfte att hjälpa oss. Frågan har inte kunnat lämna mig och jag tror att det är av stor betydelse att vi också  ber för många som annars aldrig fått bön.  Vi är också många som är förenade i bön på våra respektive bönedagar och det ger kraft och bär frukt. 

Hur kan vi hjälpa varandra?  Hur kan vi samarbeta för en gemensam allt större glädje i Uppdraget? Vi diskuterade den här frågan i blandade grupper. I min grupp fanns Ständig bön, Mödrars Bön, Focolare, Sant Liv i Gud, Gemenskap i Kristet Liv och Den Heliga Graven av Jerusalem Riddarorden. Det var spännande att höra vad de olika rörelserna hade för inriktning. Vi kom fram till att vi kunde kanske bjuda in varandra till våra respektive  församlingar.  Kanske vi kan samarbeta med Mödrars Bön, åtminstone hjälpa till att sprida vetskap om varandra. Jag tror det finns många möjligheter för de olika rörelserna att kunna stödja varandra men det måste mogna fram.

Mässan var vacker och Biskop Anders predikan inspirerande och uppmuntrande.  Jag åkte hem med känslan av att ha fått ny kraft.  Jag hoppas flera från ständig bön kan delta nästa år.

Gloria skrev under veckan: "The prayer to the Holy Spirit “Come Holy Spirit fill the hearts of the faithful.......” brings me always back to 6th class and preparation for Confirmation which we received at age 12 in my day in Ireland, think it is still the same now too. So many happy times at school that gave us a solid foundation for our faith, we were blessed with our school years. Yes the Holy Spirit will guide us now too." Tack Gloria

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.
 
Varma hälsingar,
Colette

Dear Friends,

 With this attachment we come to the end of the Easter season.  For the past seven weeks we have been celebrating the great truth of our faith that Jesus Christ has risen from the dead.  It has been a wonderful season of joy and hope.  But, as for the first disciples, it was to prepare us for the coming of the Holy Spirit which we celebrate at Pentecost.

 We come to recognise that the direct mission of Christ to the world has come to an end.  Now he lives in and through us, his Body the Church.  We are empowered to continue his mission through our love for one another, a love that is changed and extended by the Holy Spirit.  This love is invested in the love of husband and wife, parents and children, but which is so powerful that it extends to the community of the Church and outwards to the ends of the earth.  It is so important that we allow ourselves to believe in who we are as God’s people and set out every day to live this to the best of our ability.

 I hadn’t intended to preach a homily when I started writing this!!  But there you have it!!  Have a joyful week with each other and know that you are in my prayers every day.  God bless you and all those you love.

 Johnny 

2019-06-02

 

Veckobrev The Ascension of the LordFr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa
,

Den här veckan skriver Fr. Johnny: "They worshipped him and then went back to Jerusalem full of joy. The Feast of the Ascension is above all else a feast of joy. De tillbad honom och gick sedan tillbaka till Jersusalem fyllda av glädje.  Kristi Himmelsfärdsfest är framförallt en glädjefylld fest."  Resten finns i Fr. Johnnys reflektion.
 samordnaren i Värnamo skickade följande till mig.  Låt oss alla be med hennes ord för det här paret som har hamnat i kris." Herre, vi lägger i dina händer ett par, ett äktenskap i en djup kris. Må det ske mirakel av FÄRÄNDRINGAR i denna spruckna relationen mellan makarna. Vi ber förvandla deras missnöje och besvikelse till förlåtelse. Förvandla en kyla i deras relation till en glöd och en uppoffrande kärlek, råheten till ömhet, otrevliga ord till orden som skänker kärlek, förståelse och tröst, avståndet till närhet, sorgen till glädje, likgiltigheten och uppgivenheten till en önskan om att vilja leva tillsammans och kunna bemöta varandras behov. Herre! Må ditt gudomliga ljus lysa genom detta äktenskap, må din kärlek och din goda omsorg omsluta både kvinnan och hennes man.  Låt dem spegla din stora kärlek. Vi anförtror detta äktenskap till Ditt Heliga Hjärta, Jesus!" Hon skriver också. Jag vill dela med mig att i början av maj fick jag uppleva en fantastiskt pilgrimsfärd till Lourdes med Polska Missionen.
 

Even though outside circumstances often tempt us to inadequately live the Good news of the Gospel, we are empowered by the Spirit within us to choose and model love in the middle of so much hatred. Where do we as temples of the Holy Spirit look for the strenght to do this.  Även om omständigheter utanför oss  ofta frestar oss att inte helt leva upp till Evangeliets goda nyheter, gör den Helige Ande det möjligt för oss att välja kärlek i mitten av så mycket hat. Var får vi, som är den Helige Andes tempel, vår starkhet ifrån? Elizabeth Pardi, Loyola Press.


Låt oss be för mötet i Domkyrkan med de olika andligt rörelser och Mässan med biskopen. Må det bära frukt, frukt som består.

 Nästa vecka är det Pingst.  Jag ber följande bön varje dag fram till dess.


Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.
 
Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 We now begin to leave the weeks of celebration of Easter behind us and look forward to the coming of the Holy Spirit at Pentecost.   This feast of the Ascension of Christ is a major part of our faith as we remember the reason for our hope – not so much in what we can do, even though that is very important, but in what Jesus has done and continues to do in us and for us. 
 It is wonderful to be alive.  It is wonderful to know Christ as our saviour.  And it is wonderful to be with one another on the journey to building a new world.  You will be in my prayers as always in the coming week that God may inspire you in your love for one another and for your family and community.  Please continue to pray for me.
 Johnny 

2019-05-26

 

Veckobrev Easter 6

Hej allihopa,

Idag när jag skriver  är det Mors Dag och vi lämnar alla Mödrar i Herrens Heliga Händer och ber att du ger alla mödrar vishet att kunna klara av  livspusslet tillsammans med alla Pappor så att barnen får kärlek och trygghet och på så sätt erfara Din kärlek. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig."


Fr. Johnnys reflektion idag börjar med vad Jesus sade till sina lärjungar innan Han lämnade dem: "Peace, I bequeath you, my peace I leave you, frid  jag ger er, min frid jag lämnar er". Resten finns i reflektionen och är inspirerande.


Följande rörde vid mitt hjärta när jag läste det.  "In our hearts and the depths of our personality Jesusmakes a home for himself and the father. He asks for a loving and welcoming heart, not a place that is perfect, tidy and clean. To make a home is a work of love. Jesus’ making of a home in us comes through our growth in development and love. The loving marriage and family, the loving friendship, the heart that cares for others,  these are what make Jesus feel at home. I vårt hjärta och i djupet av vår personlighet gör Jesus ett hem för sig själv och fadern. Han ber att få ett kärleksfullt och välkomnande hjärta, inte en plats som är perfekt, städad och ren.  Att göra ett hem är ett kärleksarbete.  Jesus gör Sitt hem i oss när vi utvecklas och växer i kärlek.  Ett kärleksfullt äktenskap och familj, en kärleksfull vänskap, ett hjärta som bryr sig om andra; det är det som gör att Jesus känner sig hemma" Donal Neary S.J.  Jag kommer att lägga reflektionen i sin helhet på bloggen så snart jag har tid. http://standigbon.blogspot.com
 
Kvinnan som vi bad för förra veckan tackar för bönerna.  Det har gått bra. Hon opererades i måndags. Hennes man sade hon var kul lugn inför operationen. Nu får hon inte använda benet i åtta veckor. Hon kan inte komma hem förrän de har gjort om badrummet för henne.  Herre tack för att det har gått så bra för Yvonne och Tommy.  Tack för all sjukhuspersonal som tog hand om henne. Låt henne få den bästa rehabilitering så att hon blir helt återställd. Ge hennes man den styrka och visdom han behöver och låt dem vara öppna för all hjälp de behöver i situationen de befinner sig i. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber också för alla barn som gör sin första Kommunion i år.  Må det blir en andlig erfarenhet för dem och mår det bär frukt, frukt som består. Vi överlämnar också alla  barn världen som inte ha ett tryggt hem.  Låt inte barnen känner sig övergivna. Låt dem inte växa upp utan äkta kärlek. Låt en lösningen till deras situation växa fram. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and and they shall be created and You will  renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Thank you for your love and the generosity of your faith.  It is such a privilege for me to be part of your life each week as I send out this Couple Prayer and as I pray for you and with you each day of the week.

 My input for the sixth week of Easter highlights for us the last will and testament of Jesus – Peace I leave you, my own peace I give you.  What a marvellous gift to be given.  It is up to us to unpack this gift for one another and for all those we love.  I pray that this coming week we will all work together to bring peace to our marriages, our homes and families and our communities. Then we will be doing the will of God.  
God bless you always.
Johnny

2019-05-20

 

Veckobrev Easter 5


Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,
Följande tycker jag är verkligen viktigt att ta till sig.  "Real love heals. Only love makes the best out of the worst. In concentration camps the survivors were often those who had love to remember or go back to. Even when things go very badly in life, the forgiveness of love can help us move forward. Äkta kärlek helar.  Det är bara kärlek som kan vända det värsta till det bästa.  I koncentrationsläger, de överlevande var ofta dem som hade kärlek att komma ihåg och kunde gå tillbaka till den. Även när allt känns dåligt, kan kärlekens förlåtelse hjälpa oss att gå vidare.  Lord, help me to be truly grateful for love in my life. Herre, hjälp mig att vara verkligt tacksam för kärlek i mitt liv. " Donal Neary S.J.
Vidare säger Fr. Johnny: "The love of God lived by his followers, knows no bounds but is destined to reach to the ends of the earth to heal the divisions of humanity. Guds kärlek, som hans följeslagare lever har inga gränser men är bestämd att nå till världens ände och hela världens motsättningar. Resten finns i brevet.

En kvinna som har hamnat i en knepig situation vill ha förbön.  Hon har dålig hälsa, har hamnat i ekonomiska svårigheter, dottern väntar barn beräknat till den 24 maj (kommer att vara ensam med barnet), dessutom kommer de att flytta.  Herre, vi lägger hela situationen i dina heliga händer. Först och främst, Du som är källan till allt liv,  led dottern och barnmorskan under barnets födelse.  Lindrar allas oro och ge dem visdom om hur de kan lösa de olika situationer de har hamnat i.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna har ramlat och brutit lårbenen. Vi har bett för henne många gångar. Hon lider av polio sedan barndom och har gått igenom olika operationer.  Just nu när jag skriver är hon på operationsbordet. Herre vi lägger kvinnan och hennes man i Dina heliga händer. Tack Herre för att du är med dem.  Var med sjukhuspersonalen som har hand om henne. Lindra hennes man och deras två döttrars oro.  Ge henne bra eftervård och låt henne vara helt återställd så småningom. Ge dem all mänsklig och andlig kraft och tålamod som kommer att behövas.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. (operationen gick bra) Deo Gratias.

Här kommer en inbjudan till Pingtsafton.

Även i år har vi den stora glädjen att kunna inbjuda er medlemmar i rörelser i Stockholms Stift till en Mässa med biskop Anders.
Mässan är kl. 17, men vi tänkte träffas redan kl. 13 i Domkyrkosalen.
Program för eftermiddagen den 8 juni:
13:00 Kaffe

13:30 Välkommen - bön - sång
13:50 Intro 
13:55 Pesentation av den apostoliska uppmaningen Evangelii Gaudium (Evangeliets glädje) 
14:20 Reflektioner i grupper
14:50 Fika - kaffe med kaka
15:15 Reflektioner i grupper
15:45 Plenum med återkoppling
16:30 Avslutning och förberedelse för Mässan
17:00 Den Heliga Mässan celebrerad av Kardinal Anders Arborelius

Låt mig veta om ni tänker delta så meddelar jag det vidare.  
Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and and they shall be created and You will  renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


Dear Friends,

 What a beautiful day we are having in Belfast today.  I hope it is as good where you are.  It’s difficult to stay inside to get this out to you but it is a sign of how much I love you!!
 Attached you will find my input for next week, the Fifth Sunday of Easter.  This brings us into the very core of our faith and of our living of our faith.  I hope you will find it helpful for yourselves as couples, as families and as parishes.  As always I will be praying for you each day of the week ahead.  I thank God for you and I ask God to bless and all your loved ones and to reward you for your goodness.
 Johnny

2019-05-13

 

Veckobrev Easter 4

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

 Hej allihopa,
Vi var bara några få som deltog i träffen i Linköping. Utöver att maj månad alltid är en stressig månad visste jag att en solig lördagkväll i maj inte är optimal men jag råkade vara i stan.. Jag hoppas kunna komma  tillbaka en veckodag under hösten.  Fr. Johnny vill så gärna att rörelsen blir en naturlig del av församlingens liv. Som Johannes Paulus sade "Mänsklighetens framtid ligger i familjens händer".  Vi hade ett fint samtal och Herre låt allt vi sade bära frukt, frukt som består.
 

Jag blev glad när jag läste epost från en kvinna skickade till mig under veckan.  Kvinnan har varit med i många år. Hon skrev: "Thank you for your inspiring emails and Fr Johnny is truly a great man of faith. The prayers do help and it is wonderful so many people are praying for many others whom they have never met but that it can create a chain of prayer and hope.  Tack för dina inspirerande email och P. Johnny är verkligen en man av tro. Bönerna hjälper och det är underbart att så många människor ber för så många andra som de har aldrig träffat. Det kan skapa en kedja av bön och hopp.


Den här veckan ställer Fr Johnny frågan "To whom do I belong. Vem tillhör jag."  I slutet av själva reflektionen skriver han: "Christ invites us to listen to his voice. Kristus erbjuder oss att lyssna till Hans röst".  Resten finns i brevet och är utmanande.

För ett tag sedan fick jag ett mail från en kvinna som bor på Gotland.  Jag tror hon måste ha hittat oss på internet men jag vet inte. Vi har varit borta i nästan 10 dagar och jag skäms för jag kan inte hitta mailen.  Hon vill att vi ber för hennes son och son hustru som har problem. Detta är tredje brevet vi har fått genom internet, tror jag.  Herre, vi lägger det här paret i dina heliga händer.  Hjälp dem att reda ut vad det är som orsakar osämja.  Hjälp dem att lyssna till varandra och att kunna ta emot hjälp innan det går för långt. Dra dem tillbaka till början av deras äktenskap och hjälp dem att bli förälskade på nytt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Jag hoppas kvinnan hör av sig igen.


The shepherd guides the sheep in the ordinary tasks of the day. He calls each of us to be busy with him and to follow him in his own motivation in life: all is done in love.  Herden leder fåren i de vanliga dagliga uppgifterna. Han kallar oss att vara verksam med Honom och följa honom med hans egen motivation i livet:  allt är gjort i kärlek.  Donal Neary S.J.

Snart är det Pingst.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and and they shall be created and You will  renew the face of the earth.
Kom Helige Ande, fylla dina trognas hjärtan and tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya världens ansikte.


Varma hälsningar,
Colettebesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?