2020-11-28

 

Veckobrev Advent 1

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa, 

Under den här tiden kan man känna att det är lite tråkigt och det gör jag och jag tror många med mig. Jag är så tacksam för internet - hur skulle det vara om vi var utan det. Vi får mycket andligt stöd därifrån.  Under veckan hörde jag följande: "God works through many events and signs to purify and to renew us in hope and to help us to set our hearts more firmly on Him and Him alone. The signs that God uses are meant to point us to a higher spiritual truth and reality of his kingdom which does not perish or fade away but endures for all eternity. Gud verkar genom många händelser och tecken för att rena oss och förnya oss i hopp och hjälpa oss att rikta våra hjärtan stadigare mot Honom och bara Honom.  Det är meningen att de tecken som Gud använder ska peka mot en högre andlig sanning och realiteten av hans rike som inte går under eller vissnar bort utan består i evighet. 

Jag har fått följande meddelande från en kvinna som vi har bett för tidigare. "Du vet att min Mamma dog under hösten och enigheten mellan oss tre systrar har varit bättre än jag vågade hoppas.
Men min man och jag hade bestämt oss för att flytta och allt med flytten sker samtidigt som bouppdelningen! Jag är helt slut och darrig och kan inte fokusera.
På papper är vårt hus sålt men fastän vi har sökt har vi ännu inte hittat något annat boende!  Kan ni be att vi snabbt hittar vår nya boplats så att vi ska kunna börja packa!" Herre, du vet hur känslig en bouppdelning kan vara.  Tack för att du hör bön och det är visat genom enighethet mellan systrarna. Du lämnar oss inte ensamma. Vi överlämnar kvinnan och hennes mans flytt till Dig.  Vi ber att du snarast leder dem till ett hem som passar dem. Vi ber att de får all mänsklig hjälp de behöver angående packning och flytt. Du vet hur hopplös kvinnan känner sig. Vi ber att du tar tag i henne och ger henne den visdom och styrka hon behöver just nu. Hjälp henne att fokusera, en sak i taget. Låt henne känna sig buren av våra böner.  Jesus Heliga hjärta, vi litar på Dig.

Jag fick en bön under veckan som rörde mitt hjärta.  Nu relaterar jag detta till alla som lider av Covid 19 och ligger på sjukhuset. "Må Gud ge dem, som sköter om dem, kunniga och varsamma händer." Trösta dem som sörjer och må de avlidna vila i frid. Hjälp oss att stå ut och hålla hjärtat uppåt. Låt ett vaccin komma snart. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Idag, lördag är sista dagen på den liturgiska året 2020 och imorgon är första Advent och vi tänder det första Adventsljuset, hoppets ljus.

Lord God, thank you for creating me and giving me breath -and for giving me hope.  In the sorrows and losses of life, help me to cling to you.  Herre Gud, tack för att du har skapat mig och och att jag kan andas - och för att du ger mig hopp. I livets sorger och förluster, hjälp mig att stå fast vid Dig. Our Daily Bread.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 With this email we begin a new year in our following of Christ as we celebrate the first Sunday of Advent. Thank you for the past year. It has been a pleasure and a privilege for me to be on that journey with you week by week as we followed the Word of God in the Liturgy for each Sunday. It has been a joy for me to remember you in my prayers and to know that so many of you remembered me in yours.

 Attached is my input for next Sunday and for the week following it. As you set out on this new year I pray that you will grow in your love for each other and in your faith and love for Christ who lives among you and lives in you for the world around you. Advent and Christmas are not going to be as they always have been!! I encourage you to work at making it a better than ever time for each other, for your family, and for your faith community by the quality of your love and affection and faith. One thing that you could do is to create an Advent wreath in your home and mark each week with a candle leading you gently but powerfully towards Christmas and beyond.

 You will be in my prayers as always in the week ahead. Please keep me and the others who are following this programme in your prayers. May God bless all of us abundantly in the weeks and months ahead.

 Johnny.

 


2020-11-22

 

Veckobrev Christ The King

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Jag har nyss lyssnat på söndagsintervjun på P1. Lars Wicklin intervjuade Arash Samarin som kommer från Iran. En intervju om svenskhet och integration om hur hans integration blev hans pappas segregation.  Det väcker många tankar och lite skratt också.

’For Pope Francis, the word ‘encounter’ is charged with meaning. Faith, for him, ‘is an encounter with Jesus’. From this he urges that ‘we must do the same as Jesus did, and meet others as they are. We must bring about encounter. We are to make our faith a culture of encounter and of friendship, a culture wherein we find brothers and sisters, when we can talk even with those who do not think like us, even with those who have a different faith.’ För Påve Franciskus är ordet "möte" laddat med betydelse. Tro, för honom är ett möte med Jesus. På grund av detta uppmanar han oss att göra samma som Jesus gjorde, och möta andra som de är. Vi måste åstadkomma möte. Vi måste göra vår tro till en kultur av möte och vänskap där vi finner bröder och systrar, där vi kan tala även med dem som inte tänker som oss, även med dem med en annan tro.   Sacred Space

Jag fick en bön under veckan som rörde mitt hjärta.  Nu relaterar jag detta till alla som lider av Covid 19 och ligger på sjukhuset. "Må Gud ge dem, som sköter om dem, kunniga och varsamma händer." Trösta dem som sörjer och må de avlidna vila i frid. Hjälp oss att stå ut och hålla hjärtat uppåt. Låt ett vaccin komma snart. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Tyvärr kommer Kammarrätten ta upp fallet om kvinnan som behöver personlig assistent. Herre, vi ber att någonting händer snart för att göra livet lättare för den här kvinnan. Under tiden låt henne vara buren av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag följer vad som händer i Kyrkan och i samhället och känner att vi måste be för bra andliga och världsliga ledare att de blir ledda av Gud och blir bra exempel för oss och våra barn. Jag är tacksam för vår Påve men vi får inte glömma bort att be för honom.  Herre, ge Påve Franciskus all styrka, visdom och mod som han behöver.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi överlämnar världens barn till Dig. Må de uppleva kärlek som leder till en tro på Din kärlek. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Let your loving kindness come to us, O Lord. May Your peace be with us and go out from us. You are our God forever and ever. Låt din kärleksfulla barmhärtighet komma till oss, o Herre.  Må Din frid vara med oss och gå ut från oss.  Du är vår Gud för evigt. Resp psalm 13 okt

Varma hälsningar på den sista söndagen under året, Kristus Konungens Dag

Colette

Dear Friends,

 With this email we come to the end of another Liturgical Year, a year of following Christ in our love for one another. And what a year it has been!! We had no idea what was ahead of us this time last year. The first few months were normal enough but then the virus struck and life has been upside down ever since.

 The main result of the virus is that we have all been thrown back onto the main resource of our lives – one another in our closest relationships of marriage and family life. We have been living off this resource to a great extent since March. And it has been difficult for so many people. But it has also been good for many others. The challenge has been to really invest ourselves in what is most important and trust that this will bring us through to when life will broaden out again.

 This kind of a programme can become even more important than usual for you. Give special time to each other each week to appreciate the wonder of your love and to enjoy it so that the rest of the time can become fruitful and enjoyable. I hope you will find that in the input that I send you for next Sunday and the week following that.

 You are in my prayers that God may bless and reward you for the efforts you make to grow in your love and commitment. And may God protect you and all your loved ones from the many serious effects of Covid-19 on yourselves and your life together.

 Johnny

 


2020-11-15

 

Veckobrev Ordinary 33

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Det har minst sagt varit en händelserik vecka.  Jag följer vad händer i Kyrkan och i samhället  och känner att vi måste be för bra andliga och världsliga ledare att de blir ledda  av Gud och blir bra exempel för oss och våra barn. Jag är tacksam för vår Påve men vi får inte glömma bort att be för honom.  Herre, ge Påve Franciskus all styrka, visdom och mod som han behöver.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Följande inbjudan har kommit från Mödrars  Bön. 

Mödrars Bön firar 25 årsjubileum i år och vi vill bjuda er att delta i mässan kl.18, den 8 december i Sankta Eugenia. Efter Mässan bjuder vi på lätt förtäring  och presentation av bönematerial. Om ni har förhinder då är ni välkomna att ena er i bön med oss. sweden@mothersprayer.org    www.mothersprayer.org.

Tacksam om ni ber då och då för kvinnan som söker personlig assistent och som vi bett för förra veckan. Nu får hon sin son igen den här helgen. Hon fick besked från förvaltningsrätten att hon hade rätt till personlig assistans men har fått veta att kommunen har överklagat beslutet till högre instans. Hon skrev "Det var precis att det gick innan jag stupade... så snart kan min son inte bo hos mig längre, om jag inte får hjälp". Herre, du vet vilken hopplös situation den här kvinnan befinner sig i. Du vet hur hon känner sig.  Herre, det är bråttom nu. Vi ber att du griper in och ger dem som är inblandade den visdom och det omdöme som behövs för att kunna lösa den här situationen snarast. Det vore en tragedi för henne att inte kunna ta hand om sin son. Låt henne känna sig buren av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Det var ledsamt att höra den här veckan att P. Henrik Roelvink har avlidit av Covid 19 på sjukhuset i Nederländerna.  P. Henrik förberedde min man och jag för äktenskap och döpte två av våra barn. Herre, du som är källan till allt liv, tack för P. Henriks liv.  Må han vila i frid och må allt som han har gjort bära frukt, frukt som består.

O God, joy and hope of your people, you lead the Church, servant of life on the pathways of history by the example of Jesus Christ and by listening to his word which calls us to conversion. May your Church be a life giving witness of solidarity and freedom of  justice and peace. O Gud, ditt folks glädje och hopp,  du leder Din kyrka, livets tjänare på historiens bana med exemplet från Jesus Kristus och genom att lyssna till Hans ord som kallar oss till omvändelse. Må Din kyrka vara ett livgivande vittne av solidaritet och av rättvisans och fredens frihet. (bön under dailytvmass.com).

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 Attached please find my input for the Couple Prayer and the Newsletter piece for next Sunday and the week following. The theme is fidelity and I thank you for your fidelity to each other and to this programme. I am always delighted to hear from you and to know that you are finding it helpful for yourselves.

 As I always assure you, I pray for you every week as I send this out to you and many times during each week that God may continue to bless you in every way.This week I ask for your prayers for Fr. Rinaldo who is a close friend of Terence & Margaret McMackin. He is very seriously ill in hospital in Verona, Italy. He is going for a huge operation on Thursday and needs a lot of prayer for his safety and recovery.

Please continue to pray for me and for all those who are following this programme week by week – each in their own way!! May God bless you and all your loved ones and keep you safe from all harm and faithful to one another. Thank you.

 Johnny 


2020-11-07

 

Veckobrev Ordinary 32

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

En vecka till har gått förbi och pandemin fortsätter. Jag är så tacksam att vi har internet och jag får så mycket andligt stöd.  Tänk om det hade hänt för 20 år sedan då hade det andliga livet varit väldigt torrt. Gud finns mitt i allt.

The primary reason for existence of human beings is to embrace life in all its fullness and goodness.  St. Ignatius. This is how we welcome God into our lives and respond to his generosity.  Every created reality has the potential to help us grow in the friendship of God. Det största skälet för mänsklig existens är att omfamna livet i hela dess fullhet och godhet.  Heliga Ignatius.  På det sättet välkomnar vi Gud in i våra liv och svarar på hans generositet. Varje skapat tillfällen har potential att hjälpa oss växa i Guds vänskap.  Sacred Space.

Någon skrev till mig under veckan och ifrågasatte min översättning av följande:  To be poor in spirit does not mean that we think we are no good.   Att vara fattig i Anden betyder inte att vi tror att vi inte är dåliga. Förstås det borde ha varit "att vi är dåliga”.  När jag tänker efter är en bättre översättning kanske ”att vi inte är till någon nytta”. Stort tack!

The devotion to the memory of the dead is one of the most beautiful expressions of the catholic spirit.  Hängivenheten till minnet av de döda är ett av de vackraste uttrycken för den den katolska andan. Det var Påve Johannes XXIII som sade detta och inte Påve Johannes Paulus II.

Cyrielle söker till juristprogrammet och vill gärna att vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Cyrielle och hennes framtid till Dig.  Du vet hur viktigt det är att hamna rätt i livet. Du vet vad som finns i hennes hjärta och att hon söker till juristprogrammet. Låt allt ske enligt Din vilja. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kvinnan som fick besked från förvaltningsrätten att hon hade rätt till personlig assistans har fått veta att kommunen har överklagat beslutet till högre instans. Hon skrev "Det var precis att det gick innan jag stupade... så snart kan min son inte bo hos mig längre, om jag inte får hjälp". Herre, du vet vilken hopplös situation den här kvinnan befinner sig i. Du vet hur hon känner sig.  Herre, det är bråttom nu. Vi ber att du griper in och ger dem som är inblandade den visdom och det omdöme som behövs för att kunna lösa den här situationen snarast. Det vore en tragedi för henne att inte kunna ta hand om sin son. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Glory to you God, who gives us all good things, and to Jesus, our teacher and source of our salvation, and to the Holy Spirit, our helper and guide. Ära till Dig Gud, som ger oss alla goda saker, och till Jesus, vår lärare och källan till vår frälsning, och till den Helige Anden, vår hjälpare och ledsagare.  Loyola Press

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 It’s amazing how the weeks are flying by!! This email will take us up to the middle of November!! Thank you for your generous loving of each other and those around you and consequently this has a great effect on the whole community.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. The theme is Stay Awake. This can be more difficult at present as we are close to lockdown because of the virus. But the very lockdown is a call to be very alert to the virus and do everything we can to prevent its spread. But we also have to be awake to one another and those we love and practice being attentive to each other in love and affection. The week ahead can be a really good and exciting time!!

 As always, you will be in my prayer every day of next week that God may bless you with generosity in your love. Please keep me and the others who are following this programme for couples in your prayers. God bless and protect you and your family and friends from all harm.

 Johnny

 


2020-11-01

 

Veckobrev Ordinary 30

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Hoppas ni mår bra.  Det kan kännas som om världen är i spillror men kom ihåg att Gud finns med i allt.  Var inte rädd, säger Herren.  Idag hörde jag P. Coutts S:J. be "for peace, joy and hope for America, frid, glädje och hopp för Amerika." Vi behöver detta för hela världen mitt i pandemin.  Herre, låt resultatet av valet i USA vara enligt din vilja.

Den här veckan P. Johnny skriver till oss bland annat: "To be poor in spirit does not mean that we think we are no good. At times this is how it is passed on to us. It does mean to be in touch with the wonders of who we are, how good we are, but to know that all of that is gift, not possession.  Att vara fattig i Anden betyder inte att vi tror att vi inte är dåliga. Ibland är det så det förklaras för oss.  Det betyder att vara i kontakt med underverket som är oss själva, men att vara medveten om att allt detta är en gåva, inte ägande.  Resten finns i brevet.

Under predikan sade P. Coutts följande som rörde mitt hjärta. "Jesus obeyed the law but the person came first.  Jesus lydde lagen med människan kom först.” 

Tidigare under veckan sade en annan präst: We all need someone who understands us. God uses the ordinary to bring about extraordinary results. God uses our brokeness for the ministry of God and we need to become someone who understands others.  Vi alla behöver någon som förstår oss. Gud använder det vardagliga för att föra fram extraordinära resultat. Gud använder vår bräcklighet för att vara Kristi redskap och vi behöver bli någon som förstår andra.

Förbön behövs för ett par E. och R. som efter många års längtan efter barn har kvinnan blivit gravid med tvillingar. En av tvillingarna har dött i hennes livmoder och den andra lever än så länge.  Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar paret och barnen i Dina heliga händer.  Du vet vad paret behöver och hur ängsliga de känner sig. Var med dem och alla som ställer upp för dem. Låt dem känna sig burna av våra böner. Låt Din vilja ske.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nu har förvaltningsrätten bestämt att kvinnan vi bad för förra veckan här rätt till personlig assistens. Nu är det Kommunen som tar beslut om hon får personlig assistens eller inte.  Herre, du som är källan till allt liv, tack att domslutet var positivt. Vi ber att den Heliga Ande är med dem som har ansvar för beslutet i Kommunen så att de accepterar domslutet och ger henne en personlig assistent som kan ge henne den hjälpen hon är i så stort behov av. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

The devotion to the memory of the dead is one of the most beautiful expressions of the catholic spirit.  Tillgivenhet till minnet av de döda är ett av de vackraste yttranden av den den katolska andan.  St. John Paul 11.  Där det finns tröst, där finns Gud. Luteran Archbishop of Sweden igår kväll.  Herre, vi överlämnar till Dig alla som har dött, speciellt på grund av pandemin.  Ge tröst till dem som sörjer och må allt gott som de döda har gjort bära frukt, frukt som består.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma Hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 With this email we look forward to the beginning of November and the wonderful chance, through this next month,  to become aware of the great people who have gone before us on the journey of life and faith and love. We do this not just to admire them but also to become aware of the richness of those who are close to us today in marriage and family life.

 I hope you will find the attached input helpful for yourselves for the coming week. You will be in my prayers that God may enlighten you and fill you with joy and peace as you grow in gratitude for all that you have in each other. Please continue to pray for me and for all those who are taking part in this programme and for all married couples and families. God bless you always.

 Johnny

 


2020-10-25

 

Veckobrev Ordinary 30

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den här veckan skriver F. Johnny till oss bl.annat: Love is all that human life is about here and hereafter.  Love of God is the ultimate in human life. It involves each of us in a personal relationship with God through prayer. Kärlek är allt som mänskligt liv handlar om nu och härefter. Kärlek till Gud är det yttersta i mänskligt liv. Den involverar oss i en personlig relation med Gud genom bön.  Resten finns i brevet.

Many of us make the mistake of thinking God´s love for us is dependent upon our actions. Salvation history is the story of God intervening in human history with a simple message - God loves us, desires to be with us and us with him, and calls us to be witnesses to that love in the world. Många av oss gör misstaget att tänka att Guds kärlek är beroende av vår handlingar. Frälsningshistorien är historien om Guds  ingripande i mänsklighetens historia med ett enkelt budskap. Gud älskar oss, längtar att vara med oss och oss med Honom, och kallar oss att vara vittnen om hans kärlek i världen. The Messenger

Nu har förvaltningsrätten bestämt att kvinnan vi bad för förra veckan här rätt till personlig assistens. Nu är det Kommunen som tar beslut om hon får personlig assistens eller inte.  Herre, du som är källan till allt liv, tack att domslutet var positivt. Vi ber att den Heliga Ande är med dem som har ansvar för beslutet i Kommunen så att de accepterar domslutet och ger henne en personlig assistent som kan ge henne den hjälpen hon är i så stort behov av. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

Kvinnan som är i stort behov av personlig assistent har också skrivit följande: Be också gärna för att jag ska få krafter att ta emot min son på tisdag. Barnen har höstlov och det blir på flera sätt ännu svårare än vanligt för mig. Även om jag såklart tycker att det är skönt för Elias att vara lite ledig. Herre, vi överlämnar Mamma och sonen till Dig.  Du vet hur mycket energi hon behöver som hon känner att hon inte har. Ge henne den kraften hon behöver för att  kunna ta hand om sin son.  Hjälp henne att var avslappad och inte kräva för mycket av sig själv.  Låt dem ha fina dagar och fina stunder tillsammans. Låt kvinnan känna sig buren av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön behövs för en kvinna som gärna vill bli nunna.  Herre, må Din vilja ske i hennes liv.

Jag vill gärna att vi ber för valet i USA.  Resultatet blir så viktigt för våra barn och barnbarn.  Herre, jag har svårt att hitta ord.  Jag känner mig orolig för resultatet. Ge alla som inte har röstat bra omdöme så att den rätta personen blir vald. Vad som än händer, låt det inte bli våldsamheter. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 Most of us are once more in lockdown of one level or other. Because of this we are placed in a position to call on our own resources more and more. It is fitting that the Word of God for us for next Sunday and the week following it is about Christ’s commandments of love of God and love of one another. Those are the greatest resources of all and we have them. It is up to us to use them and develop them!

 Attached is my input for the coming week. I hope this will be of help to you in growing in your love and commitment in the week ahead. You will be in my prayers that God may continue to bless you and all those you love and keep you safe through this time until there is a better time. Thank you for your prayers for me and for one another. Please keep those prayers going. God bless you always.

 Johnny


 


2020-10-18

 

Veckobrev Ordinary 29

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

En vecka till har gått förbi och Pandemin fortsätter. Det är inte roligt att lyssna på nyheterna. Det kan kännas att världen är i spillror men där finns mycket gott som händer i det fördolda. Var inte rädd.  Herren är med i allt. Herre, hela vår värld, hela våra kroppar, stärk våra hjärtan och tankar och ge oss hopp mitt i oron.  Hör våra rop, o Gud. En del av en världsvid bön rörande covid-19.

Den här veckan skriver Fr. Johnny: ”The wonderful truth is that everything we have is a gift from God who loves us and who wants us to live in the freedom of that love. Den underbara sanningen är att allt vi har är en gåva från Gud som älskar oss och vill att vi lever i friheten av denna kärlek."  Resten finns i brevet

The only thing that counts is faith working through love.  Faith might bring us to unexpected places. Det enda som räknas är tro som arbetar genom kärlek. Tron kan ta oss till oväntade platser.  dailytvmass.com

Girli vill att vi fortsättra be för henne.  Herre, du som är källan till allt liv.  Var med Girli och hela henne till kropp och själ. Låt läkarna som behandlar henne bli inspirerade av Dig. Låt hon känna sig burna av vår böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Theresia vill att vi ber för hennes hälsa att hon blir befriad från allt ont i kroppen.  Bön för hennes dotter som har förlorat sitt barn  och har också ett barn som har blivit omhändertaget. Herre, vi överlämnar hela situationen i dina händer. Du som är källan till allt liv vet allt. Vi ber att du kommer med Din helande kraft till Theresia och dottern och barnbarnet. iv Ge dem frid och ro. Låt din vilja ske i Theresias liv. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Be för en kvinna som verkar ha ett komplicerat liv: Herre, vi överlämnar kvinnan till dig.  Du vet hur hon har det.  Ge henne hälsa, frid och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En mor vill att vi ber att hennes son träffar en livspartner.  Herre, du vet hur viktigt det är att träffa den rätta personen.  Låt en situation uppkomma där han träffar den rätta.  Ge honom visdom och bra omdöme.  Låt allt ske enligt Din vilja. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Let your loving kindness come to me, O Lord. May Your peace be with us and go out from us. You are our God forever and ever. Låt din kärleksfulla barmhärtighet komma till oss, o Herre.  Må Din frid vara med oss och gå ut från oss.  Du är vår Gud för evigt. Resp psalm13 okt.

Varma hälsningar, 

Colette

Dear Friends,

 Attached please find my input for the Couple Prayer for next Sunday and the week following. The reflection in this can also be used for your parish Newsletter!! I hope this will be of help to you and to your life of love and faith in your marriage and/or family and in your faith community.

 Jesus promises to be with us every time we are with one another – in fact our presence with one another makes him present in our world of marriage , the family, the parish and society. I find that an awesome thought and an extraordinary privilege. In the week ahead treasure your love relationships more and more and put everything you can into building those relationships to be as joyful and vibrant as possible.

 You will be in my prayers each day of the week. Please keep me in yours. May God bless all of us with health and happiness and keep us all safe from Covid-19.  Thank you.

 Johnny 


2020-10-11

 

Veckobrev Ordinary 28

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Det är svåra tid vi lever i men Herren finns i allt.  Jag tänker mest på dem som är ensamma på något sätt.  Tveka inte att ringa till varandra och speciellt till dem som skulle må bra av ett samtal.

Fr. Johnny skriver till oss idag: "In response to the Gospel this week, make a special effort to bring this sense of joy to one another, as this is a vital way to practice our faith. Som svar på evangeliet idag, gör ett särskilt försök att ge denna känsla av glädje till varandra eftersom detta är ett livsviktigt sätt att utöva vår tro. Resten finns i brevet.

Faith is mysterious and exciting.  It is the Spirit of God that inspires us.  We interpret our faith as we act out our faith.  As  long as we do it in the love of the Father, the grace of Jesus and the companionship of the Holy Spirit, everything co-exists together.  Tro är mysteriöst och spännande. Det är den Heliga Ande som inspirerar oss. Vi tolkar vår tro när vi lever vår tro. Så länge vi gör det i kärleken från Fadern, nåden från Jesus och i sällskap av den Heliga Ande, finns allt tillsammans. Fr. Michael Coutts S.J.

Förbön behövs för ett par som har bestämt sig för att separera.  Herre, vi överlämnar paret och barnen i dina Heliga Händer.  Nu när de är ifrån varandra, hjälp dem att förstå vad det är som har gått snett och kunna prata om det. Led dem tillbaka till varandra med din Heliga Ande. Hjälp dem att kunna förlåta varandra och få en djupare relation till varandra och till Dig. Låt inte barnen komma till skada.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vivecas Mammas begravning är nu på tisdag, 13 oktober.  Må din Ande inspirera hela ceremonin Herre så att det blir ett vackert minne för alla. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Tacksam om ni ber igen för kvinnan som är i starkt behov av en personlig assistent.  Herre, vi överlämnar kvinnans situation till Dig.  Vi ber att du inte tillåter den här situationen att fortsätta inte bara för kvinnans skull men också för hennes sons skull.  Vi ber att juristen som handlar för hennes sak blir inspirerad av Din Ande så att hon använder de rätta orden när hon beskriver hennes situation i utlåtandet hon lämnar till Domstolen.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 Attached please find my input for next Sunday and for the week following that. The Word of God gives a very different context for our lives and one that we need to listen to. The context we have at present from all that is happening with the spread of Covid-19 and the call to new restrictions can bring a sense of despondency and anxiety. The Word of God is about the spirit and that is also very important. The spirit can be free even when we are restricted physically and we need to tend to that as well.

 You are in my prayers every day that God may keep you and all your loved ones safe from the virus and its many different effects. But I also pray that God may lift your spirit through your love for one another and the joy that can be found in your love and your life lived for one another. Please continue to pray for me and for all those who are following this programme for married couples in many different places. Thank you.

 Johnny 

 
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?