2019-12-01

 

Veckobrev Advent 1

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 Hej allihopa.
 
Nu kommer den Första Advent och det leder oss mot Jul och solen har kommit tillbaka. Deo Gratias.  Det är en fin tid men den kan också vara lite stressig.  I inledningen av sitt brev skriver Fr. Johnny, bland annat "But Advent also leads us beyond Christmas to the Baptism of Christ in the Jordan and his anointing with the Holy Spirit so that he can bring all people to a knowledge of God who loves us so much.  That becomes our call also as followers of Christ today – to help bring that same wonderful news to those around us and those who will come after us.  Advent leder oss bortom Jul till Jesus Dop i Jordan och hans dop i Den Helige Ande så att han kan föra alla människor till kunskap om Gud som älskar oss så mycket.  Det blir vår kallelse som Jesus följeslagare idag att föra denna underbara nyhet till dem omkring oss och dem som kommer efter oss".
 

All scripture is to remind us of the message of Jesus and is for our encouragement. The reminders are that he is always approaching us, always passing by, and it is up to us to be in a sort of personal space to him.  Hela Skriften är till för att påminna oss om Jesus budskap och för att uppmuntra oss. Påminnelsen är att Han alltid närmar sig oss, alltid kommer förbi, och det är upp till oss att ha plats för Honom.  Fr. Donal Neary S.J.

Här kommer länken till Nordic Family Days  https://pastoral.no/nordiske-familiedager/  

Jag växte upp på Irland.  Kristendomen var i luften på något sätt, alla gick i Kyrkan, skolor var katolska eller protestantiska.  Vi var som får och tänkte inte så mycket själva. Det är annorlunda idag. Man måste kunna förklara sin tro.  Det är inte lätt att vara föräldrar och uppfostra barn med en tro men sådana tillfällen som Nordic Family Days är en bra hjälp.

Fredag 6 december är jag i Jönköping för ett inspirationsmöte efter kvällsmässan kl 18.00.söndag 8e December har Bertha och jag ett inspirationsmöte i Karlstad direkt efter Mässan 11.00. Tacksam om ni ber att många blir kallade att delta och att alla blir inspirerade av Guds Helige Ande.
Vi har bett  många gånger tidigare för den här kvinnan.  Hon har polio sedan barndomen och för ungefär några månader sedan bröt hon benet. Hon har hemskt ont och kan fortfarande inte gå.  Herre, vi överlämnar henne till Dig.  Du vet hur svårt hon har det.  Hennes situation är inte lätt. Vi ber att hon får den hjälp hon behöver för att komma på benen igen. Låt henne känna sig buren av våra böner i allt som händer. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi har bett många gånger för en kvinna som har MS och tyvärr har den blivit progressiv. Hon har en son som hon har delad vårdnad av. Hon kommer inte överens med barnets Pappa. Tyvärr på grund av sjukdom har hon blivit tvungen  att låta barnets Pappa få mer tid av vårdnaden. Hon känner sig förkrossad. Trots hennes stora behov får hon ingen personlig assistent. Trots allt litar hon på Herren.  Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Du som är källan till allt liv och vet allt,  vi ber att Du griper in och gör hennes situation lättare. Inspirera kommunen och alla inblandade att inse kvinnans behov och göra någonting åt det. Låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som finns. Låt henne känner sig buren av våra böner. Heliga Rita, be för henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Those who know you Lord, trust you for you have never forsaken those who seek you. De, som känner Dig Herre, litar på Dig för du har aldrig övergivit dem som söker Dig. Loyola Press eller Our Daily Bread.

En välsignad 1e Advent,
Colette

Dear Friends,

With this email we begin a new year in our following of Christ.  Advent leads us into Christmas, the great feast of God becoming one with us in our human flesh so that we can become one with God in his divinity.  But Advent also leads us beyond Christmas to the Baptism of Christ in the Jordan and his anointing with the Holy Spirit so that he can bring all people to a knowledge of God who loves us so much.  That becomes our call also as followers of Christ today – to help bring that same wonderful news to those around us and those who will come after us. 

 We don’t have to save the world -  because we cannot!  Our vocation is to make it possible for Christ to save the world we live in by the ways we live our lives in love, as married couples, as families and as faith communities.  Start fresh again this week in all of those relationships as we prepare for Christmas and beyond in our joy and peace and enthusiasm for the things of God.

You are in my prayers every day as always.  May the year ahead be a very happy one for you and all those you love and for the whole Church spread throughout the world. Thank you for all your goodness and love.

 Johnny

2019-11-25

 

Veckobrev Christ The KingFr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 
Hej allihopa,

Jag har inkluderat en fil om Nordic Family Days 21 - 24 Maj. Om ni inte kan öppna den, se information nedan.  Biskop Anders kommer att agera och också Dominikan syster Sophie.  Det officiella språket kommer att vara engelska eftersom det kommer folk från alla de skandinaviska länderna.  Nästa vecka kommer jag att bifoga programmet och förmodligen kommer det att finnas på bloggen.


Fr. Johnny ger oss hopp men samtidigt är han utmanande. Han skriver "At the end of the Liturgical Year we owe it to ourselves to let the past go in so far as it holds us back from being people of great love. Vid slutet av Kyrkoåret är vi skyldiga oss själva  att släppa det förgångna om det håller oss tillbaka från att vara människor av stor kärlek." Resten finns i brevet.

"We are bigger than our past, our mistakes, even if there were infidelities. To the end his faithful onlookers knew he had not wavered from his mission to love and forgive and care for the others till the last breath. This is love to the end; the love that is the root of mercy. Vi är större än vårt förflutna, våra misstag, även om där fanns trolösa handlingar. Till slutet visste hans trogna åskådare att Han inte hade vacklat från sin mission att älska och förlåta och ha omsorg om andra till hans sista andetag.  Detta är kärlek till slutet; kärleken som är barmhärtighetens rot." Donal Neary S.J.


Lord Jesus, may your kingdom come on earth as it is in heaven. Herre Jesus, må Ditt rike komma så som på jorden som det är i himmelen.  Donal Neary S.J.


Varma Hälsningar,
Colette

Nordic Family Days
 


The Catholic Bishops of Scandinavia invite Catholic families from all five countries to a great gathering at Haugetun Boarding School, Norway with the theme Love in the Family—Strength for the Church .  May 21 - 24, 2020  (Kristi Himmelsfärdshelg)
 

Parents, children, teens, grandparents—small and big families alike— are all welcome to four days of inspiring talks, workshops, prayer and good sharings about the joys and challenges of family life in the light of our Catholic faith. Our Bishops will be there to encourage and guide us. 

Accommodation
The families will be lodged in the number of double rooms they need, most of them with individual bathrooms. The school provides extra mattresses for children and all bed clothes. Bring a baby cot if you need. Youth may be accommodated on mattresses in class rooms. Check out www.haugetun.no/internat and get acquainted with the place.


The prices include three nights at Haugetun Boarding School, all meals and a visit to the Old Town and St. Birgitta Church in Fredrikstad. Travel costs are not included. Prices Adults (12 years +): NOK 1500, Children 4-11 years: NOK 750 Children below 4 years: FREE                  Booking fee: NOK 250 per family


Dear Friends,

 With this email we come to the end of this Liturgical Year.  It has been a good year in so many ways for me and I hope for you and all your loved ones.  Thank you for the privilege of being with you for this time in our following of Christ and for the knowledge of your love for one another.
 
 Attached is my input for the feast of Christ the King.  I find this feast so uplifting in my own faith and in the sense of hope for the world in which we live.  Enjoy it and make it a week of thanksgiving to God for the great gift of faith that we have and of thanksgiving to one another for the gift of your marriage and family life that you are entrusted with.
 
 You are in my prayers that God may bless you and all your loved ones in the week ahead.  Please pray for me and for one another.
 
 Johnny

 

2019-11-10

 

Veckobrev Ordinary 32

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här

Hej allihopa,

I fredags, 8 november, hade jag min bönetimme. Den här gången gick jag in på bloggen och gick igenom årets brev. Jag bad för de personer som hade önskat förbön under denna tiden. Jag överlämnade dem till Herren och bad att Han skulle ge dem vad de just nu behöver.

Igår var jag rörd. Vi följde live på TV, begravningen av en välkänd TV och radio personlighet Gabriel Byrne, kallad Gay eller Gaybo. Han var producent och verkställande ledare för en prat show "The Late, Late Show" i 20 år. Han var en kontroversiell, lyssnande, rättvis, modig, orädd ledare. Han bjöd in människor från alla samhällets skick och han gav röst till dem (speciellt kvinnor) som hade lidit i tystnad  i många år.  Dessa människor fick en säker icke dömande plats. Han blev känd och älskad över hela Irland och även utomlands men det fanns också de som blev rasande. Ärkebiskopen av Dublin, Diarmuid Martin, som deltog vid Requiem Mässan hyllade Gay och sade att han var "a man of faith/en man av tro”. Ärkebiskopen sade att många var de klagande brev som kom till Ärkebiskopens företräder man kunde läsa i arkiven. Gay präglade mångas liv på Irland inklusive mitt när jag bodde där. Han var mänsklig. De 3 sista år av hans liv blev svåra. Han hade prostatacancer och fick gå igenom olika svåra behandlingar.  Vid slutet satt han i rullstol.  Någon sade att under den sista tiden att om han råkade bli irriterad sade han "Förlåt".

Begravningen var enkel och vacker. Bland andra deltog Ärkebiskopen, Presidenten och Statsministern vid Mässan som var en Mässa i tacksamhet över Gays liv. Pro Cathedral i Dublin var helt fullsatt och Requiem Mässan sändes live i 9 olika länder.  Själva begravningen var privat.  Fr. Leonard Moloney S.J., Provincial för Jesuiterna på Irland, celebrerade Requiem Mässa. Han började Mässan med att säga att Mässan var centrerad på Guds mysteriet i tacksamhet. Han bad oss be Herren om förlåtelse för Gabriels synder, om han hade sårat någon och orsakat något ont till någon eller något annat. Jag blev tagen av detta och av hela ceremonin.  Evangeliet handlade om saligprisning.  "Salig är de som sörjer" handlade om de som sörjer Gay, sade Fr. Moloney.  Han pratade om saligprisning i samband med Gays liv. Det var inspirerande och vackert. Jag tror jag kommer att leva på det här under en längre tid.  
Tyvärr har många på Irland lämnat Kyrkan på grund av alla skandaler.  Vid slutet av Mässan sade Ärkebiskopen alla har blivit berörd av det här på olika sätt. Jag hoppas och ber  att det kommer att bära frukt i alla som har deltagit eller sett ceremonin på TV, frukt som består.

Gay var den rätta personen på rätt plats vid rätt tidpunkt. Många är de som sörjer honom. Må han vila i frid.

Glory to you God who gives me all good things, and to Jesus, my teacher and source of my salvation, and to the Holy Spirit, my helper and my guide. Äre till Dig Gud som ger mig alla goda saker, och till Jesus, min lärare och källan till min frälsning, och till den Helige Ande, min hjälpare och min ledare.

Varma hälsning,
Colette

Dear Friends,

Please find attached my input for next week, Ordinary 32.  As always, I hope you will find it helpful for yourselves and for your parish community, especially where some of you use it in your Parish Newsletter.  During this month of November we are remembering our loved ones who have died.  It is also important to let our loved ones help us to remember the importance of the present moment in our own lives so that we can intentionally make the most of this opportunity to live in love for one another in marriage and in our families.

 I am also sending you an email which I received a few days ago from friends of mine, Gerry & Maire Heery.  I found it a very encouraging story that fits in very well with the theme of next weeks
input.

 You are in my prayers everyday as usual.  May God continue to bless you and all your loved ones with joy and gladness.  Please continue to pray for one another and for me.

 Johnny

2019-11-04

 

Vekobrev Ordinary 31

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
Hej allihopa

Följande läste jag på "Our Daily Bread"  för några dagar sedan och tyckte det var inspirerande:  "Inside St. Patrick’s Cathedral in Dublin, Ireland, there’s a door that tells a five-century-old tale. In 1492 two families, the Butlers and the FitzGeralds, began fighting over a high-level position in the region. The fight escalated, and the Butlers took refuge in the cathedral. When the FitzGeralds came to ask for a truce, the Butlers were afraid to open the door. So the FitzGeralds cut a hole in it, and their leader offered his hand in peace. The two families then reconciled, and adversaries became friends. Där finns en dörr inanför St. Patick´s Cathedral i Dublin som berättar en femhundra år gammal historia.  År 1492 var det två familjer, Butlers och FitzGeralds,  som började slåss över en hög position i regionen. Situationen eskalerade och Butlers tog skydd i Katedralen. När FitzGeralds kom för att be om vapenvila vågade inte Butlers öppna dörren.  Då gjorde FitzGeralds ett hål i dörren och ledaren erbjöd sin hand i fred. De två familjerna försonades, och fiender blev vänner".  Nästa gång jag åker till Dublin kommer jag att leta upp dörren. Herre, vi ber för fred bland människor och fred i världen.
Fr. Johnny skriver till oss idag bland annat "As we struggle to live out our faith through the various relationships of our lives, we need to be ready for failure and be gentle with ourselves.  När vi kämpar att leva ut vår tro genom olika relationer i våra liv, behöver vi vara beredda att acceptera misslyckanden och vara milda mot oss själva."  Resten finns i brevet och är utmanande.


Chikonde har vi ofta bett för. Nu idag kommer hennes barn att ta emot Första Kommunionen. Herre vi överlämnar barnen till Dig. Låt det vara en glädjefylld ceremoni och en glädjefylld dag för dem och för familjen. Låt det bära frukt i deras liv och föräldrarnas liv, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber för en man från Irak som har bott här i flera år. Resten av familjen, föräldrar och syskon finns i USA och han längtar dit. Han söker dit igen och under veckan kommer han att träffa sin advokat. Herre, vi överlämnar honom till Dig. Du vet hur ensam han känner sig här. Vi ber att du öppnar vägar för honom att kunna bli återförenad med familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kommande söndag är Fars dag.  Herre vi lämnar alla fäder i dina heliga händer. Var deras inspiration. Helige Josef var deras hjälp.
 
God of all good, you have given me the gift of life through your own son. Grant me a faithful heart that I might grow more attuned to your will in my life. Gud av allt gott, du har gett mig livets gåva genom Din Egen Son. Ge mig ett trofast hjärta så att jag bli anpassad efter Din vilja i mitt liv. Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

As I sit down to write to you today I am very conscious of a number of people I have met in the past few days – ordinary, wonderful people, women, men, children – and I am amazed at how God is actively working all around us.  When I think of you too I have the same sense of wonder and thanksgiving.  It is an amazing privilege to be blessed with our faith.  Thank God for his love.

Attached is my input for the week ahead, Ordinary 31.  It is also the story of Christ working among people whom he loved and who found it hard to believe that they could be loved.  I hope you will experience some of this same joy as you work your way through this programme with each other.
 
You are in my prayers every day.  Thank you for the privilege of being part of your lives and your love. 

May God continue to bless you and all your loved ones day by day.  Pray for one another and for me on this journey.

Johnny


2019-10-28

 

Veckobrev Ordinary 30

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
 Hej allihopa,

Tiden går så fort.  Snart är det allhelgonahelg och sedan kommer Jul och årets slut. Hoppas ni mår bra.


"True humility is about acknowledging God as the source of all life and all goodness and giving praise to him from our hearts. Äkta ödmjukhet handlar om att erkänna Gud som källan av allt liv och all godhet och att lovprisa Honom från hjärtat". Skriver Fr. Johnny till oss idag. Resten finns i Brevet.


"Just to be oneself before God can be difficult. Many gospel stories are about this reality. We need to give those few silent moments each day to an awareness of being loved by God. In that we are humbled, that one as good as God could love us so totally, and so we are exalted. Att vara sig själv framför Gud kan vara svårt. Många evangelieberättelser handlar om denna realitet. Vi behöver ge detta några tysta ögonblick varje dag så att vi kan vara medvetna om att vi är älskade av Gud. Faktum att vi är så totalt älskad av någon så god som Gud gör oss ödmjuka och så blir vi upphöjda". Donal Neary S.J.
 
Jag vill gärna att vi ber för de 38 kineser som hittades döda i containern i England. Herre må de vila i frid.  Vi överlämnar deras familjer och vänner till Dig. Det är en mardröm för dem.  Grip in Herre och låt dem få någon sorts tröst. Låt dem känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Loving Father, help me to notice the situations in my life that cry out for me to serve your kingdom and make  a difference in the world.  Kärleksfulle Fader, hjälp mig att se situationer i mitt liv som ropar på mig att tjäna Ditt Rike och göra skillnad i världen.  Loyola Press
Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 I am sorry that this is a day later than usual this week.  I was in Donegal for a few days visiting my family.  I hope this didn’t cause you any inconvenience.  It was lovely being with my sisters and brothers and their families.  Thank God they are all in good form.
 Attached is my input for next week, Ordinary 30.  I trust it will be helpful for you, your family and your parish.  It touches on something very important for all of us – the importance of growing in humility in the presence of each other’s love because of knowing God’s great love for each of you. 
 You are in my prayers every day as always.  May God’s blessing be with you and all those you love.  Please continue to pray for me and also for all those who receive this email each week.  I also ask for your prayers for a couple of young people whom I met recently.  They are suffering greatly from bullying and harassment and finding life very difficult.  Thank you.
Johnny

2019-10-21

 

Veckobrev Ordinary 29

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
Hej allihopa,

Det var inspirerande att komma till Mässan i Uppsala idag och i början av Mässan säger prästen att komma till Mässa en en sådan ruggig dag är i sig självt en bön. Mässans tema var bön. Vidare under predikan hörde vi att bön är ett uttryck för tron. Vi bär fram allt som är fel. Bön och tron håller ihop. Tron betyder att vi se Guds vilja, gör Guds vilja, tackar Gud för vad Han gör. Vi kan inte tro utan att be.  Fr. Johnny skriver till oss idag att vi kan inte springa bort från de allvarliga saker som händer omkring oss. "We have a power that can bring us through all of it - the power of prayer. Vi har en kraft som kan ta oss genom alltihop - bönens kraft." Resten finns i brevet.

Det finns så mycket hemskt som händer i världen och vi är i stort behov av bra värdsliga och andliga ledare. Herre, vi ber för fred i världen speciellt i Mellanöstern.  Vi ber att bra ledare växer fram som är inspirerade av Dig. Jag saknar de rätta orden men vet att du förstår vad jag menar. Låt det bli fred bland människor  och i världen. Låt Din Helige Ande leda oss. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Let´s pray together so we can rejoice together in God´s goodness. Our Loving Father is waiting for us to come to Him so he can work through us in ways that reach far beyond anything we could ever imagine. Låt oss be tillsammans så vi kan glädjas tillsammans i Guds godhet. Vår kärleksfulle Fader väntar att vi ska komma till Honom så att han kan verka genom oss   och göra oändligt mycket mer än vi någonsin kan föreställa oss.  Po Fang Chia. Our Daily Bread
  

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 We are in the middle of a Triduum in honour of St. Gerard Majella in Clonard at present.  It is wonderful to see so many young families here celebrating new life and honouring this Redemptorist saint who is the Patron of pregnancy.  Please pray for all women and couples who are expecting a baby at this time that God may bless them with health and hope in the growing gloom of the acceptance of abortion.

 I attach my input for next week.  The main theme of it is the power and importance of prayer, especially in family life.  I hope you will find it helpful for yourselves and for your faith community.
 You are in my prayers as usual that God may continue to bless you with an ever greater love for one another and a stronger commitment to our faith in Jesus Christ.  Thank you for your prayers for me.

 Johnny

2019-10-13

 

Veckobrev Ordinary 28

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
 Hej allihopa

Jag blev väldigt glad när jag fick följande brev från en glad och tacksam Mamma.  Tidigare var hon en förtvivlad och ledsen Mamma. Hon skrev "Jag vill bara skriva och tacka för alla era böner för dottern och hennes man. De har nu hittat tillbaka till varandra efter en tid isär. Hjälp oss att tacka Gud och Jesus for bönesvar.” Prisad vare Jesus Kristus.  Ingenting är omöjligt for Dig. Tack för din omsorg om paret. Led dem nu in i en djupare relation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Ibland kan jag känna mig lite deppig om allt som händer i världen och andra saker som händer. I söndags på Sacred Space läste jag följande: "Adopting an attitude of gratitude can be a practical strategy to get through a tough time. But the kind of gratitude Ignatius was talking about when he tells us to give thanks to God Our Lord for the favours received is something deeper and stronger. It´s the heart of prayer. Att anta en attityd av tacksamhet kan vara en strategi för att ta oss igenom en tuff tid. Den sortens tacksamhet som Ignatius pratar om när han talar om för oss att ge tacksamhet till Gud, vår Herre för bönesvar är någonting djupare och starkare.  Det är bönens hjärta." Den här helgens evangelium handlar om de tio spetälska som blev helade av Jesus och bara en återvände för att säga tack. Jesus sade "Din tro har gjort dig hel.

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss: "Come alive through gratitude. Bli levande genom tacksamhet." Resten finns i brevet.


Monica skrev "be för ett tvillingpar - pojkar  -2,5 veckor gamla; inte friska. Mamma mycket trött. Tacksam för förbön.  Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar pojkarna, mamma, pappa och hela den övriga familjen i Dina Heliga Händer.  Du vet hur svår den här situationen är och hur det ligger till med barnen, vi ber att de får den hjälp som behövs för att bli friska.  Lindra Mammans oro och och låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som behövs. Låt alla runt omkring familjen visa känslighet och visdom. Var med dem Herre och låt familjen känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Spirit of God, lead me on this wonderful journey of life. Help me to grow in the gifts with which you have blessed me and to rejoice in being your child. Guds Ande, led mig på den här underbara livsresan. Hjälp mig att växa in i de gåvor som Du har välsignat mig med och att glädjas i att vara Ditt barn. Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
 The weeks seem to be passing very quickly at present – they say that is a good sign that I am enjoying things!!  I hope you and all your loved ones are well and that you are safe from all the threatened storms.

 Attached please find my input for next week, Ordinary 28.  The theme is the importance of gratitude in our lives and especially in our relationships of marriage and family life.  There is so much to be grateful for.  Unfortunately there is also so much to grumble about!  The latter are what take up a lot of our time.  Next week holds the challenge to turn this around and focus on developing an attitude of gratitude – and maybe we could practice it this week too!!

 I have been asked to request your prayers for Theresa who has just been diagnosed with cancer in her ovaries and her womb. May God be with her in the weeks and months ahead to bring her through this affliction.  And may God bless her family and friends so that they can help her through this time also and into healing and peace.

 You are in my prayers as always.  May God bless you and all your loved ones in the week ahead.  Please continue to pray for me and for everyone else who receives this email.

 Johnny 

2019-10-06

 

Veckobrev Ordinary 27

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,

Hösten är här och det har sin förtjusning. Jag blir upplyft av alla fina färger särskilt när solen skiner som idag.  Tack Herre för din fina skapelse.

"We are the temples of God´s Holy Spirit, with all the power of God´s love to transform our world.  Guds Helige Ande bor i oss och med Guds kärleks kraft kan vi förändra världen" skriver Fr. Johnny.  Han påminner oss om Påvens bön för den här månaden som vi kan uppfylla genom att ge glädjens evangelium till våra familjer och nära relationer av kärlek  till den kommunitet vi lever i. Som vanligt är hans brev inspirerande.

Maria vill gärna att vi ber för henne.  Hon hade livmodern bortopererade i juni. Hon går på efterkontroll nu på torsdag. Hon mår bra men är lite nervös.  Herre, du som är källan till allt liv.  Lindrar Marias oro och var med henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Förbön behövs för en familj som flyttade hit för några år sedan. På många sätt har det gått bra för dem men där finns mörka moln. Bland annat har sonen en svår relation med sin Pappa och paret försöker hitta tillbaka till varandra. Herre vi överlämnar familjen till dig. Vi tackar dig för allt gott som har hänt. Du vet att där finns sår som behöver l
äkas. Låt dem inse vad roten till allt är, kunna acceptera hjälpen som finns och kunna handla därefter. Ge dem visdom och låt din Helige Ande vila över familjen. Hjälp familjen att hitta tillbaka till varandra. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Påve Franciskus behöver våra böner. Han har en stor börda.  Han har ramlat ett par gånger nyligen men har fått hjälp att kunna resa sig och fortsätta vad han höll på med. Runt om i världen ber individer en Hell Dig Maria för honom. Målet är att nå 10.000 böner.  Jag tycker det vore bra om vi anslöt oss till detta. Vi kan tillägga: Herre, skydda Påve Franciskus från allt ont, ge honom hälsa och all styrka, mod och visdom han behöver för att utföra ditt arbete. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lord Jesus, help me to depend on you more each day. Thank you for the blessing of sharing with others the faith you give me. Herre Jesus, hjälp mig att lita mer på dig varje dag. Jag vill tacka dig för välsignelsen av att kunna dela  med andra tron du ger mig.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

Today we begin the month of October.  For some this is a sure sign that the winter is not far away.  For others it is a welcome sign that we can begin to prepare for Halloween and maybe even Christmas!!  For us as Catholics though today is the first day of Missions Month.  Pope Francis has asked us to make this a special month this year in the ways that we are all missionaries to the world we live in – to bring the joy of the Gospel to our homes and families and through our close relationships of love to bring that joy out to the community we live in.  I hope the attached can help in responding to that call.

Attached is my input for next week.  The Word of God asks us to shake off our lethargy about how we live our faith and our love so that we show ourselves as a people of hope.  May this input be of assistance to you to look at this call in your marriage and family life and in your parish community.  You are in my prayers.  Please keep me in yours.  God bless you always.

 Johnny

2019-09-29

 

Veckobrev Ordinary 26Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här

Hej allihopa,

Tyvärr var jag lite stressig i onsdags när jag skickade iväg brevet och sedan upptäckte jag några fel i första stycket, därför skickar jag det stycket en gång till.


Jag prenumerar på "The  Sacred Heart Messenger", en tidskrift som kommer från Jesuiterna på Irland.  Jag blev riktigt rörd när jag läste i det att The Apostleship of Prayer/böneapostelatet nyligen fyllde 175år.  Än en gång blev jag påmind om att barnen gör vad vi gör inte vad vi säger. Så länge jag kan minnas låg den här tidskriften på min Mammas nattduksbord och när jag var väldigt ung lärde hon mig att be följande bön "O Jesus, I offer you all my joys, works and sufferings of this day through the Immaculate heart of Mary to the Sacred Heart of Jesus united with all the Sacrifices of the Mass for the Popes intentions for this month. O Jesus, jag ger dig all min glädje, mitt arbete, mitt lidande genom Marias Obefläckade hjärta till Jesus Heliga Hjärta förenade med alla Mässor omkring i världen för Påvens intentioner för den här månaden." Sedan många år tillbaka ber jag den bönen varje morgon följd av Fader Vår. Påvens intention för den här månaden är "that the energy of the Holy Spirit egender a new missionary `spring`in the church/att kraften från den Helige Ande verkar för en ny ”missionsvår" i Kyrkan. Jag har mycket att tacka min Mamma för.
"It is time to catch the spirit of Jesus and let our love shine out to the world we live in and to the faith community we are part of. Det är tid att fånga Jesus Ande och låta vår kärlek skina ut till världen och de trosgemenskap som vi är en del av" säger Fr. Johnny den här veckan.  Resten finns i Fr. Johnny´s brev.

Vi har ofta bett för en kvinna som är funktionshindrad och har en son som hon finner det svårare och svårare att ta hand om. Hon är i starkt behov av en personlig assistent. Hon får avslag gång på gång trots utlåtande från läkare. Herre vi överlämnar kvinnan till dig.  Du vet allt. Vi ber att du du griper in och öppnar vägen för henne att kunna få en assistent. Låt henne få allt hon behöver för att klara livet. Heliga Rita, be för henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Idag är det 25 år sedan Estonia sjönk. Herre, må alla som dog vila i frid.  Må alla som överlevde Estonia och alla som miste en familjemedlem få den tröst och medkänsla de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Be för ett par som håller på att skiljas. Hon har bestämt sig för att lämna mannen och han är bedrövad. De har tre barn 5-11 år. Herre ta hand om familjen. Hjälp dem kommunicera med varandra, hela deras sår och hjälp dem hitta tillbaka till kärleken. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Come Holy Spirit, Fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth.  Kom, Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,
 Thank you for your prayers for me last week.  I had a great week in Esker, and a successful time in what I was there for – to preach in a couple of parishes of the Clonfert Diocese about the Redemptorist Foreign Missions and to ask for the help of the people in those parishes especially for our Mission in Mozambique.

 It is good to be back home now and to get back to my normal routines.  Attached is my input for next week, Ordinary 26.  It is a pleasure to be in touch with you and a privilege to be even a small part in your love for one another and in the living out of your faith in Christ.

 You will be in my prayers again in the week ahead.  May God continue to bless you and all your loved ones with all that you desire and need.  Please pray for me also and for one another.  God bless you always.
 Johnny 

2019-09-25

 

Veckobrev Ordinary 25

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här

Hej allihopa,


Jag prenumerar på "The  Sacred Heart Messenger", en tidskrift som kommer från Jesuiterna på Irland.  Jag blev riktigt rörd när jag läste i det att The Apostleship of Prayer/böneapostelatet nyligen fyllde 175år.  Än en gång till blev jag påminde om att barnen gör vad vi gör inte vad vi säger. Så länge jag kan minnas låg den här tidskriften på min Mammas nattduksbord och när jag var väldigt ung lärde hon mig att be följande bön "O Jesus, I offer you all my joys, works and sufferings for this day through the Immaculate Heart of Mary to the Sacred Heart of Jesus united with all the Sacrifices of the Mass around the world  for the Popes intentions for this month. O Jesus, jag ger dig all min glädje, mitt arbete, mitt lidande genom "The Immaculate Heart of Mary " till Jesus Helig Hjärta förenade med alla Mässofffer omkring i världen för Påvens intentioner för den här månaden." Sedan många år tillbaka ber jag den bönen varje morgon följd med Fader Vår. Påvens intention för den här månaden är "that the energy of the Holy Spirit egender a new missionary `spring`in the church/att kraften från den Heliga Ande verkar för en ny missionär "vår" i Kyrkan. Jag har mycket att tacka min Mamma för.

Jag blev riktigt glad när jag fick en mail från Sonja, samordnare i Uppsala, söm berättade att de hade en inspirerande möte den 15 september.  Hon skrev: "Många kom till mötet och alla var ivriga att engagera sig. .De pratade om sättet att be. Vad kan man använda som vägledning för att omfatta i ens bön allt som är viktigast. Hon skrev:  "Tack gode Gud för att Du hör vår bön."  Jag blev uppmuntrade av Sonias brev och att veta att där finns liv i församlingar när det  gäller ständig bön hjälper mig att fortsätta.

Förbön behövs för en kvinna som nyligen fick en dotter och sedan dog hennes Pappa plötsligen. Herre, du som är källan till allt liv.  Må hennes Pappa vila i frid. Du vet hur svårt det är när man erfara glädje och sedan sorg.  Var med henne nu och låt hon henne  får den tröst hon behöver och samtidigt kunna njuta av sin lilla dotter. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Bön behövs för ett barn som behöver försonas med en av sina föräldrar.  Situationen är väldigt låst.  Herre, du vet hur smärtsam det är när vi inte kan prat med varandra. Vi ber att Du griper in i relationen så att de kan börja prata med varandra. Hjälp de att se och förstå vad roten till situationen är. Hjälp de att kunna förstå varandra så att de kan försonas och börja på nytt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


"Herrre, vi hoppas på Dig; Vi tillber Dig, Vi älskar Dig. Öka vår tro, var vårt stöd när vi vacklar" . Sonia Chacon, samordnare i Uppsala.

Varma hälsningar,
ColetteDear Friends,

 Greetings from Esker, Co. Galway!!  You have been in my thoughts and prayers as I relax in this beautiful place.  And I am glad that I have an Internet connection to get in touch with you.

 Attached is my input for next week, the 25th week in Ordinary time.  As always I hope this will be helpful for you in your own love for each other and also for the parishes that use the reflection for their Parish Newsletter.  I’ll be back in Clonard next Monday so I’ll be able to contact you from there.

 May God continue to bless you and all those you love and keep you safe in his care.  Please continue to pray for me and for all those who use this resource week by week.

 Johnny

2019-09-15

 

Veckobrev Ordinary 24

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här


Hej allihopa,

Förra söndagen var min bönedag. Jag råkade vara i Stockholm.  Min tid är mellan 9.00 och 10.00.  Jag var hos Linnea och de brukar gå till familjemässa 9.30 på söndagar i Bromma.  Kyrkan ligger väldigt näraJag kom dit strax före 9.00.  Jag hade i mina tankar en av pärlorna i frälsarkransvandringen som jag skrev om förra veckan; "i Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav". Jag helt enkelt praktiserade detta och satt ordlös och tyst i kapellet med alla människor jag vill be för och äktenskap och familj i mitt hjärta. Det blev väldigt fint.


"For Jesus in his time the main focus was on the people with whom we shared food, as a meal was a sign of friendship and a pledge of friendship. One of the major challenges for us today is to restore the sense of meal as an occasion to constantly renew our relationships, especially in our families. Under Jesu tid, medelpunkten låg på människor med vilka vi delade mat, eftersom måltiden var ett tecken på vänskap och ett löfte om vänskap. En stor utmaning för oss idag är att återställa betydelsen av måltiden som ett tillfälle att ständigt förnya våra relationer, särskilt inom våra familjer" säger Fr. Johnny till oss idag. Resten finns i brevet. Jag kommer ihåg när jag var barn, hur viktig söndagslunchen var, det var alltid  lyxare mat, oftast lamm eller biff (the Sunday joint).

Ett par som vi har bett för tackar för förböner. Kvinnan har börjat kunna gå med rullator och mannen har fått medicin och mår mycket bättre. Herre, vi tackar för Din omsorg om paret. 
 

Förbön behövs för en familj.  Herre, vi överlämnar familjen till Dig. Du vet hur de har det just nu och de olika behov de olika familjemedlemmar har. Vi ber att du leder dem igenom alla situationer som de möter. Helige Ande var deras inspiration. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Open my ears, O God to listen to your voice. Öppna mina öron O Gud att lyssna till Din röst. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 It’s good to be back with you again.  I spent the last couple of weeks in Italy where Mary & Jim Corry celebrated their Golden Wedding Anniversary with their family and a few close friends.  It was a great experience to be there in the sunshine and high temperatures.  But it makes it more difficult to be back here in the rain and cold!!  It was particularly good for me to be with Mary & Jim for this special occasion.

 I am going to Esker, Co. Galway, on Friday for ten days to do a Foreign Mission Appeal in two parishes in the Clonfert  Diocese.  I should be able to send you my input for the following week from there.  You will be in my prayers each day to thank God for you and to ask for God’s blessing on you and on those you love.
Johnny

2019-09-04

 

Veckobrev 22 & 23

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
 Hej allihopa,

 Jag är lite sen den här veckan. Vi hade en släktträff över helgen.  Vi övernattade i Liljeholmens herrgård och vandrarhem i Rimforsa som ligger vackert vid Åsundens sjö.   Innan vi åkte hem gjorde vi en meditativ frälsarkransvandring som är framtagen av Biskop Martin Lönnebo, tidigare Biskop i Linköping.  Frälsarkransen är ett radband av pärlor men i Rimforsa är det olika stationer (utomhus) med pärlor skapade av Biskop Lönnebo. Där finns elva stycken meditationsstationer och texter av Martin Lönnebo som stämmer till eftertanke, handling och bön .  En viktig pärla är "i Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav".  Jag tror platsen lämpar sig för läger.

Som vanligt är Fr. Johnny inspirerande och utmanande. I Ordinary 22 säger han  till oss: "We have a right to know how good we are and a responsibility to help others to know how good they are. Humility means making others the centre of our lives and our energy and care are given to them.  Vi har rätten att veta hur bra vi är och ett ansvar att hjälpa andra att veta hur bra de är. Ödmjukhet betyder att  vi gör andra till centrum av våra liv och de får vår energi och omsorg."  I Ordinary 23 säger Fr. Johnny "Ägande kan lätt äga oss".  Resten finns i de olika breven.

En kvinna vill att vi ber för hennes syster som led av diskbråck i april och som fortfarande har mycket ont. Kvinnans make kommer också att opereras. Paret har det lite tufft just nu. Herre, vi lägger paret i dina heliga händer. Vi ber för helande till kropp och själ för båda. Ge dem vad de behöver i den situation de befinner sig i nu, särskilt förståelse och tålamod. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Gud gör mig till en människa som tänker på andra och ber till Dig för dem.  Martin Lönnebo
Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

You may be surprised to hear from me so soon again!!  Early on Tuesday morning I’m going to Italy until September 7th.  Mary & Jim Corry are celebrating their Golden Wedding Anniversary this week and decided to celebrate this special occasion in a place in Italy that they have gone to for holidays over the past few years.  Their family are already there and they invited me to join them for the duration.  I am looking forward to being there and especially to honour Mary & Jim who have been close friends of mine for many years, working together for the support of marriage & family life and preparing couples for marriage. 
 So, I am sending you my input for the next two weeks now.  As usual, I hope you will find it helpful for yourselves.  I have heard from a few couples recently to tell me how much these weekly contributions means to them.  That is a great encouragement for me to keep sending them out!!
 I’ll be praying for you every day  that I am in Italy that God may continue to bless you and all your loved ones.   Please continue to pray for me.  And I ask for your prayers especially for Mary and Jim that God may reward them for their amazing generosity over the fifty years of their marriage.  God bless you.
 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?