2018-09-22

 

Veckobrev Ordinary 25

Fr Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,


Veckorna försvinner fort och nu är det dags för Fr. Johnnys brev igen.
Under sommaren skrev Marina Håkonsson till mig: Det var så fin Mässa och predikan idag med F. McCormick. Han uppmuntrade oss med orden från första läsningen, "Herrens Ande lyfte upp mig" att vi har Anden i oss och vi är utrustade med kraft.  Evangeliet ska "comfort the disturbed but disturb the comfortable.

Marias dotter Anna skrev följande till mig. "Det värmer i hela mitt hjärta att ni ger mig styrka med era fina ord och att ni ber för oss"  Begravningsceremonin är hos  Birgittasystrarna i Vadstena nu på onsdag 26 september 14.00 och själva begravning i Filipstad dagen efter, 27 september.

Kvinnan som har problem angående vårdnad av sin son har skrivit: Det går inte i ord att beskriva hur mycket det betyder att ni ber för mig och oss.
Tack Herre att Du hör våra böner.
 

Faithful God, create in me an awareness of your loving presence. Trofaste Gud, skapa i mig en medvetenhet om din kärleksfulla närvaro. Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Thank you for your prayers last week for the couples who celebrated their Golden Wedding Anniversary in England.  We had a wonderful time, a time of thanksgiving and praise for God’s presence among us and God’s love for us. 

I ask your prayers this week for friends of mine whose son and grandson were seriously injured in a car crash a few days ago and for the driver of the other car who is critically injured.  We can bring them all through this awful time through the support of our prayers.

 Attached is the input for next week, the 25th week in Ordinary time.  I hope you will find it helpful for yourselves and for all those to whom you send it or make it available to in your parish.  Thank you for doing that.  Be assured of my prayers for you and your loved ones.  May God continue to be with you and bless you with joy and peace.

 Johnny 


2018-09-15

 

Veckobrev Ordinary 24

Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Det är dags igen för Fr. Johnnys brev.  Den här veckan ger han oss en inspirerande tolkning av Jesu ord: "ta ditt kors och följ mig". De här orden brukar jag känna ett visst motstånd för. Menar Han att jag måste lida?  Fr. Johnny ger oss en utmanande tanke.


Be gärna för Maria som dog plötsligt under veckan. Hon har varit med i Ständig Bön sedan 2002.  Herre, vi tackar dig för Marias liv och vi ber att allt som hon har gjort ska bära frukt, frukt som består. Vi överlämnar hennes barn och barnbarn i Dina heliga händer och ber att de ska få mänsklig och andlig tröst. Låt dem  känna sig burna av våra böner under den här svåra tiden. Må Maria vila i frid.
 

Kvinnan som vi bad för förra veckan har hört av sig. Hon säger att hennes situation är svår och hon är mycket svag. Hon har allvarliga samarbetssvårigheter med Pappa till sitt barn angående vårdnad. Jag är bekymrad. Det tar aldrig slut.  Herre, vi ber dig att du griper in. Jag vet inte vad lösningen är men du vet. Hjälp dem att kunna samarbeta och hjälp Pappan förstå att Mamma är viktig för barnet.  Ge kvinnan kraften hon behöver för att kunna klara av situationen.  Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tacksam om ni håller dem i era böner.

En kvinna har skrivit: "Jag skulle uppskatta om Du la ut en not i brevet om Förbön.
Förbön för hälsa till kropp & själ både för mig & min dotter..
Förbön för att våran katastrofala ekonomi löser sig, nu är det mer kaos än någonsin.
Minsta lilla grej till & jag kommer att krascha in i väggen - totalt.
Å då blir det svårt att ”reparera skadan”.. Herre vi överlämnar den här kvinnan och dottern till dig och hela hennes livssituation. Hela dem till kropp och själ och öppna möjligheter för dem att klara av deras katastrofala ekonomi. Ge kvinnan kraften hon behöver att klara av livet. Låt dem vara villiga att acceptera all hjälp som kommer i deras väg. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Almighty God and Father of us all, thank for your wondrous creation and for the way you care for me. I humbly bow before you and present my cares to you. Allsmäktige Gud och Fader allas vår Fader, tack för din underbara skapelse och för sättet du tar hand om mig.  Jag böjer mig ödmjukt inför Dig och ger Dig mina bekymmer.
Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends
,
 It seems strange now to see the evenings getting so much shorter and the air getting that bit colder. The summer would seem to be coming to a close.  But what a wonderful few months we have had.  Thank God for that.
 
 And thank God too for the months ahead, filled with celebration of God’s greatest gifts to us of each other and of his Son.  Thank God for the faith that we have to know God’s great love for us and for all humanity.  That is what we are put in touch with each Sunday in the Eucharist and each day in our love for one another.
 
 I ask your prayers for friends of mine who are celebrating their Golden Wedding Anniversary in England on Saturday next, September 15th.  I am going over on Friday to be with them.  John & Sue have been very close friends to me for many years and I am delighted to celebrate with them.  John’s sister Catherine and her husband Alistair are also celebrating their Golden Wedding Anniversary on Saturday.  It promises to be a celebration to remember!
!
 You are in my prayers every day that God may continue to be close to you and bless you and all your loved ones abundantly.  Please keep me in your prayers.
 
 Johnny

2018-09-10

 

Veckobrev Ordinary 23

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Det känns lite oroligt nu när vi väntar på resultatet av valet. Förmodligen får ni det här brevet efter resultatet. Herre, låt visdom och förnuft råder i Sverige.  Helige Ande var med våra ledare och leder dem åt rätt håll.


Fr. Johnny säger viktiga ord tills oss idag:  It wasn´t just for the fact that (Jesus) cured people but it was because of the wonderful compassion that he showed towards those who were suffering." Det var inte bara för det faktum att (Jesus) helade människor men det var på grund av det underbara medlidande han visade mot dem som led.  Equally we will know his touch if we let our tongues be loosened to speak to one another words of love, praise, comfort and encouragement. På samma sätt kommer vi att känna hans beröring om vi låter våra tungor lossas att tala till varandra med ord av kärlek, beröm, tröst och uppmuntran."  Resten finns i Fr. Johnnys brev.

Jag är lite orolig för den kvinna som vi har bett för många många gånger och som har problem med sitt barns Pappa angående vårdnad. Hon är själv mycket sjuk. Herre, vi vet inte hur det ligger till med den här kvinnan men vi vet att du är med henne hela tiden.  Låt henne känna att vi ber för henne och låt henne vara öppen för all hjälp hon kan få, både mänsklig och andlig.  Var med barnet och låt allt ske för hans bästa. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

S. vill att vi ber för henne. Hon har ont i sidan och läkaren vet inte vad det är för något.  Hon är under utredning men hon är lite orolig.  Herre, vi överlämnar Sonia till Dig. Lindra hennes oro.  Led läkaren som har hand om henne till rätt diagnos. Låt henne känna sig buren av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

God you offer us the gifts of faith, hope and love. May these gifts strengthen me to be an ever more faithful witness to your love for us. Gud du erbjuder oss gåvorna av tro, hopp och kärlek.  Må dessa gåvor stärka mig att vara ett ännu mer trofast vittne av din kärlek för oss.  Loyola Press
Varma Hälsningar,

Colette


Dear Friends,

 It is good to back to you again.  The week of the World Meeting of Families was wonderful for me.  It was amazing to be there and to be uplifted by thousands of people celebrating marriage and family life and also to see the vast resources that are there for developing and growing marriage and family life.  Our challenge now is to continue to promote the importance of these great gifts of marriage and family and to call on all the resources that are there.

 This weekly programme for married couples is one of those resources.   Please encourage couples to use it as it is simple but could be so helpful for couples.  I am very glad to make it available each week.

 You have been in my prayers every day as I thank God for you and ask God to be with you and your loved ones.  Please pray for me also.

 Johnny

2018-08-28

 

Veckobrev Ordinary 21 och22

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Idag är det den 27 augusti, Heliga Monicas festdag. Hon är skyddshelgon för tålamod, makar och för alla dem som har varit misshandlade.

Jag var med på Vallfärden i Vadstena.  Vi var väldigt väldigt många och det var en upplevelse.  Bertha och jag hade ett stånd för Ständig Bön.  Vi hade ingen strategisk plats så tyvärr  tror jag att många missade oss men vi fick värdefulla erfarenheter för nästa gång.   Det var roligt att träffa många gamla vänner.

Jag har försökt följa Påvens resa på Irland.   Man blir tagen av den glädje, ömhet och medkänsla  han utstrålar i mötet med människor.  Han höll tal under "The Festival of Families/Familjefestival" i lördags kväll.  Han pratade mycket om förlåtelsens praktik." När vi förlåter,  ger vi någonting av oss själva."  Bland annat sade han att "barnen lär sig att förlåta när de ser föräldrar förlåta varandra.  Innan dagen är slut, säg förlåt till varandra.  Nästa dag blir som ett kall krig om man inte gör det. Vi måste akta oss för kallt krig i familjen."  Påve Franciskus hade ett möte med några av offren för Kyrkans och Statens beteende.  I början av den vackra Mässan tog han upp de olika punkter som kom upp under mötet och bad Herren om förlåtelse för Kyrkan. Tidigare under dagen hade Irlands Statsminister hållit ett tal där han beskrev Statens och Kyrkans historia. Han tackade Kyrkan för allt den hade gjort inom utbildning och välfärd - saker som inte hade blivit gjorda  av Staten.  Han bad också om förlåtelse för allt ont som Staten och Kyrkan hade orsakat.  Herre, hela alla offrens  sår.  Låt Påve Franciskus besök leda många tillbaka till Kyrkan och må allt som har hänt under "The World Meeting of Families" bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Gå in på rte.ie eller rte. play för att se Påvens besök på Irland.
 

.För oss alla och hela Kyrkan:  Låt oss alla växa i en Ande av kärlek, integritet och medkänsla.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


God, leader of faithful people., lead my heart, my mind and my life.  Gud, ledare av troende människor, led mitt hjärta, mitt sinne och mitt liv. Loyola Press

Vi hörs om 2 veckor.


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,
 Last Saturday I had the privilege of baptising my grandnephew, Oisin Patrick.  It was a wonderful occasion.  I was very aware again of the awesomeness of life and the beauty of faith through this baby.  Please keep him and his parents and all young children in your prayers that we can be worthy of them as they grow up.

 I am sending you two instalments of the Couple Prayer tonight as I am going to Dublin tomorrow for the World Meeting of Families and the visit of Pope Francis for this special occasion and I’m going from there to a Conference next week in Thurles, Co. Tipperary.  You will be in my prayers every day during this time that God will bless you and all your loved ones with very special gifts of joy and gladness.  Please pray for me and for all who will be in Dublin this week.  If you are there visit us at the Redemptorist stand in the RDS, especially for an hour of prayer each day Wednesday – Friday for Marriage & Family Life.  It would be so good to see you.

 Johnny

2018-08-19

 

Veckobrev Ordinary 20

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 .

Hej allihopa,

Idag skriver Fr. Johnny till oss "Through the Eucharist we are already united with life that will last forever, a life that we are called on to live now through our love for God and for one another. Genom Eukaristin är vi redan förenade med liv som varar för alltid, ett liv vi är kallade att leva nu genom vår kärlek till Gud och för varandra". Resten finns i Fr. Johnnys brev.


Officiell Familjebön inför Världsmöte för Familjen 2018

Gud, vår Far
Vi är bröder och systrar i Jesus, din Son,
En familj, i Anden av din kärlek.
Välsigna oss med din kärleks glädje,
Gör oss tålmodiga och snälla,
milda och generösa,
välkomnande för dem i behov.
Hjälp oss att leva din förlåtelse och fred.
Skydda alla familjer med din kärleksfulla omsorg,
särskilt för dem som vi nu ber för.

( Vi kommer ihåg familjmedlemmar och andra vid namn)

Öka vår tro,
Stärk vårt hopp,
Behåll oss trygga i din kärlek,
Gör oss alltid tacksamma för livets gåva som vi delar,
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen
Maria, moder och ledsagare, be för oss,
Helige Josef, fader och beskyddare, be för oss,
Helige Joakim och Anna, be för oss,
Helige Louis och Zelie Martin, be för oss.
 

The World Meeting of Families äger rum i Dublin i slutet av augusti.   Påve Franciskus kommer att delta i Familjens Fest den 25 och också fira Mässan vid slutet av mötet, den 26 augusti. Fr. Johnny vill att vi be för mötet och för Påven. Det är väldigt många som har lämnat Kyrkan på Irland. Herre, vi överlämnar The World Meeting of Families till dig.  Vi ber att mötet ska leda till en pånyttfödelse och att de som har känt sig kränkta på grund av Kyrkans beteende ska kunna förlåta, känna sig älskade av Jesus och få frid.  Låt Din Ande vara allas inspiration.  Skydda Påve Franciskus och ge honom de rätta orden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lord, present in the wine and bread. Stay with me Lord when I am fed. Herre, närvarande i  vinet och brödet.  Stanna med mig när jag är mätt.   Pray as you Go


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
 I am enjoying a few days break in Carndonagh, Co. Donegal at present and looking forward to going to Dublin next week for the World Meeting of Families and the presence of Pope Francis at the end of next week.  This is the life!!  As always, you are in my thoughts and prayers.

 If you are in Dublin next week please join us at the Redemptorist stand for an hour of prayer for Marriage & Family Life 1.00 pm – 2.00 pm Wednesday – Friday.  It would be great to have you there and to meet up with you.  The Redemptorist stand is 171-173 in the RDS.
 
 In the meantime let us keep it all in our prayers that this World Meeting of Families will be a week to remember for all of us in Ireland.  God bless you and all your loved ones.
 Johnny

2018-08-14

 

Veckobrev Ordinary 19

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,

Jag kom tillbaka från Irland efter några  veckors semester.  Det var så skönt att uppleva min egen kultur igen.  Tyvärr när var där gick min kusin bort, bara 58 år gammal. Hon har kämpat med cancer i nästan 3 år. Hon visste att hon var döende och precis som min bror, som dog vid samma ålder, dog hon på ett väldigt vackert sätt. Begravningen var också vacker - ett fint minne.  Hon har två söner som är vuxna men jag är glad om ni ber för dem.  Herre, vi överlämnar Gavin och Ian till Dig. Du vet att även om de har vackra minnen av sin Mamma och de måste gå igenom sorgens process, låt dem få andligt och mänskligt stöd under den här tiden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

The World Meeting of Families äger rum i Dublin i slutet av augusti.   Påve Franciskus kommer att delta i Familjens Fest den 25 och också fira Mässan vid slutet av mötet, den 26 augusti. Fr. Johnny vill att vi be för mötet och för Påven. Där finns väldigt många som har lämnat Kyrkan på Irland. Herre, vi överlämnar The World Meeting of Families till dig.  Vi ber att mötet ska leda till en pånyttfödelse och att de som har känt sig kränkta på grund av Kyrkans beteende ska kunna förlåta, känna sig älskade av Jesus och få frid.  Låt Din Ande vara allas inspiration.  Skydda Påve Franciskus och ge honom de rätta orden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Jag tog med mig från Irland en fin bön som alla ska be inför mötet.  Jag kommer att översätta den till svenska och lägga ut den på bloggen http://standigbon.blogspot.com så snart jag kan.


Jesus, Prince of Peace, make my heart an instrument of Your love and peace. Help me to bring your peace, patience and comfort to others. Jesus Fredens Prins, gör mitt hjärta till ett redskap för Din kärlek och fred. Hjälp mig att ge din fred, tålamod och tröst till andra.  Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

I had a lovely text from a couple this week telling me about how much they are enjoying the couple discussion each week and how they find the questions challenging for themselves.  It was great to hear that.  I hope many others are finding the same as you work on this programme week by week.

 It is a privilege for me to be part of your journey of love and I thank you for that.  As I have often told you, you are in my prayers every week that God may be with you to help you grow in love, that your love may bring you and many others hope, and that this hope may enliven the faith of all of us.

 These weeks are all about the Bread of Life that is given to us in Christ.  May we all grow in our appreciation of this great gift especially in the Eucharist
.

 God bless you always.

 Johnny

2018-06-17

 

Veckobrev Ordinary 11


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

"God is at work in all things around us even when we are not attentive to him. He also says that the small things are the key to the growth of God`s Kingdom. Gud verkar i alla saker omkring oss även när vi inte är uppmärksamma på honom." säger Fr. Johnny till oss idag.

Jag blev väldigt rörd av följande som kommer från Fr. Donal Neary S.J. Irland. "We pass on the best in life both by what we say and what we do.  Young people watch for example. Faith and love is more ‘caught’ than taught.  Even when our lives fall short a bit, honesty and openness are fruits of what we sow. Jesus stresses how small the seed can be; with the help of God, the seed grows.  Sometimes in our anxieties about our children, we simply entrust them to God who loves them like a parent. Vi ger vidare det bästa i livet både genom vad vi säger och vad vi gör. Unga människor tar till sig exempel. Tro och kärlek är mer "fångad" än undervisad. Även när vårt liv är lite bristfälligt, är ärlighet och öppenhet frukter av vad vi sår. Jesus betonar hur litet fröet kan vara, med Guds hjälp växer fröet. Ibland i vår ängslighet för våra barn, överlämnar vi dem helt enkelt till Gud, som älskar dem som en förälder.  Lord, thanks this day for all who have shared love to me and my family in their lives. Herre, tack idag för alla som gav kärlek till mig och min familj i deras liv."   Jag ska försöka lägga reflektionen i sin helhet på bloggen.  htpp://standigbon.blogspot.com

Herre, vi överlämnar alla våra barn och barnbarn och hela vår familj till Dig.  Låt all kärlek som de har fått i deras liv, bära         frukt, frukt som består. Hjälp dem att kunna ge kärleken vidare till andra som finns i deras liv. Jesus Helga Hjärta, vi litar på Dig.
Risen Jesus, your deep love for us lives on in the Eucharist we share. Thank you for the gift we share. Thank you for the gift of yours.. Open my eyes to see you in all things. Uppståndne Jesus, din djupa kärlek för oss lever i Eukaristin vi delar. Tack för den gåvan vi delar. Tack för gåvan av Dig. Öppna mina ögon för att kunna se Dig i allt. Loyola Press

Varma Hälsningar och glad Midsommar,
Colette

 

Reflection - Fr. Donal Neary. S.J. Irland11th Sunday i Ordinary Time, June 17th 2018

Parents often wonder about their influence on their family. They do their best to give values and faith to the children and see them living a different sort of life style. Teachers may wonder the same. Anyone in the work of passing on faith and values question how much they get across to people. 

The parable today is about the slow growth of faith.  We never know when or where the good we try to do bears fruit.  Many years later we may meet someone who tells us that something we said or did helped them in life. The values given in our family are often the deepest and strongest values we live by.  The seed will ‘sprout and grow, and the sower does not know how’.

We pass on the best in life both by what we say and what we do.  Young people watch for example. Faith and love is more ‘caught’ than taught.  Even when our lives fall short a bit, honesty and openness are fruits of what we sow
.
Jesus stresses how small the seed can be; with the help of God, the seed grows.  Sometimes in our anxietie4s about our children, we simply entrust them to God who loves them like a parent. 

Lord, thanks this day for all who have shared love to me and my family in their lives.
 


2018-06-12

 

Veckobrev Ordinary 10


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Fr. Johnny skriver i sitt brev att han önskar att vi ber för en ung man, som är maka och fader och har fått väldigt dåliga nyheter angående cancer.  Herre, vi överlämnar den unga mannen till Dig och hela familjen. Vi ber att han får den bästa vård som finns och att hela familjen känner sig burna av alla som ber för honom och dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna vill att vi ber för hennes svärmor som har hjärtproblem. Herre, vi överlämnar Margareta till Dig. Vi ber att du helar henne till kropp och själ.  Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi överlämnar alla som har tagit studenten. Det är ett stort steg i deras liv. Låt din vilja ske i deras liv. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber också för kvinnan som vi har bett för många gångar, som har ett barn och barnens pappa som inte vill samarbeta och hon själv är sjuk. Det är andras böner och hennes tillit till Herren som är hennes styrka. Herre vi överlämnar henne till Dig igen idag.  Du vet var hon befinner sig just nu och vad hennes behov är.  Vi  ber speciellt för hennes hälsa att hon blir helad så hon känner att hon kan handskas med livet. Var med barnet. Var med barnets pappa och hjälp honom att kunna samarbeta.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus teaching about prayer reminds us that there is nothing that we cannot bring before God. And there is nothing about us that could ever prevent God from wanting to be with us. Jesus tells us, as he told his discipes, that when we ask, seek and knock , God will respond.  Jesus undervisning om bön påminner oss att där finns ingenting som vi inte kan frambära till Gud.  Det finns ingenting om oss som skulle förhindra Gud från att vilja vara med oss. Jesus säger oss, som han sade till sina lärjungar, att när vi ber, söker och knackar, kommer Gud att svara.  Loyola Press

Loving God, I bring my whole self before you, trusting in your deep care for me. Help me to grow in my understanding that nothing is off limits with you and you are always there for me. Kärleksfulle Gud, jag ger hela mig själv till Dig, med tillit till Din djupa omsorg om mig.  Hjälp mig att växa i min förståelse för att det inte finns några gränser för Dig och att du alltid är där för mig. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 For the past six months we have been celebrating the great feasts of our faith – from Christmas to Easter to Pentecost.  Now we spend the next six months working at living all that out in the ordinary everyday things of our lives and our loves and our ministries to one another.  The past two Sundays have been a preparation for this as we recalled the two most important driving forces of our faith in ordinary life: our God of love, the Most Holy Trinity; and the Eucharist forming us into the Body of Christ week-by-week for the world we live in.  I am glad to be with you on this great journey of faith, hope and love.

 I ask you to pray very especially for a young husband and father, Brendan, who has received very bad news of his cancer.  He is son-in-law of Paddy & Monica Roe whom some of you will know.  We pray that he will be healed and spared for his wife and family.

 You are in my prayers constantly.  May God bless you and all your loved ones in the weeks ahead

 Johnny

2018-06-04

 

Veckobrev Trininy Sunday

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Mötet i Stockholm med medlemmar från de olika andliga rörelserna var väldigt givande.  Bengt Malmgren gav en fin sammanfattning av Påve Franciskus senaste "Apostolic Exortation" Gläd er och jubla.  Bland annat skrev Påve Franciskus "Do not be afraid of holiness. It will take away none of your energy, vitality or joy. On the contrary, you will become what the Father had in mind when he created you,and you will be faithful to your deepest self. Var inte rädd för helighet. Det tar inte bort något av din energi, vitalitet eller glädje.  Tvärtom, du kommer att bli vad Fadern hade i åtanke när Han skapade dig och du kommer att vara trogen ditt djupaste jag."  Det var väldigt roligt att tre medlemmar av ständig bön reste till Stockholm för kvällen.

Kvinnan som vi har bett för som är rörelsehindrad, separerad från barnets Pappa och har ständigt problem när det gäller vårdnad om barnet. Hon är helt slut och känner att kroppen tar stryk av situationen.  Herre, vi överlämnar kvinnan och hela situationen i dina heliga händer.  Du vet hur desperat kvinnan känner sig. Vi ber att du griper in så att det blir en lösning. Väck Pappans medkänsla så att han förstår att de måste kunna samarbeta för barnets skull. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för en kvinna som har möjlighet att få ett jobb som hon längtar efter, att hon får det. Herre, vi överlämnar situationen till Dig. Vi ber att du öppnar vägar för henne att kunna få jobbet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of Thy love. Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte

Varma hälsningar,
Colette2018-05-11

 

veckobrev Kristi Himmelsfärd
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Först och främst finns nedan inbjudan och program för Pingstvigilian lördag 19 maj.  Det är en inbjudan till alla andliga rörelser i stiftet och vi räknas som en av dem.  Alla bedjare i ständig bönrörelsen som kan komma är välkomna. Jag kommer att delta själv och jag är tacksam om de som kan delta meddelar mig snarast möjligt.

Kära vänner,
Även i år har vi den stora glädjen att kunna inbjuda er medlemmar i rörelser och i tredje ordnar i Stockholms Stift till en mässa med biskop Anders
Mässan är först kl. 20.30, men vi tänkte träffas redan kl. 18.30 i Domkyrkosalen.
 
Program för Pingstvigilian lördag 19 maj
Kl. 18:30    Kaffe och smörgås och välkomna
Kl. 19:00    Uppdatering av stora evenemang i Stiftet och i våra grupper 
Kl. 19:25    Föredrag om Gaudete et exultate
Kl. 19:40    Workshop/samtal om dokumentet/helighet (=det är tänkt som ett praktiskt dokument, en meditation om hur vi kan svara på kallelsen till helighet)
Kl. 20:00    Avslutning 
Kl. 20.10    Förberedelse för mässan med sångövningar
Kl. 20:30    Mässa med Kardinalen

Kan ni meddela hur många som kommer från er rörelse, senast 16 maj, för att vi ska kunna köpa in tillräckligt med kaffe mm.
Varmt välkomna

För styrgruppen
Katarina från Focolare

Marina Håkonsson skriver "Jag ber med när jag läser ditt brev. Nu närmar vi oss Kristi Himmelsfärd och barnen i Lund ska ta emot sin Första Kommunion, bl.a. vårt mellersta barnbarn Filip. Vi ber för dem alla! Det är en härlig tid i Skåne just nu. Allt blommar och träden och buskarna slår ut. Späd grönska mot blå himmel. Sommarklädda människor äter glass och njuter av solen. Grilloset och blomsterdoft blandas. Blivande studenter i frack och långa klänningar springer hit och dit på väg till baler. Fåglarna sjunger, det är lätt att tacka Gud...."Tack Marina och tack Herre för din underbara skapelse. Herre, vi lägger Filip och alla barn som har tagit emot sin Första Heliga Kommunion idag. Må det bära frukt i deras liv, frukt som består.
En kvinna vill tack alla som har bett för hennes syster och systerns man. "De har fått en fin lägenhet och är så tacksamma för alla förböner för deras skull.
Med Gud vilja har de lyckats få en fin lägenheten." Deo Gratias
    
"Today´s feast of joy and gladness is a call to us to look up with confidence and know the power of Christ for the world in which we live. Dagens glädjefest  är kall till oss att se uppåt med förtroende och känna Kristus kraft för världen i vilken vi lever". säger Fr. Johnny till oss idag, Kristi Himmelsfärds dag.

Snart är det Pingst. Låt oss be:
Come Holy Spirit, Fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte.

Varma Hälsningar,
Colette

2018-05-06

 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa

Det är några veckor sedan jag har hört av mig.  Vi har tillbringat två fina soliga veckor på Cypern och nu är jag tillbaka igen.

Som vanligt är Fr. Johnny rakt på sak. Han har skickat brev för 2 veckor, 5 och 6. Han säger till oss den här veckan. "Jesus has picked each one of us for his team of disciples because the task of transforming the world is so vast and because each one of us has our own unique gifts and opportunities for the task. Jesus har valt var enda en av oss till hans lag av lärjungar eftersom uppgiften att transformera världen är så stor och för att var enda en av oss har våra egna unika  gåvor och möjligheter för uppgiften."

Jolanta skrev till mig och vill ha förbön för en operation som hon genomgick för ett  tag sedan.  Tyvärr fick jag det efter jag hade åkt iväg men operationen var lyckad. Hon skrev följande till mig under veckan."Jag ska berätta för dig om Reträtten med f. Ivo Pavic som vi hade helgen innan min operation. Reträtten upplevde jag mycket starkt.

Jag var mycket rädd inför operationen och kunde inte släppa den känsla under flera dagar. I fredags, alltså reträttens första dag, har jag bara bett och bett för att bl a inte bli rädd. Under kvällen blev jag bara lugn, på lördag då och då kom jag på att jag inte var rädd. Jag blir säkert rädd/nervös på söndag/måndag/operations dag tänkte jag. Inte då heller. Emilia och särskild Wieslaw var mycket nervösa.

Först tänkte jag be mina vänner att be med mig att jag inte blir rädd, men det behövdes inte längre. Gud har fixat det".  Tack Jolanta.  Vi blir stärkta av sådana  berättelser.

Tacksam om ni ber för min son och sonhustru som har en 8 månaders barn som har problem med sömn, vaknar mycket på natten och har svårt att sova på dagen också och de finner det väldigt svårt. Dessutom har de en snart 3årig flicka. Herre, vi överlämnar hela familjen till Dig. Du vet hur svårt det är när föräldrar lider av brist på sömn. Vi ber att du ger föräldrarna  den energi de behöver  för att klara av barnet och låt dem vara beredda att ta emot all mänsklig hjälp som finns och behövs. Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig.
 When we live in the Spirit,  the Spirit helps us to make prudent choices. We just can´t assume that being led by the Spirit requires no effort on our part. It is our responsibiity to form our  conscience. Then we will be prepared to live where the Spirit leads. När vi lever i Anden, Anden hjälper oss att göra kloka val. Vi kan inte bara ta för givet att det inte krävs någon ansträngning från vår sida för att vara ledd av Anden. Det är vårt ansvar att forma vårt samvete. Då kan vi vara beredda att leva dit Anden leder. Loyola Press
Spirit of life, you bring life to all of creation. Help me  to follow where you lead.  Livets Ande, du ger liv till hela skapelsen. Hjälp mig att följa dit du leder. Loyola Press


Varma soliga hälsningar,
Colette

2018-04-03

 

Veckobrev Påsksöndag


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu är vi i Stiftsgården Marielund och firar Tridium (de tre heliga påskdagarna). Igår när prästen, Fr. Mirek avslutade sin reflektion om instiftandet av Eukaristin  uppmanade han oss att komma ihåg Jesus ord "Bli kvar i mig så bli jag kvar i Dig." Jesus går bort men han lämnar sin närvaro. 


Idag Långfredag, citerar Fr. Mirek Johannes Paulus II ord "en kärlek utan kors kan man inte finna".  Ett kors utan kärlek kan man inte bära, sade Fr. Mirek. Vidare sade han,  Kyrkan föds när soldaten satt svärdet i Kristi sida och då kom det blod och vatten och med detta föddes Kyrkan.  Dopet och Eukaristin föds ur Kristi sida. Påsk är övergång till liv, tillit hopp, förtröstan.

Nu har vi firat påskvakan. När det är som mörkast så vänder det. Kärleken är starkare än döden. Kristus har uppstått, Kristus har sannerligen uppstått.

Reträtten har varit djup och inspirerande. Jag är tacksam att jag fick möjligheten att delta. Det brinner i hjärtat
.
Herre, må årets Påskfirande bära frukt i alla våra liv, frukt som består och må vi leva som ljusets barn.
 

For Christians, of course, the Eucharist is the gathering that most often is experienced as holy ground. This is all the more true when the Eucharist is celebrated with striking beauty and prayerfulness. If, in addition, the congregation is large and culturally and racially diverse, the experience can be even more moving, because we sense that God’s dream—for a world in which all are one in friendship with God and with one another—is being fulfilled. /För kristna är Eukaristin den samling som oftast erfars som helig mark.  Detta är allt mer sant när eukaristin firas med slående vackerhet och innerlig bön. Om kongregationen är stor och kulturellt diversifierad, kan erfarenheten vara ännu mer rörande , eftersom vi anar att Guds dröm - om en värld där alla i vänskap med Gud och varandra - håller på att fullbordas. Loyola Press


God, help me experience your friendship in the same way your followers in the early Church did—help me to be aware of how you reveal yourself in deeds through your Spirit. Gud, hjälp mig att erfara din vänskap på samma sätt som dina följeslagare i den tidiga Kyrkan gjorde - hjälp mig att vara medveten om hur du visar dig i gärningar genom Din Ande. Loyola Press


God fortsättning på Påskens glädje.

Colette

2018-03-15

 

Lent 5 och Palm Söndag


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,


Den 11 mars var det mors dag på Irland. Fr. Johnny vill gärna att vi ber särskilt för mödrar under mars månad. A mother joins with God to bring forth the miracle of new life. Motherhood is the fruit of a "particular creative potential of the female body, directed to the conception and birth of a new human being". A mother who watches over her child with tenderness and compassion helps her or him to grow in confidence and to experience that the world is a good and welcomig place. It is they who testify to the beauty of life..  Dear mothers, thank you, thank you for what you are in your family and for what you give to the Church  and the world. En mor tillsammans med Gud för fram miraklet av ett nytt liv.  Moderskap är frukten av en "särskilt skapande potential av den kvinnliga kroppen, riktad mot befruktning och födelse av en ny människa. En mor som vakar över sitt barn med ömhet och medkänsla hjälper henne eller honom att växa i tillit och att erfara världen som en god och välkomnande plats.   Det är de som vittnar om livets skönhet. Kära mödrar, tack. Tack för vad ni är i ers familjer och för vad ni ger till Kyrkan och världen." The Joy of Love, Pope Francis/ Livets Glädje, Påve Franciskus.

Nu på lördag är det Helige Paricks dag, Irlands nationaldag. Det var med glädje jag läste i KM att KPN (Katolska Pedagogiska Nämnden)  har en ny logo, en trebladsklöver. På Irland kallar vi det för shamrock. Som ni kanske vet, Helige Patrick åkte eller gick runt Irland och förklarade Treenighetens mysterium med en trebladsklöver - tre blad på en stam.  Detta var under 400-talet och när han dog 466 var Irland kristet. På lördag kommer de flesta på Irland att bära en shamrock.  Tyvärr kommer jag inte att kunna  få tag i en shamrock men jag kommer att klä mig i grönt.

Fr. Johnny skickar brev för 2 veckor den här veckan:If we set our sights on what God wants for us we will gain far more than we ever imagined.   Om vi sätter ögonen på vad Gud vill för oss, kommer vi att få långt mer än vi någonsin kan föreställa oss. Fr. Johnnys brev vecka 11. Resten finns i brevet
.

Holy week is the most sacred time for us as followers of Christ. Stilla Veckan är den mest helgade tid för oss som Jesus efterföljare. Fr. Johnnys brev Palmsöndag. Resten finns i brevet.

Förbön behövs för Yvonne, hennes axeloperation kommer att korrigeras den 20 mars.  Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig.  Vaka över operationen och låt allting gå rätt till den här gången. Lindra hennes smärta och hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Christ before me , Christ behind med, Christ above me, Christ below me, Christ to the left, Christ to the right, Christ within both day and night./Kristus framför mig, Kristus bakom mig, Kristus ovanför mig, Kristus nedanför mig, Kristus till vänster, Kristus till höger, Kristus inom mig både dag och natt. St. Patricks breast plate.


Vi hörs under Stilla Veckan.

Varma hälsningar under resten av Fastan.
Colette
 

2018-03-04

 

Veckobrev Lent 3 och 4

Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,

 Vi hade ett inspirationsmöte här i Karlstad i söndags.  Trots att det var sportlov var vi ungefär 16 deltagare.  Vi började förstås med Gränslöshetens Bön.  Bönen skapade ett lugn över oss. Jag tog upp de praktiska råd för att hålla kärleken vid liv  (Nya Värmlandstidningen 17 februari) som jag skrev om  förra veckan.  Jarek delade med sig av något viktigt som han hade kommit på, hur viktigt det är att lyssna till varandra.  Låt den andra parten prata till punkt, även om man inte tänker likadant.
 
Marina  Håkonsson skrev till mig. "That advice you shared is so important. Even when we know the right thing to do, it can be hard because of our selfishness! We need to make a point, to prove we're right! Father Johnny stressed this, I'll never forget. "Marriage isn't a competition, it's a joint venture!" Or something like that. /Det råd som du delade med dig av är så viktigt. Även när vi vet vad det rätta att göra är, kan det vara svårt på grund av vår själviskhet: Vi behöver säga vår mening, bevisa att vi har rätt. Fr. Johnny betonade detta, jag kommer aldrig att glömma det - äktenskap är inte en tävling , det är ett samarbetsprojekt - eller något sådant.  Tack Marina.


Fr. Johnny har skickat brev för 2 veckor den här veckan.  I brevet för Vecka 4 säger han "We think of faith as meaning our belief in God.  It is much more  God`s intense belief in us and in our goodness and beauty and he wants us to come to a knowledge of that too." Vi tänker tro betyder vår tro på Gud. Det handlar mycket mer om Guds djupa tro på oss och i vår godhet och skönhet och han önskar att vi också  blir medvetna om detta."  Resten finns i Fr. Johnny´s brev.

"In a few weeks`time we will honour His (Jesus) body in a new and real way. For now we allow this great truth to sink in: that wherever we are, then there is God. Or in the words of a hymn: where love and charity are, there is God. Om några veckor kommer vi att hedra Hans (Jesus) kropp på ett nytt och verkligt sätt. För nu, låter vi den här stora sanningen sjunka in:  var vi än befinner oss , då finns Gud där. Eller i orden från psalmen: där kärlek och barmhärtighet finns, där är Gud." Fr. Donal Neary S.J. Dublin


Father, Son and Holy Spirit, continue your work of transformation in my life./Fader, Son och Helig Ande, fortsätt Ditt arbete av transformation i mitt liv.  Loyola Press

Vi hörs om 2 veckor.

Varma hälsningar,

Colette2018-02-26

 

Veckobrev Lent 2

Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Följande kommer från Sacred Space/Heligt rum och är inspirerande:Love continually flows back and forth between God and me because that is the nature of love - it is reciprocal. Such love begins with God, and in freedom I am invited to accept this love to make my corresponding loving response. Each day, I desire to know with an ever-increasing joy that I am loved unconditionally./Kärleken strömmar ständigt fram och tillbaka mellan Gud och mig. Det är så kärleken är. Den är reciprok. Sådan kärlek börjar med Gud och i frihet bjuds jag in att ge mitt kärleksfulla svar. Varje dag önskar jag känna med en allt större glädje att jag är ovillkorligt älskad.

Vi hör ofta att bön och handling är ett.  Här nedan finns några praktiska råd för att hålla kärleken vid liv.  (Nya Värmlandstidningen 17 februari)
Under en bild av två händer "Att aldrig sluta röra vid varandra är mycket viktigt för en sund relation.


Var snäll, även i jobbiga stunder. "Säg inga hårda ord, var generös och tillåtande".

Var ärlig och rak. "Red ut frågetecken direkt de uppstår och håll inte inne med saker ni grubblar på. Lägg er inte som ovänner."
Hjälps åt med allt det praktiska i vardagen

Behåll närheten. "Vi kramas och pussas mycket och säger alltid godnatt - annars sover man inte bra"
.Ha roligt. "Gör saker tillsammans och skratta mycket".

Var inte svartsjuk. "Det är farligt och leder aldrig till något bra.
Ta även god hand om andra relationer, gör plats för vänner och familjen.

En kvinna har skrivit till mig följande: min syster och hennes man har gått miste om sin son. Han tog livet av sig i oktober och lämnade sitt barn, en flicka om 6 år gammal. Hennes mamma har brutit kontakten med min syster o svåger (farföräldrar). Därför vill jag be om en bön för flickan o hennes mamma. För att mamman förstår hur viktigt det är för flickan att behålla kontakt med farföräldrar. Jag vill be också om en bön för min far som är väldigt sjuk. För att han slipper lida alla de smärtor han har. Jag vill även be om en bön för min mamma som tar hand om pappa, att hon inte tappar tålamodet o kraften att ta hand om honom.  Herre, vi överlämnar hela den här familjen. Alla vi som läser det här känner stort medlidande med familjen och jag har svårt att hitta ord. Herre vi ber att hela familjen känner sig burna av våra böner. Läk alla till kropp och själ. Jag ber också för den pappa som inte orkade leva. Må han vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


 En kvinna har skrivit till mig och vill ha förbön för en ung kvinna, som är arton år och höggravid. Hon har en komplicerad livssituation och behöver förbön.  Herre, vi överlämnar den här unga kvinnan till Dig. Du känner till hennes situation. Visa henne till dem som kan förstå hennes situation. Må hon få all den mänskliga och andliga visdom och hjälp som hon behöver just nu. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Tacksam om ni tänker ofta på den kvinnan som vi har bett för flera gångar angående vårdnad av barn. Det är en väldigt komplicerad situation  och barnens Pappa gör inte livet lättare för henne.  Herre, vi lämnar hela situationen i dina heliga händer.  Hjälp kvinnan att inte ge upp och låt henne känna styrkan från vetskap att många ber för henne och situationen. Ge barnens Pappa människor runt omkring honom som hjälper honom att förstå att barn behöver båda föräldrar.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Loving God, guide me to be a person of faith, hope and love. Inspire in me the certain knowledge of your loving presence. Kärlekens Gud, led mig att vara en person av tro, hopp och kärlek. Inspirera i mig den säkra vetskapen av din kärleksfulla närvaro.


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

This week I am in the parish of Ramelton, Co. Donegal, giving a Parish Mission.  The sun is shining brightly, as it always does in Donegal!!  And we are at the beginning of a new form of Parish Mission where the team is one Redemptorist and one lay person.  This form is also taking place in Killucan, Co, Westmeath, with Fr. Brendan Keane and Helena Connolly.  Maureen Flanagan from Belfast is with me here.  It is her first Mission and it is working out very well.  Pease pray for us and for the future of our Parish Missions.

I am sending you my reflections for the second week of Lent.  I hope it will be helpful for you and for your family and parish.  You are in my prayers that God may bless you and all your loved ones abundantly in the week ahead.

Johnny 

2018-02-19

 

Veckobrev Lent 1

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej  allihopa,

Nu har Fastan börjat och jag älskar hur Fr. Johnny skriver till oss. Bland annat säger han till oss den här veckan: "Christ calls us to believe the Good News. This means to live the Good News, to practice being happy to bring joy and peace and healing to all those we live with and those we meet/ Kristus kallar oss att tro på det Glada Budskapet. Detta betyder att leva det Glada Budskaper, att praktisera att vara glada att bringa glädje och frid och helande till alla dem  vi lever med och dem vi träffar.

Ett par som befinner sig i en knepig situation vill ha förbön. De är förlovade men kvinnan som kommer från ett annat land söker uppehållstillstånd här i Sverige. Tyvärr var hon tvungen att åka tillbaka till sitt land igår för att söka uppehållstillstånd därifrån. Migrationsverket säger att det kan ta ett år innan hon får det.  Herre, vi överlämnar paret till Dig.  Vi ber att du griper in i situationen. Du vet hur förtvivlade de känner sig. Du vet att de planerar att gifta sig. Ge dem vishet i hur de ska agera och låt allting ske enligt Din vilja.  Hjälp dem att förbereda sig väl för äktenskapet. Vi ber också för alla de som längtar efter en livspartner. Öppna vägar för dem att träffa den rätta. Ta bort deras eventuella rädsla för att binda sig för livet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre
.
Be gärna för Yvonne som måste göra om en axel operation för andra gången. Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig. Leda läkaren under operationen så att det blir bra den här gången. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.


Jag läste följande under veckan och tycker att det är vackert och  passar bra för ossMany people I meet seem drawn by the notion of friendship with God. For another friendship with God leads to a wider and wider circle of friends as we realize that God`s desire for friendship includes all people. Många människor jag träffar verkar vara dragen till tanken av Guds vänskap. För andra leder vänskapen med Gud till en bredare och bredare cirkel av vänner när vi inser att Guds önskan för vänskap inkluderar alla människor.

Min innerliga önskan är, att Gud, som är grunden för vårt hopp skall uppfylla er med all glädje och frid genom er tro, så att ert hopp blir rikt och fullt genom den Helige Andes kraft. Amen. (Rom 15: 5,6,13.) skickat av Sonia
.

Varma hälsningar under 1a veckan i Fastan.

Colette

2018-02-11

 

Veckobrev Ordinary 6

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Hoppas veckan har varit fin. Jag har levt på erfarenheter av  mötet i Uppsala som gav mig ny kraft. Vi behöver varandra.

Son vanligt är Fr. Johnny väldigt konkret och uppmuntrande. Han säger bland  annat till oss den här veckan; "In our life together  in our parish we are called  to the spirituality of being a community in which we care for one another.  We need prayer as part of it all both to grow in the power of love and to celebrate the goodness of love. I vårt liv tillsammans är vi kallade till spiritualiteten av att vara en kommunitet där vi har omsorg om varandra.  Vi behöver bön som en del av det hela för att kunna växa i kärlekens kraft och att fira kärlekens godhet.

Life if often a desert, it is difficult to walk, but if we trust in God, it can become beautiful and wide as a highway. Never lose hope, continue to believe, always in spite of everything. Hope opens new horizons, making us capable of dreaming what is not even imaginable. Livet är ofta en öken, det är svårt att gå, men om vi litar på Gud kan det bli vackert och brett som en motorväg. Tappa aldrig hoppet, fortsätt att tro, alltid trots allting. Hopp öppnar nya horisonter som ger oss förmåga att drömma om vad vi inte ens kan ana.  Om Hopp av Påve Franciskus.

Förbön behövs för en 25årig tvåbarnsmamma, Madeleine,som  fick hjärnblödning för några dagar sedan, flögs till Uppsala och är medvetslös 😰 Herre, vi överlämnar Madeleine till Dig.  Inspirera läkaren och alla som tar hand om henne. Läk henne till kropp och själ. Var med hennes man och barn och lindra deras oro.  Låt dem känna att de är burna av alla böner och att de kan ta emot all mänsklig och andlig hjälp som är tillgänglig. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Förbön behövs för en kvinna som fick en stroke för ca 18 månader sedan. Hon hämtade sig ganska bra när de gäller kroppen men tyvärr förlorade hon talet och har inte fått det tillbaka. Det måste vara skrämmande att inte kunna uttrycka sig. Hon hamnade på ett ålderdomshem och trivs inte där. Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Du vet sanningen bakom det hela och vi ber att du griper in och ger alla visheten om hur de bäst kan hjälpa henne. Väck Din Ande till liv i henne och låt henne känna sig buren av alla förböner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Tack Herre.


It is the spirit of love that gives life. God is the source of all love. The one in whom we move and live and have our being. Det är kärlekens ande som ger liv. Gud är källan till all kärlek. Den i vilken vi lever och rör oss och har vår existens. Pray as you go. (Teresa av Avila)
Varma Hälsningar,
Colette


2018-02-05

 

Veckobrev Ordinary 5Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Fr. Johnny skriver bland annat till oss idag: "All we have to do is to ask him (Jesus) for what we need for ourselves and for one another and know He will answer.  We all need his healing power in so far as we set limits to our love for one another because his great commandment is to love. Det enda vi behöver göra är att be Jesus om vad vi behöver för oss själva och varandra och veta att Han kommer att svara. Vi behöver alla hans helande kraft i den mån som vi sätter gränser för vår kärlek till varandra för hans största bud är att älska."

Under mötet i Uppsala erfor vi sanningen i Fr. Johnnys ord till oss.  Vi fick många vittnesbörd angående svar på bön, både stora och små saker och mycket som vi var tacksamma för. Det är sådana vittnesbörd som gör vår tro levande. Karmeliternas sekulärorder, som några av bedjarna i Uppsala tillhör, hade möte samma tid, så vi hade lite konkurrens. Sonia och Alicja föreslog att i fortsättningen ha ett inspirationsmöte varje 3e månad.  Det spelar ingen roll hur många som deltar men det håller gruppen levande och mer känd. Det finns 58 bedjare i Uppsala församling av vilka 10 deltog i mötet.  Vi ber ensamma, hemma, så kontakt med varandra är viktigt så att vi får inspiration för att hålla oss levande. Herre, jag tackar Dig för mötet i Uppsala och för alla som deltog. Jag tackar Dig speciellt för Sonia och Alicja och deras engagemang. Må det bära ännu mer frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Vi var överens om att det viktigaste böneämnet är att tron går vidare till våra barn och barnbarn. Herre, vi överlämnar alla våra barn och barnbarn till dig. Vi ber att de verkligen känner värmen i familjen och att de är älskade. Ge föräldrarna visdom när det gäller uppfostran och hur de kan svara på barnens frågor.  Inspirera dem att ta vara på allt som finns tillgängligt i Kyrkan t.ex. läger för barn, föräldramöten i Kyrkan, katolska vänner osv.   Väck alla föräldrar till liv i Kyrkan. Om detta ber vi Dig Herre. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.


In our journey in this day , keep us Father in your way. In seeking all that is untrue, keep us Saviour close to you. In our desire to do your will, keep us Spirit, guide us still./I vår resa denna dag, behåll oss Fader på Din väg. I sökandet efter allt som är osant, Frälsare, behåll oss nära Dig. I vår önskan att göra Din vilja, behåll oss Ande,  led oss alltjämt Pray as you Go.

Varma hälsningar,


Colette

2018-01-28

 

Veckobrev Ordinary 4Hej allihopa,
          Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Jag vet att några av er få två upplagor av brevet.  Jag har bett samordnarna i de olika församlingarna att skicka brevet vidare till deras medlemmar i fortsättningen. Jag fortsätter att skicka brevet till dem jag har på mina listor eftersom alla tillhör en grupp. Tyvärr är det inte så mycket jag kan göra åt det för mina listor är inte uppdelade efter församlingar.

Fr. Johnny är alltid inspirerande och konkret när han skriver till oss. Idag skriver han bland annat: The God that he (Jesus) reveals to us is a God of infinite love and compassion. At times, we as a Church, move away from this God and create a God of fear and judgement.  Our responsibility  is to move back firmly to the God of Jesus. Den Gud som Jesus visar oss är en Gud av ändlös kärlek och medkänsla. Ibland för vi oss, som Kyrka, bort från denna Gud och skapar en Gud av fruktan och fördömande. Vårt ansvar är att beslutsamt föra oss tillbaka till Jesu Gud. Resten finns i brevet och är väl värt att läsa.

Christina har skrivit till mig angående vad jag skrev om Sr. Briege McKenna förra veckan: "Jag har varit på kurs med Sr. Bridge McKenna. Jätte roligt. Det var inom den karismatiska rörelsen. Jag vet att hon fått som uppgift att be för och uppmuntra präster framför allt, och låta helandets gåva från Gud tjäna dem. Den karismatiska rörelsen har gett mig den största glädjen i mitt liv, eller varit ett av de största glädjeämnena i livet. En stor upplevelse! Guds kraft verksam inför våra ögon!"  Om man söker på internet kan man hitta mycket om Sr. Briege  och hennes liv.

Nästa söndag, 4 februari, är jag inbjuden till Uppsala församlings inspirationsmöte för ständig bön för äktenskap och familj. Det äger rum efter 11-Mässan. Tacksam om ni ber för mötet.  Herre, vi överlämnar mötet till Dig och ber att din Ande leder hela mötet. Inspirera många bedjare och intresserade att delta i mötet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Birgitta har skrivit till mig och vill att vi ber för en iransk familj som befinner sig i kris. "Äktenskapet mellan mannen och kvinnan håller på att gå sönder. De har tre barn. Kvinnan är deprimerad och vill skiljas. Mannen vill fortsätta äktenskapet. Om äktenskapet skall upplösas, måste han sälja restaurangen, eftersom kvinnan då skall ha hälften av pengarna. Det kan vara bråttom. Familjen tillhör en iransk religion, som jag inte känner namnet på. Mannen är en medkännande människa och hjälper gärna utsatta och behövande människor. Han har kontaktat en person i katolska kyrkan och ber om hjälp. "Herre, vi överlämnar den här familjen till Dig.  Du känner situationen och vad den här familjen har gått igenom och hur svårt det kan vara för en familj när de kommer till en annan kultur. Herre vi vill att du griper in i det här äktenskapet och sänder dem förstående och visa personer som kan hjälpa dem att förstå varandra. Låt den här krisen leda till en äktenskapsfördjupning istället för skilsmässa som blir så svårt för barnen och familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus, Word become flesh, thank you for revealing God`s glory to us. Grant me the grace to freely share my experience of  you with others. Jesus, Ord som blev kött, tack för att Du visade Guds härlighet för oss. Ge mig nåden att obehindrat dela min erfarenhet av Dig med andra. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette

2018-01-22

 

Veckobrev Ordinary 3

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den har veckan har jag funderat väldigt över bön. Jag kan be för samma sak igen och igen och känner att Gud inte lyssnar. Jag letade upp Sr. Briege McKenna, en irländskt nunna som fick reumatoid artrit etc. när hon var väldigt ung och trodde hon skulle tillbringa för resten av sitt liv i rullstol.. Hon blev mirakulöst helad och sedan fick helandets gåva. Sedan dess har hon ägnad sitt liv åt intercession for priests and parish missions förbön för präster och  församlingsmissioner. Hon har skrivit en book "Miracles do Happen Mirakler händer". Jag hörde henne när hon var i Sverige för många år sedan. Hon  säger att vi  ska aldrig sluta att be, att vi ska fortsätt att knacka på Herrens dör. Hon säger att när vi  ber är det också viktigt att tacka. Där finns alltid ett svar på bön på något sätt och ofta gradvis. Det var underbart om hon skulle besöka Sverige igen.


Kvinnan son vi har bett för flera gångar angående vårdnad av  barnet har barnet hos henne den här veckan och önskar förbön. Herre, vi överlämnar den här veckan till Dig. Ge henne den kraften hon behöver. Låt det vara en  glädjefylld veckan för dem och låt Pappan lämnar dem i frid.  Ge kvinnan visdom om hur hon bäst kan handskas med problemet. Låt hon kunna vila i Dig oavsett vad som kommer från Pappan . Var med Pappa och hjälp paret att kunna förlåta varandra.Jesus Helige Hjärta, vi litar på. Tack Herre.


Monica vill att vi ber för ett ungt  nygift par med en 8 mån. gammal pojke där pappa Johannes –helt oförberett- har fått budet om en aggressiv cancertumör i ljumsktrakten. HERRE FÖRBARMA DIG! Herre, vi överlämnar Johannes till dig. Du vet hur viktigt han är för sin familj. Vi ber att han får den bästa mediciniska hjälp som finns och att  läkaren och sjukhuspersonalen är är ledd av din Ande. Låt familjen känna sig burna av våra böner. Helige Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Vi ber för Mickael som bröt sitt ben för 7 veckor sedan. Herre vi överlämnar Mickael till Dig. Du vet hur svårt att vara tvungen  att hålla sig still och inte kunna göra något. Ger honom tålamodets gåva och hela honom till kropp och själ.  Var med familjen och hjälp de att hålla hjärtat uppåt. Jelige Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Father of all, teach me to appreciate the gift of faith. Help me to understand the value of that gift so that it may guide all my decisions. Allas Fader, lär mig att uppskatta trons gåva. Hjälp mig att förstå värdet av denna gåvan så att det må leda alla mina beslut.

Varma hälsningar,


Colette

2018-01-13

 

Veckobrev Ordinary 2

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,


Året har börjat bra, datorn fungerar, bloggen är igång igen och svensk översättning av Fr. Johnnys brev är också igång. Deo Gratias.


Den här veckan påminner Fr. Johnny oss. "One of the most beautiful truths of our  faith is found in the promise that Jesus made to us  - where two or three are gathered in my name, I am there with them". En av de vackraste sanningarna trossanningarna finner vi i Jesus löfte till oss - där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." Det är upplyftande att tänka att i rörelsen ständig bön för äktenskap och familj är vi många som är förenade i bön för samma intention.


The World Meeting of Families kommer att äga rum i Dublin 21-26 augusti i år.  Påve Franciskus har valt temat "The Gospel of the Family - Joy to the World/ Familjens evangelium - Glädje till världen". Pope Francis believes that in a world where humanity is often wounded, mistreated, and dominated by a lack of love, the family is the "yes" of God as Love. In spite of all the pressure and difficulties it faces, Pope Francis believes that the family is still good news for today`s world. Påve Franciskus tror att i en värld där mänskligheten ofta är sårad, misshandlad, och dominerad av brist på kärlek, är familjen det "Ja" av Gud som Kärlek.  Trots alla påtryckningar och svårigheter som den möter, tror Påve Franciskus att familjen fortfarande är goda nyheter för världen av idag. Det kostar ungefär 700kr. att delta i mötet för 5 dagar men  mojligheten finns att delta under 1 dag och det kostar ca . 400kr. (pensionärer ca. 340kr). Utförlig information om program, registrering, boende etc. finns på www.worldmeeting2018.se  Det är också möjligt att få boende hos en familj om du  går till rubriken "Host a Family - Pilgrim". Påve Franciskus kommer att vara huvudcelebrant vid Mässan vid slutet av Mötet. Irland är ett vackert land och människorna är vänliga. Man skulle kunna kombinera deltagande i mötet med en semesterresa.

Walters begravdes den 8e januari.  Jag har hört att Requiem Mässan i Eugenia var väldigt vacker. Må han vila i frid.


Bön behövs fortfarande för kvinnan som ligger i tvist med sin man om vårdnad om barnet.  Herre, vi överlämnar hela situation till Dig på nytt. Tack för att Du ger kvinnan den styrka hon behöver för att kunna hålla ut, trots alla svårigheter. Du vet hur ohållbar situationen är.  Vi ber att du ger henne visdom och bra omdöme så att hon snart kan få en lösning till situationen. Låt inte mannen provocera henne och låt honom förstå att ett barn behöver både Mamma och Pappa och att hans beteende inte är acceptabelt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lord Jesus, help me to recognise the call of your Spirit to be a living stone of the Church so that I may be a witness of your presence in the world. Herre Jesus,  hjälp mig att känna igen kallet från Din Ande att vara en levande sten i Kyrkan så att jag må vittna om din närvaro i världen.  Loyola Press

Varma Hälsningar,

Colettebesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?