2020-07-06

 

Veckobrev Ordinary 14


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 Hej allihopa,

Det var Petrus och Paulus festdag under veckan och som vanligt deltog jag i Mässan på dailytvmass.com. Predikan av Fr.Henk S.J. rörde mitt hjärta. Han jämförde våra liv med Petrus och Paulus. Petrus snubblade  genom livet och sa ofta fel sak men Herren kom kontinuerligt emellan och sedan blev han den första påven. Paulus var en Pharisee och gjorde allt enligt lagen och till och med dödade människor men Herren kom emellan och vände allt. Fr.Henk sade att det är viktigt för oss att titta tillbaka över våra liv och se att ibland har vi också snubblat, och upptäcka hur Gud har gjort gott av våra misstag. Fr.Henk säger vi borde fråga oss själva, "Vad har du lärt mig genom mina misstag? Herre, må bara gott komma från dem."

Jag fick följande mail under veckan: "Jag deltar i bönegrupp i Kristus Konungen i Göteborg och jag ber om förbön för en kvinna, en djupt troende katolik.  Hon  och är svårt sjuk och lider. Hon diagnostiserades år 2018 för livmoderscancer och har metastaser i kroppen. Hon har blodproppar och svåra smärtor och får palliativ vård. Hon ber att vi i vår bönerörelse skall be för henne. Hon önskar att vi genom förbön skall  be Gud om ett mirakel för henne. Kanske kan hon åter bli frisk."  Herre, vi överlämnar kvinnan i Dina Heliga Händer.  Du vet hur hon känner sig. Vi ber att Din Ande leder läkarna och sjukhuspersonalen som tar hand om henne. Vi ber att du lindrar hennes lidande och oro. Låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som finns. Om det är Din vilja kan hon åter bli frisk. Allt är möjligt för Dig. Låt G, hennes familj och vänner känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

For några veckor sedan blev jag glad när jag fick jag följande citat från en tjej.  Kärlek är ett läkemedel som inte kan hela sår och sjukdomar men det kan hela själen.

Ett par som firar tre års äktenskap den 7 juli önskar förbön för deras äktenskap och för barnet derar välsignats med. Vi tackar Dig Herre för paret och deras 3åriga äktenskap och för gåvan som ett barn är. Herre, störst av allt är kärleken. Du vet Herre att där finns utmaningar i livet när det gäller äktenskap och barnuppfostran. Ge dem bra omdöme och styrka så att de kan möta varje utmaning med Din hjälp.  Ge dem all hjälp som behövs för att alltid bevara kärlek i familjen och att kunna växa i tro och hopp. Fyll deras hem med Din kärlek så att barnet också växer upp med kärlek, glädje och hopp. Må allt som händer i deras liv bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

God of peace, help me to make choices today that reflect your peace and goodness to others.  Fridens Gud, hjälp mig att göra val idag som reflekterar Din frid och godhet till andra.  Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Thank God we had a very enjoyable and successful Novena which ended on Saturday evening last.  I hope you had a chance to be part of it.  I was very conscious of so many people being with us during those nine days. I prayed for you all each day, that God may be with you and bless you and all your loved ones.

 Attached is my input for next Sunday and the week following.  The theme is very appropriate for us at this time as Jesus invites us to come to him and he promises us rest and peace. Most of us are under a lot of pressure as the Covid-19 pandemic continues to impact on our lives.  With him we can find our way forward personally, as couples and as families.  His promise can be trusted.

 You will be in my prayers as always each day of the coming week.  Please continue to pray for me and for one another.  May God keep us all safe from harm and growing in love.  Thank you for your goodness and your faithfulness.
 Johnny

2020-06-28

 

Veckobrev Ordinary 13

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Jag var glad att höra från en kvinna som skrev att efter en lång väntan och resa kunde hälsa på sin 102åriga Mamma som bor själv men har Hemtjänst. Hon skrev "Det värmde oss båda i våra hjärtan att det öppnades en möjlighet för detta." Låt oss tänka på alla äldre som bor på äldreboende och de som bor ensamma hemma och förmodligen känner sig ensamma och kanske även övergivna. Herre vara med dem. Låt dem känna att du finns och öppna flera möjligheter som  gör livet lättare för dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fr. Johnny skriver idag: "Jesus identifies completely with us in our weakness and humanity. Our task of faith is to identify completely with him. Jesus identifierar sig helt och hållet med oss i vår svaghet och humanitet. Vår uppgift är att identifiera oss helt och hållet med Honom.” Resten finns i brevet.

Tyvärr är Pandemin långt ifrån över.  Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och det mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänskligheten att övervinna coronaviruset. Må den här pandemin leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må alla som har dött vila i frid. Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Thank God the Online Solemn Novena in honour of Our Mother of Perpetual Help is going well.  We are now half way through it. Thousands of people are joining us online each day.  Maybe you are among those. I pray for you each day that God may bless you and Our Mother of Perpetual Help look after you and all those you love.

 Attached is my input for next week for the Couple Prayer and for the Newsletter insert.  I hope it will be helpful for you in your journey of faith and love and will bring you the gifts of hope and joy. 

 Please continue to pray for me and for one another.  May God’s blessing be with us all in the week ahead.  And may God continue to keep us all safe from the coronavirus.  Thank you.

 Johnny

2020-06-22

 

Veckobrev Ordinary 12


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Jag börjar skriva på Jesus Heliga Hjärtas Festdag, 19 Juni. Jag har nyss deltagit i Mässan på dailytvmass.com.  Fr. Henk Meijel S.J. hade en en inspirerande och rörande predikan på Jesus Heliga Hjärta. Det är väl värt att lyssna på. Han sade bl. annat att Jesus Sacred Heart is the heart of love. He touches our heart in unseen ways. God. Jesus Heliga Hjärta är hjärtat av kärlek. Han rör vid våra hjärtan på osynliga sätt.


Idag söndag, skriver Fr. Johnny;  "Do not be afraid.  In the Scriptures, fear is identified as the single greatest enemy of life and love.  Var inte rädd. I Bibeln, rädsla är identifierad som livets och kärlekens enda största  fiende.  Resten finns i brevet.


Lucija vill att vi ber för N, en 3årig pojke som behöver ett nytt hjärta. Föräldrarna sade på Rapport för några dagar sedan att det är hemsk att tänka att någon måste dö för att han ska få ett nytt hjärta. Herre, vi överlämnar pojken till Dig. Var med föräldrarna och lugna deras oro.  Må de får det mänskliga och andliga stöd de behöver just nu. Må Din vilja ske.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Tyvärr är Pandemin långt ifrån över.  Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och det mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänskligheten att övervinna coronaviruset. Må den här pandemin leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må alla som har dött vila i frid. Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus Heliga Hjärta, Vi litar på Dig.
Varma hälsningar i Kristus,
Colette

2020-06-14

 

Veckobrev Corpus Christi

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,


Idag är det Corpus Christi.  Det känns lite jobbigt att inte kunna ta emot Jesus Kropp och Blod idag. Fr. Johnny säger;  "Jesus gives us the ultimate pledge of his love, his Body and Blood in the Eucharist, the Sacrament of eternal life and youthfullness. Jesus ger oss det avgörande löftet av Hans kärlek, Hans Kropp och Blod i Eukaristin,  det eviga livet och ungdomlighetens Sakrament. Resten finns i brevet.

Där finns många barn som tar emot Eukaristin för första gången under den här tiden.  Herre, vi överlämnar dem till Dig och ber att det blir en avgörande dag i deras liv och att det bär frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Nu på fredag är det Jesus Heliga Hjärtas festdag.  Min Mamma hade stor tillit till Jesus Heliga Hjärta.  Vad som än hände  i livet sade hon "vi litar på Jesus Heliga Hjärta".
 

Jag kan verkligen rekommendera the "Nordic Family Package”. Jag har gått igenom det.  Det är inspirerande. Det finns något för alla  åldrar i det. Sr. Sophies video om "The Theology of the Body" är väl värd att lyssna på.  Spara den. Tyvärr finns den bara på engelska men många av er förstår engelska

It is with joy that the Planning Team for the Nordic Family Days 2020 and the Pastoral Department of Oslo can announce the launching of our resource pages dedicated to families in our five Nordic countries. 

You can access them on: https://pastoral.no/nordic/


Den fortsatta pandemin känns tung.  Nu är det sommar och jag längtar efter att träffa barn och barnbarnen men jag vet att jag inte är ensam om detta.  Skriv gärna om era tankar.. Vi behöver inspiration.
 

Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och det mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänskligheten att övervinna coronaviruset. Må den här pandemin leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må alla som har dött vila i frid. Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag är med er alltid, intill tidens ände, säger Herren.
Varma hälsningar i Kristus,
Colette

Dear Friends,

 Tuesdays are coming around more quickly each week!! I hope and pray that everything is going well with you and all your loved ones.  Thank God we are all doing well here in Clonard. I am looking forward to the gradual easing of the restrictions of the lockdown and the chance to see many of you again.

 Attached please find my input for next weekend and the week following from it. It is an exciting feast as we celebrate the Body and Blood of Christ. For so many people one of the hardships of these past few months has been not being able to receive Holy Communion. It has been a great consolation to pray the Spiritual Communion but obviously it is not the same. It will still be a bit of time before receiving the Eucharist will be possible.  It is wonderful however to hear of the hunger that so many have for this amazing gift of God.

 As always, you will be in my prayers each day for the week ahead.  Please keep me in yours.  May God bless all of us and all our loved ones with health and with safety from Covid-19.  Thank you.

 Johnny


2020-06-07

 

Veckobrev The Trinity

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Tack till Linnea och Anna-britta som ställde upp för oss på Pingstafton.  Om någon vill veta lite mer om de olika rörelser som finns i Kyrkan finns länken till mötet nedan, också till Mässan. Biskop Anders höll en inspirerande predikan.

 
Idag är det Treenighetens söndag. "With the mystery of this relationship we recognise God from whom we come, in when we live and move and have our being. We recognise the Son, the way, the truth and the life. We recognise the spirit who helps us to pray when we do not know how to pray as we ought. Mysteriet av den här relationen visar oss Gud som vi kommer ifrån, i vilken vi lever och rör oss och har vår existens. Vi känner igen Sonen, vägen, sanningen och livet. Vi känner igen Anden som hjälper oss att be när vi inte vet hur vi  skulle be.” Sacred Space

Fr. Johnny skriver: Jesus tells us that God is not just in existence but is alive and in love and passionate about us - that God is three in one. Jesus berättar för oss att Gud  inte bara existerar men är levande och kär och passionerad om oss - att Gud är tre i en.  Resten finns i brevet.

Tyvärr har våld i familjen ökat med 25% under den här tiden. Det är mycket sorgligt. Herre, vi överlämnar de här familjerna till Dig. Vi ber att du inspirerar de som vet att gripa in och ta hand om de familjerna. Låt dem få den hjälpen de behöver. Hela alla sår. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och det mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänskligheten att övervinna coronaviruset. Må den här pandemin leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må alla som har dött vila i frid. Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

It is with joy that the Planning Team for the Nordic Family Days 2020 and the Pastoral Department of Oslo can announce the launching of our resource pages dedicated to families in our five Nordic countries. 

You can access them on: https://pastoral.no/nordic/

God open my eyes to the needs around me and give me your heart of compassion for others. Gud öppna mina ögon för de behov som finns runt omkring mig och ge mig ditt hjärta av medkänsla för andra.  Loyola  Press.

Varma hälsningar i Kristus på Treenenighetens Söndag,
Colette

Dear Friends,

 Attached is my input for next Sunday and the following week.  This is a very special occasion as in it we celebrate, not just our belief in God but our belief in God as revealed to us by Jesus Christ, God who is Three Persons in One God and who has made us in his image.  It is awesome. It is also in a way the first Sunday of Ordinary Time and is a marker for us about how special our faith is in our daily lives. 

 You are in my prayers every day that our God of love will bless your love for one another in marriage and in your family life so that you can know that it is there especially that the true God is revealed and can be known by the world.  May the peace of Christ be with you in your home and in all your relationships of love.  Please continue to pray for me and for one another.

 Johnny
 PS  As you may know, we are having an online Solemn Novena in honour of Our Mother of Perpetual Help this month – June 19-27.  It is being shared by our Community in Mt. St. Alphonsus, Limerick and ourselves here in Clonard.  Please get the word out to all your friends.  And make a  note of it for yourselves.  The details of times etc. will be on the website www.clonard.com and in social media.  Thank you. 


2020-05-31

 

Veckobrev Pentecost


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här. Hej allihopa,

Tyvärr har inte alla fått mina brev på sistone.  Många av mina brev har blivit blockerade och jag vet inte varför. Det gör mig lite frustrerad.  Du kan alltid gå till bloggen http//:standigbon.blogspot.com och läsa dem.

Zoom mötet igår med de andliga rörelserna och Mässan med Biskopen var väldigt fint.  De finns på stiftets You tube kanal: -

https://www.youtube.com/channel/UCOkoF2E8Pz4Y6t43M3jBWCA


OBS:

It is with joy that the Planning Team for the Nordic Family Days 2020 and the Pastoral Department of Oslo can announce the launching of our resource pages dedicated to families in our five Nordic countries. You can access them on: https://pastoral.no/nordic/

Före veckan skrev Fr. Johnny:  The good news at present is that the Churches are opening again for personal prayer – that is the Church buildings!! The wonderful thing is that the Churches were never really closed and cannot ever be closed when we think of them as you and me, the people who are the Church. Thank you for being open for prayer all the time. Den goda nyheter för närvarande är att Kyrkorna håller på att öppnas igen för enskild bön - dvs. Kyrkbyggnaderna.  Det underbara är att kyrkorna har aldrig varit riktigt stängda och kan aldrig vara det när vi tänker på dem som du och jag, människorna som är Kyrkan. Tack för att ni hela tiden har varit öppna för bön.
 
Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och det mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänskligheten att övervinna coronaviruset. Må den här pandemin leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må alla som har dött vila i frid. Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

“It is precisely God’s love that gives meaning to our small daily tasks and helps us face great trials. This is the true treasure of humankind: going forward in life with love, a love that the Lord has sown in our hearts. The Lord’s love is our true treasure. Det är precis Guds kärlek som ger mening till vår små dagliga uppgifter och hjälper oss att möta stora prövningar. Detta är mänsklighetens stora skatt:  att gå framåt i liv med kärlek, en kärlek som Herren har sytt i våra hjärtan.  Herrens kärlek är vår sanna skatt". Påve Franciskus.


Nu är det äntligen Pingst:
Come Holy Spirit, fill the hearts of Thy faithful and kindle in  them the  fire of Your love.  Send forth Thy spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth.  Kom Helige Ande, fyll Dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld.  Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya  jordens ansikte.

Varme hälsningar i Kristus,
Colette


Dear Friends,

 I am quite amazed that, with this email, we move into the month of June.  Where is the time going? In spite of being in lockdown for the past couple of months, the time has flown by. I hope you are managing alright and that you and all your loved ones are free from the virus.

 Attached is my input for next week, beginning with Pentecost Sunday. This is a marvellous feast as we celebrate the love of God poured out on us by the coming of the Holy Spirit. It is also the feast of our commissioning to bring this great gift of God’s love to the world we live in through our families and communities. The Holy Spirit works the Sacrament of Marriage in a very special way because of the sacredness of the committed love that you share with one another. I thank God for you and for the gift you are to the Church and to the world.

 I ask your prayers this week for Maurice & Nora Mathers, a couple who have been with me since the beginning of my ministry to marriage. Nora died last Friday and was buried yesterday, Monday.  We ask God to grant her eternal rest.  And we ask God to bless Maurice with peace and contentment in the knowledge of the wonderful life that they have lived in the sacrament of marriage. And may God’s blessing be with their family who are now grieving for their mother and with all of us who will miss Nora greatly.


May God continue to bless you and all your loved ones and keep you safe from the awful effects of this virus. Please continue to pray for me and for one another.

  Johnny

2020-05-24

 

Veckobrev The Ascension


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 Hej allihopa,

En vecka till har gått förbi med Coronaviruset.  Jag vet inte om det är sant men ibland när de berättar om alla som har dött känns det allt för automatiskt som om där inte fanns lidande människor bakom siffrorna. Det gör mig illa berörd. Herre, tack för all sjukhuspersonal som verkligen ger allt de kan i de situationer de befinner sig.  Var deras styrka,  led dem och ge dem de rätta orden i alla olika situationer de måste handskas med. Må alla som har dött vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Idag när jag deltog i Mässan på dailytvmass.com sade prästen att vi behöver stärka och uppmuntra varandra under vår vandring . Vi måste leva, be och älska. Han talade om Jesu namn. Där finns kraft i Jesu namn. Den Ortodoxa Kyrkan har givit oss en gåva i följande bön "Lord, Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Herre, Jesus Kristus, förbarma Dig över mig". I denna bön finns kraft, helande och nåd.

Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och det mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänskligheten att övervinna covidviruset. Må det här viruset leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

OBS. 

Varje år vid Pingst brukar Stockholms katolska stift ordna en samling med representanter från de olika rörelserna i kyrkan, och en Mässa med biskop Anders. I år blir det ett digitalt arrangemang, på Pingstafton den 30 maj. Kl. 15 blir det en videokonferens med inbjudna representanter för rörelserna och kl. 17 en Pingstvigilemässa i katolska Domskyrkan.  Anna-britta Nilsson samordnare i Domkyrkan och Magdalena Delstar samordnare i Järfalla församling  kommer att representera oss vid Mässan.

På mötet kl. 15 kommer deltagarna att bidra med korta inlägg med böner, sånger och erfarenheter av hur vi lever nu under coronapandemin. Linnéa Klefbäck kommer att delta från Ständig bön för äktenskap och familj. Mejla gärna tankar och erfarenheter som Linnéa kan ta med sig till mötet, särskilt hur vi kan fortsätta den ständiga bönen och hålla modet uppe i dessa tider.

Allt kan följas, både mötet och Mässan, på stiftets You Tube-kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCOkoF2E8Pz4Y6t43M3jBWCA

Se bilaga där det även finns information från CHARIS.


There is none greater than the Holy Spirit. Let us be guided by him. Det finns ingen större än den Heliga Ande. Låt oss ledas av Honom.
Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar i Kristus,
Colette

Dear Friends,

 The good news at present is that the Churches are opening again for personal prayer – that is the Church buildings!! The wonderful thing is that the Churches were never really closed and cannot ever be closed when we think of them as you and me, the people who are the Church. Thank you for being open for prayer all the time.

Attached is my input for next week which will be the week of the Ascension of the Lord. For us in Ireland this feast day will take place on next Sunday – for people in other places it will be on this coming Thursday.  Whichever it is for us the Word of God is equally powerful. It is the promise that Christ makes that he is with us until the end of time – and we are with him until the end of time.

 Let us keep one another in our prayers each day that we can come to a real knowledge of the truth of his promise and be filled with the joy that only he can bring.  God bless you and all your loved ones.

 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?