2018-12-16

 

Veckobrev Advent 3Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu är vi i 3e veckan i Advent och Fr. Johnny har utmanande råd till oss allihop, bland annat: "And for all of us, what we must do is put Christ at the heart of Christmas and have a wonderful time; och för oss alla, det vi måste göra är att sätta Kristus i Julens hjärta och ha en underbar tid.” Resten finns i "Couple Prayer".

Följande fick jag från Marina Håkonsson i Lund:

"Nu i adventstid när julen närmar sig och många känner glädje och förväntan kan vi be särskilt för de familjer som inte ser fram emot julen på grund av olika orsaker. Framför allt vill jag be er fortsätta be för den pojken vars familj fick hans dödsbud på just sin bönedag för äktenskap och familj, för två månader sedan. Vi ber för familjen och för alla som ska fira jul för första gången utan en kär familjemedlem. Andra familjer kan ha det svårt med julen på grund av konflikter sinsemellan, problem som eskalerar när alla är lediga och tvingas umgås. Många upplever ångest på grund av förväntningar som kommer att svikas, ekonomiska bekymmer, oförmåga att leva upp till alla krav. Tack Marina. "Herren, vi lägger allt det här i dina Heliga Händer. Låt alla som har det svårt känna sig burna av Dig.

Jag vill att vi ber särskilt för en familj som har börjat dela sina ägodelar och förbereder för en separation. De har 3 barn.  Herre, vi överlämnar paret till dig. Hjälp dem att se tillbaka på deras äktenskap och upptäcka på nytt den glädje de har erfarit under deras liv tillsammans. Grip in och hjälp dem tänka först och främst på sina barn och vad en separation gör till dem och deras framtid. Du vet att om paret  en gång har varit lyckliga då kan de vara lyckliga igen och de kan nå en djupare fas i deras relation.   Låt det hända, Herre. Allt är möjligt för Dig. Låt dem känna att du är med dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Tacksam om ni ber för ett annat par som har det svårt.  De lider av sömnlösa nätter på grund av baby. Många av oss har upplevt detta och det är inte lätt. Pappan har väldigt svårt att hantera det.  Herre, vi överlämnar dem till Dig.  Du vet hur svårt det är att hantera livet om man inte kan sova.  Hjälp dem att reda ut det här på bästa sätt. Visa dem till personer som kan hjälpa dem med mänsklig och andlig hjälp. Låt Din vilja ske. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

O God of peaks and valleys, plains and cliffs, open me to see you and embrace you in all the parts of my life.  O Gud av höjder och dalar, slätter och klippor, öppna mig för att kunna se dig och omfamna dig i alla delar av mitt liv.  Loyola Press.

Varma hälsningar under 3e veckan i Advent,
 Colette


Dear Friends,

 Advent is moving along very nicely and thank God the weather is being very kind to us.  I hope that everything is going well for you.  Thank God I could hardly be happier!
 
 Attached is my input for next week, the third week of Advent.  As always this is being sent with my love and my hope that it will be helpful for you in marriage and family life as well as in building up your parish community.

 I assure you of my prayers every day.  May God continue to bless you and all your loved ones now and in the days and weeks ahead.  Please pray for me.
 Johnny2018-12-09

 

Veckobrev Advent 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Idag den 8 december, en viktigt Mariafest, och Karlstads bönedag.  Vi är många som är förenad i bön idag och be för varandras och andras intentioner.  Det är också Fr. Johnnys bönedag och han ber för oss alla. Låt oss inte glömma att be för honom.  Herre, tack för Fr. Johnny och att han hörde Din röst och startade ständig bön för äktenskap och familj för 20 år sedan. Låt hans arbete ger ännu mer frukt, frukt som består. Herre, hör alla våra böner.

Imorse läste jag följande tröstande ord: Jesus shows us how God looks at us with eyes of compassion and love, accepting us where we are and loving us as we are.  Jesus doesn´t wait for people to be perfect or have their lives in order or for them to sin no more. Rather Jesus enters the messiness of humanity and encounters people along the way in their brokeness, hurt and mess. Jesus visar oss hur Gud ser på oss med ögon fylld av medkänsla och kärlek; han accepterar oss var vi är och älskar oss som vi är. Jesus väntar inte för människor att vara perfekt och ha sina liv så i ordning att de inte längre synda. Jesus hellre träder in i mänsklighetens oreda och möter människor längst vägen i deras brutenhet, sårbarhet och oreda. Becky Eldredge.

Som säkert många  av er vet har Fr. Josef Hofner fått en hjärnblödning. Jag vet inte hur han mår just nu men han ligger på sjukhuset. Fr. Josef har deltagit i ständig bön själv nästan sedan vi börjat här i Sverige 2002. Han har också firat Mässan många gångar för äktenskap och familj. Det vore bra om vi kunde ber för honom så ofta vi kan framöver.  Herre, vi överlämnar Fr. Josef i dina heliga händer. Vi tackar Dig för vad Du har uträttat genom honom. Nu behöver han Din hjälp och vi ber att Du inspirerar alla läkare och sjukhuspersonal som behandlar honom så att han får den bästa förutsättningar. Hjälp honom att inte ge upp nu men ger honom viljan att kämpa för att komma tillbaka så gott det går. Hela honom till kropp och själ. Var med alla hans medbröder och hjälp dem att möta Fr. Josef på rätt sätt.  Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna vill att vi ber för hennes brorsdotter igen. Hennes situation känns hopplös. Hon bor i Afrika, tre barn som barnens pappa har kidnappad trots att hon har fått vårdnad, inget jobb, inget hem. Där finns korruption inblandad i historien. Äldsta dotter (10)År har meddelat Mamma att Pappa planerar att tar dem till Nord Afrika. För några år sedan, hade Mamma jobb och hus. Herre, vi överlämnar hela situation till Dig. Där måste finnas en lösning. Barnens framtid är i fara. Vi ber att du visar kvinnan till någon eller några som är villiga att hjälpa henne och låt inte den värsta händer. Låt kvinnan känner sig burna av våra böner. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

För ett par vecka sedan, bad vi för kvinnan som är sjuk och har problem med sonens Pappa.  Under veckan skrev hon "tack för att du bad om förbön för mig, oss i förra veckobrevet. Behöver det så väl. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Situation med sonens Pappa är verkligen svår. Förmodligen  går ärendet vidare till tingsrätten. Det känns som en helt låst situation. Endast Herren kan öppna en väg." Jag känner mig väldigt orolig för henne. Hennes hälsan blir inte bättre av konflikten, snarare sämre. Herre, vi överlämnar  hela situationen till Dig.  Du vet att kvinnan har stor tillit till Dig trotts att  situationen har pågått i ett par år. Öppna den vägen som hon  så längtar  efter. Om den ända vägen  framåt är tingsrätten,  visar de vägen dit. Låt Pappa förstår att båda föräldrar är lika viktiga för sonen och öppnar Pappan för tanken att situationen som det är nu är skadlig för barnet och gör honom villig ätt samarbeta.  Låt alla parter känner sig burna av Herren.  Låt inte kvinnans hälsa tar skada.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

When I turn away from you, my God: Lord,have mercy. When I turn away from those around me: Lord have mercy. When I hear the word of God: thank you, Lord. When I let others into my heart: thank you, Lord. När jag vänder mig bort från Dig, min Gud: Herre förbarma dig.  När jag vänder mig bort från dem omkring mig: Herre, förbarma dig. När jag hör Guds ord: tack, Herre. När jag släpper in  andra i mitt hjärta, tack Herre. Loyola Press.


Varma hälsningar till er alla under 2 veckan i Advent,
 Colette


Dear Friends,

 Attached please find my input for the second week of Advent.  I hope it will be helpful for you in your marriage and family life and also in your parish.  I am beginning to find the gentleness of the approach to Christmas calming me down and I’m getting a lot of things done but quietly and restfully.  Long may that continue!! 
 
 You are in my prayers every week as I prepare this input and send it to you.  And I pray every day for you during the week that God may be close to you and to all your loved ones.  Thank you for your prayers for me.
 
 Johnny

2018-12-02

 

Veckobrev Advent 1

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu har vi kommit till ett nytt Kyrkoår och Fr. Johnny skriver: "This week we begin a new year in our journey of faith with Christ. It is an opportunity to once again have confidence in his presence with us, and his power in us. Den här veckan börjar vi ett nytt år i vår trosvandring med Kristus. Det är ett tillfälle att på nytt ha tillit till hans närvaro hos oss, och hans kraft i oss." Resten finns i Couple Prayer.

Tidigare har vi bett för en kvinna som har 3 barn och är separad från barnens Pappa.  Hon säger att hennes liv och barnens liv är i fara.  Herre, vi överlämnar Chikundi och barnen i dina heliga händer. Vi ber att du beskyddar dem.  Ge Chikundi människor runt omkring henne som kan ge henne den hjälpen hon behöver, och ge henne visdomen att kunna lita på dem. Lindra hennes oro och låt det vara realistiskt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna vill att vi ber för hennes bror som har tre barn och överväger skilsmässa.  Herre, vi lägger den familjen i Dina händer.  Vi ber att du griper in och ger dem mod och visdom att kunna prata och förstå varandra. Du vet hur svårt det kan vara att få livspusslet att gå ihop  och komma ifrån varandra.  Hjälp dem att inse att om de en gång har varit  lyckliga då kan de bli det igen och att de också har ett gemensamt ansvar för barnen. Led dem till kompetenta äktenskapsrådgivare.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för ett annat par som inte är gifta men har ett barn ihop. Barnet kommer att döpas efter jul. Herre, vi överlämnar den här familjen och deras framtid till Dig. Led dem mot giftermål om de är menade för varandra och det är Din vilja.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

"7 gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”, skriven av John Gottman     (professor i psykologi och grundare av ett forskningsinstitut för äktenskaps- och familjefrågor i Seattle, USA) kan rekommenderas.

Gracious Lord, remind me that I am never alone. Through your grace, heighten my awareness that you and your way are all I need.  Nådige Gud, påminn mig om att jag aldrig är ensam. Genom Din nåd, öka min medvetenhet att dig och din väg är allt jag behöver. Loyola Press

Varma hälsningar under första veckan i Advent,
  Colette


Dear Friends,

 The New Year is a significant event for very many people.  We make so much of this in celebrating the Calendar New Year.  But we make so little of our celebration of the Christian New Year which begins with the First Sunday of Advent.  We leave the old year behind us and set out on a new one in our following of Christ, as individuals, as married couples, as families, and as parish communities.
 
 As we begin this new year maybe we could ask the question: What one thing could you do differently in your own life, in your marriage relationship if that is applicable, in your family life, in your commitment to your parish that would make a difference to the presence of Christ in the world for the year ahead?
 
 As I wish you a happy Christian New Year I thank you for the privilege of being part of your life and love and faith and I assure you of my prayers week by week for the year ahead that God may bless you and all your loved ones abundantly.  Please pray for me and for one another.
 
 Johnny 

2018-11-26

 

Veckobrev Christ The King

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Nu har vi kommit till sista söndagen under året, Kristus Konungens Dag, och som vanligt utmanar Fr. Johnny oss.   Han skriver bl.a.  "each person is made in the image of God, each person is a dwelling place of the Holy Spirit; we are destined for eternal life;  the only way to live human life is to love God with our whole hearts and our neighbour as ourselves. Varje person är skapad till Guds avbild; Den Helige Ande bor i varje människa;  vi är ämnade för evigt liv, det enda sättet att leva mänskligt liv är att älska Gud med hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva.  Resten finns i Couple Prayer.

Katolsk Bokhandel säljer KPNs Advents kalender.  Det är en kalender med en bit choklad för varje dag i december. Det kommer med ett lite häfte med en berättelse om Advent för varje dag i Advent. Jag rekommendera den så att barnen kan få en större förståelse för vad Advent och Jul handlar om. Den är utsåld hos KPN.

Idag tänker jag särskilt på den kvinna som är sjuk och har problem med sonens Pappa. Vi har bett för henne många gångar och jag vet att det ger henne kraft och hon vill gärna att vi håller henne i våra tankar. Jag har inte haft kontakt med henne på ett tag. Hela hennes kraft går till att kunna ta hand om sitt barn.  Herre, vi vet inte hur det ligger till hos henne just nu. Lyft upp henne och ge henne din kraft och den styrka som hon behöver för att klara livet. Låt någonting hända så att situationen blir ljusare. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Jesus, teacher, friend and Saviour, thank you for sharing yourself with me in the Eucharist. Jesus, lärare, vän och frälsare, tack för att du delar dig själv med mig i Eukaristin. Loyola Press.

Varma hälsningar
 

2018-11-21

 

Veckobrev Ordinary 33

Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,
 
Den här veckan skriver Fr. Johnny "we have something far more important than the end of the world to make our preocupation, namely the wonderful presence of Jesus in us and around us. Vi har någonting långt viktigare att uppta våra tankar med  än jordens undergång,  nämligen Jesus underbara närvaro i oss och omkring oss.  Resten finns i brevet. Vi hade vårt inspirationsmöte i i Karlstad idag.  Vi koncentrerade oss på de positiva saker som hade hänt i våra liv.  Vi hörde många fina berättelser som en bekräftelse på att Jesus finns i oss och med oss. Må allt som sagts bära frukt, frukt som består.
 

En kvinna skrev till mig "Jag bor långt från er men är med er i hjärtat. När jag läser brevet då ber jag samtidigt".  Jag vet att många gör likadant och då blir det många böner.
Där barmhärtighet och kärlek är, där är också Gud. Psalm 456


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 Thank you for the privilege of being in touch with you week after week.  It is always an opportunity for me to think about each of you, to pray for you, and to draw on the strength of your faith and love.
 
 Attached is my input for next week.  As always, I send it to you hoping that it will be helpful for you in living your faith more confidently and growing in your love more joyfully.  It certainly helps me to spend this time with you and letting the Word of God for next week give me fresh gladness in being part of God’s people.
 
 You will be in my prayers each day as usual.  Please keep me in yours.  God bless you always.
 Johnny  

Veckobrev Ordinary 32

Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,

Som vanligt är Fr. Johnny utmanande. Han säger bl.a. "Generosity is one of the best signs of how free people are within themselves because the greatest freedom is to love with our whole hearts. Generositet är ett av de bästa tecknen på hur fria människor är inom sig själva eftersom den största friheten är att älska med hela vårt hjärta." Resten finns i brevet. Nyligen läste jag någonting som Påve Franciskus har sagt "we must let ourselves freely encounter life and God. And sometimes life will surprise us with a sudden and unexpected insight. You learn from your mistakes and failures. Vi måste fritt låta oss själva möta livet och Gud. Och ibland förvånar oss livet med en plötslig och oväntad insikt. Du lär från dina misstag och misslyckanden".

Det var roligt att höra från Jolanta, samordnade i Värnamo, för någon vecka sedan att de firade 2 år av Ständig Bön i församlingen med en fest i Ljungby.  Faktum är att Fr. Johnny startade Ständig Bön för Äktenskap och Familj på Irland i december 1998, för 20 år sedan. Det har spridit sig som vinden sedan dess och började i Sverige 2002.  Hoppas vi kan fira på något sätt när vi har 20års jubileum. Många församlingar firar Mässan på deras dag för ständig bön.  Jag tycker det styrker våra böner om man kan göra så. Man firar Mässan för alla äktenskap och alla familjer inte bara för dem som är med.  Det är viktigt att påpeka detta för prästen annars kan det bli missförstånd.

Söndagen den 18e november kommer vi att ha ett inspirationsmöte i Karlstad direkt efter Högmässan 11.00. 


Loving God, thank you for calling me from imprisonment to freedom. Help me to make choices that will lead me closer to you. Kärleksfulle Gud, tack för att du kallade mig från fängelse till frihet. Hjälp mig göra val som leder mig närmare dig.  Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 Thank you so much for your prayers last week for the Parish Mission in St. Michael the Archangel in Belfast.  It went really well with a good turn-out and a very good response.  May God’s blessing be with all the people who make up that parish.
 Attached is my input for you for this coming week.  As always, this goes to you with my prayers and love.  My hope is that many couples will use this weekly programme for their marriage development and find a lot of growth in their love as a result.  Some also use the reflection for their Parish Newsletter and find that helpful.
 You will be in my prayers as usual throughout the week until I get back to you next week.  Please keep me in your prayers too.  God bless you always.
 Johnny

2018-11-04

 

Veckobrev Ordinary 31

Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Jag fick en väldigt vackert reflektion från Fr. Donal Neary S.J.  Det heter Kärlek och bara Kärlek  God meets us where we cry and laugh, sing and dance, pray and roar. In anger, in joy - in shared love and friendships when body and soul say love. From this vantage point of love, we live our Christian life. Gud möter oss där vi gråter och skrattar, sjunger och dansar, ber och skriker.  I ilska, i glädje - i delad kärlek och vänskap när kropp och själ säger kärlek.  Vi lever vår kristna liv från denna fördelaktiga  position. Jag kommer att lägga ut hela reflektionen på bloggen http://standigbon.blogspot.com  men tyvärr kommer den finnas bara på engelska.

Föräldrar till en pojke som nyligen begick självmord vill att så många människor som möjligt ber för dem. Lillasyster och alla släktingar behöver våra böner och även prästen som stöttar dem och höll i begravningen. Prästen berättar att ungefär en ung människa om året dör under tragiska omständigheter och det är tufft även för präster. Han behöver också förbön, det tar tid att återhämta sig från detta. Herre, jag saknar ord men hjälp mig.  Må pojken vila i frid. Vi litar på att Du tar hand om pojken. Vi överlämnar först och främst föräldrarna och syskon och alla släktingar och vänner till dig. Du vet hur oerhört svårt det här är.  Gör något så att de får ett ljus i tillvaron på något sätt.  Låt dem få den hjälp de behöver så att såren kan läkas.  Hjälp dem igenom sorgeprocessen och hjälp dem att kunna göra det tillsammans och inte stänga in sig. Ge dem all mänsklig och andlig hjälp de behöver och låt alla vara känsliga för familjens behov.  Herre, vi tänker speciellt på prästen. Tack för att han finns. Var med honom och ge honom den styrka och kraft han behöver för att kunna trösta familjen och för att kunna själv gå vidare. Hela honom, herre.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Det var glädjande att höra att ett par som hade relationsproblem som vi bad för för några månader har det bra nu.  Herre,  Du som är källan till allt liv. Tack Herre för att du hör våra böner och läker våra sår.  Var med det här paret i fortsättningen också. Var med alla gifta par och hjälp oss att alltid kunna kommunicera med varandra på ett bra sätt. Jesus Heliga Ande, vi litar på Dig.

Ett bevis till för att Herren hör bönKvinnan som åkte till England till sin mans tvillingbrors begravning utan sin man tackar för det enorma stöd våra böner var när hon var spänd och trött att träffa den sidan av sin mans släkt utan honom. Själva begravningen var en upplyftande upplevelse.  Hennes barn var med och allt annat gick över förväntan.  Deo Gratias.


Father of love, you  pour out your water in the waters of Baptism. Help me to grow in your love as your son/daughter. May I be a witness for you to all I meet. Kärlekens Fader, Du häller ut ditt vatten i Dopets vatten.  Hjälp mig växa i Din kärlek som din son/dotter. Må jag vara ett vittne för Dig till alla jag möter.  Loyola Press

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 We are half way through the Parish Mission in St. Michael’s parish, Belfast and thank God it is going very well.  Thank you for your prayers for us.  Please continue to pray for this Mission, especially for all the young families in the parish, that this time will be used by them to renew their faith and love.

 Attached is the input for this coming week.  I hope it will be helpful for you in your marriage and in your family life.  You are in my prayers each day.  It is a privilege to be with you on your adventure.  God bless you always.

 Johnny

2018-10-28

 

Veckobrev Ofrdinary 30Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här 
.
Hej allihopa,

Under veckan läste jag följande på Livingspace som är en del av Sacred Space/Heligtrum.  "We are God´s work of art. Everything we have become, every beautiful thing we do is simply God at work in us and through us. We are created in Jesus Christ to live the good life as from the beginning he had meant us to live it. But our doing depends entirely on our openess to his guidance and help. Vi är Guds konstverk. Allt vi har blivit, varje vacker sak vi gör är helt enkelt Guds arbete i oss och genom oss. Vi är skapade i Jesus Kristus att leva det goda livet som han från början menade att vi skulle leva.  Men om vi gör detta beror helt och hållet på vår öppenhet för hans ledning och hjälp."

Jag träffade en kvinna under veckan som skulle sälja sin rörelse på grund av att hennes son hade försökte begå självmord två gånger. Hon känner att hon måste vara hemma med honom. Det är svårt att gissa sonens ålder men jag tror mellan 18 och 21.  Jag trodde han var en väldigt utåtriktad positiv kille.  Mamman säger att han har varit mobbad. Jag kände på en gång att vi måste be för honom. Jag vet inte om familjen är troende men hon är öppen för att vi ber för honom.  Herre, vi lägger E i dina heliga händer.  Du som är källan till allt liv och vet vad som ligger bakom hans självmordsförsök. Vi ber att du lindrar E och föräldrarnas oro och ångest. Ge dem den visdom de behöver att kunna tackla situationen och få den rätta hjälpen. Vi ber att du inte låter det hända igen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

För två veckor sedan bad vi för Tony som jag tror begravs idag. Herre, vi tänker på Tonys tvillingbror som är kvar hemma att han på något sätt känner sig delaktig i vad som händer.  Var med Tonys fru och alla som är berörda av detta. Trösta dem och hjälp dem att kunna gå vidare.  Må Tony vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kvinnan som själv är sjuk och har svåra samarbetsproblem med sin sons Pappa har hört av sig.  Hon är väldigt tacksam för våra böner och vill gärna att vi fortsätter att be för henne. Hon har svåra beslut att fatta framöver.  Herre vi överlämnar hela situationen till dig en gång till. Tack Herre att trots alla svårigheter att hon inte förlorar tron på Dig. Vi ber att någonting händer för att vända situationen åt rätt håll.  Ge henne den visdom och all hjälp hon behöver för att kunna fatta det rätta beslutet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Jesus, you who come to teach and free us, help me to follow your example of kindness and love in all the moments of each of my days.  Jesus, du som kom för att undervisa och befria oss, hjälp mig följa din exempel av godhet och kärlek i alla ögonblick varje min dag.
Länk till Fr. Johnnys brev på engelska och svenska som vanligt ovanför detta brev.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Thank you for your prayers last week for the Parish Mission I was on in Carrick-on-Shannon.  It was a wonderful experience for me and for so many of those who attended.  I thank God for that.  I ask for your prayers now for the Parish Mission in St. Michael the Archangel, Belfast.  This begins on Saturday and will go on until Sunday week.  Fr. Brendan Keane and I will be conducting it.  So please pray for all those who will be there -  and for those who won’t be there too! -  from this parish.

 I attach the Couple Prayer for this coming week, the 30th in Ordinary time.  I hope this will bring you great blessings in your marriage and family life and in your parish community.  You are in my prayers every day.  Please continue to pray for me.

 Johnny

2018-10-16

 

Veckobrev Ordinary 27 & 28

  
    
Fr Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Fr. Johnny har skickat "couple prayer" för 2 veckor eftersom han är bortrest igen. se brevet nedan. Vi får inte glömma bort att be för honom. Han ber för oss hela tiden. Herre, vi tackar Dig för Fr. Johnny och för hans arbete.  Må allt han gör bära frukt, frukt som består.

Bön behövs för Pia som har nyss börjat behandling för bröst cancer. Herre,vi överlämnar Pia till Dig. Må Din Ande inspirera sjukhuspersonalen så att hon får den bästa behandlingen. Hela henne till kropp och själ. Lindra Pias och hela familjens oro och låt de känna sig burna av våra böner. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

En man som heter, Tony gick bort lugnt stilla och fridfullt för några dagar sedan. Hans familj och hans tvillingbror, som är sjukligt, är i sorg. Vi tackar Dig Herre för Tony´s liv. Må han vila i frid. Vi ber att familjen får mänsklig och andlig hjälp tid under den här tiden. Vi ber att du öppnar väger så att det blir möjlig för Tonys tvillingbror att kunna åka till begravningen. Låt de känna sig burna av våra böner under den här svåra tiden. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

I söndags hörde följande tröstande ord på Pray as you Go "Come holy Spirit, come light of my heart. When we do not know how to pray, the HolY Spirit prays in us. Kom Heliga Ande, kom ljus av mitt hjärta. När vi inte vet hur vi ska be, ber den Heliga Ande i oss".

God of love, teach me to walk with my brothers and sisters to build a world of justice and peace for all. Kärlekens Gud, lär mig gå med mina bröder och systrar att bygga en värld av rättvisa och fred för alla.  Loyola Press

Vi hörs om 2 veckor.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Thank you for praying for the Parish Mission last week.  It went very well.  There was a great attendance that continued to grow as the week went on – which is always a good sign! – and there was a lot of joy in all of us who gathered morning and evening.
 
 I am sending you two instalments of the Couple Prayer again this week as I am going on another Parish Mission on Saturday, this time to the parish of Carrick-on-Shannon in Co. Leitrim.  On many of these Missions we do not have access to the Internet. There probably will be access on this one but just in case there isn’t I want you to have the one for the following week. I hope these will be of benefit to you.
 
 Please pray for Fodhla McGrane and myself as we try to bring the joy of the Gospel to this parish and a fresh impetus to them.  You will be in my prayers each day that God will continue to bless you with joy and gladness in your love.
 Johnny

2018-10-01

 

Veckobrev Ordinary 26 och 27

Fr Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den här veckan har jag svårt att hitta ord för veckan har varit händelserik. Ibland kan jag har svårt med tillit till Gud men den här veckan har han visat sig och jag har fått bekräftelse för vad Påve Franciskus säger: Gud svarar alltid på bön, inte alltid på det sätt vi har förväntat oss men kanske på ett ännu bättre sätt. Förra veckan skrev jag att Maria Kling hade gått ur tiden. Vi var tre som åkte från Karlstad till begravningen och det var ett vemodigt men vackert avsked.  Vi åkte hem med stor värme och tacksamhet i våra hjärtan eftersom hennes bortgång gav upphov till mycket svar på bön.  Vi kommer att sakna henne men vet att hon fortfarande är med oss.

Den här veckan skickar Fr. Johnny "couple prayer" för vecka 26 och 27.  Brevet för vecka 27 handlar mycket om äktenskap.  Den här veckan, vecka 26, säger han: "the greatest effort of faith is always to give control back to God and live the way God wants us to live. This has huge implications for marriage and family life." Den störste utmaning som tron har är att alltid ge tillbaka kontrollen till Gud och leva så som Han vill att vi ska leva.  Detta har enorma implikationer för äktenskap och familjeliv. Resten finns i Fr. Johnnys brev.

En kvinna vill att vi ber för hennes brors familj. Brodern dog för några dagar sedan. Han efterlämnar sin fru och en 15 månader gammal son. Herre, vi överlämnar hans fru och son, och hela familjen, till Dig. Du vet hur svårt det är särskilt för hans fru nu. Vi ber att hon och resten av familjen får den styrka de behöver i denna svåra tid. Må hela familjen känna sig burna av våra böner.  Må det finnas många människor som ger familjen  det mänskliga stöd som de behöver nu. Må brodern vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna vill att vi ber för hennes barnbarn, Jakob.  Han opererade knäet i juni. Han har vätska i knäet som inte går bort och de måste operera knäet en gång till.  Herre, vi överlämnar Jakob till Dig och vi ber att din Ande leder läkaren och all sjukhuspersonal som har med Jakob att göra. Herre, hela honom till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus, you reveal the Kingdom of God in so many surprising ways. May your signs and wonders lead me ever closer to you. Jesus, Du visar Guds rike på så många överraskande sätt. Må Dina tecken och under leda mig ännu närmare Dig. Loyola Press.
 
Vi hörs om 2 veckor.

Varma hälsnigar,
Colette

Dear Friends,
 
 Autumn has certainly arrived!!  The weather is clearly telling us that.  And the fact that I am getting ready to go on a few Parish Missions is also telling me that!  On Saturday, Maureen Flanagan, Fr. Brendan Keane and I are going to the parish of Dromara and Drumgooland in the Diocese of Dromore for a week’s Mission.  Please keep us and that parish in your prayers that the Lord may be with us all and that the week will be a great success for the people there.
 
 Because of this I am sending you two instalments of the Couple Prayer.  I do this in case there is no Internet connection in the accommodation we will have for the week – sometimes that happens.  But I will be praying for you each day that God may continue to bless you and your family and friends with a great sense of his presence with you and his love for you.  Thank you for your faith and goodness.
 
 Johnny

2018-09-22

 

Veckobrev Ordinary 25

Fr Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,


Veckorna försvinner fort och nu är det dags för Fr. Johnnys brev igen.
Under sommaren skrev Marina Håkonsson till mig: Det var så fin Mässa och predikan idag med F. McCormick. Han uppmuntrade oss med orden från första läsningen, "Herrens Ande lyfte upp mig" att vi har Anden i oss och vi är utrustade med kraft.  Evangeliet ska "comfort the disturbed but disturb the comfortable.

Marias dotter Anna skrev följande till mig. "Det värmer i hela mitt hjärta att ni ger mig styrka med era fina ord och att ni ber för oss"  Begravningsceremonin är hos  Birgittasystrarna i Vadstena nu på onsdag 26 september 14.00 och själva begravning i Filipstad dagen efter, 27 september.

Kvinnan som har problem angående vårdnad av sin son har skrivit: Det går inte i ord att beskriva hur mycket det betyder att ni ber för mig och oss.
Tack Herre att Du hör våra böner.
 

Faithful God, create in me an awareness of your loving presence. Trofaste Gud, skapa i mig en medvetenhet om din kärleksfulla närvaro. Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Thank you for your prayers last week for the couples who celebrated their Golden Wedding Anniversary in England.  We had a wonderful time, a time of thanksgiving and praise for God’s presence among us and God’s love for us. 

I ask your prayers this week for friends of mine whose son and grandson were seriously injured in a car crash a few days ago and for the driver of the other car who is critically injured.  We can bring them all through this awful time through the support of our prayers.

 Attached is the input for next week, the 25th week in Ordinary time.  I hope you will find it helpful for yourselves and for all those to whom you send it or make it available to in your parish.  Thank you for doing that.  Be assured of my prayers for you and your loved ones.  May God continue to be with you and bless you with joy and peace.

 Johnny 


2018-09-15

 

Veckobrev Ordinary 24

Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Det är dags igen för Fr. Johnnys brev.  Den här veckan ger han oss en inspirerande tolkning av Jesu ord: "ta ditt kors och följ mig". De här orden brukar jag känna ett visst motstånd för. Menar Han att jag måste lida?  Fr. Johnny ger oss en utmanande tanke.


Be gärna för Maria som dog plötsligt under veckan. Hon har varit med i Ständig Bön sedan 2002.  Herre, vi tackar dig för Marias liv och vi ber att allt som hon har gjort ska bära frukt, frukt som består. Vi överlämnar hennes barn och barnbarn i Dina heliga händer och ber att de ska få mänsklig och andlig tröst. Låt dem  känna sig burna av våra böner under den här svåra tiden. Må Maria vila i frid.
 

Kvinnan som vi bad för förra veckan har hört av sig. Hon säger att hennes situation är svår och hon är mycket svag. Hon har allvarliga samarbetssvårigheter med Pappa till sitt barn angående vårdnad. Jag är bekymrad. Det tar aldrig slut.  Herre, vi ber dig att du griper in. Jag vet inte vad lösningen är men du vet. Hjälp dem att kunna samarbeta och hjälp Pappan förstå att Mamma är viktig för barnet.  Ge kvinnan kraften hon behöver för att kunna klara av situationen.  Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tacksam om ni håller dem i era böner.

En kvinna har skrivit: "Jag skulle uppskatta om Du la ut en not i brevet om Förbön.
Förbön för hälsa till kropp & själ både för mig & min dotter..
Förbön för att våran katastrofala ekonomi löser sig, nu är det mer kaos än någonsin.
Minsta lilla grej till & jag kommer att krascha in i väggen - totalt.
Å då blir det svårt att ”reparera skadan”.. Herre vi överlämnar den här kvinnan och dottern till dig och hela hennes livssituation. Hela dem till kropp och själ och öppna möjligheter för dem att klara av deras katastrofala ekonomi. Ge kvinnan kraften hon behöver att klara av livet. Låt dem vara villiga att acceptera all hjälp som kommer i deras väg. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Almighty God and Father of us all, thank for your wondrous creation and for the way you care for me. I humbly bow before you and present my cares to you. Allsmäktige Gud och Fader allas vår Fader, tack för din underbara skapelse och för sättet du tar hand om mig.  Jag böjer mig ödmjukt inför Dig och ger Dig mina bekymmer.
Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends
,
 It seems strange now to see the evenings getting so much shorter and the air getting that bit colder. The summer would seem to be coming to a close.  But what a wonderful few months we have had.  Thank God for that.
 
 And thank God too for the months ahead, filled with celebration of God’s greatest gifts to us of each other and of his Son.  Thank God for the faith that we have to know God’s great love for us and for all humanity.  That is what we are put in touch with each Sunday in the Eucharist and each day in our love for one another.
 
 I ask your prayers for friends of mine who are celebrating their Golden Wedding Anniversary in England on Saturday next, September 15th.  I am going over on Friday to be with them.  John & Sue have been very close friends to me for many years and I am delighted to celebrate with them.  John’s sister Catherine and her husband Alistair are also celebrating their Golden Wedding Anniversary on Saturday.  It promises to be a celebration to remember!
!
 You are in my prayers every day that God may continue to be close to you and bless you and all your loved ones abundantly.  Please keep me in your prayers.
 
 Johnny

2018-09-10

 

Veckobrev Ordinary 23

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Det känns lite oroligt nu när vi väntar på resultatet av valet. Förmodligen får ni det här brevet efter resultatet. Herre, låt visdom och förnuft råder i Sverige.  Helige Ande var med våra ledare och leder dem åt rätt håll.


Fr. Johnny säger viktiga ord tills oss idag:  It wasn´t just for the fact that (Jesus) cured people but it was because of the wonderful compassion that he showed towards those who were suffering." Det var inte bara för det faktum att (Jesus) helade människor men det var på grund av det underbara medlidande han visade mot dem som led.  Equally we will know his touch if we let our tongues be loosened to speak to one another words of love, praise, comfort and encouragement. På samma sätt kommer vi att känna hans beröring om vi låter våra tungor lossas att tala till varandra med ord av kärlek, beröm, tröst och uppmuntran."  Resten finns i Fr. Johnnys brev.

Jag är lite orolig för den kvinna som vi har bett för många många gånger och som har problem med sitt barns Pappa angående vårdnad. Hon är själv mycket sjuk. Herre, vi vet inte hur det ligger till med den här kvinnan men vi vet att du är med henne hela tiden.  Låt henne känna att vi ber för henne och låt henne vara öppen för all hjälp hon kan få, både mänsklig och andlig.  Var med barnet och låt allt ske för hans bästa. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

S. vill att vi ber för henne. Hon har ont i sidan och läkaren vet inte vad det är för något.  Hon är under utredning men hon är lite orolig.  Herre, vi överlämnar Sonia till Dig. Lindra hennes oro.  Led läkaren som har hand om henne till rätt diagnos. Låt henne känna sig buren av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

God you offer us the gifts of faith, hope and love. May these gifts strengthen me to be an ever more faithful witness to your love for us. Gud du erbjuder oss gåvorna av tro, hopp och kärlek.  Må dessa gåvor stärka mig att vara ett ännu mer trofast vittne av din kärlek för oss.  Loyola Press
Varma Hälsningar,

Colette


Dear Friends,

 It is good to back to you again.  The week of the World Meeting of Families was wonderful for me.  It was amazing to be there and to be uplifted by thousands of people celebrating marriage and family life and also to see the vast resources that are there for developing and growing marriage and family life.  Our challenge now is to continue to promote the importance of these great gifts of marriage and family and to call on all the resources that are there.

 This weekly programme for married couples is one of those resources.   Please encourage couples to use it as it is simple but could be so helpful for couples.  I am very glad to make it available each week.

 You have been in my prayers every day as I thank God for you and ask God to be with you and your loved ones.  Please pray for me also.

 Johnny

2018-08-28

 

Veckobrev Ordinary 21 och22

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Idag är det den 27 augusti, Heliga Monicas festdag. Hon är skyddshelgon för tålamod, makar och för alla dem som har varit misshandlade.

Jag var med på Vallfärden i Vadstena.  Vi var väldigt väldigt många och det var en upplevelse.  Bertha och jag hade ett stånd för Ständig Bön.  Vi hade ingen strategisk plats så tyvärr  tror jag att många missade oss men vi fick värdefulla erfarenheter för nästa gång.   Det var roligt att träffa många gamla vänner.

Jag har försökt följa Påvens resa på Irland.   Man blir tagen av den glädje, ömhet och medkänsla  han utstrålar i mötet med människor.  Han höll tal under "The Festival of Families/Familjefestival" i lördags kväll.  Han pratade mycket om förlåtelsens praktik." När vi förlåter,  ger vi någonting av oss själva."  Bland annat sade han att "barnen lär sig att förlåta när de ser föräldrar förlåta varandra.  Innan dagen är slut, säg förlåt till varandra.  Nästa dag blir som ett kall krig om man inte gör det. Vi måste akta oss för kallt krig i familjen."  Påve Franciskus hade ett möte med några av offren för Kyrkans och Statens beteende.  I början av den vackra Mässan tog han upp de olika punkter som kom upp under mötet och bad Herren om förlåtelse för Kyrkan. Tidigare under dagen hade Irlands Statsminister hållit ett tal där han beskrev Statens och Kyrkans historia. Han tackade Kyrkan för allt den hade gjort inom utbildning och välfärd - saker som inte hade blivit gjorda  av Staten.  Han bad också om förlåtelse för allt ont som Staten och Kyrkan hade orsakat.  Herre, hela alla offrens  sår.  Låt Påve Franciskus besök leda många tillbaka till Kyrkan och må allt som har hänt under "The World Meeting of Families" bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Gå in på rte.ie eller rte. play för att se Påvens besök på Irland.
 

.För oss alla och hela Kyrkan:  Låt oss alla växa i en Ande av kärlek, integritet och medkänsla.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


God, leader of faithful people., lead my heart, my mind and my life.  Gud, ledare av troende människor, led mitt hjärta, mitt sinne och mitt liv. Loyola Press

Vi hörs om 2 veckor.


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,
 Last Saturday I had the privilege of baptising my grandnephew, Oisin Patrick.  It was a wonderful occasion.  I was very aware again of the awesomeness of life and the beauty of faith through this baby.  Please keep him and his parents and all young children in your prayers that we can be worthy of them as they grow up.

 I am sending you two instalments of the Couple Prayer tonight as I am going to Dublin tomorrow for the World Meeting of Families and the visit of Pope Francis for this special occasion and I’m going from there to a Conference next week in Thurles, Co. Tipperary.  You will be in my prayers every day during this time that God will bless you and all your loved ones with very special gifts of joy and gladness.  Please pray for me and for all who will be in Dublin this week.  If you are there visit us at the Redemptorist stand in the RDS, especially for an hour of prayer each day Wednesday – Friday for Marriage & Family Life.  It would be so good to see you.

 Johnny

2018-08-19

 

Veckobrev Ordinary 20

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 .

Hej allihopa,

Idag skriver Fr. Johnny till oss "Through the Eucharist we are already united with life that will last forever, a life that we are called on to live now through our love for God and for one another. Genom Eukaristin är vi redan förenade med liv som varar för alltid, ett liv vi är kallade att leva nu genom vår kärlek till Gud och för varandra". Resten finns i Fr. Johnnys brev.


Officiell Familjebön inför Världsmöte för Familjen 2018

Gud, vår Far
Vi är bröder och systrar i Jesus, din Son,
En familj, i Anden av din kärlek.
Välsigna oss med din kärleks glädje,
Gör oss tålmodiga och snälla,
milda och generösa,
välkomnande för dem i behov.
Hjälp oss att leva din förlåtelse och fred.
Skydda alla familjer med din kärleksfulla omsorg,
särskilt för dem som vi nu ber för.

( Vi kommer ihåg familjmedlemmar och andra vid namn)

Öka vår tro,
Stärk vårt hopp,
Behåll oss trygga i din kärlek,
Gör oss alltid tacksamma för livets gåva som vi delar,
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen
Maria, moder och ledsagare, be för oss,
Helige Josef, fader och beskyddare, be för oss,
Helige Joakim och Anna, be för oss,
Helige Louis och Zelie Martin, be för oss.
 

The World Meeting of Families äger rum i Dublin i slutet av augusti.   Påve Franciskus kommer att delta i Familjens Fest den 25 och också fira Mässan vid slutet av mötet, den 26 augusti. Fr. Johnny vill att vi be för mötet och för Påven. Det är väldigt många som har lämnat Kyrkan på Irland. Herre, vi överlämnar The World Meeting of Families till dig.  Vi ber att mötet ska leda till en pånyttfödelse och att de som har känt sig kränkta på grund av Kyrkans beteende ska kunna förlåta, känna sig älskade av Jesus och få frid.  Låt Din Ande vara allas inspiration.  Skydda Påve Franciskus och ge honom de rätta orden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lord, present in the wine and bread. Stay with me Lord when I am fed. Herre, närvarande i  vinet och brödet.  Stanna med mig när jag är mätt.   Pray as you Go


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
 I am enjoying a few days break in Carndonagh, Co. Donegal at present and looking forward to going to Dublin next week for the World Meeting of Families and the presence of Pope Francis at the end of next week.  This is the life!!  As always, you are in my thoughts and prayers.

 If you are in Dublin next week please join us at the Redemptorist stand for an hour of prayer for Marriage & Family Life 1.00 pm – 2.00 pm Wednesday – Friday.  It would be great to have you there and to meet up with you.  The Redemptorist stand is 171-173 in the RDS.
 
 In the meantime let us keep it all in our prayers that this World Meeting of Families will be a week to remember for all of us in Ireland.  God bless you and all your loved ones.
 Johnny

2018-08-14

 

Veckobrev Ordinary 19

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,

Jag kom tillbaka från Irland efter några  veckors semester.  Det var så skönt att uppleva min egen kultur igen.  Tyvärr när var där gick min kusin bort, bara 58 år gammal. Hon har kämpat med cancer i nästan 3 år. Hon visste att hon var döende och precis som min bror, som dog vid samma ålder, dog hon på ett väldigt vackert sätt. Begravningen var också vacker - ett fint minne.  Hon har två söner som är vuxna men jag är glad om ni ber för dem.  Herre, vi överlämnar Gavin och Ian till Dig. Du vet att även om de har vackra minnen av sin Mamma och de måste gå igenom sorgens process, låt dem få andligt och mänskligt stöd under den här tiden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

The World Meeting of Families äger rum i Dublin i slutet av augusti.   Påve Franciskus kommer att delta i Familjens Fest den 25 och också fira Mässan vid slutet av mötet, den 26 augusti. Fr. Johnny vill att vi be för mötet och för Påven. Där finns väldigt många som har lämnat Kyrkan på Irland. Herre, vi överlämnar The World Meeting of Families till dig.  Vi ber att mötet ska leda till en pånyttfödelse och att de som har känt sig kränkta på grund av Kyrkans beteende ska kunna förlåta, känna sig älskade av Jesus och få frid.  Låt Din Ande vara allas inspiration.  Skydda Påve Franciskus och ge honom de rätta orden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Jag tog med mig från Irland en fin bön som alla ska be inför mötet.  Jag kommer att översätta den till svenska och lägga ut den på bloggen http://standigbon.blogspot.com så snart jag kan.


Jesus, Prince of Peace, make my heart an instrument of Your love and peace. Help me to bring your peace, patience and comfort to others. Jesus Fredens Prins, gör mitt hjärta till ett redskap för Din kärlek och fred. Hjälp mig att ge din fred, tålamod och tröst till andra.  Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

I had a lovely text from a couple this week telling me about how much they are enjoying the couple discussion each week and how they find the questions challenging for themselves.  It was great to hear that.  I hope many others are finding the same as you work on this programme week by week.

 It is a privilege for me to be part of your journey of love and I thank you for that.  As I have often told you, you are in my prayers every week that God may be with you to help you grow in love, that your love may bring you and many others hope, and that this hope may enliven the faith of all of us.

 These weeks are all about the Bread of Life that is given to us in Christ.  May we all grow in our appreciation of this great gift especially in the Eucharist
.

 God bless you always.

 Johnny

2018-06-17

 

Veckobrev Ordinary 11


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

"God is at work in all things around us even when we are not attentive to him. He also says that the small things are the key to the growth of God`s Kingdom. Gud verkar i alla saker omkring oss även när vi inte är uppmärksamma på honom." säger Fr. Johnny till oss idag.

Jag blev väldigt rörd av följande som kommer från Fr. Donal Neary S.J. Irland. "We pass on the best in life both by what we say and what we do.  Young people watch for example. Faith and love is more ‘caught’ than taught.  Even when our lives fall short a bit, honesty and openness are fruits of what we sow. Jesus stresses how small the seed can be; with the help of God, the seed grows.  Sometimes in our anxieties about our children, we simply entrust them to God who loves them like a parent. Vi ger vidare det bästa i livet både genom vad vi säger och vad vi gör. Unga människor tar till sig exempel. Tro och kärlek är mer "fångad" än undervisad. Även när vårt liv är lite bristfälligt, är ärlighet och öppenhet frukter av vad vi sår. Jesus betonar hur litet fröet kan vara, med Guds hjälp växer fröet. Ibland i vår ängslighet för våra barn, överlämnar vi dem helt enkelt till Gud, som älskar dem som en förälder.  Lord, thanks this day for all who have shared love to me and my family in their lives. Herre, tack idag för alla som gav kärlek till mig och min familj i deras liv."   Jag ska försöka lägga reflektionen i sin helhet på bloggen.  htpp://standigbon.blogspot.com

Herre, vi överlämnar alla våra barn och barnbarn och hela vår familj till Dig.  Låt all kärlek som de har fått i deras liv, bära         frukt, frukt som består. Hjälp dem att kunna ge kärleken vidare till andra som finns i deras liv. Jesus Helga Hjärta, vi litar på Dig.
Risen Jesus, your deep love for us lives on in the Eucharist we share. Thank you for the gift we share. Thank you for the gift of yours.. Open my eyes to see you in all things. Uppståndne Jesus, din djupa kärlek för oss lever i Eukaristin vi delar. Tack för den gåvan vi delar. Tack för gåvan av Dig. Öppna mina ögon för att kunna se Dig i allt. Loyola Press

Varma Hälsningar och glad Midsommar,
Colette

 

Reflection - Fr. Donal Neary. S.J. Irland11th Sunday i Ordinary Time, June 17th 2018

Parents often wonder about their influence on their family. They do their best to give values and faith to the children and see them living a different sort of life style. Teachers may wonder the same. Anyone in the work of passing on faith and values question how much they get across to people. 

The parable today is about the slow growth of faith.  We never know when or where the good we try to do bears fruit.  Many years later we may meet someone who tells us that something we said or did helped them in life. The values given in our family are often the deepest and strongest values we live by.  The seed will ‘sprout and grow, and the sower does not know how’.

We pass on the best in life both by what we say and what we do.  Young people watch for example. Faith and love is more ‘caught’ than taught.  Even when our lives fall short a bit, honesty and openness are fruits of what we sow
.
Jesus stresses how small the seed can be; with the help of God, the seed grows.  Sometimes in our anxietie4s about our children, we simply entrust them to God who loves them like a parent. 

Lord, thanks this day for all who have shared love to me and my family in their lives.
 


2018-06-12

 

Veckobrev Ordinary 10


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Fr. Johnny skriver i sitt brev att han önskar att vi ber för en ung man, som är maka och fader och har fått väldigt dåliga nyheter angående cancer.  Herre, vi överlämnar den unga mannen till Dig och hela familjen. Vi ber att han får den bästa vård som finns och att hela familjen känner sig burna av alla som ber för honom och dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna vill att vi ber för hennes svärmor som har hjärtproblem. Herre, vi överlämnar Margareta till Dig. Vi ber att du helar henne till kropp och själ.  Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi överlämnar alla som har tagit studenten. Det är ett stort steg i deras liv. Låt din vilja ske i deras liv. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber också för kvinnan som vi har bett för många gångar, som har ett barn och barnens pappa som inte vill samarbeta och hon själv är sjuk. Det är andras böner och hennes tillit till Herren som är hennes styrka. Herre vi överlämnar henne till Dig igen idag.  Du vet var hon befinner sig just nu och vad hennes behov är.  Vi  ber speciellt för hennes hälsa att hon blir helad så hon känner att hon kan handskas med livet. Var med barnet. Var med barnets pappa och hjälp honom att kunna samarbeta.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus teaching about prayer reminds us that there is nothing that we cannot bring before God. And there is nothing about us that could ever prevent God from wanting to be with us. Jesus tells us, as he told his discipes, that when we ask, seek and knock , God will respond.  Jesus undervisning om bön påminner oss att där finns ingenting som vi inte kan frambära till Gud.  Det finns ingenting om oss som skulle förhindra Gud från att vilja vara med oss. Jesus säger oss, som han sade till sina lärjungar, att när vi ber, söker och knackar, kommer Gud att svara.  Loyola Press

Loving God, I bring my whole self before you, trusting in your deep care for me. Help me to grow in my understanding that nothing is off limits with you and you are always there for me. Kärleksfulle Gud, jag ger hela mig själv till Dig, med tillit till Din djupa omsorg om mig.  Hjälp mig att växa i min förståelse för att det inte finns några gränser för Dig och att du alltid är där för mig. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 For the past six months we have been celebrating the great feasts of our faith – from Christmas to Easter to Pentecost.  Now we spend the next six months working at living all that out in the ordinary everyday things of our lives and our loves and our ministries to one another.  The past two Sundays have been a preparation for this as we recalled the two most important driving forces of our faith in ordinary life: our God of love, the Most Holy Trinity; and the Eucharist forming us into the Body of Christ week-by-week for the world we live in.  I am glad to be with you on this great journey of faith, hope and love.

 I ask you to pray very especially for a young husband and father, Brendan, who has received very bad news of his cancer.  He is son-in-law of Paddy & Monica Roe whom some of you will know.  We pray that he will be healed and spared for his wife and family.

 You are in my prayers constantly.  May God bless you and all your loved ones in the weeks ahead

 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?