2019-02-17

 

Veckobrev Ordinary 6

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

En vecka till har gått förbi och Fr. Johnny skriver bl.a.: "The task of every human person is to let go of our self-importance and enter into the wonderful love  relationship  God wants to have with us.  Varje människas uppgift är att befria sig från vår självtillräcklighet och träda in i de underbara       kärleksrelation Gud önskar ha med oss.” Resten finns i brevet.


Marina Håkonsson har skrivit under veckan. I häftet som Fr. Johnny har skrivit har jag sedan 2007 lagt till ett böneämne: de föräldrar som har mist sitt barn. Oavsett ålder är det något som förändrar livet för alltid. Vi ber för alla vi älskar, levande och döda. Kärleken är evig. Nästa någon gång vi trycker bönehäftet ska vi lägga till detta böneämne.


Följande är en bön skriven av Fr. Pedro Arrupe S.J. Han dog den 5 februari för 28 år sedan och grunden för saliggörande och kanonisering av denna välkända Jesuit öppnades officiellt i Rom just den 5 februari. Jag kommer ihåg att för många många år sedan var en av mina bröder ministrant när Fr. Arrupe under ett besök på Irland firade Mässan i min brors kola. Bönen rörde vid mitt hjärta.


In the Hands of God.
 
More than ever I find myself in the hands of God.
This is what  I have wanted all my life from my youth.
But now there is a difference,
the initiative is entirely with God.
It is indeed a profound spiritual experience

to know and to feel myself
so totally in Gods hands.

I Guds Händer

 Mer än någonsin finner jag mig i Guds händer.
Detta har varit mitt önskemål under hela mitt liv från min ungdom.
Men nu finns det en skillnad,
Initiativet är helt och hållet Guds.
Det är verkligen en djup andlig erfarenhet
att veta och känna att jag är
så totalt i Guds händer.


God, thank you for calling me into a relationship with you. Watch over and guide me in faith, hope and love. Gud tack för att du kallar mig in i en relation med Dig. Vaka över mig och led mig i tro, hopp och kärlek. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colet

2019-02-11

 

Veckobrev Ordinary 5

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Jag älskar hur Fr. Johnny skriver till oss.  Hans brev är utmanande men samtidigt fullt av Herrens kärlek. Den här veckan skriver han i själva brevet:  God’s Word reminds us of our vocation to make God’s way attractive to one another and to those close to us by our kindness and generosity of love.  The future is always assured for us and we have nothing to be anxious about.  All we have to do is bring that assurance to one another with joy and confidence.  Guds ord påminner oss om vår kallelse att göra Guds väg attraktiv för varandra och för dem nära oss genom vår givmildhet och generositet. Vår framtid är försäkrad och vi har ingenting att vara ängsliga över. Vad vi måste göra är att ge den försäkran till varandra med glädje och förtröstan.

En kvinna skriver att hon önskar förbön för hennes dotter, (43 år)..  Dottern är nu gravid efter många missfall.  Herre, du som är källan till allt liv,  vi överlämnar dottern och det ofödda barnet till Dig. Välsigna hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Kvinnan önskar att vi också ber för barnbarnet (6 år) som har genomgått en komplicerad operation (laryngeal flap) och har väldigt ont.  Dessutom blir rehabilitering besvärlig. Herre,vi överlämnar barnbarnet och föräldrarna till Dig och låt dem känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 Ett par som håller håller på att förbereda sig för äktenskap vill gärna att vi ber för dem.  Herre, vi överlämnar paret till Dig. Välsigna deras relation. Var med dem när de funderar över vad de värdesätter och prioriterar och diskuterar allt som skulle kunna leda till eventuella problem i livet. Visa dem till andra par som  också förbereder sig för äktenskap. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Anna Britta, samordnare i Domkyrkan, gav följande till mig för några veckor sedan. Har du sett detta på stiftets hemsida: https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/evenemang/2019/familjer-i-rorelse-rorelser-i-familjer-9-mars.  Anna Britta har anmält sig. Om jag kan kommer jag att anmäla mig.

(Det kommer även att bli en mässa i Uppsala Domkyrka med vår biskop Anders den 18 maj, med familjetema).

Renew in me O Lord, the love and grace of my baptism, and confirmation. Förnya mig O Herre, nåden och kärleken från min dop och konfirmation. Donal Neary S.J.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 We are moving along nicely through this first part of 2019.  The Word of God for each week is so rich for our hearts and minds.  I hope you are getting as much from it each week as I am.  The gift of our faith is so wonderful, especially in how we can tune into God’s heart week after week and be enriched by his Word
.
 Once again, for next week, God’s Word reminds us of our vocation to make God’s way attractive to one another and to those close to us by our kindness and generosity of love.  The future is always assured for us and we have nothing to be anxious about.  All we have to do is bring that assurance to one another with joy and confidence.

 Your are in my prayers each day.  I thank God for you and ask God to bless you and all your loved ones abundantly in the week ahead.  Please continue to pray for me.

 Johnny

2019-02-05

 

Veckobrev Ordinary 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Idag blev jag väldigt glad när jag råkade träffa en kvinna som berättade att hennes dotter var med barn efter flera år av längtan. Vi har bett för henne och Herren svarade. Herre, du som är källan till allt liv. Tack för att Du hör våra böner.  Välsigna kvinnans dotter och barnet som hon bär. Vi överlämnar familjen till Dig.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Hör gärna av er med svar på bön. Vi behöver uppmuntran.


Tacksam om ni skickar upp en liten bön för min dotter som börjar ett nytt jobb och är lite nervös.  Herre, var med Linnea nu när hon börjar ett nytt jobb.  Låt henne ta emot alla nya intryck med lugn i vetskap att du är med henne och så småningom kommer hon att känna sig hemma i sin nya roll. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Som vanligt är Fr. Johnny utmanande, "vi är bjuden att gå innanför ytan av vår liv och nå den djupaste sanning om oss som  visats för oss av Kristus."  Resten finns i brevet.

In everyone Jesus sees ‘a human being with a dignity identical to my own, infinitely loved by the Father, an image of God, a brother or sister redeemed by Jesus Christ  (Pope Francis, Gaudium et Exsultate, 98). Jesus ser i alla en människa med en dignitet identisk med min egen, oändligt älskad av Fadern, Guds avbild, en bror eller syster frälst av Jesus Kristus (Påve Franciskus, Gaudium et exsultate, 98). En del av en reflektion från Donal Neary.S.J.
 
Vi glömmer inte att be för P. Josef under den tiden han har kvar här på vår jord.
Herre, vi vet att du har P. Josef i dina heliga händer.  Låt honom känna din närvaro.  Låt hans sista tid vara en tid av frid. Var med hans medbröder och hjälp dem att kunna följa P. Josef med Din Ande i förtröstan.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Herre, ge oss ett hjärta som dittDonal Neary S.J.
          Varma hälsningar,
          Colette


Dear Friends,
 Attached you will find my input for the 4th week in Ordinary Time.  it is a very important one for us in our journey of faith as we are invited to go below the surface of our lives and get in touch with the deepest truths about us as revealed to us by Christ.  Think about it and pray about it in the coming week. 
 I continue to pray for you every day that God will be with you to bless you and all your loved ones and to inspire you with joy and hope in your love for each other and in your family life.  Please pray for me.
 Johnny

2019-01-29

 

Veckobrev Ordinary 3

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Tyvärr är jag lite sen den här veckan.  Vi har varit på Bengts brors begravning i Vimmerby och sedan i Stockholm.  Tacksam om ni skickar upp en liten bön för Agne, må Agne vila i Frid.

Som vanligt är Fr. Johnny väldigt konkret. Han skriver till oss bland annat: "We don´t just have a faith that is for us to make us comfortable. We have a power to transform the world we live in and living our faith is about just doing that. It is time for us  to move away from a sense of duty in regard  to our faith and move into a sense of adventure for the Kingdom of God.  Vår tro är inte bara för att vi ska känna oss bekväma. Vi har en kraft att transformera världen vi lever i och att leva vår tro handlar just om detta. Tiden är inne för oss att vända bort från en känsla av plikt och vända till en känsla av äventyr för Guds rike." Resten finns  i brevet.


Förra helgen deltog jag i en Ekumenisk gudstjänst i Karlstad Domkyrka. Tomas Sjödin predikade om bön. Han har varit sommar- och vinterpratare på P1 i många år och skrivit många böcker. Han är en intressant person. Han gav mig den andliga spruta jag längtade efter.  Bland annat sade han. "Fastna på det som fungerar. Underkänn inte dina böner." och "Blanda in Gud i allt du gör. Bland in Dig själv i allt som du gör." Han uppmuntrande oss att meditera "be utan att be” och att kunna lyssna. Biskop Anders predikade vid samma gudstjänst förra året och Tomas nämnde honom. Han nämnde också Wilfred Stinissen som han och Peter Halldorf besökte och blev välkomnade med öppna armar.


Vi besökte P. Josef i lördags. Först trodde vi att han var på bättringsväg och hade fått minnet tillbaka. Tyvärr är det inte så och han kommer att lämna den här världen relativt snart. Håll honom i era böner och hans medbröder som också lider. Herre, vi vet att du har P. Josef i dina heliga händer.  Låt honom känna din närvaro.  Låt hans sista tid vara en tid av frid. Var med hans medbröder och hjälp dem att kunna följa P. Josef med Din Ande i förtröstan.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Loving God, I give you praise this day for all the ways your Word and Truth give me life. Strengten me so that all I do in word and action may give you glory. Kärleksfulle Gud, jag lovsjunger dig denna dag för alla sätt dina ord och din sanning ger mig liv. Stärk mig så att allt jag gör i ord och handling må ge Dig ära.  Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 The snow has arrived!!  It is lovely to look at but it is a pain to think about!!  I hope everything is going well for you wherever you are and that the snow will just remind us that spring is coming too.
 
 I attach my input for next week, 3rd week in Ordinary Time.  This sets us up for another new beginning in our priorities in marriage and in family life as well as in the life of our faith communities, especially in parish.  I hope you will find it helpful for yourselves.
 
 Please keep me in your prayers.  I pray for you each day as I thank God for the privilege of journeying with you and as I ask God’s blessing on you, on your family, and on all those you love.
 
 Johnny

2019-01-19

 

Veckobrev Ordinary 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Paret Mary och Jim Corry som Fr. Johnny nämner i sitt brev är paret som följde med honom till Vadstena när vi hade en stor träff där. Må Marys bror vila i frid. 


Ilka vill att vi ber för Milos som blev skjuten i Kroatien. Herre, låt familjen och vänner få den tröst de behöver efter en sådan hemsk tragedi. Må han vila i frid.
 

Marina skriver "Vi måste tro att våra böner öppnar nya dörrar till himlen i våra liv och andras liv. Jag ber en gång att fortsätta be för Patrik, sonen som ett par i vår grupp förlorade för 3 månader sedan, den 15 oktober. Den 15e januari firade Pariks moder sin 40års dag.  Herre, vi ber igen för familjen.  Skänk dem vad de mest behöver. Maria, du vet mer än någon annan hur de känner sig.  Du såg din Son dö på korset. Be för dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Söndagens evangelium handlar om Bröllopet i Kana. Jag älskar den berättelsen.  Jesus vände vatten till vin när Maria begärde detta och han fyllde stenkärlen till brädden. Jesus hör våra böner.

Följande är en del av en reflektion som jag finner inspirerande.

"No matter what our age, we can do good for others, we can share the graces of life and the soul can grow. That’s what I hope can happen for me as life goes on. In any group of people, some look happy and some look miserable. The happiest are not always the ones who had or are having the easiest life. They are the ones who have found peace with themselves, others and God.
Because of the gift of the fullness of God in ‘new wine’, we always have a home, here and after – in the heart of our God in Jesus Christ now and for eternity.

Oavsett vår ålder kan vi göra gott för andra, vi kan dela livets nådegåvor och själen kan växa. Detta är vad jag hoppas kan hända för mig när livet går vidare. I vilken grupp av människor som helst, ser några lyckliga ut och några miserabla. De som är lyckligast är inte alltid de som har haft det lättaste livet. Det är de som har funnit frid med sig själva, andra och Gud.

På grund av gåvan av Guds fullhet i ”nytt vin” har vi alltid ett hem här och härefter - i Guds hjärta i Jesus Kristus nu och för alltid.


Jesus of the wedding feast of Cana, give us the faith and hope to know that you can always make a change for the better in our lives, and the love to live by what we receive. Jesus av Bröllopet i Kana, ger oss tron och hoppet att kunna veta att du kan alltid ändra våra liv till det bättre, och kärleken att leva av vad vi tar emot."  Donal Neary S.J."

Varma hälsingar,
Colette


Dear Friends,

 The Christmas season is now over and we move forward towards Lent and Easter.  These next Sundays are called Ordinary Time.  There is nothing ordinary about them!!  During these weeks we are asked to focus on how we can live out what we experienced during Christmas in marriage and family life and also in the faith communities to which we belong.  It is great that we begin this time with the Wedding feast of Cana.  This was the first miracle that Jesus preformed and it was for the sake of a young couple on their wedding day.  And it was performed at the request of Mary, the Mother of Jesus and our Mother.  I hope you will find what is here helpful for your marriage and family life.
 
 I ask your prayers for Paddi Coyle.  She and David are in England for the funeral Mass for her aunt Margaret.  May God grant Margaret eternal rest and bless all her family and friends who are mourning her tonight.  I also ask for your prayers for Mary Corry.  Mary’s brother John died in England a few days ago.  She and Jim will travel for his funeral in the days ahead.  May God bless them and all their family and may God grant John eternal rest.Thank you for all your goodness.  You are in my prayers every day.  May God continue to be with you to bless you and all your family with joy and peace.
 
 Johnny

2019-01-10

 

veckobrev Epiphany and the Baptism of Christ


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,
 
Jag är lite sen den här veckan. Vi har varit hos Patrick i Köpenhamn.  Fr Johnny har skickat brev för 2 veckor den här veckan.  Nästa vecka säger han till oss: "the baptism we have been promised is a baptism with the Holy Spirit and with fire.  Det dop som har lovats oss är ett dop med den Helige Ande och med eld". Resten finns i hans utmanande brev.


Vi har bett för Fr. Josef som är allvarligt sjuk. Imorse kom jag ihåg någonting som han sade till mig för många år sedan. "Prisa Herren med allt du gör". Det var när jag lyssnade till följande på "3 Minutes Retreat” på Loyola Press som jag blev påmind.


God, Father, Son and Spirit, you are the relationship I desire. Help me to know the power of that relationship in my own life so that all I do may give you praise. Gud, Fader, Son och Ande, du är den relation jag önskar. Hjälp mig att känna till makten av denna relation i mitt eget liv så att allt jag gör må lovprisa dig.


Vi hörs om ca två veckor.


God fortsättning på det nya året.
Colette

  Dear Friends,

 When I sent you my input for next week I forgot that I needed to send you the one for the following week as well.  I will be away all next week at our Redemptorist Chapter which is being held in Dromantine near Newry.  This will be a critical gathering for us so please pray for us as a Religious Order that we can build a great future for the Church.

 Attached you will find my input for the week beginning with the Baptism of Christ.  This brings Christmastide to an end and begins us on our journey with Christ through his life and ministry and leading us to Easter and beyond.

 Thank you for your faith and love.  God bless you and all your loved ones always.

 Johnny
Dear Friends,

I wish you and all your loved ones a very happy New Year.  I pray that it will be a year of health and happiness for you.  And I pray that it will be a year of renewed hope and joy for the Church.  There are many challenges ahead for all of us.  I hope we can face them with the confidence of our faith and with the support of one another.

 Attached is my input for next week, beginning with the feast of the Epiphany.  This is a reminder to all of us that Christmas is not over!!  Our focus on Christmas continues until the following week when we celebrate the feast of the Baptism of Christ.  It is up to us to keep the focus there because the world around us has now well and truly moved on to other things!!

 You are in my prayers every day and will continue to be in them throughout the new year.  Please pray for me and for one another.  God bless you always.

 Johnny

2018-12-30

 

Veckobrev The Holy Family

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa

In a way every family is a holy family - the family is the place of love, with its flaws in trying to love well, and its times of great joy.  Pope Francis says about  the family: every family is always a light, however faint, amid the darkness of this world.’  Even in the darkness that can go with family life in the middle of crime, addiction and conflict, there is a light in the love of people’s hearts. På sätt och vis, är varje familj en helig familj - familjen är en plats av kärlek, i dess brister i försök att älska väl, och dess tider av stor glädje. Påve Franciskus säger om familjen: varje familj är alltid ett ljus, hur svagt det än är, mitt i världens mörker. Även i mörkret som kan vara en del av familjelivet mitt i kriminalitet, missbruk och konflikt, finns där ett ljus i den kärlek som finns i människors hjärtan."
It´s a feast to encourage us in giving thanks, in sharing love and always in being there for the members of our family. Det är en fest att uppmuntra oss att säga tack, att dela kärlek och att alltid vara där för familjemedlemar. En del av en reflektion från Donal Neary S.J.


En kvinna skrev så vackert under veckan: "Det gör så ont att läsa om pater Josef. För drygt 20 år sedan blev jag upptagen i Kyrkans fulla gemenskap. Ett antal år senare var jag mycket vilsen och visste inte om jag skulle stanna kvar, men så kom pater Josef och predikade en påskreträtt i Ystad och det fanns tid avsatt för bikt. Jag fick modet att gå till bikt, på mycket svaga och darrande ben -- och aldrig har förlåtelsens sakrament gripit mig så totalt, genom pater Josefs kärleksfulla förmedling. Jag har inte träffat honom sedan dess men han kommer för alltid att ha en särskilt plats i mitt hjärta och i mina dagliga böner"  Tack Herre, tack Fr. Josef.  Låt Fr. Josef känna att vi ber för honom.


Herre , jag vill tacka dig för det här året, för alla samordnare och för alla bedjare, för alla som vi har bett för. Vänd allt som inte var bra åt rätt håll. Tack för dina ord som jag läste imorse. Låt oss aldrig glömma dem. Herre du hör våra böner även om svaret inte alltid är som vi har tänkt oss:
 

"Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father, For where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske Fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem".  Matteue 19: 19-20


Varma hälsningar och allt gott för det nya året 2019
Colette
Dear Friends,

 Happy Christmas to you and all your loved ones.  We had a wonderful day yesterday in Clonard.  All our celebrations of Christmas Day Mass were filled to capacity.  There was a real sense of faith and of the joy of hope, with so many young families and so many others of all ages gathered to praise God for the birth of Christ.

 Attached is my input for next week, the feast of the Holy Family.  May this feast help us all to put family at the centre of our own lives and of the life of the Church so that the world can come to know the presence of Christ among us.  Thank you for your own commitment to this wonderful mystery of life.  May your home be filled with peace and joy.  And may you and all your loved ones have a very happy New Year as we begin 2019.

 Johnny2018-12-23

 

Veckobrev Advent 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu är det snart Jul och Fr. Johnny påminner oss bl.a. att Maria "teaches us that Christmas is primarily about Christ" and "about Christs extreme love for us as we are." Maria lär oss att Jul handlar främst om Kristus" och Kristus oerhörda kärlek till oss så som vi är."  Resten finns i Couple Prayer.

 Låt oss tänka speciellt på de två kvinnor som har problem med vårdnad av sina barn som vi har bett för många gånger. Herre, vi lägger den i Dina Heliga händer och vi ber att de ska känna din kärlek och få en fridfull Jul. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Det är mycket sorgligt att skriva att bortsett från hjärnblödningen har Fr. Josef fått en obotlig cancer. Jag tror att han behöver våra böner. Herre, du som är källa till allt liv, vi lägger Fr. Josef i Dina Heliga händer. Vi ber att du inspirerar alla som tar hand om honom  så att han får all hjälp som finns att få och gör honom mottaglig för den. Vi vet att han behövs och har betytt mycket för väldigt många människor. Var med han släktingar och hans medbröder och ge dem den kraft och visdom de behöver just nu. Låt Fr. Josef känna sig buren av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig. 


Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud min frälsare.  Kom, Herre Jesus.


Jag önskar er alla en glädjefylld Jul med Kristus i centrum.
Colette

Dear Friends,

 It is hard to believe that we are right up at Christmas already.  But here we are, thank God!!  I wish you and all those you love a very happy Christmas.  May God bless you all abundantly in the New Year of 2019.
 
 I hope the attached input for the fourth week of Advent – granted it’s a short week! – will help you to celebrate your love for each other and your love for Jesus Christ and our faith in him.  I pray for you every day that we will all grow in our awareness of the wonder of God’s love for us and also our love for one another in marriage and family life and in the community of the Church.  That is the way that this great truth can radiate out to the world we live in.
 
 Thank you for your love and your faith.  Please continue to pray for me and for one another.
 
 Johnny 

2018-12-16

 

Veckobrev Advent 3Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu är vi i 3e veckan i Advent och Fr. Johnny har utmanande råd till oss allihop, bland annat: "And for all of us, what we must do is put Christ at the heart of Christmas and have a wonderful time; och för oss alla, det vi måste göra är att sätta Kristus i Julens hjärta och ha en underbar tid.” Resten finns i "Couple Prayer".

Följande fick jag från Marina Håkonsson i Lund:

"Nu i adventstid när julen närmar sig och många känner glädje och förväntan kan vi be särskilt för de familjer som inte ser fram emot julen på grund av olika orsaker. Framför allt vill jag be er fortsätta be för den pojken vars familj fick hans dödsbud på just sin bönedag för äktenskap och familj, för två månader sedan. Vi ber för familjen och för alla som ska fira jul för första gången utan en kär familjemedlem. Andra familjer kan ha det svårt med julen på grund av konflikter sinsemellan, problem som eskalerar när alla är lediga och tvingas umgås. Många upplever ångest på grund av förväntningar som kommer att svikas, ekonomiska bekymmer, oförmåga att leva upp till alla krav. Tack Marina. "Herren, vi lägger allt det här i dina Heliga Händer. Låt alla som har det svårt känna sig burna av Dig.

Jag vill att vi ber särskilt för en familj som har börjat dela sina ägodelar och förbereder för en separation. De har 3 barn.  Herre, vi överlämnar paret till dig. Hjälp dem att se tillbaka på deras äktenskap och upptäcka på nytt den glädje de har erfarit under deras liv tillsammans. Grip in och hjälp dem tänka först och främst på sina barn och vad en separation gör till dem och deras framtid. Du vet att om paret  en gång har varit lyckliga då kan de vara lyckliga igen och de kan nå en djupare fas i deras relation.   Låt det hända, Herre. Allt är möjligt för Dig. Låt dem känna att du är med dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Tacksam om ni ber för ett annat par som har det svårt.  De lider av sömnlösa nätter på grund av baby. Många av oss har upplevt detta och det är inte lätt. Pappan har väldigt svårt att hantera det.  Herre, vi överlämnar dem till Dig.  Du vet hur svårt det är att hantera livet om man inte kan sova.  Hjälp dem att reda ut det här på bästa sätt. Visa dem till personer som kan hjälpa dem med mänsklig och andlig hjälp. Låt Din vilja ske. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

O God of peaks and valleys, plains and cliffs, open me to see you and embrace you in all the parts of my life.  O Gud av höjder och dalar, slätter och klippor, öppna mig för att kunna se dig och omfamna dig i alla delar av mitt liv.  Loyola Press.

Varma hälsningar under 3e veckan i Advent,
 Colette


Dear Friends,

 Advent is moving along very nicely and thank God the weather is being very kind to us.  I hope that everything is going well for you.  Thank God I could hardly be happier!
 
 Attached is my input for next week, the third week of Advent.  As always this is being sent with my love and my hope that it will be helpful for you in marriage and family life as well as in building up your parish community.

 I assure you of my prayers every day.  May God continue to bless you and all your loved ones now and in the days and weeks ahead.  Please pray for me.
 Johnny2018-12-09

 

Veckobrev Advent 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Idag den 8 december, en viktigt Mariafest, och Karlstads bönedag.  Vi är många som är förenad i bön idag och be för varandras och andras intentioner.  Det är också Fr. Johnnys bönedag och han ber för oss alla. Låt oss inte glömma att be för honom.  Herre, tack för Fr. Johnny och att han hörde Din röst och startade ständig bön för äktenskap och familj för 20 år sedan. Låt hans arbete ger ännu mer frukt, frukt som består. Herre, hör alla våra böner.

Imorse läste jag följande tröstande ord: Jesus shows us how God looks at us with eyes of compassion and love, accepting us where we are and loving us as we are.  Jesus doesn´t wait for people to be perfect or have their lives in order or for them to sin no more. Rather Jesus enters the messiness of humanity and encounters people along the way in their brokeness, hurt and mess. Jesus visar oss hur Gud ser på oss med ögon fylld av medkänsla och kärlek; han accepterar oss var vi är och älskar oss som vi är. Jesus väntar inte för människor att vara perfekt och ha sina liv så i ordning att de inte längre synda. Jesus hellre träder in i mänsklighetens oreda och möter människor längst vägen i deras brutenhet, sårbarhet och oreda. Becky Eldredge.

Som säkert många  av er vet har Fr. Josef Hofner fått en hjärnblödning. Jag vet inte hur han mår just nu men han ligger på sjukhuset. Fr. Josef har deltagit i ständig bön själv nästan sedan vi börjat här i Sverige 2002. Han har också firat Mässan många gångar för äktenskap och familj. Det vore bra om vi kunde ber för honom så ofta vi kan framöver.  Herre, vi överlämnar Fr. Josef i dina heliga händer. Vi tackar Dig för vad Du har uträttat genom honom. Nu behöver han Din hjälp och vi ber att Du inspirerar alla läkare och sjukhuspersonal som behandlar honom så att han får den bästa förutsättningar. Hjälp honom att inte ge upp nu men ger honom viljan att kämpa för att komma tillbaka så gott det går. Hela honom till kropp och själ. Var med alla hans medbröder och hjälp dem att möta Fr. Josef på rätt sätt.  Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna vill att vi ber för hennes brorsdotter igen. Hennes situation känns hopplös. Hon bor i Afrika, tre barn som barnens pappa har kidnappad trots att hon har fått vårdnad, inget jobb, inget hem. Där finns korruption inblandad i historien. Äldsta dotter (10)År har meddelat Mamma att Pappa planerar att tar dem till Nord Afrika. För några år sedan, hade Mamma jobb och hus. Herre, vi överlämnar hela situation till Dig. Där måste finnas en lösning. Barnens framtid är i fara. Vi ber att du visar kvinnan till någon eller några som är villiga att hjälpa henne och låt inte den värsta händer. Låt kvinnan känner sig burna av våra böner. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

För ett par vecka sedan, bad vi för kvinnan som är sjuk och har problem med sonens Pappa.  Under veckan skrev hon "tack för att du bad om förbön för mig, oss i förra veckobrevet. Behöver det så väl. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Situation med sonens Pappa är verkligen svår. Förmodligen  går ärendet vidare till tingsrätten. Det känns som en helt låst situation. Endast Herren kan öppna en väg." Jag känner mig väldigt orolig för henne. Hennes hälsan blir inte bättre av konflikten, snarare sämre. Herre, vi överlämnar  hela situationen till Dig.  Du vet att kvinnan har stor tillit till Dig trotts att  situationen har pågått i ett par år. Öppna den vägen som hon  så längtar  efter. Om den ända vägen  framåt är tingsrätten,  visar de vägen dit. Låt Pappa förstår att båda föräldrar är lika viktiga för sonen och öppnar Pappan för tanken att situationen som det är nu är skadlig för barnet och gör honom villig ätt samarbeta.  Låt alla parter känner sig burna av Herren.  Låt inte kvinnans hälsa tar skada.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

When I turn away from you, my God: Lord,have mercy. When I turn away from those around me: Lord have mercy. When I hear the word of God: thank you, Lord. When I let others into my heart: thank you, Lord. När jag vänder mig bort från Dig, min Gud: Herre förbarma dig.  När jag vänder mig bort från dem omkring mig: Herre, förbarma dig. När jag hör Guds ord: tack, Herre. När jag släpper in  andra i mitt hjärta, tack Herre. Loyola Press.


Varma hälsningar till er alla under 2 veckan i Advent,
 Colette


Dear Friends,

 Attached please find my input for the second week of Advent.  I hope it will be helpful for you in your marriage and family life and also in your parish.  I am beginning to find the gentleness of the approach to Christmas calming me down and I’m getting a lot of things done but quietly and restfully.  Long may that continue!! 
 
 You are in my prayers every week as I prepare this input and send it to you.  And I pray every day for you during the week that God may be close to you and to all your loved ones.  Thank you for your prayers for me.
 
 Johnny

2018-12-02

 

Veckobrev Advent 1

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu har vi kommit till ett nytt Kyrkoår och Fr. Johnny skriver: "This week we begin a new year in our journey of faith with Christ. It is an opportunity to once again have confidence in his presence with us, and his power in us. Den här veckan börjar vi ett nytt år i vår trosvandring med Kristus. Det är ett tillfälle att på nytt ha tillit till hans närvaro hos oss, och hans kraft i oss." Resten finns i Couple Prayer.

Tidigare har vi bett för en kvinna som har 3 barn och är separad från barnens Pappa.  Hon säger att hennes liv och barnens liv är i fara.  Herre, vi överlämnar Chikundi och barnen i dina heliga händer. Vi ber att du beskyddar dem.  Ge Chikundi människor runt omkring henne som kan ge henne den hjälpen hon behöver, och ge henne visdomen att kunna lita på dem. Lindra hennes oro och låt det vara realistiskt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna vill att vi ber för hennes bror som har tre barn och överväger skilsmässa.  Herre, vi lägger den familjen i Dina händer.  Vi ber att du griper in och ger dem mod och visdom att kunna prata och förstå varandra. Du vet hur svårt det kan vara att få livspusslet att gå ihop  och komma ifrån varandra.  Hjälp dem att inse att om de en gång har varit  lyckliga då kan de bli det igen och att de också har ett gemensamt ansvar för barnen. Led dem till kompetenta äktenskapsrådgivare.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för ett annat par som inte är gifta men har ett barn ihop. Barnet kommer att döpas efter jul. Herre, vi överlämnar den här familjen och deras framtid till Dig. Led dem mot giftermål om de är menade för varandra och det är Din vilja.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

"7 gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”, skriven av John Gottman     (professor i psykologi och grundare av ett forskningsinstitut för äktenskaps- och familjefrågor i Seattle, USA) kan rekommenderas.

Gracious Lord, remind me that I am never alone. Through your grace, heighten my awareness that you and your way are all I need.  Nådige Gud, påminn mig om att jag aldrig är ensam. Genom Din nåd, öka min medvetenhet att dig och din väg är allt jag behöver. Loyola Press

Varma hälsningar under första veckan i Advent,
  Colette


Dear Friends,

 The New Year is a significant event for very many people.  We make so much of this in celebrating the Calendar New Year.  But we make so little of our celebration of the Christian New Year which begins with the First Sunday of Advent.  We leave the old year behind us and set out on a new one in our following of Christ, as individuals, as married couples, as families, and as parish communities.
 
 As we begin this new year maybe we could ask the question: What one thing could you do differently in your own life, in your marriage relationship if that is applicable, in your family life, in your commitment to your parish that would make a difference to the presence of Christ in the world for the year ahead?
 
 As I wish you a happy Christian New Year I thank you for the privilege of being part of your life and love and faith and I assure you of my prayers week by week for the year ahead that God may bless you and all your loved ones abundantly.  Please pray for me and for one another.
 
 Johnny 

2018-11-26

 

Veckobrev Christ The King

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Nu har vi kommit till sista söndagen under året, Kristus Konungens Dag, och som vanligt utmanar Fr. Johnny oss.   Han skriver bl.a.  "each person is made in the image of God, each person is a dwelling place of the Holy Spirit; we are destined for eternal life;  the only way to live human life is to love God with our whole hearts and our neighbour as ourselves. Varje person är skapad till Guds avbild; Den Helige Ande bor i varje människa;  vi är ämnade för evigt liv, det enda sättet att leva mänskligt liv är att älska Gud med hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva.  Resten finns i Couple Prayer.

Katolsk Bokhandel säljer KPNs Advents kalender.  Det är en kalender med en bit choklad för varje dag i december. Det kommer med ett lite häfte med en berättelse om Advent för varje dag i Advent. Jag rekommendera den så att barnen kan få en större förståelse för vad Advent och Jul handlar om. Den är utsåld hos KPN.

Idag tänker jag särskilt på den kvinna som är sjuk och har problem med sonens Pappa. Vi har bett för henne många gångar och jag vet att det ger henne kraft och hon vill gärna att vi håller henne i våra tankar. Jag har inte haft kontakt med henne på ett tag. Hela hennes kraft går till att kunna ta hand om sitt barn.  Herre, vi vet inte hur det ligger till hos henne just nu. Lyft upp henne och ge henne din kraft och den styrka som hon behöver för att klara livet. Låt någonting hända så att situationen blir ljusare. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Jesus, teacher, friend and Saviour, thank you for sharing yourself with me in the Eucharist. Jesus, lärare, vän och frälsare, tack för att du delar dig själv med mig i Eukaristin. Loyola Press.

Varma hälsningar
 

2018-11-21

 

Veckobrev Ordinary 33

Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,
 
Den här veckan skriver Fr. Johnny "we have something far more important than the end of the world to make our preocupation, namely the wonderful presence of Jesus in us and around us. Vi har någonting långt viktigare att uppta våra tankar med  än jordens undergång,  nämligen Jesus underbara närvaro i oss och omkring oss.  Resten finns i brevet. Vi hade vårt inspirationsmöte i i Karlstad idag.  Vi koncentrerade oss på de positiva saker som hade hänt i våra liv.  Vi hörde många fina berättelser som en bekräftelse på att Jesus finns i oss och med oss. Må allt som sagts bära frukt, frukt som består.
 

En kvinna skrev till mig "Jag bor långt från er men är med er i hjärtat. När jag läser brevet då ber jag samtidigt".  Jag vet att många gör likadant och då blir det många böner.
Där barmhärtighet och kärlek är, där är också Gud. Psalm 456


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 Thank you for the privilege of being in touch with you week after week.  It is always an opportunity for me to think about each of you, to pray for you, and to draw on the strength of your faith and love.
 
 Attached is my input for next week.  As always, I send it to you hoping that it will be helpful for you in living your faith more confidently and growing in your love more joyfully.  It certainly helps me to spend this time with you and letting the Word of God for next week give me fresh gladness in being part of God’s people.
 
 You will be in my prayers each day as usual.  Please keep me in yours.  God bless you always.
 Johnny  

Veckobrev Ordinary 32

Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,

Som vanligt är Fr. Johnny utmanande. Han säger bl.a. "Generosity is one of the best signs of how free people are within themselves because the greatest freedom is to love with our whole hearts. Generositet är ett av de bästa tecknen på hur fria människor är inom sig själva eftersom den största friheten är att älska med hela vårt hjärta." Resten finns i brevet. Nyligen läste jag någonting som Påve Franciskus har sagt "we must let ourselves freely encounter life and God. And sometimes life will surprise us with a sudden and unexpected insight. You learn from your mistakes and failures. Vi måste fritt låta oss själva möta livet och Gud. Och ibland förvånar oss livet med en plötslig och oväntad insikt. Du lär från dina misstag och misslyckanden".

Det var roligt att höra från Jolanta, samordnade i Värnamo, för någon vecka sedan att de firade 2 år av Ständig Bön i församlingen med en fest i Ljungby.  Faktum är att Fr. Johnny startade Ständig Bön för Äktenskap och Familj på Irland i december 1998, för 20 år sedan. Det har spridit sig som vinden sedan dess och började i Sverige 2002.  Hoppas vi kan fira på något sätt när vi har 20års jubileum. Många församlingar firar Mässan på deras dag för ständig bön.  Jag tycker det styrker våra böner om man kan göra så. Man firar Mässan för alla äktenskap och alla familjer inte bara för dem som är med.  Det är viktigt att påpeka detta för prästen annars kan det bli missförstånd.

Söndagen den 18e november kommer vi att ha ett inspirationsmöte i Karlstad direkt efter Högmässan 11.00. 


Loving God, thank you for calling me from imprisonment to freedom. Help me to make choices that will lead me closer to you. Kärleksfulle Gud, tack för att du kallade mig från fängelse till frihet. Hjälp mig göra val som leder mig närmare dig.  Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 Thank you so much for your prayers last week for the Parish Mission in St. Michael the Archangel in Belfast.  It went really well with a good turn-out and a very good response.  May God’s blessing be with all the people who make up that parish.
 Attached is my input for you for this coming week.  As always, this goes to you with my prayers and love.  My hope is that many couples will use this weekly programme for their marriage development and find a lot of growth in their love as a result.  Some also use the reflection for their Parish Newsletter and find that helpful.
 You will be in my prayers as usual throughout the week until I get back to you next week.  Please keep me in your prayers too.  God bless you always.
 Johnny

2018-11-04

 

Veckobrev Ordinary 31

Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Jag fick en väldigt vackert reflektion från Fr. Donal Neary S.J.  Det heter Kärlek och bara Kärlek  God meets us where we cry and laugh, sing and dance, pray and roar. In anger, in joy - in shared love and friendships when body and soul say love. From this vantage point of love, we live our Christian life. Gud möter oss där vi gråter och skrattar, sjunger och dansar, ber och skriker.  I ilska, i glädje - i delad kärlek och vänskap när kropp och själ säger kärlek.  Vi lever vår kristna liv från denna fördelaktiga  position. Jag kommer att lägga ut hela reflektionen på bloggen http://standigbon.blogspot.com  men tyvärr kommer den finnas bara på engelska.

Föräldrar till en pojke som nyligen begick självmord vill att så många människor som möjligt ber för dem. Lillasyster och alla släktingar behöver våra böner och även prästen som stöttar dem och höll i begravningen. Prästen berättar att ungefär en ung människa om året dör under tragiska omständigheter och det är tufft även för präster. Han behöver också förbön, det tar tid att återhämta sig från detta. Herre, jag saknar ord men hjälp mig.  Må pojken vila i frid. Vi litar på att Du tar hand om pojken. Vi överlämnar först och främst föräldrarna och syskon och alla släktingar och vänner till dig. Du vet hur oerhört svårt det här är.  Gör något så att de får ett ljus i tillvaron på något sätt.  Låt dem få den hjälp de behöver så att såren kan läkas.  Hjälp dem igenom sorgeprocessen och hjälp dem att kunna göra det tillsammans och inte stänga in sig. Ge dem all mänsklig och andlig hjälp de behöver och låt alla vara känsliga för familjens behov.  Herre, vi tänker speciellt på prästen. Tack för att han finns. Var med honom och ge honom den styrka och kraft han behöver för att kunna trösta familjen och för att kunna själv gå vidare. Hela honom, herre.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Det var glädjande att höra att ett par som hade relationsproblem som vi bad för för några månader har det bra nu.  Herre,  Du som är källan till allt liv. Tack Herre för att du hör våra böner och läker våra sår.  Var med det här paret i fortsättningen också. Var med alla gifta par och hjälp oss att alltid kunna kommunicera med varandra på ett bra sätt. Jesus Heliga Ande, vi litar på Dig.

Ett bevis till för att Herren hör bönKvinnan som åkte till England till sin mans tvillingbrors begravning utan sin man tackar för det enorma stöd våra böner var när hon var spänd och trött att träffa den sidan av sin mans släkt utan honom. Själva begravningen var en upplyftande upplevelse.  Hennes barn var med och allt annat gick över förväntan.  Deo Gratias.


Father of love, you  pour out your water in the waters of Baptism. Help me to grow in your love as your son/daughter. May I be a witness for you to all I meet. Kärlekens Fader, Du häller ut ditt vatten i Dopets vatten.  Hjälp mig växa i Din kärlek som din son/dotter. Må jag vara ett vittne för Dig till alla jag möter.  Loyola Press

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 We are half way through the Parish Mission in St. Michael’s parish, Belfast and thank God it is going very well.  Thank you for your prayers for us.  Please continue to pray for this Mission, especially for all the young families in the parish, that this time will be used by them to renew their faith and love.

 Attached is the input for this coming week.  I hope it will be helpful for you in your marriage and in your family life.  You are in my prayers each day.  It is a privilege to be with you on your adventure.  God bless you always.

 Johnny

2018-10-28

 

Veckobrev Ofrdinary 30Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här 
.
Hej allihopa,

Under veckan läste jag följande på Livingspace som är en del av Sacred Space/Heligtrum.  "We are God´s work of art. Everything we have become, every beautiful thing we do is simply God at work in us and through us. We are created in Jesus Christ to live the good life as from the beginning he had meant us to live it. But our doing depends entirely on our openess to his guidance and help. Vi är Guds konstverk. Allt vi har blivit, varje vacker sak vi gör är helt enkelt Guds arbete i oss och genom oss. Vi är skapade i Jesus Kristus att leva det goda livet som han från början menade att vi skulle leva.  Men om vi gör detta beror helt och hållet på vår öppenhet för hans ledning och hjälp."

Jag träffade en kvinna under veckan som skulle sälja sin rörelse på grund av att hennes son hade försökte begå självmord två gånger. Hon känner att hon måste vara hemma med honom. Det är svårt att gissa sonens ålder men jag tror mellan 18 och 21.  Jag trodde han var en väldigt utåtriktad positiv kille.  Mamman säger att han har varit mobbad. Jag kände på en gång att vi måste be för honom. Jag vet inte om familjen är troende men hon är öppen för att vi ber för honom.  Herre, vi lägger E i dina heliga händer.  Du som är källan till allt liv och vet vad som ligger bakom hans självmordsförsök. Vi ber att du lindrar E och föräldrarnas oro och ångest. Ge dem den visdom de behöver att kunna tackla situationen och få den rätta hjälpen. Vi ber att du inte låter det hända igen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

För två veckor sedan bad vi för Tony som jag tror begravs idag. Herre, vi tänker på Tonys tvillingbror som är kvar hemma att han på något sätt känner sig delaktig i vad som händer.  Var med Tonys fru och alla som är berörda av detta. Trösta dem och hjälp dem att kunna gå vidare.  Må Tony vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kvinnan som själv är sjuk och har svåra samarbetsproblem med sin sons Pappa har hört av sig.  Hon är väldigt tacksam för våra böner och vill gärna att vi fortsätter att be för henne. Hon har svåra beslut att fatta framöver.  Herre vi överlämnar hela situationen till dig en gång till. Tack Herre att trots alla svårigheter att hon inte förlorar tron på Dig. Vi ber att någonting händer för att vända situationen åt rätt håll.  Ge henne den visdom och all hjälp hon behöver för att kunna fatta det rätta beslutet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Jesus, you who come to teach and free us, help me to follow your example of kindness and love in all the moments of each of my days.  Jesus, du som kom för att undervisa och befria oss, hjälp mig följa din exempel av godhet och kärlek i alla ögonblick varje min dag.
Länk till Fr. Johnnys brev på engelska och svenska som vanligt ovanför detta brev.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Thank you for your prayers last week for the Parish Mission I was on in Carrick-on-Shannon.  It was a wonderful experience for me and for so many of those who attended.  I thank God for that.  I ask for your prayers now for the Parish Mission in St. Michael the Archangel, Belfast.  This begins on Saturday and will go on until Sunday week.  Fr. Brendan Keane and I will be conducting it.  So please pray for all those who will be there -  and for those who won’t be there too! -  from this parish.

 I attach the Couple Prayer for this coming week, the 30th in Ordinary time.  I hope this will bring you great blessings in your marriage and family life and in your parish community.  You are in my prayers every day.  Please continue to pray for me.

 Johnny

2018-10-16

 

Veckobrev Ordinary 27 & 28

  
    
Fr Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Fr. Johnny har skickat "couple prayer" för 2 veckor eftersom han är bortrest igen. se brevet nedan. Vi får inte glömma bort att be för honom. Han ber för oss hela tiden. Herre, vi tackar Dig för Fr. Johnny och för hans arbete.  Må allt han gör bära frukt, frukt som består.

Bön behövs för Pia som har nyss börjat behandling för bröst cancer. Herre,vi överlämnar Pia till Dig. Må Din Ande inspirera sjukhuspersonalen så att hon får den bästa behandlingen. Hela henne till kropp och själ. Lindra Pias och hela familjens oro och låt de känna sig burna av våra böner. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

En man som heter, Tony gick bort lugnt stilla och fridfullt för några dagar sedan. Hans familj och hans tvillingbror, som är sjukligt, är i sorg. Vi tackar Dig Herre för Tony´s liv. Må han vila i frid. Vi ber att familjen får mänsklig och andlig hjälp tid under den här tiden. Vi ber att du öppnar väger så att det blir möjlig för Tonys tvillingbror att kunna åka till begravningen. Låt de känna sig burna av våra böner under den här svåra tiden. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

I söndags hörde följande tröstande ord på Pray as you Go "Come holy Spirit, come light of my heart. When we do not know how to pray, the HolY Spirit prays in us. Kom Heliga Ande, kom ljus av mitt hjärta. När vi inte vet hur vi ska be, ber den Heliga Ande i oss".

God of love, teach me to walk with my brothers and sisters to build a world of justice and peace for all. Kärlekens Gud, lär mig gå med mina bröder och systrar att bygga en värld av rättvisa och fred för alla.  Loyola Press

Vi hörs om 2 veckor.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Thank you for praying for the Parish Mission last week.  It went very well.  There was a great attendance that continued to grow as the week went on – which is always a good sign! – and there was a lot of joy in all of us who gathered morning and evening.
 
 I am sending you two instalments of the Couple Prayer again this week as I am going on another Parish Mission on Saturday, this time to the parish of Carrick-on-Shannon in Co. Leitrim.  On many of these Missions we do not have access to the Internet. There probably will be access on this one but just in case there isn’t I want you to have the one for the following week. I hope these will be of benefit to you.
 
 Please pray for Fodhla McGrane and myself as we try to bring the joy of the Gospel to this parish and a fresh impetus to them.  You will be in my prayers each day that God will continue to bless you with joy and gladness in your love.
 Johnny

2018-10-01

 

Veckobrev Ordinary 26 och 27

Fr Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den här veckan har jag svårt att hitta ord för veckan har varit händelserik. Ibland kan jag har svårt med tillit till Gud men den här veckan har han visat sig och jag har fått bekräftelse för vad Påve Franciskus säger: Gud svarar alltid på bön, inte alltid på det sätt vi har förväntat oss men kanske på ett ännu bättre sätt. Förra veckan skrev jag att Maria Kling hade gått ur tiden. Vi var tre som åkte från Karlstad till begravningen och det var ett vemodigt men vackert avsked.  Vi åkte hem med stor värme och tacksamhet i våra hjärtan eftersom hennes bortgång gav upphov till mycket svar på bön.  Vi kommer att sakna henne men vet att hon fortfarande är med oss.

Den här veckan skickar Fr. Johnny "couple prayer" för vecka 26 och 27.  Brevet för vecka 27 handlar mycket om äktenskap.  Den här veckan, vecka 26, säger han: "the greatest effort of faith is always to give control back to God and live the way God wants us to live. This has huge implications for marriage and family life." Den störste utmaning som tron har är att alltid ge tillbaka kontrollen till Gud och leva så som Han vill att vi ska leva.  Detta har enorma implikationer för äktenskap och familjeliv. Resten finns i Fr. Johnnys brev.

En kvinna vill att vi ber för hennes brors familj. Brodern dog för några dagar sedan. Han efterlämnar sin fru och en 15 månader gammal son. Herre, vi överlämnar hans fru och son, och hela familjen, till Dig. Du vet hur svårt det är särskilt för hans fru nu. Vi ber att hon och resten av familjen får den styrka de behöver i denna svåra tid. Må hela familjen känna sig burna av våra böner.  Må det finnas många människor som ger familjen  det mänskliga stöd som de behöver nu. Må brodern vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna vill att vi ber för hennes barnbarn, Jakob.  Han opererade knäet i juni. Han har vätska i knäet som inte går bort och de måste operera knäet en gång till.  Herre, vi överlämnar Jakob till Dig och vi ber att din Ande leder läkaren och all sjukhuspersonal som har med Jakob att göra. Herre, hela honom till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus, you reveal the Kingdom of God in so many surprising ways. May your signs and wonders lead me ever closer to you. Jesus, Du visar Guds rike på så många överraskande sätt. Må Dina tecken och under leda mig ännu närmare Dig. Loyola Press.
 
Vi hörs om 2 veckor.

Varma hälsnigar,
Colette

Dear Friends,
 
 Autumn has certainly arrived!!  The weather is clearly telling us that.  And the fact that I am getting ready to go on a few Parish Missions is also telling me that!  On Saturday, Maureen Flanagan, Fr. Brendan Keane and I are going to the parish of Dromara and Drumgooland in the Diocese of Dromore for a week’s Mission.  Please keep us and that parish in your prayers that the Lord may be with us all and that the week will be a great success for the people there.
 
 Because of this I am sending you two instalments of the Couple Prayer.  I do this in case there is no Internet connection in the accommodation we will have for the week – sometimes that happens.  But I will be praying for you each day that God may continue to bless you and your family and friends with a great sense of his presence with you and his love for you.  Thank you for your faith and goodness.
 
 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?