2019-09-15

 

Veckobrev Ordinary 24

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här


Hej allihopa,

Förra söndagen var min bönedag. Jag råkade vara i Stockholm.  Min tid är mellan 9.00 och 10.00.  Jag var hos Linnea och de brukar gå till familjemässa 9.30 på söndagar i Bromma.  Kyrkan ligger väldigt näraJag kom dit strax före 9.00.  Jag hade i mina tankar en av pärlorna i frälsarkransvandringen som jag skrev om förra veckan; "i Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav". Jag helt enkelt praktiserade detta och satt ordlös och tyst i kapellet med alla människor jag vill be för och äktenskap och familj i mitt hjärta. Det blev väldigt fint.


"For Jesus in his time the main focus was on the people with whom we shared food, as a meal was a sign of friendship and a pledge of friendship. One of the major challenges for us today is to restore the sense of meal as an occasion to constantly renew our relationships, especially in our families. Under Jesu tid, medelpunkten låg på människor med vilka vi delade mat, eftersom måltiden var ett tecken på vänskap och ett löfte om vänskap. En stor utmaning för oss idag är att återställa betydelsen av måltiden som ett tillfälle att ständigt förnya våra relationer, särskilt inom våra familjer" säger Fr. Johnny till oss idag. Resten finns i brevet. Jag kommer ihåg när jag var barn, hur viktig söndagslunchen var, det var alltid  lyxare mat, oftast lamm eller biff (the Sunday joint).

Ett par som vi har bett för tackar för förböner. Kvinnan har börjat kunna gå med rullator och mannen har fått medicin och mår mycket bättre. Herre, vi tackar för Din omsorg om paret. 
 

Förbön behövs för en familj.  Herre, vi överlämnar familjen till Dig. Du vet hur de har det just nu och de olika behov de olika familjemedlemmar har. Vi ber att du leder dem igenom alla situationer som de möter. Helige Ande var deras inspiration. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Open my ears, O God to listen to your voice. Öppna mina öron O Gud att lyssna till Din röst. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 It’s good to be back with you again.  I spent the last couple of weeks in Italy where Mary & Jim Corry celebrated their Golden Wedding Anniversary with their family and a few close friends.  It was a great experience to be there in the sunshine and high temperatures.  But it makes it more difficult to be back here in the rain and cold!!  It was particularly good for me to be with Mary & Jim for this special occasion.

 I am going to Esker, Co. Galway, on Friday for ten days to do a Foreign Mission Appeal in two parishes in the Clonfert  Diocese.  I should be able to send you my input for the following week from there.  You will be in my prayers each day to thank God for you and to ask for God’s blessing on you and on those you love.
Johnny

2019-09-04

 

Veckobrev 22 & 23

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
 Hej allihopa,

 Jag är lite sen den här veckan. Vi hade en släktträff över helgen.  Vi övernattade i Liljeholmens herrgård och vandrarhem i Rimforsa som ligger vackert vid Åsundens sjö.   Innan vi åkte hem gjorde vi en meditativ frälsarkransvandring som är framtagen av Biskop Martin Lönnebo, tidigare Biskop i Linköping.  Frälsarkransen är ett radband av pärlor men i Rimforsa är det olika stationer (utomhus) med pärlor skapade av Biskop Lönnebo. Där finns elva stycken meditationsstationer och texter av Martin Lönnebo som stämmer till eftertanke, handling och bön .  En viktig pärla är "i Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav".  Jag tror platsen lämpar sig för läger.

Som vanligt är Fr. Johnny inspirerande och utmanande. I Ordinary 22 säger han  till oss: "We have a right to know how good we are and a responsibility to help others to know how good they are. Humility means making others the centre of our lives and our energy and care are given to them.  Vi har rätten att veta hur bra vi är och ett ansvar att hjälpa andra att veta hur bra de är. Ödmjukhet betyder att  vi gör andra till centrum av våra liv och de får vår energi och omsorg."  I Ordinary 23 säger Fr. Johnny "Ägande kan lätt äga oss".  Resten finns i de olika breven.

En kvinna vill att vi ber för hennes syster som led av diskbråck i april och som fortfarande har mycket ont. Kvinnans make kommer också att opereras. Paret har det lite tufft just nu. Herre, vi lägger paret i dina heliga händer. Vi ber för helande till kropp och själ för båda. Ge dem vad de behöver i den situation de befinner sig i nu, särskilt förståelse och tålamod. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Gud gör mig till en människa som tänker på andra och ber till Dig för dem.  Martin Lönnebo
Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

You may be surprised to hear from me so soon again!!  Early on Tuesday morning I’m going to Italy until September 7th.  Mary & Jim Corry are celebrating their Golden Wedding Anniversary this week and decided to celebrate this special occasion in a place in Italy that they have gone to for holidays over the past few years.  Their family are already there and they invited me to join them for the duration.  I am looking forward to being there and especially to honour Mary & Jim who have been close friends of mine for many years, working together for the support of marriage & family life and preparing couples for marriage. 
 So, I am sending you my input for the next two weeks now.  As usual, I hope you will find it helpful for yourselves.  I have heard from a few couples recently to tell me how much these weekly contributions means to them.  That is a great encouragement for me to keep sending them out!!
 I’ll be praying for you every day  that I am in Italy that God may continue to bless you and all your loved ones.   Please continue to pray for me.  And I ask for your prayers especially for Mary and Jim that God may reward them for their amazing generosity over the fifty years of their marriage.  God bless you.
 Johnny

2019-08-26

 

Veckobrev Ordinary 21

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här


Hej allihopa,
Nu är det 2 veckor sedan ni har fått Fr. Johnnys brev. Jag hoppas att ni har kunnat hämta det från hemsidan. Vi hade 2 härliga veckor i Skåne.

Följande som är en del av en reflektion från Fr. Donal Neary, S.J., rörde vid mitt hjärta idag. The church community today is called to that:  openness to people of all faiths, and co-operation with people of all faiths. In a country of many cultures, faiths and backgrounds, the call is to be inclusive, and work together with the best of everything that is human and the best of faith, for the good of our people and justice for all. Detta är Kyrkans kallelse idag: öppenhet till alla människor av alla trosinriktningar och samarbete med alla människor av olika religion. I ett land av många kulturer,  tro och bakgrunder, är kallelsen att vara inkluderande och arbeta tillsammans med det bästa av allt som är mänskligt och den bästa tilliten, för vårt folks bästa och rättvisa för alla.   När jag läste reflektionen idag tänkte jag att vi är på rätt väg här i Karlstad.  Caritas Sverige och Svenska kyrkan har nämligen börjat med "Vandringar för Integration".  Den tredje vandringen ägde rum igår i Mariesbergsskogen i Karlstad. Den här gången deltog Biskop Anders och Svenska kyrkans Biskop i Karlstads stift Sören Dalevi. Vi vandrade och stannade vid 5 olika stationer och bad korta inspirerande böner. Vi avslutade med en andakt i kapellet och sedan fikade vi tillsammans.  Känslan av att vandra i skogen på detta sätt var ljuvlig. När jag läste Biskop Sörens krönika i NWT, vår lokaltidning, som hade rubriken "Öppna Dörren" blev känslan av att vi var på rätt väg bekräftad.

Bön önskas för Carol som dog på ett vackert sätt för några dagar sedan. Herre, du som är källan till allt liv, vi tackar för hennes liv och för vad hon har betytt för så många människor. Var med hennes barn och hennes syster och alla vänner som behöver tröst nu och må de så småningom se tillbaka på hennes liv med glädje. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En man som har svåra äktenskapsproblem och är nu separerad vill att vi ber för dem. Där finns ett barn i bilden.  Herre, vi överlämnar hela situation till Dig. Du vet att vad som än händer måste de ha en god relation och kunna samarbeta om barnet. Vi ber att du ger dem insikten de behöver och visdomen att kunna klara situationen på bästa sätt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag tror det var en bra idé att be för Biskop Anders. Han har en stor börda och lider av artros. Herre, vi överlämnar Biskop Anders och allt han gör till Dig.  Hela honom så att han kan utföra arbete utan problem.  Ge honom styrka och visdom.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lillemor   och Kerstin  har flyttat till Birgittasystrarna i Drottningholm. Båda två är klara i huvudet och detta är en stor gåva.  Lillemor är inte stark i kroppen. Herre, tack för Lillemor och Kerstin och för allt de har gjort för Ditt rike.  Vi ber att du helar Lillemor så att hon får styrkan tillbaka. Ge Lillemor och Kerstin vad de bäst behöver för den situation de befinner sig i. Må allt de har gjort och fortsätter att göra bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, fill the hearts of Thy faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande,fyll Dina trognas hjärtan and tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 It’s been a couple of weeks since I was in touch with you.  In the meantime I have been to Fatima.  It was a great experience for me in so many ways.  I prayed for you every day that God would continue to bless your marriage, your family and your parish community.  And I know that these prayers are being answered. 
 I have also had a lot of trouble with my computer in these last couple of weeks and I was getting anxious that I might not be able to get this out to you today.  Thank God I had some great help to get it going again. The man who finally got it going has just now left so here I am at 9.30 pm.  I am delighted.  Maybe you would let me know that you have received this.
 Attached is my input for Ordinary 21.  I trust that it will be helpful for you.  You will continue to be in my prayers in the week ahead.  May God’s blessing be with you and all those you love.
 Johnny

2019-08-04

 

Veckobrev Ordinary 18

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Fr Johnny säger bland annat till oss idag:  vad är viktigt är "love of God with our whole hearts so that we can know where we come from and where we are going, and love for one another so that we can know the true joy of journeying through this life - att älska Gud med hela vårt hjärta så att vi kan veta var vi kommer ifrån och vart vi är på väg, och kärlek till varandra så att vi kan känna den äkta glädjen av att färdas genom detta liv."

In showing God´s response to prayer, Jesus helps us to understand prayer itself.  To pray is not to impose our will on God but to ask him to make us open to his will. To pray is not to want to change God but to ask him to change us. For the second petition of the Lord´s prayer, "Your kingdom come" a very ancient variant substitutes "May your spirit come upon us and purify us". När han visar Guds svar på bön, hjälper oss Jesus att förstå själva bönen. Att be är inte att tvinga vår vilja på Gud. Att be är inte att önska ändra Gud men att be att Han ändrar oss. När det gäller den andra delen av Herrens Bön "Tillkomme ditt rike" finns en mycket gammal version "Må Din Ande komma ner över oss och rena oss".  Meditation på ett söndagsblad.

Maria som hade sin livmoder bortopererad för några veckor sedan har hört av sig. Hon är cancerfri och har inge behov av kemo.  Hon får läkarundersökning var tredje månad. Hon skriver  "I´m so happy and I´m so blessed. He promised to heal me and He keeps his word. John 11.4 Thanks for all you prayers.  God bless you all.   Jag är så lycklig och jag är så välsignad.  Han lovade att hela mig och Han håller sitt ord.  Johannes 11.4. Herre, Du som är källan till allt liv. Tack för Din omsorg om Maria och för hennes tillit till Dig. Hjälp henne att ta det lugnt ett tag så att såret får den tid det behöver att läka. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.     "Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den." Johannes 11.4.

Jesus, you lead and I will follow. Jesus Du leder och jag vill följa. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,
 
 Thank you for your prayers last week.  They were so important to me.  We had a traumatic week with the very sudden death of Fr. Phil Dunlea.  Thank God we had a wonderful funeral for him in the company of his family and his many friends.  Mixed in with this sadness I also had the joy of the wedding of Caoimhe and Tom on Thursday. It was a great privilege to be with them on their special day.  Please continue to pray for them that their marriage will be everything and more of what they look forward to.
 Attached is my input for next week.  Again it is a very challenging Word of God but such a vital one for all of us.  It is such a pleasure for me to be on this journey of faith with you and to know that there are such great couples working at building their marriages through this programme and in so many other ways.  Thank you for the encouragement you give me.
 Please continue to pray for me each week.  You are in my prayers every day.  May God bless you and all your loved ones with joy and gladness each day of your lives.
 Johnny 


2019-07-29

 

Veckobrev Ordinary 17

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,

Det är två veckor sedan vi har haft kontakt. Hoppas ni har kunnat njuta av Guds vackra natur.
Förra söndagens evangelium handlade om Marta och Maria.  Predikan som gavs  av Fr.Tomas Andersson var inspirerande och utmanande. Han lämnade oss med två frågor att fundera över: Vad är meningen med livet? och Vad är livet? Jag kände mig lite träffad eftersom jag hade haft en hektisk vecka bakom mig.


Den här veckan säger Fr. Johnny. "The greatest power that we have is undoubtedly the power of prayer. Den största makt vi har är bönens makt.  Resten finns i brevet. Vidare säger Fr. Donal Neary: Jesus encourages us to keep asking, but at the end of the teaching on prayer he guarantees us that prayer is always answered.  The gift of prayer is the gift of the Holy Spirit. Jesus uppmuntrar oss att fortsätta att be, men i slutet av hans undervisning om bön, försäkrar han oss om att bön alltid blir besvarad. Bönens gåvan är den Helige Andes gåva.
 


En kvinna sim vi har bett för skickade följande under veckan. I thought of letting you know that I delivered a healthy baby girl on Wednesday morning. Thank you for your prayers and please thank everyone in the prayer group for their prayers as well. Herre, du som är källan till allt liv. Tack för livets gåva. Välsigna den nyfödda flickan och föräldrarna.  Må hon växa upp fylld av tro, hopp och kärlek. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 Gracious God, help me to open my heart to know you more deeply and to choose wisely.  Älskvärde Gud, hjälp mig att öppna mitt hjärta för att kunna känna dig djupare och välja vist.  Loyola Press.

Varma hälsningar,
 Colette


Dear Friends,

Thank God I had a very enjoyable and fruitful week in Esker.  It was a joy being back there.  You were in my prayers each day.  Thank you for yours.  This week I ask for your prayers for a young couple, Caoimhe and Tom, who are getting married on Thursday.  I will have the privilege of officiating at their wedding.  And I ask for your prayers for one of our community, Fr. Phil Dunlea, who died very suddenly this morning in Clonard.  May God grant Phil eternal rest and may God help us and Phil’s family and friends through the shock of his death.

 As usual, I am sending you on my input for next week.  I hope you will find it helpful.  This Gospel passage is one of my favourites.  I based the Movement of Continuous Prayer for Marriage and Family Life on it.  It is wonderful to have such a total 
 guarantee of success as is found in this word of God.

 You will be in my prayers in the coming week.  May God bless you and all those you 
 love.  Please continue to pray for me.

 Johnny

2019-07-15

 

Veckobrev Ordinary 15

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej Allihopa,

Dagens evangelium handlar om den Gode Samariten och Fr. Johnny säger till oss: One of the points Jesus is telling us is that there should be no limits set by us as to who our neighbour is. Vad Jesus säger idag är att vi borde inte sätta någon gräns när det gäller vem som är vår nästa." Resten finns i brevet.

För 2 veckor sedan bad vi för en kvinna (Camilla) som väntade ett efterlängtat barn och hade blivit sjuk och hamnat på sjukhus. Dorota tackar alla som har bett för hennes dotter och det ofödda barnet. Hon mår bättre nu, har kommit hem från sjukhuset men hon behöver fortfarande våra böner att hon får ett friskt barn i god tid.  Herre, du som är källan till allt liv. Tack för att Camilla mår bättre och har kommit hem. Vi överlämnar modern och barnet till Dig. Lindra Camilla och familjens ängslighet. Vaka över dem under resten av graviditeten och under förlossningen och inspirera all vårdpersonal som hon har kontakt med. Låt inte barnet födas för tidigt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Nu är det sommar och det är mycket som händer. Det kan hända att jag missar någon vecka. Ni kan alltid kolla på Luleås hemsida och Fr. Johnnys hemsida.


Lord, may I notice those who need my help and give them the help I can.  Herre, må jag se dem som behöver min hjälp och ge dem den hjälp jag kan. Donal Neary S.J.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 As we approach the middle of July I am conscious of how quickly the summer is slipping by.  I hope it is going well for you and that you are getting a break and a rest.  I am also conscious of this being a particularly tense time in Belfast and throughout the North, as we come up to and go beyond the 12th.  We pray that it will be a time when everyone is kept safe from harm and division.

 Attached is my input for next week.  The theme of this is relevant for our situation here as it is our call to reverence each person as she or he is and to show each one love and respect even at a cost to ourselves.  Of course it is not just about how we treat those who are at a distance from us.  It is also very much about those closest to us in marriage, in family life and in the faith community we belong to.  Enjoy!

 Next week I will be in Esker, Athenry, Co. Galway.  Hopefully I will be able to send you the material for the following week unless there is some difficulty with the internet connection.  If you don’t hear from me that will be the reason!!

 You are in my prayers every day that God may bless you and all those you love.  Please keep me in your prayers also.
 Johnny

2019-07-07

 

Veckobrev Ordinary 14


Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Jag läste följande imorse. En av dagens läsningar handlar om Glädje. "God´s joy is the joy of loving us together and calling us together, and forgiving us. Like a mother loving all her children around her. This welcoming with joy and solidarity keeps us human and humble. We need each other to find joy in God: we don´t go to God on our own. Guds glädje är glädjen i att älska oss tillsammans och att kalla oss tillsammans, och att förlåta oss. Som en mor som älskar att ha alla sina barn omkring sig. Detta välkomnande med glädje och solidaritet håller oss mänskliga och ödmjuka. Vi behöver varandra för att finna glädjen i Gud.  Vi vandrar inte till Gud ensamma. Donal Neary S.J.

Fr. Johnny skriver till oss bland annat: "But even more importantly, we need to think of ourselves as labourers and take up the challenge to be apostles of Christ in our everyday lives.  Även viktigare, behöver vi se oss själva som arbetare som accepterar utmaningen att vara Jesus apostlar i våra vardagliga liv.  Mer i Fr. Johnny`s brev.
 
Förbön behövs för ett par, som väntade barn....  och barnet dog inne i Mammas mage någon vecka före födelsen. Herre, vi överlämnar Emma och Max i dina kärleksfulla händer.  Du som är källa till allt vet hur tungt och sorgligt det är för paret nu.  Lindra deras sorg på något sätt och hjälp dem att kunna sörja tillsammans och så komma in i en djupare relation som par och med Dig. Låt dem vara öppna för all mänsklig och andlig hjälp som finns. Jesus Heliga Hjärta,vi litar på Dig.

Paret som vi bad för förre veckan vill att vi fortsätter att be för dem. Kvinnan bröt lårbenet för några veckor sedan.  Hon mår ganska bra men kan inte gå än. Hennes man mår väldigt dåligt, har demens och Parkinson och tappar ofta balansen. De är tacksamma för all hjälp de får från Kommunen.  Herre, var med paret i allt som händer. Tack för deras tillit till Dig.  Du vet hur svår deras situation är. Led med din Ande alla läkare, sjukhuspersonal och personal från kommunen som har med dem att göra. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Förra veckan bad vi för en kvinna som hade livmodern bortopererad.  Hon mår lite bättre men måste ta det lugnt och kan bara gå korta sträckor.  Tack Herre att det går framåt för Maria. Hjälp henne att fortsätta att ta det lugnt. Lindra hennes och familjens nervositet inför svaret på provet och låt henne så småningom bli helt återställd.

God, source of comfort and strength, I am so grateful for those, who, in your name, have helped me through trying times. Help me to be more open to notice when others may be in need of my support and encouragement in their tough times. Gud källa av tröst och styrka, jag är så tacksam för dem, som, i Ditt namn, har hjälpt mig igenom besvärliga tider. Hjälp mig att vara mer öppen att se när andra må vara i behov av mitt stöd och uppmuntran under deras tuffa tider. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,
 
Thank you for your prayers and encouragement last week for the Solemn Novena in honour of Our Mother of Perpetual Help in Clonard.  It was a great experience for all of us.  If you happened to get any of it I hope it was a good experience for you also.  I prayed for you each day as I thanked God for you and your faith and fidelity and asked God to bless you and all your loved ones with peace and joy.

 Attached is my input for next week.  Again it gives us a very important challenge in the growth of our faith and for the life of the Church.  It is such a privilege to be God’s people in the world of today.  Let us take on the challenge with hope and confidence. 

 As always, you will be in my prayers each day. Please keep me in yours.  Thank you.

 Johnny
2019-07-01

 

Veckobrev Ordinary 13

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här


Hej allihopa, 

Jag hoppas ni har kunnat njuta av det fina vädret i Guds vackra skapelse.
Idag är Fr. Johnny utmanande. Han skriver bland annat "Jesus tells us that commitment is essential to human fulfilment, the Kingdom of God. Jesus säger till oss att engagemang är väsentligt för mänsklig fullbordan, Guds Rike."  Resten finns i Brevet.

"Christian life calls us to go out into the world to proclaim that Jesus became like each of us to bring us into the love relationship with God his Father. What we get from God is to be shared. Kristet liv kallar oss att gå ut i världen och visa att Jesus blev lik varenda en av oss för att föra oss in i en kärleksrelation med Gud, hans Fader. Vi ska dela med oss av vad vi får från Gud." Donal Neary S.J.

Kvinnan, som vi bad för förra veckan, mår mycket bättre efter operationen men hon är lite ängslig inför svaret på provet.  Herre, du som är källan till allt liv, vi tackar Dig för Din omsorg om henne.  Vi ber att vad som än händer att hon fortsätter att ha stor tillit till Dig. Vi ber att hon blir helt återställd. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Det går för kvinnan som bröt benet..  Hon kan inte använda benet men det är bara två veckor kvar innan hon kan börja använda det igen.  Tyvärr har hennes man blivit mycket sämre och har svårt med balansen så de är instängda i lägenheten för nu.  Herre vi tackar Dig för att kvinnan mår bra.  Vi överlämnar båda två i Dina heliga händer och låt dem känna sig burna av våra böner.  Du känner till deras situation och hur svårt det är.  Vi ber att de får all hjälp de behöver i den situationen de befinner sig.

Bön önskas för en kvinna som är gravid men en efterlängtat barn är sjuk och ängsligt.  Herre, välsignar modern och barnet  och låt alltid fortgår enligt planen för födelsen.  Se till att de får allt hjälp de behöver. Lindra modern och faderns och hela familjens oro och låt de känna sig burna av alla våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna som kommer att föda sitt barn inom de närmaste veckorna vill gärna att vi ber för henne.  Herre, välsignar Beatrice och barnet. Led alla som hjälper dem under födelsen och låt det vara en vackert erfarenhet för Beatrice och hennes man. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Lord, I pray for the deep joy that comes from your place in my life. Herre, jag ber om den djupa glädje som kommer från Din plats i mitt liv.  Donal Neary S.J.
 
Varma hälsningar,

Colette


Dear Friends,

 You have been in my prayers every day since I wrote to you last week as we celebrate the annual Novena in honour of Our Mother of Perpetual Help.  It is going really well with droves of people here from early morning to late at night praying and singing and celebrating.  It is a wonderful experience for me of the faith of the people of the Church.  The novena continues until Thursday night so if you want to join us either physically or on the internet please do so.  Our website is www.clonard.com
 
 Attached is my input for next week, 13th week in Ordinary Time.  I hope it will be helpful for you and your family and parish.  It is a week to renew our commitment to Christ, to the Church, and to one another in marriage and family life.  How badly our world needs the power of our various commitments of faith and love.

 You will continue to be in my prayers each day that God may bless you and all your loved ones with joy and happiness.
 Johnny

2019-06-23

 

Veckobrev Corpus Christi

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,

Bland annat säger Fr. Johnny till oss idag: "The miracle of the five loaves and two fish distributed among so many people is given to us as a symbol of the greatest gift and miracle of all, the Eucharist. Undret av de fem bröden och två fiskarna som fördelades till så många människor är givet till oss som en symbol av den största gåvan och undret någonsin, Eukaristin." Resten finns i brevet och som vanligt  är det utmanande och inspirerande.


Maria som vi bad för förra veckan har haft sin operation.  Den gick bra men hon har ont och just nu kan hon inte sitta eller gå. Hon säger hon inte kan       jämför hennes smärta med Jesus smärta på korset. Hon åkte hem idag. Vi tackar dig Herre för Marias tillit till Dig. Vi tackar Dig för sjukhuspersonalen som har hjälpt henne. Du förstår hur Maria känner sig. Det är ingen lätt sak hon har gått igenom. Hjälp henne nu att kunna ta det lugnt och att kunna ta emot all mänsklig och andlig hjälp som finns. Var med familjen och gem den den styrka de behöver just nu. Låt hela familjen känna sig burna av våra böner, Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 


Be för en kvinna som plötsligt fick åka till Afrika till sin brors begravning. Hon kom tillbaka idag.  Herre, du som är källan till allt liv. Vi tackar Dig för hennes brors liv och må han vila i frid. Du vet hur ensam man kan känna sig i sådana omständigheter. Var med henne när hon går igenom sorgeprocessen.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
 
Lord, may we give the daily bread of compassion and love to all we meet. Herre må vi ge det dagliga brödet av medlidande och kärlek till alla vi möter." Donal Neary S.J.
 
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Tomorrow morning, Wednesday, June 19th, the Solemn Novena in honour of our Mother of Perpetual Help begins in Clonard at 6.45 am and continues with ten sessions each day until Thursday, June 27th.  If you can be here with us during these nine days you will be very welcome.  If it is not possible for you to be present you can join in with us on our webcam each day for one of the sessions.  The website is www.clonard.com and click on webcam. 

 Attached is my input for next week’s Couple Prayer and Newsletter piece.  I hope you will find it beneficial for yourselves.  Be assured of my prayers for you each day of the Novena and beyond.  May God bless you and all your loved ones at this time of the summer.

 Johnny 

2019-06-22

 

Donal Nesry S.J. The Body of Christ


The Body and Blood of Christ  June23 2019
 
The feast of the Body and Blood of Christ, once Corpus Christi, brings the Eucharist out into the streets.  Processions once in every parish, still take place.  The procession can remind us of the gospel scene today where Jesus fed the crowds.
Receiving communion is not a private event. While really personal, it is also a community event. The feast today gathers us together to be fed.  The bread for the feeding of the crowd came from someone who had only five loaves and two fish.  The distribution was a community activity also, as the people sat together in groups.
Maybe the generosity of Jesus in feeding the crowd reminded them of their responsibility to feed each other.  Maybe they also shared any food they had brought.

Toady also the Eucharist is for sharing.  We gather to hear God’s word, receive the bread of life and then to be sent out. Important words of the mass are ‘God in peace and glorify the Lord in your lives’. The Sunday Eucharist, the gift of the Body and Blood of the Lord, is a gift to be shared all week.

Lord, may we give the daily bread of compassion and love to all we meet.
Donal Neary SJ.
Â

2019-06-18

 

Veckobrev Trinity Sunday

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Det värmde mitt hjärta när jag fick följande mail från Benedikta.
”Pingstdagen började jag med en tidig mässa i Eugenia, jag jobbar för fullt så det gäller att passa på...
Pater Thomas höll en fantastisk predikan som fyllde mig med hopp och glädje. 
En tanke vill jag vidarebefordra i samband med den första frågan: den Helige Ande, sa P Thomas, ber I OSS till Gud Fader och Sonen .... vi behöver inte tvivla på vår förmåga att nå fram, vi får ständig hjälp av Anden, precis som det utlovades av vår Herre. Så när det känns motigt och tomt och man inte orkar - då tar Anden över! Tron och tillförsikt från vår sida är blott ett bidrag. Vi sitter på vingarna."
 
Det här är en spännande  tid, nu har vi kommit till Trefaldighetssöndag.  Den här söndagen påminner mig alltid om Helige Patrick, Irllands nationalhelgon.  Han åkte runt Irland på 400-talet och förklarade treenigheten med en trebladsklöver (shamrock). Tre blad på en stam.  Han dog år 461 och då var Irland ett kristet land.
 
Jag fick följande från Donal Neary S.j. igår. In calling the Trinity, today’s feast, we are naming a very large family. We are all part of the family of God, which has its source in the love of Father, Son and Holy Spirit for each other, and for all God’s children. När vi kallar Trefaldighet, dagens fest, nämner vi en väldigt stor familj. Vi är alla en del av Guds familj, vars källa finns i den kärlek som Fader, Son och Den helige Ande har för varandra, och för alla Guds barn.
As we pray the sign of the cross so often, we can recall that we are not only blessed by the Lord, but called into his service of love in the ordinary moments of our lives. När vi gör korstecknet så ofta kan vi påminna oss om att vi inte bara är välsignade av Herren, men kallade in i kärlekens tjänst i de vanliga ögonblicken av våra liv. 
Help me Lord, to bring your gospel of joy into the moments of every day. Hjälp mig Herre, att föra Ditt glädeevangelium in i varje dags ögonblick. 
 Jag kommer att lägga reflektionen i sin helhet i bloggen   htpp://standigbon.blogspot.com    Fr.Donal Neary S.J.


Det är flera som har svårt att finna en livspartner. Vi ber för dem.  Herre vi lägger alla vi känner som befinner sig i den här situationen i dina heliga händer (Nämn dem). Visa dem situationer som gör det möjligt för dem att träffa den rätta personen. Låt Din Helige Ande visa dem vägen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna som ofta är i konflikt med sin dotter vill ha förbön. Herre vi överlämnar mor och dotter till Dig. Hjälp dem att kunna se vad orsaken till konflikterna är. Ge dem förståelse för varandra. Hela deras relation och låt den gå in i en ny fas.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Maria, som tyvärr har cancer i livmodern kommer att ha hela livmodern bortopererat på tisdag, behöver våra förböner.  Herre, vi överlämnar Maria till Dig.  Ge henne tillit och förtröstan på Dig. Låt Din Helige Ande leda läkaren och hela sjukhuspersonal under operation. Lindra familjens oro och hela henne till kropp och själ.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
After the feast of Pentecost, the Liturgical Year enters into what is called Ordinary Time.  This could lead us to think that this time is not all that important.  How wrong that would be.  It is rather a call to live in our ordinary everyday lives the extraordinary truths of Christ’s Life, Passion, Death and Resurrection in such ways that we can say with St. Paul: ‘I live, now not I , but Christ lives in me’.The first place that this life brings us to is into an awesomeness in the presence of the true God who is a Trinity of Father, Son and Holy Spirit.  We don’t just believe in a god but in the true God and our lives here and in eternity will be spent in a sense of wonder and joy that this, our God, adores us.
.
 It is in the Sacrament of Marriage and in the living out of family life that we can come closest to understanding our Trinity God and also to mirroring our God to the world in which we live.  I hope the attachment will help you to take part in this in the week ahead.  You are in my prayers that God may be very close to you and to all those you love.
Johnny

2019-06-11

 

Veckobrev Pentecost

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

"We are empowered to continue his mission through our love for one another, a love that is changed and extended by the Holy Spirit. Vi får kraft att fortsätta Jesus mission genom vår kärlek till varandra, en kärlek som ändras och utökas genom den Helige Ande." skriver Fr. Johnny den här veckan.  Resten finns i reflektionen och är utmanande och inspirerande. 

Jag är lite sen den här veckan.  Jag har varit i Domkyrkan och deltog i Mötet med alla andliga rörelser i Sverige.   Bengt Malmgren från Karismatiska Rörelsen och Lydia från Focolare gav oss en inblick i Evangelii Gaudi  (The Joy of the Gospel). Bengt sade att Påve Franciskus håller på att omorganisera i Vatikanen. Han lägger väldigt stor vikt på Evangelisation och det departementet har blivit Nr 2.  Troskongegationen är nu Nr 3.  Jag tycker det är logiskt, först måste man evangeliseras för att kunna tro.  Sedan fick vi en fråga att diskutera med vår egen grupp (6 från ständig bön):


Inom vilket område (i din rörelse) känner ni att Evangeli Gaudium flödar fram?   Det var en svår och oväntad fråga och jag kände mig tom. Jag tänker inte på om evangeliet flöder på genom ständig bön, jag bara fortsätter. Anna Britta sade att tron var svaret. Tron på bön och vi har ett vackert och inspirerande bönehäfte att hjälpa oss. Frågan har inte kunnat lämna mig och jag tror att det är av stor betydelse att vi också  ber för många som annars aldrig fått bön.  Vi är också många som är förenade i bön på våra respektive bönedagar och det ger kraft och bär frukt. 

Hur kan vi hjälpa varandra?  Hur kan vi samarbeta för en gemensam allt större glädje i Uppdraget? Vi diskuterade den här frågan i blandade grupper. I min grupp fanns Ständig bön, Mödrars Bön, Focolare, Sant Liv i Gud, Gemenskap i Kristet Liv och Den Heliga Graven av Jerusalem Riddarorden. Det var spännande att höra vad de olika rörelserna hade för inriktning. Vi kom fram till att vi kunde kanske bjuda in varandra till våra respektive  församlingar.  Kanske vi kan samarbeta med Mödrars Bön, åtminstone hjälpa till att sprida vetskap om varandra. Jag tror det finns många möjligheter för de olika rörelserna att kunna stödja varandra men det måste mogna fram.

Mässan var vacker och Biskop Anders predikan inspirerande och uppmuntrande.  Jag åkte hem med känslan av att ha fått ny kraft.  Jag hoppas flera från ständig bön kan delta nästa år.

Gloria skrev under veckan: "The prayer to the Holy Spirit “Come Holy Spirit fill the hearts of the faithful.......” brings me always back to 6th class and preparation for Confirmation which we received at age 12 in my day in Ireland, think it is still the same now too. So many happy times at school that gave us a solid foundation for our faith, we were blessed with our school years. Yes the Holy Spirit will guide us now too." Tack Gloria

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.
 
Varma hälsingar,
Colette

Dear Friends,

 With this attachment we come to the end of the Easter season.  For the past seven weeks we have been celebrating the great truth of our faith that Jesus Christ has risen from the dead.  It has been a wonderful season of joy and hope.  But, as for the first disciples, it was to prepare us for the coming of the Holy Spirit which we celebrate at Pentecost.

 We come to recognise that the direct mission of Christ to the world has come to an end.  Now he lives in and through us, his Body the Church.  We are empowered to continue his mission through our love for one another, a love that is changed and extended by the Holy Spirit.  This love is invested in the love of husband and wife, parents and children, but which is so powerful that it extends to the community of the Church and outwards to the ends of the earth.  It is so important that we allow ourselves to believe in who we are as God’s people and set out every day to live this to the best of our ability.

 I hadn’t intended to preach a homily when I started writing this!!  But there you have it!!  Have a joyful week with each other and know that you are in my prayers every day.  God bless you and all those you love.

 Johnny 

2019-06-02

 

Veckobrev The Ascension of the LordFr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa
,

Den här veckan skriver Fr. Johnny: "They worshipped him and then went back to Jerusalem full of joy. The Feast of the Ascension is above all else a feast of joy. De tillbad honom och gick sedan tillbaka till Jersusalem fyllda av glädje.  Kristi Himmelsfärdsfest är framförallt en glädjefylld fest."  Resten finns i Fr. Johnnys reflektion.
 samordnaren i Värnamo skickade följande till mig.  Låt oss alla be med hennes ord för det här paret som har hamnat i kris." Herre, vi lägger i dina händer ett par, ett äktenskap i en djup kris. Må det ske mirakel av FÄRÄNDRINGAR i denna spruckna relationen mellan makarna. Vi ber förvandla deras missnöje och besvikelse till förlåtelse. Förvandla en kyla i deras relation till en glöd och en uppoffrande kärlek, råheten till ömhet, otrevliga ord till orden som skänker kärlek, förståelse och tröst, avståndet till närhet, sorgen till glädje, likgiltigheten och uppgivenheten till en önskan om att vilja leva tillsammans och kunna bemöta varandras behov. Herre! Må ditt gudomliga ljus lysa genom detta äktenskap, må din kärlek och din goda omsorg omsluta både kvinnan och hennes man.  Låt dem spegla din stora kärlek. Vi anförtror detta äktenskap till Ditt Heliga Hjärta, Jesus!" Hon skriver också. Jag vill dela med mig att i början av maj fick jag uppleva en fantastiskt pilgrimsfärd till Lourdes med Polska Missionen.
 

Even though outside circumstances often tempt us to inadequately live the Good news of the Gospel, we are empowered by the Spirit within us to choose and model love in the middle of so much hatred. Where do we as temples of the Holy Spirit look for the strenght to do this.  Även om omständigheter utanför oss  ofta frestar oss att inte helt leva upp till Evangeliets goda nyheter, gör den Helige Ande det möjligt för oss att välja kärlek i mitten av så mycket hat. Var får vi, som är den Helige Andes tempel, vår starkhet ifrån? Elizabeth Pardi, Loyola Press.


Låt oss be för mötet i Domkyrkan med de olika andligt rörelser och Mässan med biskopen. Må det bära frukt, frukt som består.

 Nästa vecka är det Pingst.  Jag ber följande bön varje dag fram till dess.


Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.
 
Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 We now begin to leave the weeks of celebration of Easter behind us and look forward to the coming of the Holy Spirit at Pentecost.   This feast of the Ascension of Christ is a major part of our faith as we remember the reason for our hope – not so much in what we can do, even though that is very important, but in what Jesus has done and continues to do in us and for us. 
 It is wonderful to be alive.  It is wonderful to know Christ as our saviour.  And it is wonderful to be with one another on the journey to building a new world.  You will be in my prayers as always in the coming week that God may inspire you in your love for one another and for your family and community.  Please continue to pray for me.
 Johnny besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?