2019-05-20

 

Veckobrev Easter 5


Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,
Följande tycker jag är verkligen viktigt att ta till sig.  "Real love heals. Only love makes the best out of the worst. In concentration camps the survivors were often those who had love to remember or go back to. Even when things go very badly in life, the forgiveness of love can help us move forward. Äkta kärlek helar.  Det är bara kärlek som kan vända det värsta till det bästa.  I koncentrationsläger, de överlevande var ofta dem som hade kärlek att komma ihåg och kunde gå tillbaka till den. Även när allt känns dåligt, kan kärlekens förlåtelse hjälpa oss att gå vidare.  Lord, help me to be truly grateful for love in my life. Herre, hjälp mig att vara verkligt tacksam för kärlek i mitt liv. " Donal Neary S.J.
Vidare säger Fr. Johnny: "The love of God lived by his followers, knows no bounds but is destined to reach to the ends of the earth to heal the divisions of humanity. Guds kärlek, som hans följeslagare lever har inga gränser men är bestämd att nå till världens ände och hela världens motsättningar. Resten finns i brevet.

En kvinna som har hamnat i en knepig situation vill ha förbön.  Hon har dålig hälsa, har hamnat i ekonomiska svårigheter, dottern väntar barn beräknat till den 24 maj (kommer att vara ensam med barnet), dessutom kommer de att flytta.  Herre, vi lägger hela situationen i dina heliga händer. Först och främst, Du som är källan till allt liv,  led dottern och barnmorskan under barnets födelse.  Lindrar allas oro och ge dem visdom om hur de kan lösa de olika situationer de har hamnat i.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Yvonne har ramlat och brutit lårbenen. Vi har bett för Yvonne många gångar. Hon lider av polio sedan barndom och har gått igenom olika operationer.  Just nu när jag skriver är hon på operationsbordet. Herre vi lägger Yvonne och Tommy (hennes man) i Dina heliga händer. Tack Herre för att du är med dem.  Var med sjukhuspersonalen som har hand om henne. Lindra Tommys och deras två döttrars oro.  Ge henne bra eftervård och låt henne vara helt återställd så småningom. Ge dem all mänsklig och andlig kraft och tålamod som kommer att behövas.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. (Yvonnes operation gick bra) Deo Gratias.

Här kommer en inbjudan till Pingtsafton.
Även i år har vi den stora glädjen att kunna inbjuda er medlemmar i rörelser i Stockholms Stift till en Mässa med biskop Anders.
Mässan är kl. 17, men vi tänkte träffas redan kl. 13 i Domkyrkosalen.
 
Program för eftermiddagen den 8 juni:
 
13:00 Kaffe
13:30 Välkommen - bön - sång
13:50 Intro 
13:55 Pesentation av den apostoliska uppmaningen Evangelii Gaudium (Evangeliets glädje) 
14:20 Reflektioner i grupper
14:50 Fika - kaffe med kaka
15:15 Reflektioner i grupper
15:45 Plenum med återkoppling
16:30 Avslutning och förberedelse för Mässan
17:00 Den Heliga Mässan celebrerad av Kardinal Anders Arborelius

Låt mig veta om ni tänker delta så meddelar jag det vidare.  
Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and and they shall be created and You will  renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


Dear Friends,

 What a beautiful day we are having in Belfast today.  I hope it is as good where you are.  It’s difficult to stay inside to get this out to you but it is a sign of how much I love you!!
 Attached you will find my input for next week, the Fifth Sunday of Easter.  This brings us into the very core of our faith and of our living of our faith.  I hope you will find it helpful for yourselves as couples, as families and as parishes.  As always I will be praying for you each day of the week ahead.  I thank God for you and I ask God to bless and all your loved ones and to reward you for your goodness.
 Johnny

2019-05-13

 

Veckobrev Easter 4

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

 Hej allihopa,
Vi var bara några få som deltog i träffen i Linköping. Utöver att maj månad alltid är en stressig månad visste jag att en solig lördagkväll i maj inte är optimal men jag råkade vara i stan.. Jag hoppas kunna komma  tillbaka en veckodag under hösten.  Fr. Johnny vill så gärna att rörelsen blir en naturlig del av församlingens liv. Som Johannes Paulus sade "Mänsklighetens framtid ligger i familjens händer".  Vi hade ett fint samtal och Herre låt allt vi sade bära frukt, frukt som består.
 

Jag blev glad när jag läste epost från en kvinna skickade till mig under veckan.  Kvinnan har varit med i många år. Hon skrev: "Thank you for your inspiring emails and Fr Johnny is truly a great man of faith. The prayers do help and it is wonderful so many people are praying for many others whom they have never met but that it can create a chain of prayer and hope.  Tack för dina inspirerande email och P. Johnny är verkligen en man av tro. Bönerna hjälper och det är underbart att så många människor ber för så många andra som de har aldrig träffat. Det kan skapa en kedja av bön och hopp.


Den här veckan ställer Fr Johnny frågan "To whom do I belong. Vem tillhör jag."  I slutet av själva reflektionen skriver han: "Christ invites us to listen to his voice. Kristus erbjuder oss att lyssna till Hans röst".  Resten finns i brevet och är utmanande.

För ett tag sedan fick jag ett mail från en kvinna som bor på Gotland.  Jag tror hon måste ha hittat oss på internet men jag vet inte. Vi har varit borta i nästan 10 dagar och jag skäms för jag kan inte hitta mailen.  Hon vill att vi ber för hennes son och son hustru som har problem. Detta är tredje brevet vi har fått genom internet, tror jag.  Herre, vi lägger det här paret i dina heliga händer.  Hjälp dem att reda ut vad det är som orsakar osämja.  Hjälp dem att lyssna till varandra och att kunna ta emot hjälp innan det går för långt. Dra dem tillbaka till början av deras äktenskap och hjälp dem att bli förälskade på nytt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Jag hoppas kvinnan hör av sig igen.


The shepherd guides the sheep in the ordinary tasks of the day. He calls each of us to be busy with him and to follow him in his own motivation in life: all is done in love.  Herden leder fåren i de vanliga dagliga uppgifterna. Han kallar oss att vara verksam med Honom och följa honom med hans egen motivation i livet:  allt är gjort i kärlek.  Donal Neary S.J.

Snart är det Pingst.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and and they shall be created and You will  renew the face of the earth.
Kom Helige Ande, fylla dina trognas hjärtan and tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya världens ansikte.


Varma hälsningar,
Colette

2019-05-01

 

Veckobrev Easter 3

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
  

Hej allihopa,

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss.  Christianity is about what God is doing for us and through Christ who is our way, our truth and our life. Kristendomen handlar om vad Gud gör för oss och genom Kristus som är vår väg, vår sanning och vårt liv.  Resten finns i hans inspirerande brev.

Jag blev rörd när jag läste vad enkvinna skrev. "Jag vill tacka Johnny och Dig och alla andra som står för höga ideal och sunda familjevärderingar! Varje gång jag läser breven gråter jag en tår och skickar mina tacksamhetsböner till vår Gud i Himmelen! Den empatin som brukade vara en vardagsgrej är numera sällsynt i Sverige´s sekulariserade samhälle! Men ni kämpar på och gör vardagen ljusare!
Ps. En bön om lite stöd för min man John som för 3 veckor sedan genomgick en höftoperation. Det har tagit på krafterna och inte varit lätt. Han är 75år och har lidit av Biopolaritet i 45 av de åren. Ändå har han ett långt yrkesliv bakom sig och 4 barn och 4 barnbarn att glädja sig åt! Vi hoppas han snart kommer igen med nya krafter snart nu när våren är här!” Herre,vi lägger John i dina heliga händer. Vi ber att du lindrar hans och familjernas oro. Vi ber att du ger honom kraften tillbaka och att kunna glädjas åt allt gott han har omkring sig.  Hela honom till kropp och själ och låt honom vara öppen för all mänsklig och andlig hjälp han kan få.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
.
Kvinnan vi bad för förra veckan har hört av sig. Fysiskt är hon mycket svag men hon kämpar med allt hon har för att fortsätta  ta hand om sitt barn. Hon nämnde inte barnets Pappa så jag hoppas det är lite bättre där.  I vilket fall som helst, vi lägger kvinnan, barnet och Pappan i dina Heliga Händer. Tack Herre att kvinnan har så stor förtröstan på Dig och försöker vila i Dig vad som än händer. Ge henne kraften hon behöver för att kunna klara av livet. Låt henne få mycket mer mänskligt stöd. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag vill gärna att vi ber igen för paret som Maria från Norge skrev om förra veckan.  För ungefär ett år sedan blev hon bekant med ett par som förlorade ett barn. Sorgen över detta har skadat deras förhållande.  Nu när de är i färd att gå ifrån varandra väntar de ett nytt barn. Maria håller på att göra en Novena till Helige Josef men vill gärna att vi är många som ber för dem. Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar paret i dina Heliga Händer igen. Herre den här situationen är knepig men allt är möjligt för Dig. Vi ber att du hjälper dem att hitta tillbaka till varandra, att kunna förlåta varandra. Hjälp dem att kunna bli kära igen och att kunna glädjas tillsammans nu när de är i väntans tid igen. Låt barnet växa upp med både Mamma och Pappa. Helige Josef, be för dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Under veckan fick jag en inspirerande reflektion från Fr.Donal Neary S.J.  Den finns på bloggen http//:standigbon.blogspot.com

Lördagen den 11 maj har jag ett möte i Linköping direkt efter Mässan 18.00. Tacksam om ni ber att alla som deltar bli inspirerande av den Helige Ande.

 Intimate and loving God, draw  me continually closer to you and remain with me forever. Let me mirror your  love and acceptance to all. Intime och kärleksfulle Gud, dra mig kontinuerligt närmare Dig och stanna alltid med mig.  Låt mig spegla din kärlek och acceptans till alla.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
 Once again this week I send you this email for next week with a prayer in my heart that God may bless you and all your loved ones abundantly.  In the attached reflection Jesus says to his disciples: ‘come and have breakfast’.  I pray that each of us can hear the intimacy of that same invitation from him.

 The wonderful thing about our faith is that Christ reveals our God to us in the ordinary things of our lives.  This is particularly true of our love for each other in marriage and family life.  I hope you will enjoy this contribution to your love relationships and that you will grow in the gentleness of Christ’s love for you.

 Johnny    

 

Reflektion Donal Neary S.J.2nd Sunday of Easter

They were talking about how late Easter is this year.  ‘Couldn’t be much later’, said one. ‘At least the evenings are bright’, said another.  ‘We won’t have the Easter fire in the dark’, another added.
You’d wonder what it’s all about – empty tombs and weeping women and despairing friends.  I wondered too.

It’s about hope that never fades, that the most lifeless thing in creation is not dead. That means that there’s life everywhere. In failures, in shame and guilt, in illness. The life may lead to good health or to peace of mind and heart. It’s about god in Jesus taking care of everyone I worry about, and worries about children and grandchildren and even the greatgrandchildren. Something that keeps me praying for people whose lives are really troubled.  It’s about prayer that’s always answered and the God that forgives us all, and helps us forgive each other.  And much more besides which will unfiled in the weeks to come.  Easter began with creation in a garden and the garden has been replanted as a place for refreshment and peace.

Yes, couldn’t be much later and when you think of it, isn’t it worth waiting for?
Risen Lord, bring your peace and joy to the lives of everyone dear to me.

Donal Neary SJ,
Editor, Sacred Heart Messenger.

2019-04-26

 

Veckobrev Easter 2

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,

Som vanligt utmanar Fr. Johnny oss i hans brev. "Our call is to believe in the setting of uncertainty, to hope even though there is insecurity, to love in spite of a lack of perfection.  There is no doubt that all of these are present in our lives and in our Church today.  Vår kallelse är att tro trots osäkerhet, att hoppas trots otrygghet, att älska trots brist på fullkomlighet.  Det finns inga tvekan om att allt detta är närvarande i våra liv och i Kyrkans liv idag."  Resten finns i brevet.


Jag läste följande för några dagar sedan och fann det inspirerande. "Easter is not magical. It is transcendent. Jesus is not somewhere else. Christ is everywhere—through him all creation holds together. He lives and breathes through his body, the Church. Påsk är inte magisk. Det är transcendent. Jesus är inte någon annanstans.  Kristus är överallt - genom honom hålls hela skapelsen samman. Han lever och andas genom sin Kropp, Kyrkan
What does it mean to live as Easter people? It means we live as a people, all parts of Christ’s Body working together toward a single purpose: love. Vad betyder det att leva som Påsk människor? Det betyder att vi lever som ett folk, alla delar av Kristus kropp  arbetar  tillsammans mot ett enda mål: Kärlek.  Vinita Hampton Wright

Jag är lite orolig för den kvinna som vi har bett för så många gånger.  Hon är sjuk och har problem med sitt barns Pappa angående vårdnad av barn. Jag har försökt kontakta henne utan att lyckas.  Jag är tacksam om alla ber för henne.  Herre, vi lägger den här kvinnan i dina heliga händer.  Vi vet inte hur det är med henne idag men Du vet.  Vi ber att du ger henne precis vad hon behöver just nu.  Grip in så att alla parter arbetar för barnets bästa. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria från Norge har skrivit till mig.  För ungefär blev hon bekant med ett par som förlorade ett barn. Sorgen över detta har skadat deras förhållande.  Nu när de är i färd att gå ifrån varandra väntar de ett nytt barn. Maria håller på att göra en Novena till Helige Josef men vill gärna att vi är många som ber för dem. Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar paret i dina Heliga Händer. Herre den här situation är knepig men allt är möjligt för Dig. Vi ber att du hjälper dem att hitta tillbaka till varandra, att kunna förlåta varandra. Hjälp dem att kunna bli kära igen och att kunna glädjas tillsammans nu när de är i väntans tid igen.  Helige Josef, be för dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig


"Easter in us, O Lord. Påsk i oss, O Herre." (GM Hopkins)

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

 The Lord is truly risen, alleluia, alleluia.  I love that profession of faith that we make all this week.  It gives great joy to my heart.  I pray that all of us can enter into the wonderful truth that is given to us and that our lives can be renewed in hope and joy.

 Attached is my input for next week.  It is a very important one – as always!!  We are brought into the presence of Thomas the Apostle, popularly known as doubting Thomas.  Thomas demanded that he see the holes in the body of Christ and that he be able to put his hand into Christ’s side before he will believe.  Jesus lets him do just that.  Our problem often is that we see the holes that are there and are scandalised.  Christ is not just risen but he lives in this body, the Church, frail and sinful as we are.  It is he who gives us our life.  

 You are in my prayers as always that God may continue to bless you with joy in your love, and peace in your family.  Happy Easter.

 Johnny 

2019-04-18

 

Veckobrev Easter 1

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa
  
The Cross/Korset
Just as the cross could not overcome or defeat Our Lord, Jesus, we should not let our crosses overcome us. If we, in the hard times, keep focused on The Lord in His suffering our suffering will come into perspective and not imprison us in thoughts of self pity or despair. As we look to how He suffered and died for us without complaining we can find hope as we let go of the thoughts that lead us into despair and let His divine grace from the cross fill us and lead us beyond any fear of what might lay ahead as we find security in Him for the life to come.
Precis som korset inte kunde övervinna eller besegra Jesus, borde inte vi tillåta våra kors övervinna oss. Om vi, i hårda tider, är fokuserade på Herren i Hans lidande, får vi våra lidande i perspektiv och blir inte instängd med tankar av självömkan och hopplöshet. När vi ser hur han led och dog för oss utan att klaga kan vi finna hopp när vi befriar oss av tankar som ledar oss in i hopplöshet och tillåta Hans gudomlig nåd från korset uppfylla och leda oss bortom rädsla för framtiden när vi finner trygghet i honom för livets fortsättning. Alan Ames

EasterSunday/Påsk Söndag

The deepest reality of our lives has been changed forever by what happened today and Jesus is risen and living among us in our homes and in our parish community. We need to attend to him there. Den djupaste realitet av våra liv har blivit för alltid ändrat av dagens händelser och Jesus är uppstånden ibland oss i våra hem och i vår församlingens kommunitet. Vi behöver se till honom där. Resten finns i Fr. Johnnys brev.

En kvinna hare skrivit till mig. Hon hittade ständig bön på internet. Hon skrev så här Hörde att ni ber för äktenskap och relationer. 

     Önskar förbön för dottern och hennes man. De har en kris i sin
     relation och är på väg att separera. Hjälp mig att be till Gud
     att deras förhållande blir helat! De säger att de älskar
     varandra men har det svårt just nu och ser ingen annan lösning
     än att dela på sig. Men Gud och Jesus kan hjälpa dem så de
     hittar tillbaka till varandra!
     Tack! Och Gud välsigne er för det ni gör för människor" 
Herre, vi lägger paret i Dina heliga händer. Vi ber att du gripa in och hjälpa dem att kunna förstå varandra. Ge dem förlåtelsens gåva om de har sårat varandra. Låt de inte blunda för problemet men låt de får mänskligt och andligt hjälp att kunna lösa det.

Generous and loving God, your care for us has no limits. Increase my trust in you that I may be a sign of your Kingdom to the people I meet today. Generös och kärleksfull Gud, din omsorg om oss är obegränsad. Öka min förtrösta i Dig att jag må vara en tecken av Din rike för de människor jag möter idag. Loyola Press 

Jag önskar oss all en riktigt glad Påsk när det kommer,
Colette 

Dear Friends,
 
 I wish you all a very happy Easter for next week and the weeks and months ahead – although, looking out the window this morning it looks more like Christmas than Easter!!  I like this time of the year very much.  The days are lengthening greatly; the weather promises to be better; the sense of Christ’s resurrection is in the air; and people generally are in better form! 

 However, we still have Holy Week to celebrate.  This is a wonderful week in our journey with Christ as we travel with him through his passion and death and the reality of that into his resurrection and the wonder of that.  You will be in my prayers each day of this week and beyond that the Lord will touch the hearts of all of us with greater faith and hope to bring to the world we live in.  And I will pray for you that the Lord will increase your love for each other in marriage and family life so that the world may be gentled by your love and by God’s love for all of us.

 Johnny
 

2019-04-11

 

Veckobrev Palm Sunday

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

De här veckan, Stilla veckan säger Fr. Johnny till oss, "During this week we are put in touch with the reality of Christ´s death on the cross for us and the wonderful knowledge of his resurrection from the dead.  Thursday, Friday and Saturday are particularly important for us to give time to prayer and reflection that are  provided for in the various liturgies. Under den här veckan är vi i kontakt med verkligheten av att Kristus dog för oss på korset  och den underbara vetskapen om hans uppståndelse från de döda.  Torsdag, fredag och lördag är dagar då det är särskilt viktigt för oss att ge tid till bön och reflektion som erbjuds i de olika liturgierna.  Resten finns i brevet. Kyrkan blir styrkt när människor ger henne den här tiden.


I am unfathomably loved, persistently sought after, and graciously forgiven and blessed by God because of who I am - his creation, his daughter - not because of anything I´ve done. Striving to be worthy of his abundant forgiveness will spiritually and emotionally exhaust me. It´s not our struggle to rack up points toward values that God is after, it´s our hearts.   Jag är oändligt älskad, ständigt eftersökt, och nådigt förlåten och välsignad av Gud på grund av vem jag är - Hans skapelse, Hans dotter - inte på grund av något jag har gjort. Ansträngning att vara värdig Hans oändliga förlåtelse kommer att trötta ut oss både spirituellt och känslomässigt. Gud är inte ute efter att vi kämpar för att få poäng för att göra oss värdiga, det är våra hjärtan han vill ha.   Elizabeth Pardi

Bön för prästkallelser: Herre, du som är källan till allt liv. Du vet att vi är i stort behov av nya präster i din vingård. Vi ber att många ska känna sig så älskade av sina föräldrar och Dig att det väcker tanken att Du kallar dem att bli präst genom din Helige Ande. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag tycker situationen för Isis Barn är förfärlig och vill gärna att vi ber för dem.  Herre vi överlämnar Isis barn till Dig. Du vet att de är oskyldiga och vi ber att du öppnar vägar för dem att få ett värdigt liv och ett hem.  Det känns så bedrövligt att det är svårt att hitta ord. Ge dem människor som kan stötta dem i lägret och gör det möjligt kunna finna kärlek på något sätt. Låt dem få mat och medicin.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Merciful and loving God, thank you for the gift of forgiveness. Help me to be faithful to all you ask of me. Barmhärtige och kärleksfulle Gud, tack för förlåtelsens gåva. Hjälp mig att vara trogen allt du ber av mig. Loyola Press

Ha en fin Stilla vecka.
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 This is the last instalment of the Couple Prayer for Lent this year.  It is hard to believe that it is almost over and we will move on to Easter very soon.  It is important though not to move on quite yet as we have the most important week of our faith journey ahead of us this week.  Make the most of it for the Church in your parish, in your marriage, in your family, and for the world in which we live.

 You will be in my prayers as always that the Lord may help each one of us to come closer to him so that we can be empowered by his love to speak his word to each other and to our society in the weeks and months ahead.  Please keep me in your prayers also.  May God bless us all with peace and joy.

 Johnny

2019-04-08

 

Veckobrev Lent 5

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Jag har nyss kommit tillbaka från Omberg.  Vi lyssnade på Ulf och Birgitta Ekman som bland annat berättade om deras väg till Katolska Kyrkan. Det var en spännande och inspirerande helg.  De berättade om hur de upptäckte Kyrkan genom helgon som visade dem vägen, Jungfru Maria, Heliga Birgitta, John Henry Newman (som snart blir helgonförklarad), Heliga Faustina och Padre Pio. Det var mycket att smälta men lärorikt.

Jag presenterade Rörelsen för deltagare och det var roligt att där fanns flera som kände till den och några som är med.  Jag biktade mig där och fick som bot att be för prästkallelser. Till min förvåning frågade Paret Ekman om där fanns bön för prästkallelser i bönehäftet och som ni vet är det inte med.  Jag tycker att vi borde lägga till en sådan bön under vår respektive timme. Herre, du som är källan till allt liv. Du vet att vi är i stort behov av nya präster i din vingård. Vi ber att många ska känna sig så älskade av sina föräldrar och Dig att det väcker tanken att Du kallar dem att bli präst genom din Helige Ande. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria önskar att vi ber för en 8-årig pojke som har fått cancer. Herre, vi lägger pojken i Dina heliga händer. Vi ber att Du är med all sjukhuspersonal som hjälper honom. Hela honom till kropp och själ. Lindra föräldrarnas oro och öppna dem för all andlig och mänsklig hjälp de kan få. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Gläd Dig i Gud, driv bort melankoli! Tjäna Herren med Glädje. Råd från Padre Pio.

Varma hälsningar

Colette
 
Dear Friends,


 Thank you very much for your prayers last week for the Parish Mission in Ballynahinch, Co. Down.  Thank God it went really well.  There was a very good response to all the events of the week and a real sense of joy at the end of it.  Please continue to pray for them that they can now build on what was accomplished during the Mission.
 
  Attached is my input for next week.  I hope it will be helpful for you.  I enjoy the opportunity to think of you and pray for you each week as I prepare this Couple Prayer for you.  You are in my prayers every day that God may always bless you and all your loved ones.  Please pray for me too.
a
 Johnny

2019-03-25

 

Veckobrev Lent 2 & 4

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa

För ungefär två veckor sedan fick jag följande mail från en kvinna, precis när jag behövde uppmuntran. "Det är ett fantastiskt arbete som eran rörelse gör! Ni hedrar verkligen en sann religiös väg att gå! Jag respekterar er och läser alltid breven. Dessutom är jag jättetacksam för det bönestöd jag fått när jag ropat på hjälp och det är en trygghet för min själ att veta att jag får ropa igen när det behövs! Sedan fortsätter jag att be den 21 i månaden tidigt på morgonen sedan mer än 21 år tillbaka, det vet Du Colette! Hjärtligt tack.

Veckan har varit omtumlande, två begravningar. Båda begravningar har berört mig på djupet. I måndags deltog vi i Requiem Mässa i Eugenia för P. Höfner. Kyrkan var helt fullsatt, lika fullsatt som den var den gången jag deltog i Påskvakan för några år sedan. Många präster konselebrerade. Vi fick en inblick i P. Josefs liv. Han brydde sig om den lilla människa och var en älskad själavårdare. Det känns sorgligt att en så ung älskad präst har gått vidare, men vi har en bedjare i himmelen 

Bertha och jag åkte till Åmål för delta i Jan Erik Erikssons begravning, präst i svenska Kyrkan. Jan Erik och Ragnhild har deltagit i ständig bön nästan från början. Vi fick också en inblick i hans liv. Många är de människor som Jan Erik och Ragnhild har stött genom livet.  Den dagen han avled, kl.12.00 fick han de sjukas smörjelse och 15.00 avled han. Vilken välsignelse! Herrens vägar är outgrundliga.

Som vanligt är fr. Johnny konkret och utmanande. Han har skickat brevet för två veckor.  Han skriver bl.a:  The revelation of Christ is that the most sacred place of all is the company of another human being.  He said that what we do to even the least person we do to him.   Uppenbarelsen från Kristus är att den heligaste platsen är umgänge med en annan människa.  Han sade att vad vi gör för även den minsta person gör vi till honom.  Lent 3.  Mer finns i brevet. 

Holiness is our call, sinner is our condition, and there is no need to worry or be fearful. Helighet är vår kallelse, syndare är vårt tillstånd och det finns ingen anledning att vara bekymrad eller rädd. Lent  4.  Mer finns i brevet. Lent 4.

Jesus, my companion and hope, thank you for your presence in my  life. May I continue  to grow in gratitude and be ever more attuned to the ways you reveal yourself to me each day. Jesus, min följeslagare och mitt hopp, tack för din närvaro i mitt liv. Må jag fortsätta att växa i tacksamhet och var ännu mer i samklang med de sätt på vilka du uppenbarar Dig för mig varje dag. Loyola Press

Vi hörs om två veckor.
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Thank you for your prayers last week for the Mission in Lower Mourne.  It went very well, thank God.  There was a very good response from the people there, and a real sense of joy and hope for the future.  Brendan Keane and I are going on another Parish Mission this coming week, beginning on Saturday 23rd and ending on Sunday 31st.  Again I ask for your prayers for the people of Ballynahinch Parish, Co. Down, in the Dromore Diocese, that this week will be a time of renewal of hope and joy for them and for us.

 Because of this Mission I am once more sending you two instalments of the Couple Prayer.  Sometimes the places we stay don’t have good Internet connection and I want you to have the Couple Prayer for the two weeks.  I will be praying for you during the Mission week each day.  May God continue to bless you and your family and all your loved ones with abundant grace.

 Johnny 

2019-03-11

 

Veckobrev Lent 1 & 2

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 
Hej allihopa,

Tyvärr är jag lite sen den här veckan. Vi har varit borta och kom hem igår kväll. Nu kommer Fr. Johnnys brev för 2 veckor. Som vanligt är han utmanande.  Han behöver våra böner också och han ber för oss hela tiden speciellt på våra respektive bönedagar.

Tyvärr avled Fr. Josef på Askonsdagen.  P. Klaus skickade oss följande meddelande: "P. Josef lämnade sin själ i Guds händer på Askonsdagens sista minuter (kl. 23.50). P. Dominik var hela tiden med honom och ledsagade honom i bön till livets fulländning. Nu har vi en förebedjare i himmelen."  Herre, Du som är källan till allt liv.  Tack för att P. Josef gick vidare på ett så fint sätt. Vi tackar Dig för allt han har betytt för oss. Vi är många som sörjer honom. Var med hans medbröder speciellt när de förbereder firandet av hans liv. Du vet att han var ett stort stöd för ständig bön för äktenskap och familj och deltog själv nästan från början. Vi ber att allt han har gjort under livet fortsätter att bära frukt, frukt som består. Herre låt flera känna sig kallade till att vara präst. Må de vara lika ödmjuka och kärleksfulla som P. Josef. Må han vila i frid.

Jag har känt mig lite orolig på sistone. Mycket har hänt under veckan och alla tal om alla skandaler i Kyrkan har berört mig på djupet. En tanke som har följt mig under helgen är  att  "Barnen gör vad vi gör och inte vad vi säger". Vi har hört det många gånger men det måste få rot i oss föräldrar, präster och alla människor.  Jag kommer från Irland och jag vet vad resultatet av skandalerna har varit.  Samtidigt blev jag utmanad av följande: "The Spirit urges us not to be robbed of hope. Discouragement is a great temptation but the Spirit keeps our hope alive and helps us to restart to live a new committment in the Christian adventure of unity and reconciliation."  Pope Francis. "Anden manar oss att inte vara bestulna på hopp. Modlöshet är en stor frestelse men Anden håller vårt hopp vid liv och hjälper oss att börja om att leva ett nytt engagemang i det kristna äventyret av enhet och försoning." Påve Franciskus.


Jag tror att Fastan är en bra tid att sprida information om Ständig Bön för Äktenskap och Familj. Vi får bäst resultat genom att  att visa individer församlingens lista, häften och säga "I den här församlingen ber vi det här datumet för äktenskap och familj med hjälp av det här häftet." Förklara hur det går till. Ta kontakt med dem som du tror kunde vara intresserade.  Om man hittar någon som tillhör en annan församling hänvisa dem till mig och jag kan hjälpa dem vidare. Det är viktigt att i den mån det går att alla hålla sig till sin egen församling. På det sättet bygger vi upp rörelsen i hela Sverige.

Söndag 17 mars är Helige Patricks Dag, Irlands nationaldag.


O God of second chances. Fill me, direct me, empower me, bless me that I might walk in the way of Your cross. O gud av andra chanser. Fyll mig, led mig, ge mig ny kraft, välsigna mig att jag må gå i Din korsväg. Loyola Press


Fr.Johnny önskar oss en glad Fasta.


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 Tomorrow is Ash Wednesday, the beginning of another Lent!!  I hope you are ready for it.  I am looking forward to it myself as I see it as another great opportunity to grow in my faith in Christ as our saviour and in his death and resurrection as the ultimate sign of God’s extraordinary love for us.  It is a time also for all of us to grow in our love for one another and in a conviction of how important this is for the Church today and for the world in which we live.
 I am sending you two instalments of the Couple Prayer today as I am going on a Parish Mission to Lower Mourne on Saturday and don’t know if there will be Internet availability in the accommodation I will have for next week.  Please pray for Fr. Brendan Keane and me that this week will go very well for the parish.  I will pray for you and your family each day of the week that God may continue to bless you with joy and peace.
 Johnny2019-03-03

 

Veckobrev Ordinary 8

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 

Hej allihopa, 
 
"Praise and thanksgiving lead to joy, happiness and peace. Lovprisning och tacksägelse leder till glädje, lycka och frid". säger Fr. Johnny den här veckan.  Resten finns i brevet. Bra tankar att ha i minnet i början av Fastan.  Låt oss uppmuntra varandra så mycket vi bara kan. Det behövs.

Jag ber ofta för visdomens gåva och imorse läste jag följande "To seek wisdom is ultimately to seek God, the source of all wisdom and understanding". Att söka visdom är till syvende och sist att söka Gud som är källan av all visdom och allt förstånd.

Följande inspirerande ord fick jag från Ingela under veckan." En tanke som ofta kommer till mig är hur viktig vardagen är. Ingen vet när livet förändras. Det kan gå fort. Jag är mycket tacksam för varje dag som allt är som vanligt! Många funderingar nu inför fastan -- jag tror att min utmaning är att dela med mig av den fina tillvaro jag har till någon som inte har fått samma nåd i livet. Det behöver nog inte vara så stort och märkvärdigt, det räcker långt med att ge sin tid till någon som behöver prata. Tänker på p. Josef och ber för honom varje dag. Han betyder något alldeles speciellt."  Tack Ingela.

Pavels barnbarn, 1år gammal, hade en höftoperation under veckan.  Pavel skriver "Operationen har gått bra. Höften ligger rätt. Det väntar nu 12 - 18 veckors gipstid (båda benen upp till naveln). Så prövningarna är inte slut men det viktigaste är gjort och enligt info som jag har fått räknar ortopederna med att han skall bli helt återställd." Herre, vi lägger lbarnbarnet i dina heliga händer. Vi ber för helande och att du lindrar familjens oro och ger dem allt de behöver för att kunna klara rehabiliteringsperioden. Låt Elliot och familjen känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 

En man och hans familj är i stort behov av våra förböner. Han lider av OCD, Tourettes och Bipolär. Tvånget har tagit över livet. Hans fru ger ett väldigt gott anhörigstöd men hon är inte så ung längre och hon orkar mindre och mindre. Herre, vi överlämnar Lars och hans fru och övriga i familjen till Dig. Du vet hur oerhört svår den här situation är.  Vi ber att du helar Lars till kropp och själ. Ge hans fru det mod och den kraft hon behöver och låt dem vara öppna för all  andlig och mänsklig hjälp de kan få.  Låt dem känna sig burna av våra böner och låt ditt ljus lysa över dem. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Generous God, thank you for the abundant gifts you pour out on us. Help me to recognise my gifts and live my vocation so that I can serve the Kingdom of God. Generöse Gud, tack för de rikliga gåvor du öser över oss. Hjälp mig att känna igen mina gåvor och leva min kallelse så att jag kan tjäna Guds Rike.

Snart är det Fastan.
Varma hälsningar,
 Colette

Dear Friends,

With this email we come to the end of this series of weeks in Ordinary Time.  Next week we begin Lent 2019.  Thank you for the past eight weeks.  It has been a pleasure being part of it with you.  I look forward to the weeks of Lent and then of Easter and onwards.

 Our journey of faith with Christ and with one another is an exciting way of living.  There is always more to gain and to grow in.  I hope you are finding it helpful for yourselves.  Thank you for all your goodness and love.  You are in my prayers every day each week.  May God bless you and your family and friends in the week ahead. 

Johnny

2019-02-25

 

Veckobrev Ordinary 7

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss:  If you want a strong relationship with God, listen to him, respond to him the ways you want him to listen to you. Om du vill ha en stark relation med Gud, lyssna till Honom, svara honom på det sättet du vill att han lyssnar till Dig. Mer finns i brevet.
Fr. Josef har blivit gul och blir långsamt sämre. Herre Låt Fr. Josef känna Din kärlek och omsorg i allt som händer. Tack Herre att han inte har ont. Var med hans medbröder och syster och hjälp dem att bara följa med allt som händer utan bekymmer. Låt P. Josefs liv ha ett värdigt och vackert slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Imorse träffade jag Jan Erik Erikssons dotter i Kyrkan.  Hon berättade att hennes Pappa avled under veckan.  Han avled på ett vackert sätt, precis som han och familjen skulle ha önskat sig och hela familjen var med när han tog sitt sista andetag.  Jan Erik och Ragnhild har deltagit i ständig bön nästan från dess början i Sverige. Herre, Du som är källan till allt liv, vi tackar Dig för Jan Eriks liv och för vad han har gjort med Din hjälp här på jorden. Må det bära frukt, frukt som består. Låt hans fru, Ragnhild och barn och barnbarn känner sig burna av våra böner. Må dem få mycket mänskligt och andlig stöd när de mest behöver det. Må Jan Erik vila i frid.

Eva Johansson har skrivit följande: Välkomna till reträtt med F. John Bashoboro som kommer till oss den 8 mars till Värnamo. Alla är hjärtligt välkomna.
 

Som ni säkert vet äger det rum ett stor möte i Rom med Biskopar angående skandaler i Kyrkan. Just nu har jag hört på radio att Påve Franciskus har sagt "ett fall av övergrepp är monstruöst".  Herre, låt alla Kardinaler, Biskopar och präster känna just hur monstruöst det är. När de förstår vidden av vad som har hänt, ge dem visdomen de behöver för att kunna agera på rätt sätt.   Personligen undrar jag om det är möjligt att läka såret men med Herrens hjälp och visdom från Honom Blir det omöjliga möjligt.  Jag ber att Kyrkan tar vikten av transparens på allvar. Nedan finns en bön skriven av Biskop Anders angående skandaler. Be gärna detta.


Kom helige Ande till din kyrka,
kom med din renande eld och befria henne från synd och ondska,
kom med din milda fläkt och hela såren hos alla dem som utsatts för övergrepp och kränkning,
kom med din smörjelse och helga alla dem som har en tjänst och kallelse för Guds heliga folk,
kom med din vishet och ditt mod till alla som är satta att urskilja vad som måste göras för att skydda de oskyldiga,
kom med din kraft och stormvind och driv bort den ondes alla lockelser och försåt,
kom med din helgande nåd och hjälp oss alla att gå helgelsens och kyskhetens väg,
kom med ditt råd och din klarsyn och ge oss ångerns och botfärdighetens anda.
Genom Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder i evigheters evighet.
Stockholm 20.2.2019 +Anders Arborelius OCD
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

Last week I had a lot of trouble with my emails so that many of you did not receive the Couple Prayer.  I hope you missed me!!  Thank God I am now back to most of my contacts.  I am glad to be able to send you on the Couple Prayer for next week, the 7th Sunday in Ordinary Time.  it is a very important one that carries the message to treat others as we would want them to treat us.  It is very challenging to us at every level of our lives and faith.
 
 You are in my prayers every day as I thank God for you and ask for God’s blessing on you and your family.  Please continue to pray for me.  Thank you.

Johnny 

2019-02-17

 

Veckobrev Ordinary 6

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

En vecka till har gått förbi och Fr. Johnny skriver bl.a.: "The task of every human person is to let go of our self-importance and enter into the wonderful love  relationship  God wants to have with us.  Varje människas uppgift är att befria sig från vår självtillräcklighet och träda in i de underbara       kärleksrelation Gud önskar ha med oss.” Resten finns i brevet.


Marina Håkonsson har skrivit under veckan. I häftet som Fr. Johnny har skrivit har jag sedan 2007 lagt till ett böneämne: de föräldrar som har mist sitt barn. Oavsett ålder är det något som förändrar livet för alltid. Vi ber för alla vi älskar, levande och döda. Kärleken är evig. Nästa någon gång vi trycker bönehäftet ska vi lägga till detta böneämne.


Följande är en bön skriven av Fr. Pedro Arrupe S.J. Han dog den 5 februari för 28 år sedan och grunden för saliggörande och kanonisering av denna välkända Jesuit öppnades officiellt i Rom just den 5 februari. Jag kommer ihåg att för många många år sedan var en av mina bröder ministrant när Fr. Arrupe under ett besök på Irland firade Mässan i min brors kola. Bönen rörde vid mitt hjärta.


In the Hands of God.
 
More than ever I find myself in the hands of God.
This is what  I have wanted all my life from my youth.
But now there is a difference,
the initiative is entirely with God.
It is indeed a profound spiritual experience

to know and to feel myself
so totally in Gods hands.

I Guds Händer

 Mer än någonsin finner jag mig i Guds händer.
Detta har varit mitt önskemål under hela mitt liv från min ungdom.
Men nu finns det en skillnad,
Initiativet är helt och hållet Guds.
Det är verkligen en djup andlig erfarenhet
att veta och känna att jag är
så totalt i Guds händer.


God, thank you for calling me into a relationship with you. Watch over and guide me in faith, hope and love. Gud tack för att du kallar mig in i en relation med Dig. Vaka över mig och led mig i tro, hopp och kärlek. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colet

2019-02-11

 

Veckobrev Ordinary 5

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Jag älskar hur Fr. Johnny skriver till oss.  Hans brev är utmanande men samtidigt fullt av Herrens kärlek. Den här veckan skriver han i själva brevet:  God’s Word reminds us of our vocation to make God’s way attractive to one another and to those close to us by our kindness and generosity of love.  The future is always assured for us and we have nothing to be anxious about.  All we have to do is bring that assurance to one another with joy and confidence.  Guds ord påminner oss om vår kallelse att göra Guds väg attraktiv för varandra och för dem nära oss genom vår givmildhet och generositet. Vår framtid är försäkrad och vi har ingenting att vara ängsliga över. Vad vi måste göra är att ge den försäkran till varandra med glädje och förtröstan.

En kvinna skriver att hon önskar förbön för hennes dotter, (43 år)..  Dottern är nu gravid efter många missfall.  Herre, du som är källan till allt liv,  vi överlämnar dottern och det ofödda barnet till Dig. Välsigna hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Kvinnan önskar att vi också ber för barnbarnet (6 år) som har genomgått en komplicerad operation (laryngeal flap) och har väldigt ont.  Dessutom blir rehabilitering besvärlig. Herre,vi överlämnar barnbarnet och föräldrarna till Dig och låt dem känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 Ett par som håller håller på att förbereda sig för äktenskap vill gärna att vi ber för dem.  Herre, vi överlämnar paret till Dig. Välsigna deras relation. Var med dem när de funderar över vad de värdesätter och prioriterar och diskuterar allt som skulle kunna leda till eventuella problem i livet. Visa dem till andra par som  också förbereder sig för äktenskap. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Anna Britta, samordnare i Domkyrkan, gav följande till mig för några veckor sedan. Har du sett detta på stiftets hemsida: https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/evenemang/2019/familjer-i-rorelse-rorelser-i-familjer-9-mars.  Anna Britta har anmält sig. Om jag kan kommer jag att anmäla mig.

(Det kommer även att bli en mässa i Uppsala Domkyrka med vår biskop Anders den 18 maj, med familjetema).

Renew in me O Lord, the love and grace of my baptism, and confirmation. Förnya mig O Herre, nåden och kärleken från min dop och konfirmation. Donal Neary S.J.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 We are moving along nicely through this first part of 2019.  The Word of God for each week is so rich for our hearts and minds.  I hope you are getting as much from it each week as I am.  The gift of our faith is so wonderful, especially in how we can tune into God’s heart week after week and be enriched by his Word
.
 Once again, for next week, God’s Word reminds us of our vocation to make God’s way attractive to one another and to those close to us by our kindness and generosity of love.  The future is always assured for us and we have nothing to be anxious about.  All we have to do is bring that assurance to one another with joy and confidence.

 Your are in my prayers each day.  I thank God for you and ask God to bless you and all your loved ones abundantly in the week ahead.  Please continue to pray for me.

 Johnny

2019-02-05

 

Veckobrev Ordinary 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Idag blev jag väldigt glad när jag råkade träffa en kvinna som berättade att hennes dotter var med barn efter flera år av längtan. Vi har bett för henne och Herren svarade. Herre, du som är källan till allt liv. Tack för att Du hör våra böner.  Välsigna kvinnans dotter och barnet som hon bär. Vi överlämnar familjen till Dig.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Hör gärna av er med svar på bön. Vi behöver uppmuntran.


Tacksam om ni skickar upp en liten bön för min dotter som börjar ett nytt jobb och är lite nervös.  Herre, var med Linnea nu när hon börjar ett nytt jobb.  Låt henne ta emot alla nya intryck med lugn i vetskap att du är med henne och så småningom kommer hon att känna sig hemma i sin nya roll. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Som vanligt är Fr. Johnny utmanande, "vi är bjuden att gå innanför ytan av vår liv och nå den djupaste sanning om oss som  visats för oss av Kristus."  Resten finns i brevet.

In everyone Jesus sees ‘a human being with a dignity identical to my own, infinitely loved by the Father, an image of God, a brother or sister redeemed by Jesus Christ  (Pope Francis, Gaudium et Exsultate, 98). Jesus ser i alla en människa med en dignitet identisk med min egen, oändligt älskad av Fadern, Guds avbild, en bror eller syster frälst av Jesus Kristus (Påve Franciskus, Gaudium et exsultate, 98). En del av en reflektion från Donal Neary.S.J.
 
Vi glömmer inte att be för P. Josef under den tiden han har kvar här på vår jord.
Herre, vi vet att du har P. Josef i dina heliga händer.  Låt honom känna din närvaro.  Låt hans sista tid vara en tid av frid. Var med hans medbröder och hjälp dem att kunna följa P. Josef med Din Ande i förtröstan.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Herre, ge oss ett hjärta som dittDonal Neary S.J.
          Varma hälsningar,
          Colette


Dear Friends,
 Attached you will find my input for the 4th week in Ordinary Time.  it is a very important one for us in our journey of faith as we are invited to go below the surface of our lives and get in touch with the deepest truths about us as revealed to us by Christ.  Think about it and pray about it in the coming week. 
 I continue to pray for you every day that God will be with you to bless you and all your loved ones and to inspire you with joy and hope in your love for each other and in your family life.  Please pray for me.
 Johnny

2019-01-29

 

Veckobrev Ordinary 3

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Tyvärr är jag lite sen den här veckan.  Vi har varit på Bengts brors begravning i Vimmerby och sedan i Stockholm.  Tacksam om ni skickar upp en liten bön för Agne, må Agne vila i Frid.

Som vanligt är Fr. Johnny väldigt konkret. Han skriver till oss bland annat: "We don´t just have a faith that is for us to make us comfortable. We have a power to transform the world we live in and living our faith is about just doing that. It is time for us  to move away from a sense of duty in regard  to our faith and move into a sense of adventure for the Kingdom of God.  Vår tro är inte bara för att vi ska känna oss bekväma. Vi har en kraft att transformera världen vi lever i och att leva vår tro handlar just om detta. Tiden är inne för oss att vända bort från en känsla av plikt och vända till en känsla av äventyr för Guds rike." Resten finns  i brevet.


Förra helgen deltog jag i en Ekumenisk gudstjänst i Karlstad Domkyrka. Tomas Sjödin predikade om bön. Han har varit sommar- och vinterpratare på P1 i många år och skrivit många böcker. Han är en intressant person. Han gav mig den andliga spruta jag längtade efter.  Bland annat sade han. "Fastna på det som fungerar. Underkänn inte dina böner." och "Blanda in Gud i allt du gör. Bland in Dig själv i allt som du gör." Han uppmuntrande oss att meditera "be utan att be” och att kunna lyssna. Biskop Anders predikade vid samma gudstjänst förra året och Tomas nämnde honom. Han nämnde också Wilfred Stinissen som han och Peter Halldorf besökte och blev välkomnade med öppna armar.


Vi besökte P. Josef i lördags. Först trodde vi att han var på bättringsväg och hade fått minnet tillbaka. Tyvärr är det inte så och han kommer att lämna den här världen relativt snart. Håll honom i era böner och hans medbröder som också lider. Herre, vi vet att du har P. Josef i dina heliga händer.  Låt honom känna din närvaro.  Låt hans sista tid vara en tid av frid. Var med hans medbröder och hjälp dem att kunna följa P. Josef med Din Ande i förtröstan.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Loving God, I give you praise this day for all the ways your Word and Truth give me life. Strengten me so that all I do in word and action may give you glory. Kärleksfulle Gud, jag lovsjunger dig denna dag för alla sätt dina ord och din sanning ger mig liv. Stärk mig så att allt jag gör i ord och handling må ge Dig ära.  Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 The snow has arrived!!  It is lovely to look at but it is a pain to think about!!  I hope everything is going well for you wherever you are and that the snow will just remind us that spring is coming too.
 
 I attach my input for next week, 3rd week in Ordinary Time.  This sets us up for another new beginning in our priorities in marriage and in family life as well as in the life of our faith communities, especially in parish.  I hope you will find it helpful for yourselves.
 
 Please keep me in your prayers.  I pray for you each day as I thank God for the privilege of journeying with you and as I ask God’s blessing on you, on your family, and on all those you love.
 
 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?