2018-06-17

 

Veckobrev Ordinary 11


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

"God is at work in all things around us even when we are not attentive to him. He also says that the small things are the key to the growth of God`s Kingdom. Gud verkar i alla saker omkring oss även när vi inte är uppmärksamma på honom." säger Fr. Johnny till oss idag.

Jag blev väldigt rörd av följande som kommer från Fr. Donal Neary S.J. Irland. "We pass on the best in life both by what we say and what we do.  Young people watch for example. Faith and love is more ‘caught’ than taught.  Even when our lives fall short a bit, honesty and openness are fruits of what we sow. Jesus stresses how small the seed can be; with the help of God, the seed grows.  Sometimes in our anxieties about our children, we simply entrust them to God who loves them like a parent. Vi ger vidare det bästa i livet både genom vad vi säger och vad vi gör. Unga människor tar till sig exempel. Tro och kärlek är mer "fångad" än undervisad. Även när vårt liv är lite bristfälligt, är ärlighet och öppenhet frukter av vad vi sår. Jesus betonar hur litet fröet kan vara, med Guds hjälp växer fröet. Ibland i vår ängslighet för våra barn, överlämnar vi dem helt enkelt till Gud, som älskar dem som en förälder.  Lord, thanks this day for all who have shared love to me and my family in their lives. Herre, tack idag för alla som gav kärlek till mig och min familj i deras liv."   Jag ska försöka lägga reflektionen i sin helhet på bloggen.  htpp://standigbon.blogspot.com

Herre, vi överlämnar alla våra barn och barnbarn och hela vår familj till Dig.  Låt all kärlek som de har fått i deras liv, bära         frukt, frukt som består. Hjälp dem att kunna ge kärleken vidare till andra som finns i deras liv. Jesus Helga Hjärta, vi litar på Dig.
Risen Jesus, your deep love for us lives on in the Eucharist we share. Thank you for the gift we share. Thank you for the gift of yours.. Open my eyes to see you in all things. Uppståndne Jesus, din djupa kärlek för oss lever i Eukaristin vi delar. Tack för den gåvan vi delar. Tack för gåvan av Dig. Öppna mina ögon för att kunna se Dig i allt. Loyola Press

Varma Hälsningar och glad Midsommar,
Colette

 

Reflection - Fr. Donal Neary. S.J. Irland11th Sunday i Ordinary Time, June 17th 2018

Parents often wonder about their influence on their family. They do their best to give values and faith to the children and see them living a different sort of life style. Teachers may wonder the same. Anyone in the work of passing on faith and values question how much they get across to people. 

The parable today is about the slow growth of faith.  We never know when or where the good we try to do bears fruit.  Many years later we may meet someone who tells us that something we said or did helped them in life. The values given in our family are often the deepest and strongest values we live by.  The seed will ‘sprout and grow, and the sower does not know how’.

We pass on the best in life both by what we say and what we do.  Young people watch for example. Faith and love is more ‘caught’ than taught.  Even when our lives fall short a bit, honesty and openness are fruits of what we sow
.
Jesus stresses how small the seed can be; with the help of God, the seed grows.  Sometimes in our anxietie4s about our children, we simply entrust them to God who loves them like a parent. 

Lord, thanks this day for all who have shared love to me and my family in their lives.
 


2018-06-12

 

Veckobrev Ordinary 10


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Fr. Johnny skriver i sitt brev att han önskar att vi ber för en ung man, som är maka och fader och har fått väldigt dåliga nyheter angående cancer.  Herre, vi överlämnar den unga mannen till Dig och hela familjen. Vi ber att han får den bästa vård som finns och att hela familjen känner sig burna av alla som ber för honom och dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna vill att vi ber för hennes svärmor som har hjärtproblem. Herre, vi överlämnar Margareta till Dig. Vi ber att du helar henne till kropp och själ.  Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi överlämnar alla som har tagit studenten. Det är ett stort steg i deras liv. Låt din vilja ske i deras liv. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber också för kvinnan som vi har bett för många gångar, som har ett barn och barnens pappa som inte vill samarbeta och hon själv är sjuk. Det är andras böner och hennes tillit till Herren som är hennes styrka. Herre vi överlämnar henne till Dig igen idag.  Du vet var hon befinner sig just nu och vad hennes behov är.  Vi  ber speciellt för hennes hälsa att hon blir helad så hon känner att hon kan handskas med livet. Var med barnet. Var med barnets pappa och hjälp honom att kunna samarbeta.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus teaching about prayer reminds us that there is nothing that we cannot bring before God. And there is nothing about us that could ever prevent God from wanting to be with us. Jesus tells us, as he told his discipes, that when we ask, seek and knock , God will respond.  Jesus undervisning om bön påminner oss att där finns ingenting som vi inte kan frambära till Gud.  Det finns ingenting om oss som skulle förhindra Gud från att vilja vara med oss. Jesus säger oss, som han sade till sina lärjungar, att när vi ber, söker och knackar, kommer Gud att svara.  Loyola Press

Loving God, I bring my whole self before you, trusting in your deep care for me. Help me to grow in my understanding that nothing is off limits with you and you are always there for me. Kärleksfulle Gud, jag ger hela mig själv till Dig, med tillit till Din djupa omsorg om mig.  Hjälp mig att växa i min förståelse för att det inte finns några gränser för Dig och att du alltid är där för mig. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 For the past six months we have been celebrating the great feasts of our faith – from Christmas to Easter to Pentecost.  Now we spend the next six months working at living all that out in the ordinary everyday things of our lives and our loves and our ministries to one another.  The past two Sundays have been a preparation for this as we recalled the two most important driving forces of our faith in ordinary life: our God of love, the Most Holy Trinity; and the Eucharist forming us into the Body of Christ week-by-week for the world we live in.  I am glad to be with you on this great journey of faith, hope and love.

 I ask you to pray very especially for a young husband and father, Brendan, who has received very bad news of his cancer.  He is son-in-law of Paddy & Monica Roe whom some of you will know.  We pray that he will be healed and spared for his wife and family.

 You are in my prayers constantly.  May God bless you and all your loved ones in the weeks ahead

 Johnny

2018-06-04

 

Veckobrev Trininy Sunday

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Mötet i Stockholm med medlemmar från de olika andliga rörelserna var väldigt givande.  Bengt Malmgren gav en fin sammanfattning av Påve Franciskus senaste "Apostolic Exortation" Gläd er och jubla.  Bland annat skrev Påve Franciskus "Do not be afraid of holiness. It will take away none of your energy, vitality or joy. On the contrary, you will become what the Father had in mind when he created you,and you will be faithful to your deepest self. Var inte rädd för helighet. Det tar inte bort något av din energi, vitalitet eller glädje.  Tvärtom, du kommer att bli vad Fadern hade i åtanke när Han skapade dig och du kommer att vara trogen ditt djupaste jag."  Det var väldigt roligt att tre medlemmar av ständig bön reste till Stockholm för kvällen.

Kvinnan som vi har bett för som är rörelsehindrad, separerad från barnets Pappa och har ständigt problem när det gäller vårdnad om barnet. Hon är helt slut och känner att kroppen tar stryk av situationen.  Herre, vi överlämnar kvinnan och hela situationen i dina heliga händer.  Du vet hur desperat kvinnan känner sig. Vi ber att du griper in så att det blir en lösning. Väck Pappans medkänsla så att han förstår att de måste kunna samarbeta för barnets skull. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för en kvinna som har möjlighet att få ett jobb som hon längtar efter, att hon får det. Herre, vi överlämnar situationen till Dig. Vi ber att du öppnar vägar för henne att kunna få jobbet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of Thy love. Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte

Varma hälsningar,
Colette2018-05-11

 

veckobrev Kristi Himmelsfärd
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Först och främst finns nedan inbjudan och program för Pingstvigilian lördag 19 maj.  Det är en inbjudan till alla andliga rörelser i stiftet och vi räknas som en av dem.  Alla bedjare i ständig bönrörelsen som kan komma är välkomna. Jag kommer att delta själv och jag är tacksam om de som kan delta meddelar mig snarast möjligt.

Kära vänner,
Även i år har vi den stora glädjen att kunna inbjuda er medlemmar i rörelser och i tredje ordnar i Stockholms Stift till en mässa med biskop Anders
Mässan är först kl. 20.30, men vi tänkte träffas redan kl. 18.30 i Domkyrkosalen.
 
Program för Pingstvigilian lördag 19 maj
Kl. 18:30    Kaffe och smörgås och välkomna
Kl. 19:00    Uppdatering av stora evenemang i Stiftet och i våra grupper 
Kl. 19:25    Föredrag om Gaudete et exultate
Kl. 19:40    Workshop/samtal om dokumentet/helighet (=det är tänkt som ett praktiskt dokument, en meditation om hur vi kan svara på kallelsen till helighet)
Kl. 20:00    Avslutning 
Kl. 20.10    Förberedelse för mässan med sångövningar
Kl. 20:30    Mässa med Kardinalen

Kan ni meddela hur många som kommer från er rörelse, senast 16 maj, för att vi ska kunna köpa in tillräckligt med kaffe mm.
Varmt välkomna

För styrgruppen
Katarina från Focolare

Marina Håkonsson skriver "Jag ber med när jag läser ditt brev. Nu närmar vi oss Kristi Himmelsfärd och barnen i Lund ska ta emot sin Första Kommunion, bl.a. vårt mellersta barnbarn Filip. Vi ber för dem alla! Det är en härlig tid i Skåne just nu. Allt blommar och träden och buskarna slår ut. Späd grönska mot blå himmel. Sommarklädda människor äter glass och njuter av solen. Grilloset och blomsterdoft blandas. Blivande studenter i frack och långa klänningar springer hit och dit på väg till baler. Fåglarna sjunger, det är lätt att tacka Gud...."Tack Marina och tack Herre för din underbara skapelse. Herre, vi lägger Filip och alla barn som har tagit emot sin Första Heliga Kommunion idag. Må det bära frukt i deras liv, frukt som består.
En kvinna vill tack alla som har bett för hennes syster och systerns man. "De har fått en fin lägenhet och är så tacksamma för alla förböner för deras skull.
Med Gud vilja har de lyckats få en fin lägenheten." Deo Gratias
    
"Today´s feast of joy and gladness is a call to us to look up with confidence and know the power of Christ for the world in which we live. Dagens glädjefest  är kall till oss att se uppåt med förtroende och känna Kristus kraft för världen i vilken vi lever". säger Fr. Johnny till oss idag, Kristi Himmelsfärds dag.

Snart är det Pingst. Låt oss be:
Come Holy Spirit, Fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte.

Varma Hälsningar,
Colette

2018-05-06

 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa

Det är några veckor sedan jag har hört av mig.  Vi har tillbringat två fina soliga veckor på Cypern och nu är jag tillbaka igen.

Som vanligt är Fr. Johnny rakt på sak. Han har skickat brev för 2 veckor, 5 och 6. Han säger till oss den här veckan. "Jesus has picked each one of us for his team of disciples because the task of transforming the world is so vast and because each one of us has our own unique gifts and opportunities for the task. Jesus har valt var enda en av oss till hans lag av lärjungar eftersom uppgiften att transformera världen är så stor och för att var enda en av oss har våra egna unika  gåvor och möjligheter för uppgiften."

Jolanta skrev till mig och vill ha förbön för en operation som hon genomgick för ett  tag sedan.  Tyvärr fick jag det efter jag hade åkt iväg men operationen var lyckad. Hon skrev följande till mig under veckan."Jag ska berätta för dig om Reträtten med f. Ivo Pavic som vi hade helgen innan min operation. Reträtten upplevde jag mycket starkt.

Jag var mycket rädd inför operationen och kunde inte släppa den känsla under flera dagar. I fredags, alltså reträttens första dag, har jag bara bett och bett för att bl a inte bli rädd. Under kvällen blev jag bara lugn, på lördag då och då kom jag på att jag inte var rädd. Jag blir säkert rädd/nervös på söndag/måndag/operations dag tänkte jag. Inte då heller. Emilia och särskild Wieslaw var mycket nervösa.

Först tänkte jag be mina vänner att be med mig att jag inte blir rädd, men det behövdes inte längre. Gud har fixat det".  Tack Jolanta.  Vi blir stärkta av sådana  berättelser.

Tacksam om ni ber för min son och sonhustru som har en 8 månaders barn som har problem med sömn, vaknar mycket på natten och har svårt att sova på dagen också och de finner det väldigt svårt. Dessutom har de en snart 3årig flicka. Herre, vi överlämnar hela familjen till Dig. Du vet hur svårt det är när föräldrar lider av brist på sömn. Vi ber att du ger föräldrarna  den energi de behöver  för att klara av barnet och låt dem vara beredda att ta emot all mänsklig hjälp som finns och behövs. Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig.
 When we live in the Spirit,  the Spirit helps us to make prudent choices. We just can´t assume that being led by the Spirit requires no effort on our part. It is our responsibiity to form our  conscience. Then we will be prepared to live where the Spirit leads. När vi lever i Anden, Anden hjälper oss att göra kloka val. Vi kan inte bara ta för givet att det inte krävs någon ansträngning från vår sida för att vara ledd av Anden. Det är vårt ansvar att forma vårt samvete. Då kan vi vara beredda att leva dit Anden leder. Loyola Press
Spirit of life, you bring life to all of creation. Help me  to follow where you lead.  Livets Ande, du ger liv till hela skapelsen. Hjälp mig att följa dit du leder. Loyola Press


Varma soliga hälsningar,
Colette

2018-04-03

 

Veckobrev Påsksöndag


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu är vi i Stiftsgården Marielund och firar Tridium (de tre heliga påskdagarna). Igår när prästen, Fr. Mirek avslutade sin reflektion om instiftandet av Eukaristin  uppmanade han oss att komma ihåg Jesus ord "Bli kvar i mig så bli jag kvar i Dig." Jesus går bort men han lämnar sin närvaro. 


Idag Långfredag, citerar Fr. Mirek Johannes Paulus II ord "en kärlek utan kors kan man inte finna".  Ett kors utan kärlek kan man inte bära, sade Fr. Mirek. Vidare sade han,  Kyrkan föds när soldaten satt svärdet i Kristi sida och då kom det blod och vatten och med detta föddes Kyrkan.  Dopet och Eukaristin föds ur Kristi sida. Påsk är övergång till liv, tillit hopp, förtröstan.

Nu har vi firat påskvakan. När det är som mörkast så vänder det. Kärleken är starkare än döden. Kristus har uppstått, Kristus har sannerligen uppstått.

Reträtten har varit djup och inspirerande. Jag är tacksam att jag fick möjligheten att delta. Det brinner i hjärtat
.
Herre, må årets Påskfirande bära frukt i alla våra liv, frukt som består och må vi leva som ljusets barn.
 

For Christians, of course, the Eucharist is the gathering that most often is experienced as holy ground. This is all the more true when the Eucharist is celebrated with striking beauty and prayerfulness. If, in addition, the congregation is large and culturally and racially diverse, the experience can be even more moving, because we sense that God’s dream—for a world in which all are one in friendship with God and with one another—is being fulfilled. /För kristna är Eukaristin den samling som oftast erfars som helig mark.  Detta är allt mer sant när eukaristin firas med slående vackerhet och innerlig bön. Om kongregationen är stor och kulturellt diversifierad, kan erfarenheten vara ännu mer rörande , eftersom vi anar att Guds dröm - om en värld där alla i vänskap med Gud och varandra - håller på att fullbordas. Loyola Press


God, help me experience your friendship in the same way your followers in the early Church did—help me to be aware of how you reveal yourself in deeds through your Spirit. Gud, hjälp mig att erfara din vänskap på samma sätt som dina följeslagare i den tidiga Kyrkan gjorde - hjälp mig att vara medveten om hur du visar dig i gärningar genom Din Ande. Loyola Press


God fortsättning på Påskens glädje.

Colette

2018-03-15

 

Lent 5 och Palm Söndag


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,


Den 11 mars var det mors dag på Irland. Fr. Johnny vill gärna att vi ber särskilt för mödrar under mars månad. A mother joins with God to bring forth the miracle of new life. Motherhood is the fruit of a "particular creative potential of the female body, directed to the conception and birth of a new human being". A mother who watches over her child with tenderness and compassion helps her or him to grow in confidence and to experience that the world is a good and welcomig place. It is they who testify to the beauty of life..  Dear mothers, thank you, thank you for what you are in your family and for what you give to the Church  and the world. En mor tillsammans med Gud för fram miraklet av ett nytt liv.  Moderskap är frukten av en "särskilt skapande potential av den kvinnliga kroppen, riktad mot befruktning och födelse av en ny människa. En mor som vakar över sitt barn med ömhet och medkänsla hjälper henne eller honom att växa i tillit och att erfara världen som en god och välkomnande plats.   Det är de som vittnar om livets skönhet. Kära mödrar, tack. Tack för vad ni är i ers familjer och för vad ni ger till Kyrkan och världen." The Joy of Love, Pope Francis/ Livets Glädje, Påve Franciskus.

Nu på lördag är det Helige Paricks dag, Irlands nationaldag. Det var med glädje jag läste i KM att KPN (Katolska Pedagogiska Nämnden)  har en ny logo, en trebladsklöver. På Irland kallar vi det för shamrock. Som ni kanske vet, Helige Patrick åkte eller gick runt Irland och förklarade Treenighetens mysterium med en trebladsklöver - tre blad på en stam.  Detta var under 400-talet och när han dog 466 var Irland kristet. På lördag kommer de flesta på Irland att bära en shamrock.  Tyvärr kommer jag inte att kunna  få tag i en shamrock men jag kommer att klä mig i grönt.

Fr. Johnny skickar brev för 2 veckor den här veckan:If we set our sights on what God wants for us we will gain far more than we ever imagined.   Om vi sätter ögonen på vad Gud vill för oss, kommer vi att få långt mer än vi någonsin kan föreställa oss. Fr. Johnnys brev vecka 11. Resten finns i brevet
.

Holy week is the most sacred time for us as followers of Christ. Stilla Veckan är den mest helgade tid för oss som Jesus efterföljare. Fr. Johnnys brev Palmsöndag. Resten finns i brevet.

Förbön behövs för Yvonne, hennes axeloperation kommer att korrigeras den 20 mars.  Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig.  Vaka över operationen och låt allting gå rätt till den här gången. Lindra hennes smärta och hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Christ before me , Christ behind med, Christ above me, Christ below me, Christ to the left, Christ to the right, Christ within both day and night./Kristus framför mig, Kristus bakom mig, Kristus ovanför mig, Kristus nedanför mig, Kristus till vänster, Kristus till höger, Kristus inom mig både dag och natt. St. Patricks breast plate.


Vi hörs under Stilla Veckan.

Varma hälsningar under resten av Fastan.
Colette
 

2018-03-04

 

Veckobrev Lent 3 och 4

Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,

 Vi hade ett inspirationsmöte här i Karlstad i söndags.  Trots att det var sportlov var vi ungefär 16 deltagare.  Vi började förstås med Gränslöshetens Bön.  Bönen skapade ett lugn över oss. Jag tog upp de praktiska råd för att hålla kärleken vid liv  (Nya Värmlandstidningen 17 februari) som jag skrev om  förra veckan.  Jarek delade med sig av något viktigt som han hade kommit på, hur viktigt det är att lyssna till varandra.  Låt den andra parten prata till punkt, även om man inte tänker likadant.
 
Marina  Håkonsson skrev till mig. "That advice you shared is so important. Even when we know the right thing to do, it can be hard because of our selfishness! We need to make a point, to prove we're right! Father Johnny stressed this, I'll never forget. "Marriage isn't a competition, it's a joint venture!" Or something like that. /Det råd som du delade med dig av är så viktigt. Även när vi vet vad det rätta att göra är, kan det vara svårt på grund av vår själviskhet: Vi behöver säga vår mening, bevisa att vi har rätt. Fr. Johnny betonade detta, jag kommer aldrig att glömma det - äktenskap är inte en tävling , det är ett samarbetsprojekt - eller något sådant.  Tack Marina.


Fr. Johnny har skickat brev för 2 veckor den här veckan.  I brevet för Vecka 4 säger han "We think of faith as meaning our belief in God.  It is much more  God`s intense belief in us and in our goodness and beauty and he wants us to come to a knowledge of that too." Vi tänker tro betyder vår tro på Gud. Det handlar mycket mer om Guds djupa tro på oss och i vår godhet och skönhet och han önskar att vi också  blir medvetna om detta."  Resten finns i Fr. Johnny´s brev.

"In a few weeks`time we will honour His (Jesus) body in a new and real way. For now we allow this great truth to sink in: that wherever we are, then there is God. Or in the words of a hymn: where love and charity are, there is God. Om några veckor kommer vi att hedra Hans (Jesus) kropp på ett nytt och verkligt sätt. För nu, låter vi den här stora sanningen sjunka in:  var vi än befinner oss , då finns Gud där. Eller i orden från psalmen: där kärlek och barmhärtighet finns, där är Gud." Fr. Donal Neary S.J. Dublin


Father, Son and Holy Spirit, continue your work of transformation in my life./Fader, Son och Helig Ande, fortsätt Ditt arbete av transformation i mitt liv.  Loyola Press

Vi hörs om 2 veckor.

Varma hälsningar,

Colette2018-02-26

 

Veckobrev Lent 2

Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Följande kommer från Sacred Space/Heligt rum och är inspirerande:Love continually flows back and forth between God and me because that is the nature of love - it is reciprocal. Such love begins with God, and in freedom I am invited to accept this love to make my corresponding loving response. Each day, I desire to know with an ever-increasing joy that I am loved unconditionally./Kärleken strömmar ständigt fram och tillbaka mellan Gud och mig. Det är så kärleken är. Den är reciprok. Sådan kärlek börjar med Gud och i frihet bjuds jag in att ge mitt kärleksfulla svar. Varje dag önskar jag känna med en allt större glädje att jag är ovillkorligt älskad.

Vi hör ofta att bön och handling är ett.  Här nedan finns några praktiska råd för att hålla kärleken vid liv.  (Nya Värmlandstidningen 17 februari)
Under en bild av två händer "Att aldrig sluta röra vid varandra är mycket viktigt för en sund relation.


Var snäll, även i jobbiga stunder. "Säg inga hårda ord, var generös och tillåtande".

Var ärlig och rak. "Red ut frågetecken direkt de uppstår och håll inte inne med saker ni grubblar på. Lägg er inte som ovänner."
Hjälps åt med allt det praktiska i vardagen

Behåll närheten. "Vi kramas och pussas mycket och säger alltid godnatt - annars sover man inte bra"
.Ha roligt. "Gör saker tillsammans och skratta mycket".

Var inte svartsjuk. "Det är farligt och leder aldrig till något bra.
Ta även god hand om andra relationer, gör plats för vänner och familjen.

En kvinna har skrivit till mig följande: min syster och hennes man har gått miste om sin son. Han tog livet av sig i oktober och lämnade sitt barn, en flicka om 6 år gammal. Hennes mamma har brutit kontakten med min syster o svåger (farföräldrar). Därför vill jag be om en bön för flickan o hennes mamma. För att mamman förstår hur viktigt det är för flickan att behålla kontakt med farföräldrar. Jag vill be också om en bön för min far som är väldigt sjuk. För att han slipper lida alla de smärtor han har. Jag vill även be om en bön för min mamma som tar hand om pappa, att hon inte tappar tålamodet o kraften att ta hand om honom.  Herre, vi överlämnar hela den här familjen. Alla vi som läser det här känner stort medlidande med familjen och jag har svårt att hitta ord. Herre vi ber att hela familjen känner sig burna av våra böner. Läk alla till kropp och själ. Jag ber också för den pappa som inte orkade leva. Må han vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


 En kvinna har skrivit till mig och vill ha förbön för en ung kvinna, som är arton år och höggravid. Hon har en komplicerad livssituation och behöver förbön.  Herre, vi överlämnar den här unga kvinnan till Dig. Du känner till hennes situation. Visa henne till dem som kan förstå hennes situation. Må hon få all den mänskliga och andliga visdom och hjälp som hon behöver just nu. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Tacksam om ni tänker ofta på den kvinnan som vi har bett för flera gångar angående vårdnad av barn. Det är en väldigt komplicerad situation  och barnens Pappa gör inte livet lättare för henne.  Herre, vi lämnar hela situationen i dina heliga händer.  Hjälp kvinnan att inte ge upp och låt henne känna styrkan från vetskap att många ber för henne och situationen. Ge barnens Pappa människor runt omkring honom som hjälper honom att förstå att barn behöver båda föräldrar.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Loving God, guide me to be a person of faith, hope and love. Inspire in me the certain knowledge of your loving presence. Kärlekens Gud, led mig att vara en person av tro, hopp och kärlek. Inspirera i mig den säkra vetskapen av din kärleksfulla närvaro.


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

This week I am in the parish of Ramelton, Co. Donegal, giving a Parish Mission.  The sun is shining brightly, as it always does in Donegal!!  And we are at the beginning of a new form of Parish Mission where the team is one Redemptorist and one lay person.  This form is also taking place in Killucan, Co, Westmeath, with Fr. Brendan Keane and Helena Connolly.  Maureen Flanagan from Belfast is with me here.  It is her first Mission and it is working out very well.  Pease pray for us and for the future of our Parish Missions.

I am sending you my reflections for the second week of Lent.  I hope it will be helpful for you and for your family and parish.  You are in my prayers that God may bless you and all your loved ones abundantly in the week ahead.

Johnny 

2018-02-19

 

Veckobrev Lent 1

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej  allihopa,

Nu har Fastan börjat och jag älskar hur Fr. Johnny skriver till oss. Bland annat säger han till oss den här veckan: "Christ calls us to believe the Good News. This means to live the Good News, to practice being happy to bring joy and peace and healing to all those we live with and those we meet/ Kristus kallar oss att tro på det Glada Budskapet. Detta betyder att leva det Glada Budskaper, att praktisera att vara glada att bringa glädje och frid och helande till alla dem  vi lever med och dem vi träffar.

Ett par som befinner sig i en knepig situation vill ha förbön. De är förlovade men kvinnan som kommer från ett annat land söker uppehållstillstånd här i Sverige. Tyvärr var hon tvungen att åka tillbaka till sitt land igår för att söka uppehållstillstånd därifrån. Migrationsverket säger att det kan ta ett år innan hon får det.  Herre, vi överlämnar paret till Dig.  Vi ber att du griper in i situationen. Du vet hur förtvivlade de känner sig. Du vet att de planerar att gifta sig. Ge dem vishet i hur de ska agera och låt allting ske enligt Din vilja.  Hjälp dem att förbereda sig väl för äktenskapet. Vi ber också för alla de som längtar efter en livspartner. Öppna vägar för dem att träffa den rätta. Ta bort deras eventuella rädsla för att binda sig för livet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre
.
Be gärna för Yvonne som måste göra om en axel operation för andra gången. Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig. Leda läkaren under operationen så att det blir bra den här gången. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.


Jag läste följande under veckan och tycker att det är vackert och  passar bra för ossMany people I meet seem drawn by the notion of friendship with God. For another friendship with God leads to a wider and wider circle of friends as we realize that God`s desire for friendship includes all people. Många människor jag träffar verkar vara dragen till tanken av Guds vänskap. För andra leder vänskapen med Gud till en bredare och bredare cirkel av vänner när vi inser att Guds önskan för vänskap inkluderar alla människor.

Min innerliga önskan är, att Gud, som är grunden för vårt hopp skall uppfylla er med all glädje och frid genom er tro, så att ert hopp blir rikt och fullt genom den Helige Andes kraft. Amen. (Rom 15: 5,6,13.) skickat av Sonia
.

Varma hälsningar under 1a veckan i Fastan.

Colette

2018-02-11

 

Veckobrev Ordinary 6

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Hoppas veckan har varit fin. Jag har levt på erfarenheter av  mötet i Uppsala som gav mig ny kraft. Vi behöver varandra.

Son vanligt är Fr. Johnny väldigt konkret och uppmuntrande. Han säger bland  annat till oss den här veckan; "In our life together  in our parish we are called  to the spirituality of being a community in which we care for one another.  We need prayer as part of it all both to grow in the power of love and to celebrate the goodness of love. I vårt liv tillsammans är vi kallade till spiritualiteten av att vara en kommunitet där vi har omsorg om varandra.  Vi behöver bön som en del av det hela för att kunna växa i kärlekens kraft och att fira kärlekens godhet.

Life if often a desert, it is difficult to walk, but if we trust in God, it can become beautiful and wide as a highway. Never lose hope, continue to believe, always in spite of everything. Hope opens new horizons, making us capable of dreaming what is not even imaginable. Livet är ofta en öken, det är svårt att gå, men om vi litar på Gud kan det bli vackert och brett som en motorväg. Tappa aldrig hoppet, fortsätt att tro, alltid trots allting. Hopp öppnar nya horisonter som ger oss förmåga att drömma om vad vi inte ens kan ana.  Om Hopp av Påve Franciskus.

Förbön behövs för en 25årig tvåbarnsmamma, Madeleine,som  fick hjärnblödning för några dagar sedan, flögs till Uppsala och är medvetslös 😰 Herre, vi överlämnar Madeleine till Dig.  Inspirera läkaren och alla som tar hand om henne. Läk henne till kropp och själ. Var med hennes man och barn och lindra deras oro.  Låt dem känna att de är burna av alla böner och att de kan ta emot all mänsklig och andlig hjälp som är tillgänglig. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Förbön behövs för en kvinna som fick en stroke för ca 18 månader sedan. Hon hämtade sig ganska bra när de gäller kroppen men tyvärr förlorade hon talet och har inte fått det tillbaka. Det måste vara skrämmande att inte kunna uttrycka sig. Hon hamnade på ett ålderdomshem och trivs inte där. Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Du vet sanningen bakom det hela och vi ber att du griper in och ger alla visheten om hur de bäst kan hjälpa henne. Väck Din Ande till liv i henne och låt henne känna sig buren av alla förböner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Tack Herre.


It is the spirit of love that gives life. God is the source of all love. The one in whom we move and live and have our being. Det är kärlekens ande som ger liv. Gud är källan till all kärlek. Den i vilken vi lever och rör oss och har vår existens. Pray as you go. (Teresa av Avila)
Varma Hälsningar,
Colette


2018-02-05

 

Veckobrev Ordinary 5Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Fr. Johnny skriver bland annat till oss idag: "All we have to do is to ask him (Jesus) for what we need for ourselves and for one another and know He will answer.  We all need his healing power in so far as we set limits to our love for one another because his great commandment is to love. Det enda vi behöver göra är att be Jesus om vad vi behöver för oss själva och varandra och veta att Han kommer att svara. Vi behöver alla hans helande kraft i den mån som vi sätter gränser för vår kärlek till varandra för hans största bud är att älska."

Under mötet i Uppsala erfor vi sanningen i Fr. Johnnys ord till oss.  Vi fick många vittnesbörd angående svar på bön, både stora och små saker och mycket som vi var tacksamma för. Det är sådana vittnesbörd som gör vår tro levande. Karmeliternas sekulärorder, som några av bedjarna i Uppsala tillhör, hade möte samma tid, så vi hade lite konkurrens. Sonia och Alicja föreslog att i fortsättningen ha ett inspirationsmöte varje 3e månad.  Det spelar ingen roll hur många som deltar men det håller gruppen levande och mer känd. Det finns 58 bedjare i Uppsala församling av vilka 10 deltog i mötet.  Vi ber ensamma, hemma, så kontakt med varandra är viktigt så att vi får inspiration för att hålla oss levande. Herre, jag tackar Dig för mötet i Uppsala och för alla som deltog. Jag tackar Dig speciellt för Sonia och Alicja och deras engagemang. Må det bära ännu mer frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Vi var överens om att det viktigaste böneämnet är att tron går vidare till våra barn och barnbarn. Herre, vi överlämnar alla våra barn och barnbarn till dig. Vi ber att de verkligen känner värmen i familjen och att de är älskade. Ge föräldrarna visdom när det gäller uppfostran och hur de kan svara på barnens frågor.  Inspirera dem att ta vara på allt som finns tillgängligt i Kyrkan t.ex. läger för barn, föräldramöten i Kyrkan, katolska vänner osv.   Väck alla föräldrar till liv i Kyrkan. Om detta ber vi Dig Herre. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.


In our journey in this day , keep us Father in your way. In seeking all that is untrue, keep us Saviour close to you. In our desire to do your will, keep us Spirit, guide us still./I vår resa denna dag, behåll oss Fader på Din väg. I sökandet efter allt som är osant, Frälsare, behåll oss nära Dig. I vår önskan att göra Din vilja, behåll oss Ande,  led oss alltjämt Pray as you Go.

Varma hälsningar,


Colette

2018-01-28

 

Veckobrev Ordinary 4Hej allihopa,
          Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Jag vet att några av er få två upplagor av brevet.  Jag har bett samordnarna i de olika församlingarna att skicka brevet vidare till deras medlemmar i fortsättningen. Jag fortsätter att skicka brevet till dem jag har på mina listor eftersom alla tillhör en grupp. Tyvärr är det inte så mycket jag kan göra åt det för mina listor är inte uppdelade efter församlingar.

Fr. Johnny är alltid inspirerande och konkret när han skriver till oss. Idag skriver han bland annat: The God that he (Jesus) reveals to us is a God of infinite love and compassion. At times, we as a Church, move away from this God and create a God of fear and judgement.  Our responsibility  is to move back firmly to the God of Jesus. Den Gud som Jesus visar oss är en Gud av ändlös kärlek och medkänsla. Ibland för vi oss, som Kyrka, bort från denna Gud och skapar en Gud av fruktan och fördömande. Vårt ansvar är att beslutsamt föra oss tillbaka till Jesu Gud. Resten finns i brevet och är väl värt att läsa.

Christina har skrivit till mig angående vad jag skrev om Sr. Briege McKenna förra veckan: "Jag har varit på kurs med Sr. Bridge McKenna. Jätte roligt. Det var inom den karismatiska rörelsen. Jag vet att hon fått som uppgift att be för och uppmuntra präster framför allt, och låta helandets gåva från Gud tjäna dem. Den karismatiska rörelsen har gett mig den största glädjen i mitt liv, eller varit ett av de största glädjeämnena i livet. En stor upplevelse! Guds kraft verksam inför våra ögon!"  Om man söker på internet kan man hitta mycket om Sr. Briege  och hennes liv.

Nästa söndag, 4 februari, är jag inbjuden till Uppsala församlings inspirationsmöte för ständig bön för äktenskap och familj. Det äger rum efter 11-Mässan. Tacksam om ni ber för mötet.  Herre, vi överlämnar mötet till Dig och ber att din Ande leder hela mötet. Inspirera många bedjare och intresserade att delta i mötet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Birgitta har skrivit till mig och vill att vi ber för en iransk familj som befinner sig i kris. "Äktenskapet mellan mannen och kvinnan håller på att gå sönder. De har tre barn. Kvinnan är deprimerad och vill skiljas. Mannen vill fortsätta äktenskapet. Om äktenskapet skall upplösas, måste han sälja restaurangen, eftersom kvinnan då skall ha hälften av pengarna. Det kan vara bråttom. Familjen tillhör en iransk religion, som jag inte känner namnet på. Mannen är en medkännande människa och hjälper gärna utsatta och behövande människor. Han har kontaktat en person i katolska kyrkan och ber om hjälp. "Herre, vi överlämnar den här familjen till Dig.  Du känner situationen och vad den här familjen har gått igenom och hur svårt det kan vara för en familj när de kommer till en annan kultur. Herre vi vill att du griper in i det här äktenskapet och sänder dem förstående och visa personer som kan hjälpa dem att förstå varandra. Låt den här krisen leda till en äktenskapsfördjupning istället för skilsmässa som blir så svårt för barnen och familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus, Word become flesh, thank you for revealing God`s glory to us. Grant me the grace to freely share my experience of  you with others. Jesus, Ord som blev kött, tack för att Du visade Guds härlighet för oss. Ge mig nåden att obehindrat dela min erfarenhet av Dig med andra. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette

2018-01-22

 

Veckobrev Ordinary 3

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den har veckan har jag funderat väldigt över bön. Jag kan be för samma sak igen och igen och känner att Gud inte lyssnar. Jag letade upp Sr. Briege McKenna, en irländskt nunna som fick reumatoid artrit etc. när hon var väldigt ung och trodde hon skulle tillbringa för resten av sitt liv i rullstol.. Hon blev mirakulöst helad och sedan fick helandets gåva. Sedan dess har hon ägnad sitt liv åt intercession for priests and parish missions förbön för präster och  församlingsmissioner. Hon har skrivit en book "Miracles do Happen Mirakler händer". Jag hörde henne när hon var i Sverige för många år sedan. Hon  säger att vi  ska aldrig sluta att be, att vi ska fortsätt att knacka på Herrens dör. Hon säger att när vi  ber är det också viktigt att tacka. Där finns alltid ett svar på bön på något sätt och ofta gradvis. Det var underbart om hon skulle besöka Sverige igen.


Kvinnan son vi har bett för flera gångar angående vårdnad av  barnet har barnet hos henne den här veckan och önskar förbön. Herre, vi överlämnar den här veckan till Dig. Ge henne den kraften hon behöver. Låt det vara en  glädjefylld veckan för dem och låt Pappan lämnar dem i frid.  Ge kvinnan visdom om hur hon bäst kan handskas med problemet. Låt hon kunna vila i Dig oavsett vad som kommer från Pappan . Var med Pappa och hjälp paret att kunna förlåta varandra.Jesus Helige Hjärta, vi litar på. Tack Herre.


Monica vill att vi ber för ett ungt  nygift par med en 8 mån. gammal pojke där pappa Johannes –helt oförberett- har fått budet om en aggressiv cancertumör i ljumsktrakten. HERRE FÖRBARMA DIG! Herre, vi överlämnar Johannes till dig. Du vet hur viktigt han är för sin familj. Vi ber att han får den bästa mediciniska hjälp som finns och att  läkaren och sjukhuspersonalen är är ledd av din Ande. Låt familjen känna sig burna av våra böner. Helige Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Vi ber för Mickael som bröt sitt ben för 7 veckor sedan. Herre vi överlämnar Mickael till Dig. Du vet hur svårt att vara tvungen  att hålla sig still och inte kunna göra något. Ger honom tålamodets gåva och hela honom till kropp och själ.  Var med familjen och hjälp de att hålla hjärtat uppåt. Jelige Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Father of all, teach me to appreciate the gift of faith. Help me to understand the value of that gift so that it may guide all my decisions. Allas Fader, lär mig att uppskatta trons gåva. Hjälp mig att förstå värdet av denna gåvan så att det må leda alla mina beslut.

Varma hälsningar,


Colette

2018-01-13

 

Veckobrev Ordinary 2

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,


Året har börjat bra, datorn fungerar, bloggen är igång igen och svensk översättning av Fr. Johnnys brev är också igång. Deo Gratias.


Den här veckan påminner Fr. Johnny oss. "One of the most beautiful truths of our  faith is found in the promise that Jesus made to us  - where two or three are gathered in my name, I am there with them". En av de vackraste sanningarna trossanningarna finner vi i Jesus löfte till oss - där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." Det är upplyftande att tänka att i rörelsen ständig bön för äktenskap och familj är vi många som är förenade i bön för samma intention.


The World Meeting of Families kommer att äga rum i Dublin 21-26 augusti i år.  Påve Franciskus har valt temat "The Gospel of the Family - Joy to the World/ Familjens evangelium - Glädje till världen". Pope Francis believes that in a world where humanity is often wounded, mistreated, and dominated by a lack of love, the family is the "yes" of God as Love. In spite of all the pressure and difficulties it faces, Pope Francis believes that the family is still good news for today`s world. Påve Franciskus tror att i en värld där mänskligheten ofta är sårad, misshandlad, och dominerad av brist på kärlek, är familjen det "Ja" av Gud som Kärlek.  Trots alla påtryckningar och svårigheter som den möter, tror Påve Franciskus att familjen fortfarande är goda nyheter för världen av idag. Det kostar ungefär 700kr. att delta i mötet för 5 dagar men  mojligheten finns att delta under 1 dag och det kostar ca . 400kr. (pensionärer ca. 340kr). Utförlig information om program, registrering, boende etc. finns på www.worldmeeting2018.se  Det är också möjligt att få boende hos en familj om du  går till rubriken "Host a Family - Pilgrim". Påve Franciskus kommer att vara huvudcelebrant vid Mässan vid slutet av Mötet. Irland är ett vackert land och människorna är vänliga. Man skulle kunna kombinera deltagande i mötet med en semesterresa.

Walters begravdes den 8e januari.  Jag har hört att Requiem Mässan i Eugenia var väldigt vacker. Må han vila i frid.


Bön behövs fortfarande för kvinnan som ligger i tvist med sin man om vårdnad om barnet.  Herre, vi överlämnar hela situation till Dig på nytt. Tack för att Du ger kvinnan den styrka hon behöver för att kunna hålla ut, trots alla svårigheter. Du vet hur ohållbar situationen är.  Vi ber att du ger henne visdom och bra omdöme så att hon snart kan få en lösning till situationen. Låt inte mannen provocera henne och låt honom förstå att ett barn behöver både Mamma och Pappa och att hans beteende inte är acceptabelt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lord Jesus, help me to recognise the call of your Spirit to be a living stone of the Church so that I may be a witness of your presence in the world. Herre Jesus,  hjälp mig att känna igen kallet från Din Ande att vara en levande sten i Kyrkan så att jag må vittna om din närvaro i världen.  Loyola Press

Varma Hälsningar,

Colette

2018-01-08

 

The Baptism of the Lord

 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Nu har 2018 börjat och min förhoppning är att vi kan få ännu fler att ansluta sig till Ständig Bön för Äktenskap och Familj. Som St. Johannes Paulus sade "Världens Framtid ligger i Familjens Händer".  Det finns några församlingar som inte är med, som saknar en samordnare eller behöver förnyelse och jag är villig att komma och introducera rörelsen. Hör gärna av er!

Den här veckan säger F.r Johnny bland annat till oss;  "For you as a couple committed in love, make your life together full of the joy of God´s  love.  Single people, religious, priests, live out the same vocation of love in different ways  but for the same purpose to fill the world with the presence and love of God. För er som par förbundna i kärlek, gör ert liv tillsammans fyllt av glädjen över Guds kärlek. Ensamstående, ordensfolk, präster, lever ut samma kallelse av kärlek på olika sätt men för samma syfte att fylla världen med Guds närvaro och kärlek." Resten finns i Fr. Johnnys brev.


Bön behövs för ett par som har bestämt sig att gå skilda vägar. Vi har bett för dem många gånger tidigare. Det finns ett barn med i bilden och en mamma som är överbeskyddande. Herre, vi överlämnar familjen och hela situationen till Dig. Hjälp dem att kunna förlåta varandra, att mamman förstår att barnet har också rätt till sin Pappa. Vi ber att du skickar visa människor till dem som kan hjälpa dem att komma överens när det gäller barnet. Låt allt ske enligt Din vilja. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Monica vill att vi ber för "en skolkamrat Christina, gift och bosatt inne i Livermore USA med en härlig familj dog Juldagen...efter 1½ veckors varsel; cancer i kroppen. HERRE FÖRBARMA DIG över Christina och Göran och hela familjen". Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Thank you, loving God, for drawing all cultures, all races, all ages, and all gifts to yourself. Help me to see all persons with eyes and heart shaped by your Spirit.  Tack kärleksfulle Gud, för att du drar alla kulturer, alla raser, alla åldrar, och alla gåvor till dig själv.  Hjälp mig se alla personer med ögon och hjärta formade av Din Ande. Loyola Press


Varma hälsningar,


Colette         

 

The Baptism of the Lord


2017-12-31

 

Holy Family


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

God fortsättning.  Hoppas ni har haft det fint.  Vi har träffat alla barn och barnbarn och det var väldigt roligt men intensivt.  På Julafton kl.11.00 deltog vi i gudstjänsten för barn i svenska kyrkan i Ängby.  De  hade bland annat ett rollspel om Jesus födelse i Betlehem.  De verkligen betonade på ett tilltalande sätt varför vi firar Jul. Midnattsmässa i Katolska Kyrkan i Bromma var vackert. Jag älskar denna kyrka.

Idag säger Fr. Johnny bland annat till oss: "Many are being drawn away from the practice of their faith and any real knowledge of God´s love, much to the distress of their parents and grandparents. "Många blir bortdragna från att praktisera sin tro och verklig kunskap om Guds kärlek,  mycket till bedrövelse för deras föräldrar och mor- och farföräldrar." Resten finns i Couple Prayer. Med hänsyn till detta låt oss be att alla barn och ungdomar får chansen att uppleva Herrens kärlek genom andras kärlek, inte minst i Kyrkan och att tron går vidare till nästa generation.


Följande kommer från Fr. Donal Neary S.J." The feast today is to highlight the importance of family, and the focus of the church on trying to support and enhance family life. Pope Francis says about the family: ‘every family is always a light, however faint, amid the darkness of this world.’  Even in the darkness that can go with family life in the middle of crime, addiction and conflict, there is a light in the love of people’s hearts. Festen idag påminner oss om vikten av familjen, och Kyrkans fokus att stödja och stärka familjeliv. Påve Franciskus säger om familj: `varje familj är alltid ett ljus, hur svagt det än är, mitt i världens mörker. Även bland mörkret som kan finnas i familjeliv mitt i brottslighet, missbruk och konflikt, finns där ett ljus i den kärlek som finns i människors hjärtan
.

Bibi´s syster dog nyligen och också en väninna till familjen. Herre, må systern och väninnan vila i frid och ge Bibi och hennes mani tröst under den här tiden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Varmt tack till alla samordnare och alla bedjare och alla som stödde Ständig Bön för Äktenskap och Familj under 2017, särskilt Anna i Luleå som översätter Fr. Johnnys brev och som har hjälpt mig på många andra sätt också. 
 

Jesus, foundation of my life, help me to rest secure in your embrace. With you at my side I can withstand anything that life brings. Jesus, grunden till mitt liv, hjälp mig vila tryggt i din famn. Med Dig vid min sida, kan jag uthärda vad som helst livet har med sig Loyola Press

Må 2018 vara ett välsignat år för ständig bön för äktenskap och familj och för er alla.

Varma hälsningar,

Colette

2017-12-21

 

Veckobrev Advent 4


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Hoppas ni har haft en fin Advent och nu står Jul inför dörren och Fr. Johnny skickar sitt brev  och som vanligt är han väldigt konkret. Glöm inte att be för honom! Han ber för oss.

 Jag fick följande  inspirerande mail från Benedikta  under veckan.
Tillsammans med mina julhälsningar till dig och hela din familj vill jag gärna berätta om något som inträffade igår.  Sedan ett par månader tillbaka visste vi om min svärmors terminala cancerdiagnos.
Alla vi försökte visa henne extra mycket omsorg och kärlek, som var inte svårt.
I förrgår pratade jag med henne i telefon och bestämde mig för att överraska henne med en söndagsbesök ( i kombination med mässan i Eskilstuna, min gamla församling ). 
Hon var mycket dålig när jag inträffade, hemtjänsten var med henne och jag sprang till gudstjänsten och tillbaka. Och tänk, jag fick vara med och håller henne i handen när hon gick bort, under eftermiddagen. 
Herren är nära! Vilken tröst ligger i detta löfte!

 Tyvärr somnade Walter in  igår.  Hans fru och fyra barn var närvarande.  Herre, du är som är källan till allt liv. Må han vila i frid. Vi tackar Dig för Walters liv och för vad han har betytt för Kyrkan.  Vi ber att allt  han har gjort ska bära mer frukt, frukt som består.  Vi överlämnar hans fru och hela familjen till Dig till och ber att du tröstar dem och att de fortfarande känner sig burna av våra böner. Ge dem all kraft och stöd de behöver.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Mannen som vi bad för förra veckan som hade en tumör i urinblåsan har blivit opererad. Han mår bra och väntar på att få höra om tumören var godartad eller inte.  Herre, tack för att operationen blev lyckad. Lindra familjens oro och hjälp dem igenom den här väntan. Läk honom till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Den här tiden är svår för många som inte har någon att fira med.
Herre, vi överlämnar  alla ensamma och flyktingar som är långt borta från sina familjer i dina heliga händer. Ge dem mänsklig och andlig Hjälp. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

It is characteristic of God and his angels to bring to the soul, true happiness and spiritual joy;  and to drive from it sadness and trials.  Det är karakteristiskt för Gud och hans änglar att ge till själen, äkta lycka och andlig glädje; och att driva bort från själen sorgsenhet och prövningar. 
Heliga Ignatius av Loyola.
Kom, Herre Jesus.

Jag önskar er alla en riktigt fridfull och glädjefylld Jul.

Varma hälsningar,
Colette  

2017-12-17

 

Veckobrev Advent 3

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Det var härligt att vakna idag till mycket snö. Allt ser mycket ljusare ut och solen skiner. Det är många dagar sedan vi såg solen sist och på en gång känner man sig bättre till mods. Det är en kort Advent i år. Det känns konstigt att tända fjärde ljuset i Advent på julafton. Fr. Johnny skriver bland annat till oss idag: "We don`t have to save our world. Our task is to make it possible for Christ to save the world". Vi behöver inte rädda världen. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för Kristus att rädda världen." Resten finns i brevetHelp me, Lord, to be more conscious of your presence. Teach me to recognise your presence in others. Fill my heart with gratidude for the times your love has been shown to me through the care of others./Hjälp mig, Herre, att vara mer medveten om din närvaro. Lär mig att känna igen din närvaro i andra. Fyll mitt hjärta med tacksamhet för de gångar din kärlek har visat sig genom andras omsorg. Loyola Press
Kom, Herre Jesus.


Varma hälsningar,

Colette     

2017-12-09

 

veckobrev Advent 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du här.

Hej allihopa,

Det är redan  andra veckan i Advent och Fr. Johnny utmanar oss som vanligt. "The task of each one of us is to prepare  a way for the Lord so that he can enter into our world today; to make his path straight so that he can enter into the heart of every human person,  where he wants to live". Uppgiften för var och en av oss är att förbereda vägen för Herren så att han kan träda in i vår värld idag; att göra stigen rak så han kan träda in i varje människas hjärta, där Han vill bo". Resten finns i Couple prayer.

Följande skrev Marina Håkonsson från Malmö till mig under veckan.  "Vi är många i Sverige som ber för varandra! Du vet kapitlet i häftet som handlar om makar som är borta från varandra under långa perioder? Jag tänker alltid på de föräldrar som är borta från sina barn, främst EU-migranterna som ju finns i hela Europa. Här i Lund har vi en familj som hade barnen med sig och de gick i svensk skola, tack vare att de fick bo hemma hos en ung kvinna (i ett rum!). Men situationen blev ohållbar och de åkte hem till Rumänien. Nu är föräldrarna tillbaka ensamma. De vill ju arbeta men det lilla de kan få räcker inte utan de tigger. De bor i en bil på Lunds camping. Vår kyrkoherde här i Lund har avtalat att mamman får sitta och sy i ett av församlingens rum när pastorsexpeditionen har öppet. Du kan läsa på Sankt Thomas hemsida. Jag ber för henne och alla i Sverige som tigger och kämpar och saknar sina barn. Och för barnen som är föräldralösa. Jag tycker vi kan stämma in i den bönen med Marina.


Bön behövs fortfarande för kvinnan som ligger i tvist med sin man om vårdnad om barnet.  Herre, vi överlämnar hela situationen till Dig. Tack för att Du ger kvinnan den styrka hon behöver för att kunna hålla ut, trots alla svårigheter. Du vet hur ohållbar situationen är.  Vi ber att du ger henne visdom och bra omdöme så att hon kan snart få en lösning till situationen. Låt inte mannen provocera henne.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Advent is a time of committing ourselves to the joyful lifetime of service with the Lord.  Lord may I bring you to those who need you most. Advent är en tid av överlämnade till den glädjande livstidstjänsten med Herren. Herren måtte jag ta Dig till dem som mest behöver Dig.


Hör gärna av er.

Varma hälsningar,
Colette     

2017-12-03

 

Veckobrev Advent 1Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du här.


Hej allihopa,

Det är redan första Advent och ett nytt kyrkoår. Fr. Johnny säger till oss: "This weekend is another wake up call for us whether we are married or single, priest or religious, living in a family or living alone. It is particularly a call to every faith community to make the year ahead a time of growth to the glory of God. Det här veckoslutet är ett rop till oss att vakna upp oavsett om vi är gifta eller ensamstående, präst eller ordensfolk, lever i en familj eller lever ensam. Det är speciellt ett rop till varje troskommunitet att göra det kommande året till en tid av växt till Guds ära." Tyvärr finns ingen översättning av Fr. Johnnys brev till svenska för närvarande. Vi får se hur det blir i framtiden.

 Jag blev väldigt glad när Jolanta i Värnamo berättade att de hade firat ett år med ständig bön i församlingen med en familjfest. Tack Jolanta.


Där finns en väldigt fin reträtt på "Pray as you go" under Advent som heter "Messengers of Joy/Budbärare av Glädje". Jag tycker om rubriken för vi är verkligen i behov av budbärare av glädje i den värld vi lever i.

Vi får inte glömma bort att be för Walter, som har cancer, och hans familj.   Herre, låt Walter och hans familj fortsätta att känna sig burna av våra böner. Låt alla deras vänner och alla som är i kontakt med dem visa förståelse  och uppmuntran. Låt det trots situationen vara en fin tid. Walter tänkte speciellt på alla dem som är i hans situation men som är ensamma. Herre, var med alla som befinner sig i samma situation och är ensamma och hjälp dem att vara öppna för all mänsklig och andlig hjälp som finns att få. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


God of all that is, thank you for calling me to share the mission of your Son. Help me to speak words of freedom and glad tidings to those you send to me today. Gud av allt som finns, tack för att Du har kallat mig att dela din sons uppdrag. Hjälp mig att tala ord av befrielse och glädjebudskap till dem du skickar till mig idag. Loyola Press

Varma Hälsningar,

Colette

2017-11-19

 

Veckobrev Ordinary33


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Det här brevet blir kort, Tyvärr har jag 39 graders feber och mår inte så bra.

Bön önskas för Walter som är mycket sjuk i cancer. Medicineringen har tagits bort och läkarna säger att det nu inte finns mer att göra. Herre vi ber att du är med Walter. Hela honom till kropp och själ och låt honom känna all den omtanke som finns runtom honom. Tack för att han har sin fru och barn och barnbarn i sin närhet. Var med Walters familj i den smärta de känner. Ge dem många fina stunder tillsammans. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Känn ingen oro, känn ingen ängslan. Den som har Gud kan ingenting sakna. Känn ingen oro, känn ingen ängslan. Gud, din Gud bär allt.
Psalm 448


Varma hälsningar,
ColetteDear Friends,

As always, you are in my thoughts and prayers as we look forward to another week of reflection and prayer about your marriage relationship.  As a couple in the Sacrament of Marriage, you are of immense significance to the Church and to the world in which we live.  Thank you for your great contribution to all that is good in our society.

May God bless you, your family, and all those you love.  Let us continue to pray for one another.

Johnny

2017-11-05

 

Veckobrev Ordinary 31

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej  allihopa,

Hoppas alla mår bra i höstmörkret. Jag tycker det är skönt allt är färdigt för vintern i trädgården och jag kan krypa in i husets värme.

Fr. Johnny skriver väldigt konkret till oss som vanligt. En del av reflektionen från Fr. Donal Neary S.J. är ett komplement till vad Fr. Johnny har skrivit i veckobrevet; " We find out how to be a follower of Jesus by watching him in the gospel, by hearing his word and by living a life of love and compassion as best we can. We learn how to relate to others by how he does this himself. Vi får veta hur det är att vara en av Jesus följare när vi betraktar honom genom evangeliet, genom att lyssna till hans ord och genom att leva ett liv av kärlek och medkänsla så gott vi kan. Vi lär oss hur vi ska förhålla oss till andra genom hur han gör det själv.

En kvinna vill ha förbön för sin son och sonhustru. De längtar efter att få barn men det verkar vara omöjligt.  Herre, vi överlämnar paret till Dig. Du vet hur stark deras längtan är och hur svårt det känns och hur stor deras besvikelse är. Vi ber att du griper in med Andens kraft och hjälper dem att fatta rätt beslut för dem. Förhindra dem från att göra något som är onaturligt.  Vi ber att du för dem ännu närmare varandra så att de kan finna styrka i sin kärlek till varandra, och se till att de inte drar sig för att ha kontakt med familjer med barn. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Förbön behövs för en kvinna som är lite deprimerad eftersom hennes 2 månader baby har
problem med magen och inte sover så mycket. Jag tror vi är många som känner igen den här situationen. Herre, vi överlämnar modern och barnet till dig. Ge modern och pappan allt de behöver för att kunna klara situationen. Vi överlämnar alla andra par som befinner sig i samma situation. Låt dem vara öppen för all mänsklig och andlig hjälp de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Ständig Bön Träff.

När? ons. 8 nov. kl.18.00 
Var? Josefsalen, Domkyrkan

Vad? Fader Jorge de Salas reflekterar över de utmaningar som "tidsandan" innebär för äktenskapet och kyrkans råd till oss som vill värna äktenskap.

Alla är välkomna att vara med.

Lord, teach me your ways,  your truth and guide me into your life. Herre lära mig dina vägar, Din sanning och led mig in i Ditt liv. Donal Neary. S.J.

Varma hälsningar,
ColetteDear Friends,

Thank you for your prayers for us during the Parish Mission in Ballymoney last week.  Thank God it went very well.  There was a great response from the parishioners and a wonderful sense of the joy of our faith right through the week.  You were in my prayers each day also.

Attached please find some thoughts for this coming week.  If you have any ideas of how I could make this weekly message more helpful to you please let me know.  May God continue to bless you, your family, and all those you love.

Johnny  besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?