2022-08-14

 

Veckobrev Ordinary 20

 Dear Friends,

 As always, you are in my thoughts and prayers as I prepare this input for the Couple Prayer and/or Newsletter piece for next Sunday, the 20th Sunday in Ordinary Time and for the week following it. I hope you are well and enjoying the summer and its restfulness. I am looking forward to gong to Donegal tomorrow for about ten days with my family there. I am also looking forward to getting a good rest!!

 The attached input again has a really good message for all of us. I hope you will find it helpful for yourselves in your love for one another. I will be praying for you each day even though I will be on holidays – prayer never takes a holiday!! Please pray for me and for all those who are following this programme week by week. May God bless you and all those you love and help you to keep travelling the journey towards one another and outwards together for the world and to God. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Vilket fantastiskt väder vi har just nu. Det lugn som ligger över augusti månad är alltid tilltalande men också lite melankoliskt.

The mutual love between spouses is the hope and foundation of marriage. The debate on divorce will continue. Go forth with love and compassion. Go forth with love and compassion. Den ömsesidiga kärleken mellan makar är äktenskapets hopp och grund. Debatten om skilsmässa kommer att fortsätta. Låt oss gå vidare med klarhet och medkänsla. Låt oss gå vidare med kärlek och medkänsla.  Fr. Michael Coutts S.J. Fyll varje hem med Din kärlek. Må vart och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar frid. Amen 

Fr. Johnny skriver den här veckan bland annat:  Christ is a source of warmth and comfort when we put our trust in him and his way of life.  Kristus är källan till värme och tröst när vi sätter vår tillit till honom och hans levnadssätt. Resten finns i brevet.

Tacksam om ni fortsätter att be för inspirationsträffen 26 - 28 augusti i Marielund. Herre, vi sätter vår tillit till Dig.  Helige Ande inspirera oss och låt allt ske enligt Din vilja.  Jag tror det kommer att bli en inspirerande helg.   Helige Ande, vi litar på Dig.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

lK som hade en höftoperation i måndags meddelade mig i måndags kväll att allt hade gått bra och hon mådde bra.  Tack Herre för din omsorg om henne.  Må hon få bra rehabilitering nu.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden speciellt i Ukraina och i länder där det finns krig. Ge alla världens ledare kärlek, medkänsla, visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar från ett soligt Karlstad,

Colette
Colette


2022-07-16

 

Veckobrev Ordinary 16

 Dear Friends,

 Attached please find my input for the Couple Prayer and/or the Parish Newsletter for next Sunday, 16th Sunday in Ordinary Time, and the week following. I hope you will find it helpful for yourselves in your journey of faith and love.

 The thought that I have taken is around what Jesus said to Martha – ‘you worry and fret about many things but only one is needed!’ How true that is in the lives of all of us. Have a look at how it is true for you in your relationship at present. It can be a difficult thing to look at because there are so many important things happening at any one time. When these become a block to love they need to be looked at and sorted out.

 I will be praying for you each day of the week ahead, as I do every day, that you may always find the joy of your love even in the most stressful times. Please pray for me and for all those who are following this programme week by week. May God’s blessing of peace and happiness be with all of us and with all those we love. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Det var mycket som hände här i huset och tyvärr uteblev brevet.  Jag är ledsen för det. Det kan hända under sommaren men man kan alltid hämta Fr. Johnnys brev från hemsidan.

Bland annat skriver Fr. Johnny till oss den här veckan: "One very important priority for all of us is our health of body, mind and spirit.  En väldigt viktigt prioritet för oss alla är år vår hälsa till kropp, sinne och ande".  Resten finns i brevet.  

In the  Church we will find everything we need to experience peace and forgiveness, the healing we need for our souls.  I Kyrkan finner vi allt vi behöver för att kunna erfara frid och förlåtelse, det helande vi behöver för våra själar.  Pope Francis

Som ni vet äger en inspirationsträff för alla samordnare i Sverige rum i Marielund 26-28 augusti.  Jag har informerat Fr. Johnny och han kommer att ber för helgen. Tacksam om ni ber.          Herre, vi överlämnar förberedelserna i dina heliga händer. Låt din ande bli vår inspiration.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för en kvinna som kommer att ha höften opererad den 9 augusti, hennes bönedag.  Tack Herre att många kommer att be för henne på denna dag. Vi ber att din Ande leder läkaren som utför operationen. Herre hela henne till kropp och själ.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden speciellt i Ukraina och i länder där det finns krig. Ge alla världens ledare kärlek, medkänsla, visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


2022-07-01

 

Veckobrev Ordinary 14

 Dear Friends,

 Since I wrote to you last week, we have come to the end of the annual Solemn Novena in honour of our Mother of Perpetual Help in Clonard.  It was a wonderful occasion – a real festival of faith and joy. it is such a privilege to be part of the lives of so many wonderful people of all ages and of many nationalities. And of course there were thousands each day joined us online from all over the world. Thank God for his gifts of love.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. It is based on a lovely sentence from Sunday’s Gospel: “The harvest is great, but the labourers are few. So pray the Lord of the harvest to send labourers into his harvest.” I love that vision of a wonderful world full of beauty and power. And I love the image of the labourers as I think of you and so many others whom I know transforming the world with love in marriage and family life and in the life of faith communities in every corner of the world.

 I hope that you will find this helpful for yourselves and for your family and community lives. You are in my prayers every day. May God bless each couple with joy and gladness in your marriage. May God bless each family with peace and happiness. And may God bless each parish community with ambition to bring the Good News of Christ to the ends of the earth. Thank you for your faith and love. Please continue to pray for me and for each other.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Den här veckan skriver Fr. Johnny till oss bland annat:  Importantly, we need to think of ourselves as the labourers and take up the challenge to be apostles of Christ. Det är viktigt att vi ser oss själva som arbetare och antar utmaningen att vara  Kristi lärjungar i våra dagliga liv.  Resten finns i brevet.

Humanity in  crisis is generally insensitive to the gravity of the times in which it lives. Only those who live by faith really know what is happening in the world. The great masses without faith are unconscious of the destructive processes because they have lost the vision of the height from which they have fallen.  Mänsklighet i kris är i allmänhet okänslig för hur allvarlig situationen är i den tid vi lever i.  Bara de som lever i tro är verkligen medvetna om vad som håller på att hända i världen.  Det stora antalet utan tro är omedvetna om de destruktiva processer för de har förlorat visionen av den höjd de har fallit från. St.Fulton Sheehan

Tack Herre för Fr. Johnny som du inspirerat att grunda Rörelsen Ständig Bön för Äktenskap och Familj.  Ge oss ivrighet att sprida det speciellt till de församlingar som inte har en samordnare.  Hjälp oss att sprida trons ljus till nästa generation. Låt våra böner bära mer och mer frukt, frukt som består. Som Johannes Paulus II sade "Mänsklighetens framtid ligger i familjens händer".  Tack for alla präster som stödjer rörelsen och låter det bli flera.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på dig.

De församlingar som inte har någon samordnare är:  Marie Bebådelse Stockholm,  Nacka, Örebro, Umeå, Märsta, Olofström, Falun, Täby, Södertälje, Kalmar och Växjö. I flera av församlingarna finns där personer som är med. Om ni tillhör någon av de församlingar är jag tacksam om ni kontaktar mig.

Förbön behövs för en kvinna som väntar på en allvarlig hjärtoperation.  Herre, vi överlämnar kvinnan i dina heliga händer.  Lindra hennes och familjens oro i tron att läkaren och sjukhuspersonal bli ledd av Din Helige Ande. Låt henne känna sig buren av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden speciellt i  Ukraina och i länder där där finns krig. Ge alla världens ledare, kärlek, medkänsla, visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar  från en solig Karlstad,

Colette


2022-06-25

 

Veckobrev Ordinary 13

Dear Friends,

 Here in Clonard we are coming towards the end of our annual Solemn Novena in honour of our Mother of Perpetual Help. It has been a great success so far. Maybe you have been with us online or in person and, if so, I hope you are enjoying it and benefitting from it. If you have not been joined with us so far you can join for the last two days by going into www.clonard.com and clicking on the webcam link. You have all been in my thoughts and prayers each day.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. It is the 13th week in Ordinary Time and the first of a whole series that will lead us up to the feast of Christ the King at the end of November. That seems a long time away but the beauty of the Liturgy is that we travel this journey step by step with the assurance that we will get there.

 I hope you will find this input helpful for yourselves. The focus of it is the importance of renewing our commitments of faith and love so that we can constantly grow in hope. I will be praying for you each day of the week ahead as always. Please pray for me and for all those who are using this programme that God may bless all of us with joy and gladness.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

I fredags firade vi Jesus Heliga Hjärta.   In the Sacred Heart of Jesus  is the whole person of Jesus Christ, the body, the soul and the divinity that cares for you and me. This is the devotion of the Sacred Heart. May we continue to show it in the way our life enfolds, in the way we care for others, in the way we interact with with others and in the way we encounter others.  I Jesus Heliga Hjärta finner vi Jesus Kristus hela person, kroppen, själen och gudomligheten som har omsorg om dig och mig.  Detta är det Heliga Hjärtats tillgivenhet. Må vi fortsätta att visa det genom det sätt som vårt liv omsluter, på det sätt vi har omsorg om andra, det sätt vi samspelar med varandra, och genom det sätt på vilket vi möter varandra.  P. Michael Coutts S.J.. Canada

Fr. Johnny utmanar oss idag med bland annat följande ord:  Jesus tells us that commitment is essential to the human fulfillment, the Kingdom of God.  Jesus säger till oss att engagemang är väsentligt för mänsklig uppfyllelse, Guds Rike.  Resten finns i brevet.

Låt oss be för alla våra personliga intentioner.

Herre, Ukrainas folk lider så mycket, vi ber att du ingriper så att kriget i Ukraina tar slut.  Låt ingenting värre hända. Var med alla som finns i Ukraina och utanför Ukraina. Jesus Vi ber för alla som lider på grund av krig. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla mänskliga och andliga  ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma Hälsningar,

Colette 


2022-06-19

 

Veckobrev Corpus Kristi

Dear Friends,

Towards the beginning of this extended period of Ordinary Time the Liturgy of the Church celebrates two of the most important truths of our faith. Last Sunday we focused on the amazing mystery of the Holy Trinity, one God in Three Persons. This coming Sunday we are brought into the wonderful truth of the Eucharist in what we used to call Corpus Christi. God has come so close to us that we are constantly fed with the Body and Blood of Christ, God’s beloved Son, who is risen from the dead.

 Attached is my input for this feast as revealing to us also the intimacy of God’s love in the sacrament of marriage and the intimacy of love that is at the heart of your love in marriage and in your family life. I hope you will find inspiration as well as affirmation in the week ahead as you pray about and work on your own relationships.

 As always I will be praying for you and all your loved ones in the week ahead. Please keep me and others who will be using this resource, in your thoughts and prayers. May God bless us with an ever greater devotion to the Eucharist and to the sacrament of marriage. Thank you for your love for one another and for your families.

 Johnny

Hej allihopa,

Nur har vi kommit till Corpus Kristi och evangeliet handlar om fem bröd och två fiskar. Fr. Johnny skriver bland annat till oss idag:  "As God´s people we are so privileged to be fed with The Body and Blood of Christ week after week, so much that we can even take it for granted.  We have the responsibility to keep the wonder of this gift alive in us.   Som Guds folk är vi privilegierade att bli mättade med Kristi Kropp och Blod vecka efter vecka, så ofta att vi t.o.m. kan ta det för givet.  Vi har  ansvaret att behålla undret av den här gåvan vid liv i oss.  Resten finns i brevet.

Let us remember this great gift we have received from God and let us always remember to adore it and treat it with respect.  Låt oss komma ihåg den stora gåvan vi har mottagit från Gud och låt oss alltid tillbedja den och behandla den med respekt. Fr. Larry Marcille. Canada. Om ni har tid gå in på dailytvmass.com och lyssna på Fr. Larrys underbara predikan om Corpus Christi (The Real Presence).  Herre, tack för att du har givit en så stor gåva till oss.  Herre, vi ber för våra ungdomar, speciellt de som har mottagit Eukaristin för första gången och de som är konfirmerats att de får en allt  djupare förståelse av vad Eukaristin är.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre, Ukrainas folk lider så mycket, vi ber att du ingriper så att kriget i Ukraina tar slut.  Låt ingenting värre hända. Var med alla som finns i Ukraina och utanför Ukraina. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla mänskliga och andliga  ledare visdom och bra omdöme. Ge oss bra visdom och omdöme. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varme Hälsningar,

Colette 


2022-06-12

 

Veckobrev Trinity Sunday

 Dear Friends,

 We are now into what is called Ordinary Time in the Liturgy of the Church. After all the celebrations of Easter, Eastertide, and Pentecost over the past couple of months it can seem like an invitation to slacken off a bit and now go back to business as usual!! But it is not that at all. Ordinary Time, in my estimation, is a reminder and a call to see our ordinary, every day lives as the place that all these wonderful mysteries of God’s love are to be lived out by us through the power of God’s Holy Spirit.

 The first two Sundays of this time are Trinity Sunday and Corpus Christi. These are a reminder for us that the God we worship is God as revealed to us by Jesus Christ – a personal God and God in whose image we are made; and also that we have been given the perfect worship of God in the Eucharist, the sacrifice of Christ and the food of life.

 Attached is my input on the first of these, the Most Holy Trinity. I hope you will find this helpful for yourselves. You will be in my prayers each day of the week ahead that God may fill you with the awe and the joy of knowing our God more fully. Please continue to pray for me and for one another on this journey of faith and love so that we can all become increasingly a people of hope. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa, 

On this the Solemnity of the Holy Spirit, we have the opportunity to welcome anew God´s love in the son and mercy in the Spirit.  Idag på Treenighetens Söndag,  har vi möjligheten att välkomna på nytt Guds kärlek i Sonen och barmhärtigheten i den Heliga Ande.  Fr. Darren Dias

Den här veckan skriver Fr. Johnny: "the most profound truth is about the nature of the true God, a Trinity of persons, Father, Son and Holy Spirit.  The truth is far beyond our understanding but is implanted close into our hearts by God´s Spirit. The second profound truth is that we are made in God´s image.  This truth is also far beyond our understanding. Den  djupaste sanningen handlar om Guds sanna natur, en treenighet av personer, Fader, Son och Helig Ande. Sanningen är långt bortom vår förståelse men är inpräglad nära in i våra hjärtan av Guds Ande. Den andra djupa sanningen är att vi är skapade till Guds avbild. Denna sanning är också långt bortom vår förståelse.  Resten finns i brevet.  Herre, ge oss en djupare kärlek till Dig och till varandra.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Där finns många som gifter sig under den här tiden.  Välsigna alla par som förbereder sig inför äktenskap.  Ge dem mod att sätta kärleken till varandra främst, så att deras liv fullkomnas och deras äktenskap blir glädjefyllt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre, vi ber för alla som lider, speciellt i Ukraina och där det finns krig i världen.   Låt dem känna din närvaro och att allt inte är hopplöst. Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen, frid bland människor och frid på jorden. 

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette2022-05-27

 

Veckobrev The Ascension

Dear Friends,

 We come to the final week of Eastertide in which we have been celebrating the wonderful truth of the Resurrection of Christ from the dead. This is one of my favourite parts of the Liturgical Year. This is what it is all about! Human life has been changed forever and is now aimed towards eternal life, not just as something in the future but as a reality right now.

 Attached is my input for next Sunday, the feast of the Ascension of Christ into heaven, and the week following it. I hope you will be blessed through your prayer and reflections and your working together for your marriage and family life each day. I will keep you in my prayer day after day. I thank God for you and for the privilege of being part of your lives. And I ask God to bless you with a joy and gladness that will radiate out to the world around you.

 Please continue to grow in your love. Continue to pray for me and for one another. Thank you for all your goodness.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Tiden går fort. Nu har vi kommit till Kristi Himmelsfärdsdag.  Jag älskar den här årstiden. Det känns som att naturen är i samklang med Kristus Uppståndelse och allt som händer därefter. Fr. Johnny skriver följande till oss idag:  The feast of the Ascension of the Lord is above all a feast of hope.  Hope has been described, not just some vague kind of feeling, but rather having someone or something worth living for and dying for.  In Christ, we have such a person.  Kristi Himmelsfärds fest  är framför allt en fest av hopp. Hoppet har beskrivits, det är inte bara en vag slags känsla men snarare att ha någon eller någonting som är värt att leva för.  I Kristus har vi en sådan person. Resten finns i brevet med utmanande tankar.

Nyligen hörde jag följande under predikan från Canada:  Christ gave us the truth.  Christ sends the Holy Spirit to all of us together.  Let us trust that the Holy Spirit will communicate the truth to the whole Church not to one individual,  Let´s walk in the light of the Holy Spirit, the light of the living Christ who will lead us  into all truth. Kristus gav oss sanningen.          Kristus sänder den Helige Ande till oss tillsammans.  Låt oss lita på att den Helige Ande kommer att kommunicera sanningen till hela Kyrkan inte till en individ.  Låt oss gå i den Helige Andes ljus, ljuset av den  levande Kristus som leder oss in i all sanning.

SVAR PÅ BÖN. Tyvärr får jag väldigt lite feedback men igår blev jag riktigt glad.  En kvinna berättade för mig att hennes son med fru som hade separerat för några månader sedan har återförenats.  Vi har bett för dem.  Det var bön och dialog som hjälpte. Jag älskar Psalm 474 i Cecilia som innehåller följande "handling och bön må bli ett".  Tack Herre. Allt är möjligt för Dig.  Vi ber att paret får en ännu djupare relation.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för alla som får sin Första Heliga Kommunion och konfirmeras under den här tiden.  Vi överlämnar dem till Dig.  Vi ber att sakramenten ska bära frukt i deras liv och att det leder dem in i en djupare relation med Dig.  Vi tackar dig för föräldrarna och katekerna som har hjälpt dem till var de befinner sig nu i deras tro.

Herre vi ber för alla andliga och världsliga ledare i världen.  Styrk dem och ge dem visdom och bra omdöme. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette 


2022-05-08

 

Veckobrev Easter 4

 Dear Friends,

 This is my first email to you in the month of May, a very special month for all of us. It is the Month of Mary, the Mother of Christ and our Mother of Perpetual Help. It is also the month in which we prepare for the feast of Pentecost and the outpouring of God’s Holy Spirit.

 The theme of the input for this fourth week of Eastertide is important for both of these thoughts – to whom do you belong? By listening to Christ’s Word we belong to him and find our identity as God’s beloved. In that, the Sacrament of marriage is very significant because it is an intimate relationship of belonging to one another, not as a possession but as a free gift of love.

 I hope you will find the attached input helpful for yourselves in reflecting about and praying for your marriage and family life. You are always in my prayers as, week by week, I think about you and thank God for you. May God bless your love for one another always.

 Johnny 

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

St. John Paul II focused much of his pastoral effort on strengthening marriage. St Johannes Paulus II fokuserade mycket av hans tid på att stärka äktenskap. Under Mässan på dailytvmass från Canada igår predikade en diakon om kallelsen till äktenskap.  Han sade bland annat: "A love that leads to marriage is a gift from God and a great act of faith towards the other human being. En kärlek som leder till äktenskap är en gåva från Gud och en stor handling av tillit till den andra människan."God  of love in your wonderful love for us you have made the love of woman and man the mirror of your everlasting love.  May we reverance all married couples and make it possible for them to grow in their love every day. Kärlekens Gud i Din underbara kärlek till oss har du skapat kärleken mellan kvinna och man, återspeglingen av Din eviga kärlek.  Hjälp oss att vörda alla gifta par och göra det möjligt för dem att varje dag växa i kärleken.  Fr. Johnny´s bönehäfte.

Fr. Johnny utmanar oss idag:  Han säger "Belonging is of the essence of being human and our belonging is identified by and lived out through the voices that we listen to. Tillhörande är av den innersta naturen av  att vara människa och vårt tillhörande identifieras och lever ut genom de röster vi lyssnar till.  Resten finns i brevet.

Fr. Johnny skriver med mycket medkänsla om äktenskap som har slutat med separation eller skilsmässa.  Herre, du som vet allt, var med alla som befinner sig i den situationen.  Fr. Johnny skriver i häftet "Reach into their hearts and lives and bring them to healing.  Rör vid deras hjärta och liv och skänk dem din helande kraft.” Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Låt oss be för alla våra personliga intentioner.

Herre, Ukrainas folk lider så mycket, vi ber att du ingriper så att kriget i Ukraina tar slut.  Låt ingenting värre hända. Var med alla som finns i Ukraina och utanför Ukraina. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla mänskliga och andliga  ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varme Hälsningar,

Colette2022-05-01

 

Veckobrev Easter 3

 

Dear Friends,

 Attached is my input for next Sunday and the week following it for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece. I hope you will find it helpful and encouraging.

 The beautiful invitation that Jesus gives his disciples in this passage of the Gospel – ‘come and have breakfast’ – is such a wonderful invitation for us also. It is there that we will find him, in the ordinary places of our lives with one another in our homes and families. And it is from there that he wants to radiate out to the world around us.

 You will be in my prayers each day of the week ahead as always. Thank you for your love for one another. May God bless your love and all your loved ones. Please continue to pray for me and for all those who share this prayer with us.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

I år är det 20 år sedan Rörelsen ständig bön kom till Sverige.  Jag håller på att ordna en inspirationsträff för alla samordnare sista veckan i augusti.  Det kommer att äga rum i Marielund fredag 26 till söndag 29 augusti.  Jag kommer att skriva ett brev till er under veckan som kommer.  Katolskt magasin har skrivit en artikel om rörelsen.

Vi lever i farliga tider.  Men igår morse hörde jag följande ord som gav mig inspiration och hopp:

Let us trust in our Lord Jesus.  Let us grow in our faith in him.  As we journey through life, let us always hear the calming words of  Our Lord Jesus  as he says "It is I, do not be afraid”. Låt oss lita på Vår Herre Jesus.  Låt oss växa i tro på Honom.  När vi reser genom liv, låt oss alltid höra Vår Herre Jesus lugnande ord när Han säger "Det är Jag, var inte rädd". Fr. Vijai Amirtharay.

Fr. Johnny skriver till os som vanligt på ett inspirerande sätt.  Bland annat säger han:  Because of his resurrection from the dead, Jesus is available to us in all the ordinary things of  our daily lives.  If only we would open our hearts to recognise him and let him shape our lives. One of the big mistakes we often make  is to regard our religion as something we  do for God. Christianity is about what God is doing for us and through Christ who is our way, our truth and our life. På grund av Hans uppståndelse från döden, är Jesus tillgänglig för oss i alla de vanliga sakerna i våra dagliga liv.  Om vi bara öppnar våra hjärtan för att kunna känna igen Honom och låta Honom forma våra liv. En av de stora misstag vi ofta gör är att se vår religion som någonting vi gör för Gud.  Kristendomen handlar om vad Gud gör för oss och genom Kristus som är vår väg, vår sanning och vårt liv.  Resen finns i brevet (couple prayer) och är väl värt att läsa.

Låt oss be för alla våra personliga intentioner.

Herre, Ukrainas folk lider så mycket, vi ber att du ingriper så att kriget i Ukraina tar slut.  Låt ingenting värre hända. Var med alla som finns i Ukraina och utanför Ukraina. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla mänskliga och andliga  ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varme Hälsningar,

Colette


2022-04-23

 

Veckobrev Easter 2

 

Dear Friends,

 I trust that you are having a happy Easter, filled with the joy of Christ present among us and in us. Easter Day is a strange one because it lasts for eight days!! And the Season of Easter lasts for seven weeks. And every Sunday of the year is a celebration of the Resurrection – it is our sabbath as Christians, the first day of the week.

 I attach my input for next Sunday and the week following. It is such a vital one for us as it helps us to reflect on the wounds of Christ and the importance of those wounds in our act of faith. Many people today lose faith because of the wounds in the Body of Christ, just as many people lose faith in their marriage because of the wounds that are there.

 This Sunday is celebrated as Divine Mercy Sunday with the assurance of God’s love and mercy being present at the heart of our human struggles, redeeming us and making us whole again. May we all experience the assurance of our faith, as Thomas did, in the wounds of Christ risen from the dead. You will be in my prayers each day that God will bless you abundantly with joy and peace. Please continue to pray for me and for one another. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

God fortsättning på en glädjefylld Påsk.  Jag älskar den här årstiden och det passar så bra med uppståndelse.  Solen och varmare väder har kommit fram  och det börjar spira i naturen. Halleluja, Halleluja

We need to move ourselves beyond the created order of fear and anxiety to a state of belief and trust. Vi behöver förflytta oss bortom den skapade ordningen av rädsla och ängslan till ett tillstånd av tro och tillit. Fr. Salisar, Canada.

Förböner behövs för en man i 50-årsåldern som är allvarligt sjuk med cancer.  Det verkar som livet på jorden går mot sitt slut.  Herre, vi ber att du är med den här mannen och hans familj i allt som händer.  Hela honom till kropp och själ.  Vi ber Herre om hans tid är inne att genom Jesus död och uppståndelse att han blir upptagen i den Heliga gemenskapen. Vi ber Herre att allt som händer blir vackert  och sedan ett vackert minne och tröst för familjen. Låt mannen, hans fru och barnen känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre, Ukrainas folk lider så mycket, vi ber att du ingriper så att kriget i Ukraina tar slut.  Låt ingenting värre hända. Var med alla som finns i Ukraina och utanför Ukraina. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla mänskliga och andliga  ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varme Hälsningar,

Colette2022-04-18

 

Veckobrev Easter 1

Dear Friends,

 Even though we are now in Holy Week, with this email we look forward to Easter and the time following it. We begin to celebrate the most extraordinary happening in the world since the first creation – the resurrection of Christ from the dead and the promise that this brings to us and to all of humanity and all creation.

 Attached is my input for Easter Sunday and the week following it for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece. As always I send this to you in the hope that you will find it helpful for yourselves and for your life of faith in your family and community. I wish you and all your loved ones a very happy Easter. May God continue to bless you with peace and happiness and keep you and those you love safe from all harm. May God also bless our world with peace, especially in Ukraine. Thank you for your goodness and love.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Idag är skärtorsdag och jag börjar brevet.  Tidigare under veckan hörde jag följande:  We  cannot isolate Holy Week from the rest of the Lord´s life. Holy Thursday and Good Friday are not independent from all the parables,  the healings and teachings of the Lord.  This Holy Week will show the meaning, up to this point,  of everything that has occurred in the life of Jesus.  Vi kan inte isolera Stilla Veckan från resten av Herrens liv.  Skärtorsdag och långfredag är inte oberoende från alla liknelserna, helande och undervisningen av Herren.  Denna Stilla Vecka kommer att visa betydelsen, fram till nu, av allt som har skett i Jesus liv.

Fr. Johnny skriver:  Where God has put Jesus is into our hearts, our minds, our company with one another, above us, below us, all around us. The deepest reality of our lives has been changed forever.  Gud har ställt Jesus i våra hjärtan, vårt sinne, vårt sällskap med varandra, ovanför oss, under oss, överallt omkring oss.  Den djupaste realiteten av våra liv har ändrats för alltid.

Idag är annan dag Påsk och jag tror Jesus är på väg till Emmaus och lärjungar kände igen honom när han bröt brödet.  Jag älskar den berättelsen i Bibeln.

Herre, Ukrainas folk lider så mycket, vi ber att du ingriper så att kriget i Ukraina tar slut.  Låt ingenting värre hända. Var med alla som finns i Ukraina och utanför Ukraina. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Idag börjar vi vår resa genom den heligaste veckan under den kristna kalendern och sedan fylls vi med glädje av Jesus Uppståndelse.

Denna är dagen som Herren har gjort.  Halleluja  Halleluja

Varme Hälsningar,

Colette 


2022-04-10

 

Veckobrev Palm Sunday

Dear Friends,

 With this email we come to the last week of Lent. Because it is the last one we might be inclined to ease off a bit – presuming, of course, that we had been doing a lot over the past five weeks!! If we ease off it just means that we have missed the point of Lent. It has all been leading up to next week as the most important week of our year of following Christ. This week calls us to great generosity of our time and effort to grow in love for Christ and for one another.

 Attached is my input for the Couple Prayer and/or Newsletter piece for Holy Week. I hope you will find this helpful for yourselves. You will be in my prayers each day as I thank God for you and all you bring to us through your love and as I ask God to bless you and all those you love and keep you safe from every harm.  Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Idag är det Palmsöndag som också kallas "Passion Sunday", Lidandets Söndag.

Den här veckan skriver Fr. Johnny till oss:  "During this week we are put in touch with the reality of Christ’s death on the Cross for us and the wonderful knowledge of his Resurrection from the dead. We are also put in touch with the reality of the human condition.  Under den här veckan kommer vi i kontakt med realiteten av Kristus död på korset för oss och den underbara vetskapen om hans Uppståndelse från de döda. Vi också kommer i kontakt med realiteten av det mänskliga tillståndet.  Resten finns i brevet.

The Easter message emphasizes that Jesus lives that he lives in God. He lives for us.  He goes before us to open the path into the mystery of God, a path on which we are invited to follow him.   Påskens budskap betonar att Jesus lever i Gud. Han lever för oss. Han går före oss för att öppna vägen till Guds mysterium, en väg på vilken vi är inbjudna att följa honom. Fr. Dan Donavan

Bön behövs för en kvinna som har en svår tumör som inte går att operera. Herre, vi överlämnar kvinnan i dina Heliga Händer.  Hela henne till kropp och själ.  Låt henne få all andlig och mänsklig hjälp som det finns att få.  Herre, vi ber att din Ande leder alla läkare och sjukhuspersonal som tar hand om henne.  Låt henne känna sig buren av våra  böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi känner alla personer som er sjuka, ensamma, längtar att komma till Kyrkan men inte kan.  Må de känna Din närvaro i deras liv. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi alla har våra personliga intentioner. Jag tycker det vore bra att vara lugn en liten stund och tänka på dem vi vill be för.      Herre du vet vad finns i våra hjärtan och vad vi önskar för alla vi tänker på nu. Vi ger dem till Dig.  (Nämn Dem)  Vi ber att Din vilja ska ske i deras liv.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för fred i Ukraina.  Herre, var med det Ukrainska folket.  Tack för det mod och den generositet de visar varandra. Vi ber att du griper in på något sätt.  Vi ber för dem som tillhör våra församlingar. Låt dem känna sig burna av våra böner. Du vet vad som finns i våra hjärtan.  Låt det inte bli värre och låt visdom och bra omdöme råda. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Idag börjar vi vår resa genom den heligaste veckan under den kristna kalendern och sedan fylls vi med glädje av Jesus Uppståndelse.

Prisad vare Jesus Kristus, Härlighetens Gud.  

Varme Hälsningar,

Colette 


2022-04-02

 

Veckobrev Lent 5


Dear Friends,

 I am amazed at how quickly Lent is going by. We are now well into the second half of it and heading towards Easter. I am finding it a good time for myself in a lot of ways and thank God for the graces of this time.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. It brings us into a very important part of our faith in Christ and our living of his way. We have no right to stand in judgement on anyone – only God can do that. And we need to be people who forgive one another often and always, the way that God forgives us. This is one of the most revolutionary  parts of the teaching and practice of Christ and of Christianity.

 I hope you will find this input helpful for yourselves and for your family. You will be in my prayers each day that God may bless you and all your loved ones with peace and compassion. Please keep me and one another in your prayers that all of us may find the ways of living our faith in Christ ever more freely and joyfully. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Ärligt sagt jag känner mig lite splittrad.  Det finns så mycket elände runt om i världen, Ukraina, familjer som splittras, sjukdom, ensamhet osv.  Ibland känns det hopplöst. Nyligen fick jag följande ord från Benedikta   "more than ever our prayer is needed - but also our joyfullness in being part of Jesus Christ´s family, the Church. Mer än någonsin behövs våra böner - men också vår glädje att vi är en del av Jesus Kristus familj, Kyrkan.”  Tack Benedikta

I morse sade Fr. Salisaer: Know that God is with you whatever is your life situation.  In this season of Lent, we reflect on the love God has for each of us.  Allow God to reveal his truth, his love and his heart to you.  Trust in him.    Psalm 46."Be still and know that I am God." Inse att Gud är med dig oavsett vilken din situation är. I denna fastetid reflekterar vi över den kärleken som Gud har för var och en av oss. Låt Gud visa sin sanning, sin kärlek och hjärta för dig.  Lita på Honom.  Psalm 46: Bli stilla och besinna att jag är Gud.

Förbön för en kvinna som vi har bett för många gångar.  Nu är hon separat från sin man och det var helt nödvändigt. Där finns barn inblandade så hon är tvungen att samarbeta med barnens Pappa.  Kvinnan mår inte bra.  Herre, Vi överlämnar allt som har hänt i Dina händer.  Vi ber att du låter den här kvinnan känna att du är med henne.  Ta bort hennes ångest inför framtiden och visa henne din vilja.  Hela hennes sår och vi ber att samarbetet med barnens Pappa skall bli smidigt.  Låt inte barnen komma till skada.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Vi alla har våra personliga intentioner. Jag tycker det vore bra att vara lugn en liten stund och tänka på dem vi vill be för.      Herre du vet vad finns i våra hjärtan och vad vi önskar för alla vi tänker på nu. Vi ger dem till Dig.  (Nämn Dem)  Vi ber att Din vilja ska ske i deras liv.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Vi ber för fred i Ukraina.  Herre, var med det Ukrainska folket.  Tack för det mod och den generositet de visar varandra. Vi ber att du griper in på något sätt.  Vi ber för dem som tillhör våra församlingar. Låt dem känna sig burna av våra böner. Du vet vad som finns i våra hjärtan.  Låt det inte bli värre och låt visdom och bra omdöme råda. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag är med Er alla dagar intill tidens ände, säger Herren.

Varma hälsningar,

Colette2022-03-25

 

Veckobrev Lent 4

Dear Friends,

 The awful invasion of Ukraine continues day after day. The terrible pictures of destruction and heart-breaking distress continue to fill our screens and our minds and hearts. But our prayer also continues every day for the people there and for the Russians that they will have a change of heart and stop the carnage.

 Attached is my input for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece for next Sunday and the week following it. As always, I hope this will be helpful for you in your love relationships of marriage and family life and also as part of the faith community of the Church. You will be in my prayers each day of the week that God may bless you and all your loved ones with peace and joy and, especially through this time, with hope. Please pray for me and for one another. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Den har veckan säger F. Johnny till oss: "Holiness is our call, sinner is our condition, and there is no need to worry or be fearful. If you want to find Christ,  we have to learn to reverence the poor, the weak, the sinful, and the faults and failings of others and ourselves.  Helighet är vår kallelse,  syndare är vårt tillstånd, och det finns ingen anledning till oro eller rädsla. Om du vill finna Kristus, måste vi lära oss att vörda de fattiga, de svaga, de syndiga, och felen och bristerna hos andra och oss själva ". Resten finns i brevet.

Under veckan hörde jag följande utmanande ord från Fr. John Bertao.  Det är goda råd under Fastan:  Set yourself free.  Rejoice and be glad.  It is a short journey.  Make it good and make it free.  Låt dig själv vara fri.  Jubla och var glad.  Det är en kort resa.  Se till att den är god och gör dig fri.

Dear Lord Jesus Christ, renew your presence in the lives of all those You have called.  Strengthen us by Your own power and give us the grace we need to know You and to love You above all things and to preach You in season and out of season. Amen  Kära Herre Jesus Kristus, förnya Din närvaro i alla som  Du har kallat.  Stärk oss med Din kraft och ge oss den nåd vi behöver att kunna känna Dig och älska Dig framför allt annat och att förkunna Dig i säsong och utanför säsong.  Amen  F. Damiian Eze MSP - Invited by Love,

Låt oss be den här gången för våra personliga intentioner.  Herre vet vad finns i våra hjärtan och vad vi vill be för.  Låt Din vilja ske.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för fred i Ukraina.  Herre, var med det Ukrainska folket.  Tack för det mod och den generositet de visar varandra. Vi ber att du griper in på något sätt.  Vi ber för dem som tillhör våra församlingar. Låt dem känna sig burna av våra böner. Du vet vad som finns i våra hjärtan.  Låt det inte bli värre och låt visdom och bra omdöme råda. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


2022-03-20

 

Veckobrev Lent 3

 Dear Friends,

 I find it difficult these days to think of anything but the people of Ukraine and the awful devastation that is being visited on them hour by hour by the Russian army and armaments. May God be with them to bring them through this awful time. And may God be with President Putin and his people to bring about a complete change of heart and get them to stop this carnage.

 As we let the Word of God focus us on our own lives in the week ahead may we deepen our own sense of the sacredness of each other and of the relationships of marriage and family life that are important in our lives. May the Word of God help us to recognize that we are always standing on holy ground and live our lives in reverence and respect and humility.

 Attached is my input for next Sunday and the week following. I hope you will find it helpful for yourselves. You will be in my prayers each day that God’s blessing may be with you and all those you love and bring you peace and joy. Please continue to pray for me and for one another. Thank you.

 Johnny 

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Idag den 19 mars är Helige Josefs festdag. Det har varit en sed på Irland att alla pojkar får Josef som ett av sina namn vid dopet.  Min bror hade Josef i sitt namn och dog en lycklig död på hans festdag för 21 år sedan.   I morse hörde jag att Påve Franciskus har en tavla av den sovande Josef vid sin säng och han ber till honom varje kväll innan han sover. Helige Josef  är alla fäders,  präster, blivande präster och mästare av vad vi kallar det inre livets skyddshelgon. Han är också Patron of a Happy Death.  Helige Josef, var med alla fäder, alla präster speciellt de vi har i våra respektive församlingar. Var med de döende och för dem till Jesus. Beskydda Påve Franciscus.  Helige Josef, hör våra böner.

Förbön behövs för en kvinna som går igenom en separation.  Hennes man har varit väldigt upptagen under pandemin och har inte sett mycket av familjen. De har inte varit osams.  Nu säger han att han inte älskar henne längre. Jag blir så ledsen när sådant här händer.   Herre, vi lägger hela situationen i ding heliga händer. Du vet vad finns bakom den. Herre, vi ber att med Din Andes hjälp att han förstår vidden och konsekvensen av vad han gör, inte minst för barnens skull. Grip in Herre och låt det inte hända.  Låt kvinnan känna sig buren av våra böner.  Vi ber också för alla som befinner sig i samma situation. Jesus  Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre, vi ber särskilt för en kvinna som har någonting  i ögonen. Det visade sig vara malinkt melanom.  De har opererat bort det  men de vet inte om det har spridit sig. Herre, vi överlämnar kvinna till dig.  Ta bort hennes och familjens ångest och låt henne känna att du är med henne.  Hela henne till kropp och själ.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss: The revelation of Christ is that the most sacred place of all is the company of another human being. He said that we do to the least person we do to him.  Uppenbarelsen  av Jesus är att den mest heliga platsen av allt är sällskapet av en annan människa. Han sade att vad vi gör till den minsta person gör vi till honom.  Resten finns i brevet.

Lord Jesus, mat we never doubt your love or take for granted the mercy you show us.  We ask that you fill us with your merciful love that we may be merciful as you are merciful especially as we continue our Lenten Journey.  Herre Jesus må vi aldrig tveka att du älskar oss eller ta den barmhärtighet du visar oss för givet.  Vi ber att du fyller oss med din barmhärtiga kärlek att vi må vara barmhärtig särskilt när vi fortsätter vår resa under Fastan.  P. Larry Marcille

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden speciellt i Ukraina. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar under tredje veckan i Fastan

Colette


2022-03-13

 

Veckobrev Lent 2

 Dear Friends,

 Attached is my input for next Sunday and the week following it for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece. I hope, as always, that you will find it helpful for yourselves in your marriage and/or family life.

 This is one of my favourite passages in the Gospels. It puts us in touch with the joy and excitement of Peter in the presence of Christ. He says to Christ: ‘It is wonderful for us to be here’. That has to be the aim of our faith in Christ and our love for one another – to make it possible for each other to be able to say that about your marriage and your family life as well as about your place in the faith community.

 As you go through the week ahead, be assured of my prayers for you. May God bless you with generosity of spirit for one another. May God be with you to bring you ever closer to one another and to the heart of our loving God. Thank you for all you bring to my life.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Idag lördag, hörde jag en utmanande predikan från Fr. Larry Marcille på dailtytvmass.com:

My practice as priest has been to search for the good in other people. Jesus says we must do this even if the other person hates us. How can we do this ? How can I love as God does and overcome evil with good. We must believe that with God all things are possible. God shows kindness and mercy to everyone despite their status.  We have been given the Holy Spirit which helps us to  pray in that particular situation  for those who dislike us and for those who hate us.  Jesus says we must show love for everyone for love releases the power of love in the face of evil.  Love conquers everything, especially our hearts

Min praxis som präst har varit att söka efter det goda i andra människor.  Jesus säger att vi måste göra detta även om andra människor hatar oss. Hur kan vi göra detta?  Hur kan jag älska som Gud gör och besegra ont med gott. Vi måste tro att med Gud är allting möjligt.  Gud visar godhet och barmhärtighet till alla människor trots deras status. Vi har fått den Helige Ande som hjälper oss att be i den speciella situationen för dem som inte tycker om oss och för dem som hatar oss. Jesus säger vi måste visa kärlek till alla för kärlek befriar kärlekens kraft i det ondas ansikte. Kärlek segrar över allting, speciellt våra hjärtan.   

Herre, du vet att förlåtelse och kärlek är alltid svårt men när vi ser vad som händer i Ukraina är det ännu svårare.  Vi vet att allting är möjligt för dig.  Vaka över alla Ukrainare och låt dem känna att du är med dem trots allt som händer.  Vi ber att du öppnar  Putins hjärta så han förstår vilket lidande han orsakar.  Grip in så hans rådgivare vågar  säga emot honom.  Låt det bli fred.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fr Johnny säger till oss idag: "Unfortunately for so many Catholics, Mass has become a burden rather than a joy and a source of enthusiasm and energy.  We need to help each other to gain that grace. Tyvärr för så många katoliker har Mässan blivit en börda hellre än en glädje och en källa till entusiasm och energi. Vi behöver hjälpa varandra att få den nåden".  Resten finns i brevet.

Herre, du vet vad var och en av oss har i hjärtat och vilka bekymmer vi har.  Hjälp oss att mer och mer lita på Dig.  Låt Din  vilja ske med oss och med världen.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Gud
Du som störtar totalitära härskare från deras troner
och upphöjer de ringa och ödmjuka
Vi ber för situationen i Ukraina
Herre, grip in! 
Du som alltid varit vår tillflykt i oro, nöd och krig,
förbarma dig över din värld – också denna dag.
Vi överlämnar oss i dina händer
Amen.  Biskop Sören Dalevi

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar under andra veckan i Fastan,

Colette

2022-03-05

 

Veckobrev Lent 1

Dear Friends,

 We will begin Lent tomorrow, Ash Wednesday. I am sending you my input for the first Sunday of Lent and the week following it for the Couple Prayer and the Newsletter insert for those who use it that way.

 Lent is a challenging time for all of us but we can easily miss the point of it and of the challenge. It is mostly about growing in our love for God and for one another so that we can become ever more fully followers of Christ. On this first Sunday we are put in touch with the temptations that Christ had to face in relation to his call and mission. They are the same ones that we, as individuals and as the Church, have to face also in our call and vocation. I hope you will find this helpful for yourselves in the week ahead.

 You will be in my prayers each day. Please keep me and one another in your prayers. May God be with you to bless you and all your loved ones with joy and peace.

 Johnny 

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Idag hörde jag P. Michael Couts säga: The Liturgy describes Lent as the joyful season of life.  We as Christians should not have a face that looks as if we have come back from a funeral. Liturgin beskriver Fastan som en tid av glädje. Vi Kristna borde inte ha ett ansikte som ser ut som vi har varit på en begravning.

Fr. Johnny skriver bland annat:  The only power we should exercise as followers of Christ is the power of love through which we forget ourselves, die to ourselves, so that others may have life. Den enda makten vi borde utöva som Jesus följeslagare är kärlekens makt genom vilken vi glömmer oss själva, dör till oss själva, så att andra må ha liv. Resten finns i brevet.

During this season of conversion, let us renew our faith, draw from the “living water” of hope, and receive with open hearts the love of God, who makes us brothers and sisters in Christ.  Under Fastan låt oss förnya vår tro, dra från det levande vattnet av hopp och ta emot med öppna hjärtan  kärleken från Gud, som gör oss till bröder och systrar i Kristus. Pope Francis

Gud
Du som störtar totalitära härskare från deras troner
och upphöjer de ringa och ödmjuka
Vi ber för situationen i Ukraina
Herre, grip in! 
Du som alltid varit vår tillflykt i oro, nöd och krig,
förbarma dig över din värld – också denna dag.
Vi överlämnar oss i dina händer
Amen.  Biskop Sören Dalevi

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?