2019-11-10

 

Veckobrev Ordinary 32

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här

Hej allihopa,

I fredags, 8 november, hade jag min bönetimme. Den här gången gick jag in på bloggen och gick igenom årets brev. Jag bad för de personer som hade önskat förbön under denna tiden. Jag överlämnade dem till Herren och bad att Han skulle ge dem vad de just nu behöver.

Igår var jag rörd. Vi följde live på TV, begravningen av en välkänd TV och radio personlighet Gabriel Byrne, kallad Gay eller Gaybo. Han var producent och verkställande ledare för en prat show "The Late, Late Show" i 20 år. Han var en kontroversiell, lyssnande, rättvis, modig, orädd ledare. Han bjöd in människor från alla samhällets skick och han gav röst till dem (speciellt kvinnor) som hade lidit i tystnad  i många år.  Dessa människor fick en säker icke dömande plats. Han blev känd och älskad över hela Irland och även utomlands men det fanns också de som blev rasande. Ärkebiskopen av Dublin, Diarmuid Martin, som deltog vid Requiem Mässan hyllade Gay och sade att han var "a man of faith/en man av tro”. Ärkebiskopen sade att många var de klagande brev som kom till Ärkebiskopens företräder man kunde läsa i arkiven. Gay präglade mångas liv på Irland inklusive mitt när jag bodde där. Han var mänsklig. De 3 sista år av hans liv blev svåra. Han hade prostatacancer och fick gå igenom olika svåra behandlingar.  Vid slutet satt han i rullstol.  Någon sade att under den sista tiden att om han råkade bli irriterad sade han "Förlåt".

Begravningen var enkel och vacker. Bland andra deltog Ärkebiskopen, Presidenten och Statsministern vid Mässan som var en Mässa i tacksamhet över Gays liv. Pro Cathedral i Dublin var helt fullsatt och Requiem Mässan sändes live i 9 olika länder.  Själva begravningen var privat.  Fr. Leonard Moloney S.J., Provincial för Jesuiterna på Irland, celebrerade Requiem Mässa. Han började Mässan med att säga att Mässan var centrerad på Guds mysteriet i tacksamhet. Han bad oss be Herren om förlåtelse för Gabriels synder, om han hade sårat någon och orsakat något ont till någon eller något annat. Jag blev tagen av detta och av hela ceremonin.  Evangeliet handlade om saligprisning.  "Salig är de som sörjer" handlade om de som sörjer Gay, sade Fr. Moloney.  Han pratade om saligprisning i samband med Gays liv. Det var inspirerande och vackert. Jag tror jag kommer att leva på det här under en längre tid.  
Tyvärr har många på Irland lämnat Kyrkan på grund av alla skandaler.  Vid slutet av Mässan sade Ärkebiskopen alla har blivit berörd av det här på olika sätt. Jag hoppas och ber  att det kommer att bära frukt i alla som har deltagit eller sett ceremonin på TV, frukt som består.

Gay var den rätta personen på rätt plats vid rätt tidpunkt. Många är de som sörjer honom. Må han vila i frid.

Glory to you God who gives me all good things, and to Jesus, my teacher and source of my salvation, and to the Holy Spirit, my helper and my guide. Äre till Dig Gud som ger mig alla goda saker, och till Jesus, min lärare och källan till min frälsning, och till den Helige Ande, min hjälpare och min ledare.

Varma hälsning,
Colette

Dear Friends,

Please find attached my input for next week, Ordinary 32.  As always, I hope you will find it helpful for yourselves and for your parish community, especially where some of you use it in your Parish Newsletter.  During this month of November we are remembering our loved ones who have died.  It is also important to let our loved ones help us to remember the importance of the present moment in our own lives so that we can intentionally make the most of this opportunity to live in love for one another in marriage and in our families.

 I am also sending you an email which I received a few days ago from friends of mine, Gerry & Maire Heery.  I found it a very encouraging story that fits in very well with the theme of next weeks
input.

 You are in my prayers everyday as usual.  May God continue to bless you and all your loved ones with joy and gladness.  Please continue to pray for one another and for me.

 Johnny

2019-11-04

 

Vekobrev Ordinary 31

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
Hej allihopa

Följande läste jag på "Our Daily Bread"  för några dagar sedan och tyckte det var inspirerande:  "Inside St. Patrick’s Cathedral in Dublin, Ireland, there’s a door that tells a five-century-old tale. In 1492 two families, the Butlers and the FitzGeralds, began fighting over a high-level position in the region. The fight escalated, and the Butlers took refuge in the cathedral. When the FitzGeralds came to ask for a truce, the Butlers were afraid to open the door. So the FitzGeralds cut a hole in it, and their leader offered his hand in peace. The two families then reconciled, and adversaries became friends. Där finns en dörr inanför St. Patick´s Cathedral i Dublin som berättar en femhundra år gammal historia.  År 1492 var det två familjer, Butlers och FitzGeralds,  som började slåss över en hög position i regionen. Situationen eskalerade och Butlers tog skydd i Katedralen. När FitzGeralds kom för att be om vapenvila vågade inte Butlers öppna dörren.  Då gjorde FitzGeralds ett hål i dörren och ledaren erbjöd sin hand i fred. De två familjerna försonades, och fiender blev vänner".  Nästa gång jag åker till Dublin kommer jag att leta upp dörren. Herre, vi ber för fred bland människor och fred i världen.
Fr. Johnny skriver till oss idag bland annat "As we struggle to live out our faith through the various relationships of our lives, we need to be ready for failure and be gentle with ourselves.  När vi kämpar att leva ut vår tro genom olika relationer i våra liv, behöver vi vara beredda att acceptera misslyckanden och vara milda mot oss själva."  Resten finns i brevet och är utmanande.


Chikonde har vi ofta bett för. Nu idag kommer hennes barn att ta emot Första Kommunionen. Herre vi överlämnar barnen till Dig. Låt det vara en glädjefylld ceremoni och en glädjefylld dag för dem och för familjen. Låt det bära frukt i deras liv och föräldrarnas liv, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber för en man från Irak som har bott här i flera år. Resten av familjen, föräldrar och syskon finns i USA och han längtar dit. Han söker dit igen och under veckan kommer han att träffa sin advokat. Herre, vi överlämnar honom till Dig. Du vet hur ensam han känner sig här. Vi ber att du öppnar vägar för honom att kunna bli återförenad med familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kommande söndag är Fars dag.  Herre vi lämnar alla fäder i dina heliga händer. Var deras inspiration. Helige Josef var deras hjälp.
 
God of all good, you have given me the gift of life through your own son. Grant me a faithful heart that I might grow more attuned to your will in my life. Gud av allt gott, du har gett mig livets gåva genom Din Egen Son. Ge mig ett trofast hjärta så att jag bli anpassad efter Din vilja i mitt liv. Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

As I sit down to write to you today I am very conscious of a number of people I have met in the past few days – ordinary, wonderful people, women, men, children – and I am amazed at how God is actively working all around us.  When I think of you too I have the same sense of wonder and thanksgiving.  It is an amazing privilege to be blessed with our faith.  Thank God for his love.

Attached is my input for the week ahead, Ordinary 31.  It is also the story of Christ working among people whom he loved and who found it hard to believe that they could be loved.  I hope you will experience some of this same joy as you work your way through this programme with each other.
 
You are in my prayers every day.  Thank you for the privilege of being part of your lives and your love. 

May God continue to bless you and all your loved ones day by day.  Pray for one another and for me on this journey.

Johnny


2019-10-28

 

Veckobrev Ordinary 30

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
 Hej allihopa,

Tiden går så fort.  Snart är det allhelgonahelg och sedan kommer Jul och årets slut. Hoppas ni mår bra.


"True humility is about acknowledging God as the source of all life and all goodness and giving praise to him from our hearts. Äkta ödmjukhet handlar om att erkänna Gud som källan av allt liv och all godhet och att lovprisa Honom från hjärtat". Skriver Fr. Johnny till oss idag. Resten finns i Brevet.


"Just to be oneself before God can be difficult. Many gospel stories are about this reality. We need to give those few silent moments each day to an awareness of being loved by God. In that we are humbled, that one as good as God could love us so totally, and so we are exalted. Att vara sig själv framför Gud kan vara svårt. Många evangelieberättelser handlar om denna realitet. Vi behöver ge detta några tysta ögonblick varje dag så att vi kan vara medvetna om att vi är älskade av Gud. Faktum att vi är så totalt älskad av någon så god som Gud gör oss ödmjuka och så blir vi upphöjda". Donal Neary S.J.
 
Jag vill gärna att vi ber för de 38 kineser som hittades döda i containern i England. Herre må de vila i frid.  Vi överlämnar deras familjer och vänner till Dig. Det är en mardröm för dem.  Grip in Herre och låt dem få någon sorts tröst. Låt dem känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Loving Father, help me to notice the situations in my life that cry out for me to serve your kingdom and make  a difference in the world.  Kärleksfulle Fader, hjälp mig att se situationer i mitt liv som ropar på mig att tjäna Ditt Rike och göra skillnad i världen.  Loyola Press
Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 I am sorry that this is a day later than usual this week.  I was in Donegal for a few days visiting my family.  I hope this didn’t cause you any inconvenience.  It was lovely being with my sisters and brothers and their families.  Thank God they are all in good form.
 Attached is my input for next week, Ordinary 30.  I trust it will be helpful for you, your family and your parish.  It touches on something very important for all of us – the importance of growing in humility in the presence of each other’s love because of knowing God’s great love for each of you. 
 You are in my prayers every day as always.  May God’s blessing be with you and all those you love.  Please continue to pray for me and also for all those who receive this email each week.  I also ask for your prayers for a couple of young people whom I met recently.  They are suffering greatly from bullying and harassment and finding life very difficult.  Thank you.
Johnny

2019-10-21

 

Veckobrev Ordinary 29

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
Hej allihopa,

Det var inspirerande att komma till Mässan i Uppsala idag och i början av Mässan säger prästen att komma till Mässa en en sådan ruggig dag är i sig självt en bön. Mässans tema var bön. Vidare under predikan hörde vi att bön är ett uttryck för tron. Vi bär fram allt som är fel. Bön och tron håller ihop. Tron betyder att vi se Guds vilja, gör Guds vilja, tackar Gud för vad Han gör. Vi kan inte tro utan att be.  Fr. Johnny skriver till oss idag att vi kan inte springa bort från de allvarliga saker som händer omkring oss. "We have a power that can bring us through all of it - the power of prayer. Vi har en kraft som kan ta oss genom alltihop - bönens kraft." Resten finns i brevet.

Det finns så mycket hemskt som händer i världen och vi är i stort behov av bra värdsliga och andliga ledare. Herre, vi ber för fred i världen speciellt i Mellanöstern.  Vi ber att bra ledare växer fram som är inspirerade av Dig. Jag saknar de rätta orden men vet att du förstår vad jag menar. Låt det bli fred bland människor  och i världen. Låt Din Helige Ande leda oss. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Let´s pray together so we can rejoice together in God´s goodness. Our Loving Father is waiting for us to come to Him so he can work through us in ways that reach far beyond anything we could ever imagine. Låt oss be tillsammans så vi kan glädjas tillsammans i Guds godhet. Vår kärleksfulle Fader väntar att vi ska komma till Honom så att han kan verka genom oss   och göra oändligt mycket mer än vi någonsin kan föreställa oss.  Po Fang Chia. Our Daily Bread
  

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 We are in the middle of a Triduum in honour of St. Gerard Majella in Clonard at present.  It is wonderful to see so many young families here celebrating new life and honouring this Redemptorist saint who is the Patron of pregnancy.  Please pray for all women and couples who are expecting a baby at this time that God may bless them with health and hope in the growing gloom of the acceptance of abortion.

 I attach my input for next week.  The main theme of it is the power and importance of prayer, especially in family life.  I hope you will find it helpful for yourselves and for your faith community.
 You are in my prayers as usual that God may continue to bless you with an ever greater love for one another and a stronger commitment to our faith in Jesus Christ.  Thank you for your prayers for me.

 Johnny

2019-10-13

 

Veckobrev Ordinary 28

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
 Hej allihopa

Jag blev väldigt glad när jag fick följande brev från en glad och tacksam Mamma.  Tidigare var hon en förtvivlad och ledsen Mamma. Hon skrev "Jag vill bara skriva och tacka för alla era böner för dottern och hennes man. De har nu hittat tillbaka till varandra efter en tid isär. Hjälp oss att tacka Gud och Jesus for bönesvar.” Prisad vare Jesus Kristus.  Ingenting är omöjligt for Dig. Tack för din omsorg om paret. Led dem nu in i en djupare relation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Ibland kan jag känna mig lite deppig om allt som händer i världen och andra saker som händer. I söndags på Sacred Space läste jag följande: "Adopting an attitude of gratitude can be a practical strategy to get through a tough time. But the kind of gratitude Ignatius was talking about when he tells us to give thanks to God Our Lord for the favours received is something deeper and stronger. It´s the heart of prayer. Att anta en attityd av tacksamhet kan vara en strategi för att ta oss igenom en tuff tid. Den sortens tacksamhet som Ignatius pratar om när han talar om för oss att ge tacksamhet till Gud, vår Herre för bönesvar är någonting djupare och starkare.  Det är bönens hjärta." Den här helgens evangelium handlar om de tio spetälska som blev helade av Jesus och bara en återvände för att säga tack. Jesus sade "Din tro har gjort dig hel.

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss: "Come alive through gratitude. Bli levande genom tacksamhet." Resten finns i brevet.


Monica skrev "be för ett tvillingpar - pojkar  -2,5 veckor gamla; inte friska. Mamma mycket trött. Tacksam för förbön.  Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar pojkarna, mamma, pappa och hela den övriga familjen i Dina Heliga Händer.  Du vet hur svår den här situationen är och hur det ligger till med barnen, vi ber att de får den hjälp som behövs för att bli friska.  Lindra Mammans oro och och låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som behövs. Låt alla runt omkring familjen visa känslighet och visdom. Var med dem Herre och låt familjen känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Spirit of God, lead me on this wonderful journey of life. Help me to grow in the gifts with which you have blessed me and to rejoice in being your child. Guds Ande, led mig på den här underbara livsresan. Hjälp mig att växa in i de gåvor som Du har välsignat mig med och att glädjas i att vara Ditt barn. Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
 The weeks seem to be passing very quickly at present – they say that is a good sign that I am enjoying things!!  I hope you and all your loved ones are well and that you are safe from all the threatened storms.

 Attached please find my input for next week, Ordinary 28.  The theme is the importance of gratitude in our lives and especially in our relationships of marriage and family life.  There is so much to be grateful for.  Unfortunately there is also so much to grumble about!  The latter are what take up a lot of our time.  Next week holds the challenge to turn this around and focus on developing an attitude of gratitude – and maybe we could practice it this week too!!

 I have been asked to request your prayers for Theresa who has just been diagnosed with cancer in her ovaries and her womb. May God be with her in the weeks and months ahead to bring her through this affliction.  And may God bless her family and friends so that they can help her through this time also and into healing and peace.

 You are in my prayers as always.  May God bless you and all your loved ones in the week ahead.  Please continue to pray for me and for everyone else who receives this email.

 Johnny 

2019-10-06

 

Veckobrev Ordinary 27

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,

Hösten är här och det har sin förtjusning. Jag blir upplyft av alla fina färger särskilt när solen skiner som idag.  Tack Herre för din fina skapelse.

"We are the temples of God´s Holy Spirit, with all the power of God´s love to transform our world.  Guds Helige Ande bor i oss och med Guds kärleks kraft kan vi förändra världen" skriver Fr. Johnny.  Han påminner oss om Påvens bön för den här månaden som vi kan uppfylla genom att ge glädjens evangelium till våra familjer och nära relationer av kärlek  till den kommunitet vi lever i. Som vanligt är hans brev inspirerande.

Maria vill gärna att vi ber för henne.  Hon hade livmodern bortopererade i juni. Hon går på efterkontroll nu på torsdag. Hon mår bra men är lite nervös.  Herre, du som är källan till allt liv.  Lindrar Marias oro och var med henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Förbön behövs för en familj som flyttade hit för några år sedan. På många sätt har det gått bra för dem men där finns mörka moln. Bland annat har sonen en svår relation med sin Pappa och paret försöker hitta tillbaka till varandra. Herre vi överlämnar familjen till dig. Vi tackar dig för allt gott som har hänt. Du vet att där finns sår som behöver l
äkas. Låt dem inse vad roten till allt är, kunna acceptera hjälpen som finns och kunna handla därefter. Ge dem visdom och låt din Helige Ande vila över familjen. Hjälp familjen att hitta tillbaka till varandra. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Påve Franciskus behöver våra böner. Han har en stor börda.  Han har ramlat ett par gånger nyligen men har fått hjälp att kunna resa sig och fortsätta vad han höll på med. Runt om i världen ber individer en Hell Dig Maria för honom. Målet är att nå 10.000 böner.  Jag tycker det vore bra om vi anslöt oss till detta. Vi kan tillägga: Herre, skydda Påve Franciskus från allt ont, ge honom hälsa och all styrka, mod och visdom han behöver för att utföra ditt arbete. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lord Jesus, help me to depend on you more each day. Thank you for the blessing of sharing with others the faith you give me. Herre Jesus, hjälp mig att lita mer på dig varje dag. Jag vill tacka dig för välsignelsen av att kunna dela  med andra tron du ger mig.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

Today we begin the month of October.  For some this is a sure sign that the winter is not far away.  For others it is a welcome sign that we can begin to prepare for Halloween and maybe even Christmas!!  For us as Catholics though today is the first day of Missions Month.  Pope Francis has asked us to make this a special month this year in the ways that we are all missionaries to the world we live in – to bring the joy of the Gospel to our homes and families and through our close relationships of love to bring that joy out to the community we live in.  I hope the attached can help in responding to that call.

Attached is my input for next week.  The Word of God asks us to shake off our lethargy about how we live our faith and our love so that we show ourselves as a people of hope.  May this input be of assistance to you to look at this call in your marriage and family life and in your parish community.  You are in my prayers.  Please keep me in yours.  God bless you always.

 Johnny

2019-09-29

 

Veckobrev Ordinary 26Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här

Hej allihopa,

Tyvärr var jag lite stressig i onsdags när jag skickade iväg brevet och sedan upptäckte jag några fel i första stycket, därför skickar jag det stycket en gång till.


Jag prenumerar på "The  Sacred Heart Messenger", en tidskrift som kommer från Jesuiterna på Irland.  Jag blev riktigt rörd när jag läste i det att The Apostleship of Prayer/böneapostelatet nyligen fyllde 175år.  Än en gång blev jag påmind om att barnen gör vad vi gör inte vad vi säger. Så länge jag kan minnas låg den här tidskriften på min Mammas nattduksbord och när jag var väldigt ung lärde hon mig att be följande bön "O Jesus, I offer you all my joys, works and sufferings of this day through the Immaculate heart of Mary to the Sacred Heart of Jesus united with all the Sacrifices of the Mass for the Popes intentions for this month. O Jesus, jag ger dig all min glädje, mitt arbete, mitt lidande genom Marias Obefläckade hjärta till Jesus Heliga Hjärta förenade med alla Mässor omkring i världen för Påvens intentioner för den här månaden." Sedan många år tillbaka ber jag den bönen varje morgon följd av Fader Vår. Påvens intention för den här månaden är "that the energy of the Holy Spirit egender a new missionary `spring`in the church/att kraften från den Helige Ande verkar för en ny ”missionsvår" i Kyrkan. Jag har mycket att tacka min Mamma för.
"It is time to catch the spirit of Jesus and let our love shine out to the world we live in and to the faith community we are part of. Det är tid att fånga Jesus Ande och låta vår kärlek skina ut till världen och de trosgemenskap som vi är en del av" säger Fr. Johnny den här veckan.  Resten finns i Fr. Johnny´s brev.

Vi har ofta bett för en kvinna som är funktionshindrad och har en son som hon finner det svårare och svårare att ta hand om. Hon är i starkt behov av en personlig assistent. Hon får avslag gång på gång trots utlåtande från läkare. Herre vi överlämnar kvinnan till dig.  Du vet allt. Vi ber att du du griper in och öppnar vägen för henne att kunna få en assistent. Låt henne få allt hon behöver för att klara livet. Heliga Rita, be för henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Idag är det 25 år sedan Estonia sjönk. Herre, må alla som dog vila i frid.  Må alla som överlevde Estonia och alla som miste en familjemedlem få den tröst och medkänsla de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Be för ett par som håller på att skiljas. Hon har bestämt sig för att lämna mannen och han är bedrövad. De har tre barn 5-11 år. Herre ta hand om familjen. Hjälp dem kommunicera med varandra, hela deras sår och hjälp dem hitta tillbaka till kärleken. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Come Holy Spirit, Fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth.  Kom, Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,
 Thank you for your prayers for me last week.  I had a great week in Esker, and a successful time in what I was there for – to preach in a couple of parishes of the Clonfert Diocese about the Redemptorist Foreign Missions and to ask for the help of the people in those parishes especially for our Mission in Mozambique.

 It is good to be back home now and to get back to my normal routines.  Attached is my input for next week, Ordinary 26.  It is a pleasure to be in touch with you and a privilege to be even a small part in your love for one another and in the living out of your faith in Christ.

 You will be in my prayers again in the week ahead.  May God continue to bless you and all your loved ones with all that you desire and need.  Please pray for me also and for one another.  God bless you always.
 Johnny 

2019-09-25

 

Veckobrev Ordinary 25

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här

Hej allihopa,


Jag prenumerar på "The  Sacred Heart Messenger", en tidskrift som kommer från Jesuiterna på Irland.  Jag blev riktigt rörd när jag läste i det att The Apostleship of Prayer/böneapostelatet nyligen fyllde 175år.  Än en gång till blev jag påminde om att barnen gör vad vi gör inte vad vi säger. Så länge jag kan minnas låg den här tidskriften på min Mammas nattduksbord och när jag var väldigt ung lärde hon mig att be följande bön "O Jesus, I offer you all my joys, works and sufferings for this day through the Immaculate Heart of Mary to the Sacred Heart of Jesus united with all the Sacrifices of the Mass around the world  for the Popes intentions for this month. O Jesus, jag ger dig all min glädje, mitt arbete, mitt lidande genom "The Immaculate Heart of Mary " till Jesus Helig Hjärta förenade med alla Mässofffer omkring i världen för Påvens intentioner för den här månaden." Sedan många år tillbaka ber jag den bönen varje morgon följd med Fader Vår. Påvens intention för den här månaden är "that the energy of the Holy Spirit egender a new missionary `spring`in the church/att kraften från den Heliga Ande verkar för en ny missionär "vår" i Kyrkan. Jag har mycket att tacka min Mamma för.

Jag blev riktigt glad när jag fick en mail från Sonja, samordnare i Uppsala, söm berättade att de hade en inspirerande möte den 15 september.  Hon skrev: "Många kom till mötet och alla var ivriga att engagera sig. .De pratade om sättet att be. Vad kan man använda som vägledning för att omfatta i ens bön allt som är viktigast. Hon skrev:  "Tack gode Gud för att Du hör vår bön."  Jag blev uppmuntrade av Sonias brev och att veta att där finns liv i församlingar när det  gäller ständig bön hjälper mig att fortsätta.

Förbön behövs för en kvinna som nyligen fick en dotter och sedan dog hennes Pappa plötsligen. Herre, du som är källan till allt liv.  Må hennes Pappa vila i frid. Du vet hur svårt det är när man erfara glädje och sedan sorg.  Var med henne nu och låt hon henne  får den tröst hon behöver och samtidigt kunna njuta av sin lilla dotter. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Bön behövs för ett barn som behöver försonas med en av sina föräldrar.  Situationen är väldigt låst.  Herre, du vet hur smärtsam det är när vi inte kan prat med varandra. Vi ber att Du griper in i relationen så att de kan börja prata med varandra. Hjälp de att se och förstå vad roten till situationen är. Hjälp de att kunna förstå varandra så att de kan försonas och börja på nytt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


"Herrre, vi hoppas på Dig; Vi tillber Dig, Vi älskar Dig. Öka vår tro, var vårt stöd när vi vacklar" . Sonia Chacon, samordnare i Uppsala.

Varma hälsningar,
ColetteDear Friends,

 Greetings from Esker, Co. Galway!!  You have been in my thoughts and prayers as I relax in this beautiful place.  And I am glad that I have an Internet connection to get in touch with you.

 Attached is my input for next week, the 25th week in Ordinary time.  As always I hope this will be helpful for you in your own love for each other and also for the parishes that use the reflection for their Parish Newsletter.  I’ll be back in Clonard next Monday so I’ll be able to contact you from there.

 May God continue to bless you and all those you love and keep you safe in his care.  Please continue to pray for me and for all those who use this resource week by week.

 Johnny

2019-09-15

 

Veckobrev Ordinary 24

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här


Hej allihopa,

Förra söndagen var min bönedag. Jag råkade vara i Stockholm.  Min tid är mellan 9.00 och 10.00.  Jag var hos Linnea och de brukar gå till familjemässa 9.30 på söndagar i Bromma.  Kyrkan ligger väldigt näraJag kom dit strax före 9.00.  Jag hade i mina tankar en av pärlorna i frälsarkransvandringen som jag skrev om förra veckan; "i Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav". Jag helt enkelt praktiserade detta och satt ordlös och tyst i kapellet med alla människor jag vill be för och äktenskap och familj i mitt hjärta. Det blev väldigt fint.


"For Jesus in his time the main focus was on the people with whom we shared food, as a meal was a sign of friendship and a pledge of friendship. One of the major challenges for us today is to restore the sense of meal as an occasion to constantly renew our relationships, especially in our families. Under Jesu tid, medelpunkten låg på människor med vilka vi delade mat, eftersom måltiden var ett tecken på vänskap och ett löfte om vänskap. En stor utmaning för oss idag är att återställa betydelsen av måltiden som ett tillfälle att ständigt förnya våra relationer, särskilt inom våra familjer" säger Fr. Johnny till oss idag. Resten finns i brevet. Jag kommer ihåg när jag var barn, hur viktig söndagslunchen var, det var alltid  lyxare mat, oftast lamm eller biff (the Sunday joint).

Ett par som vi har bett för tackar för förböner. Kvinnan har börjat kunna gå med rullator och mannen har fått medicin och mår mycket bättre. Herre, vi tackar för Din omsorg om paret. 
 

Förbön behövs för en familj.  Herre, vi överlämnar familjen till Dig. Du vet hur de har det just nu och de olika behov de olika familjemedlemmar har. Vi ber att du leder dem igenom alla situationer som de möter. Helige Ande var deras inspiration. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Open my ears, O God to listen to your voice. Öppna mina öron O Gud att lyssna till Din röst. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 It’s good to be back with you again.  I spent the last couple of weeks in Italy where Mary & Jim Corry celebrated their Golden Wedding Anniversary with their family and a few close friends.  It was a great experience to be there in the sunshine and high temperatures.  But it makes it more difficult to be back here in the rain and cold!!  It was particularly good for me to be with Mary & Jim for this special occasion.

 I am going to Esker, Co. Galway, on Friday for ten days to do a Foreign Mission Appeal in two parishes in the Clonfert  Diocese.  I should be able to send you my input for the following week from there.  You will be in my prayers each day to thank God for you and to ask for God’s blessing on you and on those you love.
Johnny

2019-09-04

 

Veckobrev 22 & 23

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
 Hej allihopa,

 Jag är lite sen den här veckan. Vi hade en släktträff över helgen.  Vi övernattade i Liljeholmens herrgård och vandrarhem i Rimforsa som ligger vackert vid Åsundens sjö.   Innan vi åkte hem gjorde vi en meditativ frälsarkransvandring som är framtagen av Biskop Martin Lönnebo, tidigare Biskop i Linköping.  Frälsarkransen är ett radband av pärlor men i Rimforsa är det olika stationer (utomhus) med pärlor skapade av Biskop Lönnebo. Där finns elva stycken meditationsstationer och texter av Martin Lönnebo som stämmer till eftertanke, handling och bön .  En viktig pärla är "i Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav".  Jag tror platsen lämpar sig för läger.

Som vanligt är Fr. Johnny inspirerande och utmanande. I Ordinary 22 säger han  till oss: "We have a right to know how good we are and a responsibility to help others to know how good they are. Humility means making others the centre of our lives and our energy and care are given to them.  Vi har rätten att veta hur bra vi är och ett ansvar att hjälpa andra att veta hur bra de är. Ödmjukhet betyder att  vi gör andra till centrum av våra liv och de får vår energi och omsorg."  I Ordinary 23 säger Fr. Johnny "Ägande kan lätt äga oss".  Resten finns i de olika breven.

En kvinna vill att vi ber för hennes syster som led av diskbråck i april och som fortfarande har mycket ont. Kvinnans make kommer också att opereras. Paret har det lite tufft just nu. Herre, vi lägger paret i dina heliga händer. Vi ber för helande till kropp och själ för båda. Ge dem vad de behöver i den situation de befinner sig i nu, särskilt förståelse och tålamod. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Gud gör mig till en människa som tänker på andra och ber till Dig för dem.  Martin Lönnebo
Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

You may be surprised to hear from me so soon again!!  Early on Tuesday morning I’m going to Italy until September 7th.  Mary & Jim Corry are celebrating their Golden Wedding Anniversary this week and decided to celebrate this special occasion in a place in Italy that they have gone to for holidays over the past few years.  Their family are already there and they invited me to join them for the duration.  I am looking forward to being there and especially to honour Mary & Jim who have been close friends of mine for many years, working together for the support of marriage & family life and preparing couples for marriage. 
 So, I am sending you my input for the next two weeks now.  As usual, I hope you will find it helpful for yourselves.  I have heard from a few couples recently to tell me how much these weekly contributions means to them.  That is a great encouragement for me to keep sending them out!!
 I’ll be praying for you every day  that I am in Italy that God may continue to bless you and all your loved ones.   Please continue to pray for me.  And I ask for your prayers especially for Mary and Jim that God may reward them for their amazing generosity over the fifty years of their marriage.  God bless you.
 Johnny

2019-08-26

 

Veckobrev Ordinary 21

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här


Hej allihopa,
Nu är det 2 veckor sedan ni har fått Fr. Johnnys brev. Jag hoppas att ni har kunnat hämta det från hemsidan. Vi hade 2 härliga veckor i Skåne.

Följande som är en del av en reflektion från Fr. Donal Neary, S.J., rörde vid mitt hjärta idag. The church community today is called to that:  openness to people of all faiths, and co-operation with people of all faiths. In a country of many cultures, faiths and backgrounds, the call is to be inclusive, and work together with the best of everything that is human and the best of faith, for the good of our people and justice for all. Detta är Kyrkans kallelse idag: öppenhet till alla människor av alla trosinriktningar och samarbete med alla människor av olika religion. I ett land av många kulturer,  tro och bakgrunder, är kallelsen att vara inkluderande och arbeta tillsammans med det bästa av allt som är mänskligt och den bästa tilliten, för vårt folks bästa och rättvisa för alla.   När jag läste reflektionen idag tänkte jag att vi är på rätt väg här i Karlstad.  Caritas Sverige och Svenska kyrkan har nämligen börjat med "Vandringar för Integration".  Den tredje vandringen ägde rum igår i Mariesbergsskogen i Karlstad. Den här gången deltog Biskop Anders och Svenska kyrkans Biskop i Karlstads stift Sören Dalevi. Vi vandrade och stannade vid 5 olika stationer och bad korta inspirerande böner. Vi avslutade med en andakt i kapellet och sedan fikade vi tillsammans.  Känslan av att vandra i skogen på detta sätt var ljuvlig. När jag läste Biskop Sörens krönika i NWT, vår lokaltidning, som hade rubriken "Öppna Dörren" blev känslan av att vi var på rätt väg bekräftad.

Bön önskas för Carol som dog på ett vackert sätt för några dagar sedan. Herre, du som är källan till allt liv, vi tackar för hennes liv och för vad hon har betytt för så många människor. Var med hennes barn och hennes syster och alla vänner som behöver tröst nu och må de så småningom se tillbaka på hennes liv med glädje. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En man som har svåra äktenskapsproblem och är nu separerad vill att vi ber för dem. Där finns ett barn i bilden.  Herre, vi överlämnar hela situation till Dig. Du vet att vad som än händer måste de ha en god relation och kunna samarbeta om barnet. Vi ber att du ger dem insikten de behöver och visdomen att kunna klara situationen på bästa sätt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag tror det var en bra idé att be för Biskop Anders. Han har en stor börda och lider av artros. Herre, vi överlämnar Biskop Anders och allt han gör till Dig.  Hela honom så att han kan utföra arbete utan problem.  Ge honom styrka och visdom.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lillemor   och Kerstin  har flyttat till Birgittasystrarna i Drottningholm. Båda två är klara i huvudet och detta är en stor gåva.  Lillemor är inte stark i kroppen. Herre, tack för Lillemor och Kerstin och för allt de har gjort för Ditt rike.  Vi ber att du helar Lillemor så att hon får styrkan tillbaka. Ge Lillemor och Kerstin vad de bäst behöver för den situation de befinner sig i. Må allt de har gjort och fortsätter att göra bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, fill the hearts of Thy faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande,fyll Dina trognas hjärtan and tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 It’s been a couple of weeks since I was in touch with you.  In the meantime I have been to Fatima.  It was a great experience for me in so many ways.  I prayed for you every day that God would continue to bless your marriage, your family and your parish community.  And I know that these prayers are being answered. 
 I have also had a lot of trouble with my computer in these last couple of weeks and I was getting anxious that I might not be able to get this out to you today.  Thank God I had some great help to get it going again. The man who finally got it going has just now left so here I am at 9.30 pm.  I am delighted.  Maybe you would let me know that you have received this.
 Attached is my input for Ordinary 21.  I trust that it will be helpful for you.  You will continue to be in my prayers in the week ahead.  May God’s blessing be with you and all those you love.
 Johnny

2019-08-04

 

Veckobrev Ordinary 18

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Fr Johnny säger bland annat till oss idag:  vad är viktigt är "love of God with our whole hearts so that we can know where we come from and where we are going, and love for one another so that we can know the true joy of journeying through this life - att älska Gud med hela vårt hjärta så att vi kan veta var vi kommer ifrån och vart vi är på väg, och kärlek till varandra så att vi kan känna den äkta glädjen av att färdas genom detta liv."

In showing God´s response to prayer, Jesus helps us to understand prayer itself.  To pray is not to impose our will on God but to ask him to make us open to his will. To pray is not to want to change God but to ask him to change us. For the second petition of the Lord´s prayer, "Your kingdom come" a very ancient variant substitutes "May your spirit come upon us and purify us". När han visar Guds svar på bön, hjälper oss Jesus att förstå själva bönen. Att be är inte att tvinga vår vilja på Gud. Att be är inte att önska ändra Gud men att be att Han ändrar oss. När det gäller den andra delen av Herrens Bön "Tillkomme ditt rike" finns en mycket gammal version "Må Din Ande komma ner över oss och rena oss".  Meditation på ett söndagsblad.

Maria som hade sin livmoder bortopererad för några veckor sedan har hört av sig. Hon är cancerfri och har inge behov av kemo.  Hon får läkarundersökning var tredje månad. Hon skriver  "I´m so happy and I´m so blessed. He promised to heal me and He keeps his word. John 11.4 Thanks for all you prayers.  God bless you all.   Jag är så lycklig och jag är så välsignad.  Han lovade att hela mig och Han håller sitt ord.  Johannes 11.4. Herre, Du som är källan till allt liv. Tack för Din omsorg om Maria och för hennes tillit till Dig. Hjälp henne att ta det lugnt ett tag så att såret får den tid det behöver att läka. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.     "Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den." Johannes 11.4.

Jesus, you lead and I will follow. Jesus Du leder och jag vill följa. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,
 
 Thank you for your prayers last week.  They were so important to me.  We had a traumatic week with the very sudden death of Fr. Phil Dunlea.  Thank God we had a wonderful funeral for him in the company of his family and his many friends.  Mixed in with this sadness I also had the joy of the wedding of Caoimhe and Tom on Thursday. It was a great privilege to be with them on their special day.  Please continue to pray for them that their marriage will be everything and more of what they look forward to.
 Attached is my input for next week.  Again it is a very challenging Word of God but such a vital one for all of us.  It is such a pleasure for me to be on this journey of faith with you and to know that there are such great couples working at building their marriages through this programme and in so many other ways.  Thank you for the encouragement you give me.
 Please continue to pray for me each week.  You are in my prayers every day.  May God bless you and all your loved ones with joy and gladness each day of your lives.
 Johnny 


2019-07-29

 

Veckobrev Ordinary 17

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,

Det är två veckor sedan vi har haft kontakt. Hoppas ni har kunnat njuta av Guds vackra natur.
Förra söndagens evangelium handlade om Marta och Maria.  Predikan som gavs  av Fr.Tomas Andersson var inspirerande och utmanande. Han lämnade oss med två frågor att fundera över: Vad är meningen med livet? och Vad är livet? Jag kände mig lite träffad eftersom jag hade haft en hektisk vecka bakom mig.


Den här veckan säger Fr. Johnny. "The greatest power that we have is undoubtedly the power of prayer. Den största makt vi har är bönens makt.  Resten finns i brevet. Vidare säger Fr. Donal Neary: Jesus encourages us to keep asking, but at the end of the teaching on prayer he guarantees us that prayer is always answered.  The gift of prayer is the gift of the Holy Spirit. Jesus uppmuntrar oss att fortsätta att be, men i slutet av hans undervisning om bön, försäkrar han oss om att bön alltid blir besvarad. Bönens gåvan är den Helige Andes gåva.
 


En kvinna sim vi har bett för skickade följande under veckan. I thought of letting you know that I delivered a healthy baby girl on Wednesday morning. Thank you for your prayers and please thank everyone in the prayer group for their prayers as well. Herre, du som är källan till allt liv. Tack för livets gåva. Välsigna den nyfödda flickan och föräldrarna.  Må hon växa upp fylld av tro, hopp och kärlek. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 Gracious God, help me to open my heart to know you more deeply and to choose wisely.  Älskvärde Gud, hjälp mig att öppna mitt hjärta för att kunna känna dig djupare och välja vist.  Loyola Press.

Varma hälsningar,
 Colette


Dear Friends,

Thank God I had a very enjoyable and fruitful week in Esker.  It was a joy being back there.  You were in my prayers each day.  Thank you for yours.  This week I ask for your prayers for a young couple, Caoimhe and Tom, who are getting married on Thursday.  I will have the privilege of officiating at their wedding.  And I ask for your prayers for one of our community, Fr. Phil Dunlea, who died very suddenly this morning in Clonard.  May God grant Phil eternal rest and may God help us and Phil’s family and friends through the shock of his death.

 As usual, I am sending you on my input for next week.  I hope you will find it helpful.  This Gospel passage is one of my favourites.  I based the Movement of Continuous Prayer for Marriage and Family Life on it.  It is wonderful to have such a total 
 guarantee of success as is found in this word of God.

 You will be in my prayers in the coming week.  May God bless you and all those you 
 love.  Please continue to pray for me.

 Johnny

2019-07-15

 

Veckobrev Ordinary 15

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej Allihopa,

Dagens evangelium handlar om den Gode Samariten och Fr. Johnny säger till oss: One of the points Jesus is telling us is that there should be no limits set by us as to who our neighbour is. Vad Jesus säger idag är att vi borde inte sätta någon gräns när det gäller vem som är vår nästa." Resten finns i brevet.

För 2 veckor sedan bad vi för en kvinna (Camilla) som väntade ett efterlängtat barn och hade blivit sjuk och hamnat på sjukhus. Dorota tackar alla som har bett för hennes dotter och det ofödda barnet. Hon mår bättre nu, har kommit hem från sjukhuset men hon behöver fortfarande våra böner att hon får ett friskt barn i god tid.  Herre, du som är källan till allt liv. Tack för att Camilla mår bättre och har kommit hem. Vi överlämnar modern och barnet till Dig. Lindra Camilla och familjens ängslighet. Vaka över dem under resten av graviditeten och under förlossningen och inspirera all vårdpersonal som hon har kontakt med. Låt inte barnet födas för tidigt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Nu är det sommar och det är mycket som händer. Det kan hända att jag missar någon vecka. Ni kan alltid kolla på Luleås hemsida och Fr. Johnnys hemsida.


Lord, may I notice those who need my help and give them the help I can.  Herre, må jag se dem som behöver min hjälp och ge dem den hjälp jag kan. Donal Neary S.J.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 As we approach the middle of July I am conscious of how quickly the summer is slipping by.  I hope it is going well for you and that you are getting a break and a rest.  I am also conscious of this being a particularly tense time in Belfast and throughout the North, as we come up to and go beyond the 12th.  We pray that it will be a time when everyone is kept safe from harm and division.

 Attached is my input for next week.  The theme of this is relevant for our situation here as it is our call to reverence each person as she or he is and to show each one love and respect even at a cost to ourselves.  Of course it is not just about how we treat those who are at a distance from us.  It is also very much about those closest to us in marriage, in family life and in the faith community we belong to.  Enjoy!

 Next week I will be in Esker, Athenry, Co. Galway.  Hopefully I will be able to send you the material for the following week unless there is some difficulty with the internet connection.  If you don’t hear from me that will be the reason!!

 You are in my prayers every day that God may bless you and all those you love.  Please keep me in your prayers also.
 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?