2005-11-10

 

22 oktober i Knock, Irland

Hej!
Jag är en av de privilegierade som fick uppleva den årliga träffen som planeras varje år i Irland för "Ständig Bön för Äktenskap och Familj". Tillsammans med min man, som följde med mig, så upplevde vi tre fina dagar i ett vackert Irland med varma och vänliga människor.

Colette har berättat det mesta vad som hände under lördagen 22 oktober. För mig var det fantastiskt att träffa Fr. Johnny och hans medhjälpare, som gör ett sådant ovärderligt jobb att sprida den här rörelsen.
Fr. Johnny är en kärleksfull och varm person fylld av energi. Han berättade själv att han växte upp i en kärleksfull familj så det är inte konstigt att han vill att varje familj ska få uppleva detsamma. Jag hoppas att alla har möjligheter att kunna träffa honom under hans eventuella framtida besök i Sverige.

När vi delade upp oss i grupper hamnade jag i gruppen "För alla familjer" eftersom jag själv har familjemedlemmar och vänner som berörs i aktuellt kapitel i häftet ”Ständig bön för äktenskap och familj” . Det var den största gruppen och nästan alla hade samma upplevelse och värderingar som jag. Olika personer i gruppen läste igenom var sin rubrik i berört kapitel och vi bad för varje rubrik en dekad av rosenkrans. Gruppens ledare berättade om sina erfarenheter under de åren han jobbade med organisation "LOVE IS FOR LIFE TRUST" som Fr. Johnny också är grundare av.
Vi fick höra många positiva saker bl.a. berättades det om mirakulösa helanden och händelser genom ständig bön för äktenskap och familj.

Fr. Johnny uppmuntrade oss alla att vi ska sträva efter ett harmoniskt familjeliv, samhälle och en trivsam församling. Vi ska vara glada, skratta och sjunga med hela vårt hjärta när vi är i kyrkan. Detta fick vi också alla uppleva i Knock.

Bertha Abelsson

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?