2006-04-07

 

Kära förbönsvänner

Paulus skriver i ett brev till Korintierna (1. 2 kap. vers 9 ): "Vi förkunnar , som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem, som älskar honom."

Som Adams barn har vi en ständig längtan tillbaka till Paradiset, hörde jag nyligen i ett reträttföredrag. Och vi försöker att stilla denna längtan på olika sätt . För det mesta med ytliga saker prövar vi att fylla ett tomrum i vårt inre.

Jesus säger : Sök först Guds Rike, så skall alt annat gives Er.

Paradiset , Guds Rike, vad innebär det för mig?

För ett litet barn måste Gud Rike vara hos dess kärleksfulla Föräldrar; En trygg familj att ty sig till genom hela livet, även när vi blir gamla.

Och det är väl just det vår Förbön gäller.

Må gud bevara våra familjer.

PAX et BONUM önskar
Maria Bock

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?