2014-10-26

 

Veckobrev

Hej allihopa;

Vi hade en inspirationsträff för Ständig bön för äktenskap och familj idag, i min församling i Karlstad. Det var ett mycket uppskattat möte.  Vi är 50 i vår grupp, utspridda över hela Värmland inkluderande även före detta församlingsmedlemmar, som nu finns på Malta, i Kina och i Tjeckien . Bertha och jag tog kontakt med alla före träffen på ett eller annat sätt och 21 av 50 deltog i mötet. I våras bestämde vi att vi skulle träffas två gångar om året. Om man inte kan komma en gång så kanske man kan komma nästa gång.  Glädjande är det att det finns nitton olika nationaliteter i gruppen. Vi började vår träff med att be Gränslöshetens Bön och sedan fick alla svara på frågan "Hur mår du och vad har du på hjärtat"? Det blev både bönesvar och böneönskemål.  Bertha föreslog att vi skulle avsluta med Avsnitt 1 från häftet, som handlar om "För alla som förbereder sig för äktenskap". Det är så skönt att ha Bertha som samordnare också. Vi inspirerar varandra och allt blir mycket lättare. 
 .
Som jag skrev förra gången kommer  vår son, Patrick, att gifta sig,  i Danmark, med en väldigt trevlig dansk tjej, Lise, den 8e november, som är min böndag för äktenskap och familjTacksam om ni fortsätter att be för dem.  Jag tycker Fr. Johnnys ord säger allt: Herre, välsigna Patrick och Lise, som förbereder sig för äktenskap. Hjälp dem att älska och värdesätta varandra mer för varje dag som går. Ge dem mod att sätta kärleken till varandra främst, så att deras liv fullkomnas och deras äktenskap blir glädjefyllt. Om detta ber vi genom Jesus Kristus vår Herre.

Diala, som vi har bett för tidigare, känner sig orolig.  Hon har berättat att hon har fått mycket hjälp av våra böner,  men det är bra om hon kan fortsätta att känna sig buren av dem. En av hennes systrar befinner sig i Tyskland med man och barn och har fått uppehållstillstånd. Röda Korset försöker hjälpa till så, att familjen, som är kvar i Syrien, kan komma till Tyskland.  Diala själv mår inte riktigt bra. Hon har svårt att sova  och  har ingen aptit.  Vi ber att du vakar över familjen, som finns kvar i Syrien och öppnar vägar för dem att komma till Tyskland. Vi överlämnar Diala till Dig. Moder Maria, lägg din tröstande mantel runt Diala och hjälp henne ta hand om sin hälsa, för sin egen skull och för barnens skull.
 
May we give all we have in our lives, giving in love, knowing that all we give is in itself a gift from God, the giver of all good gifts.
Må vi ge allt vi har i våra liv, ge det i kärlek,med vetskap om att allt vi ge i sig självt är en gåva från Gud, givaren av alla goda gåvor.
Fr. Donal Neary S.J.
Dublin
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2014-10-20

 

Veckobrev

Hej allihopa;

Den här veckan säger Fr. Johnny bland annat: "That love needs to be such that it will radiate out and include those with whom we worship at the Eucharist and so we build a faith community to the glory of God./Denna kärlek borde vara sådan att den strålar ut och inkluderar dem, som vi tillbeder med vid Eukaristin och på detta sätt bygger en troskommunitet till Guds ära."
Även om  Biskoparna har åkt hem från Rom så är synoden inte över, utan fortsätter i olika utskott. Våra böner behövs. Marina Håkonsson skrev följande:
"Vi ber att alla dessa diskussioner ska utmynna i ett djupare stöd och större förståelse för hur alla människors liv kan se ut, och att våra äktenskap och familjer kan bli lyckligare och starkare tillsammans."

Ett inspirationsmöte för ständig bön och familj äger rum nu på söndag, 23e november i Bromma församling och också i min församling i Karlstad. Herre, vi ber att din Helige Ande ska var med alla, som kommer till mötena och att de bär frukt, frukt som består.

Vi har glädjande nyheter. Vår son, Patrick, kommer att gifta sig med en väldigt trevlig dansk tjej, Lise, den 8e november, som är min böndag för äktenskap och familj, i Danmark Tacksam om ni ber för dem. Jag ber med  Fr. Johnnys ord i bönehäftet: Herre, välsigna Patrick och Lise som förbereder sig för äktenskap. Hjälp dem att älska och värdesätta varandra mer för varje dag som går. Ge dem mod att sätta kärleken till varandra främst, så att deras liv fullkomnas och deras äktenskap blir glädjefyllt. Om detta ber vi genom Jesus Kristus vår Herre.

Jolanta vill att vi ber för någon som är deprimerad. Herre, vi överlämnar den här personen till Dig. Vi ber att du hjälper honom att hitta orsaken till varför han känner sig deprimerad och hjälper honom att må bra igen. Låt honom vara mottaglig för all mänsklig och andlig hjälp han kan få. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Thank you God for revealing your immense love for us in the life, death and resurection of Jesus.
May I open myself more deeply to your love and share it with those I meet.
Tack Gud för att du uppenbarade din oerhörda kärlek för oss i Jesus' liv, död och uppståndelse.
Må jag öppna mig själv djupare för din kärlek och dela den med dem jag möter.
Loyola Press.

Varma hälsningar;
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


2014-10-13

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu har synoden hållit på i en vecka.  Som jag skrev förra veckan uppmanar Fr. Johnny oss att be:  "May God´s spirit be with all those who are there/ Må Guds Ande vara med alla som är där."    
 
Förbön behövs för en familj som har det riktigt svårt just nu.  Mannen i familjen har genomgått tre operationer och det är ett under att  han klarade den tredje operationen. Nu är han hemma
men mår inte riktigt bra och är lite deprimerad.. Herre, du som är källan till allt liv, tack för din omsorg om X. Vi överlämnar den här mannen till Dig. Gör honom mottaglig för den eftervård han kan få. Lindra oron som finns hos honom och familjen.  Låt Familjen få den mänskliga och andliga hjälp de behöver just nu och låt hela familjen känna sig burna av andras böner.
 
Kvinnan vi bad för förra veckan är kvar på sjukhuset, men har börjat äta lite och kan kanske komma hem snart. Vi ber för henne och familjen, att du är med dem. Lindra deras oro och låt dem få den andliga och mänskliga hjälp de behöver.  
 
Vi har bett för Diala och hennes syskon tidigare. En av hennes systrar befinner sig i Tyskland med man och barn och har fått uppehållstillstånd. Röda Korset försöker hjälpa till så, att familjen som är kvar i Syrian kan komma till Tyskland.  Diala själv mår inte riktigt bra. Hon har svårt att sova  och  har ingen aptit.  Vi ber att du vakar över familjen som finns kvar i Syrian och öppnar vägar för dem att komma till Tyskland. Vi överlämnar Diala till Dig. Moder Maria, lägg din tröstande mantel runt Diala och hjälp henne ta hand om sin hälsa för sin egen skull och för barnens skull.
 
Det känns ganska hopplöst att be för situationen i Mellanöstern, men vi måste ändå göra det.  Herre, det är bara Du som vet hur man kan få slut på eländet. Vi ber först och främst för vishet hos alla ledare, en vilja till dialog. Vi ber att barnen får växa upp med tanken att freden börjar med oss själva och vår inställning till människor runt omkring oss. Vi ber för bra mänskliga och andliga ledare. Låt det bli fred i världen.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
För några veckor sedan föreslog någon att vi borde be för alla som är drabbade av Ebola. Det känns nästan som ett krig. Jag finner det svårt att finna ord. Herre, vi ber speciellt för alla som är drabbade av den här otäcka sjukdomen.  Vi ber för deras familjer. Vi ber att de känner att du är med dem vad som än händer. Vi tackar Dig för alla, som så modigt sätter sitt egen liv i fara, med vetskap om att de kan bli sjuka själva. Moder Maria, lägg din beskyddande mantel runt omkring dem. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig. 
 
Jag kommer ihåg vad Christina från Malmö/Dahlby sade för länge sedan: "Om alla ber när de får brevet, då blir det många böner!"
 
Bliss of heaven
A thousand times i adore you.
Tree of uncountable fruits,
Hope of the peoples,
Hope of the weak,
Listen to my prayer.
Himmelens Salighet
Jag tillber Dig tusenfallt
Otaliga frukters träd,
Folkens hopp,
De svagas hopp .
Lyssna till min bön.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2014-10-05

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Fr. Johnny utmanar oss verkligen den här veckan när han säger What makes the difference in life is the quality of our thanksgiving and praise of God and of one another/ Det som gör skillnad i livet är kvalitén på vår tacksägelse och lovprisning av Gud och varandra. Resten, som verkligen är viktigt att ta till oss, finns i couple prayer.
Jag har väldigt mycket att vara tacksam för och inte minst för det varma välkomnande jag fick från Franciskanerna i Angered och för deras stöd för bön för äktenskap och familj.  Som jag berättade förra veckan skulle vi åka till Göteborg och besöka Angereds  församling och Hisingens.  Det var en väldigt inspirerande helg för mig. Vi var inte många, men de som var med var väldigt intresserade och jag fick berätta ingående. Jag hade en väldigt stöd i prästerna, Kyrkoherden Fr. Robert och Fr.Marek, som var med och som tycker det här är väldigt viktigt. "Om vi inte ber för familjerna kommer vi inte ha prästkallelser heller" sade Fr. Robert.. Elsa, som jag träffade i Jönköping under Kongressen och som har varit med sedan dess, ställde upp som samordnare. I söndags gick vi till Mässan i Hisingen. Jag fick berätta kort under kungörelser och sedan under Kyrkkaffet. Det är alltid lite rörigt när man ska prata under Kyrkkaffe, men Johanna gjorde det lätt för mig och fick alla att tystna. Fr. Michael gav mig en mikrofon och sedan anmälde sig flera "på direkten".  De har undervisning på söndagar, så jag fick vara med i föräldragruppen. Det var en härlig grupp som visade stort intresse och jag blev väldigt väl mottagen. Inte nog med detta; Fr.Michael skulle fira Mässa på engelska på kvällen. Han tog med flera engelska häften och i tisdags skrev en kvinna som heter Doris till mig att hela 33 församlingsmedlemmar har tagit varsin timme. Sam och Johanna kommer att vara samordnare. Det kommer att spridas bland de polska församlingsmedlemmarna också; De har sin egen Mässa på söndagar.Båda församlingarna kommer att fira Mässan för äktenskap och familj på deras dag för ständig bön.  Tack för alla förböner för helgen. De bar frukt och må de fortsätta att bära mer frukt.
David vill ha förbön. Han vill gärna träffa en livspartner och känner sig stressad av det. Herre, vi överlämnar David till dig. Du känner till hans längtan. Hjälp honom att ta det lugnt, men samtidigt vara vaken för vad Herren vill. Herre. du har svarat på sådana böner tidigare och vi ber att du gör det nu igen. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Christina vill ha bön för sin man, som nu är i sin 37e behandling för cancer. Det är väldigt svårt för båda två.  Herre vi överlämnar familjen till Dig. Vi ber att de får känna att du är med dem, att de känner sig burna av böner. Lindra deras oro och låt dem får all den mänskliga och andliga hjälp de behöver.
Familjen Weimers flyttar nu till Bryssel. De letar efter en lägenhet och under tiden bor Jenny och barnen kvar på Hammarö. Herre, vi lägger val av lägenhet i dina händer. Du vet bäst vad som passar familjen. Du vet hur det är att bo på var sitt håll.  Låt dem få en bostad snarast. Låt hela familjen finna sig till rätta i Bryssel.
Sist, men absolut inte minst, få vi inte glömma att be för Synoden som börjar idag. May God´s spirit be with all those who are there/ Må Guds Ande vara med alla som är där, ber vi med  Fr.Johnny.
Lord, I  am so grateful for the gift and grace of faith in my life.
May that gift continue to bear fruit so that I might be a light
for those in darkness.
Herre, jag är så tacksam för trosgåvan i mitt liv.
Må den gåvan fortsätta att bära frukt så jag får vara ett ljus
för dem, som befinner sig i mörker. 
Loyola Press
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

 

Veckobrev

(Det här brevet är tyvärr en vecka försenat ut på bloggen. Ursäkta!)
Hej allihopa;
Som ni vet  åkte jag till Oslo förra lördagen. Tack för alla förböner! Vi hade en väldigt fint möte. Vi var inte många, men det var ett innerligt möte och nu börjar rörelsen i några församlingar Norge. Må det sprida sig med vinden i Norge, med den Helige Andes hjälp, som det har gjort här i Sverige. Det finns även en chans att det kunde börja i Danmark också. Där finns redan en person, som jag träffade vid Kongressen i Jönköping, som är med. Låt oss be för detta.
Ständig Bön finns i Kristus Konungens Församling i Göteborg. Nu på lördag är jag bjuden till Angered för att berätta om det i den församlingen och på söndag åker jag till Hisingen. Tacksam om ni ber att alla som är med blir inspirerade av den Helige Ande och först och främst, att jag hittar någon/några, som känner sig kallade att bli samordnare i de respektive församlingarna.
Aline, som vi bad för i början av sommaren, är inlagd på sjukhus och mår väldigt dåligt.  Familjen vill att vi ber för henne. Herre vi överlämnar Aline till Dig. Var med henne och låt henne få den bästa behandling, inspirerad av den Helige Ande.  Var med hennes man och barn och låt dem känna sig burna av våra böner och Moder Maria, lägg din beskyddande mantel runt hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
Tacksam om ni ber för en kvinna som har äktenskapsproblem. Herre, vi ber att du öppnar dörrar, så att paret kan börja vilja prata med varandra. Hjälp dem att kunna se det positiva i sin relation, så att en helande process kan börja. Vi ber att de får den mänskliga och andliga hjälp de behöver för att kunna börja om igen.
Fr. Johnny har skickat mig ett brev och en dokument, som finns under det här brevet. Anna i Luleå har översatt det.  Det känns viktigt, eftersom Synoden om Äktenskap äger rum i Rom den 5e oktober. Vad han säger är väldigt viktigt. Han har nämnt för mig flera gångar att han rekommenderar att vi kunde be Kyrkoherdar att de kunde fira Mässan för den intentionen varje månad på de respektive församlingarnas dag för Ständig bön. Jag vet att det redan händer i vissa församlingar. Egentligen är det ju så, att bön för olika skeden i livet och alla olika kallelser är inkluderat i Ständig bön för äktenskap och familj. Kanske samordnare i de olika församlingarna kunde samtala om det med Kyrkoherden, om det känns möjligt. Som Fr. Johnny säger "Den syftar till att återställa äktenskapet och familjelivet till hjärtat av kyrkans liv och även samhällets".
Strenghten my love for others.
Help my life become a reflection
of your abundant love for me and for all people.
Stärk min kärlek för andra.
Hjälp mitt liv att bli en spegel
av din gränslösa kärlek för mig och alla människor. 
Varma hälsningar;
Colette
Kära vänner,
i mailet är “Ständig bön för äktenskap och familj” bifogat för oktober. Jag hoppas att ni får nytta av det. Du kan be hela församlingen att delta i bönen genom att - låta den ingå i mässans böner, i skolan, bönegrupperna, etc. och bjuda in andra att ta på sig en timmes bön.
 
Synoden är en oerhört viktig möjlighet för hela kyrkan och vår månatliga bön för Äktenskap och familjeliv är helt i linje med synodens intentioner. Ni är alla med i mina böner varje månad och jag ber er att också be för mig och för alla som är inblandade i detta böneprojekt. Gud välsigne er.


Johnny


Kyrkomöte för äktenskap och familjeliv
 5-19 oktober, 2014 i RomÅr 2013 skickades en enkäten ut till alla katolska stift i hela världen. På så sätt blev detta tillgängligt för alla församlingar i den katolska kyrkan.  Frågeformuläret sökte efter så många människors erfarenhet som möjligt när det gällde det dagliga livet inom äktenskap och familjeliv både i teori och praktik i världen idag.
Den andra delen av dessa djupa reflektioner om äktenskap och familj kommer att äga rum i Rom, 5 -19 oktober 2014, med det första mötet i en särskild biskopssynod med biskopar från hela världen. Synodens arbete kommer starkt att påverkas av de svar som kommit in från frågeformuläret.
Det slutar inte där! Resultatet av kyrkomötet kommer att bearbetas på en mängd olika sätt under de kommande månaderna. Detta kommer att leda till ett andra synodsmöte 2015. Detta möte kommer att medföra många nya slutsatser för oss som är katoliker att ta till oss. Men det kommer även då att bli mer att arbeta med.

Vi har inte råd att överlåta allt detta till Rom. Det är varje katolik och varje katolsk församlings ansvar att engagera sig i denna fråga. Den syftar till att återställa äktenskapet och familjelivet till hjärtat av kyrkans liv och även samhällets.

Denna månad kan vi engagera oss i synoden genom att göra det till en del av vår bönedag för ”Ständig bön för äktenskap och familjeliv”, samt genom våra egna böner under hela månaden. Vi kan låta vår bön göra oss mer öppna för vad som börjar växa fram, så det allt mer blir till en del av våra egna liv och vårt församlingsliv. Det är stora tider som kommer framöver!

Johnny 


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?