2016-05-30

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Igår var det Corpus Kristi och Fr. Johnny har, som vanligt, skrivit inspirerande ord till oss. "The miracle of the five loaves and two fish distributed among so many people is given to us as a symbol of the greatest gift and miracle of all, the Eucharist. As God’s people we are so privileged to be fed with the Body and blood of Christ week after week, so much so that we can even take it for granted. We have a responsibility to keep the wonder of this gift alive in us. Undret med de fem bröden och två fiskarna som delades ut till så många människor får vi som en symbol för den största gåvan och största undret, Eukaristin. Som Guds folk är vi så priviligerade att bli matade med Kristi Kropp och Blod, vecka efter vecka, så mycket att risken finns att vi tar det för givet. Vi har ett ansvar att hålla den här gåvans under levande i oss."
 
Förra helgen var jag i Stockholm och deltog i en träff för Ständig bön, som Domkyrkoförsamlingen hade. En fråga som kom upp för diskussion var, om jag förstod rätt: "Vad handlar bön för äktenskap och familj om?" I häftet står det "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att "öppna dörrar" i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Fr. Johnny säger att vi ska be för personer och  vad vi tror de behöver, men alltid efter Guds vilja. Vi kan börja med vår egen familj och sedan utvidga. Vi behöver inte vara ängsliga för hur andra ber och vad de ber om, ens om de ber före eller efter oss. Gud ger oss bara saker som är bra för oss.
 
I helgen var vi i Uppsala och besökte vår son Francis med familj.  Lille Rasmus hade fått utslag på kroppen och det kliade väldigt mycket, så de har haft flera sömnlösa nätter.  Annars var de vid gott mod och barnen var glada och Francis och Erika visar omsorg om varandra. Jag blir påmind om hur det var när våra barn var små och hur det var med sömnlösa nätter.  Jag vill gärna be för alla småbarn och småbarnsföräldrar.  Herre, Jag överlämnar alla små barn och deras föräldrar till Dig. Välsigna dem och ge dem allt de behöver för att klara av livet. Hjälp föräldrarna att hitta den rätta balansen i livet.
 
Anders, han som har Asperger, har hört av sig till sin mamma på telefon. Det är en process som har börjat och mamman har också fått kontakt med en kvinna i kommunen, som håller ett öga på honom.  Kvinnan i kommunen är väldigt trevligt och sympatisk.  Herre, vi tackar Dig för att du svarar på bön. Låt oss aldrig tvivla på detta.  Vi tackar Dig för kvinnan på Kommunen. Vi ber att du ger alla visdom om hur de ska gå vidare, så att Anders kommer ur sin isolering.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Det behövs ett under för paret med den komplicerade relationen. De har ett möte med familjerätten den 8e juni. Herre, vi överlämnar dem till Dig en gång till. Allt är möjligt för Dig. Vi ber om ett under.  Du vet hur svårt det kan vara att inte brusa upp i den situation de befinner sig i.  Hjälp dem att vara lugna och sansade när det nu måste prata om känsliga saker.  Låt dem se och förstå varandras olika behov.  Låt dem få all mänsklig och andlig hjälp de behöver. Må Din Ande vara allas inspiration vid mötet med familjerätten. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Kvinnan, som har behandlats för cancer i urinblåsan, är nu på rehabilitering.  Hon kommer hem den 6e juni och vill att vi ber för hennes hemkost. Herre, tack för att hon har fått chansen att kunna vila.  Vi ber att hon får ny kraft, så att hon i lugn och ro kan ta itu med allt som händer vid hemkonst. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Förresten, nu på fredag är det Jesus Heliga Hjärtas Festdag.  Min mamma hade stor tillit till Jesus Heliga Hjärta. När något höll på att gå snett bad hon alltid Jesus Heliga Hjärta, jag litar på Dig...
 
Jesus, Son of the Father, give me a heart of compassion like your own.
Jesus Faderns Son, ge mig ett medlidande hjärta, som Ditt eget.
Från The Sacred Heart Messenger; Irland
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-05-21

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Hoppas allt är bra med Er. Vårt barnbarn Benjamin tog emot sin Första Kommunion under en glädjefylld Mässa i Bromma.  Det är en underbar upplevelse att som mormor vara med om sitt barnbarns Första Kommunion. Fr. Carls pratade mycket om Pingstens glädje. Vi hade en glädjefylld familjeträff hos Linnea och Johan efteråt, med alla barn, barnbarn och respektive. Jag hade tänkt ta en bild av hela familjen men tyvärr glömde jag det. Det var synd för det är sällan vi är alla tillsammans på en gång.
 
Herre, du som är källan till allt liv. Vi överlämnar alla barn, som tar emot sin Första Kommunion i år, till Dig.
Vi ber att det här sakramentet ska bära frukt i deras liv, frukt som består. Jag vill speciellt tacka Dig Herre för Elsa, som har undervisat Benjamin. Välsigna och vaka över henne och hennes familj och fyll henne med Din Andes kraft.
 
Ingrid skrev under veckan: "Jag läser och ber när dina mail kommer och jag fortsätter att be då och då både för de senast nämnda och dem som du tidigare skrivit om, när jag kommer att tänka på dem. Kanske det känns för dig som att dina mail hamnar i ett svart hål och bara försvinner, men det gör de inte!" Tack för det Ingrid, ibland undrar jag. Vad du skriver blir en tröst för många.

En kvinna vill att vi ber för hennes son Anders, som har Asperger och är autistisk och har isolerat sig. Herre, du som är källan till allt liv, vi överlämnar Anders till Dig. Väck till liv längtan i Anders att ha kontakt med andra människor och öppna möjligheterna. Ge visdom till alla, som har någon sorts kontakt med honom, så de vet hur de ska bemöta honom. Lindra moderns oro och låt Din Ande inspirera henne. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
En kvinna, som längtar att gifta sig och få barn, vill att vi ber för henne. Hon befinner sig i en komplicerad situation.  Herre, vi överlämnar den här kvinnan till Dig. Du känner till hennes längtan och hennes situation. Ge henne urskiljningsförmåga, så att hon förstår vad som är möjligt och inte möjligt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 
Jag vet inte hur det är just nu med paret med en komplicerad relation, men jag vet att de verkligen behöver våra böner. De har svårt att kommunicera och det är nödvändigt för dem att kunna prata om ekonomi och andra saker. Herre, Du vet hur tuff den här situation är och vad som ligger bakom den. Vi ber för ett under och att du öppnar vägar för dem. Hjälp dem att kunna förstå varandras behov. Låt alla de har kontakt med, på banken och i kommunen, inspireras av Din Andes kraft.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Kvinnan som har behandlats för cancer i urinblåsan är nu på rehabilitering, men tyvärr har hon fått en ny urinvägsinfektion och har problem med magen. Herre, vi tackar Dig att hon nu är på rehabilitering. Vi ber att Du helar henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
I love the Lord. He hears my cry. He bends down to listen to me when I call.
Jag älskar Herren. Han hör mina rop. Han böjer sig ner och lyssnar till mig när jag ropar.
Pray as you go.
 
Ha en bra vecka;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-05-16

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu är det snart Pingst. Tiden bara springer iväg. Hoppas det har varit en fin tid.  Vi får inte glömma bort att be för Fr. Johnny. Han skriver i följemailet till sin pingsttext: "Please continue to pray for us here and I promise to pray for you and all your loved ones that we may all be filled with the Holy Spirit for the world in which we live. Tacksam om ni ber för oss här och jag lovar att be för alla era kära att vi fylls av den Helige Ande för den värld vi lever i. "
 
Berit Keszei, Hisingens församling skrev: "Tack for alla fina brev  och böne-ämnen. Bön har en underbar kraft och hjälper verkligen i alla svåra stunder."
Tack Berit. Dina ord värmde mitt hjärta. Ibland undrar jag hur många som läser breven.
 
Det verkar som om paret, som har en komplicerad relation, går mot en separation.  De är fortfarande i stort behov av våra förböner. De har svårt att kommunicera och det är nödvändigt för dem att kunna prata om ekonomi och andra saker.   Herre, du vet hur tuff den här situation är och vad som ligger bakom det. Vi ber för ett under och att du öppnar vägar för dem. Låt alla de har kontakt med på banken och i kommunen inspireras av Din Andes kraft.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Karin vill att vi ber för hennes man, Lars, som har en propp i vardera lungan. Herre, vi överlämnar Lars till Dig.  Vi ber att du vakar över honom och hjälper honom att inse att han inte få anstränga sig för mycket. Karin vill också att vi också ber för hennes kusin, Marianne, som ligger på sjukhus. Hon har fått lungfibros och just nu har hon över 40 i feber. Läkarna vet inte orsaken till  febern och hennes tillstånd är allvarligt. Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar Marianne i dina Heliga Händer. Vi ber att läkarna och sjukhuspersonalen inspireras av den Helig Ande, så att de kommer fram till vad felet är. Lindra familjens oro och hela Marianne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna, som kommer att få en ny klaff i hjärtat nästa vecka, vill att vi ber för henne. Herre,vi överlämnar den här kvinnan till Dig och ber, att med kraft från den Helige Ande, allt kommer att gå bra. Var med familjen. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
This is our God: he is a dad to us. The Holy Spirit creates in us this new condition of being children of God and this is the greatest gift we receive from Jesus' Paschal Mystery. God treats us as children, understands us, forgives us, embraces us, and loves us, even when we make mistakes.
Detta är vår Gud: Han är en pappa till os. Den Helige Ande skapar i oss det nya tillståndet att vara Guds barn och detta är den största gåvan vi mottar från Jesus' Påskmysterium. Gud behandlar oss som barn, förstår oss, förlåter oss, omfamnar oss och älskar oss, även när vi gör misstag.
Påve Franciskus.
 
Come Holy Spirit, Fill the hearts of thy faithful and kindle in them the  fire of your love.
Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth.
Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem Din kärlekseld.
Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte.
Pingstbön
 
Ha en underbar Pingst.
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2016-05-08

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Först ett viktigt meddelande från Fr. Fredrik Emanuelson:
 
Vänner i Kyrka i rörelse!
  
Som en del av Barmhärtighetens år kommer biskopen att fira pingstvigilian i domkyrkan med rörelserna på pingstafton lördagen 14 maj kl. 18.30.Innan dess kommer vi i rörelserna att träffas för ett gemensamt möte samma dag kl. 14.00 i Domkyrkans lokaler, och vi kommer också att innan Mässan tillsammans gå igenom liturgin.
 
Anna Britta Nilsson från Domkyrkoförsamlingen kommer att delta och jag hoppas några av er deltar också. Benjamin, min dotter Linneas barn, kommer att ta emot Första Kommunion den dagen, så tyvärr kan jag inte var med.
 
Tyvärr skickade jag inte brevet förra veckan.  Vi hade Patrick och lilla Aili med oss och det var underbart.  Hon är ett riktigt charmtroll och söker kontakt med alla. Tyvärr blev jag sjuk i söndags och tillbringade hela dagen i sängen.  Iallafall blev jag lite bättre på måndag innan de åkte iväg och det tog några dagar innan jag kände mig återställd. Hoppas ni saknade brevet;).
 
Maria Nyman har skrivit följande till oss: "Jag vill tacka er alla för förbön och stöd under de senaste månaderna, som har varit en stor prövning för mig och min familj. Jag opererades för en dryg vecka sedan. Jag överlevde operationen tack vare ett fantastiskt läkarteam, många blodgivare och Guds oändliga godhet. Jag förlorade mer än sju liter blod och hade problem med koagulationen, så operationen blev lång och komplicerad. Därför är jag fortfarande svag och trött och har ganska ont bitvis. Men min lille pojke, Simeon, är alldeles frisk och fantastisk och den bästa medicinen man kan ha!
Jag tackar Gud för att jag får finnas här för honom och för mina fyra andra barn. Tack igen för all förbön - jag ber för er också!"
Jag blev rörd när jag läste vad Maria skrev.
Om ni behöver bön, tveka inte att skriva.  Herre, Du som är källan till allt liv, tack för din omsorg om Maria. Vi ber att hon snart blir helt återställd och att hon får all mänsklig hjälp som hon och familjen nu behöver.
 
Magdola skriver: "Jag vill be om bön för mig och min familj, eftersom jag har blivit arbetslös, så nu finns lite osäkerhet i vårt liv. Jag söker jobb och ger inte upp; Vi ber och tror på att det ska ordna sig, ändå känner jag att vi behöver extra hjälp från bönegruppen." Herre, vi överlämnar Magdola och familjen till dig. Du känner till deras situation. Öppna vägar för henne att kunna få ett nytt jobb. Låt henne inte miströsta.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi har bett tidigare för en familj som har en komplicerad relation. De är fortfarande i stort behov av våra förböner. Beslutet, som de tar nu, är avgörande för framtiden.  Herre vi överlämnar paret till dig och ber att du bryter in i deras relation. Låt dem få luft in i relationen; Lös upp alla olösta knutar, så att de kan nå varandra. Låt dem få kontakt med människor som kan se tillbaka i tiden, speciellt till barndomen, så att de kan förstå vad problemet är. Låt generositet och förnuft råda nu, när de tar de nödvändiga beslut som ligger framför dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 
Kvinnan som har behandlats för cancer i urinblåsan är i stort behov av rehabilitering.  Herre, öppna dörrar så att den här kvinnan får rehabilitering snarast. Låt henne får den mänskliga hjälp hon behöver, så att det blir möjligt. Låt ingenting vara ett hinder för det.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Yvonne tackar för alla förböner.  Det har gått bra den här gången, men hon måste vara väldigt försiktig. Herre, Du som är källan till allt liv, vi tackar dig för din omsorg om Yvonne. Var med Yvonne och hennes man Tommy och låt ingenting hända, som blir ett hinder för rehabiliteringen.
 
Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er.
Känn ingen oro. Tappa inte modet.
Johannes 14
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?