2020-07-27

 

Veckobrev Ordinary 17

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,


Idag skriver Fr. Johnny till oss:  "Jesus is asking us to look at our priorities and set them straight. Jesus ber oss att se över våra prioriteter och (sätta dem till rätta) gör dem raka." resten finns i brevet.

Idag hade Fr. Michael Couts S.J. en väldigt inspirerande predikan på dailytvmass.com.  Predikan handlade delvis  om 1Kungaboken 3: 7-12. Fr.Couts delade det upp i 4 stycke. Solomons tacksamhet, ödmjukhet (2 gånger) och Solomons bön om visdom "Ge din tjänare ett lyhört sinne, så jag kan skipa rätt åt folk och skilja mellan gott och ont".  Herre, ge oss urskillningsförmåga. Om ni läser det i Bibeln kommer ni att förstå det bättre.


J. vill att vi ber för hennes man S. som gick bort den 14 maj.  De har varit gifta i 53 år.  Vi tackar dig herre för Staffans liv och för ett långt lyckligt äktenskap.  Må allt han har gjort bära frukt, frukt som består. Må han vila i frid.  Var med J. Herre, du vet hur mycket hon saknar sin man. Trösta henne Herre och må J. barn och barnbarn känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Den 30 juli firar B. och T. 50 års äktenskap.  Herre, välsigna paret och deras 50års äktenskap. Tack för vad de betyder för varandra, för deras barn, barnbarn och många vänner. Må allt de har gjort och kommer att göra bära frukt.  Ge de hälsa och många år tillsammans. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Glöm inte att be en bön för kvinnan vi bad för förre veckan.  Hon behöver våra böner.  Herre, var med henne i allt som händer.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Fyll varje hem med Din kärlek. Må vart och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid.  Bönehäftet.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 It’s amazing how the weeks are flying by!! With this email we reach into August 1st! The summer is two thirds over and we are still under the grip of Covid-19. Thank God though we are all safe and well so far. That makes all the efforts we are making worthwhile. But it would be great if it was over!

 Attached is my input for next Sunday and the week following that. I hope you will find it helpful for yourselves in your marriage and family life and in your parish and faith community. 

 You continue to be in my prayers every day. Please pray for me and for one another. May God bless you and all your loved ones and draw you closer to one another in love. And may God keep us all safe in the week ahead.

 Johnny

2020-07-20

 

Veckobrev Ordinary 16


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Det är en besvärlig och ensam tid men mitt i alltihopa när det känns som värst händer något som gör allting lättare. Det har jag erfarit igen och så har det varit under hela mitt liv. Gud lämnar oss aldrig ensamma. Idag har jag deltagit i söndagsmässan på dailytvmass.com. Bland annat sade prästen följande viktiga ord: "be able to understand what is of God and push aside what is not of God. Att kunna förstå vad kommer från Gud och trycka bort det som inte är av Gud." Herre, ge oss urskillningsförmåga. 
 

Fr. Johnny skriver den här veckan: A lot of the time what we hear is discordant noise and yet what God wants us to hear is the love of God that is all around us and  within us and between us. Vad vi ofta hör är disharmoniskt ljud men vad Gud vill att vi hör är Guds kärlek som finns runt omkring oss och inom oss och mellan oss." Resten finns i brevet.

En kvinna önskar förbön för sin dotter  som nyligen fick missfall i femtonde veckan. Hon behöver mycket stöd. Herre, Vi överlämnar dottern till Dig. Du som vet allt vet hur förtvivlad hon känner sig. Grip in så att hon får det stöd hon behöver både mänskligt och andligt. Var med hennes Mamma och ge henne den visdom hon behöver för att kunna hjälpa  sin dotter. Låt båda känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Följande bön för pandemin finns att ta med hem i St. Eugenia kyrka. Herre, Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset. Hela i din godhet dem som har drabbats.  Beskydda dem som står i fara att drabbas. Styrk dem som vårdar de drabbade. Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på Dig.
 

Loving God, I am so grateful for the gift of faith.  Strengthen me to live more fully in your love, as shown in the life of Jesus your son. Kärleksfulle Gud, jag är så tacksam för trons gåva. Styrk mig att leva mer fullständigt i Din kärlek som visats i Jesus, din sons livLoyola Press


Varma hälsningar,
Colette

2020-07-12

 

Veckobrev Ordinary 15

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Hoppas livet har blivit lite lättare för er.  Vi fick besök av våra 3 barn under veckan och det var mycket glädjande. De bodde på ett hotell i närheten och vi träffades i trädgården och på balkongen för säkerhets skull. Det kändes lite konstigt att vi inte fick krama varandra.


Den här veckan säger Fr. Johnny till oss.   "We can let ourselves be changed by the way we listen to God´s word and how we listen and are transformed by those close to us. Vi kan låta oss  själva bli förändrade av hur vi lyssnar till Guds ord och hur vi lyssnar till dem som är nära oss. Resten finns i brevet.

Under veckan lyssnade jag till en väldigt fin predikan om bön.  Bland annat sade prästen:  When we pray, we indicate what is most important for us. Prayer is one of the most important things we can do for one another.  When we pray God will provide. När vi ber visar vi vad är viktigast för oss.  Bön är en av de viktigaste saker vi kan göra för varandra. När vi ber kommer Gud att svara.   En präst sade till mig för några år sedan att det viktigaste är att be korta böner till den Helige Ande.

Förra veckan bad vi för en kvinna. Jag vet inte hur det är med henne idag men be gärna för henne. Herre, vi överlämnar kvinnan i Dina Heliga Händer.  Du vet hur hon känner sig. Vi ber att Din Ande leder läkarna och sjukhuspersonalen som tar hand om henne. Vi ber att du lindrar hennes lidande och oro. Låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som finns. Om det är Din vilja kan hon åter bli frisk. Allt är möjligt för Dig. Låt Gurli, hennes familj och vänner känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Amen.

Tyvärr är Pandemin långt ifrån över speciellt i andra delar av världen.  Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och det mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänskligheten att övervinna coronaviruset. Må den här pandemin leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må alla som har dött vila i frid. Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.
Varma hälsningrar,

Colette

Dear Friends.

 Yesterday, Monday, we had the first of our Masses in Clonard celebrated with a Congregation physically present.  Thank God it went really well as indeed did the second one this morning. It is great to be at this point of moving forward now, even though there are many restrictions to the free flow of the celebration. As I pointed out this morning, these restrictions have been set by the State, interpreted by the Bishops, but imposed by the virus. That is why we need to continue to be as careful as possible to keep one another safe in the days and weeks ahead.

 Attached is my input for next Sunday and the week following. Again it is an important Word of God for all of us in marriage and family life and in the community of the Church.  I hope you will find it helpful for yourselves. You will be in my prayers each day of the week.  May God continue to bless you and all your loved ones and keep you safe from all harm.

Johnny .

2020-07-06

 

Veckobrev Ordinary 14


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 Hej allihopa,

Det var Petrus och Paulus festdag under veckan och som vanligt deltog jag i Mässan på dailytvmass.com. Predikan av Fr.Henk S.J. rörde mitt hjärta. Han jämförde våra liv med Petrus och Paulus. Petrus snubblade  genom livet och sa ofta fel sak men Herren kom kontinuerligt emellan och sedan blev han den första påven. Paulus var en Pharisee och gjorde allt enligt lagen och till och med dödade människor men Herren kom emellan och vände allt. Fr.Henk sade att det är viktigt för oss att titta tillbaka över våra liv och se att ibland har vi också snubblat, och upptäcka hur Gud har gjort gott av våra misstag. Fr.Henk säger vi borde fråga oss själva, "Vad har du lärt mig genom mina misstag? Herre, må bara gott komma från dem."

Jag fick följande mail under veckan: "Jag deltar i bönegrupp i Kristus Konungen i Göteborg och jag ber om förbön för en kvinna, en djupt troende katolik.  Hon  och är svårt sjuk och lider. Hon diagnostiserades år 2018 för livmoderscancer och har metastaser i kroppen. Hon har blodproppar och svåra smärtor och får palliativ vård. Hon ber att vi i vår bönerörelse skall be för henne. Hon önskar att vi genom förbön skall  be Gud om ett mirakel för henne. Kanske kan hon åter bli frisk."  Herre, vi överlämnar kvinnan i Dina Heliga Händer.  Du vet hur hon känner sig. Vi ber att Din Ande leder läkarna och sjukhuspersonalen som tar hand om henne. Vi ber att du lindrar hennes lidande och oro. Låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som finns. Om det är Din vilja kan hon åter bli frisk. Allt är möjligt för Dig. Låt G, hennes familj och vänner känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

For några veckor sedan blev jag glad när jag fick jag följande citat från en tjej.  Kärlek är ett läkemedel som inte kan hela sår och sjukdomar men det kan hela själen.

Ett par som firar tre års äktenskap den 7 juli önskar förbön för deras äktenskap och för barnet derar välsignats med. Vi tackar Dig Herre för paret och deras 3åriga äktenskap och för gåvan som ett barn är. Herre, störst av allt är kärleken. Du vet Herre att där finns utmaningar i livet när det gäller äktenskap och barnuppfostran. Ge dem bra omdöme och styrka så att de kan möta varje utmaning med Din hjälp.  Ge dem all hjälp som behövs för att alltid bevara kärlek i familjen och att kunna växa i tro och hopp. Fyll deras hem med Din kärlek så att barnet också växer upp med kärlek, glädje och hopp. Må allt som händer i deras liv bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

God of peace, help me to make choices today that reflect your peace and goodness to others.  Fridens Gud, hjälp mig att göra val idag som reflekterar Din frid och godhet till andra.  Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Thank God we had a very enjoyable and successful Novena which ended on Saturday evening last.  I hope you had a chance to be part of it.  I was very conscious of so many people being with us during those nine days. I prayed for you all each day, that God may be with you and bless you and all your loved ones.

 Attached is my input for next Sunday and the week following.  The theme is very appropriate for us at this time as Jesus invites us to come to him and he promises us rest and peace. Most of us are under a lot of pressure as the Covid-19 pandemic continues to impact on our lives.  With him we can find our way forward personally, as couples and as families.  His promise can be trusted.

 You will be in my prayers as always each day of the coming week.  Please continue to pray for me and for one another.  May God keep us all safe from harm and growing in love.  Thank you for your goodness and your faithfulness.
 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?