2022-03-25

 

Veckobrev Lent 4

Dear Friends,

 The awful invasion of Ukraine continues day after day. The terrible pictures of destruction and heart-breaking distress continue to fill our screens and our minds and hearts. But our prayer also continues every day for the people there and for the Russians that they will have a change of heart and stop the carnage.

 Attached is my input for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece for next Sunday and the week following it. As always, I hope this will be helpful for you in your love relationships of marriage and family life and also as part of the faith community of the Church. You will be in my prayers each day of the week that God may bless you and all your loved ones with peace and joy and, especially through this time, with hope. Please pray for me and for one another. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Den har veckan säger F. Johnny till oss: "Holiness is our call, sinner is our condition, and there is no need to worry or be fearful. If you want to find Christ,  we have to learn to reverence the poor, the weak, the sinful, and the faults and failings of others and ourselves.  Helighet är vår kallelse,  syndare är vårt tillstånd, och det finns ingen anledning till oro eller rädsla. Om du vill finna Kristus, måste vi lära oss att vörda de fattiga, de svaga, de syndiga, och felen och bristerna hos andra och oss själva ". Resten finns i brevet.

Under veckan hörde jag följande utmanande ord från Fr. John Bertao.  Det är goda råd under Fastan:  Set yourself free.  Rejoice and be glad.  It is a short journey.  Make it good and make it free.  Låt dig själv vara fri.  Jubla och var glad.  Det är en kort resa.  Se till att den är god och gör dig fri.

Dear Lord Jesus Christ, renew your presence in the lives of all those You have called.  Strengthen us by Your own power and give us the grace we need to know You and to love You above all things and to preach You in season and out of season. Amen  Kära Herre Jesus Kristus, förnya Din närvaro i alla som  Du har kallat.  Stärk oss med Din kraft och ge oss den nåd vi behöver att kunna känna Dig och älska Dig framför allt annat och att förkunna Dig i säsong och utanför säsong.  Amen  F. Damiian Eze MSP - Invited by Love,

Låt oss be den här gången för våra personliga intentioner.  Herre vet vad finns i våra hjärtan och vad vi vill be för.  Låt Din vilja ske.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för fred i Ukraina.  Herre, var med det Ukrainska folket.  Tack för det mod och den generositet de visar varandra. Vi ber att du griper in på något sätt.  Vi ber för dem som tillhör våra församlingar. Låt dem känna sig burna av våra böner. Du vet vad som finns i våra hjärtan.  Låt det inte bli värre och låt visdom och bra omdöme råda. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


2022-03-20

 

Veckobrev Lent 3

 Dear Friends,

 I find it difficult these days to think of anything but the people of Ukraine and the awful devastation that is being visited on them hour by hour by the Russian army and armaments. May God be with them to bring them through this awful time. And may God be with President Putin and his people to bring about a complete change of heart and get them to stop this carnage.

 As we let the Word of God focus us on our own lives in the week ahead may we deepen our own sense of the sacredness of each other and of the relationships of marriage and family life that are important in our lives. May the Word of God help us to recognize that we are always standing on holy ground and live our lives in reverence and respect and humility.

 Attached is my input for next Sunday and the week following. I hope you will find it helpful for yourselves. You will be in my prayers each day that God’s blessing may be with you and all those you love and bring you peace and joy. Please continue to pray for me and for one another. Thank you.

 Johnny 

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Idag den 19 mars är Helige Josefs festdag. Det har varit en sed på Irland att alla pojkar får Josef som ett av sina namn vid dopet.  Min bror hade Josef i sitt namn och dog en lycklig död på hans festdag för 21 år sedan.   I morse hörde jag att Påve Franciskus har en tavla av den sovande Josef vid sin säng och han ber till honom varje kväll innan han sover. Helige Josef  är alla fäders,  präster, blivande präster och mästare av vad vi kallar det inre livets skyddshelgon. Han är också Patron of a Happy Death.  Helige Josef, var med alla fäder, alla präster speciellt de vi har i våra respektive församlingar. Var med de döende och för dem till Jesus. Beskydda Påve Franciscus.  Helige Josef, hör våra böner.

Förbön behövs för en kvinna som går igenom en separation.  Hennes man har varit väldigt upptagen under pandemin och har inte sett mycket av familjen. De har inte varit osams.  Nu säger han att han inte älskar henne längre. Jag blir så ledsen när sådant här händer.   Herre, vi lägger hela situationen i ding heliga händer. Du vet vad finns bakom den. Herre, vi ber att med Din Andes hjälp att han förstår vidden och konsekvensen av vad han gör, inte minst för barnens skull. Grip in Herre och låt det inte hända.  Låt kvinnan känna sig buren av våra böner.  Vi ber också för alla som befinner sig i samma situation. Jesus  Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre, vi ber särskilt för en kvinna som har någonting  i ögonen. Det visade sig vara malinkt melanom.  De har opererat bort det  men de vet inte om det har spridit sig. Herre, vi överlämnar kvinna till dig.  Ta bort hennes och familjens ångest och låt henne känna att du är med henne.  Hela henne till kropp och själ.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss: The revelation of Christ is that the most sacred place of all is the company of another human being. He said that we do to the least person we do to him.  Uppenbarelsen  av Jesus är att den mest heliga platsen av allt är sällskapet av en annan människa. Han sade att vad vi gör till den minsta person gör vi till honom.  Resten finns i brevet.

Lord Jesus, mat we never doubt your love or take for granted the mercy you show us.  We ask that you fill us with your merciful love that we may be merciful as you are merciful especially as we continue our Lenten Journey.  Herre Jesus må vi aldrig tveka att du älskar oss eller ta den barmhärtighet du visar oss för givet.  Vi ber att du fyller oss med din barmhärtiga kärlek att vi må vara barmhärtig särskilt när vi fortsätter vår resa under Fastan.  P. Larry Marcille

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden speciellt i Ukraina. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar under tredje veckan i Fastan

Colette


2022-03-13

 

Veckobrev Lent 2

 Dear Friends,

 Attached is my input for next Sunday and the week following it for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece. I hope, as always, that you will find it helpful for yourselves in your marriage and/or family life.

 This is one of my favourite passages in the Gospels. It puts us in touch with the joy and excitement of Peter in the presence of Christ. He says to Christ: ‘It is wonderful for us to be here’. That has to be the aim of our faith in Christ and our love for one another – to make it possible for each other to be able to say that about your marriage and your family life as well as about your place in the faith community.

 As you go through the week ahead, be assured of my prayers for you. May God bless you with generosity of spirit for one another. May God be with you to bring you ever closer to one another and to the heart of our loving God. Thank you for all you bring to my life.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Idag lördag, hörde jag en utmanande predikan från Fr. Larry Marcille på dailtytvmass.com:

My practice as priest has been to search for the good in other people. Jesus says we must do this even if the other person hates us. How can we do this ? How can I love as God does and overcome evil with good. We must believe that with God all things are possible. God shows kindness and mercy to everyone despite their status.  We have been given the Holy Spirit which helps us to  pray in that particular situation  for those who dislike us and for those who hate us.  Jesus says we must show love for everyone for love releases the power of love in the face of evil.  Love conquers everything, especially our hearts

Min praxis som präst har varit att söka efter det goda i andra människor.  Jesus säger att vi måste göra detta även om andra människor hatar oss. Hur kan vi göra detta?  Hur kan jag älska som Gud gör och besegra ont med gott. Vi måste tro att med Gud är allting möjligt.  Gud visar godhet och barmhärtighet till alla människor trots deras status. Vi har fått den Helige Ande som hjälper oss att be i den speciella situationen för dem som inte tycker om oss och för dem som hatar oss. Jesus säger vi måste visa kärlek till alla för kärlek befriar kärlekens kraft i det ondas ansikte. Kärlek segrar över allting, speciellt våra hjärtan.   

Herre, du vet att förlåtelse och kärlek är alltid svårt men när vi ser vad som händer i Ukraina är det ännu svårare.  Vi vet att allting är möjligt för dig.  Vaka över alla Ukrainare och låt dem känna att du är med dem trots allt som händer.  Vi ber att du öppnar  Putins hjärta så han förstår vilket lidande han orsakar.  Grip in så hans rådgivare vågar  säga emot honom.  Låt det bli fred.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fr Johnny säger till oss idag: "Unfortunately for so many Catholics, Mass has become a burden rather than a joy and a source of enthusiasm and energy.  We need to help each other to gain that grace. Tyvärr för så många katoliker har Mässan blivit en börda hellre än en glädje och en källa till entusiasm och energi. Vi behöver hjälpa varandra att få den nåden".  Resten finns i brevet.

Herre, du vet vad var och en av oss har i hjärtat och vilka bekymmer vi har.  Hjälp oss att mer och mer lita på Dig.  Låt Din  vilja ske med oss och med världen.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Gud
Du som störtar totalitära härskare från deras troner
och upphöjer de ringa och ödmjuka
Vi ber för situationen i Ukraina
Herre, grip in! 
Du som alltid varit vår tillflykt i oro, nöd och krig,
förbarma dig över din värld – också denna dag.
Vi överlämnar oss i dina händer
Amen.  Biskop Sören Dalevi

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar under andra veckan i Fastan,

Colette

2022-03-05

 

Veckobrev Lent 1

Dear Friends,

 We will begin Lent tomorrow, Ash Wednesday. I am sending you my input for the first Sunday of Lent and the week following it for the Couple Prayer and the Newsletter insert for those who use it that way.

 Lent is a challenging time for all of us but we can easily miss the point of it and of the challenge. It is mostly about growing in our love for God and for one another so that we can become ever more fully followers of Christ. On this first Sunday we are put in touch with the temptations that Christ had to face in relation to his call and mission. They are the same ones that we, as individuals and as the Church, have to face also in our call and vocation. I hope you will find this helpful for yourselves in the week ahead.

 You will be in my prayers each day. Please keep me and one another in your prayers. May God be with you to bless you and all your loved ones with joy and peace.

 Johnny 

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Idag hörde jag P. Michael Couts säga: The Liturgy describes Lent as the joyful season of life.  We as Christians should not have a face that looks as if we have come back from a funeral. Liturgin beskriver Fastan som en tid av glädje. Vi Kristna borde inte ha ett ansikte som ser ut som vi har varit på en begravning.

Fr. Johnny skriver bland annat:  The only power we should exercise as followers of Christ is the power of love through which we forget ourselves, die to ourselves, so that others may have life. Den enda makten vi borde utöva som Jesus följeslagare är kärlekens makt genom vilken vi glömmer oss själva, dör till oss själva, så att andra må ha liv. Resten finns i brevet.

During this season of conversion, let us renew our faith, draw from the “living water” of hope, and receive with open hearts the love of God, who makes us brothers and sisters in Christ.  Under Fastan låt oss förnya vår tro, dra från det levande vattnet av hopp och ta emot med öppna hjärtan  kärleken från Gud, som gör oss till bröder och systrar i Kristus. Pope Francis

Gud
Du som störtar totalitära härskare från deras troner
och upphöjer de ringa och ödmjuka
Vi ber för situationen i Ukraina
Herre, grip in! 
Du som alltid varit vår tillflykt i oro, nöd och krig,
förbarma dig över din värld – också denna dag.
Vi överlämnar oss i dina händer
Amen.  Biskop Sören Dalevi

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?