2022-05-27

 

Veckobrev The Ascension

Dear Friends,

 We come to the final week of Eastertide in which we have been celebrating the wonderful truth of the Resurrection of Christ from the dead. This is one of my favourite parts of the Liturgical Year. This is what it is all about! Human life has been changed forever and is now aimed towards eternal life, not just as something in the future but as a reality right now.

 Attached is my input for next Sunday, the feast of the Ascension of Christ into heaven, and the week following it. I hope you will be blessed through your prayer and reflections and your working together for your marriage and family life each day. I will keep you in my prayer day after day. I thank God for you and for the privilege of being part of your lives. And I ask God to bless you with a joy and gladness that will radiate out to the world around you.

 Please continue to grow in your love. Continue to pray for me and for one another. Thank you for all your goodness.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Tiden går fort. Nu har vi kommit till Kristi Himmelsfärdsdag.  Jag älskar den här årstiden. Det känns som att naturen är i samklang med Kristus Uppståndelse och allt som händer därefter. Fr. Johnny skriver följande till oss idag:  The feast of the Ascension of the Lord is above all a feast of hope.  Hope has been described, not just some vague kind of feeling, but rather having someone or something worth living for and dying for.  In Christ, we have such a person.  Kristi Himmelsfärds fest  är framför allt en fest av hopp. Hoppet har beskrivits, det är inte bara en vag slags känsla men snarare att ha någon eller någonting som är värt att leva för.  I Kristus har vi en sådan person. Resten finns i brevet med utmanande tankar.

Nyligen hörde jag följande under predikan från Canada:  Christ gave us the truth.  Christ sends the Holy Spirit to all of us together.  Let us trust that the Holy Spirit will communicate the truth to the whole Church not to one individual,  Let´s walk in the light of the Holy Spirit, the light of the living Christ who will lead us  into all truth. Kristus gav oss sanningen.          Kristus sänder den Helige Ande till oss tillsammans.  Låt oss lita på att den Helige Ande kommer att kommunicera sanningen till hela Kyrkan inte till en individ.  Låt oss gå i den Helige Andes ljus, ljuset av den  levande Kristus som leder oss in i all sanning.

SVAR PÅ BÖN. Tyvärr får jag väldigt lite feedback men igår blev jag riktigt glad.  En kvinna berättade för mig att hennes son med fru som hade separerat för några månader sedan har återförenats.  Vi har bett för dem.  Det var bön och dialog som hjälpte. Jag älskar Psalm 474 i Cecilia som innehåller följande "handling och bön må bli ett".  Tack Herre. Allt är möjligt för Dig.  Vi ber att paret får en ännu djupare relation.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för alla som får sin Första Heliga Kommunion och konfirmeras under den här tiden.  Vi överlämnar dem till Dig.  Vi ber att sakramenten ska bära frukt i deras liv och att det leder dem in i en djupare relation med Dig.  Vi tackar dig för föräldrarna och katekerna som har hjälpt dem till var de befinner sig nu i deras tro.

Herre vi ber för alla andliga och världsliga ledare i världen.  Styrk dem och ge dem visdom och bra omdöme. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette 


2022-05-08

 

Veckobrev Easter 4

 Dear Friends,

 This is my first email to you in the month of May, a very special month for all of us. It is the Month of Mary, the Mother of Christ and our Mother of Perpetual Help. It is also the month in which we prepare for the feast of Pentecost and the outpouring of God’s Holy Spirit.

 The theme of the input for this fourth week of Eastertide is important for both of these thoughts – to whom do you belong? By listening to Christ’s Word we belong to him and find our identity as God’s beloved. In that, the Sacrament of marriage is very significant because it is an intimate relationship of belonging to one another, not as a possession but as a free gift of love.

 I hope you will find the attached input helpful for yourselves in reflecting about and praying for your marriage and family life. You are always in my prayers as, week by week, I think about you and thank God for you. May God bless your love for one another always.

 Johnny 

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

St. John Paul II focused much of his pastoral effort on strengthening marriage. St Johannes Paulus II fokuserade mycket av hans tid på att stärka äktenskap. Under Mässan på dailytvmass från Canada igår predikade en diakon om kallelsen till äktenskap.  Han sade bland annat: "A love that leads to marriage is a gift from God and a great act of faith towards the other human being. En kärlek som leder till äktenskap är en gåva från Gud och en stor handling av tillit till den andra människan."God  of love in your wonderful love for us you have made the love of woman and man the mirror of your everlasting love.  May we reverance all married couples and make it possible for them to grow in their love every day. Kärlekens Gud i Din underbara kärlek till oss har du skapat kärleken mellan kvinna och man, återspeglingen av Din eviga kärlek.  Hjälp oss att vörda alla gifta par och göra det möjligt för dem att varje dag växa i kärleken.  Fr. Johnny´s bönehäfte.

Fr. Johnny utmanar oss idag:  Han säger "Belonging is of the essence of being human and our belonging is identified by and lived out through the voices that we listen to. Tillhörande är av den innersta naturen av  att vara människa och vårt tillhörande identifieras och lever ut genom de röster vi lyssnar till.  Resten finns i brevet.

Fr. Johnny skriver med mycket medkänsla om äktenskap som har slutat med separation eller skilsmässa.  Herre, du som vet allt, var med alla som befinner sig i den situationen.  Fr. Johnny skriver i häftet "Reach into their hearts and lives and bring them to healing.  Rör vid deras hjärta och liv och skänk dem din helande kraft.” Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Låt oss be för alla våra personliga intentioner.

Herre, Ukrainas folk lider så mycket, vi ber att du ingriper så att kriget i Ukraina tar slut.  Låt ingenting värre hända. Var med alla som finns i Ukraina och utanför Ukraina. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla mänskliga och andliga  ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varme Hälsningar,

Colette2022-05-01

 

Veckobrev Easter 3

 

Dear Friends,

 Attached is my input for next Sunday and the week following it for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece. I hope you will find it helpful and encouraging.

 The beautiful invitation that Jesus gives his disciples in this passage of the Gospel – ‘come and have breakfast’ – is such a wonderful invitation for us also. It is there that we will find him, in the ordinary places of our lives with one another in our homes and families. And it is from there that he wants to radiate out to the world around us.

 You will be in my prayers each day of the week ahead as always. Thank you for your love for one another. May God bless your love and all your loved ones. Please continue to pray for me and for all those who share this prayer with us.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

I år är det 20 år sedan Rörelsen ständig bön kom till Sverige.  Jag håller på att ordna en inspirationsträff för alla samordnare sista veckan i augusti.  Det kommer att äga rum i Marielund fredag 26 till söndag 29 augusti.  Jag kommer att skriva ett brev till er under veckan som kommer.  Katolskt magasin har skrivit en artikel om rörelsen.

Vi lever i farliga tider.  Men igår morse hörde jag följande ord som gav mig inspiration och hopp:

Let us trust in our Lord Jesus.  Let us grow in our faith in him.  As we journey through life, let us always hear the calming words of  Our Lord Jesus  as he says "It is I, do not be afraid”. Låt oss lita på Vår Herre Jesus.  Låt oss växa i tro på Honom.  När vi reser genom liv, låt oss alltid höra Vår Herre Jesus lugnande ord när Han säger "Det är Jag, var inte rädd". Fr. Vijai Amirtharay.

Fr. Johnny skriver till os som vanligt på ett inspirerande sätt.  Bland annat säger han:  Because of his resurrection from the dead, Jesus is available to us in all the ordinary things of  our daily lives.  If only we would open our hearts to recognise him and let him shape our lives. One of the big mistakes we often make  is to regard our religion as something we  do for God. Christianity is about what God is doing for us and through Christ who is our way, our truth and our life. På grund av Hans uppståndelse från döden, är Jesus tillgänglig för oss i alla de vanliga sakerna i våra dagliga liv.  Om vi bara öppnar våra hjärtan för att kunna känna igen Honom och låta Honom forma våra liv. En av de stora misstag vi ofta gör är att se vår religion som någonting vi gör för Gud.  Kristendomen handlar om vad Gud gör för oss och genom Kristus som är vår väg, vår sanning och vårt liv.  Resen finns i brevet (couple prayer) och är väl värt att läsa.

Låt oss be för alla våra personliga intentioner.

Herre, Ukrainas folk lider så mycket, vi ber att du ingriper så att kriget i Ukraina tar slut.  Låt ingenting värre hända. Var med alla som finns i Ukraina och utanför Ukraina. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla mänskliga och andliga  ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varme Hälsningar,

Colette
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?