2005-04-24

 

Träff för gruppansvariga

Minst 12 av de gruppansvariga kommer att träffas i Marielund över Kristi Himmelsfärdshelg 5-8 maj. Vi kommer att delta i en kurs för förbönsgrupper
och andra intresserade. Kursen är arrangerad av AKKS (Arbetsgruppen för Karimastisk förnyelse i Katolska Kyrkan i Sverige). Vi får chansen till personlig inspiration och också ett utmärkt tillfälle att kunna uppmuntra och dela erfarenheter med varandra.

Det finns några platser kvar för andra intresserade. Kontakta
Lillemor Hallin 08-7589882 om du är intresserad.

2005-04-08

 

Min Favoritbön

Fyll varje hem med Din Kärlek.
Må vart och ett av våra hem
bli en plats fylld av Din Närvaro
en källa som förmedlar Din Frid.
Amen

2005-04-03

 

Johannes Paulus II R.I.P.

"Mänsklighetens framtid vilar i familjens händer".
Johannes Paulus II, Familiaris Consortio
Vi är nu mer än 500 i Sverige som får dra vårt lilla strå till stacken!besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?