2014-05-21

 
Hej allihopa;
 
Tyvärr är jag lite sen med brevet den här gången.
 
Den här veckan säger Fr. Johnny till oss bland annat: "He teaches us that the only true human way of living is the way of love – the love of God and of each other. Han lär oss att det enda sant mänskliga sättet att leva är kärlekens sätt - kärlek till Gud och till varandra.  Lägg märke till att vi har nu fått brev för två veckor.
 
På samma sätt som förra året kommer Biskop Anders fira Pingstvigiliemässan i Domkyrkan med alla olika Rörelser i Kyrkan, lördagen 7 juni, kl.18.30. Alla som kan är välkomna att vara med.
Mer information med nästa brev.
 
Kvinnan vi bad för förra veckan har fått sin operation. Den tog fem timmar, men allt gick bra. Deo Gratias. Herre, vi ber dig vaka över läkningsprocessen och gör henne vis, så att hon förstår att hon måste ta det lite lugnt ett tag och inte överanstränga sig.
 
Förbön behövs för en kvinna som har hamnat i en knepig situation och vet inte riktigt varför. Herre, Du som vet hela sanningen; Vi ber att du öppnar vägar, som leder till förståelse och försoning och en bra lösning. Lindra hela familjens oro. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på dig.

Fyll varje hem med Din kärlek.
Må vart och ett av vara hem
bli en plats fylld av din närvaro,
en källa som förmedlar din frid.
Bönehäftet Ständig bön för äktenskap och familj
 
Vi hörs om två veckor.
 
Varma hälsningar;
 
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2014-05-11

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Hoppas veckan har varit bra. 
 
Under veckan tog jag kontakt med Anne Doherty för att beställa några engelska bönehäften. Jag tog kontakt med henne med mail tidigare, men tyvärr hade hon ändrat epost ,så mailen kom inte fram till henne. Ni som var med när vi hade inspirationsträffen förra året kommer säkert ihåg Anne och Liam Doherty, som följde med Fr. Johnny hit.  Anne frågade mig om jag hade hört talas om Maria Fongen från Norge, som hon hade hört Vatikanradion. Jag sade till henne att jag hade träffat Maria för några år sedan, när Äktenskapskongressen ägde rum i Jönköping. Maria var en av talarna och dessutom var hon med i rörerelsen. Maria vill gärna få igång Ständig Bön i Norge. Anne vill ha kontakt med Maria och skicka henne bönehäftena. Jag skrev till Maria och bland annat skrev hon tillbaka:  "How curious she came upon this one and only interview I have ever given the Vatican Radio, four years ago..." Så egendomligt att hon hittade den  enda intervju jag har någonsin gett till Vatikanradion, för fyra år sedan.  Anne sade till mig att hon var väldigt imponerad av intervjun. Guds vägar är outgrundliga.
 
Anne vill gärna ha böner för sin man Liam, som står på väntelistan för en bypassoperation. Liam sade några ord vid inspirationsträffen.  Herre, jag vill tack dig för allt som Anne och Liam gör för Ständig Bön.  Jag be att du öppnar vägar för Liam att få bypassoperationen snarast. Lindra Anne och familjens oro och var med läkarna, som utför operationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Vi ber igen den här veckan för kvinnan  som har en knöl i magen och kommer att bli opererad den 14 maj.  Herre, vi överlämnar den här kvinnan till dig igen. Vi ber att Din Helige Ande kommer att leda läkaren som utföra operationen och all sjukhuspersonal som är inblandad. Var med hennes man och pojkar och lindra deras oro. Jesus, Heliga Hjärta vi litar på Dig.
 
Theresia har hört av sig. Det är glädjande att veta att livet är lättare för henne nu.  Hon har flyttat till en annan lägenhet och tror att att det "nu kanske är hennes tid att må bra".
Tack Herre, att du hör bön.  Vi ber för dottern att resan till Taize ska bli en andlig upplevelse för henne och att hon ska få nya kontakter och kompisar och ha ett bra sommar.
Vi ber också för Alicia och hennes döttrar att livet ordnar sig för henne och döttrarna.
 
Jag fick en reflektion, som handlar om kallelser, från Fr. Donal Neary S.J., som är väl värd att begrunda. Jag blev själv lite tagen av den. Jag citerar en del av den. Resten finns på bloggen 

"The baptismal vocation is  for Witness, Love and Service.  This will be expressed in ways in which people take on their baptism;  in Married life, single life - within the single life, religious life, priesthood; Love - the ordinary relationships of life. In the special promise of marriage, in family and in friendship.  Any love is a sharing in the love of God and a sharing of the love of God. In the moments of unselfish love in any relationship we are living out the vocation. When you love, you are doing God’s will!
Dopets kallelse är för vittnesbörd, kärlek och tjänst.  Den kommer att uttrycka sig på sätt som människor tar till sig sina dop; i äktenskap, som ensamstående (allmänt och religiöst/präst); Kärlek - de vanliga relationerna i livet. I det speciella äktenskapslöftet, i familj och i vänskap. Kärlek är alltid att delta i Guds kärlek och ett givande av Guds kärlek. När kärlek är osjälvisk i en relation, då lever vi ut kallelsen. När du älskar gör du Guds vilja!"
 
Lord, be with me as I offer myself in partnership with you to work in your world.
Herre var med mig när jag erbjuder mig själv i partnerskap med Dig att arbeta i Din värld
Donal Neary SJ.
 
Hoppas solen kommer fram snart igen!
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

 

Reflektion

Easter 4
 
We talk about the shortage of vocations.  We wonder about a time when hundreds joined religious life every year.  This brings up all sorts of questions about the future of the church.  Today, Vocations Sunday is not about priesthood only, or religious life.  The first big moment of vocation is baptism  The anointing of chrism is the anointing of vocation. 
 
Witness, Love and Service. 
 
The baptismal vocation is  for Witness, Love and Service.  This will be expressed in ways in which people take on their baptism.  In Married life, single life - within the single life, religious life, priesthood.
 
Witness - to our faith, the love of God.  To the life and the values of Jesus in our lives.  Teaching is not itself a vocation for example but the way we teach is a way of living out our vocation.
 
Love - the ordinary relationships of life. In the special promise of marriage, in family and in friendship.  Any love is a sharing in the love of God and a sharing of the love of God. In the moments of unselfish love in any relationship we are living out the vocation. When you love, you are doing God’s will!
 
Service - the wider world. Love of the poorer world, here and elsewhere. A way of welcoming the stranger.  Christian love doesn’t always mean knowing a person.  We want to make the lives of all deserving of the name human. 
 
Lord, be with me as I offer myself in partnership with you to work in your world.
 
Donal Neary SJ.
 
 
Donal
www.gardinerstparish.ie

2014-05-04

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Just nu tänker jag främst på Fr. Göran Degen, som dog i sömnen den 27 april.  Hans ande har verkligen präglat stiftet och det finns många i stiftet som sörjer honom nu. Jag träffade honom i somras i Arild, när vi firade vår 40e bröllopsdag med barn och barnbarn. Han bodde några dagar med Familjen Nyman i huset bakom oss och vi hade privilegiet att delta i vackra Mässor i det lilla kapellet där. Han hade varit hos Fr. Wilfrid, som hade sagt till honom att han skulle öva sig att ofta säga "Jesus, jag litar på dig."  Han gav denna lilla bön till mig som bot. Ett par dagar senare låg jag på operationsbordet och fick en njure och några körtlar bortopererade. Allt gick bra och jag var väldigt lugn. Jag känner tacksamhet. Tack Herre, för allt som Fr. Göran har gjort för dig under sitt liv. Må hans liv bära ännu rikare frukt. Må han vila i frid. Var med alla som sörjer honom.
Förbön behövs för en kvinna  som har en knöl i magen och kommer att bli opererad den 14 maj.  Herre, vi överlämnar den här kvinnan till dig. Vi ber att Din Helige Ande kommer att leda läkaren som utföra operationen och all sjukhuspersonal som är inblandad. Var med hennes man och pojkar och lindra deras oro. Jesus, Heliga Hjärta vi litar på Dig.
Linda Marie vill att vi ska be för hennes man Thaddaeus att han ska få ett arbete här i Sverige.  Han jobbar i Norge och den tid han är i Sverige med familjen  är ganska begränsad . Herre, du vet hur svårt det är för familjen som måste tillbringa lång tid ifrån varandra på grund av arbetet. Öppna dörrar som kan leda till ett arbete i Sverige för honom, så att familjen kan förenas igen. Helige Josef, be för dem. Moder Maria, vaka över familjen.
Josefa och Stefan vill att vi ska be för alla barn som är utsatta för våld och traffiking.  Be för Staffan, att han får tid snarast för sin höftoperation. Herre, du som är källan till allt liv, vi överlämnar alla barn som är utsatta för våld och traffiking till dig.  Det här är det värsta som kan hända ett barn och vi ber Herre, att du, som är källan till allt liv, öppnar dörrar, så att barn, som har erfarit sådana hemska saker kan bli räddade och helade och leva ett värdigt liv. Herre, Du vet att Staffan har mycket ont. Låt Staffan får sitt höftoperation snarast.
Vi har haft Linnea och familjen med oss i några dagar.  Det är så roligt med Benjamin och Rebecka. De har inga bekymmer och bara njuter av livet. Benjamin lärde sig att cykla på en större pojkcykel och Rebecka klarar av sparkcykel nu. Vi var barnvakt igår kväll medan föräldrarna fick lite egentid, som det heter nu för tiden. Vi spelade ett spel som heter "Resan" som vi har kvar sedan våra barn var små. De fick äta popcorn samtidigt. Vi hade det riktigt mysigt, som Rebecka sade.
Fr. Donal skickade mig en reflektion  , en inspirerande Emmaus berättelse, som angår oss alla.  
Spirit of life, you bring life to all of creation. Help me to follow where you lead.
Livets Ande, du ger hela skapelsen liv. Hjälp mig att följa med dit Du går.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

 

Reflection


Easter 3
I have met many people who found this story really helped at  times when they were down, - hopes gone, illness and many of the crosses of life. like for the apostles, Jesus was not visibly present -  vanished and then they knew he was raised...like us. The presence, active and loving remained. He had accompanied them in a dark journey of life.
 
He found them
 
Jesus went to them, he did not await their visit. Somehow he knew that people of his ‘set’ were in darkness and maybe despair. This is the call of the church – to be with us in prayer, community and service always, and especially for what Pope Francis calls ‘the peripheries of life’. Most of us spend some time there, and appreciate the help of love and faith.
 
Then they went to tell the story of how they were changed. Faith grows in sharing it. A father said –‘ in my child’s first communion, I got faith stronger.’  If we are honest and open with each other in faith, the faith of everyone grows.
 
Here and Now
 
They told their story of Jesus in the here and now. Not reminiscing on what things were once like in Galilee. Notice this week where the Lord is present in love, care, creation, an uplift of joy, prayer and the Eucharist.
 
Every journey of life can be an Emmaus journey where we meet the Lord. Every altar can be the altar of Emmaus, and indeed every meal can be a time of friendship, care and nourishment for body and for soul.
 
Donal Neary SJ.
 
 
Donal
www.gardinerstparish.ie
 






besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...








This page is powered by Blogger. Isn't yours?