2014-05-11

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Hoppas veckan har varit bra. 
 
Under veckan tog jag kontakt med Anne Doherty för att beställa några engelska bönehäften. Jag tog kontakt med henne med mail tidigare, men tyvärr hade hon ändrat epost ,så mailen kom inte fram till henne. Ni som var med när vi hade inspirationsträffen förra året kommer säkert ihåg Anne och Liam Doherty, som följde med Fr. Johnny hit.  Anne frågade mig om jag hade hört talas om Maria Fongen från Norge, som hon hade hört Vatikanradion. Jag sade till henne att jag hade träffat Maria för några år sedan, när Äktenskapskongressen ägde rum i Jönköping. Maria var en av talarna och dessutom var hon med i rörerelsen. Maria vill gärna få igång Ständig Bön i Norge. Anne vill ha kontakt med Maria och skicka henne bönehäftena. Jag skrev till Maria och bland annat skrev hon tillbaka:  "How curious she came upon this one and only interview I have ever given the Vatican Radio, four years ago..." Så egendomligt att hon hittade den  enda intervju jag har någonsin gett till Vatikanradion, för fyra år sedan.  Anne sade till mig att hon var väldigt imponerad av intervjun. Guds vägar är outgrundliga.
 
Anne vill gärna ha böner för sin man Liam, som står på väntelistan för en bypassoperation. Liam sade några ord vid inspirationsträffen.  Herre, jag vill tack dig för allt som Anne och Liam gör för Ständig Bön.  Jag be att du öppnar vägar för Liam att få bypassoperationen snarast. Lindra Anne och familjens oro och var med läkarna, som utför operationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Vi ber igen den här veckan för kvinnan  som har en knöl i magen och kommer att bli opererad den 14 maj.  Herre, vi överlämnar den här kvinnan till dig igen. Vi ber att Din Helige Ande kommer att leda läkaren som utföra operationen och all sjukhuspersonal som är inblandad. Var med hennes man och pojkar och lindra deras oro. Jesus, Heliga Hjärta vi litar på Dig.
 
Theresia har hört av sig. Det är glädjande att veta att livet är lättare för henne nu.  Hon har flyttat till en annan lägenhet och tror att att det "nu kanske är hennes tid att må bra".
Tack Herre, att du hör bön.  Vi ber för dottern att resan till Taize ska bli en andlig upplevelse för henne och att hon ska få nya kontakter och kompisar och ha ett bra sommar.
Vi ber också för Alicia och hennes döttrar att livet ordnar sig för henne och döttrarna.
 
Jag fick en reflektion, som handlar om kallelser, från Fr. Donal Neary S.J., som är väl värd att begrunda. Jag blev själv lite tagen av den. Jag citerar en del av den. Resten finns på bloggen 

"The baptismal vocation is  for Witness, Love and Service.  This will be expressed in ways in which people take on their baptism;  in Married life, single life - within the single life, religious life, priesthood; Love - the ordinary relationships of life. In the special promise of marriage, in family and in friendship.  Any love is a sharing in the love of God and a sharing of the love of God. In the moments of unselfish love in any relationship we are living out the vocation. When you love, you are doing God’s will!
Dopets kallelse är för vittnesbörd, kärlek och tjänst.  Den kommer att uttrycka sig på sätt som människor tar till sig sina dop; i äktenskap, som ensamstående (allmänt och religiöst/präst); Kärlek - de vanliga relationerna i livet. I det speciella äktenskapslöftet, i familj och i vänskap. Kärlek är alltid att delta i Guds kärlek och ett givande av Guds kärlek. När kärlek är osjälvisk i en relation, då lever vi ut kallelsen. När du älskar gör du Guds vilja!"
 
Lord, be with me as I offer myself in partnership with you to work in your world.
Herre var med mig när jag erbjuder mig själv i partnerskap med Dig att arbeta i Din värld
Donal Neary SJ.
 
Hoppas solen kommer fram snart igen!
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?