2005-05-21

 

Grupper i Sverige

Nu (05-05-21) är vi drygt 500 bedjare i Sverige. Du som skulle vilja ansluta dig, skriv gärna en mail till mig och jag hjälper dig vidare.

Även om bönekedjan startade inom Katolska Kyrkan är den ekumenisk; Alla är jättevälkomna och vi har flera medlemmar inom Svenska Kyrkan.

Följande grupper är aktiva. Om inget annat sägs organiseras gruppen av katolska församlingen på orten. Jag ger gärna info om kontaktpersoner.


Datum . . . . . . . . . . . . Grupp/ort
varje månad

. 1 . . . . Stockholm, Eugenia församling
. 2 . . . . Stockholm, Nacka
. 3 . . . . Gävle
. 3 . . . . Bromma Kapellförsamling
. 4 . . . . Örebro
. 5 . . . . Stockholm, Domkyrkoförsamlingen
. 5 . . . . Norrköping
. 6 . . . . Umeå
. 7 . . . . Göteborg
. 7 . . . . Märsta
. 8 . . . . Karlstad
. 9 . . . . Linköping
10 . . . . Olofström
11 . . . . Stockholm, Haninge
12 . . . . Eskilstuna
13 . . . . Stockholm, Marie Bebådelse församling
14 . . . . Falun
15 . . . . Malmö
16 . . . . Lund
17 . . . . Uppsala
18 . . . . Järfälla
18 . . . . Nyköping
19 . . . . Täby
19 . . . . Södertälje, Fittja
20 . . . . Kalmar
21 . . . . Gotland
21 . . . . Sverige, Women's Federation for World Peace
22 . . . . Helsingborg
23 . . . . Västerås
23 . . . . Stockholm, Rönninge församling (Missionskyrkan)
24 . . . . Sundsvall
24 . . . . Bankeryd (Svenska Kyrkan)
25 . . . . Luleå
25 . . . . Växjö
25 . . . . Tensta
26 . . . . Kristianstad
27 . . . . Lidköping, Skövde
28 . . . . Jönköping
29 . . . . Halmstad
30 . . . . Trollhättan
31 . . . . Värnamo

(Uppdaterat 10-06-21; Vi är nu över 800 i Sverige. Rörelsen har också spritt sig härifrån till Brasilien, Frankrike, Danmark, Island och Norge.)

2005-05-13

 

Från Träffen

Vi var 11 av de ansvariga från några av de olika församlingarna som träffades i Marielund i helgen "inspiritationsdagar för bönegrupper´och andra iintreserade" organiserad av AKKS (Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i katolska Kyrkan i Sverige. Sr. Nancy priorinna för Barhärtighetssystrarna i Bönens hus New York var ledare.

Det var en mycket inspirerande kurs med undervisning av Sr. Nancy, samtalsgrupper och bön. Jag kom dit lite trött och hängig men åkte därifrån upplyftad, glad och helad.
Det var väldigt roligt att träffa alla ansvariga för ständig bön runt om i landet och dela erfarenheter. Vilken kraft det finns.
Nu kommer Pingst och jag ber att med Andens kraft de här dagarna kommer att bära frukt, rik frukt som består
i våra familjer, våra församlingar, på arebetet och i vårt granskap. Det blir så om vi är tillgängliga, sårbara och förvantansfulla som Sr. Nancy sade.
Kan inte ni som deltog i kursen skriva erfarenheter av kursen här, som kommentarer? Jag tror att det skulle vara mycket uppskattat.

2005-05-01

 

Förböner

Vi kan be för varandras intentioner och också dela bönesvar med varandra. Om du vill att vi ska be för någon eller något speciellt: mejla mig eller skriv ditt önskemål (som kommentar) här under! (Klicka i "anonymus" eller "other"+ skriv namn. "Password" behövs inte. Klicka "Publish your Comment". Det kan sedan ta någon dag innan ditt önskemål kommer upp på bloggen.)besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?