2016-02-28

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Det har varit en händelserik vecka för mig. Jag har varit i Stockholm och deltagit i reträtten med Fr.John Baptist.  Det var givande och gav mycket att tänka på.  Jag bodde hos Linnea, som också deltog och det var underbart att vakna på morgonen och höra Benjamin och Rebeckas prat. De har växt så otrolig mycket och är inte små barn längre.  Det var roligt att följa med dem till skolan. Vi ska ha dem här hemma i Karlstad under veckan som kommer, som är sportlovet.
 
Idag har jag träffat Sandra från Malta och en kompis till henne. Sandra flyttade tillbaka till Malta för ungefär ett år sedan och fortsätter att delta i vår Ständig bön -grupp i Karlstad.  Hon deltog i vårt möte i söndags.  Hon summerade innehållet i mötet med tre ord Hopp, Öppenhet och Kärlek.  Jag har mediterat över de tre orden under dagen. Många har problem med relationer i äktenskap, i familjen,  på jobbet, i Kyrkan  och inte så sällan ger man upp och tycker att allt är hopplöst. Det är viktigt att inte ge upp utan försöka lösa problemen med fokus på de tre orden Hopp, Öppenhet och Kärlek för då har man en chans att nå en lösning. Tack Sandra.
 
Jag har inte hört någonting om Maria Nyman, men tydligen har hon hittills kunnat behålla barnet. Hon måste vara kvar på sjukhuset till födelsen på grund av att moderkakan har växt fast i livmodern. Hon har förmodligen nått vecka 30 nu. Hon vill att vi fortsätter att be för henne. Vi tackar Dig Herre, Du som är källan till allt liv, att Maria hittills har kunnat behålla barnet. Vi ber att du fortsätter att ge henne styrka och mod och att hon känner sig buren av alla böner.  Moder Maria, vaka över födelsen när det är dags.  Lindra hela familjens oro och låt sjukhuspersonalen blir inspirerad av den Helige Ande, så att de fattar de rätta besluten.  Helige Josef, skydda hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Kvinnan, som har cancer i blåsan, har fått cellgift den här veckan.  Hon och  familjen är i stort behov av våra böner.  Herre, vi överlämnar kvinnan och hela familjen till Dig.  Lindra kvinnans oro, Herre och låt henne känna att hon är i Dina händer. Vi ber att Du bryter in i situationen med Ditt ljus och stärker hela familjen. Hela kvinnan till kropp och själ och inspirera sjukhuspersonalen och alla som har med dem att göra. Låt dem få all mäsklig och andlig hjälp som de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En familj som har djupa äktenskapsproblem vill ha förböner. Herre, vi ber Dig att gripa in i deras förhållande och hjälpa dem att kunna förstå varandra  och att kunna lösa problemen genom de tre orden Hopp, Öppenhet och Kärlek. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna vill att vi ber för hennes hälsa och att hon får en familj. Herre, vi överlämnar den här kvinnan till Dig och ber att hon blir helad till kropp och själ. Vi ber att Du ger henne den familj hon längtar efter. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
May the Lord grant us all the wisdom to trust only in Him and not in things or in human strength, only in Him.
Må Herren ge oss all visdom att lita bara på Honom och inte på saker eller mänsklig styrka, bara på Honom.
Påve Franciskus.
 
Varma hälsningar;
 
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 

2016-02-21

 

Veckobrev


Hej allihopa;
 
Idag hade Bertha och jag inspirationsmöte för Ständig bön för äktenskap och familj här i Karlstad.  Vi var ungefär 20 personer som deltog i mötet, som var varmt och öppet.  Faktum att vi är förenade varje 8e i månaden och ber för varandras personliga intentioner ger hopp och mod. Flera berättade om bönesvar. 
Påve Franciskus pratar om "Fem Finger Bön" som lyder så här:  1. Vänner och Familj, 2. Ledare och Lärare, 3. Auktoritet, 4. Svaga och Sjuka och 5. Mig själv. Jag har funderat en hel del om mig själv och tror att när man har bett för alla andra förstår man bättre vad man behöver själv. Påve Franciskus säger också "Målet med bön är för oss att bli djupare medvetna om vad vi verkligen behöver." Jag tänker också på vad Fr. Johnny säger att vi ska be för personer och vad vi tror de behöver.
 
Maria Nyman fortsätter att vara i behov av våra böner. Tack Herre, Du som är källan till allt liv, att Du ger Maria ny styrka och förtröstan genom de sjukas smörjelse. Vi ber att du gör det möjligt för Maria att behålla barnet några veckor till och att Du och Moder Maria vakar över födelsen.  Lindra hela familjens oro och låt sjukhuspersonalen blir inspirerad av den Helige Ande, så att de fattar de rätta besluten. Låt Maria känna sig buren av våra böner. Helige Josef, skydda hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Kvinnan som har cancer i blåsan har nu fått urinvägsinfektion.  Hon fick hoppa över behandlingen den här veckan på grund av detta och det gör henne orolig. Hon och  familjen är i stort behov av våra böner.  Herre, vi överlämnar kvinnan och hela familjen till Dig.  Lindra kvinnans oro, Herre, och låt henne känna att hon är i Dina händer. Vi ber att Du bryter in i situationen med Ditt ljus och stärker hela familjen. Hela kvinnan till kropp och själ och inspirera sjukhuspersonalen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Yvonne får den efterlängtad operation på axeln den 8e mars. Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig.  Låt ingenting händer som skulle förhinder operationen. Jesus Helige Hjärta. vi litar på Dig.
 
Jag hoppas jag inte har glömt något eller någon. Om så är fallet, låt mig veta det.
 
Gods work in me is in progress and that calls for patience. But the work is in progress because God has already begun it  - and that is reason for hope. / Guds arbete i mig är igång och då måste vi ha tålamod. Men arbetet är igång för Gud har redan påbörjat det - och det är en orsak till hopp.
Loyola Press
 
Varma hälsning andra veckan i Fastän!
 
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-02-14

 

Veckobrev

Hej allihopa;

Fr. Johnny utmanar oss verkligen den här veckan. Han skriver:  "The only power we should exercise as followers of Christ is the power of love through which we forget ourselves, die to ourselves so that others may have life." Den enda makt vi borde utöva som Guds efterföljare är kärlekens makt genom vilken vi glömma bort oss själva, dö för oss själva så att andra må få liv.

Bertha skriver: "Var snäll och vidarebefordra min tacksamhet för förböner i väntan på mitt blodprovsvar.  Lab-analys har visat negativt för det läkarna misstänkte." Deo Gratias.

Vi fortsätter att be för paret Steve och Jenny, som ska gifta sig den 19e mars, Helige Josefs festdag. Vi överlämnar paret till Dig igen och ber att den Helige Ande fortsätter vara med i förberedelserna för vigseln och att allt ska ske enligt Din vilja. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

För ett par veckor sedan bad vi för Maria Nyman som väntar sitt femte barn och har ganska allvarliga graviditetskomplikationer. Moderkakan har växt fast i livmodern och riskerar gå in i andra  organ.   Hon har haft flera stora blödningar och är kvar på sjukhuset resten av graviditeten, där hon måste vara sängliggande hela tiden. Barnet mår bra. Maria tog emot de sjukas smörjelse igår vilket gav henne ny styrka och förtröstan. Tack Herre, du som är källan till allt liv att du ger Maria ny styrka och förtröstan genom de sjukas smörjelse. Vi ber att du gör det möjligt för Maria att behålla barnet några veckor till och att Du och Moder Maria vakar över födelsen.  Lindra hela familjens oro och låt sjukhuspersonalen blir inspirerad av den Helige Ande, så att de fattar de rätta besluten. Låt Maria känna sig buren av våra böner. Helige Josef skydda hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kristina Nemeth skriver:  "Jag ser fram emot veckobreven som kommer och  jag brukar stämma in i förbönerna för de olika människor som skriver till dig." Tack Kristina. Hon vill att vi ber för hennes far, som ska till urologen på tisdag, dit han fått akuttid pga av högt PSA-värde, som i värsta fall kan innebära spridd prostatacancer. Herre, vi överlämnar Michael till Dig.Vi ber för helande till kropp och själ för Michael och att Du välsignar vårdpersonal, som skall ta hand om honom. Var med familjen och lindra deras oro. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

Jag vet inte hur det har gått för kvinnan som har cancer i blåsan, men jag vet att hon och hela familjen är i behov av våra böner. Herre, Du vet hur det är med dem just nu. Vi ber att Du bryter in i situationen med ditt ljus och stärker hela familjen. Hela kvinnan till kropp och själ och inspirera sjukhuspersonalen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Germaine vill att vi be för hennes Mamma, Maria, som har lunginflammation.  Hon blev inlagd på sjukhus och har nyss kommit hem. Hon kan inte svenska eller engelska så det har inte varit så lätt för henne. Herre, vi lägger Maria i dina heliga händer och ber att hon blir helad till kropp och själ. Moder Maria, vaka över henne. Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig.
 
Söndagen 21 februari, söndagen som kommer, har min församling i Karlstad ett inspirationsmöte för Ständig bön för äktenskap och familj
direkt efter 11-Mässan.
 
Let us think about Jesus who goes before us, who guides us along the way. This is our joy and this is our fruitfulness: to travel with Jesus.
Låt oss tänka på Jesus som går före oss, som ledar oss längs vägen. Detta är vår glädje och detta är vår fruktbarhet: att resa med Jesus.
Påve Franciskus
 
Ha en glad Fasta, som Fr. Johnny önskar oss.
 
Varma hälsningar;
 
Colette.
 
 
Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-02-07

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr. Johnny skriver idag bland annat: "The most important thing about any faith community is that it should be attractive for others /det viktigaste för en troskommunitet är att den ska vara attraktiv för andra".
 
Karin tackar för alla böner för hennes man, Lars, som hade en 10 timmars operation av en nerv i ansiktet.  Det har gått bra och han har inget ont längre. Deo Gratias.
 
Christina skrev angående förra veckans brev: "Ang. paret som tycks sluta i att de går skilda vägar - kanske kan de göra det för en provtid? . Och då tänkte jag på en speciell rosenkransbön till Jesu Heliga Sår. På varje Fader Vår-kula i vanliga rosenkransar ber man: Evige Fader, Vi offrar åt dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår för helande av våra hjärtans sår.  Och på de 10 mindre kulorna: Jesus, genom dina Heliga Sår, förlåt och förbarma dig över oss." De fortsätter att vara i stort behov våra böner. Vi ber, Herre, att Du bryter in med Ditt ljus och gör det möjligt för dem att förstå den andres sida av problemet. Allt är möjligt för Dig.  Öppna dem för att kunna förstå varandra. Ta bort all bitterhet och vad som än händer, låt dem vara vänner, för barnets skull.  Helige Ande, de behöver Din hjälp.
 
Kvinnan som har cancer i blåsan kommer att börja  cellbehandling den 10 februari.  Herre, vi överlämnar den här kvinnan till Dig. Du vet att hon känner sig förtvivlad. Ge henne mod och styrka genom våra böner. Låt henne få all den mänskliga och andliga hjälp hon behöver och låt den Helige Ande inspirera läkare och sjukhuspersonal, som har hand om henne. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Marina Håkonsson skrev: "Jag gör också som Christina, när jag läser dina brev så stannar jag upp och instämmer i din bön för de olika människorna du berättar om."  Tack Marina.
 
Father of compassion, God of all encouragement. Thank you,  for reaching out to me when I am most in need. Help me to do the same for others.
Medlidandets Fader; All uppmuntrans Gud . Tack för att du sträcker ut Din hand till mig när jag behöver den som mest. Hjälp mig att göra detsamma för andra. (Loyola press)
 
Nu på onsdag börjar fastan. Hoppas det blir en fin och inspirationsfylld tid för oss alla.
 
Varma hälsningar;
 
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?