2016-02-21

 

Veckobrev


Hej allihopa;
 
Idag hade Bertha och jag inspirationsmöte för Ständig bön för äktenskap och familj här i Karlstad.  Vi var ungefär 20 personer som deltog i mötet, som var varmt och öppet.  Faktum att vi är förenade varje 8e i månaden och ber för varandras personliga intentioner ger hopp och mod. Flera berättade om bönesvar. 
Påve Franciskus pratar om "Fem Finger Bön" som lyder så här:  1. Vänner och Familj, 2. Ledare och Lärare, 3. Auktoritet, 4. Svaga och Sjuka och 5. Mig själv. Jag har funderat en hel del om mig själv och tror att när man har bett för alla andra förstår man bättre vad man behöver själv. Påve Franciskus säger också "Målet med bön är för oss att bli djupare medvetna om vad vi verkligen behöver." Jag tänker också på vad Fr. Johnny säger att vi ska be för personer och vad vi tror de behöver.
 
Maria Nyman fortsätter att vara i behov av våra böner. Tack Herre, Du som är källan till allt liv, att Du ger Maria ny styrka och förtröstan genom de sjukas smörjelse. Vi ber att du gör det möjligt för Maria att behålla barnet några veckor till och att Du och Moder Maria vakar över födelsen.  Lindra hela familjens oro och låt sjukhuspersonalen blir inspirerad av den Helige Ande, så att de fattar de rätta besluten. Låt Maria känna sig buren av våra böner. Helige Josef, skydda hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Kvinnan som har cancer i blåsan har nu fått urinvägsinfektion.  Hon fick hoppa över behandlingen den här veckan på grund av detta och det gör henne orolig. Hon och  familjen är i stort behov av våra böner.  Herre, vi överlämnar kvinnan och hela familjen till Dig.  Lindra kvinnans oro, Herre, och låt henne känna att hon är i Dina händer. Vi ber att Du bryter in i situationen med Ditt ljus och stärker hela familjen. Hela kvinnan till kropp och själ och inspirera sjukhuspersonalen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Yvonne får den efterlängtad operation på axeln den 8e mars. Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig.  Låt ingenting händer som skulle förhinder operationen. Jesus Helige Hjärta. vi litar på Dig.
 
Jag hoppas jag inte har glömt något eller någon. Om så är fallet, låt mig veta det.
 
Gods work in me is in progress and that calls for patience. But the work is in progress because God has already begun it  - and that is reason for hope. / Guds arbete i mig är igång och då måste vi ha tålamod. Men arbetet är igång för Gud har redan påbörjat det - och det är en orsak till hopp.
Loyola Press
 
Varma hälsning andra veckan i Fastän!
 
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?