2016-09-25

 

Veckobrev 26 söndagen under året


Hej allihopa;
De var glädjande att höra att Fr. Johnny kunde fira sina 50 år som präst i tre dagar.  Det är en stor sak att vara präst i 50 år. Herre, tack för att Fr. Johnny finns och för allt han gör för äktenskap och familjeliv.  Han skriver till oss bland annat: "It is time to catch the spirit of Jesus and let our love shine out to the world we live in and to the parish we are part of.   Tiden är inne att fånga Jesu Ande och låta vår kärlek lysa ut över världen vi lever i och församlingen vi är en del av." Mer finns i bilagan.
För några veckor sedan bad vi för ett par som skulle gå skilda vägar men det har de inte gjort.
Tack Herre, för ditt ingripande i det här äktenskapet. Må de gå vidare med en fördjupning av sin relation. Moder Maria, vaka över dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber för paret som kommer att gå skilda väger.  Herre, ge dem den visdom de behöver, så att
allt kommer att ske till barnets bästa och för parets bästa. Gör dem mottagliga för all hjälp de kan behöva. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Lord, you know the stresses and issues that cloud my mind and heart.
Send forth your spirit that I, with greater clarity, embrace and act upon the gift of faith, hope and love.
Herre, Du känner till de påfrestningar och frågor som fördunklar mitt sinne. 
Sänd ut din Ande, så att jag med större klarhet omfamnar och handlar enligt gåvorna tro, hopp och kärlek.
Varma hälsningar;
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2016-09-19

 

Veckobrev

Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
Hej allihopa;
 
Så underbart det är med sensommardagar!  Luften är helt annorlunda än under våren.  Det känns som ett lugn har kommit ner över jorden och det är vilsamt. De olika årstiderna är verkligen fantastiska.  Tack Herre, Du som har skapat allt.
 
Jag undrar om några av er tittade på Skavlan i fredagskväll.  Fergie, som har varit gift med en av de engelska prinsarna, sade att tre saker är viktiga i en relation: Kommunikation, kompromiss och medkänsla. Ett ord till som är viktigt är respekt.
 
Fr. Johnny firade 50 år som präst den 18 september. Några av er kommer säkert ihåg att den 1 September 2012 firade vi 10 år av Ständig Bön för Äktenskap och Familj i Sverige.  Vi bjöd Fr. Johnny till Sverige och han och P. Klaus Dietz  koncelebrerade Mässan. Jag frågade, för en tid sedan, Fr. Klaus om han kunde fira Mässan för Fr. Johnnys intentioner och det gjorde han nu, den 14 september. Fr. Johnny ber för oss alla och om någon känner för att skriva till honom, gör gärna detta.  Alla behöver uppmuntran.  Herre, vi vill tacka Dig för Fr. Johnny och för allt han har gjort under hans 50 år som präst. Tack för att Du inspirerade honom att grunda rörelsen Ständig bön för äktenskap och familj och för det vackra bönehäfte som Du inspirerade honom att skriva. Tack för hans hängivenhet och hans medkänsla. Tack för alla människor som engagerar sig i detta. Välsigna Fr. Johnny och oss alla med Andens kraft, så att rörelsen kan bli ännu större. Må allt som Fr.Johnny gör och har gjort genom sitt liv ge ännu mer frukt, frukt som består.
 
Paret med den komplicerade relationen fortsätter att behöva våra böner.  Herre, vi överlämnar paret och barnet till Dig.  Öppna dem för Din Andes Kraft och påverka dem, så att de tänker mer  på barnets bästa och att barnet behöver en bra relation med både mamma och pappa. Vad som än händer, låt inte barnet komma till skada. Hjälp dem att lösa alla problem, så att de inte behöver gå till rätten.  Gör dem mottagliga för all mänsklig och andlig hjälp de behöver.  Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 
Paret som har en relation, som går upp och ner, fortsätter att behöva våra böner också. Herre, Du vet allt,  Du vet vad det är som inte stämmer i deras relation. Ge dem medkänsla för varandra.  Väck dem, så att de inser att de måste söka hjälp innan det är för sent. Gör de båda mottagliga för att kunna söka hjälp innan det är för sent.  Hjälp båda parter att inse att de måste göra detta, speciellt för barnets skull. Herre, jag saknar ord, men Du vet vad som finns i mitt hjärta.  Jesus, Heliga Hjärta, jag litar på Dig.
 
Kvinnan, som har haft cancer i urinblåsan, har fått besked att de senaste provtagningarna inte visat på någon cancer, men hon har en inflammation i blåsan som även är infekterad.  Hon står på antibiotika konstant och tyvärr blir hon illamående av detta. Herre, vi överlämnar den här kvinnan till dig. Du vet hur mycket hon lider. Vi ber för helande för henne båda kroppsligt och själsligt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Mercy, dear Lord, help me see it, hear it, know it. Help me recognise how your mercy flows through my life.
The only path forward is love. Mercy dear Lord. Through your mercy, make me merciful. 
Barmhärtighet, käre Herre, hjälp mig se det, höra det, känna det. Hjälp mig känna igen hur Din barmärtighet flyter genom mitt liv.
Den enda vägen framåt är kärlek. Barmhärtighet, käre Herre. Gör mig barmhärtig genom Din barmhärtighet.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 
 

2016-09-14

 

Veckobrev


 
Hej allihopa;

Idag hade jag en långt samtal med min bror på Irland.  Jag blev förvånad när han frågade mig om vår barns familjer äter måltiderna tillsammans. Tydligen finns det en tendens på Irland att inte göra det. Sedan blev jag ännu mer förvånad när jag läste i Fr. Johnnys brev ; "Den reguljära familjens måltider kommer att göra mer för att förena oss än alla andra åtgärder vi kan göra, för att det hjälper oss att inkludera varandra i våra liv / The regular family meal will do more to unite us than any other action we can take as it helps us to include each other in our lives. Mer finns i brevet.

Paret med den komplicerade relationen kommer att gå skilda vägar.  Det är sorgligt, men helt nödvändigt. Herre vi överlämnar deras framtid till Dig. Vi ber att Du helar deras sår och hjälper dem att kunna förlåta varandra så småningom.  Låt inte barnet komma till skada och ge dem Andens Kraft, så att de kan ordna allt för barnets bästa. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
Ett par, som vi har bett för tidigare, vill ha förbön igen. Det verkar som om deras relation går upp och ner hela tiden. Herre,vi överlämnar det här paret till Dig igen. Låt dem förstå att i första hand måste de se vad de kan göra åt sitt eget beteende för att situationen ska kunna få en ändring på djupet. Det är inte lätt Herre, men allt är möjligt med Din hjälp och bön och handling måste vara ett. Öppna vägar, så att båda blir beredda att acceptera den mänskliga hjälp som finns, utan att känna skam, innan det är för sent. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
OSB:  Fr. Johnny Doherty firar 50 år som präst (Golden Jubilee) den 18 September.  Låt oss inte glömma att be för honom. Han ber alltid för oss.
 
Jesus, you sent your discipels to teach and to heal, showing others how close God is to those who suffer. Gift me with the grace to bring your healing presence to those who are i need.
Jesus, du skickade dina lärljungar att undervisa och hela för att visa andra hur nära Gud är dem som lider.  Ge oss gåvan att kunna ta Din helande närvaro till de som behöver det.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?