2016-09-14

 

Veckobrev


 
Hej allihopa;

Idag hade jag en långt samtal med min bror på Irland.  Jag blev förvånad när han frågade mig om vår barns familjer äter måltiderna tillsammans. Tydligen finns det en tendens på Irland att inte göra det. Sedan blev jag ännu mer förvånad när jag läste i Fr. Johnnys brev ; "Den reguljära familjens måltider kommer att göra mer för att förena oss än alla andra åtgärder vi kan göra, för att det hjälper oss att inkludera varandra i våra liv / The regular family meal will do more to unite us than any other action we can take as it helps us to include each other in our lives. Mer finns i brevet.

Paret med den komplicerade relationen kommer att gå skilda vägar.  Det är sorgligt, men helt nödvändigt. Herre vi överlämnar deras framtid till Dig. Vi ber att Du helar deras sår och hjälper dem att kunna förlåta varandra så småningom.  Låt inte barnet komma till skada och ge dem Andens Kraft, så att de kan ordna allt för barnets bästa. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
Ett par, som vi har bett för tidigare, vill ha förbön igen. Det verkar som om deras relation går upp och ner hela tiden. Herre,vi överlämnar det här paret till Dig igen. Låt dem förstå att i första hand måste de se vad de kan göra åt sitt eget beteende för att situationen ska kunna få en ändring på djupet. Det är inte lätt Herre, men allt är möjligt med Din hjälp och bön och handling måste vara ett. Öppna vägar, så att båda blir beredda att acceptera den mänskliga hjälp som finns, utan att känna skam, innan det är för sent. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
OSB:  Fr. Johnny Doherty firar 50 år som präst (Golden Jubilee) den 18 September.  Låt oss inte glömma att be för honom. Han ber alltid för oss.
 
Jesus, you sent your discipels to teach and to heal, showing others how close God is to those who suffer. Gift me with the grace to bring your healing presence to those who are i need.
Jesus, du skickade dina lärljungar att undervisa och hela för att visa andra hur nära Gud är dem som lider.  Ge oss gåvan att kunna ta Din helande närvaro till de som behöver det.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?