2020-01-26

 

Veckobrev ordinary 3 & Presentation of Christ in the TempleFr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,


Jag börjar med underbara nyheter om svar på bön.  Monica skrev om mannen vi bad för förra veckan:

"Familjefadern 36 år på Sahlgrenska hjärntumör opererades ....
Op. gick bra , läkaren nöjd.HAN kan se!! Tack och Pris!
Gud vare lovad!!"  Deo gratias.

Jag har läst en artikel om Kristen meditation för barn i en Jesuit tidskrift "The Messenger". Jag blev tagen av det. Jag citerar en del saker som jag läste. "Children love to meditate, they take to meditation like ducks  to water. Very many children spoke of becoming intensely aware in meditation of their inherent goodness. Derek (9) said "When I meditate I go on a journey down to God" Alex said when I hear the chimes at the start of meditation, I imagine it is God ringing my doorbell and I open my heart to let him in". As well as making them aware of the goodness within themselves, meditaton helps children to appreciate the innate goodness in others and to relate better with them. Barn älskar att meditera, de tar till sig meditation som änder till vatten. Väldigt många barn sade att de blev ytterst medvetna om deras naturlig godhet när de mediterade. Derek 9 år sade - när jag mediterar, tar jag en resa ner till Gud. Alex sade - när jag hör klockringningen vid början av meditationen, fantiserar jag att det är Gud som ringer på dörrklockan och jag öppnar mitt hjärta så att han kan komma in. Förutom att bli medvetna om godheten i sig själva, hjälper meditation barn att uppskatta den medfödda godheten i andra och relatera bättre till dem." Herre, vi överlämnar alla barn i dina heliga händer.  Hjälp oss att leda dem närmare dig och Din kärlek. Jesus Heliga hjärta, vi litar på Dig.

Lord Jesus, open the doors of my heart  to the grace of the Holy Spirit. Help me as you work through me to open the hearts of others to your love. Herre Jesus öppna dörrarna av mitt hjärta till nåden från den Heliga Anden. Hjälp mig, när du arbetar genom mig att öppna andras hjärtan för Din Kärlek. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 As I will be away in Esker, Athenry, Co. Glaway next week for our annual Redemptorist retreat, I am sending you two instalments of the Couple Prayer – for next week and the week after.  Please pray for all of us that the retreat will be a time of joy and renewed hope for our Community.  I will be praying for you and all your loved ones when I am there.

 I hope you will find these two inputs helpful for your marriage and your family life.  Pope Francis recently asked us to dedicate this coming weekend to the Word of God – to make it a special time of pledging our lives to be shaped by the Word of God in the Scriptures and to finding the Word of God in our lives of love , our lives of hope and our lives of faith. “It is in your hearts and it is on your lips”. 

 May God’s blessing be with you and all those you love in the two weeks ahead.

Johnny2020-01-20

 

Veckobrev Ordinary 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 
Hej allihopa,
Nu när jag börjar skriva, efter en molnigt mörk dag igår, skiner solen och det finns inte ett moln på himmelen.  Deo gratias.

Fr. Johnny skriver den här gången: It is hard to believe our love has so such power, that our love can transform the world in so far as we point towards Christ our Saviour. Det är svårt att tro att vår kärlek har så mycket makt, att vår kärlek kan förändra världen så länge vi riktar oss mot Kristus, vår frälsare.

Nu i januari, när allt är lite lugnare, tycker jag det är en bra tid att sprida ständig bön till nya deltagare.  När  jag upptäcker någon som kunde vara intresserad brukar jag visar dem listan och böneboken. De flesta brukar vara intresserade men vi måste acceptera att det inte passar alla.   Samordnare i Nyköping kontaktade mig nyligen.  2007 startade Ständig Bön i den församlingen.  Den är stark där så som i många andra församlingar.  Många församlingar firar Mässan, inte för ständig bön för äktenskap och familjen, men för alla äktenskap på just deras bönedag.

Jag vill också uppmuntra er att delta i Nordic Family Days. Haugeton, Fredrikstad, Norway.  Bland föredragshållarna finns Biskop Anders och Sr.Sophie. Det blir en bra blandning av andlighet och gemenskap med program för alla åldrar.

Nordic Family Days      https://pastoral.no/nordiske-familiedager/ 
 
The Catholic Bishops of Scandinavia invite Catholic families from all five countries to a great gathering at Haugetun Boarding School, Norway with the theme Love in the Family—Strength for the Church .  May 21 - 24, 2020  (Kristi Himmelsfärdshelg)

Parents, children, teens, grandparents—small and big families alike— are all welcome to four days of inspiring talks, workshops, prayer and good sharings about the joys and challenges of family life in the light of our Catholic faith. Our Bishops will be there to encourage and guide us. 

Accommodation
The families will be lodged in the number of double rooms they need, most of them with individual bathrooms. The school provides extra mattresses for children and all bed clothes. Bring a baby cot if you need. Youth may be accommodated on mattresses in class rooms. Check out www.haugetun.no/internat and get acquainted with the place. 

The prices include three nights at Haugetun Boarding School, all meals and a visit to the Old Town and St. Birgitta Church in Fredrikstad. Travel costs are not included. Prices Adults (12 years +): NOK 1500, Children 4-11 years: NOK 750 Children below 4 years: FREE                  Booking fee: NOK 250 per family


En kvinna skriver "Jag vill att du lägger till en famljefar 36 år som imorgon opereras på Sahlgrenska för hjärntumör och hela hans familj". M opererades i början av veckan.  Herre, vi överlämnar fadern i dina heliga händer. Vi ber att han blir helad till kropp och själ. Led alla personal som har hand om honom. Lindra M och familjens oro och låt dem känner sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Loving God, may I be filled with you. Thank you for your love, ever present, ever strong, ever consuming.  Kärleksfulle Gud, Må du uppfylla mig. Tack för Din kärlek, alltid nävarande, alltid stark, alltid brinnande.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

Christmas is now completed for another year and we enter into a few weeks of comparative calm in the Liturgy before we begin the preparations for Easter with the season of Lent.  This short time is to help us to enjoy the experience of Christ living in us and among us in the ordinary ups and downs of our lives.

Attached is my input for next week.  This reminds us that Christ among us is the Son of God, to help us into a sense of awe in our faith and hope.  There is so much for us to know as awesome – the beauty of your marriage; the miracle of your family; the goodness of each person in your community; and the amazing God who loves us so much in Christ.

I pray that all of us can grow in this spirit of reverence and quiet wonder about each other and about our God.  May God bless you always.

Johnny

2020-01-14

 

Veckobrev The Baptism of the Lord

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Jag är lite sen den här veckan.  Jag har varit i Stockholm och deltog i familjemässa i Bromma.  Fr. Dominick hade en fin predikan för barn som också var en bra påminnelse  för vuxna. Det handlade om Herrens Dop. Fr. Dominick tog fram ett ljus och frågade barnen vad behövs for att få ljuset att brinna?  Sedan pratade han om dopets ljus; var kommer det ifrån? Hur vet vi det; Vi har hört det genom ordet.  Var kommer ordet ifrån?  Allt leder tillbaka till Herren. Han blåste på ljuset och det blev lite svagare och sedan starkare igen. Så är det med också med dopets ljus. Vi måste ge det näring och beskydda det.

Vidare skrev Fr. Donal Neary S.J. i en reflektion: The feast today invites us to soak in this love also. As God looks on us he sees that we are the image of Jesus, our brother, and loves us through and through.  Our baptism as a child was a time both of God promising himself to us always, but also of the love of our parents and extended family.  Baptism unites us with our own natural family, but also with the new family of Jesus when he calls us all ‘his mother, sisters and brothers’. Festen idag erbjuder oss att bli genomdränkta av denna kärlek (samma kärlek som Jesus). När Gud ser på oss, ser han att vi är Jesus avbild, vår bror, och han älskar oss helt och hållet. När vi döptes lovade Gud sig själv till oss för alltid, men också kärleken från våra föräldrar och utvidgade familj. Dopet förenar oss med vår egen naturliga familj, men också med den nya familj av Jesus när han säger att vi alla är, hans moder, systrar och bröder. 
 
Förbön behövs för J. som kan har haft en hjärnblödning men det är osäkert.  Det kan var något annat.   Herre, vi överlämnar J. i dina händer.  Du som är källan till allt liv vet hur svårt det är att leva i ovisshet. Vi ber att du leder dem som kommer att undersöka honom så att problemet blir säkerställt och han sedan får den rätta behandlingen. Lindra familjens oro och låt dem känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus be multiplied in my life that I can reach out to others in need.  Jesus var större i mitt liv så att jag kan nå ut till andra i behov. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

 Attached please find my input for the Sunday of The Baptism of the Lord.  With this we begin a new phase of the Liturgical Year.  This consists of a few weeks of what is called Ordinary Time which means weeks of living out all that we have celebrated in this wonderful season of Christmas before we enter into the season of Lent which will lead us into the Passion, Death and Resurrection of Christ.  I attach a lovely piece called The work of Christmas begins rather than seeing Christmas as being over for another year! 

 As always I assure you of my prayers for you and all your loved ones in the week ahead.  May God’s blessings of peace and joy be yours each day to fill your hearts and homes with the glory of God.

 Johnny

2020-01-06

 

Veckobrev Epiphany

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa
,

Nu har vi kommit till Epifania när de tre vise männen kom till krubban med gåvorna guld, rökelse och myrra för att vörda Jesus. Fr. Johnny säger bl.a. till oss i sitt brev: "All our gifts are given to us for others. Alla våra gåvor är givna till oss för andra."

Vi ber för Isabelles Mamma att hon blir helt återställd efter en skidolycka. Herre, hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön behövs verkligen för alla familjer som har förlorat sina hem i Australien. Herre, vi överlämnar den här ofattbara situationen till Dig. Jag har svårt att hitta ord men du vet vad som finns i mitt och allas hjärtan och vad som behövs. Tack för alla brandmän och frivilliga som riskerar sitt liv för andra. Låt dem inte komma till skada. Grip in och låt regnet komma. Låt alla känna att du är med dem vad som än händer. Jesus Heliga Hjärta, jag litar på Dig. 
 

Just nu när jag skriver känner jag mig lite missmodig. När jag lyssnar på nyheterna och hör vad som händer runt om i världen känns fred så långt borta. Herre, vi ber för visa och modiga mänskliga och andliga ledare i hela världen.  Hjälp oss att kunna enas och förlåta varandra och inte söka hämnd.  Visa oss vägen till förståelse för varandra och hjälp oss att sluta med polarisering. Låt oss börja med oss själva. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Herre, Låt inget barn växa upp utan att känna sig älskat.  Det är nyckeln till liv.
 

We ask today that God grant us an ever-growing understanding of his Word, as unveiled for us in the life and words of Jesus. Let us be filled with its light and share that light with others so that they, too, may have the precious experience of knowing Jesus and the happiness and peace that it brings. Vi ber idag att Herre ger oss en alltid växande förståelse av Hans ord, som visats för oss i Jesus liv  och handling. Låt oss bli uppfyllda av dess ljus och dela det ljuset med andra så att de också må lära känna Jesus och erfara den glädje och frid som kommer med det. Living Space.

Varma hälsningar,
Colette

 

Veckobrev Christmas 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Nu vid årets slut skriver Fr. Johnny till oss: "It is lovely to think of Jesus growing up in the home of Mary and Joseph and learning all the ordinary things of life and then going beyond them to the deepest mysteries of God."  Det är vackert att tänka på Jesus när han växte upp hos Maria och Josef och lärde sig om alla de vanliga saker om livet och sedan gick vidare till de djupaste mysterier om Gud." Resten finns i Brevet.

Prayers intentions for Teresia 
Har du möjlighet att hjälpa oss att vara med i en 9dagars novena med följande intentioner;
Att det ska bli positivt besked i förvaltningsrätten & att R.får tillbaka H. omgående. Att jag får må bra & finna frid. Att både jag & R. får hjälp med tron på Gud.
Och allt runtomkring. Ekonomi, vänner, ny bostad i en större stad. Herre vi överlämnar alla intentioner till Dig. Du vet allt om deras situation och hur svart det är. Ge R.visdom och mod i hennes kontakt med myndigheterna. Ge familjen allt mänskligt och andligt stöd som finns och gör dem öppna för det. Låt dem känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

God help me to slow down and to notice the many ways you bless each day that I may grow in the practice of gratitude. Gud hjälp mig att sakta ner och lägga märke till de många sätt på vilka du välsignar varje dag så att jag må växa i tacksamhet till Dig. Loyola Press

Nu önskar jag alla ett Gott Nytt År.  Må det bli ett Fridens År.

Colette
Dear Friends,

 It is the evening of Christmas Eve and you are all in my thoughts and prayers.  I am sending you my input for next week and hope it will be helpful for you.  it is very fitting that this is about the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, the great model of all family life, not because they are the perfect family but because they are very much like every other family but are centred on God’s way and God presence.

 I wish you and all your loved ones a very happy Christmas.  May God bless you with peace and joy every day of 2020.  Thank you for your faith and love during this past year.  You are a real source of hope for me.

 Johnny

besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?