2020-01-14

 

Veckobrev The Baptism of the Lord

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Jag är lite sen den här veckan.  Jag har varit i Stockholm och deltog i familjemässa i Bromma.  Fr. Dominick hade en fin predikan för barn som också var en bra påminnelse  för vuxna. Det handlade om Herrens Dop. Fr. Dominick tog fram ett ljus och frågade barnen vad behövs for att få ljuset att brinna?  Sedan pratade han om dopets ljus; var kommer det ifrån? Hur vet vi det; Vi har hört det genom ordet.  Var kommer ordet ifrån?  Allt leder tillbaka till Herren. Han blåste på ljuset och det blev lite svagare och sedan starkare igen. Så är det med också med dopets ljus. Vi måste ge det näring och beskydda det.

Vidare skrev Fr. Donal Neary S.J. i en reflektion: The feast today invites us to soak in this love also. As God looks on us he sees that we are the image of Jesus, our brother, and loves us through and through.  Our baptism as a child was a time both of God promising himself to us always, but also of the love of our parents and extended family.  Baptism unites us with our own natural family, but also with the new family of Jesus when he calls us all ‘his mother, sisters and brothers’. Festen idag erbjuder oss att bli genomdränkta av denna kärlek (samma kärlek som Jesus). När Gud ser på oss, ser han att vi är Jesus avbild, vår bror, och han älskar oss helt och hållet. När vi döptes lovade Gud sig själv till oss för alltid, men också kärleken från våra föräldrar och utvidgade familj. Dopet förenar oss med vår egen naturliga familj, men också med den nya familj av Jesus när han säger att vi alla är, hans moder, systrar och bröder. 
 
Förbön behövs för J. som kan har haft en hjärnblödning men det är osäkert.  Det kan var något annat.   Herre, vi överlämnar J. i dina händer.  Du som är källan till allt liv vet hur svårt det är att leva i ovisshet. Vi ber att du leder dem som kommer att undersöka honom så att problemet blir säkerställt och han sedan får den rätta behandlingen. Lindra familjens oro och låt dem känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus be multiplied in my life that I can reach out to others in need.  Jesus var större i mitt liv så att jag kan nå ut till andra i behov. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

 Attached please find my input for the Sunday of The Baptism of the Lord.  With this we begin a new phase of the Liturgical Year.  This consists of a few weeks of what is called Ordinary Time which means weeks of living out all that we have celebrated in this wonderful season of Christmas before we enter into the season of Lent which will lead us into the Passion, Death and Resurrection of Christ.  I attach a lovely piece called The work of Christmas begins rather than seeing Christmas as being over for another year! 

 As always I assure you of my prayers for you and all your loved ones in the week ahead.  May God’s blessings of peace and joy be yours each day to fill your hearts and homes with the glory of God.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?