2012-08-20

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu kommer den 1 September allt närmare. Vi hade ett möte här i Karlstad på söndagen, efter Mässan. Vi planerar att hyra en buss tillsammans med Örebro församling. Jag har hört att Fr. Johnny ser väldigt mycket fram emot att träffa oss igen. Jag tror att det blir en minst lika inspirationsfylld dag som när vi träffades för 4 sedan. Ändå måste vi be för dagen. Utan Herren kan vi inte göra något. Jag hoppas att många tar tillfället i akt och kommer. Jag är tacksom om samordnarna i de olika församlingarna informerar mig om ungefär hur många de tror kommer att delta.  Husmodern ordnar smörgåsar åt oss och vill gärna veta ungefär hur många. Lunch serveras tyvärr inte.
 
OBS: Kom ihåg att ta det röda bönehäftet med er till jubileet!
 
Så här åker du från Sthlms centralstation: Ta gröna linjen norrut, dvs. T17 mot Åkeshov eller T18 mot Alvik eller T19 mot Hässelby Strand. Gå av vid andra stationen, Rådmansgatan. Följ Kungstensgatan till nr 17. Det är i samma hus som Hotell Birger Jarl. Det tar ungefär 10 minuter att gå från tunnelbanan.
 
Jag hittade följande bön i septemberutgåvan av "The Sacred Messenger" från Irland, som jag prenumererar på:
 
"Direct, O Lord, and guide and influence all that is happening in my mind and heart today:  All my thinking and longing and fearing;  My moods and feelings and ever-changing attituteds. Direct and influence all this to your service and to my growth in the Spirit.
Styr, O herre, och vägled och påverka allt som händer i mitt sinne och hjärta idag:  Alla mina tankar, vad jag längtar efter och vad jag jag är rädd för; Mina sinnesstämningar, känslor och ständigt växlande attityder. Vägled och påverka allt det här till din tjänst och till min tilväxt i Anden."
 
Varma hälsningar under 20e veckan i ordinarie tid,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?