2019-03-25

 

Veckobrev Lent 2 & 4

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa

För ungefär två veckor sedan fick jag följande mail från en kvinna, precis när jag behövde uppmuntran. "Det är ett fantastiskt arbete som eran rörelse gör! Ni hedrar verkligen en sann religiös väg att gå! Jag respekterar er och läser alltid breven. Dessutom är jag jättetacksam för det bönestöd jag fått när jag ropat på hjälp och det är en trygghet för min själ att veta att jag får ropa igen när det behövs! Sedan fortsätter jag att be den 21 i månaden tidigt på morgonen sedan mer än 21 år tillbaka, det vet Du Colette! Hjärtligt tack.

Veckan har varit omtumlande, två begravningar. Båda begravningar har berört mig på djupet. I måndags deltog vi i Requiem Mässa i Eugenia för P. Höfner. Kyrkan var helt fullsatt, lika fullsatt som den var den gången jag deltog i Påskvakan för några år sedan. Många präster konselebrerade. Vi fick en inblick i P. Josefs liv. Han brydde sig om den lilla människa och var en älskad själavårdare. Det känns sorgligt att en så ung älskad präst har gått vidare, men vi har en bedjare i himmelen 

Bertha och jag åkte till Åmål för delta i Jan Erik Erikssons begravning, präst i svenska Kyrkan. Jan Erik och Ragnhild har deltagit i ständig bön nästan från början. Vi fick också en inblick i hans liv. Många är de människor som Jan Erik och Ragnhild har stött genom livet.  Den dagen han avled, kl.12.00 fick han de sjukas smörjelse och 15.00 avled han. Vilken välsignelse! Herrens vägar är outgrundliga.

Som vanligt är fr. Johnny konkret och utmanande. Han har skickat brevet för två veckor.  Han skriver bl.a:  The revelation of Christ is that the most sacred place of all is the company of another human being.  He said that what we do to even the least person we do to him.   Uppenbarelsen från Kristus är att den heligaste platsen är umgänge med en annan människa.  Han sade att vad vi gör för även den minsta person gör vi till honom.  Lent 3.  Mer finns i brevet. 

Holiness is our call, sinner is our condition, and there is no need to worry or be fearful. Helighet är vår kallelse, syndare är vårt tillstånd och det finns ingen anledning att vara bekymrad eller rädd. Lent  4.  Mer finns i brevet. Lent 4.

Jesus, my companion and hope, thank you for your presence in my  life. May I continue  to grow in gratitude and be ever more attuned to the ways you reveal yourself to me each day. Jesus, min följeslagare och mitt hopp, tack för din närvaro i mitt liv. Må jag fortsätta att växa i tacksamhet och var ännu mer i samklang med de sätt på vilka du uppenbarar Dig för mig varje dag. Loyola Press

Vi hörs om två veckor.
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Thank you for your prayers last week for the Mission in Lower Mourne.  It went very well, thank God.  There was a very good response from the people there, and a real sense of joy and hope for the future.  Brendan Keane and I are going on another Parish Mission this coming week, beginning on Saturday 23rd and ending on Sunday 31st.  Again I ask for your prayers for the people of Ballynahinch Parish, Co. Down, in the Dromore Diocese, that this week will be a time of renewal of hope and joy for them and for us.

 Because of this Mission I am once more sending you two instalments of the Couple Prayer.  Sometimes the places we stay don’t have good Internet connection and I want you to have the Couple Prayer for the two weeks.  I will be praying for you during the Mission week each day.  May God continue to bless you and your family and all your loved ones with abundant grace.

 Johnny 

2019-03-11

 

Veckobrev Lent 1 & 2

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 
Hej allihopa,

Tyvärr är jag lite sen den här veckan. Vi har varit borta och kom hem igår kväll. Nu kommer Fr. Johnnys brev för 2 veckor. Som vanligt är han utmanande.  Han behöver våra böner också och han ber för oss hela tiden speciellt på våra respektive bönedagar.

Tyvärr avled Fr. Josef på Askonsdagen.  P. Klaus skickade oss följande meddelande: "P. Josef lämnade sin själ i Guds händer på Askonsdagens sista minuter (kl. 23.50). P. Dominik var hela tiden med honom och ledsagade honom i bön till livets fulländning. Nu har vi en förebedjare i himmelen."  Herre, Du som är källan till allt liv.  Tack för att P. Josef gick vidare på ett så fint sätt. Vi tackar Dig för allt han har betytt för oss. Vi är många som sörjer honom. Var med hans medbröder speciellt när de förbereder firandet av hans liv. Du vet att han var ett stort stöd för ständig bön för äktenskap och familj och deltog själv nästan från början. Vi ber att allt han har gjort under livet fortsätter att bära frukt, frukt som består. Herre låt flera känna sig kallade till att vara präst. Må de vara lika ödmjuka och kärleksfulla som P. Josef. Må han vila i frid.

Jag har känt mig lite orolig på sistone. Mycket har hänt under veckan och alla tal om alla skandaler i Kyrkan har berört mig på djupet. En tanke som har följt mig under helgen är  att  "Barnen gör vad vi gör och inte vad vi säger". Vi har hört det många gånger men det måste få rot i oss föräldrar, präster och alla människor.  Jag kommer från Irland och jag vet vad resultatet av skandalerna har varit.  Samtidigt blev jag utmanad av följande: "The Spirit urges us not to be robbed of hope. Discouragement is a great temptation but the Spirit keeps our hope alive and helps us to restart to live a new committment in the Christian adventure of unity and reconciliation."  Pope Francis. "Anden manar oss att inte vara bestulna på hopp. Modlöshet är en stor frestelse men Anden håller vårt hopp vid liv och hjälper oss att börja om att leva ett nytt engagemang i det kristna äventyret av enhet och försoning." Påve Franciskus.


Jag tror att Fastan är en bra tid att sprida information om Ständig Bön för Äktenskap och Familj. Vi får bäst resultat genom att  att visa individer församlingens lista, häften och säga "I den här församlingen ber vi det här datumet för äktenskap och familj med hjälp av det här häftet." Förklara hur det går till. Ta kontakt med dem som du tror kunde vara intresserade.  Om man hittar någon som tillhör en annan församling hänvisa dem till mig och jag kan hjälpa dem vidare. Det är viktigt att i den mån det går att alla hålla sig till sin egen församling. På det sättet bygger vi upp rörelsen i hela Sverige.

Söndag 17 mars är Helige Patricks Dag, Irlands nationaldag.


O God of second chances. Fill me, direct me, empower me, bless me that I might walk in the way of Your cross. O gud av andra chanser. Fyll mig, led mig, ge mig ny kraft, välsigna mig att jag må gå i Din korsväg. Loyola Press


Fr.Johnny önskar oss en glad Fasta.


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 Tomorrow is Ash Wednesday, the beginning of another Lent!!  I hope you are ready for it.  I am looking forward to it myself as I see it as another great opportunity to grow in my faith in Christ as our saviour and in his death and resurrection as the ultimate sign of God’s extraordinary love for us.  It is a time also for all of us to grow in our love for one another and in a conviction of how important this is for the Church today and for the world in which we live.
 I am sending you two instalments of the Couple Prayer today as I am going on a Parish Mission to Lower Mourne on Saturday and don’t know if there will be Internet availability in the accommodation I will have for next week.  Please pray for Fr. Brendan Keane and me that this week will go very well for the parish.  I will pray for you and your family each day of the week that God may continue to bless you with joy and peace.
 Johnny2019-03-03

 

Veckobrev Ordinary 8

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 

Hej allihopa, 
 
"Praise and thanksgiving lead to joy, happiness and peace. Lovprisning och tacksägelse leder till glädje, lycka och frid". säger Fr. Johnny den här veckan.  Resten finns i brevet. Bra tankar att ha i minnet i början av Fastan.  Låt oss uppmuntra varandra så mycket vi bara kan. Det behövs.

Jag ber ofta för visdomens gåva och imorse läste jag följande "To seek wisdom is ultimately to seek God, the source of all wisdom and understanding". Att söka visdom är till syvende och sist att söka Gud som är källan av all visdom och allt förstånd.

Följande inspirerande ord fick jag från Ingela under veckan." En tanke som ofta kommer till mig är hur viktig vardagen är. Ingen vet när livet förändras. Det kan gå fort. Jag är mycket tacksam för varje dag som allt är som vanligt! Många funderingar nu inför fastan -- jag tror att min utmaning är att dela med mig av den fina tillvaro jag har till någon som inte har fått samma nåd i livet. Det behöver nog inte vara så stort och märkvärdigt, det räcker långt med att ge sin tid till någon som behöver prata. Tänker på p. Josef och ber för honom varje dag. Han betyder något alldeles speciellt."  Tack Ingela.

Pavels barnbarn, 1år gammal, hade en höftoperation under veckan.  Pavel skriver "Operationen har gått bra. Höften ligger rätt. Det väntar nu 12 - 18 veckors gipstid (båda benen upp till naveln). Så prövningarna är inte slut men det viktigaste är gjort och enligt info som jag har fått räknar ortopederna med att han skall bli helt återställd." Herre, vi lägger lbarnbarnet i dina heliga händer. Vi ber för helande och att du lindrar familjens oro och ger dem allt de behöver för att kunna klara rehabiliteringsperioden. Låt Elliot och familjen känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 

En man och hans familj är i stort behov av våra förböner. Han lider av OCD, Tourettes och Bipolär. Tvånget har tagit över livet. Hans fru ger ett väldigt gott anhörigstöd men hon är inte så ung längre och hon orkar mindre och mindre. Herre, vi överlämnar Lars och hans fru och övriga i familjen till Dig. Du vet hur oerhört svår den här situation är.  Vi ber att du helar Lars till kropp och själ. Ge hans fru det mod och den kraft hon behöver och låt dem vara öppna för all  andlig och mänsklig hjälp de kan få.  Låt dem känna sig burna av våra böner och låt ditt ljus lysa över dem. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Generous God, thank you for the abundant gifts you pour out on us. Help me to recognise my gifts and live my vocation so that I can serve the Kingdom of God. Generöse Gud, tack för de rikliga gåvor du öser över oss. Hjälp mig att känna igen mina gåvor och leva min kallelse så att jag kan tjäna Guds Rike.

Snart är det Fastan.
Varma hälsningar,
 Colette

Dear Friends,

With this email we come to the end of this series of weeks in Ordinary Time.  Next week we begin Lent 2019.  Thank you for the past eight weeks.  It has been a pleasure being part of it with you.  I look forward to the weeks of Lent and then of Easter and onwards.

 Our journey of faith with Christ and with one another is an exciting way of living.  There is always more to gain and to grow in.  I hope you are finding it helpful for yourselves.  Thank you for all your goodness and love.  You are in my prayers every day each week.  May God bless you and your family and friends in the week ahead. 

Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?