2019-06-23

 

Veckobrev Corpus Christi

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,

Bland annat säger Fr. Johnny till oss idag: "The miracle of the five loaves and two fish distributed among so many people is given to us as a symbol of the greatest gift and miracle of all, the Eucharist. Undret av de fem bröden och två fiskarna som fördelades till så många människor är givet till oss som en symbol av den största gåvan och undret någonsin, Eukaristin." Resten finns i brevet och som vanligt  är det utmanande och inspirerande.


Maria som vi bad för förra veckan har haft sin operation.  Den gick bra men hon har ont och just nu kan hon inte sitta eller gå. Hon säger hon inte kan       jämför hennes smärta med Jesus smärta på korset. Hon åkte hem idag. Vi tackar dig Herre för Marias tillit till Dig. Vi tackar Dig för sjukhuspersonalen som har hjälpt henne. Du förstår hur Maria känner sig. Det är ingen lätt sak hon har gått igenom. Hjälp henne nu att kunna ta det lugnt och att kunna ta emot all mänsklig och andlig hjälp som finns. Var med familjen och gem den den styrka de behöver just nu. Låt hela familjen känna sig burna av våra böner, Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 


Be för en kvinna som plötsligt fick åka till Afrika till sin brors begravning. Hon kom tillbaka idag.  Herre, du som är källan till allt liv. Vi tackar Dig för hennes brors liv och må han vila i frid. Du vet hur ensam man kan känna sig i sådana omständigheter. Var med henne när hon går igenom sorgeprocessen.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
 
Lord, may we give the daily bread of compassion and love to all we meet. Herre må vi ge det dagliga brödet av medlidande och kärlek till alla vi möter." Donal Neary S.J.
 
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Tomorrow morning, Wednesday, June 19th, the Solemn Novena in honour of our Mother of Perpetual Help begins in Clonard at 6.45 am and continues with ten sessions each day until Thursday, June 27th.  If you can be here with us during these nine days you will be very welcome.  If it is not possible for you to be present you can join in with us on our webcam each day for one of the sessions.  The website is www.clonard.com and click on webcam. 

 Attached is my input for next week’s Couple Prayer and Newsletter piece.  I hope you will find it beneficial for yourselves.  Be assured of my prayers for you each day of the Novena and beyond.  May God bless you and all your loved ones at this time of the summer.

 Johnny 

2019-06-22

 

Donal Nesry S.J. The Body of Christ


The Body and Blood of Christ  June23 2019
 
The feast of the Body and Blood of Christ, once Corpus Christi, brings the Eucharist out into the streets.  Processions once in every parish, still take place.  The procession can remind us of the gospel scene today where Jesus fed the crowds.
Receiving communion is not a private event. While really personal, it is also a community event. The feast today gathers us together to be fed.  The bread for the feeding of the crowd came from someone who had only five loaves and two fish.  The distribution was a community activity also, as the people sat together in groups.
Maybe the generosity of Jesus in feeding the crowd reminded them of their responsibility to feed each other.  Maybe they also shared any food they had brought.

Toady also the Eucharist is for sharing.  We gather to hear God’s word, receive the bread of life and then to be sent out. Important words of the mass are ‘God in peace and glorify the Lord in your lives’. The Sunday Eucharist, the gift of the Body and Blood of the Lord, is a gift to be shared all week.

Lord, may we give the daily bread of compassion and love to all we meet.
Donal Neary SJ.
Â

2019-06-18

 

Veckobrev Trinity Sunday

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Det värmde mitt hjärta när jag fick följande mail från Benedikta.
”Pingstdagen började jag med en tidig mässa i Eugenia, jag jobbar för fullt så det gäller att passa på...
Pater Thomas höll en fantastisk predikan som fyllde mig med hopp och glädje. 
En tanke vill jag vidarebefordra i samband med den första frågan: den Helige Ande, sa P Thomas, ber I OSS till Gud Fader och Sonen .... vi behöver inte tvivla på vår förmåga att nå fram, vi får ständig hjälp av Anden, precis som det utlovades av vår Herre. Så när det känns motigt och tomt och man inte orkar - då tar Anden över! Tron och tillförsikt från vår sida är blott ett bidrag. Vi sitter på vingarna."
 
Det här är en spännande  tid, nu har vi kommit till Trefaldighetssöndag.  Den här söndagen påminner mig alltid om Helige Patrick, Irllands nationalhelgon.  Han åkte runt Irland på 400-talet och förklarade treenigheten med en trebladsklöver (shamrock). Tre blad på en stam.  Han dog år 461 och då var Irland ett kristet land.
 
Jag fick följande från Donal Neary S.j. igår. In calling the Trinity, today’s feast, we are naming a very large family. We are all part of the family of God, which has its source in the love of Father, Son and Holy Spirit for each other, and for all God’s children. När vi kallar Trefaldighet, dagens fest, nämner vi en väldigt stor familj. Vi är alla en del av Guds familj, vars källa finns i den kärlek som Fader, Son och Den helige Ande har för varandra, och för alla Guds barn.
As we pray the sign of the cross so often, we can recall that we are not only blessed by the Lord, but called into his service of love in the ordinary moments of our lives. När vi gör korstecknet så ofta kan vi påminna oss om att vi inte bara är välsignade av Herren, men kallade in i kärlekens tjänst i de vanliga ögonblicken av våra liv. 
Help me Lord, to bring your gospel of joy into the moments of every day. Hjälp mig Herre, att föra Ditt glädeevangelium in i varje dags ögonblick. 
 Jag kommer att lägga reflektionen i sin helhet i bloggen   htpp://standigbon.blogspot.com    Fr.Donal Neary S.J.


Det är flera som har svårt att finna en livspartner. Vi ber för dem.  Herre vi lägger alla vi känner som befinner sig i den här situationen i dina heliga händer (Nämn dem). Visa dem situationer som gör det möjligt för dem att träffa den rätta personen. Låt Din Helige Ande visa dem vägen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna som ofta är i konflikt med sin dotter vill ha förbön. Herre vi överlämnar mor och dotter till Dig. Hjälp dem att kunna se vad orsaken till konflikterna är. Ge dem förståelse för varandra. Hela deras relation och låt den gå in i en ny fas.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Maria, som tyvärr har cancer i livmodern kommer att ha hela livmodern bortopererat på tisdag, behöver våra förböner.  Herre, vi överlämnar Maria till Dig.  Ge henne tillit och förtröstan på Dig. Låt Din Helige Ande leda läkaren och hela sjukhuspersonal under operation. Lindra familjens oro och hela henne till kropp och själ.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
After the feast of Pentecost, the Liturgical Year enters into what is called Ordinary Time.  This could lead us to think that this time is not all that important.  How wrong that would be.  It is rather a call to live in our ordinary everyday lives the extraordinary truths of Christ’s Life, Passion, Death and Resurrection in such ways that we can say with St. Paul: ‘I live, now not I , but Christ lives in me’.The first place that this life brings us to is into an awesomeness in the presence of the true God who is a Trinity of Father, Son and Holy Spirit.  We don’t just believe in a god but in the true God and our lives here and in eternity will be spent in a sense of wonder and joy that this, our God, adores us.
.
 It is in the Sacrament of Marriage and in the living out of family life that we can come closest to understanding our Trinity God and also to mirroring our God to the world in which we live.  I hope the attachment will help you to take part in this in the week ahead.  You are in my prayers that God may be very close to you and to all those you love.
Johnny

2019-06-11

 

Veckobrev Pentecost

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

"We are empowered to continue his mission through our love for one another, a love that is changed and extended by the Holy Spirit. Vi får kraft att fortsätta Jesus mission genom vår kärlek till varandra, en kärlek som ändras och utökas genom den Helige Ande." skriver Fr. Johnny den här veckan.  Resten finns i reflektionen och är utmanande och inspirerande. 

Jag är lite sen den här veckan.  Jag har varit i Domkyrkan och deltog i Mötet med alla andliga rörelser i Sverige.   Bengt Malmgren från Karismatiska Rörelsen och Lydia från Focolare gav oss en inblick i Evangelii Gaudi  (The Joy of the Gospel). Bengt sade att Påve Franciskus håller på att omorganisera i Vatikanen. Han lägger väldigt stor vikt på Evangelisation och det departementet har blivit Nr 2.  Troskongegationen är nu Nr 3.  Jag tycker det är logiskt, först måste man evangeliseras för att kunna tro.  Sedan fick vi en fråga att diskutera med vår egen grupp (6 från ständig bön):


Inom vilket område (i din rörelse) känner ni att Evangeli Gaudium flödar fram?   Det var en svår och oväntad fråga och jag kände mig tom. Jag tänker inte på om evangeliet flöder på genom ständig bön, jag bara fortsätter. Anna Britta sade att tron var svaret. Tron på bön och vi har ett vackert och inspirerande bönehäfte att hjälpa oss. Frågan har inte kunnat lämna mig och jag tror att det är av stor betydelse att vi också  ber för många som annars aldrig fått bön.  Vi är också många som är förenade i bön på våra respektive bönedagar och det ger kraft och bär frukt. 

Hur kan vi hjälpa varandra?  Hur kan vi samarbeta för en gemensam allt större glädje i Uppdraget? Vi diskuterade den här frågan i blandade grupper. I min grupp fanns Ständig bön, Mödrars Bön, Focolare, Sant Liv i Gud, Gemenskap i Kristet Liv och Den Heliga Graven av Jerusalem Riddarorden. Det var spännande att höra vad de olika rörelserna hade för inriktning. Vi kom fram till att vi kunde kanske bjuda in varandra till våra respektive  församlingar.  Kanske vi kan samarbeta med Mödrars Bön, åtminstone hjälpa till att sprida vetskap om varandra. Jag tror det finns många möjligheter för de olika rörelserna att kunna stödja varandra men det måste mogna fram.

Mässan var vacker och Biskop Anders predikan inspirerande och uppmuntrande.  Jag åkte hem med känslan av att ha fått ny kraft.  Jag hoppas flera från ständig bön kan delta nästa år.

Gloria skrev under veckan: "The prayer to the Holy Spirit “Come Holy Spirit fill the hearts of the faithful.......” brings me always back to 6th class and preparation for Confirmation which we received at age 12 in my day in Ireland, think it is still the same now too. So many happy times at school that gave us a solid foundation for our faith, we were blessed with our school years. Yes the Holy Spirit will guide us now too." Tack Gloria

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.
 
Varma hälsingar,
Colette

Dear Friends,

 With this attachment we come to the end of the Easter season.  For the past seven weeks we have been celebrating the great truth of our faith that Jesus Christ has risen from the dead.  It has been a wonderful season of joy and hope.  But, as for the first disciples, it was to prepare us for the coming of the Holy Spirit which we celebrate at Pentecost.

 We come to recognise that the direct mission of Christ to the world has come to an end.  Now he lives in and through us, his Body the Church.  We are empowered to continue his mission through our love for one another, a love that is changed and extended by the Holy Spirit.  This love is invested in the love of husband and wife, parents and children, but which is so powerful that it extends to the community of the Church and outwards to the ends of the earth.  It is so important that we allow ourselves to believe in who we are as God’s people and set out every day to live this to the best of our ability.

 I hadn’t intended to preach a homily when I started writing this!!  But there you have it!!  Have a joyful week with each other and know that you are in my prayers every day.  God bless you and all those you love.

 Johnny 

2019-06-02

 

Veckobrev The Ascension of the LordFr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa
,

Den här veckan skriver Fr. Johnny: "They worshipped him and then went back to Jerusalem full of joy. The Feast of the Ascension is above all else a feast of joy. De tillbad honom och gick sedan tillbaka till Jersusalem fyllda av glädje.  Kristi Himmelsfärdsfest är framförallt en glädjefylld fest."  Resten finns i Fr. Johnnys reflektion.
 samordnaren i Värnamo skickade följande till mig.  Låt oss alla be med hennes ord för det här paret som har hamnat i kris." Herre, vi lägger i dina händer ett par, ett äktenskap i en djup kris. Må det ske mirakel av FÄRÄNDRINGAR i denna spruckna relationen mellan makarna. Vi ber förvandla deras missnöje och besvikelse till förlåtelse. Förvandla en kyla i deras relation till en glöd och en uppoffrande kärlek, råheten till ömhet, otrevliga ord till orden som skänker kärlek, förståelse och tröst, avståndet till närhet, sorgen till glädje, likgiltigheten och uppgivenheten till en önskan om att vilja leva tillsammans och kunna bemöta varandras behov. Herre! Må ditt gudomliga ljus lysa genom detta äktenskap, må din kärlek och din goda omsorg omsluta både kvinnan och hennes man.  Låt dem spegla din stora kärlek. Vi anförtror detta äktenskap till Ditt Heliga Hjärta, Jesus!" Hon skriver också. Jag vill dela med mig att i början av maj fick jag uppleva en fantastiskt pilgrimsfärd till Lourdes med Polska Missionen.
 

Even though outside circumstances often tempt us to inadequately live the Good news of the Gospel, we are empowered by the Spirit within us to choose and model love in the middle of so much hatred. Where do we as temples of the Holy Spirit look for the strenght to do this.  Även om omständigheter utanför oss  ofta frestar oss att inte helt leva upp till Evangeliets goda nyheter, gör den Helige Ande det möjligt för oss att välja kärlek i mitten av så mycket hat. Var får vi, som är den Helige Andes tempel, vår starkhet ifrån? Elizabeth Pardi, Loyola Press.


Låt oss be för mötet i Domkyrkan med de olika andligt rörelser och Mässan med biskopen. Må det bära frukt, frukt som består.

 Nästa vecka är det Pingst.  Jag ber följande bön varje dag fram till dess.


Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.
 
Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 We now begin to leave the weeks of celebration of Easter behind us and look forward to the coming of the Holy Spirit at Pentecost.   This feast of the Ascension of Christ is a major part of our faith as we remember the reason for our hope – not so much in what we can do, even though that is very important, but in what Jesus has done and continues to do in us and for us. 
 It is wonderful to be alive.  It is wonderful to know Christ as our saviour.  And it is wonderful to be with one another on the journey to building a new world.  You will be in my prayers as always in the coming week that God may inspire you in your love for one another and for your family and community.  Please continue to pray for me.
 Johnny besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?