2019-06-02

 

Veckobrev The Ascension of the LordFr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa
,

Den här veckan skriver Fr. Johnny: "They worshipped him and then went back to Jerusalem full of joy. The Feast of the Ascension is above all else a feast of joy. De tillbad honom och gick sedan tillbaka till Jersusalem fyllda av glädje.  Kristi Himmelsfärdsfest är framförallt en glädjefylld fest."  Resten finns i Fr. Johnnys reflektion.
 samordnaren i Värnamo skickade följande till mig.  Låt oss alla be med hennes ord för det här paret som har hamnat i kris." Herre, vi lägger i dina händer ett par, ett äktenskap i en djup kris. Må det ske mirakel av FÄRÄNDRINGAR i denna spruckna relationen mellan makarna. Vi ber förvandla deras missnöje och besvikelse till förlåtelse. Förvandla en kyla i deras relation till en glöd och en uppoffrande kärlek, råheten till ömhet, otrevliga ord till orden som skänker kärlek, förståelse och tröst, avståndet till närhet, sorgen till glädje, likgiltigheten och uppgivenheten till en önskan om att vilja leva tillsammans och kunna bemöta varandras behov. Herre! Må ditt gudomliga ljus lysa genom detta äktenskap, må din kärlek och din goda omsorg omsluta både kvinnan och hennes man.  Låt dem spegla din stora kärlek. Vi anförtror detta äktenskap till Ditt Heliga Hjärta, Jesus!" Hon skriver också. Jag vill dela med mig att i början av maj fick jag uppleva en fantastiskt pilgrimsfärd till Lourdes med Polska Missionen.
 

Even though outside circumstances often tempt us to inadequately live the Good news of the Gospel, we are empowered by the Spirit within us to choose and model love in the middle of so much hatred. Where do we as temples of the Holy Spirit look for the strenght to do this.  Även om omständigheter utanför oss  ofta frestar oss att inte helt leva upp till Evangeliets goda nyheter, gör den Helige Ande det möjligt för oss att välja kärlek i mitten av så mycket hat. Var får vi, som är den Helige Andes tempel, vår starkhet ifrån? Elizabeth Pardi, Loyola Press.


Låt oss be för mötet i Domkyrkan med de olika andligt rörelser och Mässan med biskopen. Må det bära frukt, frukt som består.

 Nästa vecka är det Pingst.  Jag ber följande bön varje dag fram till dess.


Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.
 
Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 We now begin to leave the weeks of celebration of Easter behind us and look forward to the coming of the Holy Spirit at Pentecost.   This feast of the Ascension of Christ is a major part of our faith as we remember the reason for our hope – not so much in what we can do, even though that is very important, but in what Jesus has done and continues to do in us and for us. 
 It is wonderful to be alive.  It is wonderful to know Christ as our saviour.  And it is wonderful to be with one another on the journey to building a new world.  You will be in my prayers as always in the coming week that God may inspire you in your love for one another and for your family and community.  Please continue to pray for me.
 Johnny 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?