2019-11-25

 

Veckobrev Christ The KingFr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 
Hej allihopa,

Jag har inkluderat en fil om Nordic Family Days 21 - 24 Maj. Om ni inte kan öppna den, se information nedan.  Biskop Anders kommer att agera och också Dominikan syster Sophie.  Det officiella språket kommer att vara engelska eftersom det kommer folk från alla de skandinaviska länderna.  Nästa vecka kommer jag att bifoga programmet och förmodligen kommer det att finnas på bloggen.


Fr. Johnny ger oss hopp men samtidigt är han utmanande. Han skriver "At the end of the Liturgical Year we owe it to ourselves to let the past go in so far as it holds us back from being people of great love. Vid slutet av Kyrkoåret är vi skyldiga oss själva  att släppa det förgångna om det håller oss tillbaka från att vara människor av stor kärlek." Resten finns i brevet.

"We are bigger than our past, our mistakes, even if there were infidelities. To the end his faithful onlookers knew he had not wavered from his mission to love and forgive and care for the others till the last breath. This is love to the end; the love that is the root of mercy. Vi är större än vårt förflutna, våra misstag, även om där fanns trolösa handlingar. Till slutet visste hans trogna åskådare att Han inte hade vacklat från sin mission att älska och förlåta och ha omsorg om andra till hans sista andetag.  Detta är kärlek till slutet; kärleken som är barmhärtighetens rot." Donal Neary S.J.


Lord Jesus, may your kingdom come on earth as it is in heaven. Herre Jesus, må Ditt rike komma så som på jorden som det är i himmelen.  Donal Neary S.J.


Varma Hälsningar,
Colette

Nordic Family Days
 


The Catholic Bishops of Scandinavia invite Catholic families from all five countries to a great gathering at Haugetun Boarding School, Norway with the theme Love in the Family—Strength for the Church .  May 21 - 24, 2020  (Kristi Himmelsfärdshelg)
 

Parents, children, teens, grandparents—small and big families alike— are all welcome to four days of inspiring talks, workshops, prayer and good sharings about the joys and challenges of family life in the light of our Catholic faith. Our Bishops will be there to encourage and guide us. 

Accommodation
The families will be lodged in the number of double rooms they need, most of them with individual bathrooms. The school provides extra mattresses for children and all bed clothes. Bring a baby cot if you need. Youth may be accommodated on mattresses in class rooms. Check out www.haugetun.no/internat and get acquainted with the place.


The prices include three nights at Haugetun Boarding School, all meals and a visit to the Old Town and St. Birgitta Church in Fredrikstad. Travel costs are not included. Prices Adults (12 years +): NOK 1500, Children 4-11 years: NOK 750 Children below 4 years: FREE                  Booking fee: NOK 250 per family


Dear Friends,

 With this email we come to the end of this Liturgical Year.  It has been a good year in so many ways for me and I hope for you and all your loved ones.  Thank you for the privilege of being with you for this time in our following of Christ and for the knowledge of your love for one another.
 
 Attached is my input for the feast of Christ the King.  I find this feast so uplifting in my own faith and in the sense of hope for the world in which we live.  Enjoy it and make it a week of thanksgiving to God for the great gift of faith that we have and of thanksgiving to one another for the gift of your marriage and family life that you are entrusted with.
 
 You are in my prayers that God may bless you and all your loved ones in the week ahead.  Please pray for me and for one another.
 
 Johnny

 

2019-11-10

 

Veckobrev Ordinary 32

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här

Hej allihopa,

I fredags, 8 november, hade jag min bönetimme. Den här gången gick jag in på bloggen och gick igenom årets brev. Jag bad för de personer som hade önskat förbön under denna tiden. Jag överlämnade dem till Herren och bad att Han skulle ge dem vad de just nu behöver.

Igår var jag rörd. Vi följde live på TV, begravningen av en välkänd TV och radio personlighet Gabriel Byrne, kallad Gay eller Gaybo. Han var producent och verkställande ledare för en prat show "The Late, Late Show" i 20 år. Han var en kontroversiell, lyssnande, rättvis, modig, orädd ledare. Han bjöd in människor från alla samhällets skick och han gav röst till dem (speciellt kvinnor) som hade lidit i tystnad  i många år.  Dessa människor fick en säker icke dömande plats. Han blev känd och älskad över hela Irland och även utomlands men det fanns också de som blev rasande. Ärkebiskopen av Dublin, Diarmuid Martin, som deltog vid Requiem Mässan hyllade Gay och sade att han var "a man of faith/en man av tro”. Ärkebiskopen sade att många var de klagande brev som kom till Ärkebiskopens företräder man kunde läsa i arkiven. Gay präglade mångas liv på Irland inklusive mitt när jag bodde där. Han var mänsklig. De 3 sista år av hans liv blev svåra. Han hade prostatacancer och fick gå igenom olika svåra behandlingar.  Vid slutet satt han i rullstol.  Någon sade att under den sista tiden att om han råkade bli irriterad sade han "Förlåt".

Begravningen var enkel och vacker. Bland andra deltog Ärkebiskopen, Presidenten och Statsministern vid Mässan som var en Mässa i tacksamhet över Gays liv. Pro Cathedral i Dublin var helt fullsatt och Requiem Mässan sändes live i 9 olika länder.  Själva begravningen var privat.  Fr. Leonard Moloney S.J., Provincial för Jesuiterna på Irland, celebrerade Requiem Mässa. Han började Mässan med att säga att Mässan var centrerad på Guds mysteriet i tacksamhet. Han bad oss be Herren om förlåtelse för Gabriels synder, om han hade sårat någon och orsakat något ont till någon eller något annat. Jag blev tagen av detta och av hela ceremonin.  Evangeliet handlade om saligprisning.  "Salig är de som sörjer" handlade om de som sörjer Gay, sade Fr. Moloney.  Han pratade om saligprisning i samband med Gays liv. Det var inspirerande och vackert. Jag tror jag kommer att leva på det här under en längre tid.  
Tyvärr har många på Irland lämnat Kyrkan på grund av alla skandaler.  Vid slutet av Mässan sade Ärkebiskopen alla har blivit berörd av det här på olika sätt. Jag hoppas och ber  att det kommer att bära frukt i alla som har deltagit eller sett ceremonin på TV, frukt som består.

Gay var den rätta personen på rätt plats vid rätt tidpunkt. Många är de som sörjer honom. Må han vila i frid.

Glory to you God who gives me all good things, and to Jesus, my teacher and source of my salvation, and to the Holy Spirit, my helper and my guide. Äre till Dig Gud som ger mig alla goda saker, och till Jesus, min lärare och källan till min frälsning, och till den Helige Ande, min hjälpare och min ledare.

Varma hälsning,
Colette

Dear Friends,

Please find attached my input for next week, Ordinary 32.  As always, I hope you will find it helpful for yourselves and for your parish community, especially where some of you use it in your Parish Newsletter.  During this month of November we are remembering our loved ones who have died.  It is also important to let our loved ones help us to remember the importance of the present moment in our own lives so that we can intentionally make the most of this opportunity to live in love for one another in marriage and in our families.

 I am also sending you an email which I received a few days ago from friends of mine, Gerry & Maire Heery.  I found it a very encouraging story that fits in very well with the theme of next weeks
input.

 You are in my prayers everyday as usual.  May God continue to bless you and all your loved ones with joy and gladness.  Please continue to pray for one another and for me.

 Johnny

2019-11-04

 

Vekobrev Ordinary 31

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
Hej allihopa

Följande läste jag på "Our Daily Bread"  för några dagar sedan och tyckte det var inspirerande:  "Inside St. Patrick’s Cathedral in Dublin, Ireland, there’s a door that tells a five-century-old tale. In 1492 two families, the Butlers and the FitzGeralds, began fighting over a high-level position in the region. The fight escalated, and the Butlers took refuge in the cathedral. When the FitzGeralds came to ask for a truce, the Butlers were afraid to open the door. So the FitzGeralds cut a hole in it, and their leader offered his hand in peace. The two families then reconciled, and adversaries became friends. Där finns en dörr inanför St. Patick´s Cathedral i Dublin som berättar en femhundra år gammal historia.  År 1492 var det två familjer, Butlers och FitzGeralds,  som började slåss över en hög position i regionen. Situationen eskalerade och Butlers tog skydd i Katedralen. När FitzGeralds kom för att be om vapenvila vågade inte Butlers öppna dörren.  Då gjorde FitzGeralds ett hål i dörren och ledaren erbjöd sin hand i fred. De två familjerna försonades, och fiender blev vänner".  Nästa gång jag åker till Dublin kommer jag att leta upp dörren. Herre, vi ber för fred bland människor och fred i världen.
Fr. Johnny skriver till oss idag bland annat "As we struggle to live out our faith through the various relationships of our lives, we need to be ready for failure and be gentle with ourselves.  När vi kämpar att leva ut vår tro genom olika relationer i våra liv, behöver vi vara beredda att acceptera misslyckanden och vara milda mot oss själva."  Resten finns i brevet och är utmanande.


Chikonde har vi ofta bett för. Nu idag kommer hennes barn att ta emot Första Kommunionen. Herre vi överlämnar barnen till Dig. Låt det vara en glädjefylld ceremoni och en glädjefylld dag för dem och för familjen. Låt det bära frukt i deras liv och föräldrarnas liv, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber för en man från Irak som har bott här i flera år. Resten av familjen, föräldrar och syskon finns i USA och han längtar dit. Han söker dit igen och under veckan kommer han att träffa sin advokat. Herre, vi överlämnar honom till Dig. Du vet hur ensam han känner sig här. Vi ber att du öppnar vägar för honom att kunna bli återförenad med familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kommande söndag är Fars dag.  Herre vi lämnar alla fäder i dina heliga händer. Var deras inspiration. Helige Josef var deras hjälp.
 
God of all good, you have given me the gift of life through your own son. Grant me a faithful heart that I might grow more attuned to your will in my life. Gud av allt gott, du har gett mig livets gåva genom Din Egen Son. Ge mig ett trofast hjärta så att jag bli anpassad efter Din vilja i mitt liv. Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

As I sit down to write to you today I am very conscious of a number of people I have met in the past few days – ordinary, wonderful people, women, men, children – and I am amazed at how God is actively working all around us.  When I think of you too I have the same sense of wonder and thanksgiving.  It is an amazing privilege to be blessed with our faith.  Thank God for his love.

Attached is my input for the week ahead, Ordinary 31.  It is also the story of Christ working among people whom he loved and who found it hard to believe that they could be loved.  I hope you will experience some of this same joy as you work your way through this programme with each other.
 
You are in my prayers every day.  Thank you for the privilege of being part of your lives and your love. 

May God continue to bless you and all your loved ones day by day.  Pray for one another and for me on this journey.

Johnny
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?