2019-12-22

 

Veckobrev Advent 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Fr. Johnny skriver till oss idag: "God is with us not because we are catholics but because we are human beings. Our big task as people of faith is to keep that knowledge alive and active in our world. Gud är med oss inte för att vi är katoliker men för att vi är människor. Vår stora uppgift som troende människor är att hålla den kunskapen levande och aktiv i vår värld.” Resten finns i brevet.

Förbön behövs för en 18årig pojke med ADHD. Livet är inte alltid lätt för honom.  Herre vi överlämnar pojken till dig.  Visa honom vägen och låt honom komma i kontakt med människor som förstår honom. Ger honom uthållighet och redskap för att kunna klara av livet. Låt honom känna att du alltid är med honom. Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig

Kvinnan som vi bad för förra veckan som är i stort behov av en personlig assistent vill gärna känna sig buren av våra böner. Herre, ge kvinnan vad hon behöver för att kunna ha en glädjefylld Jul och fridfull Jul tillsammans med sin son, om det är möjligt. Vad som än händer låt henne känna sig buren av våra böner. Helig Rita, be för henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Jag önskar er alla en välsignad och glädjefylld Jul,
Colette 
Dear Friends,

 We are almost there now!!  These weeks of Advent have flown by and now Christmas is just around the corner.  I have enjoyed these weeks of preparation although this was hindered a bit by a heavy cold for the past ten days or so.

 In the week ahead it is so important to continue to take special time for each other to ensure that Christmas is all that it should be for you as a couple, a family, and a community.  As always, you will be in my prayers every day this coming week as I thank God for you and ask God to bless you in your precious love for each other.  Thank you for your prayers for me.

 Johnny

2019-12-16

 

Veckobrev Advent 3Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här Hej allihopa,

Den här veckan skriver Fr. Johnny följande till oss: "This Christmas is another call to us to renew our faith in Christ and our loyalty to the Church.  We are brought again to the simple crib where God shows the gentlenes of love. Den här julen är ett kall till oss att förnya vår tro i Kristus och vår lojalitet till Kyrkan.  Vi tas tillbaka till den enkla krubba där Gud visar oss kärlekens mildhet." Sedan skriver Fr. Johnny  "His only desire is that we would be people of compassion for one another and gentleness for one another.  Hans enda önskan är att vi skulle vara människor av medlidande för varandra och mildhet för varandra."  Resten finns i brevet.

Tacksam om ni håller kvinnan som vi bad för förra veckan som har MS och är i stort behov av en personlig assistent för att kunna klara livet.  Herre vi överlämnar kvinnan och hennes behov i dina heliga händer. Öppna vägar för henne att kunna få en assistent och gör alla vissa om hur vi kan hjälpa henne.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Glöm inte att be för Fr. Johnny som alltid ber för oss.
 

Lord, let me believe that your life is good news and share this good news with all I meet in word and action. Herre, låt mig tro att Ditt liv är goda nyheter och dela denna goda nyheten med alla jag träffar i ord och handling. Donal Neary S.J.

Varma hälsningar under 3e veckan i Advent.
Colette


Dear Friends,

 There seems to be a lot of colds and flus etc around at the moment.  If you have any of these I pray that you will recover very soon.  And if you don’t have anything just thank God I pray  that you will be preserved from them.

 Attached is my input for next week, the third week of Advent.  I hope this will be helpful for you in the week ahead to bring you closer to each other and to Christ as we prepare to celebrate his birth in a couple of weeks’ time. You are in my prayers as always.  Please continue to pray for me.  May God bless us all with his peace and joy.

 Johnny

2019-12-15

 

Veckobrev Advent 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Nu är det andra söndagen i Advent och som vanligt är Fr. Johnny inspirerande och utmanande.  Han säger bland annat "Count your blessings and begin to see how much you are receiving  from those you love rather than all you think you are giving. Räkna dina välsignelser och börja se hur mycket du tar emot från dem du älskar hellre än hur mycket  du  tror du ger till andra. Resten finns i brevet.


I fredags var jag i Jönköping. Jag hade ett läkarbesök och tog tillfället att ha ett inspirationsmöte där. Där finns många som deltar i ständig bön men inte många som kom till mötet men det blev bra ändå. På lördagen träffade jag en kvinna, Glenda, som är beredd att hjälpa samordnaren Eva Britta. Man kan känna sig väldigt ensam med uppdraget så det är bra om man har åtminstone en medhjälpare. Jag har en medhjälpare i min församling och det betyder mycket. Det var en upplevelse för mig att komma till Jönköping. Jag deltog i tillbedjan, en vacker Mässa med upptagning av en man som tog namnet Hieronymus som konfirmationsnamn. Hieronymus är skyddshelgon för översättare och bibliotekarier.


I söndags hade vi vårt möte i Karlstad.  Den här gången var det bara 11 som deltog men som någon sade det är kvalitet inte kvantitet som räknas. Vi har haft kontakt med alla på ett eller annat sätt. Nästa träff blir någon gång under Fastan och det är en bättre tid.

Maria Fongen som har ansvar för organisationen av  Nordic Family Days,  21-24 Maj vill att vi ber för det. Herre, vi lägger Maria och alla som har ansvar för organisationen i dina Heliga Händer.  Du vet hur viktigt det här är och hur de känner sig inför uppgiften. Låt Din Ande vila över allt. Låt Maria får all den hjälp hon behöver.  Låt Din vilja ske. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Det äger rum under Kristi Himmelsfärd helg. Här kommer länken till Nordic Family Days  https://pastoral.no/nordiske-familiedager/  

Kvinnan som vi bad för förra veckan som har MS är i stort behov av en personlig assistent för att kunna klara livet.  Herre vi överlämnar kvinnan och hennes behov i dina heliga händer. Öppna vägar för henne att kunna få en assistent och gör alla viss om hur vi kan hjälpa henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön önskas för en kvinna som längtar efter att få barn. Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Du som är källan till allt liv. Du vet hur stor hennes längtan är. Välsignar kvinnan med ett barn. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 

Med adventsljusen är det meningen att ljuset ska öka, inte minska. Låt oss försöka detta år, med Herrens nåd, sträva efter att vår själs ljus blir allt starkare och att vår omgivning kan se Herrens kärlekslåga lysa inom oss. Vandringen genom livet är ganska mörk for de flesta människor, låt oss hjälpa varandra att lysa upp vägen med Kristus. Det är lättare än vi tror..Marias besök hos Elizabeth är ett ypperligt exempel på detta.  Fr. Joseph Maria Nilsson OFM Conv. Jönköping

Varma hälsningar under andra veckan i Advent,
Colette

 Dear Friends,

 I am sorry that I am a day later than usual this week.  I was visiting my family in Donegal for a few days and could not get an internet connection yesterday to send this to you.  I hope it is not inconvenient for any of you.

 Attached is my input for next week, the second week of Advent.  I hope that it will be helpful for you in your preparations for Christmas.  There is a very special sense of God’s presence during these weeks of Advent.  I hope you can experience this for yourselves.  You are in my prayers every day each week that God may bless you in your love for one another in your family and in your parish community.  Please continue to pray for me and for one another.

 Johnny

2019-12-01

 

Veckobrev Advent 1

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 Hej allihopa.
 
Nu kommer den Första Advent och det leder oss mot Jul och solen har kommit tillbaka. Deo Gratias.  Det är en fin tid men den kan också vara lite stressig.  I inledningen av sitt brev skriver Fr. Johnny, bland annat "But Advent also leads us beyond Christmas to the Baptism of Christ in the Jordan and his anointing with the Holy Spirit so that he can bring all people to a knowledge of God who loves us so much.  That becomes our call also as followers of Christ today – to help bring that same wonderful news to those around us and those who will come after us.  Advent leder oss bortom Jul till Jesus Dop i Jordan och hans dop i Den Helige Ande så att han kan föra alla människor till kunskap om Gud som älskar oss så mycket.  Det blir vår kallelse som Jesus följeslagare idag att föra denna underbara nyhet till dem omkring oss och dem som kommer efter oss".
 

All scripture is to remind us of the message of Jesus and is for our encouragement. The reminders are that he is always approaching us, always passing by, and it is up to us to be in a sort of personal space to him.  Hela Skriften är till för att påminna oss om Jesus budskap och för att uppmuntra oss. Påminnelsen är att Han alltid närmar sig oss, alltid kommer förbi, och det är upp till oss att ha plats för Honom.  Fr. Donal Neary S.J.

Här kommer länken till Nordic Family Days  https://pastoral.no/nordiske-familiedager/  

Jag växte upp på Irland.  Kristendomen var i luften på något sätt, alla gick i Kyrkan, skolor var katolska eller protestantiska.  Vi var som får och tänkte inte så mycket själva. Det är annorlunda idag. Man måste kunna förklara sin tro.  Det är inte lätt att vara föräldrar och uppfostra barn med en tro men sådana tillfällen som Nordic Family Days är en bra hjälp.

Fredag 6 december är jag i Jönköping för ett inspirationsmöte efter kvällsmässan kl 18.00.söndag 8e December har Bertha och jag ett inspirationsmöte i Karlstad direkt efter Mässan 11.00. Tacksam om ni ber att många blir kallade att delta och att alla blir inspirerade av Guds Helige Ande.
Vi har bett  många gånger tidigare för den här kvinnan.  Hon har polio sedan barndomen och för ungefär några månader sedan bröt hon benet. Hon har hemskt ont och kan fortfarande inte gå.  Herre, vi överlämnar henne till Dig.  Du vet hur svårt hon har det.  Hennes situation är inte lätt. Vi ber att hon får den hjälp hon behöver för att komma på benen igen. Låt henne känna sig buren av våra böner i allt som händer. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi har bett många gånger för en kvinna som har MS och tyvärr har den blivit progressiv. Hon har en son som hon har delad vårdnad av. Hon kommer inte överens med barnets Pappa. Tyvärr på grund av sjukdom har hon blivit tvungen  att låta barnets Pappa få mer tid av vårdnaden. Hon känner sig förkrossad. Trots hennes stora behov får hon ingen personlig assistent. Trots allt litar hon på Herren.  Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Du som är källan till allt liv och vet allt,  vi ber att Du griper in och gör hennes situation lättare. Inspirera kommunen och alla inblandade att inse kvinnans behov och göra någonting åt det. Låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som finns. Låt henne känner sig buren av våra böner. Heliga Rita, be för henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Those who know you Lord, trust you for you have never forsaken those who seek you. De, som känner Dig Herre, litar på Dig för du har aldrig övergivit dem som söker Dig. Loyola Press eller Our Daily Bread.

En välsignad 1e Advent,
Colette

Dear Friends,

With this email we begin a new year in our following of Christ.  Advent leads us into Christmas, the great feast of God becoming one with us in our human flesh so that we can become one with God in his divinity.  But Advent also leads us beyond Christmas to the Baptism of Christ in the Jordan and his anointing with the Holy Spirit so that he can bring all people to a knowledge of God who loves us so much.  That becomes our call also as followers of Christ today – to help bring that same wonderful news to those around us and those who will come after us. 

 We don’t have to save the world -  because we cannot!  Our vocation is to make it possible for Christ to save the world we live in by the ways we live our lives in love, as married couples, as families and as faith communities.  Start fresh again this week in all of those relationships as we prepare for Christmas and beyond in our joy and peace and enthusiasm for the things of God.

You are in my prayers every day as always.  May the year ahead be a very happy one for you and all those you love and for the whole Church spread throughout the world. Thank you for all your goodness and love.

 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?