2018-10-28

 

Veckobrev Ofrdinary 30Fr Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här 
.
Hej allihopa,

Under veckan läste jag följande på Livingspace som är en del av Sacred Space/Heligtrum.  "We are God´s work of art. Everything we have become, every beautiful thing we do is simply God at work in us and through us. We are created in Jesus Christ to live the good life as from the beginning he had meant us to live it. But our doing depends entirely on our openess to his guidance and help. Vi är Guds konstverk. Allt vi har blivit, varje vacker sak vi gör är helt enkelt Guds arbete i oss och genom oss. Vi är skapade i Jesus Kristus att leva det goda livet som han från början menade att vi skulle leva.  Men om vi gör detta beror helt och hållet på vår öppenhet för hans ledning och hjälp."

Jag träffade en kvinna under veckan som skulle sälja sin rörelse på grund av att hennes son hade försökte begå självmord två gånger. Hon känner att hon måste vara hemma med honom. Det är svårt att gissa sonens ålder men jag tror mellan 18 och 21.  Jag trodde han var en väldigt utåtriktad positiv kille.  Mamman säger att han har varit mobbad. Jag kände på en gång att vi måste be för honom. Jag vet inte om familjen är troende men hon är öppen för att vi ber för honom.  Herre, vi lägger E i dina heliga händer.  Du som är källan till allt liv och vet vad som ligger bakom hans självmordsförsök. Vi ber att du lindrar E och föräldrarnas oro och ångest. Ge dem den visdom de behöver att kunna tackla situationen och få den rätta hjälpen. Vi ber att du inte låter det hända igen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

För två veckor sedan bad vi för Tony som jag tror begravs idag. Herre, vi tänker på Tonys tvillingbror som är kvar hemma att han på något sätt känner sig delaktig i vad som händer.  Var med Tonys fru och alla som är berörda av detta. Trösta dem och hjälp dem att kunna gå vidare.  Må Tony vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kvinnan som själv är sjuk och har svåra samarbetsproblem med sin sons Pappa har hört av sig.  Hon är väldigt tacksam för våra böner och vill gärna att vi fortsätter att be för henne. Hon har svåra beslut att fatta framöver.  Herre vi överlämnar hela situationen till dig en gång till. Tack Herre att trots alla svårigheter att hon inte förlorar tron på Dig. Vi ber att någonting händer för att vända situationen åt rätt håll.  Ge henne den visdom och all hjälp hon behöver för att kunna fatta det rätta beslutet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Jesus, you who come to teach and free us, help me to follow your example of kindness and love in all the moments of each of my days.  Jesus, du som kom för att undervisa och befria oss, hjälp mig följa din exempel av godhet och kärlek i alla ögonblick varje min dag.
Länk till Fr. Johnnys brev på engelska och svenska som vanligt ovanför detta brev.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Thank you for your prayers last week for the Parish Mission I was on in Carrick-on-Shannon.  It was a wonderful experience for me and for so many of those who attended.  I thank God for that.  I ask for your prayers now for the Parish Mission in St. Michael the Archangel, Belfast.  This begins on Saturday and will go on until Sunday week.  Fr. Brendan Keane and I will be conducting it.  So please pray for all those who will be there -  and for those who won’t be there too! -  from this parish.

 I attach the Couple Prayer for this coming week, the 30th in Ordinary time.  I hope this will bring you great blessings in your marriage and family life and in your parish community.  You are in my prayers every day.  Please continue to pray for me.

 Johnny

2018-10-16

 

Veckobrev Ordinary 27 & 28

  
    
Fr Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Fr. Johnny har skickat "couple prayer" för 2 veckor eftersom han är bortrest igen. se brevet nedan. Vi får inte glömma bort att be för honom. Han ber för oss hela tiden. Herre, vi tackar Dig för Fr. Johnny och för hans arbete.  Må allt han gör bära frukt, frukt som består.

Bön behövs för Pia som har nyss börjat behandling för bröst cancer. Herre,vi överlämnar Pia till Dig. Må Din Ande inspirera sjukhuspersonalen så att hon får den bästa behandlingen. Hela henne till kropp och själ. Lindra Pias och hela familjens oro och låt de känna sig burna av våra böner. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

En man som heter, Tony gick bort lugnt stilla och fridfullt för några dagar sedan. Hans familj och hans tvillingbror, som är sjukligt, är i sorg. Vi tackar Dig Herre för Tony´s liv. Må han vila i frid. Vi ber att familjen får mänsklig och andlig hjälp tid under den här tiden. Vi ber att du öppnar väger så att det blir möjlig för Tonys tvillingbror att kunna åka till begravningen. Låt de känna sig burna av våra böner under den här svåra tiden. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

I söndags hörde följande tröstande ord på Pray as you Go "Come holy Spirit, come light of my heart. When we do not know how to pray, the HolY Spirit prays in us. Kom Heliga Ande, kom ljus av mitt hjärta. När vi inte vet hur vi ska be, ber den Heliga Ande i oss".

God of love, teach me to walk with my brothers and sisters to build a world of justice and peace for all. Kärlekens Gud, lär mig gå med mina bröder och systrar att bygga en värld av rättvisa och fred för alla.  Loyola Press

Vi hörs om 2 veckor.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Thank you for praying for the Parish Mission last week.  It went very well.  There was a great attendance that continued to grow as the week went on – which is always a good sign! – and there was a lot of joy in all of us who gathered morning and evening.
 
 I am sending you two instalments of the Couple Prayer again this week as I am going on another Parish Mission on Saturday, this time to the parish of Carrick-on-Shannon in Co. Leitrim.  On many of these Missions we do not have access to the Internet. There probably will be access on this one but just in case there isn’t I want you to have the one for the following week. I hope these will be of benefit to you.
 
 Please pray for Fodhla McGrane and myself as we try to bring the joy of the Gospel to this parish and a fresh impetus to them.  You will be in my prayers each day that God will continue to bless you with joy and gladness in your love.
 Johnny

2018-10-01

 

Veckobrev Ordinary 26 och 27

Fr Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den här veckan har jag svårt att hitta ord för veckan har varit händelserik. Ibland kan jag har svårt med tillit till Gud men den här veckan har han visat sig och jag har fått bekräftelse för vad Påve Franciskus säger: Gud svarar alltid på bön, inte alltid på det sätt vi har förväntat oss men kanske på ett ännu bättre sätt. Förra veckan skrev jag att Maria Kling hade gått ur tiden. Vi var tre som åkte från Karlstad till begravningen och det var ett vemodigt men vackert avsked.  Vi åkte hem med stor värme och tacksamhet i våra hjärtan eftersom hennes bortgång gav upphov till mycket svar på bön.  Vi kommer att sakna henne men vet att hon fortfarande är med oss.

Den här veckan skickar Fr. Johnny "couple prayer" för vecka 26 och 27.  Brevet för vecka 27 handlar mycket om äktenskap.  Den här veckan, vecka 26, säger han: "the greatest effort of faith is always to give control back to God and live the way God wants us to live. This has huge implications for marriage and family life." Den störste utmaning som tron har är att alltid ge tillbaka kontrollen till Gud och leva så som Han vill att vi ska leva.  Detta har enorma implikationer för äktenskap och familjeliv. Resten finns i Fr. Johnnys brev.

En kvinna vill att vi ber för hennes brors familj. Brodern dog för några dagar sedan. Han efterlämnar sin fru och en 15 månader gammal son. Herre, vi överlämnar hans fru och son, och hela familjen, till Dig. Du vet hur svårt det är särskilt för hans fru nu. Vi ber att hon och resten av familjen får den styrka de behöver i denna svåra tid. Må hela familjen känna sig burna av våra böner.  Må det finnas många människor som ger familjen  det mänskliga stöd som de behöver nu. Må brodern vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna vill att vi ber för hennes barnbarn, Jakob.  Han opererade knäet i juni. Han har vätska i knäet som inte går bort och de måste operera knäet en gång till.  Herre, vi överlämnar Jakob till Dig och vi ber att din Ande leder läkaren och all sjukhuspersonal som har med Jakob att göra. Herre, hela honom till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus, you reveal the Kingdom of God in so many surprising ways. May your signs and wonders lead me ever closer to you. Jesus, Du visar Guds rike på så många överraskande sätt. Må Dina tecken och under leda mig ännu närmare Dig. Loyola Press.
 
Vi hörs om 2 veckor.

Varma hälsnigar,
Colette

Dear Friends,
 
 Autumn has certainly arrived!!  The weather is clearly telling us that.  And the fact that I am getting ready to go on a few Parish Missions is also telling me that!  On Saturday, Maureen Flanagan, Fr. Brendan Keane and I are going to the parish of Dromara and Drumgooland in the Diocese of Dromore for a week’s Mission.  Please keep us and that parish in your prayers that the Lord may be with us all and that the week will be a great success for the people there.
 
 Because of this I am sending you two instalments of the Couple Prayer.  I do this in case there is no Internet connection in the accommodation we will have for the week – sometimes that happens.  But I will be praying for you each day that God may continue to bless you and your family and friends with a great sense of his presence with you and his love for you.  Thank you for your faith and goodness.
 
 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?