2009-04-25

 

Veckobrev

Hej allihopa!

Det känns som alla har varit i ide, men med våren vaknar vi till liv igen, med naturen och det kan bli lite' stressigt. Allt ska hända på en gång! Det vore bra om vi kunde "fånga dagen". Jag vill inte att sommaren och hettan ska komma för fort!

Det årliga familjlägret äger rum på Stiftsgården Marielund 21 - 24 maj; Se nedan. Marielund ligger väldigt fint vid Mälarens strand. Tänk hur underbart det är att få allting serverat och att "få en mänsklig och andlig injektion"! Vi behöver de här tillfällena för att kunna hämta krafter. Vår familj deltog i familjläger under somrarna under en 10-årsperiod. Vi hade väldigt kul och ser tillbaka på den tiden med stor glädje. Sådana läger är speciellt viktiga för barnen; De upplever någonting annat än den lilla församlingen där hemma och får vänner från andra församlingar. Det är bra om båda mamma och pappa är med, men ibland kommer arbetet förstås emellan. Hoppas många av er tar chansen och åker till Marielundslägret!

Följande kom från Heligt Rum,"Sacred Space", under veckan:

Prayer moments are moments 'to be born from above'. We allow cares, no matter how important to ourselves and others, to drift off for a while. We leave aside the phone and messages, and allow God become real in our lives, for God already lives in our hearts. We are born strong with God, and with God's grace being born in us, love is born too. Prayer is our daily time to rekindle love in our lives.

Vi "hörs igen" om två veckor.

Må Herrens frid vara med oss alla,

Colette


Fr. Johnnys veckobrev finns här.
Fr.Johnnys veckobrev på svenska finns här.

2009-04-21

 

Familjehelg på Stiftsgården Marielund 21-24 maj 2009Ta emot och ge vidare


Dagarna innehåller olika program, fest, lek, sång och musik, gudstjänst och utbyte av erfarenheter med andra familjer. Vi får tid för varandra, kan gå till dukat bord och vistas i den natursköna miljön vid Mälaren.

”Ta emot och ge vidare” är ämnet för familjehelgen. Gud har skapat oss och vill ge oss del av sitt eget liv. Vi får ta emot gåvan. Tron är något som vi får växa med under livet, och vi får söka förmedla det vi fått till andra. För barn och ungdomar ordnas särskilda program under delar av dagarna. Vi uppmuntrar båda makarna i familjen att komma med.

Bland de medverkande finns biskop Anders Arborelius OCD, f. Göran Degen, franciskanpater Robert Zuczkowski OFMCap AnnaMaria Hedin, Kristina och Jan-Olof Hellsten, sr Helene Dominique Lindroth OP, KPN.

Pris för kost, logi och program, torsdag-söndag:
Vuxna, 850 kr. Barn (0-5 år) 0 kr, (6-18 år) 185 kr.
Stipendium kan utdelas av Katolska utskottet för äktenskap och familj om ekonomin sätter hinder för deltagande.

För information eller anmälan:
Stiftsgården Marielund, Pl 208, 178 53 Ekerö. Tel. 08-560 200 16.
E-post: marielund@katolskakyrkan.se Hemsida: http://www.marielund.org/

Familjehelgen arrangeras av Stiftsgården Marielund och Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj.

2009-04-19

 

Veckobrev


Vi har nyss kommit tillbaka från Stockholm, där vi träffade våra älskade barn och barnbarn. Idag var jag i Mässan i Bromma och det var roligt att träffa Bernadette och Brid, som är samordnare där för Ständig Bön, tillsammans med Maggan. Det är alltid roligt för mig att höra irländska röster och mycket glädjande att veta att det finns många bedjare där.

Min dotter har berättat for mig att Uppsala kommer att ha ett inspirationsmöte i maj.

Några av er kommer ihåg Mary and Jim, det irländska paret, som följde med Fr. Johnny, när han kom till Vadstena. De firar sin 40e bröllopsdag i augusti, i Esker, Fr. Johnnys kloster. Sådana tillfällen är verkligen viktigt att fira!

Frid vare med oss alla,

Colette


Fr. Johnnys veckobrev finns här.
Fr. Johnnys veckobrev på svenska finns här.

2009-04-12

 

Veckobrev

Hej allihopa,

Christina från Lund skrev i ett mail under veckan: "'Kom ni som har fastat och ni som inte har fastat!' De orden griper mig alltid som en stor förlåtelse och kärleksförklaring."

En riktigt välsignad och glädjefylld Påsk önskar jag er alla!

Colette


Fr. Johnnys veckobrev finns här.

Fr. Johnnys veckobrev på svenska finns här.

2009-04-05

 

Veckobrev

Hej allihopa,

Fick följande från Karin efter vårt inspirationsmöte här i Karlstad, när vi bad för makar med problem.

"Tänkte på vad Bertha sade, nämligen att vi borde be för ensamstående föräldrar och barn till ensamstående föräldrar. Dessa familjer är ju mycket vanliga i Sverige i dag. Av någon anledning ser man dem inte så ofta i våra kyrkor. Eftersom mina barn förlorade sin pappa när de var små, med släkten i Norrland, så vet jag hur det är. Det svåra är inte, att man aldrig får "egen tid", som ju verkar vara så viktigt i vårt samhälle i dag, utan att man aldrig räcker till, hur mycket man anstränger sig. Att vara två föräldrar föreföll mig som en otrolig lyx. Och ändå så var jag ju omgiven av det otroliga skyddsnät, som vi alla har i Sverige. Trots finanskris. Vi behöver bara se oss om i världen". I ett annat mail skrev Karin vidare:Vi borde be för "alla föräldralösa barn, alla gatubarn, alla hemlösa, alla misshandlade och på olika sätt utnyttjade barn som finns i dag. Tänker också på alla föräldrar som inte har någon mat att ge till sina barn, alla som är på flykt runt om i världen och fruktar för sina liv på olika sätt, alla som har föräldrar, barn eller syskon som sitter i fängelse, torteras eller avrättas. Eller bara inte vet om den saknade familjemedlemmen lever eller inte." Nu när vi gå in i Stilla Veckan tycker jag att be som Karin föreslår hör till. Bland annat kan det vara ett sätt att vara förenade med Kristus, så att vi delar deras smärta och Kristi lidande.

Jag kommer att översätta vad Ingela skrev så vackert om Fr. Johnny´s brev för några veckor sedan och maila det till honom:

"Jag tycker om fader Johnnys brev, det ger utblick och perspektiv på ens egen vardag och det känns som en viktig gemenskap över gränserna när vi ber för varandra. Det är en frestelse att tro att alla andra har det så bra och perfekt, det är bara jag i min trasiga värld som inte lyckas med allting hela tiden... men så är det ju inte! Och det förstår man inte minst när man läser fader Johnnys brev. Det är en stor, stor förmån vi har att ingå i en bönegemenskap, att veta att det finns människor som ber för mig och mitt äktenskap och min familj, och att jag ber för andra, trots att vi inte känner varandra. Gud vet vilka vi är och vi kopplas ihop med bönens trådar under Guds beskydd".

Vidare skrev Ingela:
"Det var fint att läsa om Danuta, och visst är det sant att rosenkransen är oslagbar. Den är enkel men innehåller allt. Att få somna in till rosenkransbönen måste verkligen vara som att somna in i Moderns trygga famn som ett litet barn".

Anna tillhör Luleåf örsamlingen, bor "långt upp i Norrland";) och har ansvar för Luleå församlings hemsida. Det är en hemsida som är värd att titta på. Där finns en översättning av Fr. Johnny´s veckobrev till svenska. Anna själv är konvertit sedan ett år tillbaka och har deltagit i ständig bön sedan dess början i Sverige. Jag tycker det är mycket glädjande att hon översätter brevet till svenska. Hoppas många hittar till hemsidan.

Nu har våren kommit och vi går in i Stilla Veckan. Hoppas vi alla har en fin vecka med Kristus och sedan en glädjerik Påsk, när vi uppstår med Honom.

Vi hörs efter Påsk.

Varma hälsningar,

Colette


Fr. Johnnys veckobrev finns här. (Kan vara något försenat utlagt;).)besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?