2017-01-29

 

Veckobrev Ordinary 4


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa;

Den här veckan blev en bättre vecka. Jag erfar ofta att när jag känner mig lite nere händer någonting, som lyfter upp mig igen. Gud lämner oss inte ensama, även om det ibland  kan vara svårt att tro det.

Förbön behövs för en 34årig man som har ett problem med ena foten och måste använda kryckor.
Han har också en böld på skinkan, som  kommer tillbaka hela tiden. Det har pågått i ungefär 5 månader och ingen vet vad det beror på. Nu ska han få en ny utredning.
 Herre, vi överlämnar honom till dig. Vi ber att Du inspirerar läkaren, som kommer att utreda honom. Må de hitta orsaken till hans tillstånd, så att han får den rätta behandlingen. Må mannen och familjen känner sig burna av andras böner. Hela honom till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Let us pray for that inner peace which comes from knowing that Jesus is always very close to us no matter what is going on in our lives.
Låt oss be för den inre frid som kommer från att veta att Jesus alltid är väldigt nära oss och det spelar ingen roll vad som pågar i våra liv.
Living Space. En del av Sacred Space/Heligtrum.

Lord, you increase your gifts of love in us day by day. Fill us with faith and let that gift spread through us to those we meet.We make our prayer through Christ our Lord. Amen.
Herre, du förökar Dina kärleksgåvor i oss dag för dag. Fyll oss med tro och låt denna gåva sprida sig genom oss till dem vi möter. Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre. Amen.
Fr. Johnny. Couple prayer.

Varma hälsningar;
Colette


Dear Friends,

Thank you for your prayers last weekend.  I was in Holywood parish, Co. Down, setting up a monthly day of prayer for Marriage and Family Life.  The response was great.  113 people signed up for an hour of prayer on the last day of each month so that this day will be filled with prayer for Marriage and Family Life there from now on.  Thank God.

Attached is the Couple Prayer for next week.  Please keep encouraging married couples to pray together and to build up their love together for the sake of the world and the Church.  And if you can get the Continuous Prayer for Marriage and Family Life into your own parish or any other parish please let me know.  You are in my prayers.  Please keep me in yours.  God bless you always.
Johnny

2017-01-22

 

Veckobrev Ordinary 3

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Den här veckan har varit en tuff vecka. Ibland kan det vara lätt att tvivla och jag blir inte heller uppmuntrad av situationen i världen. Tacksam för en liten förbön.
En kvinna som vi har bett för tidigare vill ha förbön för sig själv och sin dotter. Hon har haft 3 operationer under hösten och mår inte riktigt bra. Hennes dotter har någonting som växer i/bakom bihålan.
Herre, vi överlämnar den här kvinnan och hennes dotter till dig. Låt dem känner sig burna av andras böner. Hela dem till kropp och själ. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig

 Come Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of your love.
Send forth Your Spirit and renew the face of the earth
Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem kärlekens eld.
Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte.
Varma hälsningar,
Colette


Dear friends,

I hope everything is going well for you and all your loved ones.  Thank God
I am enjoying the New Year so far.  It is a time that I love each year, to
see the first signs of new life beginning to appear in nature.  It is always
a source of fresh hope and confidence.  I attach the Couple
Prayer/Newsletter piece for next week.  The call in it is to make fresh
starts in all our important relationships so that we can become sources of
hope for the world around us.  Please pray for me this coming weekend as I
will be in the parish of Holywood, Co. Down, to set up a monthly day of
prayer for Marriage & Family Life there.

I also attach a flyer for a day for Married Couples that we are having here
in Clonard in February.  Maybe you would keep that in your prayers also.
And if there are couples that you think may be able to be with us for it
please let them know about it.  God bless you and all your loved ones
always.

Johnny


2017-01-13

 

Veckobrev Ordinary 2

Hej allihopa;
 
För ett tag sedan fick jag följande från Christina: "Vår bönerörelse är just till för att hjälpa alla äktenskap, det är en stort uppgift. Det är svårt med äktenskap där makarna inte känner sig hemma. Ett stort problem kan vara att man inte upplever sig erkänd för den man är, att den andre/andra kräver all uppmärksamhet, så att man kan bli förkrympt i stället for att tillåtas växa och blomma. Paulus har skrivit om makarnas relation till varandra, men jag har svårt att acceptera hans råd till hustru, att underordna sig maken i allt. Visserligen kommer sedan kravet på maken att älska sin hustru som Kristus älskar kyrkan, men klarar han det?  Ingen kan kräva av sin partner att var en lika fullkomlig människa  som Jesus, men försöka ha generositet mot varandra, överseende i kärlek. De inledande orden hos Paulus är at man ska underordna sig varandra, så att det blir balans. Då är chansen stor för ett harmoniskt äktenskap. Gud hjälper alla äktenskapsmedlare och handledare, inte minst präster."
 
Herre, vi ber för alla äktenskap där det finns allvarliga problem och där det finns tillfälliga problem. Vi ber att Du bryter in i äktenskap och ger dem de ord de behöver för att kunna förstå varandra och för att kunna återställa harmoni och en bra balans i äktenskapet. Ge dem klarhet att acceptera det de kan ändra, mod att ändra det de kan och visdomen att förstå skillnaden. Jesus' Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
f. John Bashobora från Uganda kommer att hålla en karismatisk reträtt i följande platser under februari månad:
 
Halmstad 10e till 12e februari
Umeå  17e till 19e februari
Skövde 20e till 22e februari
 
Reträtten hålls på engelska, men kommer att tolkas till svenska.
Mer information finns på de respektive katolska församlingarnas anslagstavlor.
Huvudarrangör: Eva Johansson  evajoh12gmail.com
 
Jesus, brother and guide, lead me like the apostles to recognize and carry out the mission, you have entrusted to me. Help me to turn to you for the support and guidance I need.
Jesus, bror och ledsagare, led mig som lärjungarna att känna igen och genomföra uppgiften, Du ha anförtrott mig. Hjälp mig att vända mig till Dig för stöd och vägledningen jag behöver.
Loyola Press
 
Varma hälsningar i början av 2017,
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2017-01-06

 

Veckobrev Baptism of the Lord

Hej allihopa;
 
Ett nytt år har börjat och det är inte alltid lätt att vara optimistisk. I vissa situationer känner jag mig väldigt kluven och försöker ställa frågan, "vad skulle Jesus säga" eller "vad skulle Jesus göra". Jag tänker ofta på vad Johannes Paulus sade: "Mänsklighetens framtid vilar i familjens händer". Jag har tänkt mycket på något som Christina nyligen skrev till mig och jag citerar en del av det: "När jag låg och inte kunde sova tänkte jag, att det har ju länge varit så, att katolska par har rätt att separera. Det finns parförhållanden som är outhärdliga.  Hittills har det varit mycket svårt att få ett äktenskap annullerat. Numera händer det allt oftare, kanske har man förstått, hur olidliga och utanför Guds tanke om äktenskap vissa förhållanden kan vara, så att det inte längre kan sägas motsvara Guds tanke med äktenskap." En sak är säker, att det är viktigt att be för vårt egna och andras äktenskap, speciellt att de äktenskap, som håller på att hamna i kris söker hjälp, både mänsklig och andlig, innan det är för sent. I år kommer jag att försöka lägga lite mer tid på spridning av Ständig bön för äktenskap och familj. Det som är så underbart med den här rörelsen är att alla livets olika skeden är inkluderade, även för den, som är kallad att leva livet ensam.
 
Tacksam om ni ber en liten bön för Börje, som får palliativ vård och är väldigt svag och för hela familjen. Herre, vi lägger Börje och hela familjen i dina heliga händer. Vaka över Börje. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jesus, you always welcomed little children when you walked on this earth. Teach me to have a childlike trust in you. To live in the knowledge that you will never abandon me.
Jesus, Du välkomnade alltid små barn när du gick på denna jord.  Undervisa mig om att ha en barnslig tillit till Dig. Att leva i kunskapen om att Du aldrig kommer att överge mig.
Loyola Press
 
Fyll varje hem med Din kärlek.
Må vart och ett av våra hem
bli en plats fylld av Din närvaro,
en källa som förmedlar Din frid.
Bönehäftet
 
Varma hälsningar och god fortsättning på året 2017;
Colette
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?