2018-05-11

 

veckobrev Kristi Himmelsfärd
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Först och främst finns nedan inbjudan och program för Pingstvigilian lördag 19 maj.  Det är en inbjudan till alla andliga rörelser i stiftet och vi räknas som en av dem.  Alla bedjare i ständig bönrörelsen som kan komma är välkomna. Jag kommer att delta själv och jag är tacksam om de som kan delta meddelar mig snarast möjligt.

Kära vänner,
Även i år har vi den stora glädjen att kunna inbjuda er medlemmar i rörelser och i tredje ordnar i Stockholms Stift till en mässa med biskop Anders
Mässan är först kl. 20.30, men vi tänkte träffas redan kl. 18.30 i Domkyrkosalen.
 
Program för Pingstvigilian lördag 19 maj
Kl. 18:30    Kaffe och smörgås och välkomna
Kl. 19:00    Uppdatering av stora evenemang i Stiftet och i våra grupper 
Kl. 19:25    Föredrag om Gaudete et exultate
Kl. 19:40    Workshop/samtal om dokumentet/helighet (=det är tänkt som ett praktiskt dokument, en meditation om hur vi kan svara på kallelsen till helighet)
Kl. 20:00    Avslutning 
Kl. 20.10    Förberedelse för mässan med sångövningar
Kl. 20:30    Mässa med Kardinalen

Kan ni meddela hur många som kommer från er rörelse, senast 16 maj, för att vi ska kunna köpa in tillräckligt med kaffe mm.
Varmt välkomna

För styrgruppen
Katarina från Focolare

Marina Håkonsson skriver "Jag ber med när jag läser ditt brev. Nu närmar vi oss Kristi Himmelsfärd och barnen i Lund ska ta emot sin Första Kommunion, bl.a. vårt mellersta barnbarn Filip. Vi ber för dem alla! Det är en härlig tid i Skåne just nu. Allt blommar och träden och buskarna slår ut. Späd grönska mot blå himmel. Sommarklädda människor äter glass och njuter av solen. Grilloset och blomsterdoft blandas. Blivande studenter i frack och långa klänningar springer hit och dit på väg till baler. Fåglarna sjunger, det är lätt att tacka Gud...."Tack Marina och tack Herre för din underbara skapelse. Herre, vi lägger Filip och alla barn som har tagit emot sin Första Heliga Kommunion idag. Må det bära frukt i deras liv, frukt som består.
En kvinna vill tack alla som har bett för hennes syster och systerns man. "De har fått en fin lägenhet och är så tacksamma för alla förböner för deras skull.
Med Gud vilja har de lyckats få en fin lägenheten." Deo Gratias
    
"Today´s feast of joy and gladness is a call to us to look up with confidence and know the power of Christ for the world in which we live. Dagens glädjefest  är kall till oss att se uppåt med förtroende och känna Kristus kraft för världen i vilken vi lever". säger Fr. Johnny till oss idag, Kristi Himmelsfärds dag.

Snart är det Pingst. Låt oss be:
Come Holy Spirit, Fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte.

Varma Hälsningar,
Colette

2018-05-06

 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa

Det är några veckor sedan jag har hört av mig.  Vi har tillbringat två fina soliga veckor på Cypern och nu är jag tillbaka igen.

Som vanligt är Fr. Johnny rakt på sak. Han har skickat brev för 2 veckor, 5 och 6. Han säger till oss den här veckan. "Jesus has picked each one of us for his team of disciples because the task of transforming the world is so vast and because each one of us has our own unique gifts and opportunities for the task. Jesus har valt var enda en av oss till hans lag av lärjungar eftersom uppgiften att transformera världen är så stor och för att var enda en av oss har våra egna unika  gåvor och möjligheter för uppgiften."

Jolanta skrev till mig och vill ha förbön för en operation som hon genomgick för ett  tag sedan.  Tyvärr fick jag det efter jag hade åkt iväg men operationen var lyckad. Hon skrev följande till mig under veckan."Jag ska berätta för dig om Reträtten med f. Ivo Pavic som vi hade helgen innan min operation. Reträtten upplevde jag mycket starkt.

Jag var mycket rädd inför operationen och kunde inte släppa den känsla under flera dagar. I fredags, alltså reträttens första dag, har jag bara bett och bett för att bl a inte bli rädd. Under kvällen blev jag bara lugn, på lördag då och då kom jag på att jag inte var rädd. Jag blir säkert rädd/nervös på söndag/måndag/operations dag tänkte jag. Inte då heller. Emilia och särskild Wieslaw var mycket nervösa.

Först tänkte jag be mina vänner att be med mig att jag inte blir rädd, men det behövdes inte längre. Gud har fixat det".  Tack Jolanta.  Vi blir stärkta av sådana  berättelser.

Tacksam om ni ber för min son och sonhustru som har en 8 månaders barn som har problem med sömn, vaknar mycket på natten och har svårt att sova på dagen också och de finner det väldigt svårt. Dessutom har de en snart 3årig flicka. Herre, vi överlämnar hela familjen till Dig. Du vet hur svårt det är när föräldrar lider av brist på sömn. Vi ber att du ger föräldrarna  den energi de behöver  för att klara av barnet och låt dem vara beredda att ta emot all mänsklig hjälp som finns och behövs. Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig.
 When we live in the Spirit,  the Spirit helps us to make prudent choices. We just can´t assume that being led by the Spirit requires no effort on our part. It is our responsibiity to form our  conscience. Then we will be prepared to live where the Spirit leads. När vi lever i Anden, Anden hjälper oss att göra kloka val. Vi kan inte bara ta för givet att det inte krävs någon ansträngning från vår sida för att vara ledd av Anden. Det är vårt ansvar att forma vårt samvete. Då kan vi vara beredda att leva dit Anden leder. Loyola Press
Spirit of life, you bring life to all of creation. Help me  to follow where you lead.  Livets Ande, du ger liv till hela skapelsen. Hjälp mig att följa dit du leder. Loyola Press


Varma soliga hälsningar,
Colettebesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?