2018-09-22

 

Veckobrev Ordinary 25

Fr Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,


Veckorna försvinner fort och nu är det dags för Fr. Johnnys brev igen.
Under sommaren skrev Marina Håkonsson till mig: Det var så fin Mässa och predikan idag med F. McCormick. Han uppmuntrade oss med orden från första läsningen, "Herrens Ande lyfte upp mig" att vi har Anden i oss och vi är utrustade med kraft.  Evangeliet ska "comfort the disturbed but disturb the comfortable.

Marias dotter Anna skrev följande till mig. "Det värmer i hela mitt hjärta att ni ger mig styrka med era fina ord och att ni ber för oss"  Begravningsceremonin är hos  Birgittasystrarna i Vadstena nu på onsdag 26 september 14.00 och själva begravning i Filipstad dagen efter, 27 september.

Kvinnan som har problem angående vårdnad av sin son har skrivit: Det går inte i ord att beskriva hur mycket det betyder att ni ber för mig och oss.
Tack Herre att Du hör våra böner.
 

Faithful God, create in me an awareness of your loving presence. Trofaste Gud, skapa i mig en medvetenhet om din kärleksfulla närvaro. Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Thank you for your prayers last week for the couples who celebrated their Golden Wedding Anniversary in England.  We had a wonderful time, a time of thanksgiving and praise for God’s presence among us and God’s love for us. 

I ask your prayers this week for friends of mine whose son and grandson were seriously injured in a car crash a few days ago and for the driver of the other car who is critically injured.  We can bring them all through this awful time through the support of our prayers.

 Attached is the input for next week, the 25th week in Ordinary time.  I hope you will find it helpful for yourselves and for all those to whom you send it or make it available to in your parish.  Thank you for doing that.  Be assured of my prayers for you and your loved ones.  May God continue to be with you and bless you with joy and peace.

 Johnny 


2018-09-15

 

Veckobrev Ordinary 24

Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Det är dags igen för Fr. Johnnys brev.  Den här veckan ger han oss en inspirerande tolkning av Jesu ord: "ta ditt kors och följ mig". De här orden brukar jag känna ett visst motstånd för. Menar Han att jag måste lida?  Fr. Johnny ger oss en utmanande tanke.


Be gärna för Maria som dog plötsligt under veckan. Hon har varit med i Ständig Bön sedan 2002.  Herre, vi tackar dig för Marias liv och vi ber att allt som hon har gjort ska bära frukt, frukt som består. Vi överlämnar hennes barn och barnbarn i Dina heliga händer och ber att de ska få mänsklig och andlig tröst. Låt dem  känna sig burna av våra böner under den här svåra tiden. Må Maria vila i frid.
 

Kvinnan som vi bad för förra veckan har hört av sig. Hon säger att hennes situation är svår och hon är mycket svag. Hon har allvarliga samarbetssvårigheter med Pappa till sitt barn angående vårdnad. Jag är bekymrad. Det tar aldrig slut.  Herre, vi ber dig att du griper in. Jag vet inte vad lösningen är men du vet. Hjälp dem att kunna samarbeta och hjälp Pappan förstå att Mamma är viktig för barnet.  Ge kvinnan kraften hon behöver för att kunna klara av situationen.  Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tacksam om ni håller dem i era böner.

En kvinna har skrivit: "Jag skulle uppskatta om Du la ut en not i brevet om Förbön.
Förbön för hälsa till kropp & själ både för mig & min dotter..
Förbön för att våran katastrofala ekonomi löser sig, nu är det mer kaos än någonsin.
Minsta lilla grej till & jag kommer att krascha in i väggen - totalt.
Å då blir det svårt att ”reparera skadan”.. Herre vi överlämnar den här kvinnan och dottern till dig och hela hennes livssituation. Hela dem till kropp och själ och öppna möjligheter för dem att klara av deras katastrofala ekonomi. Ge kvinnan kraften hon behöver att klara av livet. Låt dem vara villiga att acceptera all hjälp som kommer i deras väg. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Almighty God and Father of us all, thank for your wondrous creation and for the way you care for me. I humbly bow before you and present my cares to you. Allsmäktige Gud och Fader allas vår Fader, tack för din underbara skapelse och för sättet du tar hand om mig.  Jag böjer mig ödmjukt inför Dig och ger Dig mina bekymmer.
Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends
,
 It seems strange now to see the evenings getting so much shorter and the air getting that bit colder. The summer would seem to be coming to a close.  But what a wonderful few months we have had.  Thank God for that.
 
 And thank God too for the months ahead, filled with celebration of God’s greatest gifts to us of each other and of his Son.  Thank God for the faith that we have to know God’s great love for us and for all humanity.  That is what we are put in touch with each Sunday in the Eucharist and each day in our love for one another.
 
 I ask your prayers for friends of mine who are celebrating their Golden Wedding Anniversary in England on Saturday next, September 15th.  I am going over on Friday to be with them.  John & Sue have been very close friends to me for many years and I am delighted to celebrate with them.  John’s sister Catherine and her husband Alistair are also celebrating their Golden Wedding Anniversary on Saturday.  It promises to be a celebration to remember!
!
 You are in my prayers every day that God may continue to be close to you and bless you and all your loved ones abundantly.  Please keep me in your prayers.
 
 Johnny

2018-09-10

 

Veckobrev Ordinary 23

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Det känns lite oroligt nu när vi väntar på resultatet av valet. Förmodligen får ni det här brevet efter resultatet. Herre, låt visdom och förnuft råder i Sverige.  Helige Ande var med våra ledare och leder dem åt rätt håll.


Fr. Johnny säger viktiga ord tills oss idag:  It wasn´t just for the fact that (Jesus) cured people but it was because of the wonderful compassion that he showed towards those who were suffering." Det var inte bara för det faktum att (Jesus) helade människor men det var på grund av det underbara medlidande han visade mot dem som led.  Equally we will know his touch if we let our tongues be loosened to speak to one another words of love, praise, comfort and encouragement. På samma sätt kommer vi att känna hans beröring om vi låter våra tungor lossas att tala till varandra med ord av kärlek, beröm, tröst och uppmuntran."  Resten finns i Fr. Johnnys brev.

Jag är lite orolig för den kvinna som vi har bett för många många gånger och som har problem med sitt barns Pappa angående vårdnad. Hon är själv mycket sjuk. Herre, vi vet inte hur det ligger till med den här kvinnan men vi vet att du är med henne hela tiden.  Låt henne känna att vi ber för henne och låt henne vara öppen för all hjälp hon kan få, både mänsklig och andlig.  Var med barnet och låt allt ske för hans bästa. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

S. vill att vi ber för henne. Hon har ont i sidan och läkaren vet inte vad det är för något.  Hon är under utredning men hon är lite orolig.  Herre, vi överlämnar Sonia till Dig. Lindra hennes oro.  Led läkaren som har hand om henne till rätt diagnos. Låt henne känna sig buren av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

God you offer us the gifts of faith, hope and love. May these gifts strengthen me to be an ever more faithful witness to your love for us. Gud du erbjuder oss gåvorna av tro, hopp och kärlek.  Må dessa gåvor stärka mig att vara ett ännu mer trofast vittne av din kärlek för oss.  Loyola Press
Varma Hälsningar,

Colette


Dear Friends,

 It is good to back to you again.  The week of the World Meeting of Families was wonderful for me.  It was amazing to be there and to be uplifted by thousands of people celebrating marriage and family life and also to see the vast resources that are there for developing and growing marriage and family life.  Our challenge now is to continue to promote the importance of these great gifts of marriage and family and to call on all the resources that are there.

 This weekly programme for married couples is one of those resources.   Please encourage couples to use it as it is simple but could be so helpful for couples.  I am very glad to make it available each week.

 You have been in my prayers every day as I thank God for you and ask God to be with you and your loved ones.  Please pray for me also.

 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?