2016-12-31

 

Veckobrev Holy Family

Hej allihopa;
 
Julen är över och imorgon är det 2017.  Vi har haft det fint med Francis och familjen. Julafton gick vi till "Barnens Katedral". Den lokala svenska kyrkan där både Francis och Patrick deltog i olika grupper, när de var små. Det var en resa tillbaka i tiden för Francis. Casper, som blir 5-år i april, kunde sitta still och lyssna medan Rasmus satt still för det mesta, men mot slutat blev det för mycket för honom. De är väldigt olika, men båda två är charmiga, på var sitt sätt.
 
Christina skriver: "Och Gud hjälper alla dessa som du nämnt i ditt brev, de som verkligen behöver Guds hjälp.Jag ber att paret som skilt sig finner frid och harmoni i sina liv, var och en på sitt håll. Ett äktenskap som inte fungerar är ohållbart. Gud give dem nåd."  Herre, du känner till hela situation, som är komplicerad. Vi ber att de får allt hjälp de behöver nu för att kunna komma överens för barnets skull. Ge dem gåvan att kunna samarbeta. Jesus, Heliga hjärta, vi litar på Dig.
 
Vi har ofta bett för ett annat par, som är i kris.Ibland känns det hopplöst, men ingenting är omöjligt för Dig, Herre. Herre, vi ber att båda parter inser vad som håller på att hända. Herre, hjälp dem att i lugn och ro kunna sitta ner och försöka verkligen förstå varandras olika behov och känslor. Hjälp dem att förstå att det är deras relation som är viktigast och det är detta de måste arbeta med. Låt barnet inte komma till skada. Låt de som finns omkring förstå att de måst ge paret utrymme att kunna utveckla sin relation.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Facing a new calendar year, may we shine with divine light. May this light shine within, so we believe we are the children of God, loved to the core. May we in turn love othes limitlessly and so bring them light and consolation in their daily lives.
Nu, när vi möter ett nytt kalenderår, må vi lysa med gudomligt ljus. Må det här ljuset lysa inom oss, så vi tror att vi är Guds barn, helt och hållet älskade. Må vi, i vår tur, älska andra
gränslöst och på så sätt bringa ljus och tröst i deras dagliga liv.
Loyola Press
 
Jag önskar oss alla ett välsignat och glädjefyllt Nytt År!
 
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-12-22

 

Veckobrev Christmas 2

Hej allihopa;
Det var glädjande att få brev igen från Fr. Johnny med Couple Prayer. Se nedan.
Vi hörs igen efter Jul.
Jesus, light of the world, thank you for sending me forthe into the world to be your light. Help me to put aside all that prevents me from letting your light shine through me.
Jesus, världens ljus, tack för att du sände in mig i världen att vara Ditt ljus. Hjälp mig att åsidosätta allt som hindrar mig att låta Ditt ljus lysa genom mig.
Loyola Press.
Varma hälsningar inför julhelgen;
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-12-18

 

Fr. Johnny o hans brev

Hej allihopa;
Tyvärr kraschade Fr. Johnnys dator för 2 veckor sedan.. Jag skrev till honom och han sade att han har förlorat allt, men en del har han fått tillbaka. Jag kan nästan känna hans bedrövelse.Så mycket arbete som måste göras om. Han säger att det kommer att ta lite tid innan allt är i ordning igen. Enligt uppgift är Fr. Johnny inte inblandad i förberedelsekurser för äktenskap längre. Han ger många "Parish Missions" i olika församlingar  runt om på Irland och samtidigt sprider han ständig bön för äktenskap och familj. Herre,vi tackar Dig för Fr. Johnny. Tack för att han, som Maria,svarade på Din kallelse och har ägnat sitt liv åt äktenskap, speciellt rörelsen ständig bön för äktenskap och familj. Må hans arbete fortsätta att bära allt mer frukt, frukt som består.
 Ann har haft en brun fläck, som blev bortopererad, i munnen . Den kommer att analyseras. Tyvärr har de hittat två till och en fläck på tungan. Hon vill gärna att vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Anne till Dig. Vi ber att hon känner Din närvaro i den situation hon befinner sig i. Lindra hennes och familjens oro. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Kvinnan som nyligen fick stroke och inte kan tala behöver våra böner. Herre, vi överlämnar henne till Dig. Du vet hur fruktansvärt det är att var i hennes situation och hur övergiven hon måste känna sig. Vi ber att du ger henne den styrka och det mod hon behöver för att inte ge upp. Låt henne känna att Du är med henne. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
Vi ber för familjen som vi ofta har bett för och som nyligen har separerat. Jag vet inte ur läget är just nu, men är övertygad att de behöver våra böner.  Herre, Du vet allt om situationen. Låt ingen av dem komma till skada, utan låt dem gradvis kunna förlåta varandra och kunna samarbeta till barnets bästa. Hela deras sår. Herre Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Juletid är en väldigt svår tid för dem som är ensamma. I Fr. Johnnys Couple Prayer löd en av hans frågor: For others: How will you bring hope to others in the lead up to Chhristmas. För andra: Hur kan vi bringa hopp till andra som ett led inför jul.
Jag vet inte när Fr. Johnny kommer att höra av sig igen, men om han inte har hört av till det Nya Året, kommer jag att höra av mig. Tveka inte att skriva om ni behöver förbön.
Under tiden önskar jag en välsignad och glädjefylld Jul.
Lord, thank you for your healing love. Help me to be an instrument of your healing presence.
Herre, tack för din helande kärlek. Hjälp mig att vara en redskap för din helande närvaro.
Loyola Press
Let Jesus be really reborn again in us this Christmas.
Låt Jesus pånyttfödas i oss på riktigt denna Jul.
Living Space, en del av Sacred Space/Heligtrum
Jag önskar Er en välsignad och glädjefylld Jul.
Colette

2016-12-03

 

Veckobrev 2 Advent


Hej allihopa;
Hoppas veckan har varit fin.  På ett sätt har det gått lite trögt för oss, vi har bara gjort den nödvändigaste städningen efter familjeträffen förra helgen. Istället har vi lagat vegetarisk mat och gått promenader vid Kilene gård på Hammarö.  Där finns välpreparerade motionsspår. Det var soligt och fint i Guds natur.
Hoppas att ni kommer ihåg att be för Fr. Johnny. Jag tycker han alltid är inspirerande och konkret i sina reflektioner. Han ber alltid för oss. Den här veckan säger han bland annat till oss,
Count your blessings here and begin seeing how much you are receiving from those you love rather than all you think you are giving. This will be a wonderful preparation for the joy of Christmas/ Räkna dina välsignelser nu och börja upptäcka hur mycket du tar emot från dem du älskar, hellre än allt du tror du ger. Detta kommer att vara en underbar förberedelse för Julens glädje.  Resten finns i Couple Prayer.
Igår natt vaknade jag strax efter kl. 4 och kunde inte somna om, så jag steg upp och kokade en kopp te för mig själv. Jag gick in på Fr. Johnnys hemsida www.continuousprayer.net.
Det är en väldigt inspirerande hemsida, med många bra tips för äktenskapet.  Under rubriken "Love is for Life Trust " finns "Growing together in Marriage" där han beskriver 5 element för att växa tillsammans i äktenskapet. De är:
Time together/Tid tillsammans
Affection/Tillgivenhet
Respect for differences/Respekt för olikheter
Praise and thanksgiving/Beröm och tacksamhet
Couple Prayer/Parbön
Tips för varje ämne finns beskrivna.
Det finns mycket annat på den hemsidan som är värt att läsa och bli inspirerad av.
Paret som vi ofta har bett för, som nu under veckan går skilda vägar, behöver våra böner.De har ett möte med familjerätten i veckan angående barnet. Herre, vi överlämnar paret och barnet till Dig. Du vet vad de går igenom just nu. Vi ber att generositet finns i bilden och att barnets bästa är deras högsta prioritet. Du vet att de måste ha en relation på grund av barnet. Bryt in med Din Ande, så att de kan förlåta varandra och samarbeta för barnets bästa. Ge personalen på familjerätten visdom, så att beslutet blir det bästa för barnet. Hela paret till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Jag vet inte hur det ligger till för paret i kris, som vi bad för förra veckan, men jag tror de fortsätter att behöva våra böner. Herre, vaka över det paret och låt Din Ande leda dem, så att de hittar tillbaka till varandra innan det är för sent. Jesus Heliga Ande, vi litar på Dig.
Jag tror vi alla vill be för alla hemlösa i Aleppo.  Herre, vi ber att du vakar över alla människor som har det så oändligt svårt i Aleppo. Hjälp dem att hitta vägar, så att de kan komma därifrån. Låt dem känna sig burna av Dig. Vi ber för ett slut på eländet och frid på jorden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Nu, när jag skriver, hör jag på radio att det är de funktionshindrades dag. Herre, låt alla som har funktionshinder får den hjälp de behöver för att kunna leva ett bra liv. Hjälp dem och familjerna att växa i tro, hopp och kärlek till dig och varandra.
Fyll varje hem med Din kärlek.
Må vart och ett av våra hem
bli en plats fylld av Din närvaro,
en källa som förmedlar Din frid.
Bönehäftet.
Come Lord Jesus.
Kom Herre Jesus.
Loyola Press
Varma hälsningar;
Colette

Hej allihopa;


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?