2016-08-20

 

Veckobrev

 
Hej allihopa;
 
Den här veckan har varit ovanlig för oss. Både Bengt och jag har varit nedslagna, med urinvägsinfektion; Han värre en jag.  Jag dricker tranbärsdricka som verkar hjälpa än så länge och han har fått en penicillinkur.  Vi fick ändra planer för veckan.
 
Idag skriver Fr. Johnny några  viktiga ord till oss. "The way of Jesus puts success in love as our priority.  Jesus' väg placerar succé i kärlek som vår prioritet." Resten finns i hans brev.
 
Ett par som vi har bett för tidigare vill ha förbön igen. Det verkar som om deras relation går upp och ner hela tiden. Herre,vi överlämnar det här paret till Dig igen. Låt dem förstå att i första hand måste de se vad de kan gör åt sitt eget beteende för att situationen ska kunna få en ändring på djupet. Det är inte lätt Herre, men allt är möjligt med din hjälp och bön och handling måste vara ett. Öppna vägar, så att båda blir beredda att acceptera den mänskliga hjälp som finns, utan att känna skam, innan det är för sent. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
 
Paret med den komplicerade relationen går in i en avgörande fas. Vi måste fortsätta att be för dem. Herre, vi överlämnar paret till Dig igen. Du vet hur de lider. Vi ber nu att Du fortsätter att leda dem och att Du vänder med din Andes kraft det, som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Maria vill ha förbön för sin syster, som fick en stroke för några veckor sedan.  Tack Herre, Du som är källan till allt liv, att systern har hämtat sig så bra som hon har.  Var med henne och må  alla som hjälper systern bli inspirerade av Din Ande. Må hon få tillbaka talets gåva. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Tacksam om ni fortsätter att be för inspirationsmötet med alla samordnare i Stockholms Dekanat, att vi blir inspirerade och stärkta, så att vi sedan kan stärka rörelsen och också familjerna i våra egna församlingar.
 
Jesus, open  my eyes to see the likeness of God in each person I meet. Teach me to speak the truth in love.
Jesus, öppna mina ögon att känna igen Din avbild i varje person jag möter.  Lär mig att tala sanningen med kärlek.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-08-15

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr. Johnny är inspirerande som vanligt.  Han säger till oss: "Today Jesus is calling us to fan our love into a flame and let the world be warmed by us and through us by God.  Idag kallar Jesus oss att blåsa liv i vår kärlek, och låta världen bli uppvärmd av oss och genom oss av Gud." Resten finns i brevet. Det är viktiga ord när vi ser hur världen är idag och hur många äktenskap har problem.
 
Paret med den komplicerade relationen uppskattar att vi ber för dem. Vi måste fortsätta att be för dem. Herre, vi överlämnar paret till Dig igen. Du vet hur de lider. Vi ber nu att Du fortsätter att leda dem och att Du vänder det, som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag vill gärna be för alla familjer som har kris just nu. Tyvärr verkar det vara väldigt vanligt. Herre, vi överlämnar varje par och varje familj, som har kris /nämn namn du känner till/  just nu. Ge dem förmågan och modet att kunna kommunicera med varandra. Ge dem förmågan att kunna förstå varandras behov, så att de kan försonas. Låt inga barn komma till skada. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
 
Tacksam om ni fortsätter att be för inspirationsmötet med alla samordnare i Stockholms Dekanat den 27e augusti, att vi blir inspirerade och stärkta, så att vi sedan kan stärka rörelsen och också familjerna i våra egna församlingar.
 
Jesus, Prince of Peace, make my heart an instrument of your peace.
Help me to bring your peace, patience and comfort to others.
Jesus, Fridens Prins. Låt mitt hjärta vara ett redskap för Din frid.
Hjälp mig att ge Din frid, tålamod och tröst till andra.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-08-07

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Vi har bjudit Fr. Johnny till Sverige två gångar och nu tror jag att tiden är inne för en ny träff, men den här gången blir det en träff för alla samordnare i de olika dekanaten. Vi börjar med Stockholms Dekanat. Jag hoppas att åtminstone två personer från var och en av dekanatets församlingar deltar. Träffen blir den 27e augusti i Josefinahemmet, Bromma. Vi kommer bland annat att inspirera varandra, be och dela erfarenheter.  Jag är tacksam om ni ber för dagen att vi blir inspirerade och stärkta, så att vi sedan kan stärka rörelsen i våra egna församlingar.
 
Jag blev väldigt glad när jag fick följande meddelande från Krystyna i Värnamo, genom Jolanta.Just då behövde jag höra detta. Herren vet när han ska stärka oss. Tack Jolanta och Krystyna. "Stort och Varmt Tack för alla brev från Colette! Känner mig förenad i en gemensam bön! Den är kraftig och stark. Må vår Store Gud besvara våra böner och välsigna oss alla med sin Kärlek." Jag träffade Jolanta i Omberg under våren och hon har nu tagit ansvar för Värnamo församling. Hon får stöd av Kyrkoherden också och det är av stor betydelse. Tack Jolanta
.
Som jag skrev förra veckan har det blivit en viss förändring för paret med den komplicerade relationen, som inger hopp. Tacksam om ni fortsätter att be för dem. Allt är möjligt för Herren. Herre, Du som är källan till allt liv och vet allt, Tack för vad som har hänt hittills i parets relation.  Vi ber nu att Du fortsätter att leda dem och att Du vänder det som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

Loving God, you desire so much for us to know your son, Jesus. Help me to keep my eyes fixed in him and to serve others reverently out of love for you.  Kärleksfulle Gud, Du längtar så mycket att vi ska känna din son, Jesus. Hjälp mig att hålla mina ögon fixerade på honom och att tacksamt tjäna andra av kärlek till Dig /Loyola Press

Varma hälsningar;
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?