2016-08-15

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr. Johnny är inspirerande som vanligt.  Han säger till oss: "Today Jesus is calling us to fan our love into a flame and let the world be warmed by us and through us by God.  Idag kallar Jesus oss att blåsa liv i vår kärlek, och låta världen bli uppvärmd av oss och genom oss av Gud." Resten finns i brevet. Det är viktiga ord när vi ser hur världen är idag och hur många äktenskap har problem.
 
Paret med den komplicerade relationen uppskattar att vi ber för dem. Vi måste fortsätta att be för dem. Herre, vi överlämnar paret till Dig igen. Du vet hur de lider. Vi ber nu att Du fortsätter att leda dem och att Du vänder det, som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag vill gärna be för alla familjer som har kris just nu. Tyvärr verkar det vara väldigt vanligt. Herre, vi överlämnar varje par och varje familj, som har kris /nämn namn du känner till/  just nu. Ge dem förmågan och modet att kunna kommunicera med varandra. Ge dem förmågan att kunna förstå varandras behov, så att de kan försonas. Låt inga barn komma till skada. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
 
Tacksam om ni fortsätter att be för inspirationsmötet med alla samordnare i Stockholms Dekanat den 27e augusti, att vi blir inspirerade och stärkta, så att vi sedan kan stärka rörelsen och också familjerna i våra egna församlingar.
 
Jesus, Prince of Peace, make my heart an instrument of your peace.
Help me to bring your peace, patience and comfort to others.
Jesus, Fridens Prins. Låt mitt hjärta vara ett redskap för Din frid.
Hjälp mig att ge Din frid, tålamod och tröst till andra.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?