2015-02-22

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu är det dags igen och som vanligt uppmanar Fr. Johnny oss när han säger bl. annat: "This means to live the Good News, to practice being happy, to bring joy and peace and healing to all those we live with and those we meet. Det här betyder att leva de Goda Nyheterna,  att öva att vara lyckliga,  att ge glädje och frid och helande till alla vi lever med och dem vi träffar."
 
Josip vill gärna att vi ber för honom och hans fru. Han kommer att opereras för tredje gången imorgon och hans fru mår inte alls bra, hon är psykiskt sjuk och det går upp och ner för henne.
Herre, vi överlämnar Josip och hans familj till Dig.  Du vet hur besvärlig det är för dem .  Inspirera läkarna och personalen som tar hand om Josip och låt honom bli helad. Lindra Josip´s oro över hans fru och låt henne få den rätta behandlingen, så att hon bli återställd.  Låt hela familjen känna sig burna av andras böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag är tacksam om ni ber för mig också den här gången. Tyvärr har jag fått en svullnad under armen och kommer att datortomograferas på onsdag. Onkologen vet inte om det är relaterat till det lymfom som jag har eller till tumören, som jag hade i njuren, som blev bortopererad.
 
 Vi privilegiet att få besök av Benjamin och Rebecka (barnbarn) under sportlovet. Vi tog hand om Rebecka i måndags när hon var ledig från förskolan och det var riktigt roligt.
 
Jag vill påminna er att under februari månad föreslår Fr. Johnny att vi ber för Alla Familjer.
 
God of hopefullness and suprises, thank you for the good work you have begun in me.
Grant me to be patient with all that feel incomplete in me.
Hoppets och överraskningens Gud, tack för det goda arbete du har påbörjat i mig.
Låt mig vara tålmodig med allt  ofullständigt i mig.
Loyola Press
 
Varma hälsningar under 1a veckan i FASTAN,
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2015-02-08

 

Veckobrev

Hej allihopa;
"We all need his healing power in so far as we set limits to our love for one another because his great commandment is to love. Vi behöver alla Hans helande kraft när vi
begränsar vår kärlek till varanda, eftersom Hans största bud är att älska" säger Fr. Johnny den här veckan (V. 5) . 
"It is only through the power of God that we can love as we should. Det är bara genom kraft från Gud som vi kan älska som vi borde". säger Fr. Johnny nästa vecka (V.6) och jag tror att vi alla behöver blir påminda om detta då och då. Nu får ni Couple Prayer för två veckor.
Diala är tacksam om vi fortsätter att be för henne och systern med familjen i Syrien. Vi ber för Diala, hennes syster med familj och alla som befinner sig i samma situation, att de ska fortsätta att känna sig burna av andras böner. Moder Maria, be för dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig Herre.
Christina från Malmö/Dahlby har skrivit:
"Jag sände klarat snabbt en bön om befrielse från det ockulta. Evangelietexten igår talar tydligt om hur Jesus med sin andes kraft och auktoritära ord drev ut demonen ur den besatte.
Vården är sig lik - ögonoperationen har blivit uppskjuten, datum försvann i hanteringen, nytt op-datum är 17 februari. Gud är med i alla händelser."
 Herre, tack för Christinas bön om befrielse från den ockulta. Må den bära frukt, frukt som består. Herre, du förstår Christinas besvikelse över ögonoperationen. Det är inte första gången det har hänt till henne. Vi ber att det inte blir uppskjutet en gång till. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Mary T. vill ha förbön för sig själv och familjen. Hon arbetar 100% och studerar 150%, men i juni har hon äntligen sin lärarexamen. Herre, vi tackar Dig för att Mary genom Din kraft har nått så långt. Vi ber nu för familjen att den förmår ge henne det stöd hon behöver för att nå målet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
Nu under februari månad vill Fr. Johnny att vi ber speciellt för Alla Familjer.
Idag är min böndag. Det är skönt att det äger rum på en söndag. Mässan styrker alla våra böner. Fr. Johnny önskar att det var möjligt för alla församlingar att fira Mässan för Ständig bön för Äktenskap och Familj just på deras böndag. Det stärker bönen.
Fyll varje hem med Din kärlek.
Må vart och ett av våra hem
bli en plats fylld av Din närvaro,
en källa som förmedlar Din frid.
Ständig Bön för Äktenskap och Familj
Varma hälsningar från ett soligt Karlstad,
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2015-02-01

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Den här veckan säger Fr. Johnny till oss: " As Christians we believe that Jesus is the one above all others who can teach us about God.  And the God that he reveals to us is a God of infinite love and compassion. Som kristna tror vi att det är Jesus över alla andra  som kan undervisa oss om Gud. Och den Gud som han visar oss är en Gud av oändlig kärlek och medkänsla."
 
Barbro har skrivit: "Jag och min man ber om förbön för vår svärdotter, som mer och mer uppslukas av det ockulta och därmed lever alltmer i en fantasivärld, dit även vårt barnbarn, snart fyra år, hotas att dras in. Vi har skrivit ett brev om våra farhågor. Be att detta brev blir väl mottaget och bidrar till att hon kommer bort från andevärlden, som tar alltför mycket tid och energi ifrån henne." Herre, vi överlämnar Barbros svärdotter till dig. Herre vi ber att du vänder Barbros svärdotter bort från det ockulta. Led henne till människor, som kan hjälpa henne att förstå hur skadligt det är och att komma ur det. Låt brevet blir väl mottaget och bära frukt, frukt som består. Helige Mickael, vaka över barnbarnet, så att hon inte blir indragen i detta. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Christina från Malmö/Dahlby väcker allvarliga tanker. Vad kan vi göra? ."Syrien och de kristna i Irak och Mellanöstern har det fruktansvärt svårt. Gud måste gripa in, för vi människor mäktar inte ändra på detta grymma skeende. Många satsar visserligen sina liv för att hjälpa, men det räcker inte, ondskan är så stark! Vi vet i teorin att Gud är mäktig, ber vi för litet? Offrar vi ingenting, vi vanliga här hemma i vår lugna vrå? Så är det nog.  Jag väntar på en ögonoperation för att sänka trycket i höger öga, preliminärt datum 3 februari. Hoppas det går bra." Herre, Christina utrycker vårt maktlöshet. Herre, vi ber med allt vårt hjärta att du sår ett frö av fred i alla världsliga och andliga ledare. Ett frö som kan växa som senapskornet och sprida sig fort, så att vi kan få en varaktig fred. Låt alla gör vad de kan för att förhindra flera unga människor att blir inblandade i krig. Herre, jag ber, men det känns lite förgäves. Nu när jag har sagt detta, kommer jag på att de har inte bombat där Dialas syster och familjen befinner sig på sistone och Diala har mått bra. Du hör bön. Deo Gratias. Vi ber för Diala, hennes syster med familj och alla som befinner sig i samma situation, att de ska fortsätta att känna sig burna av andras böner. Moder Maria, be för dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Herre , vi överlämnar Christina och hennes ögonoperation den 3e februari till dig. Var med och inspirera läkarna, som utför operationen. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 
Förbön behövs också för Mina, 5 år gammal, som har varit sjuk under en vecka, med hög feber, som inte ger sig. Föräldrarna är ängsliga Herre, vi överlämnar Mina till Dig.  Hela henne och låt föräldrarna känna att Du är med dem med din helande kraft.
 
Snart börjar februari månad och Fr. Johnny föreslår att under februari månaden ber vi för "Alla Familjer."
 
Var inte rädd, Jag går bredvid Dig.
KärleksMässa i Paris idag.
 
And remember, I am with you all the days until the end of time.
Och kom ihåg jag skall vara med er varje dag intill tidens ände.
Matt.28:20
 
Varma hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?