2018-01-28

 

Veckobrev Ordinary 4Hej allihopa,
          Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Jag vet att några av er få två upplagor av brevet.  Jag har bett samordnarna i de olika församlingarna att skicka brevet vidare till deras medlemmar i fortsättningen. Jag fortsätter att skicka brevet till dem jag har på mina listor eftersom alla tillhör en grupp. Tyvärr är det inte så mycket jag kan göra åt det för mina listor är inte uppdelade efter församlingar.

Fr. Johnny är alltid inspirerande och konkret när han skriver till oss. Idag skriver han bland annat: The God that he (Jesus) reveals to us is a God of infinite love and compassion. At times, we as a Church, move away from this God and create a God of fear and judgement.  Our responsibility  is to move back firmly to the God of Jesus. Den Gud som Jesus visar oss är en Gud av ändlös kärlek och medkänsla. Ibland för vi oss, som Kyrka, bort från denna Gud och skapar en Gud av fruktan och fördömande. Vårt ansvar är att beslutsamt föra oss tillbaka till Jesu Gud. Resten finns i brevet och är väl värt att läsa.

Christina har skrivit till mig angående vad jag skrev om Sr. Briege McKenna förra veckan: "Jag har varit på kurs med Sr. Bridge McKenna. Jätte roligt. Det var inom den karismatiska rörelsen. Jag vet att hon fått som uppgift att be för och uppmuntra präster framför allt, och låta helandets gåva från Gud tjäna dem. Den karismatiska rörelsen har gett mig den största glädjen i mitt liv, eller varit ett av de största glädjeämnena i livet. En stor upplevelse! Guds kraft verksam inför våra ögon!"  Om man söker på internet kan man hitta mycket om Sr. Briege  och hennes liv.

Nästa söndag, 4 februari, är jag inbjuden till Uppsala församlings inspirationsmöte för ständig bön för äktenskap och familj. Det äger rum efter 11-Mässan. Tacksam om ni ber för mötet.  Herre, vi överlämnar mötet till Dig och ber att din Ande leder hela mötet. Inspirera många bedjare och intresserade att delta i mötet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Birgitta har skrivit till mig och vill att vi ber för en iransk familj som befinner sig i kris. "Äktenskapet mellan mannen och kvinnan håller på att gå sönder. De har tre barn. Kvinnan är deprimerad och vill skiljas. Mannen vill fortsätta äktenskapet. Om äktenskapet skall upplösas, måste han sälja restaurangen, eftersom kvinnan då skall ha hälften av pengarna. Det kan vara bråttom. Familjen tillhör en iransk religion, som jag inte känner namnet på. Mannen är en medkännande människa och hjälper gärna utsatta och behövande människor. Han har kontaktat en person i katolska kyrkan och ber om hjälp. "Herre, vi överlämnar den här familjen till Dig.  Du känner situationen och vad den här familjen har gått igenom och hur svårt det kan vara för en familj när de kommer till en annan kultur. Herre vi vill att du griper in i det här äktenskapet och sänder dem förstående och visa personer som kan hjälpa dem att förstå varandra. Låt den här krisen leda till en äktenskapsfördjupning istället för skilsmässa som blir så svårt för barnen och familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus, Word become flesh, thank you for revealing God`s glory to us. Grant me the grace to freely share my experience of  you with others. Jesus, Ord som blev kött, tack för att Du visade Guds härlighet för oss. Ge mig nåden att obehindrat dela min erfarenhet av Dig med andra. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette

2018-01-22

 

Veckobrev Ordinary 3

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den har veckan har jag funderat väldigt över bön. Jag kan be för samma sak igen och igen och känner att Gud inte lyssnar. Jag letade upp Sr. Briege McKenna, en irländskt nunna som fick reumatoid artrit etc. när hon var väldigt ung och trodde hon skulle tillbringa för resten av sitt liv i rullstol.. Hon blev mirakulöst helad och sedan fick helandets gåva. Sedan dess har hon ägnad sitt liv åt intercession for priests and parish missions förbön för präster och  församlingsmissioner. Hon har skrivit en book "Miracles do Happen Mirakler händer". Jag hörde henne när hon var i Sverige för många år sedan. Hon  säger att vi  ska aldrig sluta att be, att vi ska fortsätt att knacka på Herrens dör. Hon säger att när vi  ber är det också viktigt att tacka. Där finns alltid ett svar på bön på något sätt och ofta gradvis. Det var underbart om hon skulle besöka Sverige igen.


Kvinnan son vi har bett för flera gångar angående vårdnad av  barnet har barnet hos henne den här veckan och önskar förbön. Herre, vi överlämnar den här veckan till Dig. Ge henne den kraften hon behöver. Låt det vara en  glädjefylld veckan för dem och låt Pappan lämnar dem i frid.  Ge kvinnan visdom om hur hon bäst kan handskas med problemet. Låt hon kunna vila i Dig oavsett vad som kommer från Pappan . Var med Pappa och hjälp paret att kunna förlåta varandra.Jesus Helige Hjärta, vi litar på. Tack Herre.


Monica vill att vi ber för ett ungt  nygift par med en 8 mån. gammal pojke där pappa Johannes –helt oförberett- har fått budet om en aggressiv cancertumör i ljumsktrakten. HERRE FÖRBARMA DIG! Herre, vi överlämnar Johannes till dig. Du vet hur viktigt han är för sin familj. Vi ber att han får den bästa mediciniska hjälp som finns och att  läkaren och sjukhuspersonalen är är ledd av din Ande. Låt familjen känna sig burna av våra böner. Helige Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Vi ber för Mickael som bröt sitt ben för 7 veckor sedan. Herre vi överlämnar Mickael till Dig. Du vet hur svårt att vara tvungen  att hålla sig still och inte kunna göra något. Ger honom tålamodets gåva och hela honom till kropp och själ.  Var med familjen och hjälp de att hålla hjärtat uppåt. Jelige Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Father of all, teach me to appreciate the gift of faith. Help me to understand the value of that gift so that it may guide all my decisions. Allas Fader, lär mig att uppskatta trons gåva. Hjälp mig att förstå värdet av denna gåvan så att det må leda alla mina beslut.

Varma hälsningar,


Colette

2018-01-13

 

Veckobrev Ordinary 2

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,


Året har börjat bra, datorn fungerar, bloggen är igång igen och svensk översättning av Fr. Johnnys brev är också igång. Deo Gratias.


Den här veckan påminner Fr. Johnny oss. "One of the most beautiful truths of our  faith is found in the promise that Jesus made to us  - where two or three are gathered in my name, I am there with them". En av de vackraste sanningarna trossanningarna finner vi i Jesus löfte till oss - där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." Det är upplyftande att tänka att i rörelsen ständig bön för äktenskap och familj är vi många som är förenade i bön för samma intention.


The World Meeting of Families kommer att äga rum i Dublin 21-26 augusti i år.  Påve Franciskus har valt temat "The Gospel of the Family - Joy to the World/ Familjens evangelium - Glädje till världen". Pope Francis believes that in a world where humanity is often wounded, mistreated, and dominated by a lack of love, the family is the "yes" of God as Love. In spite of all the pressure and difficulties it faces, Pope Francis believes that the family is still good news for today`s world. Påve Franciskus tror att i en värld där mänskligheten ofta är sårad, misshandlad, och dominerad av brist på kärlek, är familjen det "Ja" av Gud som Kärlek.  Trots alla påtryckningar och svårigheter som den möter, tror Påve Franciskus att familjen fortfarande är goda nyheter för världen av idag. Det kostar ungefär 700kr. att delta i mötet för 5 dagar men  mojligheten finns att delta under 1 dag och det kostar ca . 400kr. (pensionärer ca. 340kr). Utförlig information om program, registrering, boende etc. finns på www.worldmeeting2018.se  Det är också möjligt att få boende hos en familj om du  går till rubriken "Host a Family - Pilgrim". Påve Franciskus kommer att vara huvudcelebrant vid Mässan vid slutet av Mötet. Irland är ett vackert land och människorna är vänliga. Man skulle kunna kombinera deltagande i mötet med en semesterresa.

Walters begravdes den 8e januari.  Jag har hört att Requiem Mässan i Eugenia var väldigt vacker. Må han vila i frid.


Bön behövs fortfarande för kvinnan som ligger i tvist med sin man om vårdnad om barnet.  Herre, vi överlämnar hela situation till Dig på nytt. Tack för att Du ger kvinnan den styrka hon behöver för att kunna hålla ut, trots alla svårigheter. Du vet hur ohållbar situationen är.  Vi ber att du ger henne visdom och bra omdöme så att hon snart kan få en lösning till situationen. Låt inte mannen provocera henne och låt honom förstå att ett barn behöver både Mamma och Pappa och att hans beteende inte är acceptabelt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Lord Jesus, help me to recognise the call of your Spirit to be a living stone of the Church so that I may be a witness of your presence in the world. Herre Jesus,  hjälp mig att känna igen kallet från Din Ande att vara en levande sten i Kyrkan så att jag må vittna om din närvaro i världen.  Loyola Press

Varma Hälsningar,

Colette

2018-01-08

 

The Baptism of the Lord

 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Nu har 2018 börjat och min förhoppning är att vi kan få ännu fler att ansluta sig till Ständig Bön för Äktenskap och Familj. Som St. Johannes Paulus sade "Världens Framtid ligger i Familjens Händer".  Det finns några församlingar som inte är med, som saknar en samordnare eller behöver förnyelse och jag är villig att komma och introducera rörelsen. Hör gärna av er!

Den här veckan säger F.r Johnny bland annat till oss;  "For you as a couple committed in love, make your life together full of the joy of God´s  love.  Single people, religious, priests, live out the same vocation of love in different ways  but for the same purpose to fill the world with the presence and love of God. För er som par förbundna i kärlek, gör ert liv tillsammans fyllt av glädjen över Guds kärlek. Ensamstående, ordensfolk, präster, lever ut samma kallelse av kärlek på olika sätt men för samma syfte att fylla världen med Guds närvaro och kärlek." Resten finns i Fr. Johnnys brev.


Bön behövs för ett par som har bestämt sig att gå skilda vägar. Vi har bett för dem många gånger tidigare. Det finns ett barn med i bilden och en mamma som är överbeskyddande. Herre, vi överlämnar familjen och hela situationen till Dig. Hjälp dem att kunna förlåta varandra, att mamman förstår att barnet har också rätt till sin Pappa. Vi ber att du skickar visa människor till dem som kan hjälpa dem att komma överens när det gäller barnet. Låt allt ske enligt Din vilja. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Monica vill att vi ber för "en skolkamrat Christina, gift och bosatt inne i Livermore USA med en härlig familj dog Juldagen...efter 1½ veckors varsel; cancer i kroppen. HERRE FÖRBARMA DIG över Christina och Göran och hela familjen". Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Thank you, loving God, for drawing all cultures, all races, all ages, and all gifts to yourself. Help me to see all persons with eyes and heart shaped by your Spirit.  Tack kärleksfulle Gud, för att du drar alla kulturer, alla raser, alla åldrar, och alla gåvor till dig själv.  Hjälp mig se alla personer med ögon och hjärta formade av Din Ande. Loyola Press


Varma hälsningar,


Colette         

 

The Baptism of the Lord
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?