2018-01-08

 

The Baptism of the Lord

 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Nu har 2018 börjat och min förhoppning är att vi kan få ännu fler att ansluta sig till Ständig Bön för Äktenskap och Familj. Som St. Johannes Paulus sade "Världens Framtid ligger i Familjens Händer".  Det finns några församlingar som inte är med, som saknar en samordnare eller behöver förnyelse och jag är villig att komma och introducera rörelsen. Hör gärna av er!

Den här veckan säger F.r Johnny bland annat till oss;  "For you as a couple committed in love, make your life together full of the joy of God´s  love.  Single people, religious, priests, live out the same vocation of love in different ways  but for the same purpose to fill the world with the presence and love of God. För er som par förbundna i kärlek, gör ert liv tillsammans fyllt av glädjen över Guds kärlek. Ensamstående, ordensfolk, präster, lever ut samma kallelse av kärlek på olika sätt men för samma syfte att fylla världen med Guds närvaro och kärlek." Resten finns i Fr. Johnnys brev.


Bön behövs för ett par som har bestämt sig att gå skilda vägar. Vi har bett för dem många gånger tidigare. Det finns ett barn med i bilden och en mamma som är överbeskyddande. Herre, vi överlämnar familjen och hela situationen till Dig. Hjälp dem att kunna förlåta varandra, att mamman förstår att barnet har också rätt till sin Pappa. Vi ber att du skickar visa människor till dem som kan hjälpa dem att komma överens när det gäller barnet. Låt allt ske enligt Din vilja. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Monica vill att vi ber för "en skolkamrat Christina, gift och bosatt inne i Livermore USA med en härlig familj dog Juldagen...efter 1½ veckors varsel; cancer i kroppen. HERRE FÖRBARMA DIG över Christina och Göran och hela familjen". Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Thank you, loving God, for drawing all cultures, all races, all ages, and all gifts to yourself. Help me to see all persons with eyes and heart shaped by your Spirit.  Tack kärleksfulle Gud, för att du drar alla kulturer, alla raser, alla åldrar, och alla gåvor till dig själv.  Hjälp mig se alla personer med ögon och hjärta formade av Din Ande. Loyola Press


Varma hälsningar,


Colette         

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?