2015-12-27

 

Veckobrev

Hej allihopa;

 

Hoppas ni har haft en glädjefylld Jul.  Det har vi haft.  Vi har haft Patrick, Lise och lilla Aili med oss från 21 december tills igår.  Aili är en underbar liten 7 månader gammal flicka.Hon är så glad och så lugn. Vi hade glädjen att få ta hand om henne två eftermiddagar, medan föräldrarna fick lite ledig tid.  Det var sorgligt att se dem åka iväg igår.
 
Francis tillbringade jul hos Linneas familj och barnen hade riktigt roligt.  Linnea sade att Casper följde efter Rebecka hela tiden.
 
Förböner behövs för en kvinna som har MS och genomgick en operation på julafton.  Herre, vi överlämnar den här kvinnan och hennes familj till Dig. Du vet vad som har hänt sedan operationen genomfördes.  Vi ber att Du lindrar hennes lidande på alla sätt och att hon får kraften tillbaka. Vi ber att Du skickar henne och familjen den mänskliga och andliga hjälp de behöver just nu. Herre, hela henne till kropp och själ. Jesus Helig Hjärta, vi litar på Dig.
 
Vi ber igen för familjen som har äktenskapsproblem och som ringde, som vi bad för förra veckan. Herre vi överlämnar det här paret till Dig igen. Hjälp dem att gå till botten med problemet, som stör deras relation, så att de vet hur de kan handskas med det. Hjälp dem att kunna förstå varandras olika behov. Låt det här problemet leda till en fördjupning i deras relation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag fick följande från Focolare innan Jul. Det rörde vid mitt hjärta, speciellt för att det finns många som är ensamma, många som förstör familjefriden genom alkohol, många flyktningar långt borta från sina familjer. Jag tycker att det säger allt, speciellt idag på den Heliga Familjens Festdag.
 
Jesus förstärker familjekänslan. Han får oss att känna mer ett med varandra, mer som syskon. Han får oss att dela med oss av allt, glädjeämnen och lidanden. Vi delar lidanden särskilt med dem som av olika anledningar tillbringar Julen i smärta. I denna Juletiden önskar vi alla kunna ta till oss varje lidande, stort eller litet som kommer i vår väg med kärlek. Vi önskar att vi kunna ge lidandet till Jesus som de tre vise män gav sina gåvor. Det är det bästa guldet, rökelsen och myrran som vi kan lägga ned vid krubban.
Chiara Lubich (grundare av Focolarerörelsen).
 
Om några dagar firar vi Det Nya Året och jag önskar oss alla en välsignad 2016 och frid på jorden.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2015-12-20

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Jag kan knappast tro att det snart är Jul och Fr. Johnny skriver något underbart till oss: "Each of us is so precious in God´s eyes that Christmas would have happened if we were the only person ever to live. It is time to let go to that love. Var och en av oss är så dyrbar i Guds ögon att Jul skulle ha ägt rum om vi var den enda person som någonsin levt. Tiden är inne att ge oss till den kärleken". Resten finns i brevet.
 
Någon som har äktenskapsproblem ringde under veckan och vill ha förbön. Herre vi överlämnar det här paret till Dig. Hjälp dem att sortera ut problemet, så att de förstår varandra och vet vad det handlar om. Hjälp dem att kunna förstå varandras olika behov. Låt det här problemet leda till en fördjupning i deras relation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 
Den här tiden är underbar för många av oss, men det finns också många, speciellt alla flyktningar, som finner den väldigt jobbig av olika orsaker.  Herre, vi överlämnar dem till Dig.  Låt dem känna Din närvaro och låt dem få den mänskliga omsorg, som de längtar efter. Guds Moder Maria, var med dem. Jag kommer ihåg att min mamma berättade för mig att när hon var barn hade de alltid ett ljus i fönstret och en tom plats vid bordet på Juldagen ifall någon skulle komma förbi. På Irland firar vi Jul på Juldagen.
 
Come, Lord Jesus, child of the earth, child of God.
Come into our world of joy and sorrow.
Stay with us always now and at the hour of our death. Amen.
 
Kom, Herre Jesus, jordens barn, Guds barn.
Kom in i vår värld av glädje och sorg.
Stanna alltid hos oss nu och i vår dödsstund. Amen.
Donal Nerary S.J.
 
Varma hälsningar och önskan om en glädjefylld Jul;
Colette
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2015-12-14

 

Veckobrev


Hej allihopa;


Fr. Johnny slutar sitt brev den här veckan med att säga: "And för all of us, what we must do is put Christ at the heart of Christmas and have a wondeful time. Och för oss alla, vad vi måste göra, är att sätta Kristus i Julens centrum och ha en underbar tid."


Maria, som har förlorat en nära väninna, har skrivit följande till mig: "Känner mig stressad och orolig, behöver lite styrka och mod." Herre, vi överlämnar Maria till Dig. Du vet hur hon känner sig. Vi ber att Maria ska få tröst från Dig och att du ger henne styrkan och modet, som hon längtar efter.


Någon annan har skrivit: "Tack att du påminner om att vi får be om förbön. Det vill jag gärna göra, och gjort så förut: min man, sedan många år alkoholist, sjunker alltjämt djupare i sina svackor. Vi har genomgått och lidit så mycket, men det verkar inte finnas någon jordisk makt som kan hjälpa honom. 
Det är så synd om honom, om oss och vårt äktenskap och framför allt om barnen, som aldrig kan lita på sin far. Jag får så många nådegåvor och känner trots allt tilltro och även glädje, men jag skulle vilja be om hjälp av bönegrupperna - och helst anonym ( för hans skull )."  Herre, vi tackar Dig för den här kvinnan och för de många nådegåvor hon får och för att hon kan behålla tilltro och glädje trots situationen.   Vi överlämnar hennes man och hela familjen till Dig. Ett sådant här tillstånd orsakar så mycket lidande och det känns att det nästan räcker nu. Herre, vi ber att du öppnar vägar för helande för honom och därmed för familjen. Allt är möjligt för Dig. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Det är en tröst att veta att Fr. Johnny alltid ber för oss. Herre, vi tackar Dig för honom och hans arbete.


I have no Hands but yours, I live My life through you.

The written Word must be alive in you.

I have no Hands but yours, I`ve given all to you.

You are My hands. I live My life through you.

Jag  har bara era händer. Jag lever Mitt liv genom dig.
Det skrivna Ordet måste leva i dig.
Jag har bara dina händer. Jag ger allt till dig.
Du är Mina händer. Jag lever Mitt liv genom dig.
Loyola Press.
Varma hälsningar under 3e veckan i Advent;
 Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2015-12-07

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Hoppas det har varit en bra vecka för er! Det har det varit för mig. Jag fick följande meddelande från min onkolog: "Det visar mycket glädjande en klar minskning av förändringen i tarmkäxet som nu faktiskt är svår att ens urskilja." Tänk att jag slipper strålning, som var planerad. Det känns nästan otroligt. I onsdags, i vår bönegrupp, läste vi Psaltaren 111: "Jag tackar Dig Herre av hela mitt hjärta".  Hjärtligt tack för alla förböner!
 
Tveka inte att skriva om det behövs förbön för er själva eller någon annan. Jag kan försäkra er att det verkligen ger styrka och mod, när vi vet att vi är omslutna av andras förbön.
 
Det var glädjande att höra att flera grupper nyligen har haft lyckade inspirationsträffar; Eugenia, Domkyrkan, Bromma och Malmö/Lund.
 
En kvinna, som vi har bett för tidigare, vill att vi ber för henne och hennes barn. Barnen är omhändertagna  sedan ungefär 6 månader. Det är en komplicerad historia. Herre, vi överlämnar familjen till Dig. Du vet att jul är en tid för familjer och vi ber att du öppnar väger, så att familjen träffas vid jultiden. Lindra mammans oro och låt henne och barnen känna att de är omslutna av Din kärlek.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Biskop Anders har besökt vår församling över helgen. Han visar stor omsorg om sin flock och vill gärna att vi ber för honom. Herre, vi tackar Dig för Biskop Anders och för omsorgen han har för stiftet. Låt honom känna att du alltid är med honom, även när det stormar.
 
Låt oss be speciellt för alla våra familjer, för alla vi har bett för tidigare, alla som har äktenskapsproblem och oss själva att vi förnyas under Adventstiden, så att vi kan vara Kristi Ljus i världen.
 
Jesus, help me to discover the goodness of the Lord in the land of the living.
Jesus hjälp mig att upptäcka Herrens godhet i de levandes land.
Loyola Seasonal Prayer 
Loyola säsongsbön.
 
Varma hälsningar under 2a veckan i Advent.
 
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?