2015-12-14

 

Veckobrev


Hej allihopa;


Fr. Johnny slutar sitt brev den här veckan med att säga: "And för all of us, what we must do is put Christ at the heart of Christmas and have a wondeful time. Och för oss alla, vad vi måste göra, är att sätta Kristus i Julens centrum och ha en underbar tid."


Maria, som har förlorat en nära väninna, har skrivit följande till mig: "Känner mig stressad och orolig, behöver lite styrka och mod." Herre, vi överlämnar Maria till Dig. Du vet hur hon känner sig. Vi ber att Maria ska få tröst från Dig och att du ger henne styrkan och modet, som hon längtar efter.


Någon annan har skrivit: "Tack att du påminner om att vi får be om förbön. Det vill jag gärna göra, och gjort så förut: min man, sedan många år alkoholist, sjunker alltjämt djupare i sina svackor. Vi har genomgått och lidit så mycket, men det verkar inte finnas någon jordisk makt som kan hjälpa honom. 
Det är så synd om honom, om oss och vårt äktenskap och framför allt om barnen, som aldrig kan lita på sin far. Jag får så många nådegåvor och känner trots allt tilltro och även glädje, men jag skulle vilja be om hjälp av bönegrupperna - och helst anonym ( för hans skull )."  Herre, vi tackar Dig för den här kvinnan och för de många nådegåvor hon får och för att hon kan behålla tilltro och glädje trots situationen.   Vi överlämnar hennes man och hela familjen till Dig. Ett sådant här tillstånd orsakar så mycket lidande och det känns att det nästan räcker nu. Herre, vi ber att du öppnar vägar för helande för honom och därmed för familjen. Allt är möjligt för Dig. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Det är en tröst att veta att Fr. Johnny alltid ber för oss. Herre, vi tackar Dig för honom och hans arbete.


I have no Hands but yours, I live My life through you.

The written Word must be alive in you.

I have no Hands but yours, I`ve given all to you.

You are My hands. I live My life through you.

Jag  har bara era händer. Jag lever Mitt liv genom dig.
Det skrivna Ordet måste leva i dig.
Jag har bara dina händer. Jag ger allt till dig.
Du är Mina händer. Jag lever Mitt liv genom dig.
Loyola Press.
Varma hälsningar under 3e veckan i Advent;
 Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?