2016-04-24

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Förra helgen var vi i Omberg, hos Heliga Hjärtats systrar och deltog i vuxenutbildning "Exodus - Andra moseboken i judisk och kristen tradition. Det var en väldigt berikande och inspirerande kurs och som det står i KateketNytt, föreläsaren Emanuel Sennerstrand talade med glöd, passion och substans. Det är också alltid rogivande att komma till systrarna och möta deras vänlighet.
 
Vi har bett tidigare för en familj som har en komplicerad relation. De är i stort behov av våra förböner. Beslutet, som de tar nu, är avgörande för framtiden.  Herre vi överlämnar paret till dig och ber att du bryter in i deras relationen. Låt dem få luft in i relationen; Lösa upp alla olösta knutar, så att de kan nå varandra. Låt dem få kontakt med människor som kan se tillbaka i tiden, speciellt till barndomen, så att de kan förstå vad problemet är. Låt generositet och förnuft råda nu, när de tar de nödvändiga beslut som ligger framför dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 
Som jag skrev förra veckan, Yvonne, som nyligen hade en operation i axeln, röntgades en gång till. Det visade sig att kulan i axeln hade gått ur led och hon opererades en gång till i tisdags. Hon åkte hem samma dag. Tack Herre att de tog hand om Yvonne så fort och vi ber nu  att hon blir helt återställd. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
Maria Nyman är hemma med lille Simeon och det gå bra med honom.  Marias operation äger rum nu på måndag. Herre, Vi överlämnar Marias operation till Dig. Låt din Helige Ande vila över läkaren och sjukhuspersonalen, som utför operationen. Lindra familjens oro låt Maria och hela familjen känna sig burna av våra böner.  Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
Lulu vill att vi ska be för hennes 18-årige son Kiserey, som lider av narkolepsi. Herre, vi överlämnar Kiserey och hans familj till Dig. Låt någonting hända, så att han får den mediciniska hjälp som kan göra livet drägligt för honom. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Lulu är med i en förening och medlemmar i föreningen har skrivit till den aktuella myndigheten och bett om samma hjälp som narkolepsidrabbade får i Norge och Finland. Föreningens hemsida är www.narkolepsiforeningen.se . Lulu samlar underskrifter för det och hoppas att många skriver på listan  på www.soverdu.se
 
Kvinnan som hade cancer i urinblåsan är mycket svag och har fått en förkylning.  Herre, var med den här kvinnan. Du känner till hennes situation och att hon är i behov av mycket hjälp och rehabilitering.  Låt henne och familjen få all mänsklig och andlig hjälp som de behöver. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Where love is true, God is there.
Där kärlek är sann, där är Gud.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2016-04-14

 

Veckobrev

 
Hej allihopa;
 
Hoppas att ni har kunnat njuta av det vårväder vi har haft på sistone!
 
Fr. Johnny har alltid någonting viktigt att säga till oss: "Belonging is the essence of being human and our belonging is identified by and lived out through the voices that we listen to.   Samhörighet är kärnan av att vara mänsklig och vår samhörighet identifieras av och fortlever genom de röster vi lyssnar på."
 
Yvonne, som nyligen hade en operation i axeln, ska tillbaka till röntgen.  Det verkar som att axeln ser lite konstig ut och värker. Herre, vi lägger Yvonne i Dina Heliga händer och ber att, om det är något fel med axeln, det ska rättas till och att hon blir helt återställd. Herre, var med läkaren och all sjukhuspersonal som är inblandad. Låt din Helige Ande vara deras inspiration. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag har inte hört något om Maria Nyman, men tror att operation kommer att äga rum under kommande vecka. Herre, låt din Helige Ande vila över läkaren och sjukhuspersonalen, som utför operationen. Låt Maria och hela familjen känna sig burna av våra böner.  Vi lämnar lille Simeons utveckling i dina heliga händer också. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Kvinnan, som har cancer i urinblåsan och fick sin sista cellgiftsbehandling under förra veckan, vill gärna att vi fortsätter att be för henne. Utöver sin hälsa har hon svåra beslut som måste göras.  Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Du vet hur hon har det.  Var med henne i alla hennes beslut. Må hon få kraften och hälsan tillbaka. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre att behandlingen är över. Hjälp henne att få kraften tillbaka.  Du vet hur svårt hon har det och hur det har påverkat resten av kroppen och livet. Lindra hennes oro och låt henne känna sig buren av Dig och allas förböner i allt som händer. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna, som kommer att få en ny klaff i hjärtat, vill att vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Låt läkaren och involverad sjukhuspersonal bli inspirerad av din Ande.
 
Bengt kommer att ha en gråstarroperation på måndag. Det är en ganska enkelt operation, men ändå är jag glad om ni ber för honom. Herre, låt din Ande vila över läkaren som gör operationen för Bengt och alla andra patienter som opereras. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Inspirationsmöte i Uppsala äger rum nu på söndag, inte förra söndagen som jag skrev i förra veckans brev. Helige Ande, var med alla som deltar i mötet och inspirera dem. Låt det bära frukt, frukt som består.
 
Jesus, Your Spirit in us is a well-spring of everlasting life.
Jesus, Din Ande i oss är en källa av evig liv.
Pray as you go.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 

2016-04-10

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Igår tog vi en promenad i skogen och såg en citronfjäril flyga förbi och en minut senare såg vi två till. I torsdags hade jag min bönetimme 7.00 - 8.00 på morgonen och under tiden höll två fåglar på att flyga in och ut en fågelholk som Bengt har installerat på balkongen. Våren är här!
 
Den här gången skriver Fr. Johnny i brevet:  "Kom till frukost" säger Jesus." Fr.Johnny fortsätter: "One of the big mistakes we often make is to regard our religion as something we do for God. Christianity is about what God is doing for us and through Christ, who is our way, our truth and our life. Ett av de stora misstag som vi ofta gör är att se vår religion som någonting vi gör för Gud. Kristendomen handlar vad om vad Gud gör för oss och genom Kristus, som är vår väg, vår sanning och vårt liv." Resten finns i brevet.
 
Jag har fått glada nyheter den här veckan, om svar på bön.  Benedikta, som håller på att flytta från familjens lantställe och har berättat tidigare om sin man, som har alkoholproblem, skriver:
"Vi har nu nästan klarat av flytten från vårt lantställe som krävde en hel del logistik. Men det är befriande att sortera, kasta, ge bort...och ordna på nytt! Min man och jag har under hela denna tiden haft det oerhört bra ihop - effektivt, positivt, med omsorg om varandra. Deo gratias!"  Herre, vi ber att du håller Benediktas man i dina heliga händer och låter honom hålla ut den här gången och inte börja dricka igen. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
Helena skriver: "Vi har haft påskretreat med meditation och som avslutning bad jag att få läsa en bön ur skriften 'Bön för Äktenskap och Familj'. Bönen för 'Alla Familjer'. Efteråt satt vi 35 personer helt tysta och begrundade dessa bönens ord.....magiskt." Tack Helena.
 
Beatrice och Henrik gifte sig igår. Beatrice kommer från Zambia. Herre, var med dem i deras liv tillsammans och må de vara lyckliga tillsammans. Helige Josef, bed för dem.
 
Uppsala församling kommer att ha ett inspirationsmöte idag. Helige Ande, var med alla som deltar i mötet och inspirera dem. Låt det bära frukt, frukt som består.
 
Kvinnan som har cancer i urinblåsan fick sin sista cellgiftsbehandling under veckan. Nu är det 6-8 veckor till undersökningen, då hon får veta resultatet av behandlingen.
Tack Herren att behandlingen är över. Hjälp henne att få kraften tillbaka.  Du vet hur svårt hon har det och hur det har påverkat resten av kroppen och livet. Lindra hennes oro och låt henne känna sig buren av Dig och allas förböner i allt som händer. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
Vi fortsätter att be för Maria Nyman. Glädjen över Simeon och oro om allt annat är inte så lätt att handskas med utan bön.  Herre, låt hela familjen känner sig buren av våra böner. Låt din Helige Ande vara med läkarna och sjukhuspersonalen, som har med familjen att göra. Gör det möjligt att få kraften tillbaka inför operation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Lord God, you pour out mercy through water and the Holy Spirit. Cultivate in me a loving and generous heart.
Herre Gud, du häller ut barmhärtighet genom vatten och den Helige Ande. Odla i mig ett kärleksfullt och generöst hjärta.
Loyola Press.
 
Jag hoppas jag inte har glömt något.
 
Varma hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 
 
 

2016-04-03

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Jag läste just nu en reflektion från Fr. Donal Neary S.J. Han skrev om vad Påve Franciskus sade om Påsk: "Brothers and Sisters, let us not close ourselves to the newness that God wants to bring to our lifes! Often we are tired, disheartened and sad. We feel the weight of out sins and feel that we are not going to make it. Let´s not get locked up in ourselves. Let us not lose our confidence. Let us never give up. There are no situations that God cannot change./ Bröder och systrar låt oss inte stänga oss själva för den förnyelse Gud skänker till våra liv. Vi är ofta trötta, modlösa, och ledsna. Vi känner våra synders tyngd och att vi inte komma att nå målet. Låt oss inte låsa in oss i oss själva. Låt oss inte förlora vår tilltro. Låt oss aldrig ge upp. Det finns inga situationer som Gud inte kan ändra."
 
Bertha skrev följande under veckan: "Jag vill tacka för förböner till alla som har bett för Steve och Jenny i förberedelser för deras bröllop. Det var så fint i kyrkan och Kyrkoherden i Vår Frälsare i Malmö gav en fin vigselakt. Det var ett fint bröllop! Tack till er alla!!" Tack Bertha.  Deo Gratias. Allt är möjligt för Herren.

Kvinnan med cancer i urinblåsan har fått behandling den här veckan och nästa vecka är det kanske den sista behandlingen. Tyvärr har hon fått känningar av kristallsjukan, som hon har haft några gångar tidigare och lider av trötthet, illamående och yrsel.  men det är viktigt att vi ber för henne. Herre, Du vet vilket lidande den här kvinnan går igenom. Ge henne kraft och mod, som hon behöver för att klara av livet. Låt henne inte tvivla på Din närvaro och låt Ditt Ljus bryta in i hela situationen. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Maria Nymans son är nu på barnintensiven och inte i kuvös. Han får sondmatning fortfarande. Maria själv kommer att opereras i mitten av April, ungefär en månad efter födelsen.  Herre, vi tackar Dig för att du håller din vakande hand  över Maria och Simeon.  Vi ber att hon blir styrkt inför operationen.  Var med hela familjen. Vi ber att läkarna och sjukhuspersonalen, som tar hand om dem, blir inspirerade av din Helige Ande. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Under veckan tog jag av peruken. Jag hade svårt att vänja mig med peruken och nu har jag svårt att vänja mig med mitt nya utseende men, som någon sade till mig, "du måste gå igenom hela processen".
 
Jesus, you gathered ordinary people to share in your work. Help me to respond more directly to the prompting of your Spirit. Thank you for calling me into a relationship with your Father. /Jesus, du samlade vanliga människor att medverka i ditt arbete. Hjälp mig att svara mer omedelbart på din andes röst. Tack för att Du kallade mig till en relation till Din Fader.
Loyola Press. 
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?