2016-04-14

 

Veckobrev

 
Hej allihopa;
 
Hoppas att ni har kunnat njuta av det vårväder vi har haft på sistone!
 
Fr. Johnny har alltid någonting viktigt att säga till oss: "Belonging is the essence of being human and our belonging is identified by and lived out through the voices that we listen to.   Samhörighet är kärnan av att vara mänsklig och vår samhörighet identifieras av och fortlever genom de röster vi lyssnar på."
 
Yvonne, som nyligen hade en operation i axeln, ska tillbaka till röntgen.  Det verkar som att axeln ser lite konstig ut och värker. Herre, vi lägger Yvonne i Dina Heliga händer och ber att, om det är något fel med axeln, det ska rättas till och att hon blir helt återställd. Herre, var med läkaren och all sjukhuspersonal som är inblandad. Låt din Helige Ande vara deras inspiration. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag har inte hört något om Maria Nyman, men tror att operation kommer att äga rum under kommande vecka. Herre, låt din Helige Ande vila över läkaren och sjukhuspersonalen, som utför operationen. Låt Maria och hela familjen känna sig burna av våra böner.  Vi lämnar lille Simeons utveckling i dina heliga händer också. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Kvinnan, som har cancer i urinblåsan och fick sin sista cellgiftsbehandling under förra veckan, vill gärna att vi fortsätter att be för henne. Utöver sin hälsa har hon svåra beslut som måste göras.  Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Du vet hur hon har det.  Var med henne i alla hennes beslut. Må hon få kraften och hälsan tillbaka. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre att behandlingen är över. Hjälp henne att få kraften tillbaka.  Du vet hur svårt hon har det och hur det har påverkat resten av kroppen och livet. Lindra hennes oro och låt henne känna sig buren av Dig och allas förböner i allt som händer. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna, som kommer att få en ny klaff i hjärtat, vill att vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Låt läkaren och involverad sjukhuspersonal bli inspirerad av din Ande.
 
Bengt kommer att ha en gråstarroperation på måndag. Det är en ganska enkelt operation, men ändå är jag glad om ni ber för honom. Herre, låt din Ande vila över läkaren som gör operationen för Bengt och alla andra patienter som opereras. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Inspirationsmöte i Uppsala äger rum nu på söndag, inte förra söndagen som jag skrev i förra veckans brev. Helige Ande, var med alla som deltar i mötet och inspirera dem. Låt det bära frukt, frukt som består.
 
Jesus, Your Spirit in us is a well-spring of everlasting life.
Jesus, Din Ande i oss är en källa av evig liv.
Pray as you go.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?