2014-11-30

 

Veckobrev


Hej allihopa;

Nu är det 1e Advent och ett nytt Kyrkoår börjar  och Fr. Johnny uppmanar oss med dessa ord: "It is particularly a calling to every faith community to make the year ahead a time of growth to the glory of God; Det  är särskilt en kallelse till varje troskommunitet att göra året framför oss till en tid av tillväxt till Guds ära."  Fr Johnnys uppmanande känns speciellt passande för oss i Karlstad. Vi har blivit välsignade med en ny kyrka. Igår var Biskopen här och kyrkan blev konsekrerad. Det var en vacker ceremoni med flera präster och en gemytlig fest efteråt. Tack Herre, hjälp oss nu att bygga vidare på  församlingen, så som du vill ha det. Helige Ande var med oss och inspirera oss.
Marina Håkonsson har skrivit följande under veckan: "Tack också att du ibland delar saker som jag skriver, det känns som en bekräftelse att det kanske kan uppmuntra någon... Jag minns inte om jag bad dig be för min väninna Magdalena, som du kanske har träffat någon gång. Hon lider av bipolärt syndrom och har just gått igenom en väldigt påfrestande period av djup depression, men nu har det vänt! Hon har gått till jobbet hela förra veckan och till helgen ska hennes pojke komma tillbaka till henne! (Han är 6 år och har vistats hos sin pappa och hos deras kontaktfamilj då hon inte känt att hon kunnat ta hand om honom på ett bra sätt.) Vi tackar Gud!!!!"

Förbön behövs igen för Germaine, som förlorat sin pappa under sommaren. Hon får också panikångest av stress och är sjukskriven.  Hon sade att när vi bad för henne nyligen hjälpte det väldigt mycket och hon vill att  vi behåller henne i våra böner och också  hennes mamma, som mår daligt och håller på att tappa håret. Tack Herre, du som är källan till allt liv och svarar på våra böner. Herre vi överlämnar Germaine och hennes sorg till Dig en gång till. Var med henne och hennes mamma och led dem igenom sorgen och låt dem känna att de är burna av våra böner. Befria Germaine från panikångest och hjälp henne att leva i nuet och att inte vara orolig för framtiden. Hela mamman till kropp och själ och låt henne hitta orsaken till hårproblemet. Hjälp Germain att hitta den rätta balansen när det kommer till arbete och låt henne inte gå tillbaka till arbete för tidigt.
"Var vänliga och be för maken till en arbetskamrat som har diagnostiserats med en tumör i magsäcken - de kan inte operera eller ge cellgifter eller strålning. Tack också om ni också ville be för Franciska ...som nyligen gått bort i cancer. Hon kom från Filippinerna och var en fantastisk medmänniska som verkligen utstrålade Kristus. Det är begravningsmässa i Fittja katolska kyrka imorgon tisdag den 25 november kl.09."  Herre, du vet hur hemsk det är för den här mannen och hans fru att få ett sådant besked. Var med dem och låt dem får den mänskliga och andliga hjälp de behöver i den här situationen och låt dem känna sig burna av andras böner. Tack Herre för Franciskas liv. Må allt hon har gjort i livet bära frukt, frukt som består. 

"Jag heter Stefan. Ber gärna för detta och du får gärna dela detta böneämne med andra.1. Att Gud välsigna och helga mig och min familj och våra boplatser. 2. Att Gud fullkomna mig i sin kärlek, sanning, helighet och glädje." Herre, vi överlämnar Stefan till Dig och ber att du hör hans böner.


Lord Jesus, help me to be a more faithful wittness in all I say and do, no matter who is with me or where I am. Herre Jesus , hjälp mig att vara ett mer trovärdigt vittne i allt jag säger och gör, vem som än är med mig och var jag är.

Loyola Press

Varma hälsningar under första veckan i Advent.

Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.2014-11-25

 

VeckobrevHej allihopa;

Hoppas ni mår bra. Själv har jag känt mig ganska trött den här vecka, förmodligen efter bröllopet och alla våra aktiviteter i Danmark. Solen har inte visat sig under veckan heller. För ett tag sedan skrev Marina Håkonsson: "November är mörk men bakom molnen lyser solen och Gud älskar oss oavsett hur mörkt det ser ut, det får vi lita på".

Jolanta vill ha bön för en ung kille, som har svårt att hitta arbete eller studier och känner sig ensam med sina tankar. Herre, vi överlämnar den här unge mannen till Dig. Vi ber att du visar honom vägen till arbete eller studier och att han få kraften att kunna tro på sig själv igen.

Bernadette påminde mig nyligen att vi hade bett att Patrick skulle träffa sin livsledsagare och det har han gjort nu. Tack Herre, Du hör bön; Hjälp oss att lita mer och mer på Dig. Bevara Patrick och Lise i din kärlek. Herre vi överlämnar M och J och en kille som jag träffade i Göteborg, vars namn jag inte kommer ihåg just nu, till Dig. Du känner till deras längtan och vi ber att du ledar dem till deras livspartner.  

Det var glädjande att höra följande från Anna Britta Nilsson under veckan: "Tänkte att jag skulle berätta att vi har haft ett möte i vår grupp. Det kom ganska många och vi fick flera nya medlemmar. Vi fick också lyssna på ett intressant föredrag, där fader Jorge de Salas redogjorde för vad man kommit fram till under synoden i Rom. Jag bifogar en sammanfattning av det ..." Sammanfattningen av Fr. Jorge de Salas föredrag finns på bloggen.  Fr. Jorge sade i föredraget att "äktenskap behöver behandling". Jag tycker att Ständig Bön för Äktenskap och Familj ligger i tiden. Fr. Johnny har skrivit i ett brev: "This monthly day of prayer is a very practical way of giving marriage the support it needs./Den här månatliga bönedagen är ett väldigt praktiskt sätt att stödja äktenskap."Det finns också en intervju med Biskop Anders angående Synoden i Signum no. 7.

Anna-Britta har ordnat en bönebox, som finns i Domkyrkan, där vem som helst kan lämna önskemål om förbön under månaden. Det finns lappar och pennor i närhet av boxen. Hon tömmer den strax innan 5e i månaden (som är Domkyrkans bönedag) och skickar önskemålen vidare till alla på deras bönelista. Det finns alltid böneönskemål! Vilken bra idé!

                                     

God, in whom I hope, remove the blinkers from my heart.
Like Mary, let me proclaim the great things you have done for me.
Gud, som jag hoppas på, ta bort skygglapparna från mitt hjärta.
Låt mig, liksom Maria, förklara de stora saker Du har gjort för mig.
Loyola Press

Varma hälsningar;
ColetteFr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2014-11-23

 

Familjesynoden i Rom okt 2014Msgr Jorge de Salas’ föredrag om Familjesynoden i Rom okt 2014, vid möte med Ständig bön för äktenskap och familjs grupp i katolska domkyrkan, Sthlm. Sammanfattning av Anna-Britta Nilsson.
Man började med synoder efter andra vatikankonciliet. Det är fortsättning på  

FAMILIARIS CONSORTIO Vi uppmanades att läsa detta dokument. Det här är en förberedande synod som handlar om de pastorala utmaningarna. Rubriken för den ordinarie synoden är Jesus Kristus uppenbarar mysteriet och kallelsen om familjen. Tyvärr har man inte sett någon förbättring för familjen sedan 1980. Den mår snarare ännu sämre nu.Totalt hade konferensen 253 deltagare. De flesta av deltagarna (114 st) var där p g a deras ämbete t ex biskop Anders Arborelius. En del som representanter för ordnar, en del var från Vatikanen. Utöver dessa fanns det också lekmän som experter och rådgivare. Påven hade också valt några egna representanter bl a 14 st äkta par. Totalt pågick konferensen under en hel månad. Varje deltagare fick redogöra för sin sak i 5 min. (Den som valde att prata längre fick finna sig i att högtalaren stängdes av). Påven pratade inte utan lyssnade bara. Biskop Anders sa efteråt att det mest intressanta var att lyssna på de äkta paren, som berättade hur de levde sin kallelse som gifta, också bara under 5 min. Det är svårt att tänka sig att någon annan organisation kan samla så många kompetenta personer för att diskutera ett ämne. En kardinal från Ungern har sedan gjort en sammanställning över det som sas i form av m 164 punkter som biskoparna (Det var bara biskoparna som hade rösträtt) sedan fick ta ställning till genom att rösta för eller emot. Det behövdes 2/3 majoritet för att antas. Dokumentet presenterades på engelska, franska, italienska, spanska. Texterna om frånskilda och homosexuella ändrades. Man bestämde sedan att texterna skulle bli offentliga. De nya texterna om frånskilda och homosexuella fick majoritet men inte 2/3:s majoritet (Se nedan). Det här är alltså underlaget till den ordinarie synoden nästa år.Påven är tydlig med att det inte går att ändra huruvida äktenskapet är oupplösligt ełler ej utan det handlar om hur kyrkan ska möta den pastorala utmaningen. Läran om homosexualitet kommer inte heller att ändras utan det handlar om hur vi pastoralt hanterar det. Inte ens påven kan ändra kyrkans lära. Han är bara en förvaltare av den. Kyrkan är barmhärtig och vill hjälpa till. Det här är i första hand de rika ländernas problem medan extrem fattigdom och polygami kan vara större problem i fattigare länder. Alla var överens om att man vill är förenkla processen för att annullera ett äktenskap. Kommissionen och experter ska se över det.  Äktenskapet är giltigt tills dess man säger att det är ogiltigt. Normalt tar det lång tid att annullera ett äktenskap eftersom man ska komma fram till den objektiva sanningen och då måste man prata med alla inblandade, vilket är tidskrävande. Det gäller alltså att försöka förenkla processen samtidigt som den objektiva sanningen består. Skilsmässa kan inte ske av bara barmhärtighet, som många vill.Kyrkan måste nu hjälpa till under förberedelserna till den riktiga synoden. Resultatet bör bli att alla mår bra. Det finns nåd, men det finns också synd. Barmhärtighet går ihop med sanning.  Att bara säga att något är bra är inte barmhärtigt om det inte är sant. Synoden diskuterade det mycket utifrån texten då Jesus säger till äktenskapsbryterskan Gå och synda inte mer. En handling upphör inte att vara fel bara för att man slutar att kalla den synd och lyckas att få andra att godkänna det felaktiga sättet at leva på.När påven sedan på sista dagen höll sitt sluttal lyfte han fram 3 st frestelser

·        Att vara rigid. D v s att med hänvisning till lagar och regler inte var öppen för en levande Gud och inte vilja tro att Gud uppenbarar sig för oss också idag. Påven kallade dom för traditionalisterna.

·        Vara för god så att det blir destruktivt. Det är en farlig form av barmhärtighet d v s att bara säga: Det är bra. Utan några krav. Det här är liberalisterna

·        Lämna korset att vilja vara folklig, bara smälta in och gärna se att alla applåderar mig. Vi får inte glömma att vi kristna är världens salt. Det är den kristna familjen som ska rädda världen. Då gäller det att följa sin kallelse även om det betyder att gå mot strömmen. Ofta är samhället mot familjen t ex nästan uppmanar dom som bestämmer till skilsmässa som en bra lösning på ett problem.

Vi har nu hållit på med diagnos av familjen sedan 1980 och konstaterat att familjen mår dåligt. Nu är det dags att sätta in en behandling. 

Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops,  Text hämtad från  Wikipedia, the free encyclopedia:

Paragraphs without two-thirds support[edit]

Of the three paragraphs that failed to get a two-thirds majority but were included in the final report, two deal with the question whether in some circumstances to allow divorced and civilly remarried Catholics to be admitted to the Eucharist, the other deals with pastoral care for gay Catholics.[56] Paragraph 52 won least support (104 in favor, 74 against) and described the disagreement among the participants on "the possibility of giving the divorced and remarried access to the Sacraments of Penance and the Eucharist."[51] The paragraph gave no indication of the proportion between those who favored the idea and those who rejected it, but said further study was needed.[51] Paragraph 53 had very similar content and presentation got a slightly better reception: 112 votes in favor, and 64 against.[51]

Paragraph 55 was the third paragraph that failed to get a two-thirds majority and was headed: "Pastoral Attention towards Persons with Homosexual Tendencies". The heading used in the a first English translation of the interim report was "Welcoming Homosexuals".[56] It came close to a two-thirds majority, getting 118 votes for and 62 against. It speaks of the giving of appropriate pastoral care, in harmony with the Church's teaching, to gay Catholics. It declares homosexual unions in no way similar to the divine design for marriage and family, but states that gay people "ought to be received with respect and sensitivity".[51] This was a change from the interim report's statement that homosexuals have gifts to offer the Church,[51] and repeats Catholic teaching that "every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided".[55]

After the vote, Archbishop Paul-Andre Durocher wrote on his blog that "I have the impression many would have preferred a more open, positive language. Not finding it in this paragraph, they might have chosen to indicate their disapproval of it."[24] Cardinal Vincent Nichols said he did not think it a good paragraph, because the absence of the key words "respect", "welcome", and "value" meant it did not go far enough.[57] He gave assurance that there was no question in the synod of endorsing the idea of "same-sex marriage" or of changing the Church's teaching on sexual morality.[5] Other bishops were happy at the removal of language ("welcome", "positive elements") in the interim report that "could be read as code-words for the Catholic Church going soft on its moral teaching".[19]

2014-11-16

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Det är ett tag sedan ni fick Fr. Johnnys brev.  Vi har varit på Patrick och Lises bröllop i Danmark, som jag nämnde i förra brevet. Tyvärr hann jag inte skicka brevet innan vi åkte. Hoppas ni saknade det;). Ni kan alltid kolla veckobreven på Luleå församlings hemsida.
 
Det var ett glädjefyllt och roligt bröllop. Lises mamma är präst i Danska kyrkan och hade alltid drömt om att få viga sin dotter. Jag är så tacksam att hon fick göra det tillsammans med en katolsk präst. Lises mamma talade väldigt inspirerande till brudparet i början av vigseln. Bibeltexterna, psalmerna och bönerna var fina. Det var den katolske prästen som tog den del som hade med löftena att göra och sedan välsignade de paret tillsammans. Jag är tacksam att det blev på det här sättet, annars hade det vara en stor besvikelsen för Lises mamma. Allt var på engelska. Bland annat sjöng vi Amazing Grace.  Festen var avkopplande och rolig, med fina personliga tal.
Det känns konstigt att våra tre barn är nu gifta, inte med katoliker, med min bön är att den "ickekatolska halvan" blir mottagen som en vän till församlingen. Det är väldigt viktigt. Herre, du som är källan till allt liv.  Tack för trons gåva. Tack för alla fina upplevelser i Danmark. Må tron gå vidare till nästa generation.
 
Förbön behövs för Germaine, som förlorat sin pappa under sommaren. Hon får också panikångest av stress och är sjukskriven.  Herre vi överlämnar Germaine och hennes sorg till Dig. Var med henne och hennes mamma och led dem igenom sorgen och låt dem känna att de är burna av våra böner. Befria Germaine från panikångest och hjälp henne att leva i nuet och att inte vara orolig för framtiden.
 
Bernadette vill att vi ber för hennes storebror som har insett att han har alkoholproblem. Han har förlorat jobbet. Herre, tack för det uppvaknande Bernadettes bror har fått. Ta tag i honom så att han verkligen förstår allvaret i sitt beteende och ge honom det mänskliga och andliga stöd han behöver, så att han, med Din kraft, kan övervinna alkoholproblemet. Allt är möjligt för Dig Herre.
 
Fr. Johnnys brev idag handlar om "att lita på  Kristus".  Som vanligt är han väldigt konkret och när det kommer till par säger han: "Being faithful to one another means being willing to accept the differences and to love each one as she/he is. Att vara trogna mot varandra betyder att man är villiga att acceptera skillnaderna och att älska var och en som han/hon är." Mer finns i brevet.
 
Loving God, I am grateful for the many ways that you love me.
Help me to see with your eyes, that  I may grow to love others as you do.
Kärleksfulle Gud, jag är tacksam för de många sätt som du älskar mig på.
Hjälp mig att se med dina ögon, så jag kan lära mig älska andra som du gör.
 
Varma hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?