2014-11-16

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Det är ett tag sedan ni fick Fr. Johnnys brev.  Vi har varit på Patrick och Lises bröllop i Danmark, som jag nämnde i förra brevet. Tyvärr hann jag inte skicka brevet innan vi åkte. Hoppas ni saknade det;). Ni kan alltid kolla veckobreven på Luleå församlings hemsida.
 
Det var ett glädjefyllt och roligt bröllop. Lises mamma är präst i Danska kyrkan och hade alltid drömt om att få viga sin dotter. Jag är så tacksam att hon fick göra det tillsammans med en katolsk präst. Lises mamma talade väldigt inspirerande till brudparet i början av vigseln. Bibeltexterna, psalmerna och bönerna var fina. Det var den katolske prästen som tog den del som hade med löftena att göra och sedan välsignade de paret tillsammans. Jag är tacksam att det blev på det här sättet, annars hade det vara en stor besvikelsen för Lises mamma. Allt var på engelska. Bland annat sjöng vi Amazing Grace.  Festen var avkopplande och rolig, med fina personliga tal.
Det känns konstigt att våra tre barn är nu gifta, inte med katoliker, med min bön är att den "ickekatolska halvan" blir mottagen som en vän till församlingen. Det är väldigt viktigt. Herre, du som är källan till allt liv.  Tack för trons gåva. Tack för alla fina upplevelser i Danmark. Må tron gå vidare till nästa generation.
 
Förbön behövs för Germaine, som förlorat sin pappa under sommaren. Hon får också panikångest av stress och är sjukskriven.  Herre vi överlämnar Germaine och hennes sorg till Dig. Var med henne och hennes mamma och led dem igenom sorgen och låt dem känna att de är burna av våra böner. Befria Germaine från panikångest och hjälp henne att leva i nuet och att inte vara orolig för framtiden.
 
Bernadette vill att vi ber för hennes storebror som har insett att han har alkoholproblem. Han har förlorat jobbet. Herre, tack för det uppvaknande Bernadettes bror har fått. Ta tag i honom så att han verkligen förstår allvaret i sitt beteende och ge honom det mänskliga och andliga stöd han behöver, så att han, med Din kraft, kan övervinna alkoholproblemet. Allt är möjligt för Dig Herre.
 
Fr. Johnnys brev idag handlar om "att lita på  Kristus".  Som vanligt är han väldigt konkret och när det kommer till par säger han: "Being faithful to one another means being willing to accept the differences and to love each one as she/he is. Att vara trogna mot varandra betyder att man är villiga att acceptera skillnaderna och att älska var och en som han/hon är." Mer finns i brevet.
 
Loving God, I am grateful for the many ways that you love me.
Help me to see with your eyes, that  I may grow to love others as you do.
Kärleksfulle Gud, jag är tacksam för de många sätt som du älskar mig på.
Hjälp mig att se med dina ögon, så jag kan lära mig älska andra som du gör.
 
Varma hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?