2006-06-02

 

Jesus' närvaro i Eukaristin

Jag har nyligen läst en väldigt fin bok (på engelska) som jag fick låna av Bertha Abelsson: "The Real Presence of Jesus in the Holy Eucharist" av Fr. Robert DeGrandis, S.S.J. Den handlar om den helande kraften som finns i Eukaristin. Han säger att ibland känner vi oss fångna av livets kriser. Ibland känner vi som om vi kunde dö. "Jesus säger att det finns alltid hopp. Ät min kropp. Drick min blod. Vi får ny andlig energi att kunna ta upp vårt kors och följa Jesus.

Låt oss be.

Herre, ge mig kraft att tro på att Du älskar mig och på Din helande närvaro i Eukaristin.Ge mig styrka att kunna vandra med Dig i vetskap om att allt verkar för det goda. Amen."

Må vi alla få ny kraft på Pingstdagen!


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?