2019-01-29

 

Veckobrev Ordinary 3

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Tyvärr är jag lite sen den här veckan.  Vi har varit på Bengts brors begravning i Vimmerby och sedan i Stockholm.  Tacksam om ni skickar upp en liten bön för Agne, må Agne vila i Frid.

Som vanligt är Fr. Johnny väldigt konkret. Han skriver till oss bland annat: "We don´t just have a faith that is for us to make us comfortable. We have a power to transform the world we live in and living our faith is about just doing that. It is time for us  to move away from a sense of duty in regard  to our faith and move into a sense of adventure for the Kingdom of God.  Vår tro är inte bara för att vi ska känna oss bekväma. Vi har en kraft att transformera världen vi lever i och att leva vår tro handlar just om detta. Tiden är inne för oss att vända bort från en känsla av plikt och vända till en känsla av äventyr för Guds rike." Resten finns  i brevet.


Förra helgen deltog jag i en Ekumenisk gudstjänst i Karlstad Domkyrka. Tomas Sjödin predikade om bön. Han har varit sommar- och vinterpratare på P1 i många år och skrivit många böcker. Han är en intressant person. Han gav mig den andliga spruta jag längtade efter.  Bland annat sade han. "Fastna på det som fungerar. Underkänn inte dina böner." och "Blanda in Gud i allt du gör. Bland in Dig själv i allt som du gör." Han uppmuntrande oss att meditera "be utan att be” och att kunna lyssna. Biskop Anders predikade vid samma gudstjänst förra året och Tomas nämnde honom. Han nämnde också Wilfred Stinissen som han och Peter Halldorf besökte och blev välkomnade med öppna armar.


Vi besökte P. Josef i lördags. Först trodde vi att han var på bättringsväg och hade fått minnet tillbaka. Tyvärr är det inte så och han kommer att lämna den här världen relativt snart. Håll honom i era böner och hans medbröder som också lider. Herre, vi vet att du har P. Josef i dina heliga händer.  Låt honom känna din närvaro.  Låt hans sista tid vara en tid av frid. Var med hans medbröder och hjälp dem att kunna följa P. Josef med Din Ande i förtröstan.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Loving God, I give you praise this day for all the ways your Word and Truth give me life. Strengten me so that all I do in word and action may give you glory. Kärleksfulle Gud, jag lovsjunger dig denna dag för alla sätt dina ord och din sanning ger mig liv. Stärk mig så att allt jag gör i ord och handling må ge Dig ära.  Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 The snow has arrived!!  It is lovely to look at but it is a pain to think about!!  I hope everything is going well for you wherever you are and that the snow will just remind us that spring is coming too.
 
 I attach my input for next week, 3rd week in Ordinary Time.  This sets us up for another new beginning in our priorities in marriage and in family life as well as in the life of our faith communities, especially in parish.  I hope you will find it helpful for yourselves.
 
 Please keep me in your prayers.  I pray for you each day as I thank God for the privilege of journeying with you and as I ask God’s blessing on you, on your family, and on all those you love.
 
 Johnny

2019-01-19

 

Veckobrev Ordinary 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Paret Mary och Jim Corry som Fr. Johnny nämner i sitt brev är paret som följde med honom till Vadstena när vi hade en stor träff där. Må Marys bror vila i frid. 


Ilka vill att vi ber för Milos som blev skjuten i Kroatien. Herre, låt familjen och vänner få den tröst de behöver efter en sådan hemsk tragedi. Må han vila i frid.
 

Marina skriver "Vi måste tro att våra böner öppnar nya dörrar till himlen i våra liv och andras liv. Jag ber en gång att fortsätta be för Patrik, sonen som ett par i vår grupp förlorade för 3 månader sedan, den 15 oktober. Den 15e januari firade Pariks moder sin 40års dag.  Herre, vi ber igen för familjen.  Skänk dem vad de mest behöver. Maria, du vet mer än någon annan hur de känner sig.  Du såg din Son dö på korset. Be för dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Söndagens evangelium handlar om Bröllopet i Kana. Jag älskar den berättelsen.  Jesus vände vatten till vin när Maria begärde detta och han fyllde stenkärlen till brädden. Jesus hör våra böner.

Följande är en del av en reflektion som jag finner inspirerande.

"No matter what our age, we can do good for others, we can share the graces of life and the soul can grow. That’s what I hope can happen for me as life goes on. In any group of people, some look happy and some look miserable. The happiest are not always the ones who had or are having the easiest life. They are the ones who have found peace with themselves, others and God.
Because of the gift of the fullness of God in ‘new wine’, we always have a home, here and after – in the heart of our God in Jesus Christ now and for eternity.

Oavsett vår ålder kan vi göra gott för andra, vi kan dela livets nådegåvor och själen kan växa. Detta är vad jag hoppas kan hända för mig när livet går vidare. I vilken grupp av människor som helst, ser några lyckliga ut och några miserabla. De som är lyckligast är inte alltid de som har haft det lättaste livet. Det är de som har funnit frid med sig själva, andra och Gud.

På grund av gåvan av Guds fullhet i ”nytt vin” har vi alltid ett hem här och härefter - i Guds hjärta i Jesus Kristus nu och för alltid.


Jesus of the wedding feast of Cana, give us the faith and hope to know that you can always make a change for the better in our lives, and the love to live by what we receive. Jesus av Bröllopet i Kana, ger oss tron och hoppet att kunna veta att du kan alltid ändra våra liv till det bättre, och kärleken att leva av vad vi tar emot."  Donal Neary S.J."

Varma hälsingar,
Colette


Dear Friends,

 The Christmas season is now over and we move forward towards Lent and Easter.  These next Sundays are called Ordinary Time.  There is nothing ordinary about them!!  During these weeks we are asked to focus on how we can live out what we experienced during Christmas in marriage and family life and also in the faith communities to which we belong.  It is great that we begin this time with the Wedding feast of Cana.  This was the first miracle that Jesus preformed and it was for the sake of a young couple on their wedding day.  And it was performed at the request of Mary, the Mother of Jesus and our Mother.  I hope you will find what is here helpful for your marriage and family life.
 
 I ask your prayers for Paddi Coyle.  She and David are in England for the funeral Mass for her aunt Margaret.  May God grant Margaret eternal rest and bless all her family and friends who are mourning her tonight.  I also ask for your prayers for Mary Corry.  Mary’s brother John died in England a few days ago.  She and Jim will travel for his funeral in the days ahead.  May God bless them and all their family and may God grant John eternal rest.Thank you for all your goodness.  You are in my prayers every day.  May God continue to be with you to bless you and all your family with joy and peace.
 
 Johnny

2019-01-10

 

veckobrev Epiphany and the Baptism of Christ


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,
 
Jag är lite sen den här veckan. Vi har varit hos Patrick i Köpenhamn.  Fr Johnny har skickat brev för 2 veckor den här veckan.  Nästa vecka säger han till oss: "the baptism we have been promised is a baptism with the Holy Spirit and with fire.  Det dop som har lovats oss är ett dop med den Helige Ande och med eld". Resten finns i hans utmanande brev.


Vi har bett för Fr. Josef som är allvarligt sjuk. Imorse kom jag ihåg någonting som han sade till mig för många år sedan. "Prisa Herren med allt du gör". Det var när jag lyssnade till följande på "3 Minutes Retreat” på Loyola Press som jag blev påmind.


God, Father, Son and Spirit, you are the relationship I desire. Help me to know the power of that relationship in my own life so that all I do may give you praise. Gud, Fader, Son och Ande, du är den relation jag önskar. Hjälp mig att känna till makten av denna relation i mitt eget liv så att allt jag gör må lovprisa dig.


Vi hörs om ca två veckor.


God fortsättning på det nya året.
Colette

  Dear Friends,

 When I sent you my input for next week I forgot that I needed to send you the one for the following week as well.  I will be away all next week at our Redemptorist Chapter which is being held in Dromantine near Newry.  This will be a critical gathering for us so please pray for us as a Religious Order that we can build a great future for the Church.

 Attached you will find my input for the week beginning with the Baptism of Christ.  This brings Christmastide to an end and begins us on our journey with Christ through his life and ministry and leading us to Easter and beyond.

 Thank you for your faith and love.  God bless you and all your loved ones always.

 Johnny
Dear Friends,

I wish you and all your loved ones a very happy New Year.  I pray that it will be a year of health and happiness for you.  And I pray that it will be a year of renewed hope and joy for the Church.  There are many challenges ahead for all of us.  I hope we can face them with the confidence of our faith and with the support of one another.

 Attached is my input for next week, beginning with the feast of the Epiphany.  This is a reminder to all of us that Christmas is not over!!  Our focus on Christmas continues until the following week when we celebrate the feast of the Baptism of Christ.  It is up to us to keep the focus there because the world around us has now well and truly moved on to other things!!

 You are in my prayers every day and will continue to be in them throughout the new year.  Please pray for me and for one another.  God bless you always.

 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?