2013-05-26

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Treenigheten påminner mig alltid om "The shamrock", Irlands symbol, på grund av att Helge Patrick undervisade om Treenigheten med en trebladig Vitklöver  (Shamrock), som han hittade på marken. Detta var under 400-talet.
Nu på torsdag, 30e maj börjar Novenan till Jesus' Heliga Hjärta och den slutar den 8 juni, Jesus' Heliga Hjärtas festdag. När jag var barn var det vanligt att varje familj hade en bild av Jesus' Heliga Hjärta i hemmet. Det finns en intressant reflektion om Treenighet, som jag har lagt ut på bloggen.
 
Kerstin har, till min glädje,  hört av sig: Idag är Elias' dopdag.  Herre, du som är källan till allt liv. Nu får lille Elias Ditt Sigill på själen, som ingen kan ta ifrån honom. Beskydda och bevara honom under hela livet. Styrk Kerstin och Andreas och ge dem den visdom de behöver i deras uppfostran av Elias
 
Sedan finns det en familj som har väldig stor sorg.  Deras 22-åriga dotter har begått självmord. Det var det åttonde försöket.  Hennes 19-åriga syster är också förkrossad. Herre, vi vet att du förstår den här situationen och den 22-åriga dottern. Må hon vila i frid. Herre, befria  familjen från all sorts skuld. Du vet att dottern varit psykiskt sjuk i många år. Låt dem få det mänskliga och andliga stöd de behöver i den här fruktansvärda situationen. Låt dem få den frihet de behöver för att kunna känna sorg, både tillsammans och var för sig, så att de kan växer i tro, hopp och kärlek. Låt dem känna sig burna av våra böner.
 
Någon vill att vi ska be för följande intention:
"Be för A som väntar barn och oväntat har hamnat i stora ekonomiska svårigheter som hon inte vållat själv. Be för babyn också!" Herre, du vet hur sårbar en kvinna är när hon väntar barn. Vi ber att de berörda får den visdom de behöver för att kunna klara av den har situationen. Beskydda  modern och barnet och låt allting få ett lyckligt slut
 
Be för någon som har fått nedsatt lungfunktion. Herre var med henne och hela henne.
 
Tyvärr har Shaheen haft dålig tur igen. De fick ett bud på lägenheten men sedan tog personen tillbaka budet.  Herre, låt inte familjen misströsta. Du vet hur de känner sig. Låt någonting positivt hända snart. Jesus Heliga Hjärta, vi lägger all vår tillit till dig igen.
 
God, Creator of all that is.
Help me to be a person who reflects your goodness to others,
especially to those who are in need of a sign of your love and kindness.
Gud, Skapare av allt som finns till.
Hjälp mig att vara en person som reflekterar din godhet till andra,
speciellt till dem som har stort behov av ett bevis på din kärlek och godhet.
Loyola Press
 
Ära vara Fadern och Sonen och den Helige Ande
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen 
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

 

Reflektion från Fr. NearyTrinity Sunday.
Wisdom, truth and love seem to be the themes of readings today, and that love will lead to hope.
It’s a tough sort of feast, as we cannot understand the truth of the Trinity. But we can ‘hit’ it from different angles.
Beginning of Time
The wisdom of God has been born before the beginning of time. Somehow wisdom is essential to God – and is presented very often as female. In celebrating the Trinity we celebrate and ask for wisdom which comes from the heart of God. So wisdom is the sort of wisdom that comes from love.
Love is ‘poured’ into our hearts by the Spirit. Connected with love are qualities we would want to live by – courage and hope. These are the gifts of the Spirit as wisdom may be the gift of the Father.
Source of Truth
Jesus is presented by the gospel as the source of truth. His also is the truth of love, as his truth is best seen on the cross, in his self-sacrificing love.
the most famous icon of the Trinity by Rugenev, well-known to us now, has the Trinity at a table and an empty space at the table for us all. We are part of their love, and their life of wisdom, truth and love which they wish to share with us.
Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen.

Donal Neary SJ.

2013-05-18

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Come Creative Spirit.
Kom Skapande Ande.
 
Det är Pingst och naturen har verkligen vaknat till liv igen. Jag älskar den här årstiden, men den försvinner alltför snabbt.  Idag utmanar Fr. Johnny oss med två frågor. "How do we let the Spirit be actively present?; and How do we exclude the Spirit?  Hur låter vi Anden vara aktivt närvarande?; och hur utesluter vi Anden?" Han kommer med konkreta svar på dessa frågor.
 
Som ni vet brukar jag gå in på Living Space (en del av Sacred Space/Heligt rum). Nyligen läste jag någonting där som verkligen gjorde intryck på mig: We go to God on a straight road through crooked lines. Vi går till Gud på en rak väg genom krokiga linjer. Det är en tid sedan jag läste det, men de där raderna har följt mig på något sätt.
 
Nu har jag en glad nyhet. Erzebet och Hans firar 40 års bröllopsdag.  Herre välsigna Erzebet och Hans nu, när de firar 40 års bröllopsdag. Tack Gud för deras liv tillsammans. Välsigna dem och låt deras liv tillsammans bära än mer frukt. Välsigna barn och barnbarn och låt tron går vidare ner i generationerna.
 
Shaheen, som hittills har haft otur med försäljning av lägenheten har skrivit: "Vi ska ha ny visning med ny mäklare den 19 maj, det är pingstdagen. Be gärna för vi har sett hus som passar oss men måste sälja lghten först." Jesus Heliga Hjärta vi sätter all vår tillit till dig. Låt lägenheten bli såld den här gången.
 
O come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful.
Enkindle in them the light of your love.
Send forth Your spirit and they shall be created
And you will renew the face of the earth.
 
O kom Helige Ande, fyll de troendes hjärtan.
Tänd i dem ljuset av din kärlek
Sänd Din ande och de skall nyskapas
och Du skall förnya jordens ansikte.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
ColetteFr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2013-05-09

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Biskop Anders har igen bjudit de olika rörelserna i Kyrkan till en Mässa i Domkyrkan på Pingstafton. Tyvärr har jag inte möjlighet att delta i år. För 2 år sedan träffade jag flera bedjare i Domkyrkan, när jag deltog i den Mässan, som var mycket vacker.   Jag läste i KM att det finns ett litet häfte, som beskriver de olika rörelserna och det är glädjande att veta att vi finns med.
Nu är det bara 9 dagar till Pingst.  Låt oss be om Andens kraft för oss själva och för Kyrkan.
Förra veckan glömde jag skriva att följande bön var St. Teresas av Avilas Bön. Klara, som tillhör vår församling, fick den från sin körledare. Vi bad den i vår bönegrupp och nu får ni den igen:
Låt det idag finnas frid inom dig.
Må du lita på Gud, att du är exakt vad du är menad att vara.
Glöm inte bort de oändliga möjligheterna som föds från tro.
Må du använda de gåvorna som du har fått,
och ge vidare den kärlek som har givits till dig.
Må du vara tillfreds i vetskapen om att du är ett Guds barn.
Låt den närvaron sätta sig i din kropp, och ge din själ friheten
att sjunga, dansa, lovorda och älska.
Den finns där för oss alla.
Varma hälsningar;
ColetteFr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2013-05-01

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Här kommer Fr. Johnnys brev och som vanligt är det inspirerande och konkret. Han säger bland annat: "His peace, for which we also have a great responsibility, is about spreading joy and happiness in our homes and community.  It is about practicing forgiveness, so that the past is always left behind us" Hans fred, för vilken vi också har stort ansvar, har att göra med att sprida glädje och lycka i våra hem och kommunitet. Det handlar om att praktisera förlåtelse, så att det förflutna alltid lämnas kvar bakom oss." Viktiga ord, men tyvärr inte alltid så lätta att praktisera.
 
Låt oss be för alla vår personliga intentioner. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in Thee. Jesus heliga hjärta, jag lägger all min tillit i Dig.
 
Vårt inspirationsmöte här Karlstad var givande, inpspirerande och uppmuntrande. Vi var 19 deltagare och många delade med sig. Vi tog bland annat upp vad Fr. Johnny sade  till oss om Trons Mognad när han var här  Det börjar med gemenskap som leder till bön, som leder till omvändelse, som leder till hängivenhet, som leder tillbaka till gemenskap. Han kallade det för Trons Cirkel.
 
Vi bad bland annat följande bön:
 
Låt det idag finnas frid inom dig.
Må du lita på Gud, att du är exakt vad du är menad att vara.
 
Glöm inte bort de oändliga möjligheterna som föds från tro.
 
Må du använda de gåvorna som du har fått,
och ge vidare den kärlek som har givits till dig.
 
Må du vara tillfreds i vetskapen om att du är ett Guds barn.
Låt den närvaron sätta sig i din kropp, och ge din själ friheten
att sjunga, dansa, lovorda och älska.
 
Den finns där för oss alla.
 
Varma hälsningar,
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?