2013-05-01

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Här kommer Fr. Johnnys brev och som vanligt är det inspirerande och konkret. Han säger bland annat: "His peace, for which we also have a great responsibility, is about spreading joy and happiness in our homes and community.  It is about practicing forgiveness, so that the past is always left behind us" Hans fred, för vilken vi också har stort ansvar, har att göra med att sprida glädje och lycka i våra hem och kommunitet. Det handlar om att praktisera förlåtelse, så att det förflutna alltid lämnas kvar bakom oss." Viktiga ord, men tyvärr inte alltid så lätta att praktisera.
 
Låt oss be för alla vår personliga intentioner. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in Thee. Jesus heliga hjärta, jag lägger all min tillit i Dig.
 
Vårt inspirationsmöte här Karlstad var givande, inpspirerande och uppmuntrande. Vi var 19 deltagare och många delade med sig. Vi tog bland annat upp vad Fr. Johnny sade  till oss om Trons Mognad när han var här  Det börjar med gemenskap som leder till bön, som leder till omvändelse, som leder till hängivenhet, som leder tillbaka till gemenskap. Han kallade det för Trons Cirkel.
 
Vi bad bland annat följande bön:
 
Låt det idag finnas frid inom dig.
Må du lita på Gud, att du är exakt vad du är menad att vara.
 
Glöm inte bort de oändliga möjligheterna som föds från tro.
 
Må du använda de gåvorna som du har fått,
och ge vidare den kärlek som har givits till dig.
 
Må du vara tillfreds i vetskapen om att du är ett Guds barn.
Låt den närvaron sätta sig i din kropp, och ge din själ friheten
att sjunga, dansa, lovorda och älska.
 
Den finns där för oss alla.
 
Varma hälsningar,
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?