2007-10-26

 

Inspirationsträff för samordnare inom Ständig Bön

Vi hade en samordnarträff i Göteborg 28-30 september. Idén var att inspirera varandra, kommer på idéer om hur vi bäst kan sprida Ständig Bön och visa hur vi kan ordna enkla, lokala inspirationsträffar med deltagarna i våra egna församlingar.

Programmet var ”annorlunda” och jag var lite nervös ifall det skulle visa sig vara för mycket. Jag vill här berätta något om några aktiviteter.

Vi började på fredag kväll med att Marina Håkonsson bad Gränslöshetens Bön med oss. Jag fick lära mig detta på ett liknande möte på Irland med Fr.Johnny i Knock, Irland, se mera här. Sedan presenterade vi oss för varandra och sade någonting som vi var tacksamma för.

På lördagen gick vi igenom de fyra första avsnitten i bönehäftet på följande sätt. Fr. Håkan Jerrhage gav oss en halvtimmes introduktion till temat ”Förberedelse för Äktenskap”, varefter följde en bönestund med ledning av häftets motsvarande avsnitt. Sedan diskuterade vi.

Gisela Priebe gav oss introduktion till de två följande avsnitten; ”För Alla Gifta Par” och ”För Alla Familjer” och Björn Håkansson gav oss introduktion till ”Makar med Problem”. De här olika inledningarna med deras varierande prägel gjorde ”susen” och följande bönestund blev innerlig och öppen. Vi bad högt för våra olika intentioner och de personer vi ville be för.

Britta Houston från ”Women’s Federation for World Peace” gav oss en intressant orientering om hur de arbetar för fred. En av deras bärande tankar är kommunikation, förlåtelse och försoning, som ju också är en grund i familjelivet.

På söndagen tog vi sista avsnittet ”För dem som arbetar för att Stödja Äktenskap och Familjer” och sedan hade vi diskussioner och redovisning av vissa frågor, bl. a. om
hur vi kan bäst kan sprida ständig bön och frukten av bön.

Atmosfären var öppen, varm och generös och jag tror vi alla kände att vi kom varandra lite närmare. Jag tror att alla åkte hem, liksom jag, tacksamma, glada och inspirerade! Gisela Olsson har redan ordnat en träff i Trollhättans församlingen. Vi behöver gemenskap även i bönen, inte minst för att vi ber ensamma i den här böneformen, därför är det viktigt att på olika sätt odla samhörighet, bland annat genom inspirationsträffar i varje församling och för hela landet.

Det vi håller på med ska vara ett ”böneäventyr” och absolut inte en börda. ”Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att ”öppna dörrar” i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv – så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss.” (Citat från vårt bönehäfte.)

Fr.Johnny betonar att det är viktigt att vi ber för personer. Nu för tiden, när jag ber, tänker jag på en viss person eller personer. Jag försöker tänka på vad de här personerna behöver och be för just detta. Någon sade till mig nyligen att när vi ber för någon, som har cancer, då borde vi be att de dåliga cellerna minskar i antal. Det finns kraft i bön och vi fick många vittnesbörd om detta under de här tre dagarna. Ett hjärtligt tack till alla er, som var med och gjorde den här helgen till vad den blev!besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?