2005-03-28

 

Bidrag efterlyses!

Kul att se att några personer redan upptäckt sidan. Den här "bloggen" blir vad vi tillsammans gör den till! Den är ett experiment för att se om den här nya kommunikationsformen/"bollplanket" kan fördjupa och stimulera våra kontakter med varandra och vårt engagemang. Kanske också någon som ännu inte upptäckt Ständig Bön kan göra det när/om vi gör bloggen allmänt sökbar på nätet.

Välkomna att bidra med stort som smått! Vem som helst kan kommentera befintliga bidrag. För att lägga in nya behöver du bara en medlemsidentitet. Sänd ett mail till mig så fixar vi det direkt!

2005-03-10

 

Romantisk kväll

Vi planerar att ha en “romantiskt kväll” i församlingen under hösten för att stärka äktenskap.

 

Familjehelg

Utskottet för Äktenskap och Familj ordnar en familjhelg i Marielund utanför Stockholm varje år. I år blir det mellan den 4e och 7e augusti.

 

Malawi blir med!

Vi var sex personer i vår församling i Karlstad som började med Ständig Bön den 8e augusti 2001 och glädjande nog är vi 30 idag. En församlingsmedlem har nyligen skickat ett häfte till sin bror i Malawi och han blev så tagen av det att han och hans fru vill få igång en kedja i Malawi. De har bett Biskopen av Malawi om tillstånd att få sätta igång, samt tagit kontakt med Fr. Johnny.

2005-03-09

 

Ständig Bön för Äktenskap och Familj ????


Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelsekurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under. När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.
Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi 475.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar. Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?