2005-03-28

 

Bidrag efterlyses!

Kul att se att några personer redan upptäckt sidan. Den här "bloggen" blir vad vi tillsammans gör den till! Den är ett experiment för att se om den här nya kommunikationsformen/"bollplanket" kan fördjupa och stimulera våra kontakter med varandra och vårt engagemang. Kanske också någon som ännu inte upptäckt Ständig Bön kan göra det när/om vi gör bloggen allmänt sökbar på nätet.

Välkomna att bidra med stort som smått! Vem som helst kan kommentera befintliga bidrag. För att lägga in nya behöver du bara en medlemsidentitet. Sänd ett mail till mig så fixar vi det direkt!

Comments:
Hej Colette och ni alla andra!
Colette - du skulle kunna starta en diskussion här om hur vi kan nå ut mer med Ständig bön.
Jag tänkte att du skulle kunna ta kontakt med siterna katolskt.fonster och katolik.nu och länka till den här sidan, det finns ju bra med information om vad det är för något.

Jag saknar en lista över de dagar och vilka församlingar som har vilka dagar. Det är spännande att veta.

Allt gott,
Magnus och Lisa Wetterberg
Domkyrkoförsamlingen
 
Hej Magnus och Lisa,
Bra förslag! Det ordnar vi.
Hälsningar,
Colette
 
Katolsk.nu har lagt in en länk till oss.
Församlingsförteckning kommer
senare.
 
Hej hej,
Vår grupp hade ett mycket givande möte igår där vi utbytte erfarenheter och bad tillsammans. Vi pratade också om hur vi ska nå ut och få fler medlemmar, och flera förslag kom upp:
- att ha ett permanent anslag i vapenhuset.
- att berätta om Ständig Bön på kyrkkaffet.
- att skriva om Ständig Bön i församlingsbladet.
- att påminna gruppens medlemmar i kungörelserna, då påminns också andra om Ständig Böns existens en gång i månaden.
- att varje medlem berättar för andra om rörelsen.
- att varje medlem, när någon berättar om familjeproblem, erbjuder sig att be för den personen.
- att ha regelbundna träffar för medlemmarna i gruppen, där även andra intresserade är välkomna.
Träffarna är också viktiga för att stärka medlemmarna, ingjuta hopp och nytt mod och skapa gemenskap.
Vi var i alla fall glada igår!
Marina (Lund/Malmögruppen)
 

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?