2019-07-29

 

Veckobrev Ordinary 17

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,

Det är två veckor sedan vi har haft kontakt. Hoppas ni har kunnat njuta av Guds vackra natur.
Förra söndagens evangelium handlade om Marta och Maria.  Predikan som gavs  av Fr.Tomas Andersson var inspirerande och utmanande. Han lämnade oss med två frågor att fundera över: Vad är meningen med livet? och Vad är livet? Jag kände mig lite träffad eftersom jag hade haft en hektisk vecka bakom mig.


Den här veckan säger Fr. Johnny. "The greatest power that we have is undoubtedly the power of prayer. Den största makt vi har är bönens makt.  Resten finns i brevet. Vidare säger Fr. Donal Neary: Jesus encourages us to keep asking, but at the end of the teaching on prayer he guarantees us that prayer is always answered.  The gift of prayer is the gift of the Holy Spirit. Jesus uppmuntrar oss att fortsätta att be, men i slutet av hans undervisning om bön, försäkrar han oss om att bön alltid blir besvarad. Bönens gåvan är den Helige Andes gåva.
 


En kvinna sim vi har bett för skickade följande under veckan. I thought of letting you know that I delivered a healthy baby girl on Wednesday morning. Thank you for your prayers and please thank everyone in the prayer group for their prayers as well. Herre, du som är källan till allt liv. Tack för livets gåva. Välsigna den nyfödda flickan och föräldrarna.  Må hon växa upp fylld av tro, hopp och kärlek. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 Gracious God, help me to open my heart to know you more deeply and to choose wisely.  Älskvärde Gud, hjälp mig att öppna mitt hjärta för att kunna känna dig djupare och välja vist.  Loyola Press.

Varma hälsningar,
 Colette


Dear Friends,

Thank God I had a very enjoyable and fruitful week in Esker.  It was a joy being back there.  You were in my prayers each day.  Thank you for yours.  This week I ask for your prayers for a young couple, Caoimhe and Tom, who are getting married on Thursday.  I will have the privilege of officiating at their wedding.  And I ask for your prayers for one of our community, Fr. Phil Dunlea, who died very suddenly this morning in Clonard.  May God grant Phil eternal rest and may God help us and Phil’s family and friends through the shock of his death.

 As usual, I am sending you on my input for next week.  I hope you will find it helpful.  This Gospel passage is one of my favourites.  I based the Movement of Continuous Prayer for Marriage and Family Life on it.  It is wonderful to have such a total 
 guarantee of success as is found in this word of God.

 You will be in my prayers in the coming week.  May God bless you and all those you 
 love.  Please continue to pray for me.

 Johnny

2019-07-15

 

Veckobrev Ordinary 15

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej Allihopa,

Dagens evangelium handlar om den Gode Samariten och Fr. Johnny säger till oss: One of the points Jesus is telling us is that there should be no limits set by us as to who our neighbour is. Vad Jesus säger idag är att vi borde inte sätta någon gräns när det gäller vem som är vår nästa." Resten finns i brevet.

För 2 veckor sedan bad vi för en kvinna (Camilla) som väntade ett efterlängtat barn och hade blivit sjuk och hamnat på sjukhus. Dorota tackar alla som har bett för hennes dotter och det ofödda barnet. Hon mår bättre nu, har kommit hem från sjukhuset men hon behöver fortfarande våra böner att hon får ett friskt barn i god tid.  Herre, du som är källan till allt liv. Tack för att Camilla mår bättre och har kommit hem. Vi överlämnar modern och barnet till Dig. Lindra Camilla och familjens ängslighet. Vaka över dem under resten av graviditeten och under förlossningen och inspirera all vårdpersonal som hon har kontakt med. Låt inte barnet födas för tidigt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Nu är det sommar och det är mycket som händer. Det kan hända att jag missar någon vecka. Ni kan alltid kolla på Luleås hemsida och Fr. Johnnys hemsida.


Lord, may I notice those who need my help and give them the help I can.  Herre, må jag se dem som behöver min hjälp och ge dem den hjälp jag kan. Donal Neary S.J.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 As we approach the middle of July I am conscious of how quickly the summer is slipping by.  I hope it is going well for you and that you are getting a break and a rest.  I am also conscious of this being a particularly tense time in Belfast and throughout the North, as we come up to and go beyond the 12th.  We pray that it will be a time when everyone is kept safe from harm and division.

 Attached is my input for next week.  The theme of this is relevant for our situation here as it is our call to reverence each person as she or he is and to show each one love and respect even at a cost to ourselves.  Of course it is not just about how we treat those who are at a distance from us.  It is also very much about those closest to us in marriage, in family life and in the faith community we belong to.  Enjoy!

 Next week I will be in Esker, Athenry, Co. Galway.  Hopefully I will be able to send you the material for the following week unless there is some difficulty with the internet connection.  If you don’t hear from me that will be the reason!!

 You are in my prayers every day that God may bless you and all those you love.  Please keep me in your prayers also.
 Johnny

2019-07-07

 

Veckobrev Ordinary 14


Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Jag läste följande imorse. En av dagens läsningar handlar om Glädje. "God´s joy is the joy of loving us together and calling us together, and forgiving us. Like a mother loving all her children around her. This welcoming with joy and solidarity keeps us human and humble. We need each other to find joy in God: we don´t go to God on our own. Guds glädje är glädjen i att älska oss tillsammans och att kalla oss tillsammans, och att förlåta oss. Som en mor som älskar att ha alla sina barn omkring sig. Detta välkomnande med glädje och solidaritet håller oss mänskliga och ödmjuka. Vi behöver varandra för att finna glädjen i Gud.  Vi vandrar inte till Gud ensamma. Donal Neary S.J.

Fr. Johnny skriver till oss bland annat: "But even more importantly, we need to think of ourselves as labourers and take up the challenge to be apostles of Christ in our everyday lives.  Även viktigare, behöver vi se oss själva som arbetare som accepterar utmaningen att vara Jesus apostlar i våra vardagliga liv.  Mer i Fr. Johnny`s brev.
 
Förbön behövs för ett par, som väntade barn....  och barnet dog inne i Mammas mage någon vecka före födelsen. Herre, vi överlämnar Emma och Max i dina kärleksfulla händer.  Du som är källa till allt vet hur tungt och sorgligt det är för paret nu.  Lindra deras sorg på något sätt och hjälp dem att kunna sörja tillsammans och så komma in i en djupare relation som par och med Dig. Låt dem vara öppna för all mänsklig och andlig hjälp som finns. Jesus Heliga Hjärta,vi litar på Dig.

Paret som vi bad för förre veckan vill att vi fortsätter att be för dem. Kvinnan bröt lårbenet för några veckor sedan.  Hon mår ganska bra men kan inte gå än. Hennes man mår väldigt dåligt, har demens och Parkinson och tappar ofta balansen. De är tacksamma för all hjälp de får från Kommunen.  Herre, var med paret i allt som händer. Tack för deras tillit till Dig.  Du vet hur svår deras situation är. Led med din Ande alla läkare, sjukhuspersonal och personal från kommunen som har med dem att göra. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Förra veckan bad vi för en kvinna som hade livmodern bortopererad.  Hon mår lite bättre men måste ta det lugnt och kan bara gå korta sträckor.  Tack Herre att det går framåt för Maria. Hjälp henne att fortsätta att ta det lugnt. Lindra hennes och familjens nervositet inför svaret på provet och låt henne så småningom bli helt återställd.

God, source of comfort and strength, I am so grateful for those, who, in your name, have helped me through trying times. Help me to be more open to notice when others may be in need of my support and encouragement in their tough times. Gud källa av tröst och styrka, jag är så tacksam för dem, som, i Ditt namn, har hjälpt mig igenom besvärliga tider. Hjälp mig att vara mer öppen att se när andra må vara i behov av mitt stöd och uppmuntran under deras tuffa tider. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,
 
Thank you for your prayers and encouragement last week for the Solemn Novena in honour of Our Mother of Perpetual Help in Clonard.  It was a great experience for all of us.  If you happened to get any of it I hope it was a good experience for you also.  I prayed for you each day as I thanked God for you and your faith and fidelity and asked God to bless you and all your loved ones with peace and joy.

 Attached is my input for next week.  Again it gives us a very important challenge in the growth of our faith and for the life of the Church.  It is such a privilege to be God’s people in the world of today.  Let us take on the challenge with hope and confidence. 

 As always, you will be in my prayers each day. Please keep me in yours.  Thank you.

 Johnny
2019-07-01

 

Veckobrev Ordinary 13

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här


Hej allihopa, 

Jag hoppas ni har kunnat njuta av det fina vädret i Guds vackra skapelse.
Idag är Fr. Johnny utmanande. Han skriver bland annat "Jesus tells us that commitment is essential to human fulfilment, the Kingdom of God. Jesus säger till oss att engagemang är väsentligt för mänsklig fullbordan, Guds Rike."  Resten finns i Brevet.

"Christian life calls us to go out into the world to proclaim that Jesus became like each of us to bring us into the love relationship with God his Father. What we get from God is to be shared. Kristet liv kallar oss att gå ut i världen och visa att Jesus blev lik varenda en av oss för att föra oss in i en kärleksrelation med Gud, hans Fader. Vi ska dela med oss av vad vi får från Gud." Donal Neary S.J.

Kvinnan, som vi bad för förra veckan, mår mycket bättre efter operationen men hon är lite ängslig inför svaret på provet.  Herre, du som är källan till allt liv, vi tackar Dig för Din omsorg om henne.  Vi ber att vad som än händer att hon fortsätter att ha stor tillit till Dig. Vi ber att hon blir helt återställd. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Det går för kvinnan som bröt benet..  Hon kan inte använda benet men det är bara två veckor kvar innan hon kan börja använda det igen.  Tyvärr har hennes man blivit mycket sämre och har svårt med balansen så de är instängda i lägenheten för nu.  Herre vi tackar Dig för att kvinnan mår bra.  Vi överlämnar båda två i Dina heliga händer och låt dem känna sig burna av våra böner.  Du känner till deras situation och hur svårt det är.  Vi ber att de får all hjälp de behöver i den situationen de befinner sig.

Bön önskas för en kvinna som är gravid men en efterlängtat barn är sjuk och ängsligt.  Herre, välsignar modern och barnet  och låt alltid fortgår enligt planen för födelsen.  Se till att de får allt hjälp de behöver. Lindra modern och faderns och hela familjens oro och låt de känna sig burna av alla våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna som kommer att föda sitt barn inom de närmaste veckorna vill gärna att vi ber för henne.  Herre, välsignar Beatrice och barnet. Led alla som hjälper dem under födelsen och låt det vara en vackert erfarenhet för Beatrice och hennes man. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Lord, I pray for the deep joy that comes from your place in my life. Herre, jag ber om den djupa glädje som kommer från Din plats i mitt liv.  Donal Neary S.J.
 
Varma hälsningar,

Colette


Dear Friends,

 You have been in my prayers every day since I wrote to you last week as we celebrate the annual Novena in honour of Our Mother of Perpetual Help.  It is going really well with droves of people here from early morning to late at night praying and singing and celebrating.  It is a wonderful experience for me of the faith of the people of the Church.  The novena continues until Thursday night so if you want to join us either physically or on the internet please do so.  Our website is www.clonard.com
 
 Attached is my input for next week, 13th week in Ordinary Time.  I hope it will be helpful for you and your family and parish.  It is a week to renew our commitment to Christ, to the Church, and to one another in marriage and family life.  How badly our world needs the power of our various commitments of faith and love.

 You will continue to be in my prayers each day that God may bless you and all your loved ones with joy and happiness.
 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?