2019-05-26

 

Veckobrev Easter 6

Hej allihopa,

Idag när jag skriver  är det Mors Dag och vi lämnar alla Mödrar i Herrens Heliga Händer och ber att du ger alla mödrar vishet att kunna klara av  livspusslet tillsammans med alla Pappor så att barnen får kärlek och trygghet och på så sätt erfara Din kärlek. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig."


Fr. Johnnys reflektion idag börjar med vad Jesus sade till sina lärjungar innan Han lämnade dem: "Peace, I bequeath you, my peace I leave you, frid  jag ger er, min frid jag lämnar er". Resten finns i reflektionen och är inspirerande.


Följande rörde vid mitt hjärta när jag läste det.  "In our hearts and the depths of our personality Jesusmakes a home for himself and the father. He asks for a loving and welcoming heart, not a place that is perfect, tidy and clean. To make a home is a work of love. Jesus’ making of a home in us comes through our growth in development and love. The loving marriage and family, the loving friendship, the heart that cares for others,  these are what make Jesus feel at home. I vårt hjärta och i djupet av vår personlighet gör Jesus ett hem för sig själv och fadern. Han ber att få ett kärleksfullt och välkomnande hjärta, inte en plats som är perfekt, städad och ren.  Att göra ett hem är ett kärleksarbete.  Jesus gör Sitt hem i oss när vi utvecklas och växer i kärlek.  Ett kärleksfullt äktenskap och familj, en kärleksfull vänskap, ett hjärta som bryr sig om andra; det är det som gör att Jesus känner sig hemma" Donal Neary S.J.  Jag kommer att lägga reflektionen i sin helhet på bloggen så snart jag har tid. http://standigbon.blogspot.com
 
Kvinnan som vi bad för förra veckan tackar för bönerna.  Det har gått bra. Hon opererades i måndags. Hennes man sade hon var kul lugn inför operationen. Nu får hon inte använda benet i åtta veckor. Hon kan inte komma hem förrän de har gjort om badrummet för henne.  Herre tack för att det har gått så bra för Yvonne och Tommy.  Tack för all sjukhuspersonal som tog hand om henne. Låt henne få den bästa rehabilitering så att hon blir helt återställd. Ge hennes man den styrka och visdom han behöver och låt dem vara öppna för all hjälp de behöver i situationen de befinner sig i. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber också för alla barn som gör sin första Kommunion i år.  Må det blir en andlig erfarenhet för dem och mår det bär frukt, frukt som består. Vi överlämnar också alla  barn världen som inte ha ett tryggt hem.  Låt inte barnen känner sig övergivna. Låt dem inte växa upp utan äkta kärlek. Låt en lösningen till deras situation växa fram. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and and they shall be created and You will  renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Thank you for your love and the generosity of your faith.  It is such a privilege for me to be part of your life each week as I send out this Couple Prayer and as I pray for you and with you each day of the week.

 My input for the sixth week of Easter highlights for us the last will and testament of Jesus – Peace I leave you, my own peace I give you.  What a marvellous gift to be given.  It is up to us to unpack this gift for one another and for all those we love.  I pray that this coming week we will all work together to bring peace to our marriages, our homes and families and our communities. Then we will be doing the will of God.  
God bless you always.
Johnny

2019-05-20

 

Veckobrev Easter 5


Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,
Följande tycker jag är verkligen viktigt att ta till sig.  "Real love heals. Only love makes the best out of the worst. In concentration camps the survivors were often those who had love to remember or go back to. Even when things go very badly in life, the forgiveness of love can help us move forward. Äkta kärlek helar.  Det är bara kärlek som kan vända det värsta till det bästa.  I koncentrationsläger, de överlevande var ofta dem som hade kärlek att komma ihåg och kunde gå tillbaka till den. Även när allt känns dåligt, kan kärlekens förlåtelse hjälpa oss att gå vidare.  Lord, help me to be truly grateful for love in my life. Herre, hjälp mig att vara verkligt tacksam för kärlek i mitt liv. " Donal Neary S.J.
Vidare säger Fr. Johnny: "The love of God lived by his followers, knows no bounds but is destined to reach to the ends of the earth to heal the divisions of humanity. Guds kärlek, som hans följeslagare lever har inga gränser men är bestämd att nå till världens ände och hela världens motsättningar. Resten finns i brevet.

En kvinna som har hamnat i en knepig situation vill ha förbön.  Hon har dålig hälsa, har hamnat i ekonomiska svårigheter, dottern väntar barn beräknat till den 24 maj (kommer att vara ensam med barnet), dessutom kommer de att flytta.  Herre, vi lägger hela situationen i dina heliga händer. Först och främst, Du som är källan till allt liv,  led dottern och barnmorskan under barnets födelse.  Lindrar allas oro och ge dem visdom om hur de kan lösa de olika situationer de har hamnat i.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna har ramlat och brutit lårbenen. Vi har bett för henne många gångar. Hon lider av polio sedan barndom och har gått igenom olika operationer.  Just nu när jag skriver är hon på operationsbordet. Herre vi lägger kvinnan och hennes man i Dina heliga händer. Tack Herre för att du är med dem.  Var med sjukhuspersonalen som har hand om henne. Lindra hennes man och deras två döttrars oro.  Ge henne bra eftervård och låt henne vara helt återställd så småningom. Ge dem all mänsklig och andlig kraft och tålamod som kommer att behövas.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. (operationen gick bra) Deo Gratias.

Här kommer en inbjudan till Pingtsafton.

Även i år har vi den stora glädjen att kunna inbjuda er medlemmar i rörelser i Stockholms Stift till en Mässa med biskop Anders.
Mässan är kl. 17, men vi tänkte träffas redan kl. 13 i Domkyrkosalen.
Program för eftermiddagen den 8 juni:
13:00 Kaffe

13:30 Välkommen - bön - sång
13:50 Intro 
13:55 Pesentation av den apostoliska uppmaningen Evangelii Gaudium (Evangeliets glädje) 
14:20 Reflektioner i grupper
14:50 Fika - kaffe med kaka
15:15 Reflektioner i grupper
15:45 Plenum med återkoppling
16:30 Avslutning och förberedelse för Mässan
17:00 Den Heliga Mässan celebrerad av Kardinal Anders Arborelius

Låt mig veta om ni tänker delta så meddelar jag det vidare.  
Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and and they shall be created and You will  renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


Dear Friends,

 What a beautiful day we are having in Belfast today.  I hope it is as good where you are.  It’s difficult to stay inside to get this out to you but it is a sign of how much I love you!!
 Attached you will find my input for next week, the Fifth Sunday of Easter.  This brings us into the very core of our faith and of our living of our faith.  I hope you will find it helpful for yourselves as couples, as families and as parishes.  As always I will be praying for you each day of the week ahead.  I thank God for you and I ask God to bless and all your loved ones and to reward you for your goodness.
 Johnny

2019-05-13

 

Veckobrev Easter 4

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

 Hej allihopa,
Vi var bara några få som deltog i träffen i Linköping. Utöver att maj månad alltid är en stressig månad visste jag att en solig lördagkväll i maj inte är optimal men jag råkade vara i stan.. Jag hoppas kunna komma  tillbaka en veckodag under hösten.  Fr. Johnny vill så gärna att rörelsen blir en naturlig del av församlingens liv. Som Johannes Paulus sade "Mänsklighetens framtid ligger i familjens händer".  Vi hade ett fint samtal och Herre låt allt vi sade bära frukt, frukt som består.
 

Jag blev glad när jag läste epost från en kvinna skickade till mig under veckan.  Kvinnan har varit med i många år. Hon skrev: "Thank you for your inspiring emails and Fr Johnny is truly a great man of faith. The prayers do help and it is wonderful so many people are praying for many others whom they have never met but that it can create a chain of prayer and hope.  Tack för dina inspirerande email och P. Johnny är verkligen en man av tro. Bönerna hjälper och det är underbart att så många människor ber för så många andra som de har aldrig träffat. Det kan skapa en kedja av bön och hopp.


Den här veckan ställer Fr Johnny frågan "To whom do I belong. Vem tillhör jag."  I slutet av själva reflektionen skriver han: "Christ invites us to listen to his voice. Kristus erbjuder oss att lyssna till Hans röst".  Resten finns i brevet och är utmanande.

För ett tag sedan fick jag ett mail från en kvinna som bor på Gotland.  Jag tror hon måste ha hittat oss på internet men jag vet inte. Vi har varit borta i nästan 10 dagar och jag skäms för jag kan inte hitta mailen.  Hon vill att vi ber för hennes son och son hustru som har problem. Detta är tredje brevet vi har fått genom internet, tror jag.  Herre, vi lägger det här paret i dina heliga händer.  Hjälp dem att reda ut vad det är som orsakar osämja.  Hjälp dem att lyssna till varandra och att kunna ta emot hjälp innan det går för långt. Dra dem tillbaka till början av deras äktenskap och hjälp dem att bli förälskade på nytt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Jag hoppas kvinnan hör av sig igen.


The shepherd guides the sheep in the ordinary tasks of the day. He calls each of us to be busy with him and to follow him in his own motivation in life: all is done in love.  Herden leder fåren i de vanliga dagliga uppgifterna. Han kallar oss att vara verksam med Honom och följa honom med hans egen motivation i livet:  allt är gjort i kärlek.  Donal Neary S.J.

Snart är det Pingst.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and and they shall be created and You will  renew the face of the earth.
Kom Helige Ande, fylla dina trognas hjärtan and tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya världens ansikte.


Varma hälsningar,
Colette

2019-05-01

 

Veckobrev Easter 3

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
  

Hej allihopa,

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss.  Christianity is about what God is doing for us and through Christ who is our way, our truth and our life. Kristendomen handlar om vad Gud gör för oss och genom Kristus som är vår väg, vår sanning och vårt liv.  Resten finns i hans inspirerande brev.

Jag blev rörd när jag läste vad enkvinna skrev. "Jag vill tacka Johnny och Dig och alla andra som står för höga ideal och sunda familjevärderingar! Varje gång jag läser breven gråter jag en tår och skickar mina tacksamhetsböner till vår Gud i Himmelen! Den empatin som brukade vara en vardagsgrej är numera sällsynt i Sverige´s sekulariserade samhälle! Men ni kämpar på och gör vardagen ljusare!
Ps. En bön om lite stöd för min man John som för 3 veckor sedan genomgick en höftoperation. Det har tagit på krafterna och inte varit lätt. Han är 75år och har lidit av Biopolaritet i 45 av de åren. Ändå har han ett långt yrkesliv bakom sig och 4 barn och 4 barnbarn att glädja sig åt! Vi hoppas han snart kommer igen med nya krafter snart nu när våren är här!” Herre,vi lägger John i dina heliga händer. Vi ber att du lindrar hans och familjernas oro. Vi ber att du ger honom kraften tillbaka och att kunna glädjas åt allt gott han har omkring sig.  Hela honom till kropp och själ och låt honom vara öppen för all mänsklig och andlig hjälp han kan få.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
.
Kvinnan vi bad för förra veckan har hört av sig. Fysiskt är hon mycket svag men hon kämpar med allt hon har för att fortsätta  ta hand om sitt barn. Hon nämnde inte barnets Pappa så jag hoppas det är lite bättre där.  I vilket fall som helst, vi lägger kvinnan, barnet och Pappan i dina Heliga Händer. Tack Herre att kvinnan har så stor förtröstan på Dig och försöker vila i Dig vad som än händer. Ge henne kraften hon behöver för att kunna klara av livet. Låt henne få mycket mer mänskligt stöd. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag vill gärna att vi ber igen för paret som Maria från Norge skrev om förra veckan.  För ungefär ett år sedan blev hon bekant med ett par som förlorade ett barn. Sorgen över detta har skadat deras förhållande.  Nu när de är i färd att gå ifrån varandra väntar de ett nytt barn. Maria håller på att göra en Novena till Helige Josef men vill gärna att vi är många som ber för dem. Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar paret i dina Heliga Händer igen. Herre den här situationen är knepig men allt är möjligt för Dig. Vi ber att du hjälper dem att hitta tillbaka till varandra, att kunna förlåta varandra. Hjälp dem att kunna bli kära igen och att kunna glädjas tillsammans nu när de är i väntans tid igen. Låt barnet växa upp med både Mamma och Pappa. Helige Josef, be för dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Under veckan fick jag en inspirerande reflektion från Fr.Donal Neary S.J.  Den finns på bloggen http//:standigbon.blogspot.com

Lördagen den 11 maj har jag ett möte i Linköping direkt efter Mässan 18.00. Tacksam om ni ber att alla som deltar bli inspirerande av den Helige Ande.

 Intimate and loving God, draw  me continually closer to you and remain with me forever. Let me mirror your  love and acceptance to all. Intime och kärleksfulle Gud, dra mig kontinuerligt närmare Dig och stanna alltid med mig.  Låt mig spegla din kärlek och acceptans till alla.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
 Once again this week I send you this email for next week with a prayer in my heart that God may bless you and all your loved ones abundantly.  In the attached reflection Jesus says to his disciples: ‘come and have breakfast’.  I pray that each of us can hear the intimacy of that same invitation from him.

 The wonderful thing about our faith is that Christ reveals our God to us in the ordinary things of our lives.  This is particularly true of our love for each other in marriage and family life.  I hope you will enjoy this contribution to your love relationships and that you will grow in the gentleness of Christ’s love for you.

 Johnny    

 

Reflektion Donal Neary S.J.2nd Sunday of Easter

They were talking about how late Easter is this year.  ‘Couldn’t be much later’, said one. ‘At least the evenings are bright’, said another.  ‘We won’t have the Easter fire in the dark’, another added.
You’d wonder what it’s all about – empty tombs and weeping women and despairing friends.  I wondered too.

It’s about hope that never fades, that the most lifeless thing in creation is not dead. That means that there’s life everywhere. In failures, in shame and guilt, in illness. The life may lead to good health or to peace of mind and heart. It’s about god in Jesus taking care of everyone I worry about, and worries about children and grandchildren and even the greatgrandchildren. Something that keeps me praying for people whose lives are really troubled.  It’s about prayer that’s always answered and the God that forgives us all, and helps us forgive each other.  And much more besides which will unfiled in the weeks to come.  Easter began with creation in a garden and the garden has been replanted as a place for refreshment and peace.

Yes, couldn’t be much later and when you think of it, isn’t it worth waiting for?
Risen Lord, bring your peace and joy to the lives of everyone dear to me.

Donal Neary SJ,
Editor, Sacred Heart Messenger.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?